Вівторок, 10 Листопад 2015

За жовтень місяць платники податків Котовської ОДПІ спрямували до місцевих бюджетів майже 13 мільйонів гривень

За жовтень місяць платники податків Котовської ОДПІ спрямували до місцевих бюджетів майже 13 мільйонів гривень

Про це на брифінгу для місцевих ЗМІ розповіла в.о. начальника Котовської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області Людмила Олійник.

В рамках бюджетної децентралізації надходження збільшились в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 2,4 млн.грн., або майже як у 2 рази. За жовтень місяць 2015 року платники податків Котовської ОДПІ спрямували до місцевих бюджетів 12,8 млн.грн., а саме: по м.Котовськ - 7,3 млн.грн., Котовському району- 3,1 млн.грн., Красноокнянському району- 2,5 млн грн.

Питому вагу надходжень склав податок на доходи фізичних осіб - 7,6 млн. грн., який в порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшився на 1,6 млн. грн., або на 27 відсотків. Одним з бюджетоутворюючих податків є плата за землю - 2,2 млн грн., надходження зросли на 500 тис. грн. або на 28,7 відсотків. Найбільший темп зростання з бюджетоутворюючих податків становить 67% по єдиному податку та дорівнює 1,3 млн грн. Додаткові надходження акцизного податку з роздрібної торгівлі алкогольними та тютюновими виробами становили 0,7 млн грн., транспортного податку 12,5 тис. грн.

***

Своєчасна виплата заробітної плати – прямий обов'язок роботодавців

Фахівці Котовської ОДПІ постійно проводять роботу по підвищенню рівня заробітної плати в регіоні та своєчасної її виплати, що забезпечує додаткові надходження податку на доходи фізичних осіб. Інформація по виявлених порушеннях узагальнюється та направляється до комісій при міськвиконкомах та райдержадміністраціях.

Проводиться також індивідуальна робота з керівниками підприємств, головними бухгалтерами та фізичними особами – підприємцями, які виплачують найманим працівникам заробітну плату нижче мінімально встановленого рівня, або які мають заборгованість з її виплати.

З початку 2015 року за підсумками проведеної масово-роз'яснювальної роботи з СГ-фізичними особами, проведеної індивідуальної роботи по роз'ясненню діючого законодавства про працю та упередженню можливих порушень трудового законодавства в частині використання незареєстрованої належним чином найманої робочої сили, додаткові надходження по податку на доходи фізичних осіб склали 16,9 тис.грн. та військового збору майже 2 тис. грн.

***

Ведення обліку доходів 1. Чи повинні юридичні особи — платники єдиного податку вести книги обліку доходів?

Відповідно до норм Податкового кодексу України (далі — Податковий кодекс) обов'язок з ведення Книги обліку доходів та Книги обліку доходів та витрат за визначеними формами в установленому порядку покладається на фізичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності залежно від обраної ними системи оподаткування.

Підпунктом 296.1.3 п. 296.1 ст. 296 цього Кодексу встановлено, що платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи) використовують дані спрощеного бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат з урахуванням положень пунктів 44.2, 44.3 ст. 44 Кодексу.

Так, юридичні особи — платники єдиного податку, які відповідають критеріям, визначеним пп. 3 п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу, ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат з метою обчислення об'єкта оподаткування за методикою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Платники податків зобов'язані забезпечити зберігання первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством, а також документів, пов'язаних із виконанням вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, не менш як 1095 днів з дня подання податкової звітності, для складання якої використовуються зазначені документи, а у разі її неподання — з передбаченого Податковим кодексом граничного терміну подання такої звітності.

Отже, Податковим кодексом не передбачено для платників єдиного податку — юридичних осіб ведення Книги обліку доходів. Для обчислення об'єкта оподаткування єдиним податком такі суб'єкти господарювання використовують дані бухгалтерського обліку.

***

Про організацію роботи щодо єдиного внеску

Державною фіскальною службою України у зв'язку з прийняттям Закону України від 17 вересня 2015 № 704-VIII "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" (далі – Закон № 704), яким, зокрема, перенесено підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати з 1 грудня на 1 вересня 2015 року, повідомлено про організацію роботи щодо єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) у відповідному листі від 27.10.2015 № 39474/7/99-99-17-03-01-17 (далі – лист).

Так, у разі, якщо підприємством за період з 1 вересня 2015 року було здійснено нарахування єдиного внеску виходячи з мінімальної заробітної плати, що становила 1 218 грн., таке підприємство повинно здійснити донарахування єдиного внеску виходячи з мінімальної заробітної плати, що становить з 1 вересня 2015 року 1 378 гривень.

Також необхідно провести перерахунок максимальної величини бази нарахування при розрахунку єдиного внеску на суми допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, оплати відпускних, період яких більше одного місяця, та нарахування проводились до 01.09.2015.

Отже, за період з 1 вересня 2015 року платники повинні здійснити перерахунок нарахованих сум єдиного внеску та відобразити такі суми у звітності з єдиного внеску за жовтень – грудень 2015 року.

У разі здійснення платниками перерахунку єдиного внеску, пов'язаного із зміною розміру мінімальної заробітної плати та розміру максимальної величини, з якої справляється єдиний внесок, передбачених Законом № 704, штрафні санкції за донарахування платником своєчасно не нарахованого єдиного внеску фіскальним органом не застосовуються.

***

Про граничний термін сплати єдиного внеску, нарахованого за календарний квартал фізичними особами – підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування

Державною фіскальною службою України надано роз'яснення від 29.10.2015 №39858/7/99-99-17-03-01-17 (далі – лист) щодо граничного терміну сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок), нарахованого за календарний квартал фізичними особами – підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування.

Так, на підставі законодавчих норм наголошено, що граничний термін сплати єдиного внеску фізичними особами – підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування – 19 число місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок.

У разі, якщо останній день сплати єдиного внеску припадає на вихідний, святковий день чи інший неробочий день, то останнім днем таких строків сплати єдиного внеску вважається перший робочий день, що настає за вихідним або святковим днем (пункт 11 розділу ІV Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.04.2015 № 449, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.05.2015 за № 508/26953).

***

Реєстрація бізнесу протягом 24 годин

Наказом Міністерства фінансів України від 31.08.2015 № 747 внесено зміни до Порядку обліку платників податків і зборів і встановлено, що взяття на облік платників податків та передача до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (далі – ЄДР) даних про взяття їх на облік у контролюючих органах здійснюється у день отримання відомостей з ЄДР.

Такими змінами забезпечено реєстрацію бізнесу протягом 24 годин та приведено Порядок обліку платників податків і зборів у відповідність до Закону України від 12 лютого 2015 року № 191-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)».

Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, є відкритими і загальнодоступними, за винятком реєстраційних номерів облікових карток платників податків, відомостей про відкриття та закриття рахунків, накладення та зняття арештів на рахунки та майно.

Дані з ЄДР доступні через банери «Дані про взяття на облік платників податків» і «Реєстр страхувальників», розміщенні на офіційному порталі ДФС України.

Прес-служба Котовської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області

Read more

Новини районного трудового архіву

Новини районного трудового архіву

Основними завданнями архіву є приймання, опрацювання та зберігання документів з кадрових питань та документів тимчасового зберігання ліквідованих підприємств, установ, організацій, що діяли на території міста; надання відповідних довідок громадянам при досягненні ними пенсійного віку для нарахування пенсій та інших документів. Нажаль, далеко не всі підприємства передали архівні документи до трудового архіву. Коли в 90-х роках розпочався процес приватизації, ліквідації державних підприємств, створення комерційних структур частина документів була втрачена. Недосконалість законодавчої бази призвела до того, що питання забезпечення збереженості документів з особового складу довго не вирішувалося, лише в 2003 р. в Законі України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" у ст.34 було закріплено процедуру зберігання і передавання документів з особового складу при ліквідації підприємств.

У 2004 році створено районний трудовий архів Котовської районної ради, який розміщується за адресою вул. 50 років Жовтня, 105.

Сьогодні трудовий архів розміщений у приміщенні з належними умовами для роботи. На зберігання прийнято документи з особового складу від 73-х організацій різних форм власності, які припинили свою діяльність і ліквідовані. Кількість переданих книг на сьогодні становить 9161. Саме передача документів до архіву врятувала їх від втрат. Адже часто трапляється, що навіть під час функціонування підприємства документи зберігаються неналежним чином, що призводить до знищення.

Для покращення роботи з громадянами в приміщенні архіву розміщено інформаційний куток. До кожного відвідувача — індивідуальний підхід, ретельно вивчається суть звернення, надаються консультації. В разі потреби відвідувачі мають змогу попрацювати з документами в читальному залі.

На сайті районної ради подані відомості про місцезнаходження трудового архіву, контактний телефон, назви підприємств, установ та організацій, документи яких на збереженні в архіві тощо.

Сподіваємось на подальшу підтримку керівництва району, на взаєморозуміння відвідувачів, будемо робити все можливе для вдосконалення та покращення роботи трудового архіву.

До відома громадян:

В Котовському районному трудовому архіві знаходяться на зберіганні документи ліквідованих підприємств і господарств району:

Котовської міжрайонної оптово-роздрібної бази, птахорадгоспу ім.Котовського, малого спільного підприємства" РтК ст.Чубівка",ТОВ" Сільгосптехсервіз",КСП"Любомирка",лікувально-виробничих майстерень центральної районної лікарні,ТОВ"Наша ліга",КСП"Зоря",спільного міського торгівельно-роздрібного підприємства" Котовчанин",ПП"Ірина",ПМФГ"Землероб",АТП ОПС", ТОВ"Хлібороб",ПМФГ"Дружба",кооператива"Випробовувач" підприємства електричних мереж,ТОВ"Корал", СВК"Станіславський"ПМФГ"Земельна нива",ФГ""Палісіка", ПГ" Колондяк",ВАТ РТП,Котовського молочного заводу, ДП"Терра", виробничо-комерційної фірми" Одін ЛТД", СГ" Династія",ВАТ"Мардарівське ХПП",філії спільного українсько-італійського товариства" ІТце КО" фірми "Грант",

ТОВ"Південсільгоспбуд",КСП"Станіславське",СВК"Перемога", міжрайонного міжгосподарського підприємства по відгодівлі ВРХ,ТОВ"Агрофуд-К"ВАТ"Сільгоспхімія",Орендного підприємства Котовського агрошляхбуду"Агрошляхбуд", ПМП"ДеНа", ТОВ"Класик",

ПФГ"Глуговсь-кого",ПП"Промінь", ПМФГ"Влад",ПФГ"Статнік",

ПФГ"Шевченко",ТОВ"Вікторія",ДП"Прометей",ПА"Афганець",СП ТОВ"Шевченко",ДП"Інвентаризатор",ТОВ АФ"Темп",ПП"Аттіс",

Котовської районної дирекції"Кіновідеомережі", СФГ"ТіораВ.З." ,СВК"Надія";

СВК"Муроване"; СП"Еней"; «ДП Заготівельник Котовського СТ «Мрія».

При зверненні до трудового архіву відвідувачами подається: заява,паспорт,трудова книжка,свідоцтво про одруження (розлучення ) для жіночої статі.

Трудовий архів знаходиться за адресою:

Вул. 50 років Жовтня, 105

Прийомні дні : середа, п'ятниця (з 8.00 до 12.00).

Телефон для довідок: 2-06-39.

Головний спеціаліст

з питань трудового архіву Котовської районної ради   Оксана Нотевська

 

Read more

Календар новин

<< < Листопад 2015 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30