Статті

Про районний бюджет Котовського району на 2014 рік

 У К Р А Ї Н A

Котовська районна рада

 Одеської області

 

Р І Ш Е Н Н Я

                                    

Про районний бюджет Котовського

 району на 2014 рік

 

 

            Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"

 

                     

Котовська районна рада вирішила:

 

1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2014 рік у сумі  95058,50336  тис.грн

 

Обсяг  доходів загального фонду  бюджету визначити у сумі  93392,69  тис.грн., спеціального фонду бюджету  - 1665,81336 тис.грн  (додаток №1).

 

2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2014 рік у сумі  95058,50336 тис.грн,  за функціональною класифікацією видатків бюджету (додаток №2) та бюджетні призначення головним розпорядником коштів (додаток №3) .

-         обсяг видатків загального фонду бюджету   у сумі   91388,69     тис.грн

-         обсяг видатків спеціального фонду бюджету  у сумі    3669,81336    тис.грн.

 

          3.Установити профіцит загального фонду районного бюджету в сумі   2004,0 тис.грн  (додаток джерела) напрямком  використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).

 

4.Установити дефіцит спеціального фонду районного бюджету в сумі   2004,0 тис.грн (додаток джерел), джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

 

5. Установити розмір оборотної касової готівки районного бюджету в сумі  100,0 тис.грн.

 

6. Затвердити обсяги субвенції загального та спеціального фонду державного бюджету України   –  49089,70336  тис.грн:

 

6.1.Субвенції з загального фонду Державного бюджету України в сумі 45690,38  тис.грн в тому числі:

 

-                 виплату  допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дутім-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям  в сумі – 41688,1   тис.грн;

 

-                 на  надання передбачених чинним законодавством пільг  та житлових  субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло- водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот  у сумі –  1170,11  тис.грн ;

 

-                на надання передбачених чинним законодавством пільг  та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового  палива і скрапленого газу у сумі – 1586,2  тис.грн.;

 

-                на надання пільг  з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового  палива,  послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд, окремих категорій громадян  у сумі –  662,18   тис.грн.

 

-                на утримання дітей -  сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях – 603,8  тис.грн

 

       6.2.Субвенції спеціального фонду:

 

     

       -субвенція на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 456,2 тис.грн

 

 

            7. Дозволити районній державній адміністрації за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансово-економічної політики та  банківської діяльності  здійснювати розподіл та перерозподіл субвенцій, дотацій  з Державного бюджету України і обласного бюджету місцевим бюджетам, передбачених районному бюджету Котовського району, та здійснювати фінансування відповідно до нормативних документів, затверджених Кабінетом Міністрів України, що регламентують порядок розподілу та використання субвенції з Державного бюджету України, з внесенням відповідних змін до розпису доходів і видатків районного бюджету на 2014 рік шляхом видання відповідного розпорядження голови районної державної адміністрації з подальшим внесенням цього питання на розгляд чергової сесії районної ради.

 

 

           8.Установити обсяг резервного фонду районного бюджету на 2014 рік в сумі   20,0  тис.грн

 

 

9.Затвердити  перелік захищених статей  видатків загального фонду районного бюджету на 2014 рік за їх економічною  структурою :

оплата праці працівників бюджетних установ

нарахування на заробітну плату

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів

забезпечення продуктами харчування

оплата  комунальних послуг та енергоносіїв

поточні трансферти населенню

поточні трансферти місцевим бюджетам

 

10.Затвердити в складі видатків районного бюджету на 2014 рік кошти на реалізацію регіональних програм (додаток №6)

 

 

11.Установити обсяг видатків на фінансування робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг загального користування місцевого значення та доріг, що належать до комунальної власності, у сумі  456,2 тис.грн

 

12. Установити, що обсяги тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язані із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в першу чергу на оплату праці працівникам бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування і медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, обов’язково покриваються Головним управлінням державної казначейської служби України  в Одеській області  в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковими їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду  та призначити уповноваженою особою для здійснення процедури оформлення короткотермінової позички начальника фінансового управління Котовської районної державної адміністрації Погорілу Ірину Анатоліївну.

 

  

13.Розпорядникам коштів районного бюджету:

 

13.1.Оптимізувати мережу бюджетних установ для забезпечення їх належного функціонування;

 

13.2.Привести свої витрати у відповідність з бюджетними асигнуваннями, чисельність працівників установ – з визначеним фондом оплати праці, а інші витрати – у відповідність з іншими встановленими асигнуваннями таким чином, щоб забезпечити виконання покладених на установу функцій.

 

13.3.Забезпечити утримання чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату, включаючи видатки на преміювання та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, або планах використання  бюджетних коштів.

 

 13.4.Забезпечити  у першочерговому порядку у повному обсязі потребу у коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України  умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; виплату стипендій; проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої заборгованості із зазначених видатків.

 

13.5.Забезпечити проведення індексації заробітної плати працівників бюджетних установ відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення».

 

13.6.Планувати видатки, пов’язані із стимулюванням працівників будь-якої бюджетної установи, за умови забезпечення у повному обсязі бюджетними коштами обов’язкових виплат із заробітної плати працівникам, інших соціальних виплат, у тому числі стипендій, та видатків на проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії.

 

13.7.Установити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів призначень, затверджених головним розпорядником бюджетних коштів цим рішенням.

 

13.8..Забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах встановлених відповідними головними розпорядниками коштів районного бюджету до затверджених асигнувань лімітів енергоспоживання у натуральних одиницях.

 

13.9.У разі наявності простроченої заборгованості із заробітної плати, стипендій, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії, припинити прийняття в межах бюджетних асигнувань  бюджетних зобов’язань та здійснення платежів за загальним фондом за іншими  заходами, пов’язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім видатків, визначених пунктом 10 цього рішення), до погашення такої заборгованості.

 

13.10.Забезпечити прийняття бюджетних зобов’язань та проведення видатків за рахунок загального фонду районного  бюджету, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Державного казначейства, тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами та забезпечивши відповідність щомісячного  обсягу фактичних видатків обсягам призначень, встановлених планами використання бюджетних коштів.

 

13.11.Забезпечити взяття бюджетних зобов’язань та здійснення видатків за спеціальним фондом районного бюджету виключно в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету.

 

13.12.Передбачити видатки спеціального фонду за рахунок власних надходжень бюджетних установ на погашення заборгованості установи з бюджетних зобов’язань за спеціальним та загальним фондом кошторису, на проведення заходів, пов’язаних з виконанням основних функцій, які не забезпеченні (або частково забезпечені)  видатками загального фонду.

 

13.13.Забезпечити під час укладання угод (договорів, контрактів, тощо) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти районного бюджету встановлення обов’язковою умовою застосування штрафних санкцій до суб’єктів господарювання за невиконання або несвоєчасне виконання зобов’язань. Зарахування коштів, отриманих від сплати таких штрафних санкцій, здійснювати до доходів загального фонду районного бюджету.

 

14. Районній державній адміністрації:

 

14.1. Здійснювати протягом 2014 року перерозподіл обсягів субвенції з Державного бюджету України між кодами функціональної та економічної класифікації  виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій та допомоги населенню.

 

14.2. У процесі виконання районного бюджету вносити пропозиції районній раді щодо змін по доходах та видатках у разі настання випадків, передбачених Бюджетним кодексом України.

 

15. Фінансовому управлінню Котовської районної державної адміністрації забезпечити першочергове фінансування витрат по захищених статях видатків районного бюджету у межах наявних ресурсів  згідно із затвердженим помісячним розписом   загального фонду  районного бюджету.

 

Надати право фінансовому управлінню Котовської районної  державної адміністрації отримувати у Міністерстві фінансів України середньо-строкові позички  на суму не виконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів доходів місцевих бюджетів на 2014 рік, що враховується при визначені обсягу міжбюджетних т трансфертів, визначених у додатку №6 Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» для зведеного  бюджету Котовського району, за рахунок єдиного казначейського рахунку без нарахування відсотків за користування цими коштами.

 

16. Управлінню Державної казначейської служби України в Котовському районі обов’язково у межах планового бюджетного періоду покривати обсяги тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язані із забезпеченням видатків загального фонду, в першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахувань на заробітну плату, придбання продуктів харчування і медикаментів , оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

 

17. Об’єднаній державній податковій інспекції по Котовському району:

 

17.1.Забезпечити виконання показників за доходами встановленими цим рішенням  та місцевими бюджетами району в цілому, закріпленими за податковими органами;

 

  17.2.Зменшення обсягів податкової заборгованості (недоїмки) по всіх видах податків і зборів (обов’язкових платежів).

 

 

18. Додатки №1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

            

            19. Дане рішення набирає чинності  з 1 січня 2014 року.

 

              20. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  з  питань  бюджету, фінансово-економічної політики та банківської діяльності.

 

Голова Котовської

районної ради                                                                                              О.М.Бордюжа

 

25 січня 2014 року

№277-VI


Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

Додаток 6

Додаток 7

Додаток 8

Додаток 9

 

Календар новин

<< < Листопад 2020 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30