Статті

Про затвердження програми цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Котовського району Одеської області на 2014 – 2017 роки

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

КОТОВСЬКА РАЙОННА РАДА

РІШЕННЯ

 

Про  затвердження  програми  цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Котовського району Одеської області  на 2014 – 2017 роки

 

             Відповідно до  пункту 16  частини першої  статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 25, 27 Закону «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про загальнодержавну цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013 - 2017 роки» та постанови Кабінету Міністрів України від 27 червня 2012 року № 590 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми забезпечення пожежної безпеки на 2012 - 2015 роки» з метою зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків таких ситуацій, забезпечення захисту населення, навколишнього природного середовища, об’єктів і населених пунктів від пожеж, підвищення рівня протипожежного захисту місць масового перебування людей районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму  цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Котовського району Одеської області  на 2014 – 2017 роки (далі – Програма), що додається.

2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації, розглянути можливість про виділення коштів з районного бюджету після забезпечення всіх захищених статей в повному обсязі  в районному бюджеті  та щорічно при формуванні районного бюджету передбачати фінансування заходів Програми у межах наявних фінансових ресурсів.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну районну комісію з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

Голова Котовської

районної ради                                                                                                                О.М.Бордюжа

25 січня  2014 року

№ 285 - VI

Додаток

до рішення районної ради

від 25 січня 2014 року

№  285 - VI

 

 

Програма

цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Котовського району Одеської області  на 2014 - 2017 роки

 

 

 1. 1.Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

Законом України «Про загальнодержавну цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013 - 2017 роки» та постановою Кабінету Міністрів України від 27 червня 2012 року № 590 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми забезпечення пожежної безпеки на 2012 - 2015 роки» передбачено виконання комплексу заходів щодо послідовного зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків таких ситуацій та поетапного комплексного вирішення проблемних питань у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки.

У 2011 - 2013 роках проблеми у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки в Котовському районі розв'язувалися у межах Регіональної цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту Одеської області на 2011-2013 роки, завдяки якій проведені заходи з розмінування  20 гектарів території біля села Глибочок  Олексіївської сільської ради, проведено ремонт вуличних пожежних гідрантів, проведені командно - штабні навчання районної ланки територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту Одеської області та створено районний резерв матеріальних засобів на об’єктах господарювання, який спрямовано на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій.

Щороку в області в середньому відбувається до 20 надзвичайних ситуацій, виникає близько 3000 пожеж у житлових будинках і на виробничих підприємствах,  за останні п’ять років по Котовському районі з містом  виникло 219 надзвичайних подій, загинуло 19 особи (з них 3 літня дитина) та 41 травмованих.

          У 2011 - 2013 роках в Котовському  районі  зареєстровано  407  пожеж,  зростання кількості пожеж у 2012 році склало 54% в порівнянні з минулим роком. Прямі матеріальні збитки становлять близько 1,5 млн. грн., побічні - близько 10 млн. грн..

        На пожежах виявлено 12 загиблих осіб, травмовано 2 особи. Вогнем  знищено та пошкоджено 128 будівель та споруди, 20 одиниць авто техніки,  знищено 39 тон грубих кормів. В житловому секторі виникло 50% пожеж,  40 % - на відкритих територіях сільських рад та сільгосппідприємств.

      На пожежах врятовано 22 особи та матеріальних цінностей на суму близько 13 млн. грн.

З причини необережного  поводження  з  вогнем в середньому виникло 75% пожеж  від  загальної  їх кількості,  з причин неправильного  влаштування  печей, димарів  та  порушення  правил пожежної безпеки  при  їх  експлуатації – 11% пожеж, короткого  замкнення  електропроводки – 9% пожеж. За останні три роки кількість підпалів збільшилася до 5% від  загальної кількості пожеж,  пожежі з причини пустощів дітей з вогнем зменшено з 3% до 0%.

Внаслідок змін клімату, що відбуваються в останні 30 років, кількість надзвичайних ситуацій природного характеру має сталу тенденцію до збільшення та зростання їх інтенсивності.

В цих умовах особливу актуальність мають попереджувальні заходи, спрямовані на зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та адаптаційні заходи, спрямовані на зменшення збитків від надзвичайних ситуацій природного характеру, підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків таких ситуацій. Ліквідація наслідків аварій, катастроф, стихійних лих та пожеж потребує значних зусиль та залучення великої кількості особового складу і техніки підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту.

Між тим матеріально-технічне оснащення сил цивільного захисту не відповідає сучасним вимогам, понад 50% одиниць пожежно-рятувальної техніки потребують оновлення. Майже у 90% особового складу невоєнізованих формувань установ, організацій та підприємств на території району відсутні засоби індивідуального захисту, прилади радіаційної та хімічного контролю застаріли потребують заміни.

В районіз-за недостатніх фінансових ресурсівнедостатньо організовано роботу із забезпеченням пожежної безпеки в сільській місцевості, де щороку виникають пожежі та гасіння їх значно ускладнюється через затримку з прибуттям до місця пожежі пожежно-рятувальних підрозділів особливо у віддалені території району. В радіусі обслуговування районного підрозділу ДСНС знаходяться 61 населений пункт, що не дозволяє в повному об’ємі в разі виникнення надзвичайних ситуацій обслуговувати таку кількість населених пунктів. В сільських населених пунктах району відсутні підрозділи місцевої пожежної охорони, тому залишаються невирішеними питання своєчасного реагування на пожежі. У зв’язку з дотаційністю району на створення підрозділів місцевої пожежної охорони фінансування з бюджетів органів місцевого самоврядування на протязі останніх 3- років не здійснювалось.

         В зв’язку з тим, що в 2007 році було зупинено функціонування діяльності Липецької та Нестоїтської місцевих пожежних команд, актуальною проблемою протипожежного захисту сільських населених пунктів є значна віддаленість підрозділів державної пожежної охорони від населених пунктів та низький рівень технічної оснащеності протипожежних формувань сільськогосподарських об’єктів. За останні три роки добровільні пожежні команди сільгосппідприємств ДП ДГ «Новоселівське», ТОВ «Косівське», ПП «Агродім», ТОВ АФ «Нива», на озброєнні яких знаходяться пожежні автомобілі, фактично припинили своє існування (не організовано цілодобове чергування, пожежні автомобілі не справні, пожежні депо не забезпечені телефонним зв’язком та інш.). Потребує уваги забезпечення протипожежного стану об’єктів з масовим перебуванням людей, в першу чергу лікувальних, навчальних, культурних закладів.     В районі місця перебування людей на водних об’єктах мають стихійний характер. Місця масового відпочинку людей поблизу водних об’єктів не визначені органами місцевого самоврядування,тому не створено належних умов безпеки перебування людей на водних об’єктах згідно вимог нормативних документівПотребує переобладнання районна автоматизована система централізованого оповіщення населення.  Існуюча система оповіщення створена в 50-60 роках минулого століття, в основному на базі обладнання, яке морально застаріло і вичерпало свій ресурс і не може в сучасних умовах технічного прогресу якісно довести інформацію до населення.

 1. 2.Визначення мети Програми

 

          Метою Програми є зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків таких ситуацій, забезпечення захисту населення, навколишнього природного середовища, об’єктів і населених пунктів від пожеж, підвищення рівня протипожежного захисту місць масового перебування людей.

 

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми

 

Комплекс запланованих заходів забезпечить вирішення найгостріших проблемних питань у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, що існують в Котовському районі Одеській області на теперішній час.

          З цією метою передбачається:

провести ремонт вуличних пожежних гідрантів;

створити в сільській місцевості підрозділи місцевої пожежної охорони;

вживати заходи щодо приведення будівлі та споруди архівноговідділу райдержадміністрацій, трудового архіву у відповідність до вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів у сфері пожежної безпеки;

проводити роботу щодо створення  матеріального резерву з метою надання термінової допомоги постраждалому населенню, життєзабезпечення населення в зонах виникнення надзвичайних ситуацій, проведення аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт згідно з затвердженою номенклатурою;

здійснювати заходи щодо приведення шляхів евакуації, обладнання автоматич­ною системою протипо­жежного захисту, системою оповіщення людей про пожежу, електрообладнання будівлі стаціонарного відділення для постійного проживання одиноких непрацездатних громадян в с. Ст.Кульна у відповідність до вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів у сфері пожежної безпеки;

вживати заходи щодо впровадження сучасної системи централізованого оповіщення населення;

підвищити рівень підготовки служб цивільного захисту районушляхом проведення навчань та тренувань з розгортанням Котовського зведеного загону  ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та гасіння великих пожеж;

провести навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів правилам безпечної поведінки і здорового способу життя;

провести роботу щодо визначення та можливості обладнання місць масового відпочинку людей на водних об’єктах відповідно із вимогами законодавчих та інших нормативно-правових актів;

здійснити підбір, підготовку та атестацію спеціалістів-рятувальників до купального сезону;

розробити та реалізувати план адаптаційних заходів, спрямованих на зменшення збитків від надзвичайних ситуацій природного характеру, підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків таких ситуацій.

Фінансування Програми здійснюється з районного, інших місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Обсяги та джерела фінансування Програми викладені в додатку 2.

Орієнтовний обсяг бюджетного призначення – 578,0 тис. грн., у тому числі:

за рахунок сільських бюджетів – 560,0тис. грн.; 

районного бюджету – 18,0 тис. грн.;

Обсяги фінансування Програми уточнюються під час складання проектів місцевих бюджетів на відповідний рік в межах наявного фінансового ресурсу.

Строк реалізації Програми –2014 - 2017 роки.

 

4.  Напрями діяльності та заходи Програми

 

          Напрямами реалізації Програми є:

забезпечення пожежної безпеки у населених пунктах;

забезпечення пожежної безпеки місць масового перебування людей;

навчання населення з питань пожежної безпеки;

проведення реконструкції  системи централізованого оповіщення населення;

організація та проведення навчання населення та персоналу                              потенційно-небезпечних об’єктів щодо дій під час виникнення та ліквідації             наслідків надзвичайних ситуацій  з використанням новітніх технологій;

створення матеріального резерву для забезпечення реагування на надзвичайні ситуації та надання невідкладної допомоги постраждалому населенню;

забезпечення безпечного   відпочинку та перебування людей на водних об’єктах;

реалізація адаптаційних заходів, спрямованих на зменшення збитків від надзвичайних ситуацій природного характеру, підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків таких ситуацій.

Напрями діяльності та заходи Програми наведені у додатку 3.

                                 

 1. 5.Очікувані результати та ефективність Програми

 

          Виконання заходів Програми дозволить:

підвищити рівень оперативного та комплексного реагування на надзвичайні ситуації;

підвищити рівень готовності органів місцевої влади та рівень підготовки особового складу ДПРЧ-25 4-го пожежно-рятувального загону  ГУ ДСНС в Одеській області до ліквідації надзвичайних ситуацій;

підвищити боєготовність до дій за призначенням сил та засобів  для ефективного виконання завдань з рятування людей, гасіння пожеж та ліквідації НС;

підвищити рівень пожежної безпеки в сільській місцевості шляхом утворення 4 підрозділів місцевої пожежної охорони;

підвищити рівень пожежної безпеки в  районні шляхом проведення ремонту 3 вуличних пожежних  гідрантів;

зменшити ризик виникнення пожеж в архівному відділі райдержадміністрації, трудовому архіві з метою недопущення знищення архівної документації;

зменшити ризик виникнення пожеж в будинку стаціонарного відділення для постійного проживання одиноких непрацездатних громадян в с. Ст.Кульна,з метою недопущення загибелі людей під час таких пожеж;

створити  матеріальний резерв за рахунок накопичення матеріальних засобів та запасів паливно-мастильних матеріалів суб’єктів господарювання, необхідних для запобігання можливим надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків;

підвищити рівень підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів до дій в екстремальних умовах;

підвищити рівень безпеки населення і захищеності територій від наслідків надзвичайних ситуацій природного характеру.

 

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Реалізація Програми забезпечується головним спеціалістом  з питань надзвичайних ситуацій  райдержадміністрації, Котовським міськрайоним  управлінням ГУ ДСНС України в Одеській області, 4-м державним пожежно-рятувальним загоном  ГУ ДСНС України в Одеській області (державною пожежно-рятувальною частиною -25), районною державною адміністрацією, виконавчими комітетами  сільських рад, підприємствами, установами і організаціями в межах встановленої чинним законодавством компетенції.

 Безпосередній контроль за виконанням напрямів і заходів Програми та координація діяльності між виконавцями Програми здійснюється головним спеціалістом з питань надзвичайних ситуацій Котовської районної державної адміністрації.

Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів,                        спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюють головні              розпорядники коштів, відповідальні за виконання окремих завдань і заходів Програми.

Виконавці Програми інформують головного спеціаліста з питань надзвичайних ситуацій Котовської районної державної адміністрації про стан виконання заходів, визначених даною Програмою, до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Головний спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій Котовської районної державної адміністрації щорічно до 15 липня та 15 січня інформує відділ економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі райдержадміністраціїпро цільове використання коштів та постійну комісію Котовської районної ради з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовищапро хід реалізації заходів Програми.

Після закінчення встановленого строку виконання Програми,  не пізніше ніж у двомісячний строк, відповідальний виконавець складає підсумковий звіт про результати її виконання та подає його на розгляд Котовської районної ради разом із  пояснювальною запискою.

Контроль за виконанням Програми покладено на постійну комісію районної ради з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.


                                                Додаток 1 до Програми

 

ПАСПОРТ

програми цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Котовського району Одеської області  на 2014 - 2017 роки

 

 1. 1.

Ініціатор розроблення програми

Котовське міськрайонне управління ГУ ДСНС України в Одеській області

 1. 2.

Розробник програми

Котовське міськрайонне управління ГУ ДСНС України в Одеській області

 1. 3.

Співрозробник програми

Котовська районна державна адміністрація

 1. 4.

Відповідальний виконавець                 програми

Котовське міськрайонне управління ГУ ДСНС України в Одеській області

 1. 5.

Учасники програми

Котовське міськрайонне управління ГУ ДСНС України в Одеській області

Котовська районна державна адміністрація

4-й Державний пожежно - рятувальний загін ГУ ДСНС України в Одеській області

Виконавчі комітети сільських рад

 

 1. 6.

Термін реалізації програми

2014-2017 роки

 1. 7.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні               програми

Районний та сільські бюджети

 1. 8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього (тис.грн.),

578,0

 

у тому числі:

 

8.1

коштів районних бюджетів

18,0

8.2

коштів сільських бюджетів

560,0

 


Додаток 2 до Програми

 

Ресурсне забезпечення

програми цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Котовського району Одеської області на 2014 - 2017 роки

 

 

Джерела фінансування

Обсяг коштів, які

пропонується залучити для виконання Програми, у тому числі за роками (тис. грн..)

 

    2014                2015               2016               2017           Всього

Районний бюджет

10,0

3,0

5,0

0,0

18,0

Сільські бюджети

140,0

140,0

140,0

140,0

560,0

РАЗОМ:

150,0

143,0

145,0

140,0

578,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

                                                                      Напрями діяльності та заходи                                                       

 програми цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Котовського району

на 2014 – 2017 роки                                                             

                                                                                                                                                                                   Додаток №3 до  програми

№ з/п

Назва напряму

діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк вико-нання

Виконавці

 

Джерела фінансу-вання

Орієнтовні обсяги фінансування (тис.грн.)

Очікуваний результат

Всього

2014

2015

2016

2017

1.

Забезпечення пожежної безпеки у населених пунктах

1.1. Утворення та забезпечення функціонування 4 підрозділів місцевої пожежної охорони

2014-2017

Виконавчі комітети сільських рад

Сільські бюджети

560,0

140,0

140,0

140,0

140,0

Забезпечення у кожному населеному пункті району гарантованого рівня пожежної безпеки

 

 

1.2. Проведення ремонту вуличних пожежних гідрантів

 (3 од.), у тому числі:

2014

Райдержадміністрація

 

Місцеві  бюджети

10,0

10,0

0,0

0,0

0,0

Своєчасність розстановки пожежної техніки на найближчі джерела протипожежного водопостачання під час ліквідації пожеж та наслідків НС (НП)

Разом за напрямом

 

Всього, у т.ч.:

 

 

570.0

150,0

140,0

140,0

140,0

 

 

Райдержадміністрація

 

Місцеві  бюджети

10,0

10,0

0,0

0,0

0,0

 

2.

Забезпечення пожежної безпеки місць масового перебування людей

2.1. Приведення шляхів евакуації, автоматич­них систем протипо­жежного захисту, систем оповіщення людей про пожежу, електрообладнання будівель архівного відділу райдержадміністрації та трудо­вого архівуу відпові­дність до вимог законодавчих та ін­ших нормативно-пра­вових актів у сфері пожежної безпеки , а саме:

2014-2015

Райдержадмі-ністрація

 

 

Усього,

у тому числі:

8,0

0,0

3,0

5,0

0,0

Забезпечення пожежної безпеки архівних відділів

 

 

Районний бюджет

8,0

0,0

3,0

5,0

0,0

ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ:

З районного бюджету

 

 

 

18,0

10,0

3,0

5,0

0,0

 

З сільських бюджетів

560,0

140,0

140,0

140,0

140,0

РАЗОМ

578,0

150,0

143,0

145,0

140,0

Календар новин

<< < Листопад 2020 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30