Статті

Про затвердження структури, штатного розпису і кошторису видатків на утримання районної ради та її виконавчого апарату на 2019 рік

УКРАЇНА

Одеська область

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження структури, штатного

розпису і кошторису видатків

на утримання районної ради

та її виконавчого апарату на 2019 рік

Відповідно до ст.140-144 Конституції України, ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанов Кабінету Міністрів України № 268 від 09.03.2006 р. "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" та №1013 від 09.12.2015 р. «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів», розглянувши пропозицію голови районної ради щодо структури, штатного розпису та витрат на утримання виконавчого апарату районної ради , Подільська районна рада Одеської області, -

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити структуру та штатний розпис виконавчого апарату районної ради на 2019 рік (додаток 1, 2).

2. Затвердити кошторис видатків на утримання районної ради на 2019 рік (додаток 3).

3. Встановити. виплату надбавки за виконання особливо важливої роботи в розмірі 50 % посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадових осіб органів місцевого самоврядування та вислугу років працівникам виконавчого апарату ради, яка встановлюється розпорядженням голови районної ради. Виплата надбавки здійснюється в межах фонду заробітної плати.

Виплату допомоги для оздоровлення та премії працівникам виконавчого апарату районної ради проводити в межах кошторисних призначень за розпорядженням голови районної ради.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на голову районної ради.

Голова районної ради                                                                             Л.М.Білоус

08 лютого 2019 року

№ 379-VII

Додаток № 1 до рішення

від 08 лютого 2019 року № 379-VII

 

 

 

СТРУКТУРА

виконавчого апарату Подільської районної ради

Одеської області

 

з/п

Назва структурного підрозділу та посад

Кількість штатних

посад

1

Голова

1

2

Керуючий справами

1

3

Головний бухгалтер

1

4

Головний спеціаліст

2

 

Усього

5

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 2 до рішення

від 08 лютого 2019 року № 379-VII

 

 

 

ШТАТНИЙ РОЗПИС

виконавчого апарату Подільської районної ради

Одеської області з 01.01.2019 року

 

з/п

Назва структурного підрозділу та посад

Кількість штатних

посад

Посадовий оклад (грн.)

Фонд заробітної плати на місяць за посадовими окладами (грн.)

1

Голова ради

1

11000

11000

2

Керуючий справами

1

8300

8300

3

Головний бухгалтер

1

6300

6300

4

Головний спеціаліст

2

4100

4100

 

Усього

5

х

33800

Додаток № 3 до рішення

від 08 лютого 2019 року № 379-VII

КОШТОРИС

на 2019 рік

21020604, Подільська районна рада Одеської області______________________________________________
                                                                          (код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

66300, м.Подільськ Одеської області, вул.Соборна,105 __________________________________________________________
                                                                      (найменування міста, району, області) 

Вид бюджету місцевий _________________________________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 01 Апарат місцевої ради _______________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ра

 

Найменування 

Код 

Усього на рік 

РАЗОМ 

загальний фонд 

спеціальний фонд 

НАДХОДЖЕННЯ - усього 

х 

39000

-

39000

Надходження коштів із загального фонду бюджету 

х 

39000

Х

39000

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: 

х 

-

-

-

надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 

25010000 

Х

-

-

(розписати за підгрупами) 

-

-

-

інші джерела власних надходжень бюджетних установ 

25020000 

Х

-

-

(розписати за підгрупами) 

-

-

-

інші надходження, у тому числі: 

Х

-

-

інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) 

 

Х

-

-

фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання) 

Х

-

-

повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) 

Х

-

-

х

-

-

ВИДАТКИ ТАНАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього 

х 

458475,11

-

458475,11

Поточні видатки 

2000 

458475,11

-

458475,11

Оплата праці 

2110 

345035,11

-

345035,11

Заробітна плата 

2111 

345035,11

-

345035,11

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112 

-

-

-

Нарахування на оплату праці

2120 

76040,00

-

76040,00

Використаннятоварів і послуг

2200 

-

-

-

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

-

-

-

Медикаменти та перев'язувальні матеріали 

2220 

-

-

-

Продукти харчування 

2230 

-

-

-

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

-

-

-

Видатки на відрядження 

2250

-

-

-

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

-

-

-

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 

2270 

37400,00

-

37400,00

Оплата теплопостачання 

2271

-

-

-

Оплата водопостачання і водовідведення 

2272

800,00

-

800,00

Оплата електроенергії  

2273

9100,00

-

9100,00

Оплата природного газу 

2274 

-

-

-

Оплата інших енергоносіїв 

2275

27500,00

-

27500,00

Оплата енергосервісу 

2276

-

-

-

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм  

2280

-

-

-

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм  

2281 

-

-

-

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 

2282 

-

-

-

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

-

-

-

Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань

2410

-

-

-

Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань

2420

-

-

-

1

2

3

4

5

Поточні трансферти 

2600 

-

-

-

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

-

-

-

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 

2620

-

-

-

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

-

-

-

Соціальне забезпечення 

2700

-

-

-

Виплата пенсій і допомоги 

2710

-

-

-

Стипендії 

2720

-

-

-

Інші виплати населенню 

2730

-

-

-

Інші поточні видатки

2800

-

-

-

Капітальні видатки 

3000

-

-

-

Придбання основного капіталу 

3100 

-

-

-

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 

3110 

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання) 

3120 

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання) житла 

3121 

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 

3122 

-

-

-

Капітальний ремонт 

3130 

-

-

-

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131 

-

-

-

Капітальний ремонт інших об'єктів 

3132 

-

-

-

Реконструкція та реставрація 

3140 

-

-

-

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141 

-

-

-

Реконструкція та реставрація інших об'єктів 

3142 

-

-

-

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 

3143 

-

-

-

Створення державних запасів і резервів 

3150 

-

-

-

Придбання землі та нематеріальних активів  

3160 

-

-

-

Капітальні трансферти 

3200 

-

-

-

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 

3210 

-

-

-

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 

3220 

-

-

-

Капітальні трансферти урядам  іноземних держав та міжнародним організаціям

3230 

-

-

-

Капітальні трансферти населенню 

3240 

-

-

-

Надання внутрішніх кредитів 

4110 

-

-

-

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 

4111 

-

-

-

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 

4112 

-

-

-

Надання інших внутрішніх кредитів 

4113 

-

-

-

Надання зовнішніх кредитів 

4210

-

-

-

Нерозподілені видатки 

9000 

-

-

-

Календар новин

<< < Травень 2021 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31