Статті

Про внесення змін і доповнень до рішення Подільської районної ради від 28 грудня 2018 року № 376-VІI «Про районний бюджет Подільського району на 2019 рік»

 

УКРАЇНА

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

Одеської області РІШЕННЯ

Про внесення змін і доповнень до рішення Подільської районної ради від 28 грудня 2018 року №376-VI I «Про районний бюджет Подільського району на 2019 рік»

Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести такі зміни і доповнення до рішення сесії районної ради від 28 грудня 2018 року №376-VII "Про районний бюджет Подільського району на 2019 рік":

1.1. У пункті 1:

- в абзаці 1 цифру «83584570,00» замінити на цифру «85091726,00», цифру «81334570,00» замінити на цифру «82841726,00», та доповнити доходи спеціального фонду районного бюджету цифрою «2250000,00» (згідно з додатком 1);

- в абзаці 2 цифру «84009045,11» замінити на цифру «85516201,11», видатки спеціального фонду цифру «3228202,00» замінити на цифру «4987762,00» (згідно з додатком 2).

2. Викласти у новій редакції додатки №1- 4 до рішення та доповнити рішення додатком №5 з відповідною назвою «Перелік об'єктів, видатки по яким у 2019 році будуть проводитись за рахунок коштів обласного бюджету розвитку по Подільському району».

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та фінансово-економічної політики.

Голова Подільської

районної ради Людмила БІЛОУС

№ 395 -VII

01 листопада 2019

Додаток 1

до рішення Подільської районної ради

від 01.11. 2019р. №395 -VII

"ДОХОДИ

місцевого бюджету на 2019 рік"

(грн)

Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд

усього у тому числі бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6

20000000 Неподаткові надходження   39000,00 39000,00 0,00 0,00

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  39000,00 39000,00 0,00 0,00

22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   39000,00 39000,00 0,00 0,00

22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  39000,00 39000,00 0,00 0,00

Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 39000,00 39000,00 0,00 0,00

40000000 Офіційні трансферти   85052726,00 82802726,00 2250000,00 2250000,00

41000000 Від органів державного управління   85052726,00 82802726,00 2250000,00 2250000,00

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 85052726,00 82802726,00 2250000,00 2250000,00

41050100 Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління 4685700,00 4685700,00 0,00 0,00

41050200 Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 9306006,00 9306006,00 0,00 0,00

41050300 Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги не 64964000,00 64964000,00 0,00 0,00

41050400 Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України 'Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту', для осіб з інва 978202,00 978202,00 0,00 0,00

41050700 Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного 776996,00 776996,00 0,00 0,00

41050900 Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осі 1759560,00 1759560,00 0,00 0,00

41053400 Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів, 2250000,00 0,00 2250000,00 2250000,00

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 332262,00 332262,00 0,00 0,00

X Разом доходів 85091726,00 82841726,00 2250000,00 2250000,00

Додаток 2

до рішення Подільської районної ради

від 01.11. 2019 №395-VII

РОЗПОДІЛ

видатків місцевого бюджету на 2019 рік

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ

усього видатки споживання з них видатки розвитку усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки розвитку

оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0100000 Подільська района рада 458475,11 458475,11 456818,11 1657,00 0,00 2250000,00 2250000,00 0,00 0,00 0,00 2250000,00 2708475,11

0110000 Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільс 458475,11 458475,11 456818,11 1657,00 0,00 2250000,00 2250000,00 0,00 0,00 0,00 2250000,00 2708475,11

0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 458475,11 458475,11 456818,11 1657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 458475,11

0117360 7360 Виконання інвестиційних проектів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2250000,00 2250000,00 0,00 0,00 0,00 2250000,00 2250000,00

0117368 7368 0490 Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2250000,00 2250000,00 0,00 0,00 0,00 2250000,00 2250000,00

0200000 Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи) 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5000,00

0210000 Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи) 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5000,00

0218700 8700 0133 Резервний фонд 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5000,00

0800000 Управління соціального захисту населення Подільської РДА 80064964,00 80064964,00 0,00 0,00 0,00 2737762,00 2737762,00 0,00 0,00 0,00 2737762,00 82802726,00

0810000 Орган з питань соціального захисту населення 80064964,00 80064964,00 0,00 0,00 0,00 2737762,00 2737762,00 0,00 0,00 0,00 2737762,00 82802726,00

0813010 3010 Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, п 4685700,00 4685700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4685700,00

0813011 3011 1030 Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 1957699,00 1957699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1957699,00

0813012 3012 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 2728001,00 2728001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2728001,00

0813020 3020 Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 9306006,00 9306006,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9306006,00

0813021 3021 1030 Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 1245500,00 1245500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1245500,00

0813022 3022 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 8060506,00 8060506,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8060506,00

0813040 3040 Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям 48402300,00 48402300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48402300,00

0813041 3041 1040 Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами 360000,00 360000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360000,00

0813042 3042 1040 Надання допомоги при усиновленні дитини 20640,00 20640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20640,00

0813043 3043 1040 Надання допомоги при народженні дитини 13220880,00 13220880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13220880,00

0813044 3044 1040 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 4500000,00 4500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4500000,00

0813045 3045 1040 Надання допомоги на дітей одиноким матерям 14490780,00 14490780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14490780,00

0813046 3046 1040 Надання тимчасової державної допомоги дітям 310000,00 310000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310000,00

0813047 3047 1040 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям 15500000,00 15500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15500000,00

0813048 3048 1040 Надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги 'пакунок малюка' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0813050 3050 1070 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 51535,00 51535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51535,00

0813080 3080 Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи 16561700,00 16561700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16561700,00

0813081 3081 1010 Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю 8622400,00 8622400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8622400,00

0813082 3082 1010 Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд 1950600,00 1950600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1950600,00

0813083 3083 1010 Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу 1397700,00 1397700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1397700,00

0813084 3084 1040 Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату 384000,00 384000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 384000,00

0813085 3085 1010 Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку 7000,00 7000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7000,00

0813087 3087 1040 Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях 4200000,00 4200000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4200000,00

0813090 3090 1030 Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни 33613,00 33613,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33613,00

0813160 3160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 230000,00 230000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230000,00

0813170 3170 Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю 17114,00 17114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17114,00

0813171 3171 1010 Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування 17114,00 17114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17114,00

0813220 3220 Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 978202,00 978202,00 0,00 0,00 0,00 978202,00 978202,00

0813221 3221 1060 Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внас 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 978202,00 978202,00 0,00 0,00 0,00 978202,00 978202,00

0813230 3230 1040 Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у 776996,00 776996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 776996,00

0816080 6080 Реалізація державних та місцевих житлових програм 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1759560,00 1759560,00 0,00 0,00 0,00 1759560,00 1759560,00

0816083 6083 0610 Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1759560,00 1759560,00 0,00 0,00 0,00 1759560,00 1759560,00

X X X Усього 80528439,11 80523439,11 456818,11 1657,00 0,00 4987762,00 4987762,00 0,00 0,00 0,00 4987762,00 85516201,11

Додаток 3

до рішення Подільської районної ради

від 01.11.2019 № 395 - VII

Міжбюджетні трансферти на 2019 рік

(грн)

Код Найменування бюджету - одержувача/надавача міжбюджетного трансферту (розпорядник коштіів) Трансферти з інших місцевих бюджетів Трансферти іншим бюджетам

дотація на: субвенції усього дотація на: субвенції усього

загального фонду на: спеціального фонду на: загального фонду на: спеціального фонду на:

найменування трансферту* найменування трансферту**

надання соціальних гарантій з фізичними особами, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуовування і потребуть сторонньої допомоги надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України 'Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту', для осіб з інвалідністю виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу Інші субвенції з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближенних до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету виконання інвестиційних проектів,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

01 Подільська районна рада 2250000 2250000

08 Управління соціального захисту населення Подільської районної державної адміністрації 4685700 9306006 64964000 978202 776996 102262 1759560 82572726

37 Фінансове управління Подільської районної державної адміністрації 230000,0 230000,0 0,0

Х УСЬОГО 230000,0 4685700,0 9306006,0 64964000,0 978202,0 776996,0 102262,0 1759560,0 2250000,0 85052726,0 0,0 0,0

Рішення сесії Куяльницької сільської ради від 22 грудня 2018 року №1341-VII "Про бюджет Куяльницької сільської ради Подільського району на 2019 рік"

Рішення сесії Одеської обласної ради від 21 грудня 2018 року №913-VII "Про обласний бюджет Одеської області на 2019 рік" (зі змінами)

Додаток 4

до рішення Подільської районної ради

від 01.11.2019 №395-VII

"ФІНАНСУВАННЯ

місцевого бюджету на 2019 рік"

(грн)

Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд

усього у тому числі бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6

Фінансування за типом кредитора

200000 Внутрішнє фінансування 424475,11 -2313286,89 2737762,00 2737762,00

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 424475,11 -2313286,89 2737762,00 2737762,00

208100 На початок періоду 454475,11 454475,11 0,00 0,00

208200 На кінець періоду 30000,00 30000,00 0,00 0,00

208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 -2737762,00 2737762,00 2737762,00

X Загальне фінансування 424475,11 -2313286,89 2737762,00 2737762,00

Фінансування за типом боргового зобов'язання

600000 Фінансування за активними операціями 424475,11 -2313286,89 2737762,00 2737762,00

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 424475,11 -2313286,89 2737762,00 2737762,00

602100 На початок періоду 454475,11 454475,11 0,00 0,00

602200 На кінець періоду 30000,00 30000,00 0,00 0,00

602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 -2737762,00 2737762,00 2737762,00

X Загальне фінансування 424475,11 -2313286,89 2737762,00 2737762,00

Додаток 5

до рішення Подільської районної ради

від 01.11 . 2019 року № 395 -VII

Перелік об'ектів, видатки по яким у 2019 році будуть проводитись за рахунок коштів обласного бюджету розвитку по Подільському району

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональн ої класифікації видатків та кредитування бюджету "Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та

кредитування місцевих бюджетів" Найменування головного розпорядника коштів / відповідального виконавця Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації "Строк реалізації об'єкта

(рік початку і завершення)" Загальна вартість об'єкта, гривень Обсяг видатків бюджету розвитку, гривень Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

РАЗОМ 2250000

0117368 7368 0490 Виконання інвестиційних проектів Подільська районна рада Капітальний ремонт гідровузлу Борщівського ставка №1 2019 1125000 100%

0117368 7368 0490 Виконання інвестиційних проектів Подільська районна рада Капітальний ремонт гідровузлу Борщівського ставка №2 2019 1125000 100%

 

Календар новин

<< < Листопад 2021 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30