Липень 2021

Вівторок, 20 Липень 2021

ОГОЛОШЕНО КОНКУРС НА РОЗРОБЛЕННЯ ОФІЦІЙНОЇ СИМВОЛІКИ – ГЕРБА ТА ПРАПОРА ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

Подільська районна рада оголосила конкурс на ескіз герба та прапора Подільського району. Відповідне розпорядження підписала голова Подільської районної ради Софія ХОДЮК.

Термін подачі заявок – до 21 вересня 2021 року.

До участі у конкурсі запрошуються жителі Подільського району. Учасники можуть подати як одну, так і декілька конкурсних робіт у різних номінаціях.

ВИМОГИ ДО ЕСКІЗУ ГЕРБА ТА ПРАПОРА РАЙОНУ

-         Ескіз герба Подільського району повинен бути виконаний на аркуші паперу формату А-4. Робота має бути виконана в кольорі.

-         На ескізі прапора має бути розміщений герб або його елементи, інші символи. Співвідношення сторін прапора має становити 2:3.

-         Повторення специфічних для гербів інших районів символів і знаків, не допускається.

ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ПОТРІБНІ ДЛЯ ПОДАННЯ НА КОНКУРС

-         Заявка на участь у конкурсі за встановленим зразком.

-         Кольорове зображення герба району (на аркуші паперу формату А-4 та в електронному вигляді у форматі jpg, png або gif з розширенням не менше 600 dpi).

-         Короткий опис герба із зазначенням значення зображених елементів, символів (на аркуші паперу формату А-4 та в електронному вигляді у форматі doc, docx).

-         Кольорове зображення прапора району (на аркуші паперу формату А4 та в електронному вигляді у форматі jpg, png або gif з розширенням не менше 600 dpi).

-     Короткий опис прапора із зазначенням значення його кольорової гамми та зображених на ньому елементів і символів (на аркуші паперу формату А-4 та в електронному вигляді у форматі doc, docx).

Конкурсні роботи треба надіслати поштою або подати до Конотопської районної ради безпосередньо за адресою: вул. Соборна, 105, м. Подільськ,Одеська область, 66300.

   Переможці у конкурсі на кращий ескіз герба і прапора Подільського району одержать винагороду в сумі по 1500 (одна тисяча п’ятсот) гривень.

 

 

             Додаток 1

             до розпорядження

               голови районної ради

             від 21.07.2021 № 43

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення конкурсу на створення офіційної символіки Подільського району

Загальні положення

1. Положення про проведення конкурсу на створення офіційної символіки Подільського району (далі – Положення) визначає порядок, строки та умови проведення конкурсу на створення офіційної символіки Подільського району, вимоги до його учасників, вимоги до конкурсних робіт.

2. Організатором конкурсу є Подільська районна рада.

3. Етапи та строки проведення конкурсу:

I етап – подача заявок на участь у конкурсі та конкурсних робіт –    з 22 липня 2021 до 21 вересня 2021 року;

II етап – перевірка конкурсних робіт на відповідність заявленим вимогам та обрання із них кращих – з 22 вересня 2021року до 28 вересня 2021 року;

III етап – громадське обговорення конкурсних робіт та голосування –         з 29 вересня 2021 року до 1 листопада 2021 року;

IV етап – підбиття підсумків громадського обговорення – з 2 листопада 2021 року до 15 листопада 2021 року;

V етап – затвердження Подільською районною радою офіційної символіки Подільського району.

4. Порядок проведення громадського обговорення конкурсних робіт та голосування визначається розпорядженням голови районної ради.

5. Конкурсні роботи, подані після закінчення терміну, зазначеного у пункті 3 цього Положення, а також ті, які не відповідають вимогам розділу 4 та 5 цього Положення, до участі у конкурсі не допускаються.

6. Подільська районна рада залишає за собою право змінити строки проведення конкурсу, а також скасувати конкурс у разі відсутності конкурсних робіт, що відповідають вимогам розділу 4 та 5 цього Положення.

Мета і завдання конкурсу

7. Конкурс проводиться з метою визначення найкращих конкурсних робіт із створення офіційної символіки Подільського району, а саме створення ескізу герба та прапора Подільського району.

8. Завданнями конкурсу є:

- залучення максимальної кількості учасників до розробки офіційної символіки Подільського району;

- формування у мешканців територіальних громад почуття патріотизму, поваги та любові до рідного краю, національної свідомості;

-розроблення та створення офіційної символіки Подільського району (герба, прапора).

Порядок участі у конкурсі

9. У конкурсі можуть взяти участь як фізичні, так і юридичні особи.

10. Участь у конкурсі безкоштовна.

11. Для участі у конкурсі особа подає заявку за встановленим зразком (додаток до Положення), та документи визначені розділом 5 цього Положення.

12. Учасники можуть подати як одну, так і декілька конкурсних робіт у різних номінаціях.

13. Подача учасником конкурсної роботи означає його згоду на її подальше редагування та використання з метою проведення конкурсу.

Вимоги до конкурсних робіт

14. Вимоги до ескізу герба та прапора Подільського району:

- ескіз герба району повинен бути виконаний на аркуші паперу формату А-4. Робота має бути виконана в кольорі. Допускаються різні техніки виконання, у тому числі і комп’ютерна графіка. Ескіз герба повинен відображати характерні особливості територіальних громад (Ананьївська, Балтська, Долинська, Зеленогірська, Кодимська, Куяльницька,Любашівська, Окнянська, Подільська, Піщанська, Савранська, Слобідська), що входять до складу Подільського району. Містити малюнки або знаки, що здатні передати унікальність та ідентифікувати Подільський район серед інших районів. Повторення характерних для гербів інших районів символів і знаків, не допускається;

- ескіз прапора району повинен бути виконаний на аркуші паперу формату А-4. Робота має бути здійснена в кольорі. Допускаються різні техніки виконання, у тому числі і комп’ютерна графіка. На ескізі прапора має бути розміщений герб або його елементи, інші символи. Співвідношення сторін прапора має становити 2:3.

Вимоги до комплекту конкурсних робіт

15. На конкурс зі створення ескізу герба та прапора Подільського району учасник подає (надсилає) такі документи:

- заявку на участь у конкурсі;

- кольорове зображення герба району (на аркуші паперу формату А-4 та   в електронному вигляді у форматі jpg, png або gif з розширенням не менше 600 dpi);

- короткий опис герба із зазначенням значення зображених елементів, символів (на аркуші паперу формату А-4 та в електронному вигляді у форматі doc, docx);

- кольорове зображення прапора району (на аркуші паперу формату А4 та в електронному вигляді у форматі jpg, png або gif з розширенням не менше 600 dpi);

 - короткий опис прапора із зазначенням значення його кольорової гамми та зображених на ньому елементів і символів (на аркуші паперу формату А-4 та в електронному вигляді у форматі doc, docx).

16. З метою виготовлення ескізного проєкту герба і прапора учасник конкурсу повинен:

1) виявити, вивчити і встановити зміст і причини виникнення всіх давніх знаків, що використовувалися районом;

2) у випадку використання у давньому гербі символів, поширених в інших знаках, доповнити його додатковими геральдичними фігурами, які вказували би на приналежність нового герба конкретній територіальній громаді чи району;

3) у разі вживання у давньому гербі елементів, не придатних для використання у сучасних умовах, та у разі відсутності будь-яких даних про давні герби розробляються нові знаки. При створенні знаків велике значення має використання сюжетів легенд, пов’язаних із виникненням та розвитком територіальних громад району, розкриття змісту назви поселень, відображення якихось специфічних місцевих особливостей.

Порядок подачі конкурсних робіт

17. Конкурсні роботи надсилаються поштою або подаються безпосередньо до Подільської районної ради за адресою: вул. Соборна, 105, м. Подільськ, Одеська область, 66300. 

Нагородження переможців конкурс

18. Переможцями конкурсу є особи, щодо конкурсних робіт яких подано більшість голосів комісії з визначення переможців конкурсу (з урахуванням кількості голосів за підсумками громадського обговорення) та були затверджені Подільською районною радою, як офіційна символіка Подільського району.

19. Переможці у конкурсі на кращий ескіз герба і прапора Подільського району одержують винагороду в сумі по 1500 (одна тисяча п’ятсот) гривень.

 

Керуючий справами

виконавчого апарату

районної ради                                       Олена БОРЕЙКО

Read more

ОГОЛОШЕНО КОНКУРС НА РОЗРОБЛЕННЯ ОФІЦІЙНОЇ СИМВОЛІКИ – ГЕРБА ТА ПРАПОРА ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

Подільська районна рада оголосила конкурс на ескіз герба та прапора Подільського району. Відповідне розпорядження підписала голова Подільської районної ради Софія ХОДЮК.

Термін подачі заявок – до 21 вересня 2021 року.

До участі у конкурсі запрошуються жителі Подільського району. Учасники можуть подати як одну, так і декілька конкурсних робіт у різних номінаціях.

 

ВИМОГИ ДО ЕСКІЗУ ГЕРБА ТА ПРАПОРА РАЙОНУ

-         Ескіз герба Подільського району повинен бути виконаний на аркуші паперу формату А-4. Робота має бути виконана в кольорі.

-         На ескізі прапора має бути розміщений герб або його елементи, інші символи. Співвідношення сторін прапора має становити 2:3.

-         Повторення специфічних для гербів інших районів символів і знаків, не допускається.

 

ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ПОТРІБНІ ДЛЯ ПОДАННЯ НА КОНКУРС

-         Заявка на участь у конкурсі за встановленим зразком.

-         Кольорове зображення герба району (на аркуші паперу формату А-4 та в електронному вигляді у форматі jpg, png або gif з розширенням не менше 600 dpi).

-         Короткий опис герба із зазначенням значення зображених елементів, символів (на аркуші паперу формату А-4 та в електронному вигляді у форматі doc, docx).

-         Кольорове зображення прапора району (на аркуші паперу формату А4 та в електронному вигляді у форматі jpg, png або gif з розширенням не менше 600 dpi).

-         Короткий опис прапора із зазначенням значення його кольорової гамми та зображених на ньому елементів і символів (на аркуші паперу формату А-4 та в електронному вигляді у форматі doc, docx).

Конкурсні роботи треба надіслати поштою або подати до Подільської районної ради безпосередньо за адресою: вул. Соборна, 105, м. Подільськ, Одеська область, 66300.

Переможці у конкурсі на кращий ескіз герба і прапора Подільського району одержать винагороду в сумі по 1500 (одна тисяча п’ятсот) гривень.


 

             Додаток 1

             до розпорядження

               голови районної ради

             від 21.07.2021 № 43

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

 

про проведення конкурсу на створення офіційної символіки Подільського району

 

 

 

Загальні положення

 

1. Положення про проведення конкурсу на створення офіційної символіки Подільського району (далі – Положення) визначає порядок, строки та умови проведення конкурсу на створення офіційної символіки Подільського району, вимоги до його учасників, вимоги до конкурсних робіт.

2. Організатором конкурсу є Подільська районна рада.

3. Етапи та строки проведення конкурсу:

I етап – подача заявок на участь у конкурсі та конкурсних робіт –               з 22 липня 2021 до 21 вересня 2021 року;

II етап – перевірка конкурсних робіт на відповідність заявленим вимогам та обрання із них кращих – з 22 вересня 2021року до 28 вересня 2021 року;

III етап – громадське обговорення конкурсних робіт та голосування –         з 29 вересня 2021 року до 1 листопада 2021 року;

IV етап – підбиття підсумків громадського обговорення – з 2 листопада 2021 року до 15 листопада 2021 року;

V етап – затвердження Подільською районною радою офіційної символіки Подільського району.

4. Порядок проведення громадського обговорення конкурсних робіт та голосування визначається розпорядженням голови районної ради.

5. Конкурсні роботи, подані після закінчення терміну, зазначеного у пункті 3 цього Положення, а також ті, які не відповідають вимогам розділу 4 та 5 цього Положення, до участі у конкурсі не допускаються.

6. Подільська районна рада залишає за собою право змінити строки проведення конкурсу, а також скасувати конкурс у разі відсутності конкурсних робіт, що відповідають вимогам розділу 4 та 5 цього Положення.

 

Мета і завдання конкурсу

7. Конкурс проводиться з метою визначення найкращих конкурсних робіт із створення офіційної символіки Подільського району, а саме створення ескізу герба та прапора Подільського району.

8. Завданнями конкурсу є:

-         залучення максимальної кількості учасників до розробки офіційної символіки Подільського району;

-         формування у мешканців територіальних громад почуття патріотизму, поваги та любові до рідного краю, національної свідомості;

-         розроблення та створення офіційної символіки Подільського району (герба, прапора).

 

Порядок участі у конкурсі

 

9. У конкурсі можуть взяти участь як фізичні, так і юридичні особи.

10. Участь у конкурсі безкоштовна.

11. Для участі у конкурсі особа подає заявку за встановленим зразком (додаток до Положення), та документи визначені розділом 5 цього Положення.

12. Учасники можуть подати як одну, так і декілька конкурсних робіт у різних номінаціях.

13. Подача учасником конкурсної роботи означає його згоду на її подальше редагування та використання з метою проведення конкурсу.

Вимоги до конкурсних робіт

 

14. Вимоги до ескізу герба та прапора Подільського району:

- ескіз герба району повинен бути виконаний на аркуші паперу формату А-4. Робота має бути виконана в кольорі. Допускаються різні техніки виконання, у тому числі і комп’ютерна графіка. Ескіз герба повинен відображати характерні особливості територіальних громад (Ананьївська, Балтська, Долинська, Зеленогірська, Кодимська, Куяльницька,Любашівська, Окнянська, Подільська, Піщанська, Савранська, Слобідська), що входять до складу Подільського району. Містити малюнки або знаки, що здатні передати унікальність та ідентифікувати Подільський район серед інших районів. Повторення характерних для гербів інших районів символів і знаків, не допускається;

- ескіз прапора району повинен бути виконаний на аркуші паперу формату А-4. Робота має бути здійснена в кольорі. Допускаються різні техніки виконання, у тому числі і комп’ютерна графіка. На ескізі прапора має бути розміщений герб або його елементи, інші символи. Співвідношення сторін прапора має становити 2:3.

Вимоги до комплекту конкурсних робіт

 

15. На конкурс зі створення ескізу герба та прапора Подільського району учасник подає (надсилає) такі документи:

 

- заявку на участь у конкурсі;

 

- кольорове зображення герба району (на аркуші паперу формату А-4 та   в електронному вигляді у форматі jpg, png або gif з розширенням не менше 600 dpi);

- короткий опис герба із зазначенням значення зображених елементів, символів (на аркуші паперу формату А-4 та в електронному вигляді у форматі doc, docx);

- кольорове зображення прапора району (на аркуші паперу формату А4 та в електронному вигляді у форматі jpg, png або gif з розширенням не менше 600 dpi);

         - короткий опис прапора із зазначенням значення його кольорової гамми та зображених на ньому елементів і символів (на аркуші паперу формату А-4 та в електронному вигляді у форматі doc, docx).

16. З метою виготовлення ескізного проєкту герба і прапора учасник конкурсу повинен:

1) виявити, вивчити і встановити зміст і причини виникнення всіх давніх знаків, що використовувалися районом;

2) у випадку використання у давньому гербі символів, поширених в інших знаках, доповнити його додатковими геральдичними фігурами, які вказували би на приналежність нового герба конкретній територіальній громаді чи району;

3) у разі вживання у давньому гербі елементів, не придатних для використання у сучасних умовах, та у разі відсутності будь-яких даних про давні герби розробляються нові знаки. При створенні знаків велике значення має використання сюжетів легенд, пов’язаних із виникненням та розвитком територіальних громад району, розкриття змісту назви поселень, відображення якихось специфічних місцевих особливостей.

 

Порядок подачі конкурсних робіт

 

17. Конкурсні роботи надсилаються поштою або подаються безпосередньо до Подільської районної ради за адресою: вул. Соборна, 105, м. Подільськ, Одеська область, 66300. 

 

Нагородження переможців конкурсу

 

18. Переможцями конкурсу є особи, щодо конкурсних робіт яких подано більшість голосів комісії з визначення переможців конкурсу (з урахуванням кількості голосів за підсумками громадського обговорення) та були затверджені Подільською районною радою, як офіційна символіка Подільського району.

 

19. Переможці у конкурсі на кращий ескіз герба і прапора Подільського району одержують винагороду в сумі по 1500 (одна тисяча п’ятсот) гривень.

 

Керуючий справами

 

виконавчого апарату

 

районної ради                                                             Олена БОРЕЙКО

 

 Read more

Середа, 07 Липень 2021

ЗМІНИ В ЗАКОНОДАВСТВІ ЩОДО РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ЗЕМЛІ

До уваги фермерських організацій та інших зацікавлених осіб

Презентація за результатами зустрічі з аграріями, що відбулась 1 липня 2021 року 

ЗМІНИ В ЗАКОНОДАВСТВІ ЩОДО РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ЗЕМЛІ

Ринок землі в Україні: основні положення

Read more

Понеділок, 05 Липень 2021

Увага! ОГОЛОШЕННЯ!

У відповідності до подання Тереторіального управління Державної судової адміністрації України в Одеській області Одеська обласна рада набирає присяжних для:

 

- Ширяївського районного суду Одеської області у кількості 7 осіб;

- Ананьївського районного суду Одеської області у кількості 9 осіб;

- Котовськогоміськрайонногосуду Одеської області у кількості 9 осіб.

 Особи, які мають намір бути внесеними до списку присяжних та брати участь у здійсненні правосуддя (у визначених законом випадках), слід звернутись безпосередньо до Одеської обласної ради за адресою:                    просп. Шевченка, 4, каб. 444 (юридичне управління) тел: (048) 718-93-07.

         Для внесення до списку присяжних кандидат у присяжні має подати заяву, написану власноруч, про внесення до списку присяжних відповідного суду.

         Заява про внесення до списку присяжних відповідного суду повинна містити інформацію щодо:

         • прізвища, ім’я та по батькові кандидата у присяжні;

         • постійного місця проживання в межах територіальної юрисдикції відповідного суду;

         • постійного місця роботи;

         • засобів зв’язку (робочі та особисті телефони, електронна пошта);

         • згоди особи бути присяжним відповідного суду;

         • відсутності обставин, що унеможливлюють його участь у здійсненні правосуддя.

 

         До заяви додаються:

 

         • ксерокопії паспорта громадянина України (1-2 сторінки та сторінка з інформацією про останнє місце реєстрації проживання кандидата). До ксерокопії паспорта громадянина України у формі ID-картки подається довідка про місце реєстрації;

         • документ, що підтверджує відсутність судимостей;

         • документ, що підтверджує відсутність хронічних психічних чи інших захворювань, що перешкоджають виконанню обов’язків присяжного;

         • згода на обробку та використання персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

         До заяви щодо включення до списку присяжних кандидати можуть подавати рекомендації трудових колективів, громадських об’єднань правозахисної спрямованості та інші документи, що характеризують особисті якості кандидата у присяжні.

 

 

         Довідкова інформація:

 

         Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» присяжним може бути обраний громадянин України, який досяг тридцятирічного віку і постійно проживає на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного суду, якщо інше не визначено законом.

 

         Не вноситься до списків присяжних громадяни:

 

         1. Визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними.

         2. Які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов'язків народного засідателя, присяжного.

         3. Які мають незняту чи непогашену судимість.

         4. Є народними депутатами України, членами Кабінету Міністрів України, суддями, прокурорами, працівниками органів внутрішніх справ та інших правоохоронних органів, військовослужбовцями, працівниками апаратів судів, іншими державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, адвокатами, нотаріусами, членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради правосуддя.

         5. Особи, на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення.

         6. Громадяни, які досягли шістдесяти п'яти років.

         7. Особи, які не володіють державною мовою.

     Особа, внесена до списку присяжних, зобов’язана повідомити суд про обставини, що унеможливлюють її участь у здійсненні правосуддя, у разі їх наявності.

  

         Присяжний зобов’язаний:

 

         1. Справедливо, безсторонньо та своєчасно розглядати і вирішувати судові справи відповідно до закону з дотриманням засад і правил судочинства;

         2. Дотримуватися правил суддівської етики, у тому числі виявляти та підтримувати високі стандарти поведінки у будь-якій діяльності з метою укріплення суспільної довіри до суду, забезпечення впевненості суспільства в чесності та непідкупності суддів.

         3. Виявляти повагу до учасників процесу.

         4. Не розголошувати відомості, які становлять таємницю, що охороняється законом,  у тому числі таємницю нарадчої кімнати і закритого судового засідання.

         5. Виконувати вимоги та дотримуватися обмежень, установлених законодавством у сфері запобігання корупції.

 

         Гарантії прав присяжних:

 

         Присяжним за час виконання ними обов’язків у суді виплачується винагорода, розрахована виходячи з посадового окладу судді місцевого суду з урахуванням фактично відпрацьованого часу в порядку, визначеному Державною судовою адміністрацією України. Присяжним відшкодовуються витрати на проїзд і наймання житла, а також виплачуються добові. Зазначені виплати здійснюються за рахунок коштів бюджетної програми на здійснення правосуддя територіальними управліннями Державної судової адміністрації України за рахунок коштів Державного бюджету України.

         За присяжними на час виконання ними обов’язків у суді за місцем основної роботи зберігаються всі гарантії та пільги, визначені законом. Час виконання присяжним обов’язків у суді зараховується до всіх видів трудового стажу. Звільнення присяжного з роботи або переведення на іншу роботу без його згоди під час виконання ним обов’язків у суді не допускається.

         На присяжних поширюються гарантії незалежності і недоторканності суддів, установлені законом, на час виконання ними обов’язків зі здійснення правосуддя. За обґрунтованим клопотанням присяжного заходи безпеки щодо нього можуть уживатися і після закінчення виконання цих обов’язків.

Read more

Календар новин

<< < Липень 2021 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31