Статті

РІШЕННЯ Про внесення змін і доповнень до рішення Подільської районної ради від 22 грудня 2017 року №316-VI I «Про районний бюджет на 2018 рік»1

УКРАЇНА

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

Одеської області РІШЕННЯ

Про внесення змін і доповнень до рішення Подільської районної ради від 22 грудня 2017 року №316-VI I «Про районний бюджет на 2018 рік»

Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести такі зміни і доповнення до рішення сесії районної ради від 22 грудня 2017 року №316-VII "Про районний бюджет на 2018 рік":

1.1. У пункті 1:

- в абзаці 1 цифру "65520,8" замінити на цифру "68190,6", цифру"65520,8" замінити на цифру "68190,6";

- в абзаці 2 цифру «79516,044» замінити на цифру «82369,044», видатки загального фонду цифру «78701,05146» замінити на цифру «81554,05146» .

1.2. У пункті 2 цифру "13180,25146" замінити на цифру "13363,45146".

2. Викласти у новій редакції додатки №1- 4 до рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та фінансово-економічної політики.

Голова Подільської

районної ради                                                                                              Л.М.Білоус

№ 372 -VII

25 жовтня 2018

Додаток 1
до рішення Подільської районної ради
від 25.10.2018 № 372 -VII
Доходи районного бюджету на 2018 рік
(тис.грн.)
Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
40000000 Офіційні трансферти   68190,60000 68190,60000 0,00000 0,00000
41000000 Від органів державного управління   68190,60000 68190,60000 0,00000 0,00000
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 68190,60000 68190,60000 0,00000 0,00000
41050100 Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління 9321,60000 9321,60000 0,00000 0,00000
41050200 Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 8412,00000 8412,00000 0,00000 0,00000
41050300 Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги н 49013,00000 49013,00000 0,00000 0,00000
41050700 Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного 864,00000 864,00000 0,00000 0,00000
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 580,00000 580,00000 0,00000 0,00000
ВСЬОГО ДОХОДІВ 68190,60000 68190,60000 0,00000 0,00000

Додаток №2

до рішення Подільської районної ради

від 25.10.2018 № 372 -VII

РОЗПОДІЛ

видатків районного бюджету на 2018 рік

(тис.грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС2 Код ФКВКБ3 Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМС Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ

Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них

оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0100000 Подільська района рада 891,70000 891,70000 694,20000 38,10000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 891,70000

0110000 Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільс 891,70000 891,70000 694,20000 38,10000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 891,70000

0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 891,70000 891,70000 694,20000 38,10000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 891,70000

0800000 Управління соціального захисту населення Подільської РДА 68406,60000 68406,60000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 68406,60000

0810000 Орган з питань соціального захисту населення 68406,60000 68406,60000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 68406,60000

0813010 3010 Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 9321,60000 9321,60000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 9321,60000

0813011 3011 1030 Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 1461,10000 1461,10000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1461,10000

0813012 3012 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 7860,50000 7860,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 7860,50000

0813020 3020 Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 8412,00000 8412,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 8412,00000

0813021 3021 1030 Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 1161,40000 1161,40000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1161,40000

0813022 3022 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 7250,60000 7250,60000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 7250,60000

0813030 3030 Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян 106,00000 106,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 106,00000

0813032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 106,00000 106,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 106,00000

0813040 3040 Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям 40338,74100 40338,74100 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 40338,74100

0813041 3041 1040 Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами 290,37600 290,37600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 290,37600

0813042 3042 1040 Надання допомоги при усиновленні дитини 35,26000 35,26000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 35,26000

0813043 3043 1040 Надання допомоги при народженні дитини 11624,70800 11624,70800 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 11624,70800

0813044 3044 1040 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 3961,71000 3961,71000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3961,71000

0813045 3045 1040 Надання допомоги на дітей одиноким матерям 11511,68700 11511,68700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 11511,68700

0813046 3046 1040 Надання тимчасової державної допомоги дітям 315,00000 315,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 315,00000

0813047 3047 1040 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям 12600,00000 12600,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 12600,00000

0813080 3080 Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи 8674,25900 8674,25900 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 8674,25900

0813081 3081 1010 Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю 5763,30000 5763,30000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 5763,30000

0813082 3082 1010 Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд 1691,67000 1691,67000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1691,67000

0813083 3083 1010 Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу 1167,54000 1167,54000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1167,54000

0813084 3084 1040 Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату 50,00000 50,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 50,00000

0813085 3085 1010 Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку 1,74900 1,74900 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1,74900

0813160 3160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 230,00000 230,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 230,00000

0813190 3190 Соціальний захист ветеранів війни та праці 60,00000 60,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 60,00000

0813192 3192 1030 Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість 60,00000 60,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 60,00000

0813230 3230 1040 Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у 864,00000 864,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 864,00000

0813240 3240 Інші заклади та заходи 400,00000 400,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 400,00000

0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 400,00000 400,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 400,00000

3700000 Фінансове управління Подільської РДА 12255,75146 6945,35557 0,00000 0,00000 5310,39589 814,99254 0,00000 0,00000 0,00000 814,99254 135,86188 13070,74400

3710000 Орган з питань фінансів 12255,75146 6945,35557 0,00000 0,00000 5310,39589 814,99254 0,00000 0,00000 0,00000 814,99254 135,86188 13070,74400

3719130 9130 0180 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 46,80057 46,80057 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 46,80057

3719320 9320 0180 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 3398,05562 3398,05562 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3398,05562

3719420 9420 0180 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 597,91220 597,91220 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 597,91220

3719570 9570 0180 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на кінець 2017 року 5310,39589 0,00000 0,00000 0,00000 5310,39589 676,77590 0,00000 0,00000 0,00000 676,77590 0,00000 5987,17179

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 2892,58718 2892,58718 0,00000 0,00000 0,00000 138,21664 0,00000 0,00000 0,00000 138,21664 135,86188 3030,80382

3719800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 10,00000 10,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 10,00000

Всього 81554,05146 76243,65557 694,20000 38,10000 5310,39589 814,99254 0,00000 0,00000 0,00000 814,99254 135,86188 82369,04400

"Додаток №3

до рішення Подільської районної ради

від 25.10.2018 року №372 -VIІ "

"Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів

районного бюджету у 2018 році по Подільському району

" (тис. грн.) Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету2 Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету "Найменування

згідно з типовою відомчою/типовою програмною3/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету" Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом загальний та спеціальний фонди 0800000 Управління соціального захисту населення Подільської районної державної адміністрації 460,0 0,0 460,0 0810000 Орган з питань соціального захисту населення 460,0 0,0 460,0 0813190 3190 1030 Соціальний захист ветеранів війни та праці 460,0 0,0 460,0 0813192 3192 1030 Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість Програма фінансової підтрики громадської організації "Подільська районна організація ветеранів України" на 2018 рік 60,0 0,0 60,0 0813240 3240 Інші заходи у сфенрі соціального захисту і соціального забезпечення Районна комплексна програма на виконання обласної комплексної програми соціальної підтримки населення "Соціальний захист населення в Одеській області" на 2018 рік 350,0 0,0 350,0 0813242 3242 1090 Інші заходи у сфенрі соціального захисту і соціального забезпечення Програма соціального захисту населення Подільського району на 2018 рік 50,0 0,0 50,0 3700000 Фінансове управління Подільської районної державної адмііністрації 10,0 0,0 10,0 3719800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвиткку регіонів Програма взаємодії органів місцевого самоврядування та виконавчої влади Подільського району на 2018 рік 10,0 0,0 10,0 Всього 470,0 0,0 470,0

Додаток №4
до рішення Подільської районної ради
від 25.10.2018 № 372 -VII
Фінансування районного бюджету на 2018 рік
(тис.грн.)
Код Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
200000 Внутрішнє фінансування 14178,44400 13363,45146 814,99254 135,86188
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 14178,44400 13363,45146 814,99254 135,86188
208100 На початок періоду 14228,44400 13413,45146 814,99254 135,86188
208200 На кінець періоду 50,00000 50,00000 0,00000 0,00000
600000 Фінансування за активними операціями 14178,44400 13363,45146 814,99254 135,86188
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 14178,44400 13363,45146 814,99254 135,86188
602100 На початок періоду 14228,44400 13413,45146 814,99254 135,86188
602200 На кінець періоду 50,00000 50,00000 0,00000 0,00000

 

Календар новин

<< < Травень 2021 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31