Статті

Про звіт районної державної адміністрації про виконання районного бюджету подільського району за 1 півріччя 2019 року

У К Р А Ї Н A

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

Одеської області

РІШЕННЯ

Про звіт районної державної адміністрації

про виконання районного бюджету

Подільського району за 1 півріччя 2019 року.

Відповідно до пунктів 17, 28 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, заслухавши звіт начальника фінансового управління Подільської районної державної адміністрації про виконання районного бюджету Подільського району за 1 півріччя 2019 року, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт районної державної адміністрації про виконання бюджету Подільського району за 1 півріччя 2019 року.

2. Затвердити додатки №1-2 щодо виконання районного бюджету Подільського району за 1 півріччя 2019 року.

Голова Подільської районної ради Л.М.Білоус

№ 386–VII

06.09.2019

Додаток №1 до рішення райради

від 06.09.2019 №386-VII

Звіт про виконання районного бюджету Подільського району за І півріччя 2019 року

грн

№/№ Найменування доходів код бюджетн. планові показники на 2019 рік у тому числі: у тому числі у тому числі

п/п класифікації загальн. спеціальн виконано загальн. спеціальн виконано виконано виконано

фонд фонд фонд фонд у відсотк у відсотк у відсотк

1 Неподаткові надходження 20000000 39000 39000 0,0 25416 25416 0,0

Адміністративні штрафи 21081100 3099 3099

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  22080400 39000 39000 20317 20317 52,1 52,1

Інші надходження 24060300 0 2000 2000

РАЗОМ ВЛАСНИХ ДОХОДІВ: 39000 39000 0,0 25416 25416 0,0

2 Офіційні трансферти 40000000 80645130 80645130 0,0 33751972 33751972 0,0 41,9 41,9

Від органів державного управління 41000000 80645130 80645130 0,0 33751972 33751972 0,0 41,9 41,9

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 41050000 80645130 80645130 33751972 33751972 0,0 41,9 41,9

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління 41050100 5053900 5053900 3931870 3931870 77,8 77,8

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 41050200 9447800 9447800 3800005 3800005 40,2 40,2

Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги 41050300 64964000 64964000 25610253 25610253 39,4 39,4

Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного 41050700 829400 829400 266747 266747 32,2 32,2

Інші субвенції з місцевого бюджету 41053900 350030 350030 143097 143097 40,9 40,9

ВСЬОГО ДОХОДІВ: 80684130 80684130 0,0 33777388 33777388 0,0 41,9 41,9

Додаток №2 до рішення райради від 06.09 .2019 № 386-VII

Виконання видаткової частини районного бюджету за 1 півріччя 2019 р.

грн

код КПКВ код ТПКВМБ/ТКВКБМС код ФКВКБ Найменування видатків затверд.в бюджеті у тому числі: у тому числі у тому числі

на 2019р.з урах.змін загальн. спеціальн виконано загальн. спеціальн виконано виконано виконано

фонд фонд фонд фонд у відсотк у відсотк у відсотк

0100000 Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільс 458475 458475 0 225830 225830 0 49,3 49,3

0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 458475 458475 0 225830 225830 0 49,3 49,3

оплата праці з нарахуваннями 421075 421075 224174 224174 53,2 53,2

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 37400 37400 1657 1657 4,4 4,4

0200000 Виконавчі органіи місцевих рад, Рада міністрів АР Крим, державна адміністрація 5000 5000 0 0 0,0 0,0

0218700 8700 0133 Резервний фонд 5000 5000 0 0 0,0 0,0

0800000 Орган з питань соціального захисту населення 80645130 80645130 0 33740590 33740590 0 41,8 41,8

0813011 3011 1030 Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 2325899 2325899 0 1253869 1253869 0 53,9 53,9

0813012 3012 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 2728001 2728001 0 2678001 2678001 0 98,2 98,2

0813020 3020 Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 9447800 9447800 0 3800005 3800005 0 40,2 40,2

0813021 3021 1030 Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 1245500 1245500 0 590350 590350 0 47,4 47,4

0813022 3022 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 8202300 8202300 0 3209655 3209655 0 39,1 39,1

0813030 3030 Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян 0 0 0 0 0 0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

0813041 3041 1040 Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами 360000 360000 0 112845 112845 0 31,3 31,3

0813042 3042 1040 Надання допомоги при усиновленні дитини 20640 20640 0 10320 10320 0 50,0 50,0

0813043 3043 1040 Надання допомоги при народженні дитини 13220880 13220880 0 5001961 5001961 0 37,8 37,8

0813044 3044 1040 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 4500000 4500000 0 2197819 2197819 0 48,8 48,8

0813045 3045 1040 Надання допомоги на дітей одиноким матерям 14490780 14490780 0 6388973 6388973 0 44,1 44,1

0813046 3046 1040 Надання тимчасової державної допомоги дітям 310000 310000 0 148342 148342 0 47,9 47,9

0813047 3047 1040 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям 15500000 15500000 0 6406884 6406884 0 41,3 41,3

0813050 3050 1070 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорноильсбкої катастрофи 51710 51710 19227 19227

0813081 3081 1010 Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю 8622400 8622400 0 3009380 3009380 0 34,9 34,9

0813082 3082 1010 Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд 1790600 1790600 0 913225 913225 0 51,0 51,0

0813083 3083 1010 Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу 1397700 1397700 0 586534 586534 0 42,0 42,0

0813084 3084 1040 Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату 544000 544000 0 77876 77876 0 14,3 14,3

0813085 3085 1010 Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку 7000 7000 0 1179 1179 0 16,8 16,8

0813087 3087 1040 Надання допмооги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях 4200000 4200000 0 754880 754880 0 18,0 18,0

0813090 3090 1030 Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни 56500 56500 0 6780 6780 0 12,0 12,0

0813160 3160 1010 Надання соціальної гарантії фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю,дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 230000 230000 0 100100 100100 0 43,5 43,5

0813171 3171 1010 Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобіля, мотоколясок і на транспорте обслуговування 11820 11820 5642 5642 47,7 47,7

0813230 3230 1040 Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім¦ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомогни на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя 829400 829400 266747 266747 0 32,2 32,2

Всього 81108605 81108605 0 33966420 33966420 0 41,9 41,9

Календар новин

<< < Жовтень 2021 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31