Статті

РІШЕНННЯ Про внесення змін до рішення Подільської районної ради від 05 лютого 2018року № 347-VII «Про затвердження Програми забезпечення режимно-секретної діяльності Подільської районної державної адміністрації на 2018 рік»

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

РІШЕНННЯ

Про внесення змін до рішення Подільської районної ради

від 05 лютого 2018року № 347-VII «Про затвердження Програми

забезпечення режимно-секретної діяльності Подільської районної

державної адміністрації на 2018 рік»

Відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», вимог Законів України «Про інформацію», «Про державну таємницю», «Про захист персональних даних», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про оборону України», на підставі ст.ст. 13,14,16,29 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», керуючись ст.85 Бюджетного кодексу України, Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.2013 року № 939, з метою здійснення своїх повноважень щодо належного забезпечення режимно-секретної діяльності районної державної адміністрації, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни в рішення Подільської районної ради від 05 лютого 2018року № 347-VII «Про затвердження Програми забезпечення режимно-секретної діяльності Подільської районної державної адміністрації на 2018 рік» (далі-Програма), затвердивши Програму та ії назву у новій редакції - «Програму взаємодії органів місцевого самоврядування та виконавчої влади Подільського району та забезпечення режимно-секретної діяльності Подільської районної державної адміністрації на 2018 рік» (далі-Програма), що додається.

2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації виділити кошти з районного бюджету на фінансування заходів Програми в межах наявного фінансового ресурсу.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та фінансово-економічної політики (Вдовиченко А.Ю.).

Голова Подільської

районної ради                                                                                        Л.М. Білоус

25 жовтня 2018 року

№ 370-VII

Додаток

до рішення районної ради

від 25 жовтня 2018 року

№ 370 - VІІ

ПРОГРАМА

взаємодії органів місцевого самоврядування та виконавчої влади Подільського району та забезпечення режимно-секретної діяльності Подільської районної державної адміністрації на 2018 рік

Додаток 1 до Програми

 

 

 

 

 

 

 

І. Паспорт

Програми взаємодії органів місцевого самоврядування та виконавчої влади Подільського району та забезпечення режимно-секретної діяльності Подільської районної державної адміністрації на 2018 рік

1.

Ініціатор розроблення програми 

Подільська районна державна адміністрація Одеської області

2.

Розробник програми 

Подільська районна державна адміністрація Одеської області

3.

Співрозробники програми (у разі наявності)

Головний спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій Подільської районної державної адміністрації Одеської області

4.

Відповідальний виконавець програми 

Подільська районна державна адміністрація Одеської області

5.

Учасники програми 

Головний спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій Подільської районної державної адміністрації Одеської області

6.

Термін реалізації програми 

2018 рік

6.1.

Етапи виконання програми (для довгострокових програм) 

2018 рік – 10 000, 00 грн.

7.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

районний

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, 

10,0 тис.грн.

 

у тому числі: 

 

8.1.

коштів місцевого (районного) бюджету

10,0 тис.грн

8.2

коштів інших джерел

-

 


 

 

ІІ. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

Програма взаємодії органів місцевого самоврядування та виконавчої влади Подільського району та забезпечення режимно-секретної діяльності Подільської районної державної адміністрації на 2018 рік (далі-Програма) розроблена у відповідності до ст. 119, ч.2 ст.143 Конституції України, п.16 ч.1 ст.43, ч.2 ст.11, ч.2 ст.76 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та соціального розвитку України», Порядку розроблення в Одеській обласній державній адміністрації регіональних цільових та комплексних програм, моніторингу та звітності про їх виконання затвердженому розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 04.07.2017 № 544/А-2017.

Програма розроблена керуючись статтями 7 та 21 Закону України «Про державну таємницю», Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.2013 року № 939, на виконання вимог Акту перевірки стану охорони державної таємниці у Подільській районній державній адміністрації від 25.01.2017 р. № 65/11 - 379 дск, Акту спеціальної експертизи наявності умов, необхідних для провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею у Подільській районній державній адміністрації Одеської області комісією УСБУ в Одеській області від 22.11.2017 № 65/11-7513дск, Довідки щодо стану перевірки документів з питань забезпечення охорони державної таємниці Подільської райдержадміністрації сектором режимно-секретної роботи апарату Одеської облдержадміністрації (лист облдержадміністрації від 26.12.2017 № 10/487дск), ДБН В.2.2-14-2004 «Будинки і споруди. «Приміщення для зберігання секретних документів та роботи з ними».

Програма спрямована на реалізацію державної політики, пов'язаної із створенням належних умов для провадження режимно-секретної діяльності та забезпечення охорони державної таємниці в районної державної адміністрації.

Районна державна адміністрація є суб'єктом діяльності у сфері державної таємниці. В межах, визначених Конституцією і законами України, здійснює контроль за додержанням законодавства про державну таємницю та інформацію. Провадить діяльність, пов'язану з державною таємницею, відповідно до повноважень.

Для проведення секретних робот і здійснення заходів, пов'язаних з використанням секретної інформації необхідно дотримуватися передбачених законодавством та відповідно до Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.2013 року № 939 вимог щодо забезпечення режиму секретності, а також здійснення технічного захисту секретної інформації.

Забезпечення охорони державної таємниці відповідно до вимог законодавства, фінансування витрат на здійснення діяльності, пов'язаної з державною таємницею, в бюджетних установах і організаціях здійснюється за рахунок в т.ч. місцевих бюджетів.

Із основних завдань районної державної адміністрації у сфері державної таємниці є: забезпечення запровадження заходів режиму секретності під час виконання всіх видів робіт, пов'язаних з державною таємницею, організація та ведення секретного діловодства.

На даний час зміцнення матеріально-технічної бази райдержадміністрації, діяльність якої пов'язана з державною таємницею та необхідністю обробки і аналізу великого обсягу інформації з грифами обмеженого доступу особливо актуальна.

Багато років не проводилося фінансування питань пов'язаних з матеріально-технічним забезпеченням режиму секретності райдержадміністрації, проведення капітальних вкладень для придбання технічного обладнання і предметів довгострокового користування.

Матеріально-технічна база, комп'ютерне обладнання, оргтехніка, канцелярські прилади для здійснення режимно-секретної роботи райдержадміністрації потребує придбання та встановлення або удосконалення.

У 2017 році з районного бюджету на придбання обладнаних вхідних дверей режимного приміщення, які б мали сертифікат відповідності (п.п. 3.5, 3.6 Державних будівельних норм України (ДБН) В.2.2-14-2004 «Будинки і споруди. Приміщення для зберігання секретних документів та роботи з ними») виділено 5200 грн; паперознищувача – необхідної складової в механізмі знищення матеріальних носіїв секретної інформації (МНСІ), в умовах відсутності належним чином обладнаного приміщення (місця) для знищення секретних документів – 2100 грн.; печатей та штампів для належного ведення секретного діловодства – 2240 грн.

Основними проблемами є:

- відсутність для належного ведення секретного діловодства та організації питань з охорони державної таємниці металевих печаток, яких взагалі не було;

- відсутність обладнання режимного приміщення автоматичною пожежною сигналізацією яка б відповідала вимогам п.п. 4.4 ДБН В.2.2-14-2004 «Будинки і споруди. Приміщення для зберігання секретних документів та роботи з ними», а саме ДБН В.2.5-56-2014 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту» та оплата послуг по охороні об'єктів, витрати на обслуговування встановлених систем охоронно-пожежної, тривожної сигналізації;

- фінансове забезпечення послуг поштового зв'язку спеціального призначення для пересилання секретної кореспонденції (перевезення та доставки відправлень спеціального зв'язку) підрозділом Державного підприємства спеціального зв'язку відповідно до законодавчих та нормативно-правових вимог;

- для відпрацювання документів з грифом обмеженого доступу відсутня комплексна система технічного захисту інформації з підтвердженою відповідністю в інформаційно-телекомунікаційних системах, у якій обробляється або передбачається оброблення таємної або службової (ДСК) та конфіденційної (персональні дані) інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом.

Проведення режимно-секретної роботи і здійснення заходів, пов'язаних з використанням секретної інформації, ії технічного захисту та зберігання в недостатньо належних умовах підвищує ризики недодержання окремих законодавчих та нормативно-правових вимог, порушень та прорахунків у питаннях зберігання матеріальних носіїв секретної інформації (МНСІ) та організації охорони державної таємниці в райдержадміністрації.

ІІІ. Визначення мети Програми

Основною метою Програми є зміцнення матеріально-технічної бази щодо забезпечення належних умов для режимно-секретної діяльності Подільської районної державної адміністрації відповідно до вимог законодавчих та нормативно-правових документів.

ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми

Для досягнення зазначеної мети потрібно рішення наступних завдань:

Своєчасне, належне матеріально-технічне забезпечення для проведення режимно-секретної діяльності Подільської районної державної адміністрації.

Виконання Програми передбачається досягти шляхом:

- Виготовлення металевих печаток.

- Проектування системи пожежної сигналізації та обладнання автоматичною пожежною сигналізацією режимного приміщення райдержадміністрації та оплати послуг по охороні об'єктів, витрати на технічне обслуговування встановлених систем автоматичної охоронно-пожежної, тривожної сигналізації.

- Здійснення оплати послуг поштового зв'язку спеціального призначення (сплати коштів на послуги спецзв'язку) підрозділу спеціального зв'язку Державного підприємства спеціального зв'язку.

- Встановлення (розробка та впровадження) комплексної системи технічного захисту інформації в режимному приміщенні райдержадміністрації де циркулює інформація з обмеженим доступом, для оброблення таємної або службової (для службового користування (ДСК) інформації.

Програма фінансується відповідно до чинного законодавства за рахунок коштів районного бюджету в межах наявного фінансового ресурсу, згідно зі статтею 85 Бюджетного кодексу України, в умовах відсутності заборгованості місцевого бюджету за захищеними статтями видатків, за рахунок вільного залишку коштів районного бюджету станом на 01.01.2018 року.

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування викладені у додатку 2 (Ресурсне забезпечення Програми).

Прогнозований обсяг коштів на виконання Програми в 2018 році – 10 000,00грн.

Виконання Програми здійснюється в 1 етап протягом 2018 року.

V. Напрями діяльності та заходи Програми

Напрями реалізації Програми є матеріально-технічне забезпечення проведення режимно-секретної діяльності. Напрями діяльності та заходи Програми забезпечення режимно-секретної діяльності Подільської райдержадміністрації на 2018 рік містяться у додатку 3. Напрями використання коштів наведені у додатку 4. При необхідності Програма може коригуватися.

VI. Очікувані результати та ефективність Програми

Виконання заходів Програми щодо зміцнення матеріально-технічної бази режимно-секретної діяльності райдержадміністрації дозволить забезпечити виконання Закону України «Про державну таємницю» та Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.2013 року № 939: Привести режимно-секретну діяльність, виконання заходів та робіт пов'язаних з використанням секретної інформації, у відповідність до вимог законодавчих та нормативно-правових актів у сфері забезпечення охорони державної таємниці; створити належні умови для провадження режимно-секретної діяльності та належного зберігання матеріальних носіїв секретної інформації (МНСІ) в районної державної адміністрації; забезпечити послугами поштового зв'язку спеціального призначення пересилання секретної кореспонденції (перевезення та доставки відправлень спеціального зв'язку) підрозділом Державного підприємства спеціального зв'язку відповідно до законодавчих та нормативно-правових вимог.

Очікувані результати від реалізації Програми також наведені у додатку 3.

VII. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Реалізація Програми забезпечується районною державною адміністрацією (відповідальним за забезпечення режиму секретності).

Безпосередній контроль за виконанням напрямів і заходів Програми здійснюється відповідальним за забезпечення режиму секретності районної державної адміністрації (уповноваженим РСО).

Уповноважений РСО районної державної адміністрації до 15 липня та 15 січня 2018 року надає інформацію про виконання заходів Програми Подільській районній раді.

Після закінчення встановленого строку виконання Програми, не пізніше ніж у двомісячний строк, відповідальний виконавець складає підсумковий звіт про результати її виконання та подає його районній раді.

Контроль за виконанням Програми покладено на постійну комісію районної ради з питань бюджету та фінансово – економічної політики. 

Додаток 2   до Програми

 

 

 

 

 

Ресурсне забезпечення

Програми взаємодії органів місцевого самоврядування та виконавчої влади Подільського району та забезпечення режимно-секретної діяльності Подільської районної державної адміністрації на 2018 рік

 

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання програми

Усього витрат на виконання програми (тис.грн.)

І етап

2018 рік

Усього

10,0

10,0

місцевий бюджет,

у тому числі:

10,0

10,0

-          районний бюджет

10,0

10,0

 

                     

 

                             Додаток 3  до Програми

Напрями діяльності та заходи

Програми взаємодії органів місцевого самоврядування та виконавчої влади Подільського району та забезпечення режимно-секретної діяльності Подільської районної державної адміністрації на 2018 рік

 

з/п

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу*

Виконавці

Джерела

фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.гривень, у тому числі:

Очікуваний результат

Всього

2018

 

  1. Підвищення ефективності здійснення функцій виконавчої влади на території Подільського району в межах повноважень та реалізації делегованих повноважень переданих районною радою та функцій покладених державою.

1.1

Матеріально-технічне забезпечення проведення режимно-секретної діяльності: організація питань з охорони державної таємниці та ведення секретного діловодства; обладнання автоматичною пожежною сигналізацією режимного приміщення райдержадміністрації; технічне обслуговування встановлених систем автоматичної охоронно-пожежної, тривожної сигналізації; здійснення послуг поштового зв’язку спеціального призначення.

 

Районна державна адміністрація

Районний бюджет

 

 

Приведення режимно-секретної діяльності та виконання заходів, робіт пов’язаних з використанням секретної інформації, у відповідність до вимог законодавчих та нормативно-правових актів у сфері забезпечення охорони державної таємниці; Створенням належних умов для провадження режимно-секретної діяльності та належного зберігання матеріальних носіїв секретної інформації (МНСІ) в районної державної адміністрації; Забезпечення послуг поштового зв’язку спеціального призначення для пересилання секретної кореспонденції (перевезення та доставки відправлень спеціального зв’язку) підрозділом Державного підприємства спеціального зв’язку відповідно до законодавчих та нормативно-правових вимог.

 

Разом за напрямом

 

Райдержадміністрація

Районний бюджет

10,0

10,0

 

ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ:

З районного бюджету

10,0

10,0

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        Додаток 4   до Програми

 

 

 

Напрями використання коштів

Відповідно до додатку 3 «Програми взаємодії органів місцевого самоврядування та виконавчої влади Подільського району на 2018 рік»

 

КЕКВ

Найменування

Найменування товару

Одиниця виміру

Кількість

Ціна, грн.

Всього, грн.

Розрахунок потреби

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

Металеві печатки

шт.

5

220

1100

5шт. х 220грн. = 1100грн.

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

Проектування системи пожежної сигналізації та обладнання автоматичною пожежною сигналізацією

одиниця

1

6000

6000

Проектні роботи та документація

2240

 

Дообладнання автоматичної пожежної сигналізації

одиниця

1

1000

1000

Локальний кошторис

2240

 

Охорона об’єктів

 

одиниця

1

200

400

 

200 грн. тариф х 2 міс. = 400 грн.

2240

 

Технічне обслуговування систем автоматичної охоронно-пожежної сигналізації.

одиниця

1

100

300

100 грн. тариф х 3 міс. = 500 грн.

2240

 

Поштовий зв’язок спеціального призначення (Держспецзв’язку).

одиниця

30

40

1200

30 відправлень х 40 грн. тариф = 1200 грн.

Всього

 

 

 

 

10000

 

 

 

 


 

 

 

Календар новин

<< < Травень 2021 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31