Статті

Про затвердження районної програми створення і ведення містобудівного кадастру Котовського району на 2014-2016 роки

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

КОТОВСЬКА РАЙОННА  РАДА

                                     

РІШЕННЯ

Про затвердження районної програми створення і  ведення містобудівного кадастру

Котовського району на 2014-2016 роки

 

            Розглянувши проект районної Програми створення і ведення містобудівного кадастру Котовського району на 2014-2016 роки, керуючись ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року №559 «Про містобудівний кадастр», розпорядження голови районної державної адміністрації від 25.12.2013р. № 651/13 про проект районної Програми створення і ведення містобудівного кадастру Котовського району на 2014-2016 роки, з метою удосконалення регулювання земельних відносин, планування, забудови та іншого використання території, Котовська районна рада вирішила: 

 

1. Затвердити  районну Програму створення і ведення містобудівного кадастру Котовського району на 2014-2016 роки (далі Програма), що додається.

2.  Доручити районній державній адміністрації забезпечити своєчасне та якісне виконання заходів і завдань, передбачених Програмою.

3.   Встановити, що бюджетні призначення для реалізації заходів районної цільової програми містобудівного кадастру Котовського району на 2014-2016 роки  передбачаються щорічно при формуванні районного бюджету, виходячи з можливостей його дохідної частини і затверджуються рішенням районної ради про бюджет на відповідний бюджетний період.

4.  Контроль за виконанням розпорядження покласти на постійну комісію з питань будівництва, житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку і торгівлі (Родіонов Г.М.).

 

 

 

Голова  Котовської

районної ради                                                                                                           О.М. Бордюжа

25 січня 2014 року

№  284 - VI         
                                                                                                                                                          

                                                                                              Додаток

                                                                                                         до рішення районної ради

25 Ічня 2014 року

№  284 - VI         

 

РАЙОННА програма

створення і  ведення містобудівного кадастру

 Котовського району  на 2014-2016 роки

 

1. Паспорт програми

1.

Ініціатор розроблення програми

Відділ містобудування, архітектури  та житлово-комунального господарства райдержадміністрації

2.

Розробник програми

Відділ містобудування, архітектури  та житлово-комунального господарства райдержадміністрації

3.

Співрозробники програми (у разі наявності)

-

4.

Відповідальний виконавець

В.о. начальника відділу містобудування, архітектури  та житлово-комунального господарства райдержадміністрації

5.

Учасники програми 

Відділ містобудування, архітектури  та житлово-комунального господарства райдержадміністрації

6.

Термін реалізації програми

2014-2016 роки

6.1.

Етапи виконання Програми

І етап – 2014-2015 роки

 

 

ІІ етап – 2015-2016 роки

7.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Районний бюджет,

інші джерела не заборонені законом

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми (всього),

у тому числі:

41.380 тис. гривень (в тому числі ліцензоване програмне забезпечення – 20,000 тис. гривень)

8.1

Коштів районного бюджету

 20,000 тис. гривень (ліцензоване програмне забезпечення)

8.2

Коштів інших джерел

21.380 тис. гривень

 

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

 

Районна програма "Створення і ведення містобудівного кадастру Котовського району на 2014-2016 роки" розроблена відповідно до вимог Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 559 "Про містобудівний кадастр", рішення голови обласної ради від 26.12.2012р. «Про затвердження регіональної комплексної програми з утворення (оновлення) містобудівної документації територій та  містобудівного кадастру Одеської області на 2012-2016 роки»

Інформаційні ресурси галузевих кадастрів з питань використання територій, екологічного, інженерно-геологічного, сейсмічного, гідрогеологічного та іншого районування території району на підставі даних відповідних галузевих кадастрів в районі відсутні.

Дані містобудівного кадастру необхідні для провадження містобудівної діяльності, проведення землевпорядних робіт, забезпечення роботи геоінформаційних систем, використовуються для задоволення інформаційних потреб державних органів влади, органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Для виконання вимог чинного законодавства, створення умов для прогнозованого розвитку населених пунктів, підвищення ефективності управління, провадження містобудівної діяльності, поліпшення екологічного і техногенного становища населених пунктів району – необхідно створити службу містобудівного кадастру у складі відділу містобудування, архітектури  та житлово-комунального господарства райдержадміністрації

 

  1. 3.Мета і завдання Програми

 

Мета Програми – своєчасне забезпечення проведення організаційних заходів та фінансування робіт із створення містобудівного кадастру та його ведення, формування і утримання на  районному рівні.

Завданням Програми є створення державної системи зберігання і використання геопросторових даних про територію, адміністративно-територіальні одиниці, екологічні, інженерно-геологічні умови, інформаційні ресурси будівельних норм, державних стандартів і правил для задоволення інформаційних потреб у плануванні територій та будівництві, формування галузевої складової державних геоінформаційних ресурсів на районному рівні.

При веденні кадастру особливе значення мають економічна оцінка окремих територій з метою встановлення розмірів податків, облік власників і користувачів об’єктів кадастру, регулювання земельних та інших відносин, контроль за реалізацією нормативних документів органів влади в галузі містобудування.

Інформація містобудівного кадастру може використовуватись для розв’язання певних загальних проблем, зокрема:

- розроблення та реалізація інвестиційної та соціальної політики, програми  соціально-економічного розвитку території, екологічних програм, програм житлового й шляхового будівництва, благоустрою;

-         розроблення й удосконалення проектів забудови населених пунктів;

-         розроблення транспортних систем та інженерних мереж населених пунктів тощо.

Використання автоматизованої інформаційної системи містобудівного кадастру дає можливість вирішувати конкретні оперативні завдання:

-         приймати рішення про розміщення об’єктів будівництва;

-         здійснювати земельну реформу, оцінку земель будівництва;

-         вводити місцеві податки та збори;

-         визначати ефективність використання території, її забезпечення об’єктами соціальної та інженерної інфраструктури.

Споживач може отримати інформацію у текстовому та графічному вигляді, а також на магнітних носіях.

Ключовими завданнями реалізації програми є:

- організація функціонування Служби містобудівного кадастру районного рівня у складі відділу містобудування, архітектури та ЖКГ Котовської районної державної адміністрації;

- формування програмно-технічних комплексів;

- організація робіт з інформаційного наповнення баз даних;

- формування інформаційно-комунікаційної системи обміну інформацією;

- кадрове забезпечення.

Реалізація заходів програми здійснюється у 2 етапи.

На першому етапі, 2014-2015 роки, передбачається:

- розроблення та прийняття нормативно-правових актів та нормативних документів, що визначають правову та нормативну основи створення та ведення містобудівного кадастру;

- проведення інвентаризації наявних матеріалів, дані яких передбачається ввести до містобудівного кадастру;

- формування Служби містобудівного кадастру (затвердження положення про службу містобудівного кадастру, визначення штатної чисельності працівників служби містобудівного кадастру; забезпечення працівників приміщенням, меблями, оргтехнікою);

- розроблення технічного завдання на створення геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру;

- придбання та встановлення технічного комплексу геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру;

- розроблення уніфікованої системи електронного документообігу для кадастрового обліку та обміну кадастровими даними;

- встановлення програмного забезпечення геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру;

- формування інформаційних ресурсів містобудівного кадастру та введення в експлуатацію геоінформаційної системи і геопорталу містобудівного кадастру.

На другому етапі, 2015-2016 роки, передбачається:

- встановлення комунікаційних каналів обміну інформацією з розподіленими базами даних;

- організація системи захисту інформації та доступу до інформаційних ресурсів містобудівного кадастру, запобігання можливим порушенням встановленого порядку обробки та використання інформації (витік, спотворення, викрадення, знищення, модифікація, несанкціоноване копіювання та інше втручання до інформаційної системи).

- організація робіт з планового введення даних до баз даних містобудівного кадастру та формування і видача на запит кадастрових документів та довідок;

            - експлуатація кадастру, введення інформаційних ресурсів містобудівного кадастру;

- постійне забезпечення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, заінтересованих підприємств, установ, організацій і громадян містобудівною інформацією.

 

 

  1. 4.Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,

обсягів та джерел фінансування; строки виконання програми

 

Метою розв’язання проблеми є створення та забезпечення діяльності служби містобудівного кадастру у складі відділу містобудування, архітектури  та житлово-комунального господарства райдержадміністрації

Методом розв’язання проблеми є ведення містобудівного кадастру службою містобудівного кадастру у складі відділу містобудування, архітектури  та житлово-комунального господарства райдержадміністрації шляхом формування і актуалізації інформаційних ресурсів містобудівного кадастру на районному рівні, після отримання систематизації, узагальнення та реєстрації відомостей і документів, що надійшли від базових суб’єктів містобудівного кадастру рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо планування і забудови території та результатів містобудівного моніторингу.

Засобом розв’язання проблеми є створення геоінформаційної уніфікованої системи електронного документообігу для кадастрового обліку та обміну кадастровими даними.

Програма реалізовуватиметься протягом 2014-2016 років.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми станом на 2014-2016 роки становить 41,38 тис. гривень.

Фінансування витрат на виконання заходів проводиться з районногобюджету (ст.35 Постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 559 "Про містобудівний кадастр") .

Обсяги орієнтовного забезпечення програми уточнюються, з врахуванням індексу інфляції, конкретних завдань та наявності коштів.

 

 

5. Очікувана ефективність виконання програми

 

Виконання Програми дасть можливість налагодити дієвий контроль за дотриманням чинних законів і нормативних актів у сфері містобудування, регулювання забудови та використанням територій населених пунктів, врахуванням державних, громадських та приватних інтересів під час забудови територій на місцевому рівні.

Містобудівний кадастр забезпечить здійснення моніторингу забудови та іншого використання територій, надання суб’єкта містобудування необхідної інформації, а також стане основною інформаційною базою для розроблення містобудівної документації на місцевому рівні.

Реалізація містобудівного кадастру дасть можливість забезпечити юридичних та фізичних осіб актуальною і об’єктивною інформацією про дійсний стан і статус об’єктів землекористування та нерухомості, зміни їх характеристик, функціонального використання, результати економічної оцінки, метричні дані тощо, сприятиме покращенню інвестиційної привабливості району.

 

 

6. Напрями діяльності та заходи програми

Основним напрямком діяльності є створення та ведення містобудівного кадастру, розвиток та вдосконалення діяльності служби містобудівного кадастру у складі відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації. Таблиця додається (Додаток 1) .

 

7. Координація та контроль за ходом виконання програми

 

Безпосередній контроль за здійсненням заходів, визначених програмою, покладається на заступника голови районної державної адміністрації Зайцев М.В.

            Контроль за виконання Програми здійснює Котовська районна рада. Поточний контроль за ходом реалізації Програми здійснює постійна депутатська комісія районної ради з  питань промисловості, будівництва, комунального господарства, енергетики, транспорту, зв’язку та ринкових відносин.

 

Заступник голови районної ради                                                                                  О.В. Карауш


                                                            Напрями діяльності та заходи районної програми створення містобудівного кадастру                             Додаток 1

та його веденняна 2014-2016 рік

 п/п

Назва напряму

діяльності

Перелік заходів програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість)

тис. грн.

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

 

1

 

 

Створення та ведення містобудівного кадастру районного рівня

Розроблення та прийняття нормативно-правових актів та нормативних документів, що визначають правову та нормативну основи створення та ведення містобудівного кадастру формування Служби містобудівного кадастру (затвердження положення про службу містобудівного кадастру, визначення штатної чисельності працівників служби містобудівного кадастру)

 

2014

 

 Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації

 

не потребує

 

 

Адаптація та доповнення типових методичних та нормативних документів ведення містобудівного кадастру Утворення служби містобудівного кадастру

 

 

 

Проведення інвентаризації наявних матеріалів, дані яких передбачається ввести до містобудівного кадастру

 

2014-2015

Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації

не потребує

 

Створення переліку наявних матеріалів, дані яких будуть введені до містобудівного кадастру

 

 

Забезпечення працівників меблями, оргтехнікою, придбання та встановлення ліцензованого програмного забезпечення для створення та ведення містобудівного кадастру, канцелярські вироби (папір, заправка та інше)

 

2014-2016

Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації

 

районний бюджет

 

20,00

Створення умов для введення, реєстрації, обробки, зберігання, підготовки, та видачі кадастрової інформації, забезпечення роботи системи кадастру

 

інші джерела фінансування

 

21,38

 

Розвиток та вдосконалення діяльності служби містобудівного кадастру

Створення сервісно-орієнтованої РАГІС СМК;

- створення внутрішнього геопорталу РАГІС СМК як платформи організації інформаційної взаємодії органів  місцевого самоврядування;

- створення зовнішнього геопорталу РАГІС СМК як засобу  інформування громадськості щодо містобудівної інформації, стану виконання містобудівних проектів та тематичних карт ситуаційної поінформованості щодо стану сталого розвитку населених пунктів

2015-2016

 

Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації

 

районний бюджет

 

Інформаційне наповнення баз даних містобудівного кадастру, формування і видача на запит кадастрових документів та довідок

Забезпечення успішної роботи містобудівного кадастру

Задоволення інформаційних потреб у плануванні територій та будівництві


Додаток 2

 

Орієнтовне ресурсне забезпечення Програми

створення і  ведення містобудівного кадастру

 Котовського району  на 2014-2016 роки

 (тис. гривень)

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Найменування

Кількість шт.

Усього витрат на виконання Програми

Примітка

Обсяг фінансових ресурсів,

у тому числі:

 

 

 

 

 

Комп’ютер (системний блок, монітор, клавіатура, мишка)

1

6,440

з характеристиками, що дозволяють роботу з графічною інформацією

 

блок безперебійного живлення

1

0,990

 

 

мережеве обладнання

 

3,000

 

 

Принтер

1

2,500

формат А 4

 

Фотоапарат

1

1,500

цифровий

 

Стіл офісний

2

1,860

 

 

Стілець офісний

2

0,840

 

 

Стілець

2

0,450

 

 

Шафа офісна

1

1,300

 

 

канцелярські вироби (папір, заправка та інше)

 

2,5

 

-    інші джерела фінансування

Усього:

 

21,38

 

 

-  кошти районного бюджету

 

Ліцензоване програмне забезпечення для створення та ведення містобудівного кадастру

 

 

20.000

 

ArcGis forDesktopBasic

 

 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми,

усього:

 

 

41,38

(в тому числі ліцензоване програмне забезпечення )

 

 

 

 

 

Календар новин

<< < Листопад 2022 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30