Листопад 2014

П'ятниця, 28 Листопад 2014

Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів) Котовського району Одеської області (за межами населених пунктів)

Україна

Одеська область

Котовська районна рада

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів) Котовського району Одеської області (за межами населених пунктів)

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про оцінку земель», Податковим кодексом України з метою економічного регулювання земельних відносин при визначенні розміру земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок, визначенні втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, розробки показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель, відчуження земельних ділянок площею понад 50 гектарів, що належать до державної або комунальної власності, для розміщення відкритих спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд, розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів) Котовського району Одеської області (за межами населених пунктів), районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (за межами населених пунктів) Котовського району Одеської області.

2. Ввести в дію нормативну грошову оцінку земель, зазначену у пункті 1 цього рішення, з 01 січня 2016 року.

3. Довести до відома ______________ районної податкової інспекції відомості про введення в дію нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (за межами населених пунктів) Котовського району Одеської області.

4. Повідомити власників та користувачів землі про введення в дію нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (за межами населених пунктів) Котовського району Одеської області.

5. Повідомити підприємства, установи, організації, що є землекористувачами і власниками землі про застосування результатів нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (за межами населених пунктів) Котовського району Одеської області.

6. Дане рішення опублікувати в засобах масової інформації.

7. Контроль за виконанням покласти на _____________________

Голова районної ради ___________________

Read more

Вівторок, 25 Листопад 2014

Права платників податків

Права платників податків

Фахівці Котовської ОДПІ продовжують інформувати платників податків про їх права. Платники податків мають право користуватися податковими пільгами за наявності підстав у порядку, встановленому Кодексом (пп. 17.1.4 ПКУ).

Згідно з термінологією ПКУ податкова пільга – передбачене податковим та митним законодавством звільнення платника податків від обов'язку щодо нарахування та сплати податку та збору, сплата ним податку та збору в меншому розмірі за наявності підстав, визначених п. 30.2 ПКУ. Платник податків вправі використовувати податкову пільгу з моменту виникнення відповідних підстав для її застосування і протягом усього строку її дії.

Введено також нове право платника податків – на відмову від використання податкової пільги чи зупинення її використання на один або декілька податкових періодів, якщо інше не передбачено Кодексом. Скористатися правом на відмову від використання податкової пільги платник може шляхом подання письмової заяви до податкового органу. Слід зазначити, що податкові пільги, не використані платником податків, не можуть бути перенесені на інші податкові періоди, зараховані в рахунок майбутніх платежів з податків та зборів або відшкодовані з бюджету.

Платники податків мають право одержувати відстрочення, розстрочення сплати податків або податковий кредит в порядку і на умовах, встановлених ПКУ.

***

Нова форма декларацій по ПДВ та нові правила її складання

Фахівці Котовської ОДПІ повідомляють, що з 01.01.2015 року декларація по ПДВ подається за новою формою. Нова редакція звітності враховує попередні законодавчі новації у порядку справляння податку на додану вартість, а саме: у формі декларації добавлено окремі рядки, в яких вказується обсяги постачання та придбання товарів за ставкою 7%. Також у декларації з ПДВ з'явилися рядки, в яких має бути відображено коригування податкових зобов'язань або податкового кредиту згідно із ст.39 «Трансфертне ціноутворення» Податкового кодексу України.

Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість в цілому суттєво не змінився, але має деякі важливі новації. Одна з них стосується платників, які працюють в умовах дії угоди про розподіл продукції. При від'ємному значенні суми податку на додану вартість, розрахованої інвестором за угодою про розподіл продукції така сума підлягає відшкодуванню інвестору, в порядку та строки, передбачені угодою про розподіл продукції, затвердженою Кабінетом Міністрів України. При цьому інвестор має право на автоматичне бюджетне відшкодування такої суми в повному обсязі.

Ще одним суттєвим нововведенням є те, що платники, які подають податкову звітність в електронному вигляді, до додатка 8 мають подати скановані копії розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв'язку з придбанням товарів чи послуг, або скановані копії первинних документів, що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг.

Також у Порядку з'явилися нові правила стосовно процедури отримання платником ПДВ бюджетного відшкодування у випадку зміни його напрямку, а саме: якщо платником податку приймається рішення про отримання на банківський рахунок бюджетного відшкодування сум податку, які у попередніх періодах були ним задекларовані в рахунок зменшення податкових зобов'язань, то таке рішення приймається за умови наявності в картках особових рахунків залишку не використаної суми податку, що була задекларована до бюджетного відшкодування у зменшення податкових зобов'язань наступних звітних періодів. Якщо такі умови дотримані, платником подається уточнюючий розрахунок, у якому проводяться відповідні коригування зміни напрямку бюджетного відшкодування.

Ці норми прописані в Наказі Мінфіну України від 23.09.2014 №966 «Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість»

***

Випадки, у яких потрібно обов'язково реєструватися платником ПДВ

Особа підлягає обов'язковій реєстрації як платник ПДВ у разі:

- якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню ПДВ, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 300 тис. грн., крім особи, яка є платником єдиного податку;

- проведення нею операції з постачання конфіскованого майна, знахідок, скарбів, майна, визнаного безхазяйним, майна, за яким не звернувся власник до кінця строку зберігання, та майна, що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходить у власність держави, незалежно від того, чи досягає вона загальної суми операцій із постачання товарів/послуг 300 тис. грн., а також незалежно від того, який режим оподаткування використовує така особа згідно із законодавством.

У разі обов'язкової реєстрації особи як платника податку реєстраційна заява подається до контролюючого органу не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто обсягу оподатковуваних операцій 300 тис. грн..

З цим та іншими роз'ясненнями можна ознайомитися у загальнодоступному інформаційно - довідковому ресурсі (веб – портал ДФС, вкладинка «Інформаційно - довідковий ресурс», дане роз'яснення у категорії 101.01.02).

***

Про поставки товарів з території (на територію) ВЕЗ «Крим»

Поставка товарів з території ВЕЗ «Крим» на іншу територію України з метою їх вільного обігу здійснюється у митному режимі імпорту із застосуванням норм законодавства України про державний санітарно-епідеміологічний, ветеринарно-санітарний, фіто-санітарний, екологічний, радіологічний контроль, інших заходів тарифного і нетарифного регулювання.

Поставка товарів, що мають митний статус українських товарів, з іншої території України на територію ВЕЗ «Крим» прирівнюється до митного режиму експорту, в тому числі для цілей тарифного та нетарифного регулювання.

З цим та іншими роз'ясненнями можна ознайомитися у загальнодоступному інформаційно - довідковому ресурсі (веб – портал ДФС, вкладинка «Інформаційно - довідковий ресурс», дане роз'яснення у категорії 207.04).

***

Інформацію стосовно бізнес-партнерів можна отримати на офіційному веб-порталі ДФС України

На офіційному веб-порталі ДФС України (www.sfs.gov.ua) функціонує банер «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера», який знаходиться на головній сторінці веб-порталу.

Зокрема, для перевірки надійності ділового партнера достатньо знати його код ЄДРПОУ або його назву.

***

Порядок подання уточнюючого податкового розрахунку за ф. 1-ДФ

Форма Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) затверджена наказом Міністерства доходів і зборів України від 21.01.2014 № 49.

Порядок заповнення звітного нового та уточнюючого податкових розрахунків є однаковим. Звітний новий та уточнюючий податкові розрахунки подаються на підставі інформації з попередньо поданого податкового розрахунку і містять інформацію лише за рядками й реквізитами, які уточнюються. Для заповнення також використовується інформація з повідомлень про виявлені помилки, які відправляються контролюючими органами до податкового агента.

Для вилучення одного помилкового рядка з попередньо введеної інформації потрібно повторити всі графи такого рядка і у графі 9 указати "1" - на виключення рядка.

Для введення нового або пропущеного рядка потрібно повністю заповнити всі його графи і у графі 9 указати "0" - на введення рядка.

Для заміни одного помилкового рядка іншим потрібно вилучити помилкову інформацію та ввести правильну інформацію, тобто повністю заповнити два рядки, один з яких вилучає попередньо внесену інформацію, а другий вносить правильну інформацію. У такому разі в першому рядку в графі 9 указується «1» - рядок на вилучення, а в другому – «0» - рядок на введення.

З цим та іншими роз'ясненнями можна ознайомитися у загальнодоступному інформаційно - довідковому ресурсі (веб – портал ДФС, вкладинка «Інформаційно - довідковий ресурс», дане роз'яснення у

категорії 103.25).

***

Прес-служба Котовської ОДПІ

Read more

Середа, 19 Листопад 2014

Права та обов’язки платників податків


Права та обов'язки платників податків

Фахівці Котовської ОДПІ повідомляють що платник податків має право:

безкоштовно отримувати в органах державної податкової служби та в органах митної служби, зокрема і через мережу Інтернет, інформацію про податки та збори і нормативно-правові акти, що їх регулюють, порядок обліку та сплати податків та зборів;

обирати самостійно, якщо інше не встановлено ПКУ, метод ведення та обліку доходів і витрат;

користуватися податковими пільгами за наявності підстав у порядку, встановленому ПКУ;

одержувати відстрочення, розстрочення сплати податків або податковий кредит;

бути присутнім під час проведення перевірок та надання пояснення з питань, що виникають під час таких перевірок, ознайомлюватися та отримувати акти (довідки) перевірок, проведених контролюючими органами, перед підписанням актів про проведенні перевірки, у разі наявності зауважень щодо змісту складання актів підписувати їх із застереженням та подавати контролюючому органу письмові заперечення в порядку, встановленому ПКУ;

на нерозголошення контролюючим органом відомостей про такого платника без його письмової згоди та відомостей що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов'язків.

Також, в податковому органі можна отримати податкову консультацію, яка має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію. Ці права прописані в ст.17,ст.52 Податкового Кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-IV із змінами і доповненнями.

***

Більше 180 мільйонів гривень ЄСВ надійшло від платників Котовської ОДПІ

Протягом січня – жовтня 2014 року суб'єкти господарювання, які перебувають на обліку в Котовській ОДПІ, сплатили більше 180 млн. грн. єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. В тому числі по м. Котовськ перераховано 133 млн. грн., Котовському району – 23 млн. грн., та Красноокнянському району - 24 млн. грн.

Так, лише у жовтні цього року платники перерахували майже 18 млн. гривень ЄСВ.

Нагадуємо, що на виплати які надаються в натуральній або грошовій формі за рахунок коштів роботодавців, не нараховується єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а саме:

- вартість вугілля та вугільних брикетів, безоплатно наданих працівникам в обсягах та за переліком професій,

- платіж згідно з договорами добровільного медичного та пенсійного страхування працівників і членів їх сімей,

- витрати на колективне харчування плавскладу річкового, морського та рибопромислового флоту, а також харчування льотного складу цивільної авіації під час виконання завдань польоту, що можуть бути прирівняні до добових витрат, що виплачуються у разі відрядження,

- витрати на харчування учасників спортивних заходів, у тому числі суддів, на час перебування на спортивних змаганнях та навчально-тренувальних зборах у межах установлених норм,

- відшкодування працівникам витрат на придбання ними спецодягу та інших засобів індивідуального захисту в разі невидачі їх роботодавцем або вартість виданого згідно з діючими нормами спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, мийних та знешкоджувальних засобів, молока та лікувально-профілактичного харчування.

***

Про зміни щодо деяких питань оподаткування благодійної допомоги

Законом України від 02.09.2014 № 1668-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо деяких питань оподаткування благодійної допомоги» підрозділ 4 розділу XX «Перехідні положення» доповнено положеннями, що тимчасово, на період проведення антитерористичної операції, до інших витрат звичайної діяльності без обмежень, передбачених підпунктом "а" підпункту 138.10.6 пункту 138.10 статті 138 цього Кодексу, включаються суми коштів або вартість спеціальних засобів індивідуального захисту (касок, бронежилетів, виготовлених відповідно до військових стандартів), технічних засобів спостереження, лікарських засобів та медичних виробів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення, а також інших товарів, виконаних робіт, наданих послуг за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, які добровільно перераховані (передані) Збройним Силам України, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Міністерству внутрішніх справ України, Управлінню державної охорони України, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з'єднанням, військовим частинам, підрозділам, установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, для потреб забезпечення проведення антитерористичної операції.

Податковий кодекс України не містить спеціальних вимог щодо підтвердження вищевказаних витрат. Отже, такі витрати визнаватимуться на підставі первинних документів, обов'язковість ведення яких передбачена правилами бухгалтерського обліку.

***

Підстави для анулювання ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями

Ліцензія на роздрібну торгівлю алкогольними напоями анулюється шляхом прийняття органом, який видав ліцензію, відповідного письмового розпорядження на підставі:

- заяви суб'єкта господарювання;

- рішення про скасування державної реєстрації суб'єкта господарювання;

- несплати чергового платежу за ліцензію протягом 30 календарних днів від моменту призупинення ліцензії;

- рішення суду про встановлення факту незаконного використання суб'єктом господарювання марок акцизного збору (стосовно імпортерів);

- рішення суду про встановлення факту торгівлі суб'єктом господарювання алкогольними напоями або тютюновими виробами без марок акцизного збору;

- рішення суду про встановлення факту переміщення суб'єктом господарювання алкогольних напоїв або тютюнових виробів поза митним контролем;

- порушення вимог статті 15 прим.3 цього Закону щодо продажу алкогольних напоїв, тютюнових виробів особам, які не досягли 18 років або у не визначених для цього місцях.

Ліцензія анулюється та вважається недійсною з моменту одержання суб'єктом господарювання письмового розпорядження про її анулювання.

Державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюється відповідно до Закону України від 19 грудня 1995 року №481/95-ВР (із змінами та доповненнями).

***

Порядок та терміни подання звіту про рух валютних цінностей за рахунком, відкритим за межами України на підставі ліцензії НБУ та відповідальність за його неподання

Відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року №15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» здійснення операції з відкриття рахунків в іноземних банках вимагає отримання резидентом України індивідуальної ліцензії.

Порядок видачі індивідуальної ліцензії регулюється Положенням про порядок та умови видачі Національним банком України резидентам індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 14 жовтня 2004 року № 485.

Зокрема, згідно з п.6.3 гл.6 Положення №485 власник ліцензії не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним періодом (першим звітним місяцем є місяць видачі ліцензії), зобов'язаний подавати управлінню Національного банку України та контролюючому органу, у якому власник ліцензії зареєстрований як платник податків, щомісячний, а фізична особа, яка не є підприємцем, - піврічний звіт про рух валютних цінностей за рахунком (рахунками). Разом із звітом подається розшифровка за проведеними за рахунком (рахунками) операціями з відображенням відповідних статей зарахування і списання (крім фізичної особи, яка не є підприємцем) та копії банківських виписок за рахунком (рахунками).

При цьому, розміщення власником ліцензії валютних цінностей на рахунку та/або проведення через цей рахунок інших операцій без отримання ліцензії, та/або порушення вимог цього Положення тягне за собою відповідальність згідно із законодавством України та цього Положення.

Зокрема, відповідно постанови Правління Національного банку України від 8 лютого 2000 року №49 «Про затвердження Положення про валютний контроль» несвоєчасне подання, приховування або перекручення встановленої Національним банком звітності про валютні операції тягне за собою накладення штрафу в розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

***

Сума орендної плати за нерухоме (рухоме) майно не оподатковується військовим збором

Цивільно-правові відносини врегульовано Цивільним кодексом України (далі – ЦКУ), відповідно до ст. 626 якого договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Правові відносини про найм (оренду) визначено главою 58 ЦКУ, згідно ст. 759 якої за договором найму (оренди), наймодавець передає або зобов'язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк, за користування якого з наймача справляється плата, розмір якої встановлюється договором найму (ст. 762 ЦКУ).

Разом з тим, нормами ЦКУ передбачено укладання інших цивільно-правових договорів, зокрема, договір підряду (ст. 837 ЦКУ) та договір про надання послуг (ст. 901 ЦКУ), відповідно до умов яких одна сторона (підрядник/виконавець) зобов'язується виконати роботу/надати послугу, а інша сторона (замовник) оплатити виконання зазначеної роботи/послуги, що у межах бухгалтерського обліку підтверджується первинними документами, зокрема, актами виконаних робіт (актами прийому – передачі).

Відповідно до п.п. 1.2 п. 16 прим. 1 підрозділу 10 Розділу XX Податкового кодексу України об'єктом оподаткування військовим збором є доходи, зокрема у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами.

Оскільки під об'єктом оподаткування військовим збором слід розуміти дохід, який нараховується платнику податків у зв'язку з відносинами трудового найму на підставі укладених трудових договорів (контрактів) та цивільно-правових договорів, сума доходу нарахованого (отриманого, виплаченого) у вигляді орендної плати, що виплачується суб'єктом господарювання за договором оренди нерухомого (рухомого) майна фізичній особі, не є об'єктом оподаткування військовим збором.

***

Прес-служба Котовської ОДПІ

ГУ Міндоходів в Одеській області

Read more

Понеділок, 10 Листопад 2014

У В А Г А ! Шановні землевласники та землекористувачі (юридичні та фізичні особи) м.Котовськ та Котовського району

 

Шановні землевласники та землекористувачі (юридичні та фізичні особи) м.Котовськ та Котовського району

Фахівці Котовської ОДПІ повідомляють, що Рішенням Котовської міської ради від 23.04.2014р. № 545-VI, та рішеннями сільських рад Котовського району затверджена технічна документація з нової нормативної грошової оцінки землі.

Вказана нормативна грошова оцінка земель набирає чинності з 01.01.2015 року.

Звертаємо Вашу увагу, що згідно з п. 286.2 ст. 286 Податкового кодексу України платники плати за землю (юридичні особи та фізичні особи-підприємці) самостійно обчислюють суму земельного податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному органу державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік.

При цьому для визначення розміру земельного податку та орендної плати використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого законодавством (ст. 289.1 Податкового кодексу).

Одночасно з податковою декларацією необхідно надавати довідку (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

Враховуючи викладене, для повноти нарахування сум земельного податку на 2015 рік, необхідно отримати нові довідки (витяги) про нормативну грошову оцінку земельних ділянок, які знаходяться у власності та/або користуванні.

Додатково повідомляємо, що для отримання нової грошової оцінки землі Вам необхідно звернутись до Управління Держземагенства у Котовському районі Одеської області за адресою: м.Котовськ, вул.Вокзальна,3

***

Про результати контрольно – перевірочної роботи в

Котовській ОДПІ

Станом на 01.11.2014 року відділом податкового аудиту Котовської ОДПІ ГУ Міндоходів в Одеській області здійснено перевірок суб'єктів господарської діяльності – юридичних осіб 60 (в тому числі за жовтень - 8), з них: 11 комплексних планових перевірок, 49 позапланових перевірок, проведено 23 зустрічні звірки.

За результатами проведених перевірок донараховано до бюджетів всіх рівнів 5,5 мільйона гривень. При цьому, рівень узгоджених донарахувань в поточному році становить 99 %, що на 28,5% більше, ніж за відповідний період попереднього року.

Сплачено узгоджених податкових зобов'язань на суму 4,5 мільйона гривень.

***

За жовтень 2014 року котовські платники сплатили до бюджету майже 13 мільйонів гривень

За жовтень 2014 року Котовською ОДПІ до Зведеного бюджету залучено 12,9 мільйона гривень податкових платежів. У порівняних умовах до відповідного періоду минулого року надходження зросли на 1,8 млн. грн., темп росту склав 16,6%. Про це днями повідомив начальник Котовської ОДПІ Валерій Івашковський.

До Державного бюджету у жовтні цього року платники податків Котовської ОДПІ сплатили 2,3 млн. грн., що на 0,9 млн. грн більше в порівнянні з показниками жовтня 2013 року. Основними джерелами наповнень державного бюджету є: податок на додану вартість - 1,1 млн. грн., військовий збір - 0,7 млн. грн., податок на прибуток – 0,3 млн. грн.

До Місцевого бюджету у жовтні цього року платниками податків сплачено майже 10,7 млн. грн., що на 9,5% або 0,9 млн. грн. більше за відповідний період минулого року. Основними джерелами наповнень місцевих бюджетів є: податок з доходів фізичних осіб -8,0 млн. грн., плата за землю – 1,7 млн. грн., єдиний податок від підприємницької діяльності – 0,7 млн. грн.

***

Розмір плати за ліцензію на виробництво тютюнових виробів

Cтаттею 4 Закону України від 19 грудня 1995 року №481/95-BP «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», із змінами та доповненнями (далі – Закон), встановлено річну плату за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного, плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового та для підприємств первинного виноробства в розмірі 780 гривень.

Ліцензії видаються терміном на п'ять років, а плата за них справляється щорічно.

Плата за ліцензії справляється до початку виробництва зазначеної продукції органом, що видає ліцензії, у розмірах, встановлених Законом, і зараховується до місцевих бюджетів. Не дозволяється сплата за весь термін дії ліцензії.

Сплата чергового платежу за ліцензії здійснюється у розмірах, встановлених цим Законом, і справляється за кожний наступний щорічний термін дії ліцензії.

***

Розмір державного мита за посвідчення спадкового договору

Відповідно до статті 1302 Цивільного Кодексу України від 16 січня 2003 року № 435-IV (далі – ЦКУ) за спадковим договором одна сторона (набувач) зобов'язується виконувати розпорядження другої сторони (відчужувача) і в разі його смерті набуває право власності на майно відчужувача.

Згідно із ст. 1304 ЦКУ спадковий договір укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню. Відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 р. N 7-93 "Про державне мито" із змінами та доповненнями за нотаріальне посвідчення державним нотаріусом договорів відчуження житлових будинків, квартир, кімнат, дач, садових будинків, гаражів, інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у власності громадянина, який здійснює таке відчуження, а також за посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці, справляється державне мито за відповідною ставкою, визначеною у п. 3 ст. 3 цього Декрету.

Тобто, розмір державного мита при нотаріальному посвідченні спадкового договору становить 1 відсоток від суми договору, але не менше одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, що діє на день сплати.

***

Останній податковий період ФОП - платників єдиного податку, які припиняють провадження підприємницької діяльності

У разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, яка є платником єдиного податку, останнім податковим (звітним) періодом вважається період, у якому подано до контролюючого органу заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з припиненням провадження господарської діяльності.

Нагадуємо, податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої та другої груп є календарний рік.

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої - шостої груп є календарний квартал.

Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду.

Податковий (звітний) період для платників, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності, регулюється ст. 294 розділу XIV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями.

Прес-служба Котовської ОДПІ ГУ Міндоходів в Одеській області

Read more

Четвер, 06 Листопад 2014

Прийняття документів та видача ліцензій суб’єктам господарювання на право роздрібної торгівлі алкогольними та тютюновими виробами здійснюється в Центрі обслуговування платників Котовської ОДПІ


Прийняття документів та видача ліцензій суб'єктам господарювання на право роздрібної торгівлі алкогольними та тютюновими виробами здійснюється в Центрі обслуговування платників Котовської ОДПІ

З початку року ЦОП Котовської ОДПІ зареєстровано ліцензій на роздрібну торгівлю алкогольними напоями - 47, ліцензій на роздрібну торгівлю тютюновими виробами - 42.

«Ліцензія видається на підставі заяви та документів, а також довідки про реєстрацію електронних контрольно-касових апаратів (книг обліку розрахункових операцій), що знаходяться у місці торгівлі.

Документи, що є підставою для видачі ліцензії, подаються в одному примірнику в копіях, засвідчено нотаріально або органом, який видавав оригінал документа, та приймається за описом, копія якого видається заявникові за підписом уповноваженої особи із зазначенням дати прийняття документів.

Уповноважена особа здійснює прийом документів в ЦОП Котовської ОДПІ, перевіряє повноваження особи, яка підписала заяву, комплектність документів та достовірність зазначеної у них інформації та здійснює їх реєстрацію.

Ліцензія або рішення про відмову у її видачі видається заявнику не пізніше 10 календарних днів від дня одержання документів при пред'явлені документа, що посвідчує особу (для фізичних осіб), або уповноваженому на те представнику заявника за довіреністю», - пояснила в. о. начальника відділу обслуговування платників податків Котовської ОДПІ Світлана Кушнерова.

Ці положення прописані в Наказі ДФС України від 24.10.2014 року №213 «Про затвердження Рекомендацій щодо організації роботи ГУ ДФС України із приймання документів та видачі ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами»

***

Землекористувачі Котовської ОДПІ сплатили до бюджету понад 14 мільйонів гривень плати за землю

"За дев'ять місяців 2014 року до місцевих бюджетів м. Котовська та Котовського та Красноокнянського районів від платників Котовської ОДПІ надійшло 14,1 мільйонів гривень плати за землю, що на 1,5 мільйона гривень більше, в порівнянні з відповідним періодом минулого року. Зокрема, юридичні особи сплатили 9,4 мільйони гривень плати за землю та 4,7 мільйони гривень цього платежу надійшло від фізичних осіб" - повідомляє заступник начальника Котовської ОДПІ Галина Осадча.

За її словами, надходження плати за землю пов'язані, в першу чергу, з проведенням роз'яснювальної роботи серед платників податків, щодо порядку обчислення та строків сплати земельного податку та заповнення податкової декларації з плати за землю.

Звертаємо увагу громадян - власників землі та землекористувачів на своєчасність розрахунків із бюджетом. Адже, кошти у вигляді земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності спрямовуються до місцевих громад та використовуються ними на розвиток інфраструктури міста та районів.

***

ФОП, яка отримує з місцевого бюджету компенсацію за перевезення пільгових категорій населення, може перебувати у другій групі платників єдиного податку

Фізична особа – підприємець, яка здійснює перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, надає такі послуги безпосередньо населенню, має право обрати другу групу платників єдиного податку незалежно від того, що пільгові перевезення пасажирів покриваються за рахунок сум дотації з бюджету. Це можливо за умови дотримання критеріїв, визначених пп.2 п.291.4 ст.291 Податкового кодексу України.

До платників єдиного податку, які відносяться до другої групи, належать фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

- не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

- обсяг доходу не перевищує 1 000 000 гривень.

Згідно зі ст.37 Закону України від 5 квітня 2001 року №2344-III «Про автомобільний транспорт» зі змінами та доповненнями (далі – Закон) пільгові перевезення пасажирів, які відповідно до законодавства користуються такими правами, забезпечують автомобільні перевізники, які здійснюють перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування. Види та обсяги пільгових перевезень установлюються замовленням, у якому визначається порядок компенсації автомобільним перевізникам, які здійснюють перевезення пасажирів на маршрутах загального користування, збитків від цих перевезень.

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування зобов'язані надати перевізникам, які здійснюють пільгові перевезення пасажирів та перевезення пасажирів за регульованими тарифами, компенсацію відповідно до закону (ст.29 Закону).

***

Відповідальність за порушення термінів розрахунків у сфері ЗЕД

Порядок розрахунків в іноземній валюті при здійсненні експортно-імпортних операцій та відповідальність за недотримання термінів розрахунків визначено Законом України від 23 вересня 1994 року № 185/94-ВР «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті». Зокрема, згідно зі ст. 4 Закону порушення резидентами, крім суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність на території проведення антитерористичної операції на період її проведення, строків, передбачених ст. 1 і 2 цього Закону або встановлених Національним банком України, тягне за собою стягнення пені за кожний день прострочення у розмірі 0,3 відсотка суми неодержаної виручки (вартості недопоставленого товару) в іноземній валюті, перерахованої у грошову одиницю України за валютним курсом Національного банку України на день виникнення заборгованості. Загальний розмір нарахованої пені не може перевищувати суми неодержаної виручки (вартості недопоставленого товару).

***

Заповнення розрахункових документів при сплаті грошового зобов'язання

Наказом Міндоходів від 22.10.2013 №609 «Про затвердження Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів», зареєстрованого Міністерством юстиції України від 05.11.2013 №1878/24410 передбачено, що до результатів проведеної контрольно – перевірочної роботи підрозділам податкового та митного аудиту враховуються наступні коди видів сплати:

- 130 – сплата грошового зобов'язання, визначеного за результатами камеральної перевірки підрозділів податкового та митного аудиту;

- 131 - сплата грошового зобов'язання, визначеного за результатами документальної/фактичної перевірки підрозділів податкового та митного аудиту;

- 134 - сплата грошового зобов'язання, визначеного за результатами перевірки підрозділів податкового та митного аудиту (інші надходження);

- 354 - сплата грошового зобов'язання, визначеного за результатами документальної невиїзної перевірки підрозділів податкового та митного аудиту;

- 355 - сплата грошового зобов'язання, визначеного за результатами документальної виїзної перевірки підрозділів податкового та митного аудиту.

А також надаємо пам'ятку по заповненню розрахункового документу при сплаті грошового зобов'язання, визначеного органом Міндоходів за результатами проведеної підрозділом податкового та митного аудиту контрольно – перевірочної роботи.

***

Працівники Котовської ОДПІ вшанували пам'ять загиблих у боротьбі з фашистськими загарбниками

Щорічно 28 жовтня відзначають День визволення України від фашистських загарбників як день остаточного вигнання військ нацистської Німеччини та її союзників під час Другої світової війни за межі сучасної території України. В цей день традиційно вшановують пам'ять воїнів, які загинули в боях за визволення України, та населення, яке постраждало від дій фашистських окупантів.

У День визволення України від фашистських загарбників в місті Котовськ біля Монументу Солдатської слави, відбулося урочисте покладання квітів до Вічного вогню на честь воїнів, які загинули під час Другої світової війни. У церемонії взяли участь працівники Котовської ОДПІ, представники органів влади та мешканці міста.

***

Прес-служба Котовської ОДПІ

ГУ ДФС в Одеській області

Read more

Календар новин

<< < Листопад 2014 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30