Статті

Про затвердження районної програми “Курсові заходи післядипломної освіти на 2014 рік”

У К Р А Ї Н А

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

 Котовська районна рада

                                   

 Р І Ш Е Н Н Я

 

                       Про затвердження  районної програми

“Курсові заходи післядипломної освіти  на 2014 рік”

 

            Розглянувши проект районної Програми створення і ведення                      “Курсові заходи післядипломної освіти на 2014 рік, керуючись            пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 22 Закону України    “Про працю” та статті 54 Закону України “Про освіту” з метою  підвищення професійного рівня та педагогічної майстерності працівників установ освіти, районна рада , Котовська районна рада вирішила: 

 

ВИРІШИЛА:

 

           1. Затвердити районну програму “Курсові заходи післядипломної освіти на 2014рік” (додається).

 

2.  Доручити районній державній адміністрації забезпечити своєчасне та якісне виконання заходів і завдань, передбачених Програмою

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, охорони здоров’я, спорту, культури та молодіжної політики ( Сай О.М.)

 

 

Голова районної

Котовської ради                                                                             О.М. Бордюжа

 

 

 

25 січня 2014 року

№ 278 - VI

                                                                                                                      

                                                                    

 

 

                                                                       Додаток

                                                                                  до рішення районної ради від 25 січня 2014 року

№278 - VI

РАЙОННА ПРОГРАМА

 

«Курсові заходи післядипломної освіти  на 2014 рік”

 

Паспорт програми

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Відділ освіти Котовської РДА

2.

Розробник програми

Відділ освіти Котовської РДА

3.

Співрозробники програми

(у разі наявності)

-

4.

Відповідальний виконавець

Головний бухгалтер Відділу освіти РДА

5.

Учасники програми 

Відділ освіти Котовської РДА

6.

Термін реалізації програми

2014 рік

6.1.

Етапи виконання Програми

-

 

 

-

7.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Районний бюджет

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми (всього),

у тому числі:

40 тис. гривень

8.1

Коштів районного бюджету

 40 тис. гривень

8.2

Коштів інших джерел

-

 

Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

Статтею 54 Закону України “ Про освіту” передбачено проведення не рідше одного разу в 5 років атестації педагогічних працівників з метою активізації їхньої творчої професійної діяльності стимулювання безперервної фахової та загальної освіти, якісної роботи, підвищення відповідальності за результати навчання і виховання, забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної праці. Згідно п.34 розділу 3 “ Види атестації та її періодичність” типового Положення про атестацію педагогічних працівників України із змінами і доповненнями”, кожний педагогічний працівник перед атестацією повинен підвищити кваліфікацію на відповідних курсах при обласному інституті удосконалення учителів (ІУУ) для підтвердження або підвищення рівня кваліфікації, педагогічної майстерності.

                                   Мета і завдання Програми

Виконання вимог законодавства щодо забезпечення статті 54 Закону України “Про освіту”,  підвищення професійного рівня та педагогічної майстерності працівників установ освіти, забезпечення соціального захисту педагогічних працівників.

 Основними  завданнями Програми  є :

Забезпечення права педагогічних працівників на підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання згідно ст.ст., 55,57 Закону України “ Про освіту”.

Фінансування  виконання районної програми здійснюватиметься в межах асигнувань, передбачених бюджетом та з інших джерел, не        заборонених законодавством.      

 

Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,

обсягів та джерел фінансування; строки виконання програми

 

Метою розв’язання проблеми є підвищення професійного рівня вчителів методом відправлення на курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

В районі 432 педагогічних працівників, таким чином щорічно на курси підвищення кваліфікації повинні виїхати близько 96-100 педагогічних працівників за виключенням тих, хто навчається, знаходиться у відпустці по догляду за дитиною.

Програма реалізовуватиметься протягом 2014 року.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми станом на 2014 рік становить 40 тис. гривень (додаток №1).

Фінансування витрат на виконання заходів проводиться з районногобюджету.

 

Очікувана ефективність виконання програми

 

Виконання Програми дасть можливість підвищити професійний рівень та педагогічну майстерність працівників установ освіти, забезпечить соціальний захист  педагогічних працівників. Створення умов для підвищення кваліфікації шляхом курсової перепідготовки, в 2014 році повинні пройти перепідготовку 96 педагогічних працівників.

   

Напрями діяльності та заходи програми

Основним напрямком діяльності є забезпечення умов для підвищення кваліфікації педагогічних працівників шляхом курсової перепідготовки.

Таблиця додається (Додаток 2) .

 

Координація та контроль за ходом виконання програми

 

Безпосередній контроль за здійсненням заходів, визначених програмою, покладається на першого заступника голови районної державної адміністрації.

         Контроль за виконанням Програми здійснює Котовська районна рада та відповідна постійна депутатська комісія районної ради.

 

 

Заступник голови районної ради                                                    О.В. Карауш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток до програми №1

 

 

Ресурсне забезпечення районної програми

«Курсові заходи післядипломної освіти на 2014 рік»

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання програми

Усього витрат на

виконання програми

(тис. грн)

I

2014рік

Усього

 

40,0

40,0

Державний бюджет

 

0

0

Місцевий бюджет, у тому числі:

 

40,0

40,0

       - обласний бюджет 

0

 

0

       - районний бюджет 

 

40,0

40,0

       - сільські бюджети 

0

 

0

Кошти не бюджетних джерел 

 

0

 

0


Додаток до програми №2

 

Напрями діяльності та заходи

районної програми  “Курсові заходи післядипломної освіти  на 2014 рік”

 (назва програми)

 


з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування , тис. грн.

Очікуваний результат

1.

Створення умов для підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Підвищення кваліфікації шляхом курсової перепідготовки 96 педагогічних працівників

2014 рік

Відділ освіти райдержадміністрації

Місцевий бюджет

40,0

Підвищення професійного рівня та педагогічної майстерності працівників установ освіти району

 

 

 

 

Календар новин

<< < Листопад 2022 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30