Статті

Додаток 1

Додаток 1
До рішення Котовської райради
від 25.01.2014 № 277-VI 
Доходи районного бюджету на 2014 рік
(тис.грн.)
Код Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Разом у т.ч. бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6=(гр.3+гр.4)
10000000 Податкові надходження   7091,800 0,000 0,000 7091,800
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   7091,800 0,000 0,000 7091,800
11010000 Податок на доходи фізичних осіб   7091,800 0,000 0,000 7091,800
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 5453,200 0,000 0,000 5453,200
11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 173,600 0,000 0,000 173,600
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 1297,600 0,000 0,000 1297,600
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 167,400 0,000 0,000 167,400
20000000 Неподаткові надходження   35,000 1094,000 0,000 1129,000
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  30,000 0,000 0,000 30,000
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   30,000 0,000 0,000 30,000
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  30,000 0,000 0,000 30,000
24000000 Інші неподаткові надходження   5,000 0,000 0,000 5,000
24060000 Інші надходження   5,000 0,000 0,000 5,000
24060300 Інші надходження   5,000 0,000 0,000 5,000
25000000 Власні надходження бюджетних установ   0,000 1094,000 0,000 1094,000
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  0,000 259,000 0,000 259,000
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  0,000 98,500 0,000 98,500
25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності  0,000 140,000 0,000 140,000
25010400 Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)  0,000 20,500 0,000 20,500
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ   0,000 835,000 0,000 835,000
25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки  0,000 585,000 0,000 585,000
25020200 Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів 0,000 250,000 0,000 250,000
РАЗОМ ДОХОДІВ 7126,800 1094,000 0,000 8220,800
40000000 Офіційні трансферти   86265,890 571,81336 115,61336 86837,70336
41000000 Від органів державного управління   86265,890 571,81336 115,61336 86837,70336
41010000 Кошти, що надходять з інших бюджетів   233,200 0,000 0,000 233,200
41010600 Кошти, що надходять до районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів з міських (міст районного значення), селищних, сільських та районних у містах бюджетів   233,200 0,000 0,000 233,200
41020000 Дотації   37514,800 0,000 0,000 37514,800
41020100 Дотації вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам   37514,800 0,000 0,000 37514,800
41030000 Субвенції   48517,890 571,81336 115,61336 49089,70336
41030400 Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів  0,000 115,61336 115,613 115,613
41030600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям  41688,100 0,000 0,000 41688,100
41030800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових тери 1170,110 0,000 0,000 1170,110
41030900 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв`язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові пот 662,180 0,000 0,000 662,180
41031000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу  1586,200 0,000 0,000 1586,200
41034400 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах  0,000 456,200 0,000 456,200
41034500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій  2000,000 0,000 0,000 2000,000
41035000 Інші субвенції  7,500 0,000 0,000 7,500
41035600 Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів  800,000 0,000 0,000 800,000
41035800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих 603,800 0,000 0,000 603,800
ВСЬОГО ДОХОДІВ 93392,690 1665,81336 115,61336 95058,50336
Заступник голови Котовської районної ради О.В. Карауш

Календар новин

<< < Січень 2022 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31