НОВИНИ З ПОДАТКОВОЇ Оголошення для платників податків

Оголошення для платників податків

Шановні платники податків!

Державною фіскальною службою України реалізовано додатковий електронний сервіс для платників податків, що включені до Системи електронного адміністрування ПДВ, а саме, надсилання електронного повідомлення про взяття рахунків на облік в органах ДФСУ за даними, отриманими від банків та інших фінансових установ за розробленими електронними форматами.

***

Починаючи з 5 січня 2015 року реєстрація податкових накладних та розрахунків коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних буде здійснюватись за формами затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 14.11.2014 №1129 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 22 вересня 2014 року №957» (J/F1201007- податкова накладна, J/F1201107-додаток до податкової накладної, J/F1201207- розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної).

Додатково звертаємо увагу, що квитанції про прийняття/не прийняття податкових накладних та розрахунків коригування до податкової накладної будуть надходити у форматі xml відповідно стандарту затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 29.11.2013 № 729 «Про затвердження Формату (стандарту) електронного документа звітності суб'єктів господарювання та Опису довідників, що публікуються з Форматом (стандартом) електронного документа звітності суб'єктів господарювання».

Також, з 5 січня 2015 року впроваджується в дослідну експлуатацію новий електронний сервіс. За надісланим Запитом платники податків будуть мати можливість отримати в електронному вигляді податкові накладні, які зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних.

* * *

Прожитковий мінімум та мінімальна заробітна плата збільшиться з 1 грудня 2015 року

Законом України від 28 грудня 2014 року № 80-VІІІ «Про Державний бюджет України на 2015 рік» установлено:

• прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2015 року - 1176 гривень, з 1 грудня - 1330 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

- дітей віком до 6 років: з 1 січня 2015 року - 1032 гривень, з 1 грудня - 1167 гривень;

- дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2015 року - 1286 гривень, з 1 грудня - 1455 гривень;

- працездатних осіб: з 1 січня 2015 року - 1218 гривень, з 1 грудня - 1378 гривень;

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2015 року - 949 гривень, з 1 грудня - 1074 гривні (стаття 7).

• мінімальну заробітну плату:

- у місячному розмірі: з 1 січня - 1218 гривень,

з 1 грудня - 1378 гривень;

- у погодинному розмірі: з 1 січня - 7,29 гривні, з 1 грудня - 8,25 гривні (стаття 8).

Також звертаємо увагу, що податкова соціальна пільга надається в розмірі, який дорівнює 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи у розмірі на місяць, встановленому на 1 січня звітного податкового року.

У 2015 році податкова соціальна пільга складатиме 609 гривень.

Відповідно до підпyнкту 169.4.1 Податкового кодeкcу України, податкова соціальна пільга може застосовуватися до доходу прaцівника у виглядi зарплати чи прирівняних дo нeї виплат, якщo розмір доxоду нe перевищує прожиткового мінімуму, встановленoгo для працездатної особи станом нa 01 січня звiтнoгo податковогo року, помножeнoгo нa 1,4 тa округлeногo дo найближчиx 10 гривень.

Таким чином, величина доходу, яка дає право на податкову соціальну пільгу у 2015 році становитиме 1710 гривень (1218х1,4=1705,2).

* * *

Акцизний податок

Котовська ОДПІ повідомляє що Законом № 71-VIII від 28.12.2014р. «Про внесення змін до Податкового Кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» введено акцизний податок з реалізації через роздрібну торгову мережу алкогольних напоїв, тютюнових виробів і палива. Ставка податку буде встановлюватися місцевими органами влади у розмірі 5 % від обсягу реалізації. Введено акцизний склад для нафтопродуктів, альтернативного палива і скрапленого газу.

Платники акцизного податку щомісячно подають податкову декларацію до 20 числа наступного місяця; щомісячно сплачують акцизний податок за місцем здійснення реалізації.

Згідно п.4.1.106 цього Закону «максимальні роздрібні ціни - ціни, встановлені на підакцизні товари (продукцію з урахуванням усіх видів податків (зборів). Акцизний податок з реалізованих суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів не включається до максимальної роздрібної ціни. Максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) встановлюються виробниками або імпортерами товарів (продукції) шляхом декларування таких цін у порядку, встановленому Кодексом. Продаж суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, на які встановлюються максимальні роздрібні ціни, не може здійснюватися за цінами вищими за максимальні роздрібні ціни збільшеними на суму акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

***

До уваги платників єдиного податку

Відтепер до першої групи платників єдиного податку відносяться фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень; ставка податку до 10% від мін.з.п.

До другої групи віднесені фізичні особи-підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

- не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

- обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень.

- ставка до 20% від мін.з.п.

За винятком фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи.

До третьої групи відносять фізичних осіб - підприємців, які не використовують працю найманих осіб, або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 20000000 гривень; ставка 2% (за умови сплати ПДВ) і 4% (при включенні ПДВ до складу єдиного податку).

Четверта група платників єдиного податку це - сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.

Платники єдиного податку третьої - шостої груп, які перебували на обліку в контролюючих органах до 1 січня 2015 року, з 1 січня 2015 року вважаються платниками єдиного податку третьої групи відповідно до норм глави 1 розділу XIV Податкового Кодексу України.

***

Військовий збір

Продовжено справляння військового збору, причому не тільки на 2015 рік, але й далі - доти, поки Верховна Рада України не прийме рішення щодо того, що реформа Збройних Сил нарешті завершена.

Об'єктом оподаткування військовим збором тепер є всі доходи, визначені статтею 163 Податкового кодексу України. Тобто об'єкти оподаткування військовим збором і податком на доходи фізичних осіб тепер збігаються.

Для ФО – СПД на загальній системі оподаткування п.177.4 ст.177 Податкового Кодексу України містить тепер вичерпний перелік витрат, пов'язаних з отриманням доходів.

***

Стартувала кампанія декларування доходів громадян

З 1 січня 2015 року розпочалася кампанія декларування доходів громадян. Податкова декларація про майновий стан і доходи, отримані громадянами у 2014 році, подається до 1 травня 2015 року.

Декларацію про майновий стан та доходи можна подати до податкової інспекції за місцем реєстрації або прозвітувати в електронному вигляді.

Платники податку на доходи фізичних осіб, які бажають реалізувати своє право на податкову знижку за наслідками 2014 року, податкову декларацію можуть подати упродовж всього року.

Нагадаємо, що декларування доходів пов'язано із виконанням платниками норм Податкового кодексу України в частині податку на доходи фізичних осіб.

Також Кодексом визначено, що громадяни зобов'язані подати та/або мають право подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) за наслідками звітного податкового року для отримання податкової знижки та повернення частини сплаченого ними із заробітної плати податку.

Про очищення влади

Котовська ОДПІ інформує органи, що організовують проведення перевірок передбачених частиною четвертою статті 5 Закону України від 16.09.2014р. №1682-УП „Про очищення влади", які територіально належать до Котовського та Красноокнянського району , про необхідність надсилання запиту про проведення перевірки достовірності відомостей, а також копії декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік особи, стосовно якої проводиться перевірка, до Котовської об'єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС В Одеській області.

Окремо повідомляємо, що, у разі виникнення суперечностей при витребуванні копій трудових книжок осіб, стосовно яких проводиться перевірка, у органів, які організовують проведення таких перевірок, можливо використання інформації наданої організатором перевірки, щодо часу перебування особи на посадах, визначених у пунктах 1 - 10 частини першої статті 2 Закону України від 16.09.2014р. №1682-УП „Про очищення влади".

Прес-служба Котовської ОДПІ

ГУ ДФС в Одеській області

Календар новин

<< < Квітень 2021 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30