Статті

Про затвердження структури, штатного розпису та кошторису видатків на утримання районної ради та її виконавчого апарату на 2020 рік

УКРАЇНА

Одеська область

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження структури, штатного

розпису і кошторису видатків

на утримання районної ради

та її виконавчого апарату на 2020 рік

Відповідно до ст.140-144 Конституції України, ст.43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Постанов Кабінету Міністрів України № 268 від 09.03.2006 р. "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" та №1013 від 09.12.2015 р. «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів», розглянувши пропозицію голови районної ради щодо структури, штатного розпису та витрат на утримання виконавчого апарату районної ради , Подільська районна рада Одеської області, -

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити структуру та штатний розпис виконавчого апарату районної ради на 2020рік (додаток 1, 2).

2. Затвердити кошторис видатків на утримання районної ради на 2020 рік (додаток 3).

3. Встановити голові районної ради надбавку за виконання особливо важливої роботи в розмірі 50 % посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадових осіб органів місцевого самоврядування та вислугу років. Виплата даної надбавки працівникам виконавчого апарату ради встановлюється розпорядженням голови районної ради. Виплата надбавки здійснюється в межах фонду заробітної плати.

Голові районної ради проводити виплату допомоги для оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати, здійснювати щомісячне преміювання в межах затвердженого фонду преміювання та економії фонду заробітної плати згідно розпоряджень виданих відповідно до Положення про преміювання працівників виконавчого апарату районної ради. Виплату допомоги для оздоровлення та премії працівникам виконавчого апарату районної ради проводити в межах кошторисних призначень за розпорядженням голови районної ради.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на голову районної ради.

Голова районної ради Людмила.Білоус

27 грудня 2019 року

№399-VII

Додаток № 1 до рішення

від 27 грудня 2019 року №399-VII

СТРУКТУРА

виконавчого апарату Подільської районної ради

Одеської області

з/п Назва структурного підрозділу та посад Кількість штатних

посад

1 Голова 1

2 Головний бухгалтер 1

Усього 2

Додаток № 2 до рішення

від 27 грудня 2019 року №399-VII

ШТАТНИЙ РОЗПИС

виконавчого апарату Подільської районної ради

Одеської області з 01.01.2020 року

з/п Назва структурного підрозділу та посад Кількість штатних

посад Посадовий оклад (грн.) Фонд заробітної плати на місяць за посадовими окладами (грн.)

1 Голова ради 1 14000 14000

2 Головний бухгалтер 1 6500 6500

Усього 2 х 20500

Додаток № 3 до рішення

від 27 грудня 2019 року №399-VII

КОШТОРИС

на 2020рік

21020604, Подільська районна рада Одеської області ______________________________________________

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

66300, м.Подільськ Одеської області, вул.Соборна,105 __________________________________________________________

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету місцевий _________________________________________________________________________,

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 01 Апарат місцевої ради _______________,

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)* 0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

(грн)

Найменування Код Усього на рік РАЗОМ

загальний фонд спеціальний фонд

1 2 3 4 5

НАДХОДЖЕННЯ - усього х 40600 - 40600

Надходження коштів із загального фонду бюджету х 40600 Х 40600

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: х - - -

надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 Х - -

(розписати за підгрупами) - - -

інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 Х - -

(розписати за підгрупами) - - -

інші надходження, у тому числі: Х - -

інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) Х - -

фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання) Х - -

повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) Х - -

х - -

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього х 40600,00 - 40600,00

40600,00 2000 40600,00 - 40600,00

40600,00 2110 33200.00 - 33200.00

33200.00 2111 33200.00 - 33200.00

33200.00 2112 - - -

- 2120 7400.00 - 7400.00

7400.00 2200 - - -

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 - - -

Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 - - -

Продукти харчування 2230 - - -

Оплата послуг (крім комунальних) 2240 - - -

Видатки на відрядження 2250 - - -

Видатки та заходи спеціального призначення 2260 - - -

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 - - -

Оплата теплопостачання 2271 - - -

Оплата водопостачання і водовідведення 2272 - - -

Оплата електроенергії 2273 - - -

Оплата природного газу 2274 - - -

Оплата інших енергоносіїв 2275 - - -

Оплата енергосервісу 2276 - - -

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 - - -

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 - - -

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 - - -

Обслуговування боргових зобов'язань 2400 - - -

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410 - - -

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420 - - -

1 2 3 4 5

Поточні трансферти 2600 - - -

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 - - -

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 - - -

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 - - -

Соціальне забезпечення 2700 - - -

Виплата пенсій і допомоги 2710 - - -

Стипендії 2720 - - -

Інші виплати населенню 2730 - - -

Інші поточні видатки 2800 - - -

Капітальні видатки 3000 - - -

Придбання основного капіталу 3100 - - -

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 - - -

Капітальне будівництво (придбання) 3120 - - -

Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 - - -

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122 - - -

Капітальний ремонт 3130 - - -

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 - - -

Капітальний ремонт інших об'єктів 3132 - - -

Реконструкція та реставрація 3140 - - -

Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 - - -

Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142 - - -

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143 - - -

Створення державних запасів і резервів 3150 - - -

Придбання землі та нематеріальних активів 3160 - - -

Капітальні трансферти 3200 - - -

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 - - -

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 - - -

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 - - -

Капітальні трансферти населенню 3240 - - -

Надання внутрішніх кредитів 4110 - - -

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 - - -

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 - - -

Надання інших внутрішніх кредитів 4113 - - -

Надання зовнішніх кредитів 4210 - - -

Нерозподілені видатки 9000 - - -

___________________

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.

** Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього".

*** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

Календар новин

<< < Січень 2022 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31