Статті

Про внесення змін і доповнень до рішення Котовської районної ради від 23 грудня 2015 року № 35-VI I «Про районний бюджет на 2016 рік»16.03.2016

УКРАЇНА

Котовська районна рада

Одеської області РІШЕННЯ

Про внесення змін і доповнень до рішення Котовської районної ради від 23 грудня 2015 року № 35-VI I «Про районний бюджет на 2016 рік»

Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести такі зміни і доповнення до рішення сесії районної ради від 23 грудня 2015 року №35-VII "Про районний бюджет на 2016 рік"

1.1 У пункті 1:

- в абзаці 1 цифру «127810,474» замінити на цифру «129591,23176»

- в абзаці 2 цифру «122790,16» замінити на цифру «123760,16», цифру «5020,314» замінити на цифру «5831,07176»

-в абзаці 3 цифру «385,0» замінити на цифру «351,70653»,

- в абзаці 4 цифру «385,0» замінити на цифру «2109,1»

1.2. У пункті 2:

-в абзаці 2 цифру «127810,474» замінити на цифру «131348,625» , цифру «122405,160» замінити на цифру «123408,453», цифру «5405,314» замінити на цифру «7940,172».

2. Викласти у новій редакції додатки №1- 6 до рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та фінансово-економічної політики.

Голова Котовської

районної ради                                                                                           В.П.Синько

№ 76 -VII

16.03.2016

Додаток 1

до рішення Котовської райради

від 16.03.2016 №76-VII

Доходи районного бюджету на 2016 рік

(тис.грн.)

Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд

Всього в т.ч. бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6

10000000 Податкові надходження   11900,00000 11900,00000 0,00000 0,00000

11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   11900,00000 11900,00000 0,00000 0,00000

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 11900,00000 11900,00000 0,00000 0,00000

11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 8862,60000 8862,60000 0,00000 0,00000

11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 400,00000 400,00000 0,00000 0,00000

11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 2487,40000 2487,40000 0,00000 0,00000

11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 150,00000 150,00000 0,00000 0,00000

20000000 Неподаткові надходження   5408,67176 52,60000 5356,07176 0,00000

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  52,60000 52,60000 0,00000 0,00000

22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   45,40000 45,40000 0,00000 0,00000

22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  45,40000 45,40000 0,00000 0,00000

22130000 Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами 7,20000 7,20000 0,00000 0,00000

25000000 Власні надходження бюджетних установ   5356,07176 0,00000 5356,07176 0,00000

25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  3940,31400 0,00000 3940,31400 0,00000

25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  3824,81400 0,00000 3824,81400 0,00000

25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності  80,00000 0,00000 80,00000 0,00000

25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ   15,00000 0,00000 15,00000 0,00000

25010400 Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)  20,50000 0,00000 20,50000 0,00000

25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ   1415,75776 0,00000 1415,75776 0,00000

25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки  792,57285 0,00000 792,57285 0,00000

25020200 Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів 623,18491 0,00000 623,18491 0,00000

РАЗОМ ДОХОДІВ 17308,67176 11952,60000 5356,07176 0,00000

40000000 Офіційні трансферти   112282,56000 111807,56000 475,00000 475,00000

41000000 Від органів державного управління   112282,56000 111807,56000 475,00000 475,00000

41020000 Дотації   8876,20000 8876,20000 0,00000 0,00000

41020100 Базова дотація 8876,20000 8876,20000 0,00000 0,00000

41030000 Субвенції   103406,36000 102931,36000 475,00000 475,00000

41030600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічн 40314,98000 40314,98000 0,00000 0,00000

41030800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових тери 4336,24000 4336,24000 0,00000 0,00000

41031000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу  3581,28000 3581,28000 0,00000 0,00000

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 35395,60000 35395,60000 0,00000 0,00000

41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 16379,60000 16379,60000 0,00000 0,00000

41035000 Інші субвенції  2770,00000 2295,00000 475,00000 475,00000

41035800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих 628,66000 628,66000 0,00000 0,00000

ВСЬОГО ДОХОДІВ 129591,23176 123760,16000 5831,07176 475,00000

Заступник голови Котовської районної ради                                    О.В. Карауш

Додаток №2

до рішення Котовської райради

від 16.03.2016 №76-VII

Фінансування районного бюджету на 2016 рік

(тис.грн.)

Код Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд

Всього в т.ч. бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування 1757,39347 -351,70653 2109,10000 2109,10000

203000 Інше внутрішнє фінансування 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

203410 Одержано 1509,10000 1509,10000 0,00000 0,00000

203420 Повернено -1509,10000 -1509,10000 0,00000 0,00000

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 1757,39347 -351,70653 2109,10000 2109,10000

208100 На початок періоду 1757,39347 1318,29347 439,10000 439,10000

208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00000 -1670,00000 1670,00000 1670,00000

600000 Фінансування за активними операціями 1757,39347 -351,70653 2109,10000 2109,10000

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 1757,39347 -351,70653 2109,10000 2109,10000

602100 На початок періоду 1757,39347 1318,29347 439,10000 439,10000

602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00000 -1670,00000 1670,00000 1670,00000

603000 Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

603000 Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Заступник голови Котовської районної ради                                               О.В. Карауш

Додаток №3

до рішення Котовської райради

від 16.03.2016 №76-VII

РОЗПОДІЛ

видатків районного бюджету на 2016 рік

(тис.грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету1 Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування згідно з типовою відомчою/типовою програмною2/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ

Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них

оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

010000 Державне управління 1018,400 1018,400 647,900 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1018,400

010116 0111 Органи місцевого самоврядування 1018,400 1018,400 647,900 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1018,400

070000 Освіта 47679,953 47679,953 31801,000 6058,293 0,000 1344,300 1185,000 0,000 0,000 159,300 159,300 49024,253

Продукти харчування 800,000 800,000 0,000 0,000 0,000 1010,000 1010,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1810,000

Видатки по установам освіти, що фінансуються за рахунок освітньої субвенції 35546,893 35546,893 31924,600 3498,293 0,000 51,300 0,000 0,000 0,000 51,300 51,300 35598,193

Видатки на виплату одноразщової грошової допомоги в розмірі 6-ти прожиткових мінімумів дітям сиротам, дітям позбавлених батьківського піклування, при працевлаштуванні їх після закінчення навчального закладу 23,900 23,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 23,900

070101 0910 Дошкільні заклади освіти 3787,900 3787,900 2491,400 445,400 0,000 160,000 160,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3947,900

070201 0921 Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 39321,193 39321,193 27204,900 5507,893 0,000 1184,300 1025,000 0,000 0,000 159,300 159,300 40505,493

070202 0921 Вечірні (змінні) школи 368,000 368,000 301,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 368,000

070303 0910 Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім'ї) 628,660 628,660 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 628,660

070401 0960 Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 1035,000 1035,000 832,900 18,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1035,000

070702 0950 Інші заклади і заходи післядипломної освіти 50,000 50,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 50,000

070802 0990 Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти 326,100 326,100 254,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 326,100

070804 0990 Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти 668,300 668,300 475,500 78,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 668,300

070805 0990 Групи централізованого господарського обслуговування 310,600 310,600 240,100 7,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 310,600

070807 0990 Інші освітні програми 1157,000 1157,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1157,000

070808 0990 Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років 27,200 27,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 27,200

080000 Охорона здоров'я 15621,225 15621,225 9424,677 2431,556 0,000 4054,072 3639,072 1340,000 393,814 415,000 200,000 19675,297

080101 0731 Лікарні 9569,725 9569,725 6004,677 1759,756 0,000 3849,072 3634,072 1340,000 393,814 215,000 0,000 13418,797

080800 0726 Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 6051,500 6051,500 3420,000 671,800 0,000 205,000 5,000 0,000 0,000 200,000 200,000 6256,500

090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 50948,500 50948,500 1761,200 168,700 0,000 305,000 305,000 0,000 0,000 0,000 0,000 51253,500

090201 1030 Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України 'Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту', особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги 386,790 386,790 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 386,790

090202 1030 Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України 'Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту', особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу 491,000 491,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 491,000

090204 1030 Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов'язків, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов'язків на житлово-комунальні послуги 101,880 101,880 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 101,880

090205 1030 Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, у зв'язку з хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов'язків, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов'язків на придбання твердого палива 16,130 16,130 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 16,130

090207 1070 Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги 28,050 28,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 28,050

090208 1070 Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива 14,300 14,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 14,300

090210 1070 Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України 'Про захист рослин', громадянам, передбачені пунктом 'ї' частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною п'ятою статті 29 Закону України 'Про культуру', частиною другою статті 30 Закону України 'Про бібліотеки та бібліотечну справу', абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України 'Про освіту', на безоплатне користування житлом, опаленням та освітленням 278,910 278,910 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 278,910

090211 1070 Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України 'Про захист рослин', громадянам, передбачені пунктом 'ї' частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною п'ятою статті 29 Закону України 'Про культуру', частиною другою статті 30 Закону України 'Про бібліотеки та бібліотечну справу', абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України 'Про освіту', на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива 176,200 176,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 176,200

090215 1070 Пільги багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім'ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на житлово-комунальні послуги 179,400 179,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 179,400

090216 1070 Пільги багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім'ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на придбання твердого палива та скрапленого газу 202,400 202,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 202,400

090302 1040 Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами 241,000 241,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 241,000

090303 1040 Допомога до досягнення дитиною трирічного віку 126,000 126,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 126,000

090304 1040 Допомога при народженні дитини 16350,660 16350,660 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 16350,660

090305 1040 Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 2365,000 2365,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2365,000

090306 Допомога на дітей одиноким матерям 4775,000 4775,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4775,000

090307 1040 Тимчасова державна допомога дітям 780,000 780,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 780,000

090308 1040 Допомога при усиновленні дитини 35,320 35,320 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 35,320

090401 1040 Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям 11050,000 11050,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 11050,000

090405 1060 Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 3361,210 3361,210 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3361,210

090406 1060 Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 2681,250 2681,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2681,250

090412 1090 Інші видатки на соціальний захист населення 114,000 114,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 114,000

090413 1010 Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу 580,000 580,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 580,000

091101 1040 Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 271,100 271,100 220,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 271,100

091103 1040 Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 3,000 3,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,000

091204 1020 Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 2050,900 2050,900 1540,600 168,700 0,000 305,000 305,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2355,900

091205 1010 Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 200,000 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 200,000

091209 1030 Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів 77,000 77,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 77,000

091300 1010 Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 4012,000 4012,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4012,000

110000 Культура і мистецтво 5543,000 5543,000 4157,700 347,600 0,000 12,000 6,500 0,000 0,000 5,500 0,000 5555,000

110104 0829 Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва 10,000 10,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,000

110201 0824 Бібліотеки 2488,900 2488,900 1905,800 128,800 0,000 8,000 2,500 0,000 0,000 5,500 0,000 2496,900

110204 0828 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 2850,400 2850,400 2096,400 218,800 0,000 4,000 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2854,400

110502 0829 Інші культурно-освітні заклади та заходи 193,700 193,700 155,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 193,700

120000 Засоби масової інформації 110,000 110,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 110,000

120201 0830 Періодичні видання (газети та журнали) 110,000 110,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 110,000

130000 Фізична культура і спорт 557,000 557,000 408,400 13,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 557,000

130102 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань 35,000 35,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 35,000

130107 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл 522,000 522,000 408,400 13,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 522,000

150000 Будівництво 42,000 0,000 0,000 0,000 42,000 2039,800 0,000 0,000 0,000 2039,800 2039,800 2081,800

150101 0490 Капітальні вкладення 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2039,800 0,000 0,000 0,000 2039,800 2039,800 2039,800

150202 0443 Розробка схем та проектних рішень масового застосування 42,000 0,000 0,000 0,000 42,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 42,000

180000 Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю 100,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000

180410 0411 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 100,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000

250000 Видатки, не віднесені до основних груп 1788,375 1768,375 0,000 0,000 0,000 185,000 0,000 0,000 0,000 185,000 185,000 1973,375

250102 0133 Резервний фонд 20,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 20,000

250324 0180 Субвенція іншим бюджетам на виконання інвестиційних проектів 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 185,000 0,000 0,000 0,000 185,000 185,000 185,000

250339 0180 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 1568,375 1568,375 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1568,375

250380 0180 Інші субвенції 50,000 50,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 50,000

250404 0133 Інші видатки 130,000 130,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 130,000

250914 1060 Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням державних пільгових кредитів, наданих індивідуальним сільським забудовникам 20,000 20,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 20,000

Всього 123408,453 123346,453 48200,877 9079,449 42,000 7940,172 5135,572 1340,000 393,814 2804,600 2584,100 131348,625

Заступник голови Котовської районної ради                                                 О.В. Карауш

Додаток №4

до рішення Котовської райради

від 16.03.2016 №76-VII

РОЗПОДІЛ

видатків районний на 2016 рік

(тис.грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету1 Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування згідно з типовою відомчою/типовою програмною2/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ

Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них

оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

01 Апарат районної ради 1128,400 1128,400 647,900 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1128,400

010000 Державне управління 1018,400 1018,400 647,900 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1018,400

010116 0111 Органи місцевого самоврядування 1018,400 1018,400 647,900 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1018,400

120000 Засоби масової інформації 110,000 110,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 110,000

120201 0830 Періодичні видання (газети та журнали) 110,000 110,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 110,000

03 Державна адміністрація (Управління справами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі органи місцевих рад) 65,000 45,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 65,000

130000 Фізична культура і спорт 35,000 35,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 35,000

130102 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань 35,000 35,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 35,000

250000 Видатки, не віднесені до основних груп 30,000 10,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 30,000

250102 0133 Резервний фонд 20,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 20,000

250404 0133 Інші видатки 10,000 10,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,000

10 Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту 47573,293 47573,293 32209,400 6071,593 0,000 1344,300 1185,000 0,000 0,000 159,300 159,300 48917,593

070000 Освіта 47051,293 47051,293 31801,000 6058,293 0,000 1344,300 1185,000 0,000 0,000 159,300 159,300 48395,593

Продукти харчування 800,000 800,000 0,000 0,000 0,000 1010,000 1010,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1810,000

Видатки по установам освіти, що фінансуються за рахунок освітньої субвенції 35546,89347 35546,89347 31924,600 3498,29347 0,000 51,300 0,000 0,000 0,000 51,300 51,300 35598,19347

Видатки на виплату одноразщової грошової допомоги в розмірі 6-ти прожиткових мінімумів дітям сиротам, дітям позбавлених батьківського піклування, при працевлаштуванні їх після закінчення навчального закладу 23,900 23,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 23,900

070101 0910 Дошкільні заклади освіти 3787,900 3787,900 2491,400 445,400 0,000 160,000 160,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3947,900

070201 0921 Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 39321,193 39321,193 27204,900 5507,893 0,000 1184,300 1025,000 0,000 0,000 159,300 159,300 40505,493

070202 0921 Вечірні (змінні) школи 368,000 368,000 301,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 368,000

070401 0960 Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 1035,000 1035,000 832,900 18,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1035,000

070702 0950 Інші заклади і заходи післядипломної освіти 50,000 50,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 50,000

070802 0990 Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти 326,100 326,100 254,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 326,100

070804 0990 Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти 668,300 668,300 475,500 78,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 668,300

070805 0990 Групи централізованого господарського обслуговування 310,600 310,600 240,100 7,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 310,600

070807 0990 Інші освітні програми 1157,000 1157,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1157,000

070808 0990 Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років 27,200 27,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 27,200

130000 Фізична культура і спорт 522,000 522,000 408,400 13,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 522,000

130107 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл 522,000 522,000 408,400 13,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 522,000

15 Орган з питань соціального захисту населення 67318,385 67318,385 11185,877 2600,256 0,000 4359,072 3944,072 1340,000 393,814 415,000 200,000 71677,457

070000 Освіта 628,660 628,660 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 628,660

070303 0910 Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім'ї) 628,660 628,660 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 628,660

080000 Охорона здоров'я 15621,225 15621,225 9424,677 2431,556 0,000 4054,072 3639,072 1340,000 393,814 415,000 200,000 19675,297

080101 0731 Лікарні 9569,725 9569,725 6004,677 1759,756 0,000 3849,072 3634,072 1340,000 393,814 215,000 0,000 13418,797

080800 0726 Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 6051,500 6051,500 3420,000 671,800 0,000 205,000 5,000 0,000 0,000 200,000 200,000 6256,500

090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 50948,500 50948,500 1761,200 168,700 0,000 305,000 305,000 0,000 0,000 0,000 0,000 51253,500

090201 1030 Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України 'Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту', особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги 386,790 386,790 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 386,790

090202 1030 Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України 'Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту', особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу 491,000 491,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 491,000

090204 1030 Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов'язків, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов'язків на житлово-комунальні послуги 101,880 101,880 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 101,880

090205 1030 Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, у зв'язку з хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов'язків, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов'язків на придбання твердого палива 16,130 16,130 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 16,130

090207 1070 Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги 28,050 28,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 28,050

090208 1070 Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива 14,300 14,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 14,300

090210 1070 Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України 'Про захист рослин', громадянам, передбачені пунктом 'ї' частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною п'ятою статті 29 Закону України 'Про культуру', частиною другою статті 30 Закону України 'Про бібліотеки та бібліотечну справу', абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України 'Про освіту', на безоплатне користування житлом, опаленням та освітленням 278,910 278,910 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 278,910

090211 1070 Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України 'Про захист рослин', громадянам, передбачені пунктом 'ї' частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною п'ятою статті 29 Закону України 'Про культуру', частиною другою статті 30 Закону України 'Про бібліотеки та бібліотечну справу', абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України 'Про освіту', на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива 176,200 176,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 176,200

090215 1070 Пільги багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім'ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на житлово-комунальні послуги 179,400 179,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 179,400

090216 1070 Пільги багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім'ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на придбання твердого палива та скрапленого газу 202,400 202,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 202,400

090302 1040 Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами 241,000 241,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 241,000

090303 1040 Допомога до досягнення дитиною трирічного віку 126,000 126,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 126,000

090304 1040 Допомога при народженні дитини 16350,660 16350,660 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 16350,660

090305 1040 Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 2365,000 2365,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2365,000

090306 Допомога на дітей одиноким матерям 4775,000 4775,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4775,000

090307 1040 Тимчасова державна допомога дітям 780,000 780,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 780,000

090308 1040 Допомога при усиновленні дитини 35,320 35,320 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 35,320

090401 1040 Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям 11050,000 11050,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 11050,000

090405 1060 Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 3361,210 3361,210 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3361,210

090406 1060 Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 2681,250 2681,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2681,250

090412 1090 Інші видатки на соціальний захист населення 114,000 114,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 114,000

в тому числі

90412 1090 допомога на поховання 12,000 12,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 12,000

090413 1010 Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу 580,000 580,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 580,000

091101 1040 Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 271,100 271,100 220,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 271,100

091103 1040 Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 3,000 3,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,000

091204 1020 Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 2050,900 2050,900 1540,600 168,700 0,000 305,000 305,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2355,900

091205 1010 Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 200,000 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 200,000

091209 1030 Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів 77,000 77,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 77,000

091300 1010 Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 4012,000 4012,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4012,000

250000 Видатки, не віднесені до основних груп 120,000 120,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 120,000

250404 0133 Інші видатки 120,000 120,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 120,000

24 Орган з питань культури 5543,000 5543,000 4157,700 347,600 0,000 12,000 6,500 0,000 0,000 5,500 0,000 5555,000

110000 Культура і мистецтво 5543,000 5543,000 4157,700 347,600 0,000 12,000 6,500 0,000 0,000 5,500 0,000 5555,000

110104 0829 Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва 10,000 10,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,000

110201 0824 Бібліотеки 2488,900 2488,900 1905,800 128,800 0,000 8,000 2,500 0,000 0,000 5,500 0,000 2496,900

110204 0828 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 2850,400 2850,400 2096,400 218,800 0,000 4,000 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2854,400

110502 0829 Інші культурно-освітні заклади та заходи 193,700 193,700 155,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 193,700

48 Орган з питань містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства (Головне управління (управління) містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства обласної (Київської міської) державної адміністрації, управління містобу 62,000 20,000 0,000 0,000 42,000 2039,800 0,000 0,000 0,000 2039,800 2039,800 2101,800

150000 Будівництво 42,000 0,000 0,000 0,000 42,000 2039,800 0,000 0,000 0,000 2039,800 2039,800 2081,800

150101 0490 Капітальні вкладення 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2039,800 0,000 0,000 0,000 2039,800 2039,800 2039,800

150202 0443 Розробка схем та проектних рішень масового застосування 42,000 0,000 0,000 0,000 42,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 42,000

250000 Видатки, не віднесені до основних груп 20,000 20,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 20,000

250914 1060 Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням державних пільгових кредитів, наданих індивідуальним сільським забудовникам 20,000 20,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 20,000

75 Фінансовий орган 100,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000

180000 Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю 100,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000

180410 0411 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 100,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000

76 Фінансовий орган (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) 1618,375 1618,375 0,000 0,000 0,000 185,000 0,000 0,000 0,000 185,000 185,000 1803,375

180000 Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

180410 0411 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

250000 Видатки, не віднесені до основних груп 1618,375 1618,375 0,000 0,000 0,000 185,000 0,000 0,000 0,000 185,000 185,000 1803,375

250324 0180 Субвенція іншим бюджетам на виконання інвестиційних проектів 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 185,000 0,000 0,000 0,000 185,000 185,000 185,000

250339 0180 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 1568,375 1568,375 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1568,375

250380 0180 Інші субвенції 50,000 50,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 50,000

Всього 123408,453 123346,453 48200,877 9079,449 42,000 7940,172 5135,572 1340,000 393,814 2804,600 2584,100 131348,625

Заступник голови Котовської районної ради                                        О.В. Карауш

"Додаток №5

до рішення Котовської районної ради

від 16.03.2016р. № 76 - VII"

"Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів

районного бюджету у 2016 році по Котовському району

"

(тис. грн.).

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету2 Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету "Найменування

згідно з типовою відомчою/типовою програмною3/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету" Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом загальний та спеціальний фонди

Апарат районної ради 110,0 110,0

120201 0830 Програма стимулювання та розвитку газети районної ради „Котовські вісті" на період 2016-2018 роки 110,0 110,0

Районна державна адміністрація 35,0 35,0

130102 0810 Програма розвитку фізичної культури та спорту в Котовському районі на 2012-2017 роки 35,0 35,0

Районний відділ освіти 1 207,0 1 207,0

070702 0950 Курсові заходи післядипломної освіти на 2016 рік 50,0 50,0

070807 0990 „Шкільний автобус» на період 2016-2020 роки . 1 015,0 1 015,0

070807 0990 Програма щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2011-2016рр» 1,0 1,0

070807 0990 Програма „Робота з обдарованими дітьми" на 2016-2020 роки 1,0 1,0

070807 0990 Відпочинок та оздоровлення дітей Котовського району на 2013-2018 роки 140,0 140,0

Управління праці та соціального захисту населення 182,0 182,0

090412 1090 Програма надання цільової адресної допомоги малозабезпеченим верствам населення Котовського району на 2016 рік 70,0 70,0

090412 1090 Програма соціальної підтримкиучсників антитерористичної операції та членів їх сімей на 2016 рік 30,0 30,0

090412 1090 Програма соціальної підтримки інвалідів, громадян пільгової категорії на 2016 рік 2,0 2,0

091103 1040 Програма «Сім'я і молодь Котовщини» на 2014-2018 роки 1,0 1,0

091103 1040 Програма подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на період до 2016 року 2,0 2,0

091209 1030 Програма фінансової підтримки ветеранів війни Котовського району на 2016 рік 77,0 77,0

Відділ культури та туризму 10,0 10,0

110104 08029 Програма розвитку культури у Котовському районі на 2012-2016 року 10,0 10,0

Відділ з питань містобудування, архітектури та ЖКП державної адміністрації 62,0 0,0 62,0

150202 0443 Комплексна програма забезпечення містобудівної документації населених пунктів та територій Котовського району на 2016-2020 роки 42,0 42,0

250914 1060 Програма надання державно пільгового кредиту населенню Котовського району „Власний дім" на 2016-2020 роки 20,0 20,0

Всього 1 606,0 0,0 1 606,0

Заступник голови Котовської райради                                                   О.В.Карауш

Додаток №6

до рішення Котовської райради

від 16.03.2016 № 76- VII

П Е Р Е Л І К

Об'єктів видатки на які у 2016 році будуть проводитись

за рахунок коштів бюджету розвитку по Котовському району

№№

п/п Найменування об'єкту Сума (тис.грн) Головний розпорядник коштів

1 Капітальний ремонт дитячого садка на 50 місць «Ромашка» в с.Куяльник Котовського району 552,8 Відділ житлово-комунального господарства та будівництва Котовської РДА

2 Капітальний ремонт приміщень під дитячий садок на 25 місць при Липецької ЗОШ 1-Ш ступенів Котовського району 412,0 Відділ житлово -комунального господарства та будівництва Котовської РДА

3 Капітальний ремонт приміщень під дитячий садок на 15 місць при Липе5цькій ЗОШ 1-П ступенів 325,0 Відділ житлово -комунального господарства та будівництва Котовської РДА

4 Капітальний ремонт (заміна вікон) Петрівського НВК 1-П ступенів Котовського району 150,0 Відділ житлово -комунального господарства та будівництва Котовської РДА

5 Капітальний ремонт ФП с.Бочманівка Котовського району 350,0 Відділ житлово -комунального господарства та будівництва Котовської РДА

6 Капітальний ремонт даху амбулаторії ЗП-СМ с.Станіславка Котовського району 250,0 Відділ житлово -комунального господарства та будівництва Котовської РДА

РАЗОМ: 2039,8

Заступник голови райради                                                         О.В.Карауш

Календар новин

<< < Грудень 2020 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31