Статті

Про внесення змін і доповнень до рішення Подільської районної ради від 23 грудня 2016 року № 168-VI I «Про районний бюджет на 2017 рік»

УКРАЇНА

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

Одеської області

РІШЕННЯ

Про внесення змін і доповнень до рішення Подільської районної ради від 23 грудня 2016 року № 168-VI I «Про районний бюджет на 2017 рік»

Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести такі зміни і доповнення до рішення сесії районної ради від 23 грудня 2016 року №168-VII "Про районний бюджет на 2017 рік":

1.1 У пункті 1:

- в абзаці 1 цифру «219107,778» замінити на цифру «224107,778», цифру «203405,478» замінити на цифру «208405,478» .

1.2. У пункті 2:

-в абзаці 2 цифру «221572,14275» замінити на цифру «226572,14275» , цифру «202192,04021» замінити на цифру «207192,04021»

2. Викласти у новій редакції додатки №1- 7 до рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та фінансово-економічної політики.

Голова Подільської

районної ради                                                                                         Л.М.Білоус

№317 -VII

22.12.2017

Додаток 1

до рішення Подільської районної ради

від 22.12.2017 №317- VII

Доходи районного бюджету на 2017 рік

(тис.грн.)

Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд

Всього в т.ч. бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6

10000000 Податкові надходження   21149,30000 21149,30000 0,00000 0,00000

11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   21149,30000 21149,30000 0,00000 0,00000

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 21149,30000 21149,30000 0,00000 0,00000

11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 15415,50000 15415,50000 0,00000 0,00000

11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 685,00000 685,00000 0,00000 0,00000

11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 4562,10000 4562,10000 0,00000 0,00000

11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 486,70000 486,70000 0,00000 0,00000

20000000 Неподаткові надходження   5844,50000 315,50000 5529,00000 0,00000

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  296,20000 296,20000 0,00000 0,00000

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 243,90000 243,90000 0,00000 0,00000

22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 18,10000 18,10000 0,00000 0,00000

22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 225,80000 225,80000 0,00000 0,00000

22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   47,40000 47,40000 0,00000 0,00000

22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  47,40000 47,40000 0,00000 0,00000

22130000 Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами 4,90000 4,90000 0,00000 0,00000

24000000 Інші неподаткові надходження   19,30000 19,30000 0,00000 0,00000

24060000 Інші надходження   19,30000 19,30000 0,00000 0,00000

24060300 Інші надходження   19,30000 19,30000 0,00000 0,00000

25000000 Власні надходження бюджетних установ   5529,00000 0,00000 5529,00000 0,00000

25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  4279,00000 0,00000 4279,00000 0,00000

25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  4142,00000 0,00000 4142,00000 0,00000

25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності  80,00000 0,00000 80,00000 0,00000

25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ   36,50000 0,00000 36,50000 0,00000

25010400 Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)  20,50000 0,00000 20,50000 0,00000

25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ   1250,00000 0,00000 1250,00000 0,00000

25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки  750,00000 0,00000 750,00000 0,00000

25020200 Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів 500,00000 0,00000 500,00000 0,00000

РАЗОМ ДОХОДІВ 26993,80000 21464,80000 5529,00000 0,00000

40000000 Офіційні трансферти   197113,97800 186940,67800 10173,30000 173,30000

41000000 Від органів державного управління   197113,97800 186940,67800 10173,30000 173,30000

41020000 Дотації   24334,40000 24334,40000 0,00000 0,00000

41020100 Базова дотація 10968,60000 10968,60000 0,00000 0,00000

41020200 Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я 13365,80000 13365,80000 0,00000 0,00000

41030000 Субвенції   172779,57800 162606,27800 10173,30000 173,30000

41030400 Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів  159,00000 0,00000 159,00000 159,00000

41030600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічн 48929,40000 48929,40000 0,00000 0,00000

41030800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових тери 11741,70000 11741,70000 0,00000 0,00000

41031000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу  8852,00000 8852,00000 0,00000 0,00000

41033600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 565,30000 565,30000 0,00000 0,00000

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 39056,30000 39056,30000 0,00000 0,00000

41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 20538,60000 20538,60000 0,00000 0,00000

41034400 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, 280,00000 280,00000 0,00000 0,00000

41034500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 25000,00000 15000,00000 10000,00000 0,00000

41035000 Інші субвенції  13623,28800 13608,98800 14,30000 14,30000

41035200 Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду 2200,00000 2200,00000 0,00000 0,00000

41035800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих 752,19000 752,19000 0,00000 0,00000

41037000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 1081,80000 1081,80000 0,00000 0,00000

ВСЬОГО ДОХОДІВ 224107,77800 208405,47800 15702,30000 173,30000

Додаток №2

до рішення Подільської районної ради

від 22.12.2017 №317- VII

ВИДАТКИ

районного бюджету на 2017 рік

(тис.грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС2 Код ФКВКБ3 Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМС Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ

Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них

оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0100000 Апарат районної ради 2898,20000 2898,20000 1998,30000 54,30000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2898,20000

0110000 Апарат районної ради 2898,20000 2898,20000 1998,30000 54,30000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2898,20000

0110170 0170 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 2572,20000 2572,20000 1998,30000 54,30000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2572,20000

0117210 7210 Підтримка засобів масової інформації 326,00000 326,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 326,00000

0117212 7212 0830 Підтримка періодичних видань (газет та журналів) 326,00000 326,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 326,00000

0300000 Державна адміністрація (Управління справами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі органи місцевих рад) 306,60000 286,60000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 306,60000

0310000 Державна адміністрація (Управління справами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі органи місцевих рад) 306,60000 286,60000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 306,60000

0315010 5010 Проведення спортивної роботи в регіоні 118,50000 118,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 118,50000

0315011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 118,50000 118,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 118,50000

0317450 7450 0411 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва 10,00000 10,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 10,00000

0317810 7810 0320 Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 100,00000 100,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 100,00000

0318010 8010 0133 Резервний фонд 20,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 20,00000

0318020 8020 Проведення виборів та референдумів 48,10000 48,10000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 48,10000

0318021 8021 0160 Проведення місцевих виборів 48,10000 48,10000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 48,10000

0318600 8600 0133 Інші видатки 10,00000 10,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 10,00000

1000000 Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту 76387,38826 76387,38826 64161,71026 6679,20000 0,00000 2985,66248 1276,00000 0,00000 0,00000 1709,66248 1709,66248 79373,05074

1010000 Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту 76387,38826 76387,38826 64161,71026 6679,20000 0,00000 2985,66248 1276,00000 0,00000 0,00000 1709,66248 1709,66248 79373,05074

в т.ч. за рахунок освітньої субвенції 39092,82026 39092,82026 39092,82026

в т.ч. за рахунок додаткової дотації 10663,60000 10663,60000 10663,60000

1011010 1010 0910 Дошкільна освiта 5699,30000 5699,30000 4747,50000 484,30000 0,00000 188,00000 180,00000 0,00000 0,00000 8,00000 8,00000 5887,30000

1011020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 63743,13826 63743,13826 54575,97026 6066,10000 0,00000 2779,66248 1095,00000 0,00000 0,00000 1684,66248 1684,66248 66522,80074

1011030 1030 0921 Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) школами 632,40000 632,40000 632,40000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 632,40000

1011090 1090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 1441,09000 1441,09000 1418,09000 20,60000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1441,09000

1011150 1150 0950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів іншими закладами післядипломної освіти 77,00000 77,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 77,00000

1011170 1170 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти 544,51000 544,51000 491,30000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 544,51000

1011190 1190 0990 Централізоване ведення бухгалтерського обліку 1254,21500 1254,21500 1095,11500 85,30000 0,00000 17,00000 0,00000 0,00000 0,00000 17,00000 17,00000 1271,21500

1011200 1200 0990 Здійснення централізованого господарського обслуговування 470,63500 470,63500 462,23500 8,40000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 470,63500

1011220 1220 0990 Інші освітні програми  1724,00000 1724,00000 10,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1724,00000

1011230 1230 0990 Надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років 30,00000 30,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 30,00000

1015030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 770,10000 770,10000 729,10000 14,50000 0,00000 1,00000 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 771,10000

1015031 5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 770,10000 770,10000 729,10000 14,50000 0,00000 1,00000 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 771,10000

1018600 8600 0133 Інші видатки 1,00000 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1,00000

1500000 Орган з питань соціального захисту населення 100639,79258 100639,79258 3113,10000 232,20000 0,00000 4912,54506 4241,50000 0,00000 0,00000 671,04506 671,04506 105552,33764

1510000 Орган з питань соціального захисту населення 100639,79258 100639,79258 3113,10000 232,20000 0,00000 4912,54506 4241,50000 0,00000 0,00000 671,04506 671,04506 105552,33764

в т.ч. за рахунок медичної субвенції 19055,55201 19055,55201 19055,55201

в т.ч. за рахунок додаткової дотації 2702,20000 2702,20000 2702,20000

1511060 1060 0910 Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях) 561,68563 561,68563 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 561,68563

1512010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 15784,50772 15784,50772 0,00000 0,00000 0,00000 4146,04506 3715,00000 0,00000 0,00000 431,04506 431,04506 19930,55278

1512180 2180 0726 Первинна медична допомога населенню 10152,69923 10152,69923 0,00000 0,00000 0,00000 261,50000 21,50000 0,00000 0,00000 240,00000 240,00000 10414,19923

1512220 2220 0763 Інші заходи в галузі охорони здоров'я 627,30000 627,30000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 627,30000

1513010 3010 Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 11741,70000 11741,70000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 11741,70000

1513011 3011 1030 Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України 'Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту', особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) о 1027,40532 1027,40532 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1027,40532

1513012 3012 1030 Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Держа 77,14113 77,14113 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 77,14113

1513013 3013 1070 Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги 28,61592 28,61592 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 28,61592

1513014 3014 1070 Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбаченим частиною четвертою статті 20 Закону України 'Про захист рослин', громадянам, передбаченим пунктом 'ї' частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, ча 131,20542 131,20542 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 131,20542

1513015 3015 1070 Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги 268,41102 268,41102 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 268,41102

1513016 3016 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 10208,92119 10208,92119 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 10208,92119

1513020 3020 Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 8852,00000 8852,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 8852,00000

1513021 3021 1030 Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України 'Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту', особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, 363,89775 363,89775 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 363,89775

1513022 3022 1030 Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Держа 13,03944 13,03944 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 13,03944

1513023 3023 1070 Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива 17,31286 17,31286 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 17,31286

1513024 3024 1070 Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбаченим частиною четвертою статті 20 Закону України 'Про захист рослин', громадянам, передбаченим пунктом 'ї' частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, ча 147,79173 147,79173 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 147,79173

1513025 3025 1070 Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу 200,95790 200,95790 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 200,95790

1513026 3026 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 8109,00032 8109,00032 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 8109,00032

1513040 3040 Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям 48021,14530 48021,14530 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 48021,14530

1513041 3041 1040 Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами 297,33255 297,33255 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 297,33255

1513042 3042 1040 Надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку 17,21768 17,21768 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 17,21768

1513043 3043 1040 Надання допомоги при народженні дитини 15761,00720 15761,00720 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 15761,00720

1513044 3044 1040 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 3408,52915 3408,52915 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3408,52915

1513045 3045 1040 Надання допомоги на дітей одиноким матерям 10120,20000 10120,20000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 10120,20000

1513046 3046 1040 Надання тимчасової державної допомоги дітям 324,76672 324,76672 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 324,76672

1513047 3047 1040 Надання допомоги при усиновленні дитини 68,80000 68,80000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 68,80000

1513048 3048 1040 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям 12801,25000 12801,25000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 12801,25000

1513049 3049 1010 Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 5222,04200 5222,04200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 5222,04200

1513080 3080 1010 Надання допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу 908,25470 908,25470 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 908,25470

1513100 3100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування 3017,80000 3017,80000 2685,60000 232,20000 0,00000 505,00000 505,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3522,80000

1513104 3104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 3017,80000 3017,80000 2685,60000 232,20000 0,00000 505,00000 505,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3522,80000

1513130 3130 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення 429,50000 429,50000 427,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 429,50000

1513131 3131 1040 Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 429,50000 429,50000 427,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 429,50000

1513140 3140 1040 Заходи державної політики з питань молоді 3,00000 3,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3,00000

1513141 3141 1040 Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 3,00000 3,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3,00000

1513180 3180 Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 217,00000 217,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 217,00000

1513181 3181 1010 Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами 217,00000 217,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 217,00000

1513200 3200 Соціальний захист ветеранів війни та праці 119,20000 119,20000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 119,20000

1513202 3202 1030 Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість 119,20000 119,20000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 119,20000

1513400 3400 1090 Інші видатки на соціальний захист населення   204,00000 204,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 204,00000

в т.ч. на поховання 7,66000 7,66000 7,66000

2400000 Орган з питань культури 8023,65500 8023,65500 7394,60000 412,30000 0,00000 194,84500 8,50000 0,00000 0,00000 186,34500 183,34500 8218,50000

2410000 Орган з питань культури 8023,65500 8023,65500 7394,60000 412,30000 0,00000 194,84500 8,50000 0,00000 0,00000 186,34500 183,34500 8218,50000

2414040 4040 0829 Видатки на заходи, передбаченi державними i місцевими програмами розвитку культури i мистецтва 59,00000 59,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 59,00000

2414060 4060 0824 Бiблiотеки 3356,70000 3356,70000 3190,00000 122,50000 0,00000 122,50000 4,50000 0,00000 0,00000 118,00000 115,00000 3479,20000

2414090 4090 0828 Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу 4329,25500 4329,25500 3927,50000 289,80000 0,00000 72,34500 4,00000 0,00000 0,00000 68,34500 68,34500 4401,60000

2414200 4200 0829 Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи 278,70000 278,70000 277,10000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 278,70000

4700000 Орган з питань будівництва 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 933,15000 0,00000 0,00000 0,00000 933,15000 933,15000 933,15000

4710000 Орган з питань будівництва 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 933,15000 0,00000 0,00000 0,00000 933,15000 933,15000 933,15000

4716310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 933,15000 0,00000 0,00000 0,00000 933,15000 933,15000 933,15000

4800000 Відділ житлово-комунального господарства та будівництва Подільської РДА 67,00000 30,00000 0,00000 0,00000 37,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 67,00000

4810000 Відділ житлово-комунального господарства та будівництва Подільської РДА 67,00000 30,00000 0,00000 0,00000 37,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 67,00000

4816430 6430 0443 Розробка схем та проектних рішень масового застосування 37,00000 0,00000 0,00000 0,00000 37,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 37,00000

4818100 8100 Надання та повернення пільгового довгострокового кредиту та будівництво (реконструкцію) та придбання житла 20,00000 20,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 20,00000

4818109 8109 1060 Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням державних пільгових кредитів, наданих індивідуальним сільським забудовникам 20,00000 20,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 20,00000

4818600 8600 0133 Інші видатки 10,00000 10,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 10,00000

7500000 Фінансовий орган 464,60000 464,60000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 464,60000

7510000 Фінансовий орган 464,60000 464,60000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 464,60000

7517420 7420 0490 Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій 436,60000 436,60000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 436,60000

7517500 7500 0411 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 28,00000 28,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 28,00000

7600000 Фінансове управління Подільської РДА 18214,30000 2934,30000 0,00000 0,00000 15280,00000 10353,90000 0,00000 0,00000 0,00000 10353,90000 353,90000 28568,20000

7610000 Фінансове управління Подільської РДА 18214,30000 2934,30000 0,00000 0,00000 15280,00000 10353,90000 0,00000 0,00000 0,00000 10353,90000 353,90000 28568,20000

7618290 8290 0180 Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування 53,00000 53,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 53,00000

7618370 8370 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів  272,60000 272,60000 0,00000 0,00000 0,00000 39,60000 0,00000 0,00000 0,00000 39,60000 39,60000 312,20000

7618390 8390 0180 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 1500,00000 1500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1500,00000

7618440 8440 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 15000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 15000,00000 10000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 10000,00000 0,00000 25000,00000

7618510 8510 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 1078,70000 1078,70000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1078,70000

7618690 8690 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей 280,00000 0,00000 0,00000 0,00000 280,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 280,00000

7618800 8800 0180 Інші субвенції 30,00000 30,00000 0,00000 0,00000 0,00000 314,30000 0,00000 0,00000 0,00000 314,30000 314,30000 344,30000

Всього 207001,53584 191664,53584 76667,71026 7378,00000 15317,00000 19380,10254 5526,00000 0,00000 0,00000 13854,10254 3851,10254 226381,63838

"Додаток №3

до рішення Подільської районної ради

від 22.12.2017р. №317 -VIІ "

"Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів

районного бюджету у 2017 році по Подільському району

"

(тис. грн.)/грн.

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету2 Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету "Найменування

згідно з типовою відомчою/типовою програмною3/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету" Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом загальний та спеціальний фонди

0100000 Апарат районної ради 326,00 326,00

0110000 Апарат районної ради 326,00 326,00

0117210 Підтримка засобів масової інформації 326,00 326,00

0117212 7212 0830 Періодичні видання (газети та журнали) Програма стимулювання та розвитку газети районної ради „Котовські вісті" на період 2016-2018 роки 326,00 326,00

0300000 Районна державна адміністрація 128,50 128,50

0310000 Районна державна адміністрація 128,50 128,50

0315010 Проведення спортивної роботи в регіоні 118,50 118,50

0315011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань Програма розвитку фізичної культури та спорту в Котовському районі на 2012-2017 роки 118,50 118,50

0317450 7450 0411 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва Програма розвитку малого і середнього підприємництва в Подільському районі на 2017-2019 роки 10,00 10,00

1000000 Районний відділ освіти 1802,00 1802,00

1010000 Районний відділ освіти 1802,00 1802,00

1011150 1150 0950 Інші заклади і заходи післядипломної освіти Курсові заходи післядипломної освіти на 2017 рік 77,00 77,00

1011220 1220 0990 Інші освітні програми 1724,00 1724,00

1011220 1220 0990 Інші освітні програми „Шкільний автобус» на період 2016-2020 роки . 1560,00 1560,00

1011220 1220 0990 Інші освітні програми Програма щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2017-2019рр» 1,00 1,00

1011220 1220 0990 Інші освітні програми Програма „Робота з обдарованими дітьми" на 2016-2020 роки 1,00 1,00

1011220 1220 0990 Інші освітні програми Програма "Творчий вчитель" на період 2017-2020 роки 10,00 10,00

1011220 1220 0990 Інші освітні програми Відпочинок та оздоровлення дітей Котовського району на 2013-2018 роки 152,00 152,00

1018600 8600 0133 Інші видатки Програма безоплатної правової допомоги населенню Подільського району на 2017-2018 роки 1,00 1,00

1500000 Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації 380,54 380,54

1510000 Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації 380,54 380,54

1512220 2220 0763 Інші заходи по охороні здоров'я Курсові заходи післядипломної освіти медичним працівникам закладів охорони здоров'я у Подільському районі на 2017 рік 62,00 62,00

1513140 3140 1040 Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 3,00 3,00

1513141 3141 1040 Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді Програма «Сім'я і молодь Котовщини» на 2014-2018 роки 1,00 1,00

1513141 3141 1040 Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді Програма подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на період до 2021 року 2,00 2,00

1513200 Соціальний захист ветеранів війни та праці 119,20 119,20

1513202 3202 1030 Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів Програма фінансової підтримки ветеранів війни Подільського району на 2017 рік 119,20 119,20

1513400 3400 1090 Інші видатки на соціальний захист населення 196,34000 196,34000

1513400 3400 1090 Інші видатки на соціальний захист населення Програма надання цільової адресної допомоги малозабезпеченим верствам населення Подільського району на 2017 рік 168,53893 168,53893

1513400 3400 1090 Інші видатки на соціальний захист населення Програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 2017 рік 25,80131 25,80131

1513400 3400 1090 Інші видатки на соціальний захист населення Програма соціальної підтримки інвалідів, громадян пільгової категорії на 2017 рік 1,99976 1,99976

2400000 Відділ культури райдержадміністрації 59,00 59,00

2410000 Відділ культури райдержадміністрації 59,00 59,00

2414040 4040 0829 Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва Програма розвитку культури в Подільському районі на 2017-2018 року 59,00 59,00

4800000 Відділ житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації 67,00 67,00

4810000 Відділ житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації 67,00 67,00

4816430 6430 0443 Розробка схем та проектних рішень масового застосування Комплексна програма забезпечення містобудівної документації населених пунктів та територій Котовського району на 2016-2020 роки 37,00 37,00

4818100 Надання та повернення пільгового довгострокового кредиту на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 20,00 20,00

4818109 8109 1060 Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням державних пільгових кредитів, наданих індивідуальним сільським забудовникам Програма надання державно пільгового кредиту населенню Подільського району „Власний дім" на 2016-2020 роки 20,00 20,00

4818600 8600 0133 Інші видатки Програма підвищення рівня безпеки дорожнього руху на 2017 рік 10,00 10,00

7600000 Фінансовий орган (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) 272,60 39,6 312,20

7610000 Фінансовий орган (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) 272,60 39,6 312,20

7618370 8370 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів  Програма взаємодії органів виконавчої влади і місцевого самоврядування Подільського району на 2017 рік 145,00 145,00

7618370 8370 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів  Програма "Безпечна Подільщина" на період 2017 - 2018 роки 120,60 120,60

7618370 8370 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів  Програма цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Подільського району Одеської області на 2014-2017 роки 7,00 39,6 46,60

Всього 3035,64000 39,60000 3075,24000

Додаток №4

до рішення Подільської районної ради

від 22.12.2017 №317 -VII

Фінансування районного бюджету на 2017 рік

(тис.грн.)

Код Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд

Всього в т.ч. бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування 2464,36475 -1213,43779 3677,80254 3677,80254

203000 Інше внутрішнє фінансування 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

203410 Одержано 2898,06000 2898,06000 0,00000 0,00000

203420 Повернено -2898,06000 -2898,06000 0,00000 0,00000

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 2464,36475 -1213,43779 3677,80254 3677,80254

208100 На початок періоду 2464,36475 2457,22227 7,14248 7,14248

208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00000 -3670,66006 3670,66006 3670,66006

600000 Фінансування за активними операціями 2464,36475 -1213,43779 3677,80254 3677,80254

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 2464,36475 -1213,43779 3677,80254 3677,80254

602100 На початок періоду 2464,36475 2457,22227 7,14248 7,14248

602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00000 -3670,66006 3670,66006 3670,66006

603000 Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

603000 Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Додаток №5

до рішення Подільської райради

від 22.12.2017 № 317 - VII

П Е Р Е Л І К

Об'єктів видатки на які у 2017 році будуть проводитись

за рахунок коштів бюджету розвитку по Подільському району

№№

п/п Найменування об'єкту Сума (тис.грн) Головний розпорядник коштів

1 Капітальний ремонт дитячого садка Глибочанського НВК І-П ступенів Подільського району Одеської області 298,0 Відділ житлово -комунального господарства та будівництва виконавчого апарату Подільської районної ради

2 Капітальний ремонт котельні Косівської ЗОШ 1-П ступенів Подільського району Одеської області 284,450 Відділ житлово -комунального господарства та будівництва виконавчого апарату Подільської районної ради

3 Капітальний ремонт котельні Петрівського НВК 1-П ступенів Подільського району Одеської області 191,7 Відділ житлово -комунального господарства та будівництва виконавчого апарату Подільської районної ради

4 Капітальний ремонт підлоги спортзалу Вишнівської ЗОШ 1-П ступенів за адресою: вул..Центральна 30, с.Вишневе Подільського району Одеської області 139,92 Відділ освіти Подільської районної державної адміністрації

РАЗОМ: 914,07

Додаток №6

до рішення Подільської райради

від 22.12.2017 №317 - VII

П Е Р Е Л І К

Об'єктів видатки на які у 2017 році будуть проводитись

за рахунок коштів з обласного бюджету розвитку по Подільському району

№№

п/п Найменування об'єкту Сума (тис.грн) Головний розпорядник коштів

1 Реконструкція частини шкільних майстерень під дитячий садок на 20 місць в с.Станіславка Котовського району 159,0 Відділ житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого апарату Подільської районної ради

РАЗОМ: 159,0

Додаток №7

до рішення Подільської

районної ради 22.12.2017 №317 -VII

РОЗПОДІЛ

у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій між місцевими бюджетами за об'єктами (заходами)

Код головного розпорядника Найиенування сільських рад Обсяг субвенції, тис.грн. Назва об'єкту (заходу), його місцезнаходження

7618440 - фінансове управління Подільської районної державної адміністрації РАЗОМ 25 000,000 у тому числі:

Борщівська сільська рада 2 097,390

1 466,262 Капітальний ремонт дорожнього покриття С161405/Р-33/ст. Слобідка Подільського району Одеської області

631,128 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Центральна с. Борщі Подільського району Одеської області

Бочманівська сільська рада 741,980

60,010 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Центральна с. Бочманівка Подільського району Одеської області

35,705 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Новоселів с. Бочманівка Подільського району Одеської області

95,094 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Перемоги с. Бочманівка Подільського району Одеської області

11,264 Капітальний ремонт дорожнього покриття пров. між вул. Перемоги та вул. Зоряна с. Бочманівка Подільського району Одеської області

58,221 Капітальний ремонт дорожнього покриття пров. Горний с. Бочманівка Подільського району Одеської області

60,015 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Шевченко з № 6 до № 14 с. Бочманівка Подільського району Одеської області

127,501 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Шевченко з № 15 до № 27 с. Бочманівка Подільського району Одеської області

39,817 Поточнийремонт дорожнього покриття вул. Центральна с. Бочманівка Подільського району Одеської області

20,770 Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Новоселів с. Бочманівка Подільського району Одеської області

63,025 Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Перемоги с. Бочманівка Подільського району Одеської області

7,516 Поточний ремонт дорожнього покриття пров. між вул. Перемоги та вул. Зоряна с. Бочманівка Подільського району Одеської області

38,671 Поточний ремонт дорожнього покриття пров. Горний с. Бочманівка Подільського району Одеської області

39,837 Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Шевченко з № 6 до № 14 с. Бочманівка Подільського району Одеської області

84,534 Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Шевченко з № 15 до № 27 с. Бочманівка Подільського району Одеської області

В.Фонтанська сільська рада 3 304,372

1 490,000 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Шевченко до с. Малий Фонтан Подільського району Одеської області

1 418,338 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Першотравнева з № 1 до № 21 с. Гидерим Подільського району Одеської області

396,034 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Садова з № 1 до № 17 с. М. Фонтан Подільського району Одеської області

Гоноратська сільська рада 800,000

60,012 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Травнева с. Гонората Подільського району Одеської області

90,016 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Степова с. Затишшя Подільського району Одеської області

550,409 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Центральна с. Гонората Подільського району Одеської області

39,828 Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Травнева с. Гонората Подільського району Одеської області

59,735 Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Степова с. Затишшя Подільського району Одеської області

Качурівська сільська рада 600,000

600,000 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Молодіжна с. Качурівка Подільського району Одеської області

Климентівська сільська рада 400,180

150,128 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Центральна з №20 до №23 с.Климентове Подільського району Одеської області

150,593 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Центральна з №7 до №18 с.Климентове Подільського району Одеської області

99,459 Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Центральна з №20 до №23 с.Климентове Подільського району Одеської області

Косівська сільська рада 1 146,113

81,171 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Зелена с. Коси Подільського району Одеської області

87,918 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Вишнева с. Коси Подільського району Одеської області

124,367 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Грушевського с. Коси Подільського району Одеської області

126,001 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Садова с. Коси Подільського району Одеської області

123,177 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Бурдеї с. Коси Подільського району Одеської області

178,796 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Піщана с. Коси Подільського району Одеської області

58,349 Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Вишнева с. Коси Подільського району Одеської області

82,511 Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Грушевського с. Коси Подільського району Одеської області

83,542 Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Садова с. Коси Подільського району Одеської області

81,755 Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Бурдеї с. Коси Подільського району Одеської області

118,526 Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Піщана с. Коси Подільського району Одеської області

Куяльницька сільська рада 2 891,996

1 668,305 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Шевченко з № 1 до № 33 с.Олександрівка Подільського району Одеської області

373,632 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Шевченко з № 33 до № 48 с.Олександрівка Подільського району Одеської області

162,443 Капітальний ремонт дорожнього покриття з вул. Шевченко № 33 до кладовища с.Олександрівка Подільського району Одеської області

185,538 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Верхняя з № 3 до № 6 с.Олександрівка Подільського району Одеської області

404,598 Капітальний ремонт дорожнього покриття з вул. Верхня № 19 до вул. Молодіжної № 11 с.Олександрівка Подільського району Одеської області

97,480 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Канатна с.Олександрівка Подільського району Одеської області

Липецька сільська рада 2 787,203

168,742 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Центральна з № 533 до № 713 в с.Липецьке Подільського району Одеської області

737,612 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Центральна з № 80 до № 337 с.Липецьке Подільського району Одеської області

636,103 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Центральна з № 52 до № 281 с.Липецьке Подільського району Одеської області

167,072 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Центральна з № 391 до № 427-а в с.Липецьке Подільського району Одеської області

173,416 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Центральна з № 343 до № 385 в с.Липецьке Подільського району Одеської області

170,994 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Центральна з № 173 до № 231 в с.Липецьке Подільського району Одеської області

169,798 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Центральна з № З0 до № 173 в с.Липецьке Подільського району Одеської області

111,847 Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Центральна з № 533 до № 713 в с.Липецьке Подільського району Одеської області

110,676 Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Центральна з № 391 до № 427-а в с.Липецьке Подільського району Одеської області

115,026 Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Центральна з № 343 до № 385 в с.Липецьке Подільського району Одеської області

113,348 Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Центральна з № 173 до № 231 в с.Липецьке Подільського району Одеської області

112,569 Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Центральна з № З0 до № 173 в с.Липецьке Подільського району Одеської області

Любомирська сільська рада 1 349,225

805,538 Капітальний ремонт дорожнього покриття. вул. Блажевського з № 4 до № 20 с.Любомирка Подільського району Одеської області

130,343 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Іванівська з № 4 до № 13 с.Любомирка Подільського району Одеської області

152,268 Капітальний ремонт дорожнього покриття з вул. Незалежності, 29, до вул. Б .Хмельницького, 16, с.Любомирка Подільського району Одеської області

73,669 Капітальний ремонт території сільського клубу по вул. Б .Хмельницького, 14а, с.Любомирка Подільського району Одеської області

86,393 Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Іванівська з № 4 до № 13 с.Любомирка Подільського району Одеської області

101,014 Поточний ремонт дорожнього покриття з вул. Незалежності, 29, до вул. Б .Хмельницького, 16, с.Любомирка Подільського району Одеської області

Мардарівська сільська рада 1 380,200

127,676 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Шкільна с. Мардарівка Подільського району Одеської області

1 167,787 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Центральна с. Мардарівка Подільського району Одеської області

84,737 Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Шкільна с. Мардарівка Подільського району Одеської області

Нестоїтська сільська рада 1 892,540

872,079 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Шевченко з №60 до №147 с.Нестоїта Подільського району Одеської області

750,000 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Шевченко с.Нестоїта Подільського району Одеської області

270,461 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Шевченко з №42 до №54 с.Нестоїта Подільського району Одеської області

Новоселівська сільська рада 2 270,564

24,910 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Гагаріна с.М,Олександрівка Подільського району Одеської області

429,808 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Чешська с.М.Олександрівка Подільського району Одеської області

1 390,436 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Шкільна с.Розалівка Подільського району Одеської області

408,864 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Тумачівська с.Федорівка Подільського району Одеської області

16,546 Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Гагаріна с.М,Олександрівка Подільського району Одеської області

Олексіївська сільська рада 615,279

253,997 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Лісна з № 1 до № 14 с.Глибочок Подільського району Одеської області

361,282 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Парижської Комуни з № 1 до № 21 с.Олексіївка Подільського району Одеської області

Петрівська сільська рада 304,346

304,346 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Ради з № 44 до № 46 с. Петрівка Подільського району Одеської області

Станіславська сільська рада 968,612

526,156 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Молодіжна з № 1 до № 28 с.Станіславка Подільського району Одеської області

47,516 Капітальний ремонт дорожнього покриття з вул. Молодіжна, 1, до вул. Шкільна,2, с.Станіславка Подільського району Одеської області

394,940 Капітальний ремонт дорожнього покриття з вул. Пересипська № 1а до вул. Молодіжна № 28 с.Станіславка Подільського району Одеської області

Ст.Кульнянська сільська рада 800,000

120,684 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Станіславська з № 12 до № 19 с. Ст.Кульна Подільського району Одеської області

121,483 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Станіславська з № 19 до № 22 с. Ст.Кульна Подільського району Одеської області

109,062 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Центральна з № 38 до № 40 с. Ст.Кульна Подільського району Одеської області

130,025 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Центральна з №26 до №30 с. Ст.Кульна Подільського району Одеської області

79,792 Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Станіславська з № 12 до № 19 с. Ст.Кульна Подільського району Одеської області

80,485 Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Станіславська з № 19 до № 22 с. Ст.Кульна Подільського району Одеської області

72,346 Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Центральна з № 38 до № 40 с. Ст.Кульна Подільського району Одеської області

86,123 Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Центральна з № 38 до № 40 с. Ст.Кульна Подільського району Одеської області

Ставківська сільська рада 650,000

166,785 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Хмельницька с. Ставки Подільського району Одеської області

64,051 Капітальний ремонт дорожнього покриття від вул. Лісна, 22, до вул..Іванівська с. Ставки Подільського району Одеської області

160,050 Капітальний ремонт дорожнього покриття від вул. 8 Березня до вул..Лісна, 21, с. Ставки Подільського району Одеської області

110,526 Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Хмельницька с. Ставки Подільського району Одеської області

42,471 Поточнийремонт дорожнього покриття від вул. Лісна с. Ставки Подільського району Одеської області

106,117 Поточний ремонт дорожнього покриття від вул. Лісна с. Ставки Подільського району Одеської області

Календар новин

<< < Січень 2022 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31