Статті

Про звіт районної державної адміністрації про виконання районного бюджету Котовського району за 2015 рік16.03.2016

У К Р А Ї Н A

Котовська районна рада

Одеської області

Р І Ш Е Н Н Я

Про звіт районної державної адміністрації

про виконання районного бюджету

Котовського району за 2015 рік

Відповідно до пунктів 17, 28 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, заслухавши звіт начальника фінансового управління Котовської районної державної адміністрації про виконання районного бюджету Котовського району за 2015 рік, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт районної державної адміністрації про виконання бюджету Котовського району за 2015 рік.

2. Затвердити додатки №1-5 щодо виконання районного бюджету Котовського району за 2015 рік.

Голова Котовської

районної ради                                                                                               В.П.Синько

16 березня 2016 року

№ 75 -VІІ

Додаток №1 до рішення райради

від №75 -У1

Звіт про виконання районного бюджету Котовського району за 2015 рік

тис.грн

№/№ Найменування доходів код бюджетн. планові показники на 2015 рік у тому числі: у тому числі у тому числі

п/п класифікації загальн. спеціальн виконано загальн. спеціальн виконано виконано виконано

фонд фонд фонд фонд у відсотк у відсотк у відсотк

1 Податкові надходження 10000000 9829,3 9829,3 0,0 10695,0 10695,0 0,0 108,8 108,8

1,1 Податки на доходи, податок на прибуток 11000000 9829,3 9829,3 0,0 10695,0 10695,0 0,0 108,8 108,8

Податок з доходів фізичних осіб 11010000 9829,3 9829,3 10695,0 10695,0 108,8 108,8

Транспортний податок з юридичних осіб 18011100 0,0 0,0

2 Неподаткові надходження 20000000 1662,6 45,5 1617,1 1675,5 55,5 1620,1 100,8 121,9 100,2

2,1 Адміністративні збори та платежі 22000000 44,3 44,3 0,0 48,9 48,9 0,0 110,4 110,4

Плата за оренду комунального майна 22080400 44,3 44,3 48,9 48,9 110,4 110,4

Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди 22130000 1,2 1,2 6,5 6,5

2,3 Власні надходження бюджетних установ 25000000 1617,1 1617,1 1620,1 1620,1 100,2 100,2

РАЗОМ ВЛАСНИХ ДОХОДІВ: 11491,9 9874,8 1617,1 12370,6 10750,5 1620,1 107,6 108,9 100,2

3 Офіційні трансферти 40000000 98682,3 94858,8 3823,5 98346,0 94574,4 3771,6 99,7 99,7 98,6

3,1 Від органів державного управління 41000000 98682,3 94858,8 3823,5 98346,0 94574,4 3771,6 99,7 99,7 98,6

Дотації 41020000 10766,8 10766,8 0,0 9500,0 10766,8 0,0 88,2 100,0

Базова дотація 41020100 9500,0 9500,0 9500,0 9500,0 100,0 100,0

Стабілізаційна дотація 41020600 1266,8 1266,8 1266,8

Субвенції 41030000 87915,5 84092,0 3823,5 87579,2 83807,6 3771,6 99,6 99,7 98,6

Субвенція на виконання інвестиційних проектів 41030400 2600,0 2600,0 2548,1 2548,1 98,0 98,0

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам 41030600 37223,8 37223,8 37223,8 37223,8 100,0 100,0

Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу 41030800 3126,2 3126,2 3125,0 3125,0 100,0 100,0

Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг 41030900 473,5 473,5 430,1 430,1 90,8 90,8

Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 41031000 4179,1 4179,1 4103,5 4103,5 98,2 98,2

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 41033900 35845,9 35845,9 35845,9 35845,9 100,0 100,0

Інші субвенції 41035000 1946,6 723,1 1223,5 1946,6 723,1 1223,5 100,0 100,0 100,0

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімей ного типу та прийомних сім"ях 41035800 645,8 645,8 574,8 574,8 89,0 89,0

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 41037000 1874,8 1874,8 1781,4 1781,4 95,0

ВСЬОГО ДОХОДІВ: 110174,2 104733,6 5440,6 110716,6 105324,9 5391,7 100,5 100,6 99,1

Заступник голови райради                                                                          О.В.Карауш

Додаток №2 до рішення райради від16.03.2016 р. № 75-VII

Виконання видаткової частини районного бюджету за 2015 р.

(за функціональною структурою)

№/№ код бюджетн. затверд.в бюджеті у тому числі: у тому числі у тому числі

п/п Найменування видатків класифікації на 2015р.з урах.змін загальн. спеціальн виконано загальн. спеціальн виконано виконано виконано

фонд фонд фонд фонд у відсотк у відсотк у відсотк

1 Органи місцевого самоврядування 010116 986,9 986,9 982,7 982,7 99,6% 99,6%

Видатки споживання 986,9 986,9 982,7 982,7 99,6% 99,6%

оплата праці з нарахуваннями 773,9 773,9 773,9 773,9 100,0% 100,0%

оплата комунальних послуг та енергоносії 15,9 15,9 15,9 15,9

2 Освіта 070000 49812,6 46469,9 3342,7 49426,1 46281,9 3144,2 99,2% 99,6% 94,1%

Видатки споживання 47692,2 46469,9 1222,3 47487,9 46281,9 1206 99,6% 99,6% 98,7%

оплата праці з нарахуваннями 38210 38210 38040,2 38040,2 99,6% 99,6%

продукти харчування 1566,3 650 916,3 1550,8 649,7 901,1 99,0% 100,0% 98,3%

оплата комунальних послуг та енергоносії 5170,4 5170,4 0 5168,6 5168,6 0 100,0% 100,0%

Видатки розвитку 2120,4 0 2120,4 1938,2 0 1938,2 91,4% 91,4%

Районні програми в галузі освіти: 1396,6 1396,6 1390,3 1390,3

Видатки споживання 1396,6 1396,6 1390,3 1390,3

Курсові заходи післядипломної

освіти 070702 99,8 99,8 0 93,8 93,8 94,0% 94,0%

Видатки споживання 99,8 99,8 0 93,8 93,8 94,0% 94,0%

Оздоровлення дітей - 070807 140 140 140,0 140 100,0% 100,0%

Видатки споживання 140 140 140,0 140 100,0% 100,0%

Програма "Шкільний автобус"- 070807 1153,8 1153,8 1153,6 1153,6 100,0% 100,0%

Видатки споживання 1153,8 1153,8 1153,6 1153,6 100,0% 100,0%

Робота з обдарованими дітьми 070807 2 2 2,0 2 100,0% 100,0%

Видатки споживання 2 2 2,0 2 100,0% 100,0%

Конвенція ООН "Про права дитини" 070807 1 1 1,0 1

Видатки споживання 1 1 1,0 1

3 Соціальний захист та соціальне забезпечення 090000 3150,1 2687,6 462,5 3130,8 2673,3 457,5 99,4% 99,5% 98,9%

Видатки споживання 3115,6 2687,6 428 3096,6 2673,3 423,3 99,4% 99,5% 98,9%

оплата праці з нарахуваннями 1691,8 1691,8 0 1685,5 1685,5 0 99,6%

оплата комунальних послуг та енергоносії 137,3 137,3 137,3 137,3 100,0% 100,0%

Видатки розвитку 34,5 0 34,5 34,2 0 34,2

Районний центр соц.служб для молоді 091101 273 273 0 266,2 266,2 0 97,5% 97,5%

Видатки споживання 273 273 266,2 266,2 97,5% 97,5%

Оплата праці з нарахуваннями 271 271 264,8 264,8 97,7% 97,7%

Видатки розвитку 0 0 0 0,0 0 0 0,0%

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 091103 5 5 5,0 5 100,0% 100,0%

Програма "Сім'я і молодь Котовщини" 1 1,0 1,0 1,0 100,0%

Програма подолання дитячої безпритульности і бездоглядності до 2016 року 2 2,0 2,0 2,0 100,0%

програма здійснення профілактики алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії та інших негативних явищ у дитячому середовищі на 2012-2015 роки 2 2,0 2,0 2,0 100,0%

Районний територіальн.центр соціальної 0,0

допомоги на дому 091204 2559,3 2096,8 462,5 2549,9 2092,4 457,5 99,6% 99,8% 98,9%

Видатки споживання 2524,8 2096,8 428 2515,7 2092,4 423,3 99,6% 99,8% 98,9%

Зарплата з нарахуваннями 1420,8 1420,8 1420,7 1420,7 100,0% 100,0%

оплата комунальних послуг та енергоносії 137,3 137,3 137,3 137,3 100,0% 100,0%

Видатки розвитку 34,5 0 34,5 34,2 0 34,2

Виплата компенсації фізичним особам по догляду за одинокими непрацездатними громадянами 091205 183 183 180,0 180 98,4% 98,4%

Видатки на обслуговування осіб з обмежиними фізичним можливостями 091206 0 0 0,0 0

Фінансова підтримка районної ради ветеранів 091209 80,8 80,8 80,7 80,7 99,9% 99,9%

Видатки споживання 80,8 80,8 80,7 80,7

Інші видатки на соціальний захист населення 090412 49 49 49,0 49 100,0% 100,0%

Видатки споживання 49 49 0 49,0 49 0 100,0% 100,0%

із них допомога на поховання 8,2 8,2 8,2 8,2 100,0% 100,0%

програма надання цільової адресної допомоги малозабезпеченим верствам населення Котовського району на 2015 рік 38,8 38,8 38,8 38,8 100,0% 100,0%

Програма соціальної підтримки інвалідів, громадян пільгової категорії на 2015 рік 2 2 2,0 2 100,0%

4 Культура 110000 5791,5 5720,8 70,7 5782,3 5716 66,3 99,8% 99,9% 93,8%

Видатки споживання 5764,5 5720,8 43,7 5755,3 5716 39,3 99,8% 99,9% 89,9%

в т.ч. зарплата з нарахуванням 5250,9 5250,9 0 5247,0 5247 0 99,9% 99,9%

оплата комунальних послуг та енергоносії 306,8 306,8 0 306,3 306,3 0 99,8% 99,8%

Видатки розвитку 27 0 27 27,0 0 27

Районний відділ культури 110000 5791,5 5720,8 70,7 5782,3 5716 66,3 99,8% 99,9% 93,8%

Видатки споживання 5764,5 5720,8 43,7 5755,3 5716 39,3 99,8% 99,9% 89,9%

Зарплата з нарахуваннями 5250,9 5250,9 0 5247,0 5247 0 99,9% 99,9%

оплата комунальних послуг та енергоносії 306,8 306,8 0 306,3 306,3 0 99,8%

Видатки розвитку 27 0 27 27,0 0 27

Культурно-мистецькі програми районного значення 12,6 12,6 6 12,6 12,6

Видатки споживання 12,6 12,6 12,6 12,6

Програма розвитку культури 110104 12,6 12,6 12,6 12,6 100,0% 100,0%

Видатки споживання 12,6 12,6 0 12,6 12,6 100,0% 100,0%

5 Підтримка засобів масової інформації 0 0,0

Програма стимулювання та розвитку газети районної ради "Котовські вісті" 120201 110 110 110,0 110 100,0% 100,0%

Видатки споживання 110 110 110,0 110 100,0% 100,0%

6 Фізична культура і спорт 130000 634,8 614,8 20 630,1 610,2 19,9 99,3% 99,3%

оплата праці з нарахуваннями 504,5 504,5 500,6 500,6 99,2% 99,2%

оплата комунальних послуг та енергоносії 12,6 12,6 12,2 12,2 96,8% 96,8%

Заходи по фізичній культурі та спорту 130102 33,8 33,8 33,8 33,8 100,0% 100,0%

Видатки споживання 33,8 33,8 33,8 33,8

Спортивна школа 130107 601 581 20 596,3 576,4 19,9 99,2% 99,2%

оплата праці з нарахуваннями 504,5 504,5 500,6 500,6 99,2% 99,2%

оплата комунальних послуг та енергоносії 12,6 12,6 12,2 12,2 96,8% 96,8%

Видатки розвитку 20 20 19,9 19,9

7 Будівництво 150000 3586,2 0 3586,2 2946,4 0 3111,9 82,2% 86,8%

Капітальні вкладення 150101 3387,8 0 3387,8 2946,4 0 2946,4 87,0% 87,0%

Розробка схем та проетних рішень масового застосування 150202 198,4 0 198,4 165,5 165,5

в т.ч. комплексна програма забезпечення містобудівної документації населених пунктів та територій Котовського району на 2012-2015 роки 150202 198,4 0 198,4 165,5 0 165,5

8 Інші заходи, повязані з економічною діяльністю 180410 140,3 140,3 0 11,8 11,8 0

з них: програма охорони об'єктів спільної власності територіальних громад, сіл, селищ Котовського району на 2014-2015 роки 40,3 40,3 11,8 11,8

9 Резервний фонд 250102 20 20 0,0 0

Проведення виборів народних депутатів ВРади АР Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 250203 0 0 0,0 0

10 Проведення виборів депутатів місцевих, сільських голів 250203 1015,5 1015,5 999,8 999,8

10 Дотації вирівнювання, що передаються з районних 250311 0 0 0,0 0

11 Інші додаткові дотації з райбюджету 250315 0 0 0,0 0

12 Субвенція іншим бюджетам на виконання інвестиційних проектів 250324 0 0 0 0,0 0

13 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 250326 37223,8 37223,8 37223,8 37223,8 100,0% 100,0%

на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим

сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та

тимчасової державної допомоги

14 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 250328 3126,2 3126,2 0 3125,0 3125 0 100,0% 100,0%

на надання пільг та житлових субсидій населенню

на оплату електроенергії, природного газу, послуг

тепло-водопостачання, водовідведення, квартирної

плати, вивезення побутового сміття та рідких нечист

15 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 250330 4179,1 4179,1 0 4103,5 4103,5 98,2% 98,2%

на надання пільг та житлових субсидій населенню

на придбання твердого та рідкого пічного побутового

палива і скрапленого газу

16 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 250329 473,5 473,5 430,1 430,1 90,8% 90,8%

на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбач

законодавством пільг (крім пільг на одержання

ліків, зубопротезування, оплату електронергії,

природного і скрапленого газу, твердого та рідкого

пічного побутового палива , послуг тепло-

водопостачання і водовідведення,

квартирної плати, вивезення побутового сміття

та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий

проїзд окремим категоріям громадян

17 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 250344 172 172 0 112,0 112 0 65,1%

Програма профілактики правопорушень на території Котовського арйону 130 130 70,0 70

Програма взаємодії органів місцевого самоврядування та виконавчої влади Котовського району на 2015 рік 42 42 42,0 42

18 Субвенція на утримання дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях 250376 645,8 645,8 574,8 574,8 89,0% 89,0%

19 Інші субвенції 250380 120 0 120 120,0 0 120 100,0% 100,0%

Субввенція з державного бюджету на проведення виборів 250388 859,2 859,2 781,7 781,7

20 Інші видатки 250404 241,3 241,3 0,0 0

21 Видатки,пов'язані з наданням та обслугов.державних

пільгових кредитів,наданих індивідуальним забудов. 250914 10 10 10,0 10 100,0% 100,0%

Програма "Власний дім"

ВСЬОГО ВИДАТКІВ 111439,6 104696,7 7602,1 108599,4 103746,6 6919,8 97,5% 99,1% 91,0%

Заступник голови райради                                                                              О.В.Карауш

Додаток №3 до рішення райради від 16.03.2016 р №75 -УІІ

Виконання видаткової частини районного бюджету за 2015 р.

за головними розпорядниками коштів

грн

№/№ код бюджетн. затверд.в бюджеті у тому числі: у тому числі у тому числі

п/п Найменування видатків класифікації на 2015р.з урах.змін загальн. спеціальн виконано загальн. спеціальн виконано виконано виконано

фонд фонд фонд фонд у відсотк у відсотк у відсотк

01 Органи місцевого самоврядування 010116 0 2150,9 0 2102,4 #ДЕЛ/0! 97,7%

Видатки споживання 2150,9 2150,9 2102,4 2102,4 97,7% 97,7%

в т.ч. зарплата з нарахуванням 773,9 773,9 773,9 773,9 100,0% 100,0%

оплата комунальних послуг та енергоносії 15,9 15,9 15,9 15,9

Видатки розвитку 0 0 0 0

Районна рада 010116 986,9 986,9 982,7 982,7 99,6% 99,6%

Видатки споживання 986,9 986,9 982,7 982,7 99,6% 99,6%

оплата праці з нарахуваннями 773,9 773,9 773,9 773,9 100,0% 100,0%

оплата комунальних послуг та енергоносії 15,9 15,9 15,9 15,9

Видатки розвитку 0 0 0 0

Підтримка засобів місової інформації 0 0 0 0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

Програма стимулювання та розвитику газети райради "Котовські вісті" 120201 110 110 110 110 100,0% 100,0%

Видатки споживання 110 110 110 110 100,0% 100,0%

Інші заходи повязані з економічною діяльністю 180410 40,3 40,3 11,8 11,8 0 29,3% 29,3%

Видатки на проведення виборів місбких та сільських голів 250203 1013,7 1013,7 998 998 98,5%

10 Освіта 070000 50413,6 47050,9 3362,7 50022,5 46858,4 3164,1 99,2% 99,6% 94,1%

Видатки споживання 48273,2 47050,9 1222,3 48064,4 46858,4 1206 99,6% 99,6% 98,7%

в т.ч. зарплата за нарахуваннями 38714,5 38714,5 0 38540,8 38540,8 0 99,6% 99,6%

Видатки на харчування 0 0 0 0 0 0 #ДЕЛ/0!

оплата комунальних послуг та енергоносії 5203 5183 20 5200,7 5180,8 19,9 100,0% 100,0%

Видатки розвитку 0 0 0 0 0 0

Районний відділ освіти: 070000 49812,6 46469,9 3342,7 49426,2 46282 3144,2 99,2% 99,6% 94,1%

Видатки споживання 47692,2 46469,9 1222,3 47488 46282 1206 99,6% 99,6% 98,7%

оплата праці з нарахуваннями 38210 38210 0 38040,2 38040,2 0 99,6% 99,6% 0,0%

Видатки на хартчування 1566,3 650 916,3 1550,8 649,7 901,1 99,0% 100,0% 98,3%

оплата комунальних послуг та енергоносії 5190,4 5170,4 20 5188,5 5168,6 19,9 100,0% 100,0%

Видатки розвитку 0 0 2120,4 1943,2 5 1938,2 #ДЕЛ/0! 91,4%

Спортивна школа - 130107 0 581 20 596,3 576,4 19,9 #ДЕЛ/0! 99,2%

Видатки споживання 0 581 576,4 576,4 0 #ДЕЛ/0! 99,2%

оплата праці з нарахуваннями 504,5 504,5 500,6 500,6 99,2% 99,2%

оплата комунальних послуг та енергоносії 12,6 12,6 12,2 12,2 96,8% 96,8%

Видатки розвитку 20 0 20 19,9 0 19,9

Видатки на запобігання та ліквідавцію надзвичайних ситуацій та наслідки стихійного лиха 210105 0 0 0 0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

15 Соціальний захист та соціальне забезпечення 090000 48798,5 48336,0 462,5 48588 48130,5 457,5 99,6% 99,6% 98,9%

Видатки споживання 428 0,0 428,0 2997,3 2574,0 423,3 700,3% 98,9%

в т.ч. зарплата з нарахуванням 47230,8 47230,8 0,0 47039,3 47039,3 0,0 99,6% 99,6%

оплата комунальних послуг та енергоносії 2834,6 2372,1 462,5 2825,1 2367,6 457,5 99,7% 99,8% 98,9%

Видатки розвитку 49311,1 48777,9 533,2 49247,9 48724,1 523,8 99,9% 98,2%

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 91103 5 5 5 5

Видатки споживання 5 5 5 5 100,0% 100,0%

Районний територіальн.центр соціальної 0

допомоги на дому 091204 2559,3 2096,8 462,5 2549,9 2092,4 457,5 99,6% 99,8% 98,9%

Видатки споживання 2524,8 2096,8 428 2515,7 2092,4 423,3 99,6% 99,8% 98,9%

Зарплата з нарахуваннями 1420,8 1420,8 0 1420,7 1420,7 100,0% 100,0%

оплата комунальних послуг та енергоносії 137,3 137,3 137,3 137,3 100,0% 100,0%

видатки розвитку 34,5 34,5 34,2 0 34,2 99,1%

Виплата компенсації фізичним особам по догляду за одинокими непрацездатними громадянами 091205 183 183 180 180 0 98,4% 98,4%

Видатки на обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями 091206 0 0 0 0

Фінансова підтримка районної ради ветеранів 091209 80,8 80,8 80,7 80,7 99,9% 99,9%

Видатки споживання 80,8 80,8 80,7 80,7 99,9% 99,9%

Видатки розвитку 0 0 0 0

Інші видатки на соціальний захист населення 090412 49 49 49 49 100,0% 100,0%

Видатки споживання 49 49 49 49 100,0% 100,0%

із них допомога на поховання 8,2 8,2 8,2 8,2 100,0% 100,0%

програма надання цільової адресної допомоги малозабезпеченим верствам населення Котовського району на 2015 рік 38,8 38,8 38,8 38,8 100,0% 100,0%

програма соціальної підтримки інвалідів, громадан пільгової категорії 2 2 0 2 100,0%

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 250376 645,8 645,8 574,8 574,8 89,0% 89,0%

на утримання дітей сиріт та дітей позбавлених батьківськог

піклування, в дитячих будинках сімейного типу

та прийомних сім'ях

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 250326 37223,8 37223,8 37223,8 37223,8 100,0% 100,0%

на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим

сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та

тимчасової державної допомоги

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 250328 3126,2 3126,2 0 3125 3125 0 100,0% 100,0%

на надання пільг та житлових субсидій населенню

на оплату електронерегіїїх, природного газу, послуг

тепло-водопостачання, водовідведення, квартирної

плати, вивезення побутового сміття та рідких нечист

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетапм 250330 4179,1 4179,1 4103,5 4103,5 98,2% 98,2%

на надання пільг та житлових субсидій населенню

на придбання твердого та рідкого пічного побутового

палива і скрапленого газу

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 250329 473,5 473,5 430,1 430,1 90,8% 90,8%

на надання пільг з послуг звязку та інших передбач

законодавством пільг (крім пільг на одержання

ліків, зубопротезування, оплату електронерегії,

природного і скрапленого газу, твердого та рідкого

пічного побутового палива і скрапленого газу

послуг тепло-водопоствачання і водовідведення

квартирної плати, вивезення побутового сміття

та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий

проїзд окремим категоріям громадян

Органи у справах сім'ї та молоді

Районний центр соц.служб для молоді 091101 273 273 0 266,2 266,2 0 97,5% 97,5%

Видатки споживання 273 273 0 266,2 266,2 97,5% 97,5%

Оплата праці з нарахуваннями 271 271 264,8 264,8 97,7% 97,7%

Видатки розвитку 0 0 0 0 0 0

24 Культура 110000 5791,5 5720,8 70,7 5782,3 5716 66,3 99,8% 99,9% 93,8%

Видатки споживання 5764,5 5720,8 43,7 5755,3 5716 39,3 99,8% 99,9% 89,9%

в т.ч. зарплата з нарахуванням 5250,9 5250,9 0 5247 5247 99,9% 99,9%

оплата комунальних послуг та енергоносії 306,8 306,8 0 306,3 306,3 0 99,8% 99,8%

Видатки розвитку 27 0 27 27 0 27

Районний відділ культури 110000 5791,5 5720,8 70,7 5782,3 5716 66,3 99,8% 99,9% 93,8%

Видатки споживання 5764,5 5720,8 43,7 5755,3 5716 39,3 99,8% 99,9% 89,9%

Зарплата з нарахуваннями 5250,9 5250,9 0 5247 5247 99,9% 99,9%

оплата комунальних послуг та енергоносії 306,8 306,8 0 306,3 306,3 0 99,8% 99,8%

Видатки розвитку 27 0 27 27 0 27

Культурно-міистецькі програми районного значення 12,6 12,6 12,6 12,6

Видатки споживання 12,6 12,6 12,6 12,6

Програма розвиткку культури 110104 12,6 12,6 12,6 12,6 100,0% 100,0%

03 Районна державна адміністрація 285,6 285,6 0 105,6 105,6 0 37,0% 37,0%

Видатки споживання 285,6 285,6 0 105,6 105,6

Заходи по фізичній культурі та спорту 130102 33,8 33,8 33,8 33,8 100,0% 100,0%

Видатки споживання 33,8 33,8 33,8 33,8 100,0% 100,0%

Програма підтримки малого та середнього підприємництва в Котовському районі 180404 0 0 0 0 0

Інші заходи повязані з економічною діяльністю 180410 100 100 0 0 0

Резервний фонд 250102 20 20 0 0

Видатки на проведення виб орів міських, сільських голів 250203 1,8 1,8 1,8 1,8

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соцйіально-економічного та культурного розвитку регіонів 250344 0 130 0 105,6 0

48 Районний відділ містобудування 3596,2 10 3586,2 3121,9 10 3111,9 86,8% 86,8%

Капітальні вкладення 150101 3387,8 3387,8 2946,4 2946,4 87,0% 87,0%

Розробка схем та проектних рішень масового застосування 150202 198,4 0 198,4 165,5 165,5 83,4%

Видатки повязан. З надан.та обслуговаван. Державни 0

пільгов.кредит.,надан.індивід.заюудовникам 250914 10 10 0 10 10 100,0% 100,0%

76 Фінансове управління райдержадміністрації 1262,5 1142,5 120 943,7 823,7 120 74,7% 72,1% 100,0%

Дотації вирівнювання, що передаються з районних бюджетів 250311 0 0 0 0

сільським бюджетам 0

Субвенція з державного бюджету на проведення виборів 250388 859,2 859,2 781,7 781,7

Інші видатки 250404 0 241,3 0

Субвенція іншим бюжетам на виконання інвестиційних проектів 250324 0 0 0 0

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соцйіально-економічного та культурного розвитку регіонів 250344 42 42 0 42 42 0 100,0%

Інші субвенції 250380 120 0 120 120 0 120 100,0% 100,0%

Всього видатків: 110147,9 104696,7 7602,1 108564,0 103746,6 6919,8 98,6% 99,1% 91,0%

Заступник голови райради                                                                    О.В.Карауш

Додаток №4

до рішення районної ради

від 16.03.2016 р. №75-VII

Звіт про використання субвенції з Державного бюджету по функціональній класифікації за 2015 р.

тис.грн

КФК Назва КФК 250326 субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям 250328 субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-водопостачання та водовідведення, квартирної плати, вивезення нечистот 250329 субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-водопостачання та водовідведення, квартирної плати, вивезення побутових нечистот 250330 субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

план факт виконання план факт виконання план факт виконання план факт виконання

37223,75745 37223,75745 100,0% 3126,17000 3124,98321 100,0% 473,45000 430,11577 90,8% 4179,10463 4103,50551 98,2%

90302 Допомога в зв'язку з вагітністю та пологами 241,02719 241,02719 100,0%

90303 Допомога та догляд за дитиною до 3 років 135,37616 135,37616 100,0%

90304 Одноразова допомога при народжені дитини 15820,94188 15820,94188 100,0%

90305 Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням 2179,61337 2179,61337 100,0%

90306 Допомога на дітей одиноким матерям 5280,63061 5280,63061 100,0%

90307 Тимчасова державна допомога дітям 787,09605 787,09605 100,0%

90308 Допомога при усиновленні дитини 29,25000 29,25000 100,0%

91300 Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям інвалідам 3536,24649 3536,24649 100,0%

90401 Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям 8652,70888 8652,70888 100,0%

90413 Допомога на догляд за інвалідом 1 чи П групи внаслідок психічного розладу 560,86682 560,86682 100,0%

90201 Пільги ветеранам війни особам, яким поширюється чинність ЗК "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" на оплату ЖКП 677,12338 677,12338 100,0%

90204 Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів державної пожежної охорони, вдовам померлих ветеранів військової служби та інші на оплату ЖКП 95,19024 95,19024 100,0%

90207 Пільги громаданям, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи дружинам (чоловікам) та дітям померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою на ЖКП 17,96157 17,88245 99,6%

90210 Пільги громаданям передбаченим п.І ч.1 ст.77 основ.законод. "Про охорону здоров'я", ч.4, ст.29 основ.закон. "Про культуру" абзац 1 ч.4 ст.57 "Про освіту" на оплату електроенергії, природного газу, теплопостачання 131,73532 131,73532 100,0%

90215 Пільги багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги 171,74083 170,77692 99,4%

90405 Додаткові виплати населенню на покриття витрат на оплату ЖКП 2032,41866 2032,27490 100,0%

90203 Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону україни "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, особам, які мають особливі заслуги перед Бітьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб 119,92293 79,77300 66,5%

90214 Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку 76,55438 76,55438 100,0%

170102 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 25,81000 22,62570 87,7%

170302 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд залізничним транспортом окремим категоріям громадян 251,16269 251,16269 100,0%

90202 Пільги ветеранам війни, яким поширюється чинність ЗК "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" на надання твердого палива та скрапленого газу 498,38608 498,38608 100,0%

90205 Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони держслужби спец.зв'язку, ветеранам державно-кремінальної служби, ветеранам служби цивільного захисту, вдовам(вдівцям) померлих ветеранів військової служби та іншим на надання твердого палива 16,09526 16,09526 100,0%

90208 Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та дітям померлих громадян, смерть яких повязана з Чорнобильською катастрофою на тверде паливо та скраплений газ 14,32083 14,32083 100,0%

90211 Пільги громадянам передбаченим пунктом ї частини 1 ст.77 основ.законодав."Про охорону здоров'я", ч.4 ст.29 основ.законодавства "Про культуру", абзац 1 ч.4 ст.57 ЗУ "Про освіту" на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива 176,17280 176,17280 100,0%

90216 Пільги багатодітним сім'ям на придбання твердого палива 228,46425 228,46425 100,0%

90406 Додаткові виплати населенню на покриття витрат на оплату твердого палива та скрапленого газу 3245,66541 3170,06629 97,7%

Заступник голови райради                                                                      О.В.Карауш

Додаток № 5 до рішення Котовської районної ради від 16.03.2016 р. №75-VII

Виконання державних та регіональних програм, які фінансуються за рахунок коштів

районного бюджету за 2015 рік по Котовському району

(тис.грн.)

КВК Назва головного розпорядника коштів, найменування КТКВ Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

КТКВ Найменування програми передбачено виконано Найменування програми передбачено виконано передбачено виконано

01 Районна рада 150,3 121,8 150,3 121,8

180410 Програма охорони об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Котовського району на 2014-2015 роки 40,3 11,8 40,3 11,8

120201 Програма стимулювання та розвитку газети районної ради „Котовські вісті" на 2010-2015 роки 110,0 110,0 110,0 110,0

03 Районна державна адміністрація 163,8 103,8 163,8 103,8

130102 Програма розвитку фізичної культури та спорту в Котовському районі на 2012-2017 роки 33,8 33,8 33,8 33,8

В т.ч .погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік 3,8 3,8 3,8 3,8

250344 Програма профілактики правопорушень на території Котовського району 130,0 70,0 70,0 70,0

10 Районний відділ освіти 1390,9 1390,3 1390,9 1390,4

070702 Курсові заходи післядипломної освіти 94,1 93,8 94,1 93,8

В т.ч .погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік 40,0 40,0 40,0 40,0

070807 „Шкільний автобус» на 2011-2015 рр. 1153,8 1153,6 1153,8 1153,6

В т.ч .погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік 22,0 22,0 22,0 22,0

070807 Програма щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2011-2016рр» 1,0 1,0 1,0 1,00

070807 Програма „Робота з обдарованими дітьми" 2011-2015 2,0 2,0 2,0 2,0

В т.ч .погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік 1,0 1,0 1,0 1,0

070807 Відпочинок та оздоровлення дітей Котовського району на період 2013-2015 роки 140,0 140,0 140,0 140,0

15 Управління праці та соціального захисту населення 126,6 126,6 126,6 126,6

90412 Програма надання цільової адресної допомоги малозабезпеченим верствам населення Котовського району на 2015 рік 38,8 38,8 38,8 38,8

90412 Програма соціальної підтримки інвалідів, громадян пільгової категорії на 2015 рік 2,0 2,0 2,0 2,0

091103 Програма «Сім'я і молодь Котовщини» на 2014-2018 роки 1,0 1,0 1,0 1,0

091103 Програма подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на період до 2016 року 2,0 2,0 2,0 2,0

В т.ч .погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік 1,0 1,0 1,0 1,0

091103 Районна програма здійснення профілактики алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії та інших негативних проявів у дитячому середовищі на 2012-2015 роки 2,0 2,0 2,0 2,0

В т.ч .погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік 1,0 1,0 1,0 1,0

091209 Програма соціальної підтримки ветеранів війни Котовського району на 2015 рік 80,8 80,8 80,8 80,8

24 Відділ культури та туризму 12,6 12,6 12,6 12,6

110104 Програма розвитку культури у Котовському районі на 2012-2016 року 12,6 12,6 12,6 12,6

В т.ч .погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік 2,6 2,6 2,6 2,6

48 Відділ з питань містобудування, архітектури та ЖКП державної адміністрації 10,0 10,0 198,4 165,5 208,4 175,5

150202 Комплексна програма забезпечення місто будівною документацією населених пунктів на території Котовського району на 2012-2015 роки 198,4 165,5 198,4 165,5

В т.ч .погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік 40,0 40,0 40,0 40,0

250914 Програма надання державно пільгового кредиту населенню Котовського району „Власний дім" 10,0 10,0 10,0 10,0

76 Фінансове управління Котовської районної державної адміністрації 42,0 42,0 42,0 42,0

250344 Програма взаємодії органів місцевого самоврядування та виконавчої влади Котовського району на 2015 рік 42,0 42,0 42,0 42,0

Всього 1896,2 1807,1 198,4 165,5 2094,6 1972,6

В т.ч .погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік 71,4 71,4 71,4 71,4

Заступник голови районної ради                                                                      О.В.Карауш

Календар новин

<< < Червень 2019 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30