НОВИНИ З ПОДАТКОВОЇ: Майже 60 мільйонів гривень надійшло до Державного бюджету від котовських платників податків

Майже 60 мільйонів гривень надійшло до Державного бюджету від котовських платників податків

Платники, які перебувають на обліку в Котовській ОДПІ Головного управління ДФС в Одеській області протягом січня – листопада поточного року перерахували до Державного бюджету 50,7 млн. грн. податків та зборів. Це на 8,3 %, або на 3,9 млн. грн. більше прогнозних показників та на 12,5 млн. грн., або на 33% більше минулорічних надходжень. Так по м. Котовськ надійшло 36 млн грн., по Котовському району – 8,3 млн грн., Красноокнянському району – 6,4 млн грн.

У розрізі основних податків надходження до загального фонду Державного бюджету склали:

- податку на додану вартість надійшло 14,2 мільйонів гривень;

- військовий збір надійшло в сумі 9,1 мільйонів гривень;

- податку на прибуток надійшло 2,2 мільйони гривень.

Майже 5 мільйонів гривень надійшло в Державний бюджет у листопаді місяці, та 11,2 млн грн до місцевих бюджетів міста та районів.

***

Шановні платники! Своєчасно звітуйте та сплачуйте податки

Котовська ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області нагадує, що

14 грудня останній день подання

звіту про фактичні витрати на виплату середнього заробітку працівникам, призваним на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період

15 грудня останній день подання:

- звіту про використання РРО та книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за листопад (форма №ЗВР-1), якщо не передбачено подання інформації дротовими або бездротовими каналами зв'язку;

- довідки про використані розрахункові книжки за листопад

16 грудня останній день подання

заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування з I кварталу 2016 року та розрахунку доходу за попередній календарний рік

18 грудня останній день сплати

авансового внеску з єдиного податку за грудень 2015 року платниками, віднесеними до першої та другої груп

21 грудня останній день

подання:

- податкової декларації з ПДВ за листопад платниками, в яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю;

- звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів (форма №Д4 (місячна)) за листопад;

- заяви про відмову від спрощеної системи оподаткування з I кварталу 2016 року;

- декларації акцизного податку за листопад;

- податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за листопад платниками, які обрали місячний період для звітування, та за нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі у листопаді;

- податкової декларації зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності за листопад;

сплати:

- доплати (за потреби) податкового зобов'язання з акцизного податку на тютюнові вироби після реалізації тютюнової продукції;

- єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування роботодавцями за листопад (крім гірничих підприємств).

***

Платник податків має право на розстрочення та відстрочення грошових зобов'язань або податкового боргу

Фахівці Котовської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області повідомляють, що відповідно до пункту 100.2 статті 100 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VІ із змінами та доповненнями (далі – Кодекс) платник податків має право звернутися до контролюючого органу із заявою про розстрочення та відстрочення грошових зобов'язань або податкового боргу.

Розстроченням, відстроченням грошових зобов'язань або податкового боргу є перенесення строків сплати платником податків його грошових зобов'язань або податкового боргу під проценти, розмір яких дорівнює розміру пені, визначеному пунктом 129.4 статті 129 цього Кодексу.

Якщо до складу розстроченої (відстроченої) суми входить пеня, то для розрахунку процентів береться сума за вирахуванням суми пені (пункт 100.1 статті 100 Кодексу).

Підставою для розстрочення грошових зобов'язань або податкового боргу платника податків є надання ним достатніх доказів існування обставин, що свідчать про наявність загрози виникнення або накопичення податкового боргу. Перелік обставин, що свідчать про наявність загрози виникнення або накопичення податкового боргу, і доказів існування таких обставин затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 №1235.

Розстрочені суми грошових зобов'язань або податкового боргу (у тому числі окремо – суми штрафних (фінансових) санкцій) погашаються рівними частками починаючи з місяця, що настає за тим місяцем, в якому прийнято рішення про надання такого розстрочення (пункт 100.6 статті 100 Кодексу).

Відстрочені суми грошових зобов'язань або податкового боргу погашаються рівними частками починаючи з будь-якого місяця, визначеного відповідним контролюючим органом, але не пізніше закінчення 12 календарних місяців з дня виникнення такого грошового зобов'язання або податкового боргу, або одноразово у повному обсязі.

Розстрочення або відстрочення надаються окремо за кожним податком та збором. Строки сплати розстрочених (відстрочених) сум або їх частки можуть бути перенесені шляхом прийняття окремого рішення та внесення відповідних змін до договорів розстрочення (відстрочення) (пункт 100.11 статті 100 Кодексу).

Порядок розстрочення (відстрочення) грошових зобов'язань (податкового боргу) платників податків затверджено наказом Міністерства доходів і зборів України від 10.10.2013 №574, що зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31.10.2013 за №1853/24385.

***

Застосування РРО

Відповідно до статті 3 Закону України від 6 липня 1995 року № 265/95 «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (далі - Закон № 265 ) суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу зобов'язані: проводити розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи РРО з роздрукуванням відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, або у випадках, передбачених цим Законом, із застосуванням зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок.

Згідно з пунктом 296.10 статті 296 Податкового кодексу України РРО не застосовуються платниками єдиного податку першої, другої і третьої груп (фізичні особи - підприємці) незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1000000 гривень. У разі перевищення в календарному році обсягу доходу понад 1000000 гривень, застосування РРО для такого платника єдиного податку є обов'язковим. Водночас, оскільки з 01.07.2015 діяльність з роздрібної торгівлі пивом підлягає ліцензуванню на загальних підставах, передбачених для алкогольних напоїв, то фізичні особи - підприємці - платники єдиного податку, які здійснюють роздрібну торгівлю пивом, при розрахунках готівкою зобов'язані застосовувати належним чином зареєстровані РРО з роздрукуванням відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, та використовувати книги обліку розрахункових операцій у випадках, передбачених чинним законодавством.

***

Затверджена нова форма декларації з податку на прибуток

Наказ Міністерства фінансів України від 20.10.2015 року №897 «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств» набув чинності з 1 грудня 2015 року.

Нова форма декларації уніфіковано для всіх суб'єктів господарювання. Зокрема, ця форма подаватиметься і банками, і страховими компаніями, і сільськогосподарськими підприємствами та іншими платниками податку на прибуток.

Окрім цього, зменшено кількість додатків до декларації з 14 до 9.

Нагадаємо, що об'єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень ІІІ розділу Податкового кодексу України.

***

Щодо звітування за новою формою декларації про майновий стан і доходи

Котовська ОДПІ нагадує, що наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 №859, що зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26.10.2015 за №1298/27743 (далі – наказ №859), затверджена нова форма податкової декларації про майновий стан і доходи (далі – декларація).

Наказ №859 набрав чинності 17.11.2015 (опублікований в «Офіційнийному віснику України» від 17.11.2015 №89).

Як повідомляє Державна фіскальна служба України (далі – ДФС України) на головній сторінці офіційного веб-порталу (sfs.gov.ua), нова форма декларації запроваджується з 1 січня 2016 року.

Для зручності фізичних осіб у новій декларації об'єднано звітність по податку на доходи фізичних осіб та військовому збору. Враховуючи це, за результатами 2015 року фізичні особи, які отримували доходи не від податкових агентів (зокрема, від інших фізичних осіб) та іноземні доходи, визначають податкові зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб та військовому збору в одній податковій звітності. При цьому подання будь-якої додаткової звітності не передбачається.

Для спрощення та зменшення часу для заповнення декларації її обсяг зменшено з 2 аркушів до 1, а кількість додатків – з 7 до 4.

Одним з нововведень є те, що платник податків самостійно визначає свій статус: громадянин; особа, яка здійснює незалежну професійну діяльність; підприємець, який перебуває на загальній системі.

Нагадуємо, що за результатами 2015 року фізичні особи – підприємці, які перебувають на загальній системі, подають декларацію про майновий стан і доходи до 10 лютого 2016 року, в якій разом з доходами від підприємницької діяльності декларують іноземні та інші доходи.

Громадяни та особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, подають декларацію про майновий стан і доходи за результатами 2015 року до 1 травня 2016 року.

***

Прес-служба Котовської ОДПІ

ГУ ДФС в Одеській області

Календар новин

<< < Травень 2021 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31