Липень 2021

Середа, 07 Липень 2021

ЗМІНИ В ЗАКОНОДАВСТВІ ЩОДО РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ЗЕМЛІ

До уваги фермерських організацій та інших зацікавлених осіб

Презентація за результатами зустрічі з аграріями, що відбулась 1 липня 2021 року 

ЗМІНИ В ЗАКОНОДАВСТВІ ЩОДО РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ЗЕМЛІ

Ринок землі в Україні: основні положення

Read more

Понеділок, 05 Липень 2021

Увага! ОГОЛОШЕННЯ!

У відповідності до подання Тереторіального управління Державної судової адміністрації України в Одеській області Одеська обласна рада набирає присяжних для:

 

- Ширяївського районного суду Одеської області у кількості 7 осіб;

- Ананьївського районного суду Одеської області у кількості 9 осіб;

- Котовськогоміськрайонногосуду Одеської області у кількості 9 осіб.

 Особи, які мають намір бути внесеними до списку присяжних та брати участь у здійсненні правосуддя (у визначених законом випадках), слід звернутись безпосередньо до Одеської обласної ради за адресою:                    просп. Шевченка, 4, каб. 444 (юридичне управління) тел: (048) 718-93-07.

         Для внесення до списку присяжних кандидат у присяжні має подати заяву, написану власноруч, про внесення до списку присяжних відповідного суду.

         Заява про внесення до списку присяжних відповідного суду повинна містити інформацію щодо:

         • прізвища, ім’я та по батькові кандидата у присяжні;

         • постійного місця проживання в межах територіальної юрисдикції відповідного суду;

         • постійного місця роботи;

         • засобів зв’язку (робочі та особисті телефони, електронна пошта);

         • згоди особи бути присяжним відповідного суду;

         • відсутності обставин, що унеможливлюють його участь у здійсненні правосуддя.

 

         До заяви додаються:

 

         • ксерокопії паспорта громадянина України (1-2 сторінки та сторінка з інформацією про останнє місце реєстрації проживання кандидата). До ксерокопії паспорта громадянина України у формі ID-картки подається довідка про місце реєстрації;

         • документ, що підтверджує відсутність судимостей;

         • документ, що підтверджує відсутність хронічних психічних чи інших захворювань, що перешкоджають виконанню обов’язків присяжного;

         • згода на обробку та використання персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

         До заяви щодо включення до списку присяжних кандидати можуть подавати рекомендації трудових колективів, громадських об’єднань правозахисної спрямованості та інші документи, що характеризують особисті якості кандидата у присяжні.

 

 

         Довідкова інформація:

 

         Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» присяжним може бути обраний громадянин України, який досяг тридцятирічного віку і постійно проживає на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного суду, якщо інше не визначено законом.

 

         Не вноситься до списків присяжних громадяни:

 

         1. Визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними.

         2. Які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов'язків народного засідателя, присяжного.

         3. Які мають незняту чи непогашену судимість.

         4. Є народними депутатами України, членами Кабінету Міністрів України, суддями, прокурорами, працівниками органів внутрішніх справ та інших правоохоронних органів, військовослужбовцями, працівниками апаратів судів, іншими державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, адвокатами, нотаріусами, членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради правосуддя.

         5. Особи, на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення.

         6. Громадяни, які досягли шістдесяти п'яти років.

         7. Особи, які не володіють державною мовою.

     Особа, внесена до списку присяжних, зобов’язана повідомити суд про обставини, що унеможливлюють її участь у здійсненні правосуддя, у разі їх наявності.

  

         Присяжний зобов’язаний:

 

         1. Справедливо, безсторонньо та своєчасно розглядати і вирішувати судові справи відповідно до закону з дотриманням засад і правил судочинства;

         2. Дотримуватися правил суддівської етики, у тому числі виявляти та підтримувати високі стандарти поведінки у будь-якій діяльності з метою укріплення суспільної довіри до суду, забезпечення впевненості суспільства в чесності та непідкупності суддів.

         3. Виявляти повагу до учасників процесу.

         4. Не розголошувати відомості, які становлять таємницю, що охороняється законом,  у тому числі таємницю нарадчої кімнати і закритого судового засідання.

         5. Виконувати вимоги та дотримуватися обмежень, установлених законодавством у сфері запобігання корупції.

 

         Гарантії прав присяжних:

 

         Присяжним за час виконання ними обов’язків у суді виплачується винагорода, розрахована виходячи з посадового окладу судді місцевого суду з урахуванням фактично відпрацьованого часу в порядку, визначеному Державною судовою адміністрацією України. Присяжним відшкодовуються витрати на проїзд і наймання житла, а також виплачуються добові. Зазначені виплати здійснюються за рахунок коштів бюджетної програми на здійснення правосуддя територіальними управліннями Державної судової адміністрації України за рахунок коштів Державного бюджету України.

         За присяжними на час виконання ними обов’язків у суді за місцем основної роботи зберігаються всі гарантії та пільги, визначені законом. Час виконання присяжним обов’язків у суді зараховується до всіх видів трудового стажу. Звільнення присяжного з роботи або переведення на іншу роботу без його згоди під час виконання ним обов’язків у суді не допускається.

         На присяжних поширюються гарантії незалежності і недоторканності суддів, установлені законом, на час виконання ними обов’язків зі здійснення правосуддя. За обґрунтованим клопотанням присяжного заходи безпеки щодо нього можуть уживатися і після закінчення виконання цих обов’язків.

Read more

Календар новин

<< < Липень 2021 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31