Статті

Про затвердження Програми соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 2016 рік16

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

КОТОВСЬКА РАЙОННА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Програми соціальної підтримки

учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 2016 рік

Відповідно до п. 16 частини першої ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з метою створення та організації належних умов для соціальної підтримки учасників бойових дій в зоні АТО, керуючись Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», ст.118 Земельного районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму соціальної підтримки учасників АТО та членів їх сімей на 2016 рік (далі Програма) згідно додатку № 1, та Порядок надання грошової допомоги учасникам бойових дій в зоні АТО на виготовлення проектної документації на відведення земельних ділянок (додаток № 2).

2. Фінансовому управлінню Котовської районної державної адміністрації (Погоріла І.А.) провести протягом 2016 року фінансування Програми соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 2016 рік.

3. Визначити розпорядником коштів по виконанню даної Програми – управління соціального захисту населення Котовської райдержадміністрації (Назаренко С.Б.).

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров'я та соціальної політики.

Голова Котовської

районної ради                                                                                  В. П. Синько

16 березня 2016 року

№ 81 - VII

Додаток № 1

до рішення районної ради

від 16 березня 2016 року № 81 - VII

ПАСПОРТ

Районна програмасоціальної підтримки учасниківбойових дій в зоні АТОта членів їх сімей на 2016 рік

1. Ініціатор розроблення програм Котовська районна державна адміністрація

2. Розробник програми

Управління соціального захисту населення Котовської районної державної адміністрації

3. Співрозробники програми ( у разі наявності) Громадські організації інвалідів, ветеранів

4. Відповідальний виконавець програми Управління соціального захисту населення Котовської районної державної адміністрації

5. Учасники програми Котовська районна державна адміністрація, фінансове управління районної державної адміністрації, управління соціального захисту населення райдержадміністрації.

6. Термін реалізації програми 2016 рік

6.1. Етапи виконання програми (для. довгострокових програм) -

7. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми Районний бюджет

8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього: ( Згідно розрахунку землевпорядної організації вартість виготовлення документації на оформлення земельних ділянок на одну особу становить 2,0 тис. грн., станом на 01.03.2016 р. всього на обліку 75 УБД звернулись до УСЗН з зазначеного питання 15 осіб х 2,0 = 30,0 тис. грн.)

150,00 тис. грн.

у тому числі:

8.1, коштів районного бюджету 30,0 тис. грн.

8.2 кошти інших джерел -

1. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма.

Районна програма соціальної підтримки учасників бойових дій в зоні АТО та членів їх сімей (далі – Програма) – це комплекс заходів, що здійснюються на районному рівні з метою підтримки громадян, яких направлено в зону проведення антитерористичних операцій (далі – АТО), та членів їх сімей.

Станом на 01.03.2016 року на обліку в Єдиному державному реєстрі осіб, які мають право на пільги перебуває 75 учасників бойових дій , які приймали участь в антитерористичній операції та три сім'ї загиблих військовослужбовців.

В умовах проведення в Україні АТО виникає необхідність надання додаткових соціальних гарантій учасникам бойових дій в зоні АТО, членам їх сімей, а також сім'ям, члени яких загинули під час проведення АТО, зокрема у частині фінансової допомоги на виготовлення документації для виділення земельних ділянок.

У рамках Програми передбачається надання грошової допомоги учасникам бойових дій в зоні АТО за виготовлену документацію на відведення земельних ділянок.

Програма діє на 2016 рік.

2. Мета Програми

Метою Програми є надання допомоги учасникам бойових дій в зоні АТО, членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) під час участі в АТО, підвищення рівня поінформованості з питань відведення земельних ділянок, поліпшення ефективності взаємодії органів місцевого самоврядування та органів державної влади з регіональними громадськими організаціями та іншими юридичними особами у сфері підтримки учасників бойових дій в зоні АТО та членів їх сімей.

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблем

Програма спрямована на поступове вирішення основних проблем учасників бойових дій в зоні проведення АТО у сфері їх соціального захисту.

Проблеми передбачається розв'язати шляхом:

- створення додаткових соціальних гарантій за рахунок коштів районного бюджету, покращення життєдіяльності учасників бойових дій в зоні проведення АТО;

- формування комплексної системи соціального захисту учасників бойових дій в зоні АТО,членів сімей загиблих учасників АТО, які потребують соціальної підтримки;

- підвищення якості соціально-побутового обслуговування.

Фінансування Програми виконуватиметься в межах коштів, затверджених в районному бюджеті Котовського району на зазначені цілі на відповідний рік.

Програму передбачається виконати протягом 2016 року.

Фінансування на реалізацію заходів програми (додаток 1) планується відповідно до розрахунків, наданих землевпорядними організаціями в розрахунку 2,0 тис. грн. на одну особу (15 осіб х 2,0 тис. грн. = 30,0 тис. грн.). Загальна сума фінансування програми становить 30,0 тис. грн.

4. Напрями діяльності та заходи Програми

Основними напрямами Програми є:

- надання підтримки учасникам АТО та членам їх сімей, у тому числі надання грошової допомоги на виготовлення проектної документації на відведення земельних ділянок;

- посилення соціального захисту учасників АТО та членів їх сімей, членів сімей загиблих учасників АТО, поліпшення матеріально-побутових умов їх проживання;

- формування позитивного ставлення до військовослужбовців та членів їх сімей.

5. Очікувані результати та ефективність Програми

Виконання Програми забезпечить:

- підвищення соціального рівня життєдіяльності зазначеної категорії громадян, забезпечення особливих потреб, формування поваги до їх прав, особистості та гідності.

- створення інформаційного поля щодо висвітлення проблемних питань учасників бойових дій в зоні АТО.

5. Координація та контроль за виконанням Програми

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань виконавцями, зазначеними у Програмі.

Координація роботи із забезпечення виконання Програми покладається на управління соціального захисту населення райдержадміністрації.

Контроль за станом виконанням Програми здійснює постійна комісія Котовської районної ради з питань праці та соціального захисту.

Заступник голови

районної ради                                                                     О.В. Карауш

Додаток до програми № 1

Ресурсне забезпечення Районної Програми

соціальної підтримки учасниківбойових дій в зоніантитерористичної операції

та членів їх сімей на 2016 рік

Обсягкоштів, які пропонуєтьсязалучити на виконанняпрограми Етапи виконання програми Всього витрат на виконання програми

(тис. грн.)

2016 рік

Усього: 30,0 30,0

державний бюджет 0 0

місцевий бюджет в т.ч. 30,0 30,0

- районний бюджет 30,0 30,0

- бюджети сіл,

селищ 0,0 0,0

Додаток до програми №2

Напрямки діяльності та заходи Районної Програми

соціальної підтримки учасниківбойових дій в зоніантитерористичної операції

та членів їх сімей на 2016 рік

№ з/п Найменування заходу Відповідальні

за виконання

заходів Строк

виконання

заходу Джерела фінансування Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.) Очікуваний результат

Протягом 2016 року

1. Забезпечення ведення обліку громадян, учасниківбойових дій в зоні АТО,які звернулись з питань відведення земельних ділянок Управління соціального захисту населення 2016 рік Покращення соціального захисту учасників бойових дій в зоніантитерористична операції

2. Наданнягрошової допомоги за виготовлену документацію на відведення земельних ділянок Управління соціального захисту населення 2016 рік Районний бюджет

30,0 (із розрахунку 2,0 тис. грн. на одну особу) Покращення соціального захисту учасників бойових дій в зоні антитерористична операції

Районна програмасоціальної підтримки учасниківбойових дій в зоні АТОта членів їх сімей на 2016 рік

1. Ініціатор розроблення програм Котовська районна державна адміністрація

2. Розробник програми

Управління соціального захисту населення Котовської районної державної адміністрації

3. Співрозробники програми ( у разі наявності) Громадські організації інвалідів, ветеранів

4. Відповідальний виконавець програми Управління соціального захисту населення Котовської районної державної адміністрації

5. Учасники програми Котовська районна державна адміністрація, фінансове управління районної державної адміністрації, управління соціального захисту населення райдержадміністрації.

6. Термін реалізації програми 2016 рік

6.1. Етапи виконання програми (для. довгострокових програм) -

7. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми Районний бюджет

8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього: ( Згідно розрахунку землевпорядної організації вартість виготовлення документації на оформлення земельних ділянок на одну особу становить 2,0 тис. грн., станом на 01.03.2016 р. на обліку 75 УБД в зоні АТО, 75 х 2,0 = 150,00)

150,00 тис. грн.

у тому числі:

8.1, коштів районного бюджету 150,00 тис. грн.

8.2 кошти інших джерел -

1. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма.

Районна програма соціальної підтримки учасників бойових дій в зоні АТО та членів їх сімей (далі – Програма) – це комплекс заходів, що здійснюються на районному рівні з метою підтримки громадян, яких направлено в зону проведення антитерористичних операцій (далі – АТО), та членів їх сімей.

Станом на 01.03.2016 року на обліку в Єдиному державному реєстрі осіб, які мають право на пільги перебуває 75 учасників бойових дій , які приймали участь в антитерористичній операції та три сім'ї загиблих військовослужбовців.

В умовах проведення в Україні АТО виникає необхідність надання додаткових соціальних гарантій учасникам бойових дій в зоні АТО, членам їх сімей, а також сім'ям, члени яких загинули під час проведення АТО, зокрема у частині фінансової допомоги на виготовлення документації для виділення земельних ділянок.

У рамках Програми передбачається надання грошової допомоги учасникам бойових дій в зоні АТО за виготовлену документацію на відведення земельних ділянок.

Програма діє на 2016 рік.

2. Мета Програми

Метою Програми є надання допомоги учасникам бойових дій в зоні АТО, членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) під час участі в АТО, підвищення рівня поінформованості з питань відведення земельних ділянок, поліпшення ефективності взаємодії органів місцевого самоврядування та органів державної влади з регіональними громадськими організаціями та іншими юридичними особами у сфері підтримки учасників бойових дій в зоні АТО та членів їх сімей.

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблем

Програма спрямована на поступове вирішення основних проблем учасників бойових дій в зоні проведення АТО у сфері їх соціального захисту.

Проблеми передбачається розв'язати шляхом:

- створення додаткових соціальних гарантій за рахунок коштів районного бюджету, покращення життєдіяльності учасників бойових дій в зоні проведення АТО;

- формування комплексної системи соціального захисту учасників бойових дій в зоні АТО,членів сімей загиблих учасників АТО, які потребують соціальної підтримки;

- підвищення якості соціально-побутового обслуговування.

Фінансування Програми виконуватиметься в межах коштів, затверджених в районному бюджеті Котовського району на зазначені цілі на відповідний рік.

Програму передбачається виконати протягом 2016 року.

Фінансування на реалізацію заходів програми (додаток 1) планується відповідно до розрахунків, наданих землевпорядними організаціями в розрахунку 2,0 тис. грн. на одну особу (75 осіб х 2,0 тис. грн. = 150,0 тис. грн.). Загальна сума фінансування програми становить 150,00 тис. грн.

4. Напрями діяльності та заходи Програми

Основними напрямами Програми є:

надання підтримки учасникам АТО та членам їх сімей, у тому числі надання грошової допомоги на виготовлення проектної документації на відведення земельних ділянок;

посилення соціального захисту учасників АТО та членів їх сімей, членів сімей загиблих учасників АТО, поліпшення матеріально-побутових умов їх проживання;

формування позитивного ставлення до військовослужбовців та членів їх сімей.

5. Очікувані результати та ефективність Програми

Виконання Програми забезпечить:

підвищення соціального рівня життєдіяльності зазначеної категорії громадян, забезпечення особливих потреб, формування поваги до їх прав, особистості та гідності.

створення інформаційного поля щодо висвітлення проблемних питань учасників бойових дій в зоні АТО.

5. Координація та контроль за виконанням Програми

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань виконавцями, зазначеними у Програмі.

Координація роботи із забезпечення виконання Програми покладається на управління соціального захисту населення райдержадміністрації.

6. Контроль за станом виконанням Програми здійснює постійна комісія Котовської районної ради з питань праці та соціального захисту.

Заступник голови

районної ради                                                                                  О.В. Карауш

Додаток до програми № 1

Ресурсне забезпечення Районної Програми соціальної підтримки учасниківбойових дій в зоні антитерористичної операції та членів їх сімей на 2016 рік

Обсягкоштів, які пропонуєтьсязалучити на виконанняпрограми Етапи виконання програми Всього витрат на виконання програми

(тис. грн.)

2016 рік

Усього: 150,0 150,0

державний бюджет 0 0

місцевий бюджет в т.ч. 150,0 150,0

- районний бюджет 150,0 150,0

- бюджети сіл, селищ 0,0 0,0

Додаток до програми №2

Напрямки діяльності та заходи Районної Програми

соціальної підтримки учасниківбойових дій в зоніантитерористичної операції

та членів їх сімей на 2016 рік

№ з/п Найменування заходу Відповідальні

за виконання

заходів Строк

виконання

заходу Джерела фінансування Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.) Очікуваний результат

Протягом 2016 року

1. Забезпечення ведення обліку громадян, учасниківбойових дій в зоні АТО,які звернулись з питань відведення земельних ділянок Управління соціального захисту населення 2016 рік Покращення соціального захисту учасників бойових дій в зоніантитерористична операції

2. Наданнягрошової допомоги за виготовлену документацію на відведення земельних ділянок Управління соціального захисту населення 2016 рік Районний бюджет

150,0 (із розрахунку 2,0 тис. грн. на одну особу) Покращення соціального захисту учасників бойових дій в зоні антитерористична операції

Додаток № 2

до рішення районної ради

від 16 березня 2016 року № - VII

Порядок надання грошової допомоги учасникам бойових дій в зоні АТО на виготовлення проектної документації на відведення земельних ділянок

1. Даний Порядок ви означає механізм надання матеріальної допомоги на виготовлення проектної документації на відведення земельних ділянок.

2. Грошова допомога для виготовлення проектної документації на відведення земельних ділянок надається адресно учасникам антитерористичної операції, яким встановлено статус учасника бойових дій та перебувають на обліку в ЄДАРП управляння соціального захисту населення Котовської райдержадміністрації.

3. Для отримання матеріальної допомоги на виготовлення проектної документації на виділення земельних ділянок учасники бойових дій подають до управління соціального захисту населення Котовської районної державної адміністрації наступні документи:

- заяву;

- копію паспорту та ідентифікаційного коду;

- копію посвідчення учасника бойових дій;

- калькуляцію та рахунки землевпорядної організації, яка виготовила проектну документацію на виділення земельної ділянки;

- банківський рахунок на ім'я заявника.

Під час подання копій документів заявники надають їх оригінали для звірки та засвідчення копій працівником управління соціального захисту населення, який приймає документи від заявника.

4. Матеріальна допомога на виготовлення проектної документації на відведення земельних ділянок надається за рахунок коштів районного бюджету учасникам бойових дій в зоні АТО одноразово і не повинна перевищувати 2,0 тис. грн. на одну особу.

5. Компенсація витрат за виготовлення проекту землеустрою здійснюється у разі отримання земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства (не більше 2,0 га) із земель державної або комунальної власності на території Котовського району Одеської області, або в будь-якому іншому місці, без дотриманості принципу територіальності.

6. Розгляд заяв та прийняття рішення про надання допомоги здійснює управління соціального захисту населення Котовської райдержадміністрації.

Заступник голови

районної ради                                                                                О.В. Карауш

Додаток до договору №

КОШТОРИС № 1

на вишукувальні роботи

Найменування підприємства, будівництва, споруди, стадії проектування, етапу, виду проектних або вишукувальних робіт: Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в у власність громадянам для ведення особистого селянського господарства ( 1 масив)

Найменування проектної організації: Кооператив „ІНЖПРОЕКТ"

Найменування організації замовника: громадяни

Чергове

число

Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт

Назва документу обґрунтування та №№ частин, глав, таблиць, пунктів

Розрахунок вартості

Вартість,

грн.

1 2 3 4 5

Польові роботи

2 (Польові роботи) Рекогносцировка,вимір кутів і ліній полігонометрії.Полігонометрія 2 розряди(Категорія складності III)

Розрахунковий показник

0.7[1 км] Табл.18,п.3.Категорія III

k=1.2 - Вартість виміру кутів і ліній полігонометрії 2-го раз ряду оптичними далекомірами визначається з застосуванням коефіцієнта

k=0.85 - При проведенні польових вишукувань без виплати польового постачання до цін на ці вишукування повинний застосовуватися коефіцієнт

k=1.21 - ДСТУ БД.1.1-7:2013 таблиця Ж.1

38,0 * 0,7 * 1,2 * 0,85 * 1,21 32,83

3 (Польові роботи) Комплексні інженерно-геодезичні вишукування на забудованих територіях зі складанням плану в масштабі 1:500.Категорія складності III

Розрахунковий показник

0.03[1 га] Табл.403,п.1.Категорія III

k=0.5 - Вартість комплексу робіт зі зйомки поточних змін на планах горизонтальної зйомки забудованих територій визначається з застосуванням коефіцієнта

k=0.85 - При проведенні польових вишукувань без виплати польового постачання до цін на ці вишукування повинний застосовуватися коефіцієнт

k=1.5 - ДСТУ БД.1.1-7:2013 таблиця Ж.2

197,0 * 0,03 * 0,5 * 0,85 * 1,5 3,77

Камеральні роботи

5 (Камеральні роботи) Рекогносцировка,вимір кутів і ліній полігонометрії.Полігонометрія 2 розряди(Категорія складності III)

Розрахунковий показник

0.7[1 км] Табл.18,п.3.Категорія III

k=1.15 - При виконанні розрахунків на ЕОМ до цін на відповідні камеральні роботи застосовується коефіцієнт

k=1.21 - ДСТУ БД.1.1-7:2013 таблиця Ж.1

5,8 * 0,7 * 1,15 * 1,21 5,65

6 (Камеральні роботи) Картографічне креслення топографічних планів і карт із зарамковим оформленням у масштабі: 1:500 Висота перетину рельєфу,м 0,5(Категорія складності III)

Розрахунковий показник

1[1 дм2 плану] Табл.91,п.2.Категорія III

k=1.15 - При виконанні розрахунків на ЕОМ до цін на відповідні камеральні роботи застосовується коефіцієнт

k=1.21 - ДСТУ БД.1.1-7:2013 таблиця Ж.1

1,8 * 1,0 * 1,15 * 1,21 2,50

7 (Камеральні роботи) Складання програми (проекту виробництва) інженерно-геодезичних і гідрографічних вишукувань,технічного звіту.Вартість вишукувань,до 2 тис. крб.Ціна програми (проекту виконання) вишукувань

Розрахунковий показник

1[1 програма] Табл.86,п.1.Категорія I

k=0.5 - При складанні замість програм (проектів виробництва) вишукувань коротких технічних розпоряджень (без узгодження їх із замовниками) застосовується коефіцієнт

k=1.21 - ДСТУ БД.1.1-7:2013 таблиця Ж.1

100,0 * 1,0 * 0,5 * 1,21 60,50

8 (Камеральні роботи) Складання програми (проекту виробництва) інженерно-геодезичних і гідрографічних вишукувань,технічного звіту.Вартість вишукувань,до 2 тис. крб.Ціна технічного звіту

Розрахунковий показник

1[1 звіт] Табл.86,п.1.Категорія II

k=0.5 - При складанні замість програм (проектів виробництва) вишукувань коротких технічних розпоряджень (без узгодження їх із замовниками) застосовується коефіцієнт

k=0.02 - Витрати по курируванню (методичному керівництву) інженерними вишукуваннями (або окремими видами дослідницьких робіт),переданими проектними,дослідницькими і проектно-дослідницькими організаціями для виконання силами субпідрядних організацій,визначається в розмірі двох відсотків від вартості цих вишукувань,(без обліку вартості виробництва аерознімання,зовнішнього транспорту,будівництва тимчасових будинків і споруджень,оренди спеціальних транспортних засобів,а також послуг сторонніх організацій) і оплачуються замовником додатково.

k=1.21 - ДСТУ БД.1.1-7:2013 таблиця Ж.1

150,0 * 1,0 * 0,5 * 0,02 * 1,21 1,82

Витрати на внутрішній транспорт k=1.25 - До витрат по внутрішньому транспорту,визначеним по табл.4

(36,6 * 0,09) * 1,25 4,12

Витрати на зовнішній транспорт k=1.4 - До витрат по зовнішньому транспорту,визначеним по табл.5

(40,72 * 0,082) * 1,4 4,67

Витрати на організацію і ліквідацію 40,72 * 0,033 + 40,72 * 0,027 2,44

Всього польові роботи + транспорт та організація і ліквідація:

- інженерно-геодезичні роботи п.п.2+3 (32,83 + 3,77) + 11,23 47,83

k=1.32

Коефіцієнт до підсумку кошторисної вартості вишукувань, визначеної за цінами відповідних глав і таблиць Збірника цін 47,83 * 1,32 63,14

i=8.32

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 таблиця Ж.3, п.4 (інженерно-геодезичні роботи) 63,14 * 8,32 525,32

Всього камеральні роботи:

- інженерно-геодезичні роботи п.п.5+6+7+8 (5,65 + 2,50 + 60,50 + 1,82) 70,47

k=1.32

Коефіцієнт до підсумку кошторисної вартості вишукувань, визначеної за цінами відповідних глав і таблиць Збірника цін 70,47 * 1,32 93,02

i=8.32

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 таблиця Ж.3, п.4 (інженерно-геодезичні роботи) 93,02 * 8,32 773,93

Разом, грн. 1299,25

В т.ч. ПДВ 259,85

Разом, грн. 1559,10

Всього Одна двісті дев'яносто дев'ять грн.25 коп.

Додаток договору №

від ____________________р. форма №2п

КОШТОРИС № 1

Землевпорядні роботи

Найменування підприємства, будівлі, споруди, стадії проектування, етапу, виду проектних та вишукувальних робіт: Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (1 чоловік)

Найменування організації виконавця: КООПЕРАТИВ «ІНЖПРОЕКТ»

Найменування організації замовника: громадяни

№№

пп

Характеристика підприємства,

будівлі, споруди або виду робіт №№ частин, глав, таблиць, §§ і пунктів вказівок до розділу або глави Збірника цін на проектні та вишукувальні роботи для будівництва Розрахунки вартості а-в, або (об'єм будівельно - монтажних робіт)

* відсотки

100

або кількість

* ціна

Вартість

гривень

1 2 3 4 5

1. Надання консультацій Розміри оплати земельно-кадастрових робіт та послуг, Київ, 2001р., роз.6.1, таб.6.1, п.2, гр.4 25,00 25,00

2. Складання технічного завдання на виконання землевпорядних робіт -*-*-

роз.6.1, таб.6.1,

п.18, гр.4 35,00 35,00

3 Землевпорядні роботи з оформлення документів на право користування землею.

Розрахунковий показник 1 (об'єкт)

Розміри оплати земельно-кадастрових робі та послуг табл.. 5.6. а=3чел/д

в=4чел/д

п=0,85- понижуючий коефіцієнт

ДБН Д.1.1.-7-2000 наказ

Міністерства регіонального розвитку та будівництва від 01.04.2008 №297

П.1. Проектні роботи-355 грн/люд - день (3*355+4*0,8*355)*0,27 1870,85

ВСЬОГО: 1930,85

ПДВ: 387,17

Разом: 2317,02

Сума прописом: дві тисячі сімнадцять грн. 02 коп.

Календар новин

<< < Січень 2021 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31