Статті

Про затвердження структури, штатного розпису та кошторису видатків на утримання районної ради та її виконавчого апарату на 2014 рік

УКРАЇНА

Одеська  область

 

КОТОВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

 

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження структури, штатного розпису та кошторису видатків

на утримання районної ради та її виконавчого апарату на 2014 рік

               Відповідно до ст.140-144 Конституції України, ст.43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Постанови Кабінету Міністрів України № 268 від 09.03.2006 р. "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", розглянувши пропозицію голови районної ради щодо структури, штатного розпису та витрат на утримання виконавчого апарату районної ради , Котовська районна рада Одеської області, -

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити структуру та штатний розпис виконавчого апарату районної ради на 2014 рік (додаток 1, 2).

2. Затвердити кошторис видатків на утримання районної ради на 2014 рік (додаток 3).

3. Встановити голові районної ради та заступнику голови районної ради надбавку за виконання особливо важливої роботи в розмірі 50 % посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадових осіб органів місцевого самоврядування та вислугу років. Виплата даної надбавки працівникам виконавчого апарату ради встановлюється розпорядженням голови районної ради. Виплата надбавки здійснюється в межах фонду заробітної плати.

      Голові районної ради, заступнику голови районної ради проводити виплату допомоги для оздоровлення в розмірі посодового окладу, здійснювати щомісячне преміювання в межах затвердженого фонду преміювання та економії фонду заробітної плати згідно розпоряджень виданих відповідно до Положення про преміювання працівників виконавчого апарату районної ради. Виплату допомоги для оздоровлення та премії працівникам виконавчого апарату районної ради проводити в межах кошторисних призначень за розпорядженням голови районної ради.

4. Затвердити Положення про матеріальне стимулювання працівників виконавчого апарату Котовської районної ради Одеської області (додаток 4).

5. Контроль за виконанням рішення покласти на голову районної ради.

Голова районної ради                                                                               О.М.Бордюжа

25 січня 2014 року

№ 288-VI

                                                                          Додаток № 1 до рішення

                                                                          від 25 січня 2014 року № 288-VI

 

 

СТРУКТУРА

виконавчого апарату Котовської районної ради

Одеської області

 

з/п

Назва структурного підрозділу та посад

Кількість штатних

посад

1

Голова

1

2

Заступник голови

1

3

Керуючий справами

1

       Відділ координації розвитку територій, коммунального майна та економічного аналізу

 

4

Начальник відділу

1

5

Спеціаліст І категорії

2

 

 Разом по відділу

3

6

Головний бухгалтер

1

7

Радник голови

2

8

Головний спеціаліст

1

9

Спеціаліст

0,5

10

Прибиральник службових приміщень

0,5

11

Водій

1

12

Сторож

1

 

                     Усього

13

 

 

 

     Заступник голови районної ради                                        О.В.Карауш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Додаток № 2 до рішення

                                                                          від 25 січня 2014 року № 288-VI

 

 

ШТАТНИЙ  РОЗПИС

виконавчого апарату Котовської районної ради

Одеської області з 01.01.2014 року

 

з/п

Назва структурного підрозділу та посад

Кількість штатних

посад

Посадовий оклад (грн.)

Фонд заробітної плати на місяць за посадовими окладами (грн.)

1

Голова ради

1

3103

3103

2

Заступник голови ради

1

2793

2793

3

Керуючий справами

1

2465

2465

       Відділ координації розвитку територій, коммунального майна та економічного аналізу

4

Начальник відділу

1

1218

1218

5

Спеціаліст І категорії

2

1218

2436

               Разом по відділу

3

х

3654

6

Головний бухгалтер

1

1218

1218

7

Радник голови

2

1218

2436

8

Головний спеціаліст

1

1218

1218

9

Спеціаліст

0,5

1218

609

10

Прибиральник службових приміщень

0,5

1218

609

11

Водій

1

1218

1218

12

Сторож

1

1218

1218

 

                     Усього

13

х

20541

 

 

 

     Заступник голови районної ради                                        О.В.Карауш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

КОШТОРИС
на 2014  рік

21020604,  Котовська районна рада Одеської області                        _______________________________________________
                                                                          (код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
м.Котовськ Одеської області, пр-кт Котовського,2 _______________________________________________________________
                                                                      (найменування міста, району, області)

Вид бюджету районний                        __________________________________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету  01 Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради; Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради)     __________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету                                       _____________
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

                                                                                                                                     010116 «Органи місцевого самоврядування»     

                     (грн.) 

Найменування 

Код 

Усього на рік 

РАЗОМ 

загальний фонд 

спеціальний фонд 

НАДХОДЖЕННЯ - усього 

х 

795000

 

795000

Надходження коштів із загального фонду бюджету 

х 

795000

х

795000

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т. ч. 

х 

-

-

-

 надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами, згідно із законодавством 

25010000 

х 

-

-

(розписати за підгрупами) 

 

 

-

-

 інші джерела власних надходжень бюджетних установ 

25020000 

х 

-

-

(розписати за підгрупами) 

 

 

-

-

 інші надходження, у т. ч. 

 

х 

-

-

 інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) 

 

х 

-

-

 фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету  за типом боргового зобов'язання) 

 

х 

-

-

 повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) 

 

х 

-

-

 

х 

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього 

х 

795000

-

795000

Поточні видатки 

2000 

795000

-

795000

Оплата праці 

2110 

440000

-

440000

Заробітна плата 

2111 

440000

-

440000

Грошове утримання військовослужбовців

2112 

-

-

-

Нарахування на оплату праці

2120 

160000

-

160000

Використання товарів і послуг

2200 

194900

-

194900

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

120000

-

120000

Медикаменти та перев'язувальні матеріали 

2220 

-

-

-

Продукти харчування 

2230 

-

-

-

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

69900

-

 69900

Видатки на відрядження 

2250

5000

-

5000

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

-

-

-

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 

2270 

-

-

-

Оплата теплопостачання 

2271

-

-

-

Оплата водопостачання і водовідведення 

2272

-

-

-

Оплата електроенергії  

2273

-

-

-

Оплата природного газу 

2274 

-

-

-

Оплата інших енергоносіїв 

2275

-

-

-

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм  

2280

-

-

-

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм  

2281 

-

-

-

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 

2282 

-

-

-

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

-

-

-

Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань

2410

-

-

-

Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань

2420

-

-

-

Поточні трансферти 

2600 

-

-

-

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

-

-

-

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 

2620

-

-

-

Поточні трансферти урядам іноземних держав  та міжнародним організаціям

2630

-

-

-

Соціальне забезпечення 

2700

-

-

-

Виплата пенсій і допомоги 

2710

-

-

-

Стипендії 

2720

-

-

-

Інші виплати населенню 

2730

-

-

-

Інші поточні видатки

2800

100

-

400

Капітальні видатки 

3000

-

-

-

Придбання основного капіталу 

3100 

-

-

-

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 

3110 

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання) 

3120 

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання) житла 

3121 

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 

3122 

-

-

-

Капітальний ремонт 

3130 

-

-

-

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131 

-

-

-

Капітальний ремонт інших об'єктів 

3132 

-

-

-

Реконструкція та реставрація 

3140 

-

-

-

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141 

-

-

-

Реконструкція та реставрація інших об'єктів 

3142 

-

-

-

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 

3143 

-

-

-

Створення державних запасів і резервів 

3150 

-

-

-

Придбання землі і нематеріальних активів  

3160 

-

-

-

Капітальні трансферти 

3200 

-

-

-

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 

3210 

-

-

-

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 

3220 

-

-

-

Капітальні трансферти урядам  іноземних держав та міжнародним організаціям

3230 

-

-

-

Капітальні трансферти населенню 

3240 

-

-

-

Надання внутрішніх кредитів 

4110 

-

-

-

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 

4111 

-

-

-

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 

4112 

-

-

-

Надання інших внутрішніх кредитів 

4113 

-

-

-

        Надання зовнішніх кредитів 

4210

-

-

-

Нерозподілені видатки 

9000 

-

-

-

  • Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього".

 

 

  Заступник голови районної ради

О.В.Карауш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 4 до рішення

від 25 січня 2014 року № 288-VI

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про матеріальне стимулювання працівників виконавчого апарату Котовської районної ради Одеської області

 

Положення про матеріальне стимулювання працівників апарату та структурних підрозділів Котовської районної ради Одеської області (далі – Положення) розроблене на підставі Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» та визначає механізм здійснення матеріального стимулювання праці працівників виконавчого апарату Котовської районної ради шляхом встановлення надбавок до посадових окладів, виплати премії, а також надання матеріальної допомоги.

 

І. Встановлення надбавок до посадових окладів

керівників,  працівників виконавчого апарату

районної ради

 

1.1. Надбавка за високі досягнення в праці або за виконання особливо важливої роботи працівникам виконавчого апарату районної ради може встановлюватися в межах затвердженого на відповідний рік фонду оплати праці у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи  та надбавки за вислугу років за фактично відпрацьований час. Зазначена надбавка може бути встановлена також з дати призначення на посаду або щомісячно згідно розпорядження голови.

          Розмір надбавки кожному працівнику визначає голова відповідно до розподілу обов’язків, залежно від особистого вкладу працівника в загальні результати роботи.

 

1.2. Виплата надбавки за високі досягнення в праці голові та заступнику здійснюється відповідно до прийнятого рішення сесії в межах фонду заробітної плати на відповідний рік. Відповідне рішення приймається одночасно з затвердженням кошторису на утримання районної ради.

 

1.3. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни установлена надбавка може бути скасована або її розмір може бути зменшений до закінчення строку її дії особами, яким надано право ініціювати встановлення надбавок.

Остаточне рішення про збереження (збільшення або зменшення) розміру надбавок приймає голова районної ради.

 

1.4. Розміри надбавок кожному з вище перелічених категорій працівників встановлюється на відповідний період з урахуванням визначеним цим Положенням критеріїв матеріального стимулювання, підстав його зниження чи позбавлення.

 

1.5. До критеріїв матеріального стимулювання відносяться:

а) зайняття відповідної посади;

б) досвід роботи на відповідній посаді;

в) результати щорічної оцінки виконання покладених обов’язків та завдань;

г) результати атестації;

д) рівень виконання окремих службових доручень.

 

1.6. Надбавка не виплачується за місяць, у якому працівника в зв’язку з виконанням ним посадових обов’язків притягнуто до кримінальної, адміністративної відповідальності, відповідальності за порушення Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», а також дисциплінарної відповідальності згідно з трудовим законодавством і Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування», при наявності згоди профспілкового комітету.

 

1.7. Надбавка не встановлюється та не виплачується працівникові, до якого здійснено заходи дисциплінарного стягнення згідно з трудовим законодавством та Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» за погодженням керівника, за місяць, в якому винесено дисциплінарне стягнення, та до його зняття.

 

ІІ. Преміювання працівників виконавчого апарату районної ради

 

2.1. Преміювання працівників виконавчого апарату районної ради відповідно до особового вкладу кожного з них в загальні результати роботи здійснюється щомісяця в межах фонду преміювання та економії фонду оплати праці згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268  «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» за фактично відпрацьований час.

         Преміювання робітників, оплата праці яких здійснюється відповідно до Наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 02.10.1996 року № 77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів», проводиться як в абсолютному розмірі, так і відсотках, який визначає голова, залежно від особистого трудового вкладу.

 Премія виплачується одночасно з виплатою заробітної плати за поточний місяць.

 

2.2. Голові, заступнику голови районної ради за особистий вклад в загальні результати роботи виплачується премія у відсотках до  посадового окладу або середньомісячної заробітної плати на підставі рішення сесії, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268  «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів». Відповідне рішення приймається одночасно з затвердженням кошторису на утримання районної ради.

 

2.3. Рівень щомісячного преміювання визначається головою районної ради.

 

2.4. Розмір премії може збільшуватися (в межах фонду заробітної плати):

а) за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників внаслідок відпустки та тимчасової непрацездатності, враховуючи фактичну кількість днів відсутності працівника – до 2 відсотків за кожен робочий день;

б) за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників внаслідок вакантної посади відділу згідно з штатним розписом районної ради, враховуючи фактичну кількість днів до зайняття вакантної посади – до 2 відсотків за кожен робочий день;

в) за нагородження відзнаками голови районної ради – на 20 відсотків;

г) за нагородження державними нагородами, відзнаками Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади – на 50 відсотків.

 

2.5. Розмір премії знижується в  разі наявності в місяці офіційно зафіксованих фактів:

а) недотримання загальних Правил поведінки– на 10 відсотків за кожний такий випадок;

б) одноразового порушення без поважних причин Правил внутрішнього трудового розпорядку  – на 10 відсотків;

в) повторного протягом року порушення без поважних причин Правил внутрішнього трудового розпорядку працівників апарату – на 20 відсотків;

г) порушення з вини працівника виконавської дисципліни: порушення строків розгляду звернень громадян, строків виконання доручень керівництва, зазначених у резолюціях до документів, регламентованих норм опрацювання документів – на 10 відсотків за кожний випадок порушення;

д) низького рівня якості роботи: неналежної якості опрацьованих документів, наявності зауважень і негативних висновків до проектів документів, несвоєчасного виконання поставлених завдань – на 10 відсотків за кожний випадок;

 

2.6. Премія за місяць не виплачується:

а)  працівнику, який на дату нарахування премії є звільненим, не зважаючи на те, що він у місяці за результатами якого проводиться преміювання, працював, крім працівників, які вийшли на пенсію, звільнені за станом здоров'я;

б)  за час відпусток, тимчасової непрацездатності, період підвищення кваліфікації, відряджень;

 

        в) притягнення працівника до кримінальної або адміністративної відповідальності у зв’язку з виконанням ним посадових обов’язків, до відповідальності встановленої Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», за наявності інших, передбачених трудовим законодавством та Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування», підстав;

г)  якщо до працівника здійснено заходи дисциплінарного стягнення згідно з трудовим законодавством та Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» за погодженням керівника органу, за поточний місяць винесення дисциплінарного стягнення та до його зняття.

     

         2.7.  Розмір премії кожному працівнику визначає голова відповідно до розподілу обов’язків, залежно від особистого вкладу працівника в загальні результати роботи  у відсотках від посадового окладу, сереньомісячної заробітної плати або в абсолютній сумі.

         Максимальним розміром премія не обмежується.

        

IІІ. Надання матеріальної допомоги працівникам виконавчого апарату районної ради

 

3.1. Для вирішення соціально – побутових питань працівникам апарату районної ради надається матеріальна допомога в розмірі посадового окладу згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268  «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» на підставі письмової заяви працівника за розпорядженням голови районної ради, а для голови та заступника голови – за рішенням сесії, в межах наявних коштів.

 

3.2. Для оздоровлення при наданні щорічної відпустки працівникам апарату надається матеріальна допомога в розмірі посадового окладу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268  «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» за розпорядженням голови, а для голови та заступника голови – за рішенням сесії. Відповідне рішення приймається одночасно з затвердженням кошторису на утримання районної ради.

 

 

 

 

 

 

Заступник голови                                                                О.В.Карауш

 

 

 

 

Календар новин

<< < Грудень 2021 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31