Статті

Про затвердження Програми надання цільової адресної допомоги малозабезпеченим верствам населення району на 2014 рік

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

КОТОВСЬКА РАЙОННА РАДА

 

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Програми надання

цільової адресної допомоги малозабезпеченим верствам

населення району на 2014 рік

 

        Відповідно до п.16 частини першої ст.43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою подолання бідності серед малозабезпечених верств населення району, районна рада

ВИРІШИЛА:

  1. 1.Затвердити Програму надання цільової адресної соціальної допомоги малозабезпеченим верствам населення району на 2014рік /додається/.
  2. 2.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації /Погоріла І.А./ при формуванні районного бюджету на 2014рік передбачити кошти на фінансування Програми надання адресної соціальної допомоги малозабезпеченим верствам населення району.
  3. 3.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію Котовської районної ради з питань праці та соціального захисту населення /Скуділо І.В./.

Голова Котовської

районної ради                                                                 О.М. Бордюка

25 січня 2014 року

№279 - VI

 

 

 

 

 

             Додаток до рішення районної

ради від 25 січня 2014 року

№279 - VI

П Р О Г Р А М А

 

НАДАННЯ ЦІЛЬОВОЇ АДРЕСНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИМ ВЕРСТВАМ НАСЕЛЕННЯ РАЙОНУ

НА 2014 РІК

 

ПАСПОРТ

 

Програми надання цільової адресної допомоги малозабезпеченим       верствам населення району на 2014 рік

 (назва програми)

 

1.

Ініціатор розроблення програми 

Координаційна рада з питань соціального захисту населення району

2.

Розробник програми 

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

3.

Співрозробники програми (у разі наявності)

-

4.

Відповідальний виконавець програми 

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

5.

Учасники програми 

Координаційна рада з питань соціального захисту населення району

6.

Термін реалізації програми 

2014 рік

6.1.

Етапи виконання програми (для довгострокових програм) 

2014 рік

7.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Районний

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, 

35,0 тис.грн.

у тому числі: 

 

8.1.

коштів місцевого бюджету

35,0 тис.грн

8.2

коштів інших джерел

-

 

 

 

 

 

 

 

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма:

Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма упродовж останніх років одним з першочергових завдань держави та місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування є розвиток системи соціального захисту та соціального обслуговування громадян, які гостро потребують матеріальної допомоги. Для стабілізації фінансово-економічної ситуації в країні виникає необхідність посилення соціальної підтримки окремих категорій громадян району. У першу чергу негативні наслідки економічних проблем відчувають незахищені верстви населення. Зокрема, невідкладної підтримки потребують інваліди; багатодітні сім’ї та сім’ї, які виховують дітей-інвалідів; діти-сироти; особи похилого віку; одинокі малозабезпечені матері; ветерани війни; ветерани праці; особи які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та інші категорії громадян району.

Під патронатом управління соціального захисту населення перебуває понад 7,2 тис. пенсіонерів та пільговиків, 486 малозабезпечених сім’ї. У 969 малозабезпечених сімей середньомісячний сукупний прибуток з поважних і незалежних від них причин нижче прожиткового мінімуму. Гарантовані державою прибутки цих категорій громадян здебільш нижчі прожиткового мінімуму. Актуальною та неблагополучною залишається висока захворюваність населення району, це епідситуація з туберкульозу – виявлено у 2013 році 62 випадки, онкозахворювання – виявлено у 2013 році 192 випадки, сахарний діабет, та інші, що приводить до матеріальних ускладнень громадян.

 

Мета Програми:

Мета Програми сприяння вирішенню матеріально-побутових, медичних проблем соціально незахищених верств населення району. Створення умов для ефективної підтримки матеріального стану малозабезпечених категорій громадян шляхом надання цільової адресної грошової допомоги. Основна мета Програми полягає в покращенні матеріального стану малозабезпечених громадян/сімей шляхом надання їм одноразової адресної допомоги: багатодітним сім’ям; сім’ям, у складі яких є діти-інваліди; одиноким пенсіонерам, які не мають сторонньої опіки; одиноким матерям; громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та іншим.

Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання

проблеми, обсягів та джерел фінансування:

Сприяти забезпеченню соціально незахищеним і вразливим верствам населення району гідного рівня життя шляхом впровадження додаткових соціальних гарантій, у тому числі за рахунок коштів місцевого бюджету. Для цього необхідно запроваджувати такі основні принципи регіональної соціальної політики: – посилити адресність надання допомоги лише малозабезпеченим громадянам і сім’ям; – створити необхідні умови для забезпечення відкритості та безперешкодного доступу громадян до інформації стосовно державних та місцевих соціальних програм, існуючих державних, регіональних і районних  соціальних гарантій та стандартів. Основним засобом забезпечення адресності є диференціація рівня допомоги для різних категорій населення, визначення рівня допомоги для соціально вразливих верств населення: передусім, малозабезпечених сімей з дітьми (до 18 років) і багатодітних сімей; одиноких малозабезпечених матерів; інвалідів, інвалідів І і ІІ групи; дітей-сиріт; ветеранів; малозабезпечених громадян похилого віку.

Допомога у вирішені зазначених проблем, забезпечення потреб соціально незахищених громадян на рівні прожиткового мінімуму є стратегічним завданням при реалізації будь-яких цільових програм соціальної допомоги.

Разова соціальна підтримка працездатних та непрацездатних громадян, які гостро її потребують та звернулись з цього приводу до органів державної виконавчої влади чи структурних підрозділів, надається, як правило, у вигляді грошової допомоги.

         Розмір разової грошової допомоги у кожному конкретному випадку залежить від обставин особи, яка звернулась за допомогою, визначається районною координаційною радою з питань соціального захисту малозабезпечених верств населення відповідно до Положення про систему цільової адресної допомоги малозабезпеченим верствам населення та порядку її надання, затверджених головою районної державної адміністрації, та з урахуванням встановленого розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Джерелом фінансування заходів Програми є кошти районного бюджету, затверджені сесією Котовської районної ради на 2014 рік. Фінансування заходів Програми в межах затверджених видатків здійснюється головними розпорядниками коштів: – управлінням соціального захисту населення районної державної адміністрації; – фінансовим управління районної державної адміністрації відповідно до помісячного розпису асигнувань районного бюджету.

Розмір коштів для фінансування на адресну допомогу малозабезпеченим верствам населення, ветеранам війни та праці, інвалідам, дітям-інвалідам, непрацездатним громадянам похилого віку, сім’ям з дітьми та малозабезпеченим сім’ям 35,0 тис. грн..

Строк реалізації Програми 2014 рік.

Виконання Програми здійснюється впродовж 2014 року.

 

Напрями діяльності та заходи Програми:

 

  1. 1.Сприяння забезпечення потреб жителів району у послугах на рівні прожиткового мінімуму, встановленому для непрацездатних осіб.
  2. 2.Надання грошової допомоги громадянам, які опинились у складних життєвих обставинах чи попали у критичну ситуацію внаслідок несприятливих факторів.
  3. 3.Надання грошової допомоги громадянам, які потребують медичної допомоги на придбання медикаментів та лікування.
  4. 4.Надання допомоги в натуральному вигляді – світкові набори, до дня Святого Миколая та новорічно-різдвяних свят.

 

Очікувані результати та ефективність Програми:

До результативних показників Програми належать:

1. показники затрат:

1.1. кількість громадян, що звернулися за відповідною виплатою - допомогою;

1.2. кількість ветеранів;

1.3. кількість малозабезпечених сімей, які звернулися за фінансовою допомогою;

1.4. кількість проведених заходів/наданих послуг.

2. показники продукту:

2.1. кількість одержувачів соціальних послуг/виплат;

2.2. кількість адресної грошової допомоги, інших виплат, визначених Програмою;

2.3. кількість малозабезпечених сімей, які отримали фінансову допомогу.

3. показники ефективності:

3.1. середній розмір соціальної підтримки на одну особу/сім’ю;

3.2. вартість заходів і наданих послуг.

4. показники якості:

4.1. відсоток забезпечення (задоволення) відповідними соціальними послугами одержувачів до загальної їх кількості.

 

Координація та контроль за ходом виконання Програми :

Координацію дій між виконавцями Програми здійснює перший заступник голови районної державної адміністрації та координаційна рада з питань соціального захисту населення районної державної адміністрації. Відповідальність за виконання Програми покладається на заступника голови районної державної адміністрації, до обов’язків якого належать питання соціального захисту населення, координаційна рада з питань соціального захисту населення районної державної адміністрації та управління соціального захисту населення районної державної адміністрації. Контроль за станом реалізації Програми здійснює постійна комісія Котовської районної ради з питань праці та соціального захисту населення. Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації щорічно до 25 січня подає голові районної ради узагальнену інформацію про стан виконання Програми.

 

 

 

Заступник голови

районної ради                                                                                 О.В. Карауш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток до програми №1

 

Ресурсне забезпечення

 

Програми надання цільової адресної допомоги малозабезпеченим       верствам населення району на 2014 рік

 (назва програми)

 

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання програми

Усього витрат на

виконання програми

(тис. грн)

I

2014рік

Усього 

35,0

35,0

державний бюджет

0

0

місцевий бюджет, у тому числі:

35,0

35,0

- обласний бюджет 

0

 

0

- районні, міські (міст обласного підпорядкування) бюджети 

35,0

 

 

 

 

35,0

- бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування 

0

 

 

 

0

кошти небюджетних джерел 

0

 

 

0

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 


Додаток до програми №2

 

Напрями діяльності та заходи

 

  Програми надання цільової адресної допомоги малозабезпеченим      

верствам населення району на 2014 рік

 (назва програми)

 


з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у т.ч.:

Очікуваний результат

 

1.

Надання грошової допомоги громадянам, які її потребують

Надання грошової допомоги громадянам, які опинились у складних життєвих обставинах чи попали у критичну ситуацію внаслідок несприятливих факторів, які потребують медичної допомоги на придбання ліків та лікування.

2014 рік

Координаційна рада з питань соціального захисту населення району, управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Місцевий бюджет

35,0

Підтримка громадян району, які опинились у складних життєвих обставинах та  потребують медичної допомоги на придбання ліків та лікування

 

Календар новин

<< < Листопад 2022 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30