Н О В И Н И З П О Д А Т К О В О ЇЕлектронне адміністрування ПДВ

У ВАГА!

Електронне адміністрування ПДВ

 

З 1 січня буде запроваджена система електронного адміністрування податку на додану вартість. Кабінет Міністрів України своєю постановою від 16.10.2014 року №569 затвердив Порядок електронного адміністрування податку на додану вартість , який визначає механізм відкриття та  закриття рахунків у системі електронного адміністрування ПДВ, особливості складання податкових накладних та розрахунків коригування кількісних і вартісних показників до податкових накладних у такій системі, а також механізм проведення розрахунків з бюджетом з використання зазначених рахунків.

Порядок набирає чинності з 1 січня 2015 року, а його основні положення такі:

- електронний рахунок відкривається платнику ПДВ Державною казначейською службою автоматично на безоплатній основі. Далі казначейство надсилає інформацію про відкриття електронного рахунку Державній фіскальній службі України, яка в свою чергу повідомляє платнику податків його реквізити;

- платникам податків, які застосовують спеціальний режим оподаткування відповідно до ст.209 Податкового кодексу України, відкривається єдиний електронний рахунок для обліку сум податку за результатами діяльності, передбаченою зазначеною статтею, та іншої діяльності;

- електронні рахунки відкриваються виключно на підставі реєстру платників податку, який ДФС після присвоєння особі індивідуального податкового номера платника податку надсилає Казначейству;

- датою початку здійснення платником податку опера­цій з використанням електронного рахунка є дата реєст­рації його платником податку (для платників податку, зареєстрованих до 1 січня 2015 р., — 1 січня 2015 року);.

- казначейство подає ДФС в розрізі платників податку інформацію щодо сум поповнення електронних рахун­ків та залишків на таких рахунках, а платник податку має право отримувати у ДФС інформацію про стан сво­го електронного рахунка, а також суму податку, на яку він має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Реєстрі;

- казначейство на підставі реєстрів, отриманих від ДФС, перераховуватиме до бюджету та/або на спеціаль­ний рахунок суми податку, зазначені в податкових деклараціях з ПДВ, з електронного рахунка платника по­датку;

- якщо платник подасть уточнюючий розрахунок, сплата податкових зобов'язань та сплата передбачених законодавством штрафних санкцій і пені здійснюються платником податку до відповідного бюджету з поточно­го рахунка.

***

 

   Нова форма декларацій по ПДВ та нові правила її складання

Фахівці Котовської ОДПІ повідомляють, що з 01.01.2015 року декларація по ПДВ подається за новою формою. Нова редакція звітності враховує попередні законодавчі новації у порядку справляння податку на додану вартість, а саме: у формі декларації добавлено окремі рядки, в яких вказується обсяги постачання та придбання товарів за ставкою 7%. Також у декларації з ПДВ з’явилися рядки, в яких має бути відображено коригування податкових зобов’язань або податкового кредиту згідно із ст.39 «Трансфертне ціноутворення» Податкового кодексу України.

Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість в цілому суттєво не змінився, але має деякі важливі новації. Одна з них стосується платників, які працюють в умовах дії угоди про розподіл продукції. При від’ємному значенні суми податку на додану вартість, розрахованої інвестором за угодою про розподіл продукції така сума підлягає відшкодуванню інвестору, в порядку та строки, передбачені угодою про розподіл продукції, затвердженою Кабінетом Міністрів України. При цьому інвестор має право на автоматичне бюджетне відшкодування такої суми в повному обсязі.

Ще одним суттєвим нововведенням є те, що платники, які подають податкову звітність в електронному вигляді, до додатка 8 мають подати скановані копії розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв’язку з придбанням товарів чи послуг, або скановані копії первинних документів, що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг.

Також у Порядку з’явилися нові правила стосовно процедури отримання платником ПДВ бюджетного відшкодування у випадку зміни його напрямку, а саме: якщо платником податку приймається рішення про отримання на банківський рахунок бюджетного відшкодування сум податку, які у попередніх періодах були ним задекларовані в рахунок зменшення податкових зобов’язань, то таке рішення приймається за умови наявності в картках особових рахунків залишку не використаної  суми податку, що була задекларована до бюджетного відшкодування у зменшення податкових зобов’язань наступних звітних періодів. Якщо такі умови дотримані, платником подається  уточнюючий розрахунок, у якому проводяться відповідні коригування зміни напрямку бюджетного відшкодування.

 Ці норми прописані в Наказі Мінфіну України від 23.09.2014  №966 «Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання   податкової звітності з податку на додану вартість»

***

Ігор Білоус: спільними зусиллями держави та бізнесу ми кардинально змінимо на краще ситуацію з подальшим розвитком країни

Про це Голова Державної фіскальної служби України Ігор Білоус заявив під час семінару-форуму «Оподаткування 2014: підсумки та перспективи», організованого редакцією журналу «Вісник Міндоходів» 11 грудня 2014 року.

«Сьогодні тривають дискусії щодо системи електронного адміністрування ПДВ. Хочу всіх заспокоїти: пропонується внести дуже багато змін до цього закону, зокрема, у частині від’ємного значення, критеріїв повернення ПДВ, запустити цей закон в тестовому режимі, щоб він попрацював квартал без штрафів, пройшов імплементацію, підприємці звикли до роботи за новими правилами. І вже потім, коли ми виправимо ті  помилки і похибки, які в нас можливо будуть виявлені під час тестування, запустити цей закон в дію», - зауважив Ігор Білоус.

Доопрацьоване законодавство, за словами Голови ДФС України, допоможе запровадити електронну систему адміністрування ПДВ, яка надасть можливість змінити податкове середовище і дисципліну сплати податків, зменшити втручання контролюючих органів в роботу суб’єктів господарювання.

***

Відповідальність за невиконання резидентами вимог щодо порядку та строків декларування валютних цінностей та іншого майна, що належить резиденту України і знаходяться за її межами

Несвоєчасне подання, приховування або перекручення у звітності даних про валютні операції тягне за собою відповідальність, передбачену ст.16 Декрету Кабінету міністрів України від 19.02.1993 .№ 15-93 „Про систему валютного регулювання і валютного контролю”, наказом ДПА України від 04.10.1999 р. № 542 «Про затвердження Порядку застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства» та Постановою Національного банку України від 08.02.2000 №49  «Про затвердження Положення про валютний контроль».

 Відповідно до п.2.7 Положення про валютний контроль, невиконання резидентами вимог щодо порядку та строків декларування валютних цінностей та іншого майна тягне за собою таку відповідальність:

- порушення строків декларування - накладення штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожний звітний період;

- порушення порядку декларування - накладення штрафу в розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порушенням порядку декларування є подання недостовірної інформації або перекручення даних, що відображаються у відповідній декларації, якщо такі дії свідчать про приховування резидентами валютних цінностей та майна, що знаходяться за межами України.

Неподання або несвоєчасне подання резидентами України декларації (за відсутності валютних цінностей та майна за межами України) не тягне за собою застосування фінансових санкцій.

                                                                              ***

 Приєднуйтесь до користувачів електронного сервісу «Електронний кабінет платника»

Електронний кабінет платника − це персональне автоматизоване робоче місце платника податків, доступ до роботи в якому здійснюється з будь-якого комп’ютера, підключеного до Інтернету, шляхом автентифікації з використанням електронного цифрового підпису та авторизації такого платника.

Електронний кабінет платника надає платникам податків можливість працювати з органами фіскальної служби дистанційно у режимі реального часу, а саме:

- подавати декларації з використанням електронного цифрового підпису і переглядати подану та/або сформовану податкову звітність; отримувати нагадування щодо строків подання звітності та сплати податків, зборів (обов’язкових платежів); отримувати інформацію щодо особистих реєстраційних даних (податковий номер платника податків, назва платника податків, основний вид діяльності; ПІБ бухгалтера та директора тощо); подавати заяви та отримувати в електронному вигляді довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами фіскальної служби; вести в електронному вигляді Книги обліку доходів та витрат; переглядати інформацію щодо стану своїх розрахунків з бюджетом, зокрема про заборгованість зі сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

                                                                    ***

 

Шановні землевласники та землекористувачі (юридичні та фізичні особи)  м.Котовськ та Котовського району

 

Фахівці Котовської ОДПІ повідомляють, що Рішенням Котовської міської ради від 23.04.2014р. № 545-VI, та рішеннями сільських рад Котовського району затверджена технічна документація з нової нормативної грошової оцінки землі.

Вказана нормативна грошова оцінка земель набирає чинності з 01.01.2015 року.

Звертаємо Вашу увагу, що згідно з п. 286.2 ст. 286 Податкового кодексу України платники плати за землю (юридичні особи та фізичні особи-підприємці) самостійно обчислюють суму земельного податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному органу державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік.

При цьому для визначення розміру земельного податку та орендної плати використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого законодавством (ст. 289.1 Податкового кодексу).

Одночасно з податковою декларацією необхідно надавати довідку (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

Враховуючи викладене, для повноти нарахування  сум земельного податку на 2015 рік, необхідно отримати нові довідки (витяги) про нормативну грошову оцінку земельних ділянок, які знаходяться у власності та/або користуванні.

 

Додатково повідомляємо, що для отримання  нової грошової  оцінки землі Вам необхідно звернутись до Управління Держземагенства у Котовському районі Одеської області   за адресою:  м.Котовськ, вул.Вокзальна,3

                                                                                  Прес-служба Котовської ОДПІ

                                                                                   ГУ Міндоходів в Одеській області

Календар новин

<< < Липень 2021 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31