Статті

Про районний бюджет Подільського району на 2019 рік

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

РІШЕННЯ

Про районний бюджет Подільського району на 2019 рік

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України "Про місцеве самоврядування", Подільська районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2019 рік:

доходи районного бюджету у сумі 81434100 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету – 81434100 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки районного бюджету у сумі 81434100 гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету – 81434100 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у розмірі 30000 гривень;

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 2 до цього рішення.

3. Дозволити районній державній адміністрації за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету та фінансово-економічної політики здійснювати розподіл та перерозподіл субвенцій, дотацій з Державного бюджету України місцевим бюджетам, передбачених районному бюджету Подільського району, та здійснювати фінансування відповідно до нормативних документів, затверджених Кабінетом Міністрів України, що регламентують порядок розподілу та використання субвенцій з Державного бюджету України, з внесенням відповідних змін до розпису доходів і видатків районного бюджету Подільського району на 2019 рік шляхом видання відповідного розпорядження голови районної державної адміністрації у період між сесіями відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України. з подальшим винесенням цього питання на розгляд чергової сесії Подільської районної ради.

4. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2019 рік:

до доходів загального фонду районного бюджету належать доходи, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями _97 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69 1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України).

5. Установити, що невикористаний обсяг субвенцій, виділених у 2019 році, зберігається на рахунках бюджету для покриття відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення

6. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

- оплата праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- поточні трансферти місцевим бюджетам.

7. Розпорядникам коштів районного бюджету відповідно до норм Бюджетного кодексу України забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів.

8. Здійснювати протягом 2019 року перерозподіл обсягів субвенцій з Державного бюджету України, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій та допомоги населенню.

9. Дане рішення набирає чинності з 1 січня 2019 року.

10. Додатки 1-2 до рішення є його невід'ємною частиною.

11. Відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України здійснити оприлюднення даного рішення в десятиденний строк з дня його прийняття.

12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та фінансово-економічної політики

Голова районної ради

                                                                                                                    Л.М.Білоус

№ 376 -VII

28. 12. 2018

Додаток 1
до рішення Подільської районної  ради
від          28.12.2018  № 376-VІІ
ДОХОДИ
місцевого бюджету на 2019 рік
(грн)
Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
20000000 Неподаткові надходження   39000,00 39000,00 0,00 0,00
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  39000,00 39000,00 0,00 0,00
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   39000,00 39000,00 0,00 0,00
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  39000,00 39000,00 0,00 0,00
Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 39000,00 39000,00 0,00 0,00
40000000 Офіційні трансферти   81395100,00 81395100,00 0,00 0,00
41000000 Від органів державного управління   81395100,00 81395100,00 0,00 0,00
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 81395100,00 81395100,00 0,00 0,00
41050100 Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління 5053900,00 5053900,00 0,00 0,00
41050200 Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 9447800,00 9447800,00 0,00 0,00
41050300 Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги н 66064000,00 66064000,00 0,00 0,00
41050700 Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного 829400,00 829400,00 0,00 0,00
X Разом доходів 81434100,00 81434100,00 0,00 0,00

Додаток 2

до рішення Подільської районної ради

від 28.12.2018 № 376-VІІ

РОЗПОДІЛ

видатків місцевого бюджету на 2019 рік

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ

усього видатки споживання з них видатки розвитку усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки розвитку

оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0100000 Подільська района рада 39000,00 39000,00 39000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39000,00

0110000 Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільс 39000,00 39000,00 39000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39000,00

0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 39000,00 39000,00 39000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39000,00

0800000 Управління соціального захисту населення Подільської РДА 81625100,00 81625100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81625100,00

0810000 Орган з питань соціального захисту населення 81625100,00 81625100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81625100,00

0813011 3011 1030 Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 953900,00 953900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 953900,00

0813012 3012 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 4100000,00 4100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4100000,00

0813021 3021 1030 Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 1245500,00 1245500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1245500,00

0813022 3022 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 8202300,00 8202300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8202300,00

0813041 3041 1040 Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами 360000,00 360000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360000,00

0813042 3042 1040 Надання допомоги при усиновленні дитини 18920,00 18920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18920,00

0813043 3043 1040 Надання допомоги при народженні дитини 14222600,00 14222600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14222600,00

0813044 3044 1040 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 4500000,00 4500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4500000,00

0813045 3045 1040 Надання допомоги на дітей одиноким матерям 15490780,00 15490780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15490780,00

0813046 3046 1040 Надання тимчасової державної допомоги дітям 310000,00 310000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310000,00

0813047 3047 1040 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям 17700000,00 17700000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17700000,00

0813048 3048 1040 Надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги 'пакунок малюка' 1100000,00 1100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1100000,00

0813081 3081 1010 Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю 8622400,00 8622400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8622400,00

0813082 3082 1010 Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд 1790600,00 1790600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1790600,00

0813083 3083 1010 Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу 1397700,00 1397700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1397700,00

0813084 3084 1040 Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату 544000,00 544000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 544000,00

0813085 3085 1010 Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку 7000,00 7000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7000,00

0813160 3160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 230000,00 230000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230000,00

0813230 3230 1040 Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у 829400,00 829400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 829400,00

X X X Усього 81664100,00 81664100,00 39000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81664100,00

Календар новин

<< < Січень 2022 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31