Статті

Про внесення змін і доповнень до рішення Котовської районної ради від 23 січня 2015 року № 402-VI «Про районний бюджет на 2015 рік»21478

УКРАЇНА

Котовська районна рада

Одеської області РІШЕННЯ

Про внесення змін і доповнень до рішення Котовської районної ради від 23 січня 2015 року № 402-VI «Про районний бюджет на 2015 рік»

Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести такі зміни і доповнення до рішення сесії районної ради від 23 січня 2015 року №402-VI "Про районний бюджет на 2015 рік"

1.1 У пункті 1:

- в абзаці 1 цифру «98289,93026» замінити на цифру «98517,83026»

- в абзаці 2 цифру «93531,91377» замінити на цифру «93611,91377», «4458,01649» замінити на цифру «4905,91649»

У пункті 1.2 :

цифру «905,11882» замінити на цифру «955,11882», цифру «1030,18354» замінити на цифру «1046,68354»

1.2. У пункті 2:

-в абзаці 2 цифру «100158,23262» замінити на цифру «100519,63262» , цифру «94114,13259» замінити на цифру «94244,13259», цифру «6111,10003» замінити на цифру «6275,50003».

1.2. Викласти у новій редакції додатки №1- 5 до рішення.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань економіки, бюджету і фінансів.

Голова Котовської

районної ради                                                                                               В.П.Синько

№ 465 -V1

21.08.2015

Додаток 1
до рішення Котовської райради
№ 465        У1 від 21.08.2015
Доходи районного бюджету  на 2015 рік
(тис.грн.)
Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження   9335,70000 9335,70000 0,00000 0,00000
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   9335,70000 9335,70000 0,00000 0,00000
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 9335,70000 9335,70000 0,00000 0,00000
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 6251,80000 6251,80000 0,00000 0,00000
11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 295,40000 295,40000 0,00000 0,00000
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 2591,30000 2591,30000 0,00000 0,00000
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 197,20000 197,20000 0,00000 0,00000
20000000 Неподаткові надходження   1265,40000 34,20000 1231,20000 0,00000
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  34,20000 34,20000 0,00000 0,00000
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   34,20000 34,20000 0,00000 0,00000
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  34,20000 34,20000 0,00000 0,00000
25000000 Власні надходження бюджетних установ   1231,20000 0,00000 1231,20000 0,00000
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  381,20000 0,00000 381,20000 0,00000
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  230,50000 0,00000 230,50000 0,00000
25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності  135,00000 0,00000 135,00000 0,00000
25010400 Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)  15,70000 0,00000 15,70000 0,00000
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ   850,00000 0,00000 850,00000 0,00000
25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки  600,00000 0,00000 600,00000 0,00000
25020200 Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів 250,00000 0,00000 250,00000 0,00000
РАЗОМ ДОХОДІВ 10601,10000 9369,90000 1231,20000 0,00000
40000000 Офіційні трансферти   87916,73026 84242,01377 3674,71649 3674,71649
41000000 Від органів державного управління   87916,73026 84242,01377 3674,71649 3674,71649
41020000 Дотації   9500,00000 9500,00000 0,00000 0,00000
41020100 Базова дотація 9500,00000 9500,00000 0,00000 0,00000
41030000 Субвенції   78416,73026 74742,01377 3674,71649 3674,71649
41030400 Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів  2600,00000 0,00000 2600,00000 2600,00000
41030600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічн 35212,45500 35212,45500 0,00000 0,00000
41030800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових тери 3146,90000 3146,90000 0,00000 0,00000
41030900 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв`язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові пот 696,92000 696,92000 0,00000 0,00000
41031000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу  1753,10400 1753,10400 0,00000 0,00000
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 33079,80000 33079,80000 0,00000 0,00000
41035000 Інші субвенції  1304,51026 229,79377 1074,71649 1074,71649
41035800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих 623,04100 623,04100 0,00000 0,00000
ВСЬОГО ДОХОДІВ 98517,83026 93611,91377 4905,91649 3674,71649
Заступник голови Котовської районної ради О.В. Карауш
Додаток №2
до рішення Котовської районної ради
 від 21.08.2015 №  465  - VI
РОЗПОДІЛ
видатків районного бюджету на 2015 рік за тимчасовою класифікацією та кредитування місцевих бюджетів
(тис.грн.)
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету1 Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування згідно з типовою відомчою/типовою програмною2/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
10000 Виконавчий апарат районної ради 964,86157 964,86157 761,90000 5,00000 964,86157
10116 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради та її виконавчого апарату  964,86157 964,86157 761,90000 5,00000 964,86157
Погашення кредиторської заборгованості (фінансових зобов'язань) за 2014 рік  44,86157 44,86157 44,86157
70000 Освіта   43111,39903 43111,39903 35044,40000 5037,30000 2477,88468 970,00000 1507,88468 1507,88468 45589,28371
в тому числі:
Видатки по установам освіти, що фінансуються за рахунок освітньої субвенції 33079,80000 33079,80000 28204,00000 4468,80000 33079,80000
з них:
Видатки на виплату одноразової грошової допомоги в розмірі 6-ти прожиткових мінімумів дітям сиротам, дітям позбавлених батьківського пілкування, при працевлаштуванні їх після закінчення навчального закладу 23,90000 23,90000 23,90000
70000 Відділ освіти 42488,35803 42488,35803 35044,40000 5037,30000 2477,88468 970,00000 714,38468 714,38468 44966,24271
Погашення кредиторської заборгованості (фінансових зобов'язань) за 2014 рік  142,47452 142,47452 142,47452
Продукти харчування 650,00000 650,00000 720,00000 720,00000 1370,00000
70101 0910 Дошкільні заклади освіти 3796,79569 3796,79569 3117,20000 379,60000 189,81649 189,81649 69,81649 69,81649 3986,61218
70201 0921 Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 34642,27017 34642,27017 29157,10000 4586,90000 2288,06819 850,00000 1438,06819 1438,06819 36930,33836
Погашення кредиторської заборгованості (фінансових зобов'язань) за 2014 рік  24,37017 24,37017 24,37017
70201 Капітальний ремонт системи димовидалення, рециркуліції води і елктропостачання котельної школи в с.Нестоїта Котовського району  67,08939 67,08939 67,08939 67,08939
70201 Капітальний ремонт котельні ЗОШ 1-П ступенів в с.Гонората Котовського району 188,72900 188,72900 188,72900 188,72900
70201 Капітальний ремонт навчально-виховного комплексу №2 - заміна вікон в сел.Борщі Котовського району 99,11280 99,11280 99,11280 99,11280
70201 Капітальний ремонт котельні, тепломережі і системи опалення школи в с.Качурівка Котовського району 39,13800 39,13800 39,13800 39,13800
70201 Капітальний ремонт  Нестоїтської ЗОШ 1-Ш ступенів Котовського району - заміна вікон (енергозберігаючі заходи) 197,90000 197,90000 197,90000 197,90000
70201 Капітальний ремонт даху навчально-виховного комплексу №2 в сел.Борщі Котовського району 150,00000 150,00000 150,00000 150,00000
 За рахукнок субвенції з обласного бюджету на виконання інвестиційних проектів, в тому числі: 643,50000 643,50000 643,50000 643,50000
70201 Капітальний ремонт ЗОШ 1-Ш ступенів в с.Липецьке Котовського району  255,30000 255,30000 255,30000 255,30000
70201 Капітальний ремонт даху навчально-виховного комплексу №2 в сел.Борщі Котовського району 388,20000 388,20000 388,20000 388,20000
70201 Видатки на забезпечення загально-освітніх навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін 52,59900 52,59900 52,59900 52,59900
70202 0921 Вечірні (змінні) школи 346,90000 346,90000 346,90000 346,90000
70303 0910 Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім`ї) 623,04100 623,04100 623,04100
70401 0960 Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 1000,99620 1000,99620 983,40000 13,60000 1000,99620
Погашення кредиторської заборгованості (фінансових зобов'язань) за 2014 рік  1,99620 1,99620 1,99620
70702 0950 Інші заклади і заходи післядипломної освіти 50,00000 50,00000 50,00000
Погашення кредиторської заборгованості (фінансових зобов'язань) за 2014 рік  40,00000 40,00000 40,00000
в т.ч.
Програма курсові заходи післядипломної освіти на 2015 рік 40,00000 40,00000 40,00000
70802 0990 Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти 481,12000 481,12000 435,40000 481,12000
Погашення кредиторської заборгованості (фінансових зобов'язань) за 2014 рік  3,72000 3,72000 3,72000
70804 0990 Централізовані бухгалтерії  районного відділу освіти 785,47597 785,47597 690,20000 53,70000 785,47597
Погашення кредиторської заборгованості (фінансових зобов'язань) за 2014 рік  19,57597 19,57597 19,57597
70805 0990 Групи централізованого господарського обслуговування 331,70000 331,70000 314,20000 3,50000 331,70000
70807 0990 Інші освітні програми 1025,90000 1025,90000 1025,90000
Погашення кредиторської заборгованості (фінансових зобов'язань) за 2014 рік  23,00000 23,00000 23,00000
в т.ч.
70807 0990 Програма "Шкільний автобус на 2011-2015 роки" 882,90000 882,90000 882,90000
70807 0990 Програма щодо реалізації Конвекнції ООН "Про права дитини" на 2011-2016 роки" 1,00000 1,00000 1,00000
70807 0990 Програма "Робота з обдарованними  дітьми" на 2011-2015 роки 2,00000 2,00000 2,00000
70807 0990 Відпочинок та оздоровлення дітей в Котовському районі на період 2013-2015 роки 140,00000 140,00000 140,00000
70808 0990 Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років 27,20000 27,20000 27,20000
90000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 43106,20050 43106,20050 2137,40000 127,30000 387,48535 352,98535 34,50000 43493,68585
Погашення кредиторської заборгованості (фінансових зобов'язань) за 2014 рік  2,12150 2,12150 17,48535 11,98535 5,50000 19,60685
90201 1030 Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які маю 1257,35500 1257,35500 1257,35500
90202 1030 Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які маю 439,90942 439,90942 439,90942
90203 1030 Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, як 347,92000 347,92000 347,92000
90204 1030 Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби 260,50000 260,50000 260,50000
90205 1030 Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби 15,47585 15,47585 15,47585
90207 1070 Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги 49,87500 49,87500 49,87500
90208 1070 Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива 13,62712 13,62712 13,62712
90210 1070 Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України `Про захист рослин`, громадянам, передбачені пунктом `ї` частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров`я, частиною п`ятою 328,20000 328,20000 328,20000
90211 1070 Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України `Про захист рослин`, громадянам, передбачені пунктом `ї` частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров`я, частиною п`ятою 165,96501 165,96501 165,96501
90214 1070 Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв`язку 83,00000 83,00000 83,00000
90215 1070 Пільги багатодітним сім`ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім`ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім`ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи ти 475,97000 475,97000 475,97000
90216 1070 Пільги багатодітним сім`ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім`ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім`ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи ти 197,01046 197,01046 197,01046
90302 1040 Допомога у зв`язку з вагітністю і пологами 375,00000 375,00000 375,00000
90303 1040 Допомога до досягнення дитиною трирічного віку 180,00000 180,00000 180,00000
90304 1040 Допомога при народженні дитини 15577,45500 15577,45500 15577,45500
90305 1040 Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 2080,00000 2080,00000 2080,00000
90306 1040 Допомога на дітей одиноким матерям 4900,00000 4900,00000 4900,00000
90307 1040 Тимчасова державна допомога дітям 800,00000 800,00000 800,00000
90308 1040 Допомога при усиновленні дитини 30,00000 30,00000 30,00000
90401 1040 Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям 7220,00000 7220,00000 7220,00000
90405 1060 Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 775,00000 775,00000 775,00000
90406 1060 Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 921,11614 921,11614 921,11614
90412 1090 Інші видатки на соціальний захист населення 49,00000 49,00000 49,00000
у т.ч.
90412 1090 Допомога на поховання 12,00000 12,00000 12,00000
90412 1090 Програма надання цільової адресної допомоги малозабезпеченим сім’ям 35,00000 35,00000 35,00000
90412 1090 Програма соціальної підтримки інвалідів, громадян пільгової категорії на 2015 рік 2,00000 2,00000 2,00000
90413 1010 Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу 550,00000 550,00000 550,00000
91101 1040 Утримання центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді 273,00000 273,00000 271,00000 273,00000
91103 1040 Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 5,00000 5,00000 5,00000
Погашення кредиторської заборгованості (фінансових зобов'язань) за 2014 рік  2,00000 2,00000 2,00000
в т.ч.
Програма «Сім’я і молодь Котовщини» на  2014- 2018 рік 1,00000 1,00000 1,00000
Програма подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на період до 2016 року 2,00000 2,00000 2,00000
Районна програма здійснення профілактики алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії та інших негативних проявів у дитячому середовищі на 2012-2015 роки 2,00000 2,00000 2,00000
91204 1020 Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 1996,82150 1996,82150 1866,40000 127,30000 387,48535 352,98535 34,50000 2384,30685
Погашення кредиторської заборгованості (фінансових зобов'язань) за 2014 рік  0,12150 0,12150 17,48535 11,98535 5,50000 17,60685
91205 1010 Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 170,00000 170,00000 170,00000
91209 1030 Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів 69,00000 69,00000 69,00000
в т .ч.
Програма фінансової підтримки ветеранів війни  Котовського району на 2015 рік 69,00000 69,00000 69,00000
91300 1010 Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 3500,00000 3500,00000 3500,00000
110000 Культура і мистецтво 5526,79493 5526,79493 5100,90000 278,20000 45,93000 45,93000 5572,72493
Погашення кредиторської заборгованості (фінансових зобов'язань) за 2014 рік  39,59493 39,59493 39,59493
 відділ культури 5526,79493 5526,79493 5100,90000 278,20000 29,43000 29,43000 5556,22493
110104 0829 Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва 12,57940 12,57940 12,57940
Погашення кредиторської заборгованості (фінансових зобов'язань) за 2014 рік  2,57940 2,57940 2,57940
в т.ч.
Програма розвитку культури у Котовському районі  на 2012-2016  року 12,57940 12,57940 12,57940
110201 0824 Бібліотеки 2474,27542 2474,27542 2351,70000 66,50000 2,20000 2,20000 2476,47542
Погашення кредиторської заборгованості (фінансових зобов'язань) за 2014 рік  4,87542 4,87542 4,87542
110204 0828 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 2833,25499 2833,25499 2546,70000 211,70000 43,73000 43,73000 2876,98499
Погашення кредиторської заборгованості (фінансових зобов'язань) за 2014 рік  32,05499 32,05499 32,05499
110502 0829 Інші культурно-освітні заклади та заходи 206,68512 206,68512 202,50000 206,68512
Погашення кредиторської заборгованості (фінансових зобов'язань) за 2014 рік  0,08512 0,08512 0,08512
120000 Засоби масової інформації 110,00000 110,00000 110,00000
120201 0830 Програма стимулювання та розвитку газети районної ради "Котовські вісті" на 2010-2015 роки 110,00000 110,00000 110,00000
130000 Фізична культура та спорт 575,27656 575,27656 468,70000 11,80000 575,27656
Погашення кредиторської заборгованості (фінансових зобов'язань) за 2014 рік  8,27656 8,27656 8,27656
130102 0810 Програма розвитку фізичної культури та спорту в Котовському районі на 2012-2017 роки 33,77656 33,77656 33,77656
Погашення кредиторської заборгованості (фінансових зобов'язань) за 2014 рік  3,77656 3,77656 3,77656
130107 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл 541,50000 541,50000 468,70000 11,80000 541,50000
Погашення кредиторської заборгованості (фінансових зобов'язань) за 2014 рік  4,50000 4,50000 4,50000
150000 Будівництво 3244,20000 3244,20000 3244,20000 3244,20000
Погашення кредиторської заборгованості (фінансових зобов'язань) за 2014 рік  40,00000 40,00000 40,00000 40,00000
150101 0490 Капітальні вкладення 3045,80000 3045,80000 3045,80000 3045,80000
150101 Капітальний ремонт сільського водогону в с.Гонората Котовського району 81,50000 81,50000 81,50000 81,50000
150101 Капітальний ремонт дитсадка на 50 місць "Ромашка" в с.Куяльник Котовського району 387,80000 387,80000 387,80000 387,80000
150101 Капітальний ремонт навчально-виховного комплексу школи в с.Мардарівка Котовського району 620,00000 620,00000 620,00000 620,00000
 За рахукнок субвенції з обласного бюджету на виконання інвестиційних проектів, в тому числі: 1956,50000 1956,50000 1956,50000 1956,50000
150101 Підвідний газопровід  до с.Качурівка Котовського району - будівництво 1300,00000 1300,00000 1300,00000 1300,00000
150101 Капітальний ремонт водогону східної частини в с.Новоселівка Котовського району 382,40000 382,40000 382,40000 382,40000
150101 Капітальний ремонт сільського водогону в с.Гонората Котовського району 274,10000 274,10000 274,10000 274,10000
150202 0443 Розробка схем та проектних рішень масового застосування 198,40000 198,40000 198,40000 198,40000
в т.ч. 
Комплексна програма забезпечення містобудівної докумментації населених пунктів та терториій Котовського району на 2012-2015 роки 198,40000 198,40000 198,40000 198,40000
170102 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 50,00000 50,00000 50,00000
170302 1070 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 216,00000 216,00000 216,00000
180410 0411 Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю 140,30000 140,30000 40,30000 140,30000
Програма охорони обєктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Котовського району на 2014-2015 роки 40,30000 40,30000 40,30000
Видатки на підвищення цін на енергоносії (бюджетні установи району) 100,00000 100,00000 100,00000
250102 0133 Резервний фонд 20,00000 20,00000
250344 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіону 172,00000 172,00000 172,00000
в тому числі:
250344 0180 Програма взаємодії органів місцевого самоврядування та виконавчої влади Котовського району на 2015 рік 42,00000 42,00000 42,00000
250344 0180 Районна програма профілактики правопорушень на території Котовського району у 2015-2016 роках 130,00000 130,00000 130,00000
250380 0180 Інші субвенції, з них: 120,00000 120,00000 120,00000 120,00000
придлбання житля для дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування в т.ч.:
Гоноратська сільрада 60,00000 60,00000 60,00000 60,00000
Любомирська сільрада 60,00000 60,00000 60,00000 60,00000
250404 0133 Інші видатки 241,30000 241,30000 241,30000
Видатки на проведення земельних торгів у форму аукціонів з продажу прав оренди земельних ділянок 110,70000 110,70000 110,70000
Видатки пов’язані з розвитком району 130,60000 130,60000 130,60000
250914 1060 Витрати, пов`язані з наданням та обслуговуванням державних пільгових кредитів, наданих індивідуальним сільським забудовникам 10,00000 10,00000 10,00000
в т.ч.
250914 1060 Програма надання державного пільгового кредиту населенню Котовського району "Власний дім" 10,00000 10,00000 10,00000
Всього 94244,13259 94224,13259 43553,60000 5459,60000 0,00000 6275,50003 1368,91535 0,00000 0,00000 4906,58468 4872,08468 100519,63262
Заступник голови Котовської райради О.В.Карауш
Додаток №3
до рішення Котовської районної ради
 від 21.08.2015 № 465  - VI
РОЗПОДІЛ
видатків районного бюджету на 2015 рік за головними розпорядниками коштів 
(тис.грн.)
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету1 Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування згідно з типовою відомчою/типовою програмною2/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
01 Районна Рада 1115,16157 1115,16157 802,20000 5,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1115,16157
Погашення кредиторської заборгованості (фінансових зобов’язань) за 2014 рік 44,86157 44,86157 44,86157
010116 0111 Органи місцевого самоврядування 964,86157 964,86157 761,90000 5,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 964,86157
у т.ч.
120201 0830 Програма  стимулювання та розвитку газети районної ради „Котовські вісті” на 2010-2015 роки 110,00000 110,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 110,00000
180410 0411 Програма охорони об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Котовського району на 2014-2015 роки 40,30000 40,30000 40,30000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 40,30000
03 Державна адміністрація (Управління справами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі органи місцевих рад) 283,77656 263,77656 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 283,77656
Погашення кредиторської заборгованості (фінансових зобов’язань) за 2014 рік 3,77656 3,77656 3,77656
у т.ч.:
130102 0810 Программа розвитку фізичної культури та спорту в Котовському районі на 2012-2017 роки 33,77656 33,77656 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 33,77656
180410 0411 Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю 100,00000 100,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 100,00000
180410 Видатки на підвищення цін на енергоносії (бюджетні установи району) 100,00000 100,00000 100,00000
250102 0133 Резервний фонд 20,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 20,00000
250344 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіону 130,00000 130,00000 130,00000
в тому числі:
250344 0180 Районна програма профілактики правопорушень на території Котовського району у 2015-2016 роках 130,00000 130,00000 130,00000
10 Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту 43029,85803 43029,85803 35513,10000 5049,10000 0,00000 2477,88468 970,00000 0,00000 0,00000 1507,88468 1507,88468 45507,74271
Погашення кредиторської заборгованості (фінансових зобов’язань) за 2014 рік 146,97452 146,97452 146,97452
в т.ч.:
Видатки по установам освіти, що фінансуються за рахунок освітньої субвенції 33079,80000 33079,80000 28204,00000 4468,80000 33079,80000
з них:
Видатки на виплату одноразової грошової допомоги в розмірі 6-ти прожиткових мінімумів дитям сиротам, дітям позбавлених батьківського піклування, при працевлаштуванні їх після закінчення навчального закладу 23,90000 23,90000 23,90000
продукти харчування 650,00000 650,00000 720,00000 720,00000 1370,00000
070101 0910 Дошкільні заклади освіти 3796,79569 3796,79569 3117,20000 379,60000 0,00000 189,81649 120,00000 0,00000 0,00000 69,81649 69,81649 3986,61218
070201 0921 Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 34642,27017 34642,27017 29157,10000 4586,90000 0,00000 2288,06819 850,00000 0,00000 0,00000 1438,06819 1438,06819 36930,33836
70201 Капітальний ремонт системи димовидалення, рециркуліції води і елктропостачання котельної школи в с.Нестоїта Котовського району  67,08939 67,08939 67,08939 67,08939
70201 Капітальний ремонт котельні ЗОШ 1-П ступенів в с.Гонората Котовського району 188,72900 188,72900 188,72900 188,72900
70201 Капітальний ремонт навчально-виховного комплексу №2 - заміна вікон в сел.Борщі Котовського району 99,11280 99,11280 99,11280 99,11280
70201 Капітальний ремонт котельні, тепломережі і системи опалення школи в с.Качурівка Котовського району 39,13800 39,13800 39,13800 39,13800
70201 Капітальний ремонт Нестоїтської ЗОШ 1-Ш ступенів Котовського району - заміна вікон (енергозберігаючі заходи) 197,90000 197,90000 197,90000 197,90000
70201 Капітальний ремонт даху навчально-виховного комплексу №2 в сел.Борщі Котовського району 150,00000 150,00000 150,00000 150,00000
 За рахукнок субвенції з обласного бюджету на виконання інвестиційних проектів, в тому числі: 643,50000 643,50000 643,50000 643,50000
70201 Капітальний ремонт ЗОШ 1-Ш ступенів в с.Липецьке Котовського району  255,30000 255,30000 255,30000 255,30000
70201 Капітальний ремонт даху навчально-виховного комплексу №2 в сел.Борщі Котовського району 388,20000 388,20000 388,20000 388,20000
70201 Видатки на забезпечення загально-освітніх навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін 52,59900 52,59900 52,59900 52,59900
070202 0921 Вечірні (змінні) школи 346,90000 346,90000 346,90000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 346,90000
070401 0960 Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 1000,99620 1000,99620 983,40000 13,60000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1000,99620
070702 0950 Інші заклади і заходи післядипломної освіти 50,00000 50,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 50,00000
у т.ч.:
70702 0950 Програма курсові заходи післядипломної освіти на 2015 рік 50,00000 50,00000 50,00000
070802 0990 Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти 481,12000 452,12000 406,40000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 481,12000
070804 0990 Централізовані бухгалтерії  районного відділу освіти 785,47597 785,47597 690,20000 53,70000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 785,47597
070805 0990 Групи централізованого господарського обслуговування 331,70000 331,70000 314,20000 3,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 331,70000
070807 0990 Інші освітні програми 1035,90000 1035,90000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1035,90000
у т.ч.:
070807 0990 Програма „Шкільний автобус»   на 2011-2015 рр. 882,90000 882,90000 882,90000
070807 0990 Програма щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2011-2016рр»  1,00000 1,00000 1,00000
070807 0990 Програма „Робота з обдарованими дітьми” 2011-2015 2,00000 2,00000 2,00000
070807 0990 Відпочинок  та оздоровлення  дітей  Котовського району на період 2013-2015 роки 140,00000 140,00000 140,00000
070808 0990 Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років 27,20000 27,20000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 27,20000
130107 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл 487,50000 487,50000 468,70000 11,80000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 487,50000
15 Орган з питань  соціального  захисту населення 43995,24150 43995,24150 2137,40000 127,30000 0,00000 387,48535 352,98535 0,00000 0,00000 34,50000 0,00000 44382,72685
Погашення кредиторської заборгованості (фінансових зобов’язань) за 2014 рік 2,12150 2,12150 17,48535 11,98535 5,50000 19,60685
070303 0910 Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім`ї) 623,04100 623,04100 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 623,04100
090201 1030 Пільги ветеранам війни,на ЖКП особам, на яких поширюється чинність Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які маю 1257,35500 1257,35500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1257,35500
090202 1030 Пільги ветеранам війни, на тверде паливо особам, на яких поширюється чинність Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які маю 439,90942 439,90942 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 439,90942
090203 1030 Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, як 347,92000 347,92000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 347,92000
090204 1030 Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби 260,50000 260,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 260,50000
090205 1030 Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби 15,47585 15,47585 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 15,47585
090207 1070 Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги 49,87500 49,87500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 49,87500
090208 1070 Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива 13,62712 13,62712 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 13,62712
090210 1070 Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України `Про захист рослин`, громадянам, передбачені пунктом `ї` частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров`я, частиною п`ятою 328,20000 328,20000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 328,20000
090211 1070 Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України `Про захист рослин`, громадянам, передбачені пунктом `ї` частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров`я, частиною п`ятою 165,96501 165,96501 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 165,96501
090214 1070 Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв`язку 83,00000 83,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 83,00000
090215 1070 Пільги багатодітним сім`ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім`ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім`ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи ти 475,97000 475,97000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 475,97000
090216 1070 Пільги багатодітним сім`ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім`ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім`ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи ти 197,01046 197,01046 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 197,01046
090302 1040 Допомога у зв`язку з вагітністю і пологами 375,00000 375,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 375,00000
090303 1040 Допомога до досягнення дитиною трирічного віку 180,00000 180,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 180,00000
090304 1040 Допомога при народженні дитини 15577,45500 15577,45500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 15577,45500
090305 1040 Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 2080,00000 2080,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2080,00000
090306 Допомога на дітей одиноким матерям 4900,00000 4900,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 4900,00000
090307 1040 Тимчасова державна допомога дітям 800,00000 800,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 800,00000
090308 1040 Допомога при усиновленні дитини 30,00000 30,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 30,00000
090401 1040 Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям 7220,00000 7220,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 7220,00000
090405 1060 Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 775,00000 775,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 775,00000
090406 1060 Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 921,11614 921,11614 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 921,11614
090412 1090 Інші видатки на соціальний захист населення 49,00000 49,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 49,00000
у т.ч.
090412 1090 Допомога на поховання 12,00000 12,00000 12,00000
090412 1090 Програма надання цільової адресної допомоги малозабезпеченним верставам населення 35,00000 35,00000 35,00000
090412 1090 Програма соціальної підтримки інвалідів, громадян пільгової категорії на 2015 рік 2,00000 2,00000 2,00000
090413 1010 Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу 550,00000 550,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 550,00000
091101 1040 Утримання центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді 273,00000 273,00000 271,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 273,00000
091103 1040 Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 5,00000 5,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 5,00000
у т.ч.:
091103 1040 Програма «Сім’я і молодь Котовщини» на  2014- 2018 рік 1,00000 1,00000 1,00000
091103 1040 Програма подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на період до 2016 року 2,00000 2,00000 2,00000
091103 1040 Районна програма здійснення профілактики алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії та інших негативних проявів у дитячому середовищі на 2012-2015 роки 2,00000 2,00000 2,00000
091204 1020 Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 1996,82150 1996,82150 1866,40000 127,30000 0,00000 367,48535 352,98535 0,00000 0,00000 34,50000 0,00000 2364,30685
091205 1010 Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 170,00000 170,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 170,00000
091209 1030 Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів 69,00000 69,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 69,00000
у т.ч.:
091209 1030 Програма фінансової підтримки ветеранів війни Котовського району на 2015 рік 69,00000 69,00000 69,00000
091300 1010 Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 3500,00000 3500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3500,00000
170102 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 50,00000 50,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 50,00000
170302 1070 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 216,00000 216,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 216,00000
24 Орган з питань культури 5526,79493 5526,79493 5100,90000 278,20000 0,00000 45,93000 45,93000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 5572,72493
Погашення кредиторської заборгованості (фінансових зобов’язань) за 2014 рік 39,59493 39,59493 39,59493
110104 0829 Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва 12,57940 12,57940 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 12,57940
у т.ч.:
110104 0829 Програма розвитку культури у Котовському районі  на 2012-2016  року 12,57940 12,57940 12,57940
110201 0824 Бібліотеки 2474,27542 2474,27542 2351,70000 66,50000 0,00000 2,20000 2,20000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2476,47542
110204 0828 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 2833,25499 2833,25499 2546,70000 211,70000 0,00000 43,73000 43,73000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2876,98499
110502 0829 Інші культурно-освітні заклади та заходи 206,68512 206,68512 202,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 206,68512
48 Орган з питань містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства (Головне управління (управління) містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства обласної (Київської міської) державної адміністрації, управління містобу 10,00000 10,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3244,20000 0,00000 0,00000 0,00000 3244,20000 3244,20000 3254,20000
Погашення кредиторської заборгованості (фінансових зобов’язань) за 2014 рік 40,00000 40,00000 40,00000 40,00000
150101 0490 Капітальні вкладення 3045,80000 3045,80000 3045,80000 3045,80000
150101 Капітальний ремонт навчально-виховного комплексу школи в с.Мардарівка Котовського району 620,00000 620,00000 620,00000 620,00000
150101 Капітальний ремонт сільського водогону в с.Гонората Котовського району 81,50000 81,50000 81,50000 81,50000
150101 Капітальний ремонт дитсадка на 50 місць "Ромашка" в с.Куяльник Котовського району 387,80000 387,80000 387,80000 387,80000
 За рахукнок субвенції з обласного бюджету на виконання інвестиційних проектів, в тому числі: 1956,50000 1956,50000 1956,50000 1956,50000
150101 Підвідний газпровід до с.Качурівка Котовського району - будівництво 1300,00000 1300,00000 1300,00000 1300,00000
150101 Капітальний ремонт водогону східної частини с.Новоселівка Котовського району 382,40000 382,40000 382,40000 382,40000
150101 Капітальний ремонт сільського водогону с.Гонората Котовського району  274,10000 274,10000 274,10000 274,10000
150202 0443 Розробка схем та проектних рішень масового застосування 198,40000 198,40000 198,40000 198,40000
в тому числі:
150202 Комплексна програма забезпечення містобудівної документації населених пунктів та територій Котовського району на 2012-2015 роки 198,40000 198,40000 198,40000 198,40000
250914 1060 Витрати, пов`язані з наданням та обслуговуванням державних пільгових кредитів, наданих індивідуальним сільським забудовникам 10,00000 10,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 10,00000
у т.ч.:
250914 1060 Програма надання державно пільгового кредиту населенню Котовського району „Власний дім” 10,00000 10,00000 10,00000
76 Фінансовий орган  (в частині  міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) 283,30000 283,30000 0,00000 0,00000 0,00000 120,00000 0,00000 0,00000 0,00000 120,00000 120,00000 403,30000
250404 0133 Інші видатки 241,3 241,3 241,3
Видатки на проведення земельних т оргів у формі аукціонів з продажу прав оренди земельних ділянок 110,70000 110,70000 110,70000
Видатки пов’язані з розвитком району 130,60000 130,60000 130,60000
250344 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіону 42,00000 42,00000 42,00000
250344 0180 Програма взаємодії органів місцевого самоврядування та виконавчої влади Котовського району на 2015 рік 42,00000 42,00000 42,00000
250380 0180 Інша субвенція із них: 120,00000 120,00000 120,00000 120,00000
придбання житла дітям сиротам та дітям позбавленим бітьківського пуклування в т.ч.: 120,00000 120,00000 120,00000 120,00000
Гоноратська сільрада 60,00000 60,00000 60,00000 60,00000
Любомирська сільрада 60,00000 60,00000 60,00000 60,00000
Всього 94244,13259 94224,13259 43553,60000 5459,60000 0,00000 6275,50003 1368,91535 0,00000 0,00000 4906,58468 4872,08468 100519,63262
Заступник голови Котовської районної ради О.В. Карауш
Додаток № 4
до рішення Котовської районної ради
 від   21.08.2015р. №   465     -VI 
Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
районного бюджету  у 2015 році по Котовському району
(тис. грн.)
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету2 Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування
згідно з типовою відомчою/типовою програмною3/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету
Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд у т.ч.:  Спеціальний фонд у т.ч.:  Разом загальний та спеціальний фонди у т.ч.: 
погашення кредиторської заборгованості (фінансових зобов'язань) за 2014р. погашення кредиторської заборгованості (фінансових зобов'язань) за 2014р. погашення кредиторської заборгованості (фінансових зобов'язань) за 2014р.
Районна рада 150,3 0,0 150,3 0,0
120201 0830 Програма  стимулювання та розвитку газети районної ради „Котовські вісті” на 2010-2015 роки 110,0 110,0
180410 0411 Програма охорони об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Котовського району на 2014-2015 роки 40,3 40,3
Районна державна адміністрація  163,77656 3,77656 163,77656 3,77656
130102 0810 Програма   розвитку фізичної культури та спорту в Котовському районі на  2012-2017 роки 33,77656 3,77656 33,77656 3,77656
250344 0180 Програма профілактики правопорушень на території Котовського району у 2015-2016 роках" 130,00000 130,00000
Районний відділ освіти 1 075,9 63,0 1 075,9 63,0
070702 0950 Курсові заходи післядипломної освіти 50,0 40,0 50,0 40,0
070807 0990 „Шкільний автобус»   на 2011-2015 рр. 882,9 22,0 882,9 22,0
070807 0990 Програма щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2011-2016рр»  1,0 1,0
070807 0990 Програма „Робота з обдарованими дітьми” 2011-2015 2,0 1,0 2,0 1,0
070807 0990 Відпочинок  та оздоровлення  дітей  Котовського району на період 2013-2015 роки 140,0 140,0
Управління праці та соціального захисту населення 111,0 2,0 111,0 2,0
090412 1090 Програма надання цільової адресної допомоги малозабезпеченим верствам населення Котовського району на 2014 рік 35,0 35,0
090412 1090 Програма соціальної підтримки інвалідів, громадян пільгової категорії на 2015 рік 2,0 2,0
091103 1040 Програма «Сім’я і молодь Котовщини» на  2014-2018 роки 1,0 1,0
091103 1040 Програма подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на період до 2016 року 2,0 1,0 2,0 1,0
091103 1040 Районна програма здійснення профілактики алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії та інших негативних проявів у дитячому середовищі на 2012-2015 роки 2,0 1,0 2,0 1,0
091209 1030 Програма фінансової підтримки ветеранів війни  Котовського району на 2015 рік 69,0 69,0
Відділ культури та туризму 12,57940 2,57940 12,57940 2,57940
110104 08029 Програма розвитку культури у Котовському районі  на 2012-2016  року 12,57940 2,57940 12,57940 2,57940
Відділ житлово-комунального господарства та будівництва Котовської районної державної адміністрації 10,0 0,0 198,4 40,0 208,4 40,0
150202 0443 Комплексна програма забезпечення містобудівної документації населених пунктів та територій Котовського району на 2012-2015 роки 198,4 40,0 198,4 40,0
250914 1060 Програма надання державно пільгового кредиту населенню Котовського району „Власний дім” 10,0 10,0
Фінансове управління Котовської районної державної адміністрації 42,0 42,0
250344 0180 Програма взаємодії органів місцевого самоврядування та виконавчої влади Котовського району на 2015 рік 42,0 42,0
Всього  1 565,55596 71,35596 198,40000 40,00000 1 763,95596 111,35596
 
 
 
Заступник голови Котовської райди                                                                                             О.В.Карауш
Додаток №5
до рішення Котовської райради
№  465 -У1 від 21.08.2015
Фінансування районного бюджету на 2015 рік
(тис.грн.)
Код Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
200000 Внутрішнє фінансування 2001,80236 632,21882 1369,58354 1197,36819
203000 Інше внутрішнє фінансування 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
203410 Одержано 92,60000 92,60000 0,00000 0,00000
203420 Повернено -92,60000 -92,60000 0,00000 0,00000
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 2001,80236 632,21882 1369,58354 1197,36819
208100 На початок періоду 2001,80236 955,11882 1046,68354 874,46819
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00000 -322,90000 322,90000 322,90000
600000 Фінансування за активними операціями 2001,80236 632,21882 1369,58354 1197,36819
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 2001,80236 632,21882 1369,58354 1197,36819
602100 На початок періоду 2001,80236 955,11882 1046,68354 874,46819
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00000 -322,90000 322,90000 322,90000
603000 Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
603000 Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Заступник голови Котовської районної ради О.В. Карауш

Календар новин

<< < Січень 2022 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31