Статті

Додаток 3

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Додаток №3                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                до рішення  Котовської районної ради

                                                                                                                             від   25.01.2014  № 277  -V1

 

 

                                 Розподіл видатків  районного бюджету на 2014 рік

за головними розпорядниками коштів

(тис.грн.)

 

 

Код типової відомчої класифікації видатків

Назва головного розпорядника коштів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

 

Разом

 

 

 

Всього

з  них

 

Всього

 

 

 

споживання

з  них

розвитку

з  них

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

 

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

з них

капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13=3+6

01

Районна рада

905,0

600,0

 

 

 

 

 

 

 

 

905,0

010116

Органи місцевого самоврядування

795,0

600,0

 

 

 

 

 

 

 

 

795,0

010116

Програма  з проведення конкурсу сільських рад з розвитку соціальної інфраструктури та благоустрій територій на період до 2014 року

6,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,0

120201

Програма підтримки газети районної ради „Котовські вісті” на 2010-2015 роки

110,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110,0

03

Районна державна адміністрація

45,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45,0

130102

Програма розвитку фізичної культури та спорту у Котовському районі 2012-2017 роки

25,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25,0

250102

Резервний фонд

20,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,0

10

ОСВІТА

34952,8

30861,0

2579,1

825,0

825,0

 

 

 

 

 

35777,8

070000

Відділ освіти в т.ч.

34521,3

30441,1

2572,0

825,0

825,0

 

 

 

 

 

35346,3

070201

Видатки на модернізацію спортивних майданчиків загально - освітніх навчальних закладів

178,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

178,4

070201

Видатки на забезпечення загально - освітніх навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін

149,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

149,1

 

Місцеві програми в галузі освіти – всього в т.ч.:

652,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

652,0

070702

Курсові заходи післядипломної освіти

40,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40,0

070807

Програма щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2011-2016рр

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0

070807

Програма „Шкільний автобус” на період 2011-2015 роки

500,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500,0

070807

Програма „Робота з обдарованими дітьми” 2011-2015 роки

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0

070807

Відпочинок та оздоровлення дітей Котовського району на період 2013-2015 роки

110,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110,0

070808

Видатки на видачу одноразової допомоги дітям сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування, яким у 2014 році виповниться 18 років

12,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,7

130107

Утримання дитячої юнацько-спортивної школи

431,5

419,9

7,1

 

 

 

 

 

 

 

431,5

15

Управління праці та соціального захисту населення

48614,69

2394,4

90,0

259,0

255,0

 

 

4,0

4,0

4,0

48873,69

250326

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям в т.ч.:

41688,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41688,1

090302

Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами

500,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500,0

090303

Допомога на догляд  за дитиною віком до 3 років

6600,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6600,0

090304

Допомога при народжені дитини

17418,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17418,1

090305

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

3000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3000,0

090306

Допомога на дітей одиноким матерям

5500,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5500,0

090307

Тимчасова державна допомога дітям

900,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900,0

090308

Допомога при усиновленні дитини

70,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70,0

090401

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям

3700,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3700,0

091300

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

4000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4000,0

250328

Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на надання  пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання в водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) в т.ч.:

1170,11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1170,11

090201

Пільги ветеранам війни особам, яким поширюється чинність ЗК "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" на оплату ЖКП

729,37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

729,37

090204

Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам органів державної пожежної охорони, ветеранам державної кремінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, вдовам померлих ветеранів військової служби та інші на оплату ЖКП

77,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77,5

090207

Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та дітям померлих громадян, смерть яких повязана з Чорнобильською катастрофою на ЖКП

13,69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,69

090210

Пільги громадянам передбаченим пунктом ї частини 1 ст.77 основ.законодав."Про охорону здоров’я", ч.4 ст.29 снов.законодавства "Про культуру", абзац 1 ч.4 ст.57 ЗУ "Про освіту" на оплату електроенергії, природного газу, теплопостачання

149,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

149,3

090215

Пільги багатодітним сім’ям на житлово-комунальні послуги

110,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110,25

090405

Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

90,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90,0

250329

Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на надання  пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством  пільг  в тому числі компенсації втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів в т.ч.:

662,18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

662,18

090203

Інші пільги

307,18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

307,18

090214

Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв’язку

80,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80,0

170102

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним

транспортом окремим категоріям громадян

75,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75,0

170302

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд  окремих категорій громадян на залізничному транспорті

200,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200,0

250330

Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого т а рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу в т.ч.:

1586,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1586,2

090202

Пільги ветеранам війни особам, яким поширюється чинність ЗК "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"  на надання твердого палива та скрапленого газу

502,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

502,0

090205

Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції,  ветеранам державної пожежної охорони держслужби спец.зв’язку, ветеранам державно-кремінальної служби, ветеранам служби  цивільного захисту, вдовам(вдівцям) померлих ветеранів військової служби та іншим на надання твердого палива

13,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,15

090208

Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та дітям померлих громадян, смерть яких повязана з Чорнобильською катастрофою на тверде паливо та скраплений газ

14,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14,7

090211

Пільги громадянам передбаченим пунктом ї частини 1 ст.77 основ.законодав."Про охорону здоров’я", ч.4 ст.29 основ.законодавства "Про культуру", абзац 1 ч.4 ст.57 ЗУ "Про освіту" на придбання твердого  та рідкого пічного побутового палива

162,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

162,75

090216

Пільги багатодітним сім’ям на придбання твердого палива

183,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

183,6

090406

Додаткові виплати населенню на покриття витрат на оплату твердого палива та скрапленого газу

710,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

710,0

090412

Інші видатки на соціальний захист населення

47,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47,0

090412

Допомога на поховання

12,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,0

090412

Програма надання цільової адресної  допомоги малозабезпеченим верствам населення

35,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35,0

090412

Програма соціальної підтримки інвалідів по зору на 2014 рік

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0

090412

Програма соціальної підтримки осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2014 рік

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0

091103

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді, в т.ч.

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,0

091103

Програма «Молодь Котовщини» на 2014 рік

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0

     091103

Програма подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на період до 2016 року

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0

091103

Районна програма здійснення  профілактики алкоголізму, тютюнопаліня, наркоманії та інших негативних проявів і дитячому середовищі на 2012-2015 роки

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0

091101

Утримання центрів соціальної служби для молоді

828,0

789,5

 

4,0

 

 

 

4,0

4,0

4,0

832,0

 

- погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік на покращення надання соціальних послуг найуразливішим верствам  населення

3,5

 

 

4,0

 

 

 

4,0

4,0

4,0

7,5

091206

Видатки на обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями

168,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

168,6

091205

Виплата компенсації фізичним особам по догляду одинокими непрацездатними громадянами

104,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104,5

091204

Територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому

1698,7

1604,9

90,0

255,0

255,0

 

 

 

 

 

1953,7

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів та ветеранів

52,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52,5

070303

Дитячі будинки ( в т.ч. сімейного типу, прийомні сім’ї)

603,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

603,8

24

Культура та мистецтво

3716,3

3604,8

81,0

14,0

12,0

 

 

2,0

 

 

3730,3

 

Відділ культури та туризму

3716,3

3604,8

81,0

14,0

12,0

 

 

2,0

 

 

3730,3

110104

В т.ч. програма розвитку  культури у Котовському районі на 2012-2016 роки

10,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,0

48

Орган з питань містобудування архітектури та житлово-комунального господарства державної адміністрації

30,0

 

 

2115,61336

 

 

 

2115,61336

2115,61336

2000,0

2145,61336

150000

Будівництво

20,0

 

 

2115,61336

 

 

 

2115,61336

2115,61336

2000,0

2115,61336

150101

Капітальні вкладення

 

 

 

2115,61336

 

 

 

2115,61336

2115,61336

2000,0

2115,61336

 

В т.ч. за рахунок обласного бюджету по об’єкту «Реконструкція школи 1-П ступенів з прибудовою дитсадка на 30 місць с.М.Фонтан Котовського району»

 

 

 

115,61336

 

 

 

115,61336

115,61336

 

115,61336

150202

Програма створення і ведення містобудівного кадастру Котовського району на 2014-2016 роки

20,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,0

250914

Програма надання державно пільгового кредиту населенню Котовського району „Власний дім”

10,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,0

76

Фінансове управління

3124,9

 

 

456,2

456,2

 

 

 

 

 

3581,1

250311

Дотації вирівнювання, що передаються з районних до сільських бюджетів

2316,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2316,7

250315

Інші додаткові дотації

808,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

808,2

250354

Субвенція з державного  бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та

утримання вулиць та доріг комунальної власності в населених пунктах

 

 

 

456,2

456,2

 

 

 

 

 

456,2

 

Всього видатків[1]

91388,69

37460,2

2750,1

3669,81336

1548,2

 

 

2121,61336

2119,61336

2004,0

95058,50336

 
 
 
Заступник голови Котовської райради                                               О.В.Карауш                 


[1]- Загальний обсяг бюджету у розрізі головних розпорядників коштів повинен бути тотожним загальному обсягу, визначеному у додатку №2.

 

Календар новин

<< < Січень 2022 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31