Статті

РОЗПОРЯДЖЕННЯ Про заходи щодо запобігання корупції в районній раді на 2016 – 2017 роки

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про заходи щодо запобігання корупції

в районній раді на 2016 – 2017 роки

Відповідно до статей 55, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про запобігання корупції», Постанов Кабінету Міністрів України від 04.09.2013р. №706 «Питання запобігання та виявлення корупції», від 01.09.2015 р. № 256 «Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки», з метою підвищення ефективності здійснення заходів щодо запобігання корупції, запровадження дієвих механізмів щодо запобігання виникнення корупції, усунення причин які їх породжують, забезпечення принципів прозорості та відкритості в діяльності посадових осіб:

1. Затвердити заходи щодо запобігання корупції в Подільській районній раді на 2016 – 2017 роки (додаються).

2. Призначити відповідальною особою за координацію роботи з питань запобігання корупції в Подільській районній раді - заступника голови районної ради Карауша О.В.

3. Призначити уповноваженою особою з питань запобігання корупції в Подільській районній раді керуючого справами Носача В.М.

4. Виконавчому апарату районної ради:

4.1. Відпрацювати план заходів щодо запобігання та протидії корупції в районній раді на 2016 – 2017 роки.

4.2. Неухильно дотримуватись вимог Закону України "Про запобігання корупції".

4.3. Розміщувати на офіційному веб-сайті районної ради статті з профілактики корупції.

5. Рекомендувати сільським радам району розробити та затвердити заходи щодо запобігання та протидії корупції та сільських радах на 2016 – 2017 роки та призначити відповідальних за організацію роботи з питань запобігання корупції у відповідній сільській раді.

6 . Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови районної ради від 15 березня 2013 року №14/13 «Про заходи щодо запобігання та протидії корупції в районній та сільських радах на 2013 – 2015 роки»

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної ради Карауша О.В.

Заступник голови Подільської

районної ради                                                                                             О.В. Карауш

15 серпня 2016 року

№29/16

Додаток до розпорядження

голови районної ради

від 15 серпня 2016 року

№29/16

Заходи

щодо запобігання та протидії корупції

в Подільській районній раді на 2016 – 2017 роки

1. Удосконалення системи управління

1.1. Здійснювати моніторинг виконання заходів щодо запобігання корупції, аналіз стану та результатів роботи щодо додержання антикорупційного законодавства в органах місцевого самоврядування району.

Щомісячно Заступник голови районної ради, керуючий справами районної ради

1.2. Посилити роз'яснювальну роботу, спрямовану на запобігання корупційним проявам в органах місцевого самоврядування, звернувши особливу увагу на знання посадовими особами місцевого самоврядування вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів України з питань служби в органах місцевого самоврядування та антикорупційної політики.

Щомісячно Заступник голови районної ради, керуючий справами районної ради

2. Забезпечення доброчесності на службі в органах місцевого самоврядування

2.1. Вживати заходів щодо дотримання працівниками районної ради загальних правил поведінки посадової особи органу місцевого самоврядування.

Постійно Заступник голови районної ради, керуючий справами районної ради

2.2. Здійснювати організаційні заходи з проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад посадових осіб місцевого самоврядування в виконавчому апараті районної ради.

Постійно Заступник голови районної ради, керуючий справами районної ради

2.3.Здійснювати організаційні заходи з проведення перевірки згідно Закону України «Про очищення влади».

Протягом 2016-2017р Заступник голови районної ради, керуючий справами районної ради

2.4. Вживати заходів щодо підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії корупції і дотримання актів законодавства про службу в органах місцевого самоврядування та Закону України «Про запобігання корупції».

Протягом 2016-2017р Заступник голови районної ради, керуючий справами районної ради

2.5. Посилювати контроль щодо заборони одержання посадовими особами районної ради від фізичних та юридичних осіб безоплатно послуг та майна, крім випадків, передбачених законами України.

Протягом 2016-2017р Заступник голови районної ради, керуючий справами районної ради, уповноважена особа з питань запобігання корупції в Подільській районній раді

2.6. Систематично узагальнювати інформацію правоохоронних та судових органів щодо посадових осіб місцевого самоврядування і прирівняних до них осіб, притягнутих до відповідальності за скоєння корупційних правопорушень, для ведення бази даних на зазначених осіб та застосування до винних відповідних заходів реагування, передбачених законами України «Про запобігання корупції», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу».

Щомісяця Уповноважена особа з питань запобігання корупції в Подільській районній раді

2.7. Не допускати будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів серед посадових осіб місцевого самоврядування. Невідкладно повідомляти безпосереднього керівника про наявність конфлікту інтересів.

Постійно Уповноважена особа з питань запобігання корупції в Подільській районній раді

2.8. У разі виникнення обставин щодо обмеження роботи близьких осіб негайно вживати заходів щодо їх усунення.

Постійно Заступник голови районної ради, керуючий справами районної ради, уповноважена особа з питань запобігання корупції в Подільській районній раді

2.9. У разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про нього вживати заходів щодо його припинення

Постійно Заступник голови районної ради, керуючий справами районної ради, уповноважена особа з питань запобігання корупції в Подільській районній раді

2.10.Дотримуватись встановлених чинним законодавством вимог при проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад (посадових осіб місцевого самоврядування), стажування, атестації, просуванні по службі, формуванні кадрового резерву, присвоєнні чергового рангу

Постійно Заступник голови районної ради, керуючий справами районної ради, уповноважена особа з питань запобігання корупції в Подільській районній раді

2.11. У разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими особами районної ради інформувати голову районної ради, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції.

Постійно Уповноважена особа з питань запобігання корупції в Подільській районній раді

2.12. Здійснювати організаційні заходи щодо своєчасного щорічного подання посадовими особами місцевого самоврядування та депутатами районної ради, декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру.

До 1 квітня 2016-2017 років Керуючий справами районної ради

2.13. З метою виявлення причин, що сприяють вчиненню корупційного правопорушення або невиконанню вимог антикорупційного законодавства, забезпечити проведення службового розслідування щодо осіб, які допустили відповідні порушення.

Постійно Уповноважена особа з питань запобігання корупції в Подільській районній раді

3. Поліпшення умов доступу фізичних, юридичних осіб та об'єднань громадян до інформації про діяльність органів місцевого самоврядування.

3.1. Забезпечувати проведення аналізу практичної реалізації положень Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Щорічно у грудні протягом Уповноважена особа з питань

2016-2017 років запобігання корупції в

Подільській районній раді

3.2. Забезпечувати доступ громадськості для ознайомлення до проектів нормативно-правових актів районної ради. Розміщувати проекти нормативно-правових актів на офіційному веб-сайті районної ради.

Постійно Керуючий справами районної ради,

головний спеціаліст з питань діловодства та контролю

4. Удосконалення системи використання комунального майна та бюджетних коштів

4.1. Контролювати використання комунального майна з метою недопущення фактів одержання прихованих прибутків посадовими особами місцевого самоврядування або за їх сприяння іншими особами чи угрупованнями.

Постійно Заступник голови районної ради, керуючий справами районної ради, уповноважена особа з питань запобігання корупції в Подільській районній раді

4.2. Цілеспрямовано проводити організаційні заходи із запобігання порушень фінансової дисципліни, нецільового використання бюджетних коштів в районній раді .

Постійно Заступник голови районної ради, начальник відділу фінансово-господарського забезпечення районної ради

5. Формування громадської підтримки у запобіганні і протидії корупції:

5.1. Висвітлювати у засобах масової інформації антикорупційні заходи, що вживаються органами влади з метою формування негативного ставлення громадян до корупційних явищ.

Постійно Уповноважена особа з питань запобігання корупції в Подільській районній раді

5.2. Організовувати отримання інформації від населення про факти корупції, тиску та вимагання хабарів за телефонами «гарячої лінії» та на офіційному веб-сайті районної ради.

Протягом 2016-2017р Керуючий справами районної ради, уповноважена особа з питань запобігання корупції в Подільській районній раді

5.3. Не менше двох разів на рік планувати та проводити тематичні наради, семінари, з питань недопущення корупційних правопорушень.

Постійно Заступник голови районної ради, головний спеціаліст з юридичних питань

Заступник голови

районної ради                                                                            О.В. Карауш

Календар новин

<< < Червень 2019 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30