Місцеві бюджети отримали майже 8 мільйонів гривень єдиного податку

Місцеві бюджети отримали майже 8 мільйонів гривень єдиного податку

За 11 місяців 2015 року платники податків Котовської ОДПІ сплатили до місцевих бюджетів 7,5 млн грн. єдиного податку. Це майже на 400 тис.грн. більше, ніж за аналогічний період минулого року. По м.Котовськ надійшло 4,7 млн грн. єдиного податку , Котовському району – 1,2 млн грн., Красноокнянському району – 1,6 млн грн.

Від фізичних осіб – підприємців, які використовують спрощену систему оподаткування місцеві скарбниці отримали більше 6 млн. грн. єдиного податку. Від юридичних осіб надійшло 1,5 млн грн. цього податку.

Нагадаємо, що з 28 липня 2015 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 19.06.2015 №578 "Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного податку", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.07.2015 за №800/27245. Зазначеним документом внесено зміни до форми податкової декларації платника єдиного податку. Вперше нову форму декларації платникам єдиного податку необхідно подати за результатами діяльності ІV кварталу 2015 року.

***

З початку року страхувальники Котовської ОДПІ сплатили майже 216 мільйонів гривень єдиного внеску

За словами заступника начальника Котовської ОДПІ Сергія Бурдейного, платники , які перебувають на обліку в Котовській ОДПІ, за січень - листопад 2015 року сплатили 215,7 млн. грн. єдиного соціального внеску. Зокрема, по м.Котовськ надійшло 159 млн грн., Котовському району -28 млн грн., Красноокнянському району – 28,7 млн грн. Доведений індикативний показник виконаний на 110% , перевиконання складає 19,3 млн грн. Порівняно з надходженнями аналогічного періоду минулого року теж спостерігається позитивна динаміка, надходження збільшились на 16 млн грн.

Приріст у сплаті єдиного соціального внеску Сергій Бурдейний пов'язує, зокрема, з усвідомленням платників щодо необхідності сплати єдиного соціального внеску, оскільки, сплачуючи свої зобов'язання з єдиного соціального внеску суб'єкти господарювання забезпечують своєчасну виплату пенсій пенсіонерам та надають своїм працівникам належні соціальні гарантії – захист на випадок безробіття, тимчасової втрати працездатності, захист від нещасних випадків та професійних захворювань.

При цьому, штрафні санкції за донарахування платником своєчасно не нарахованого єдиного внеску, пов'язаного із зміною розміру мінімальної заробітної плати та розміру максимальної величини, з якої справляється єдиний внесок, фіскальним органом не застосовуються.

***

Не забудьте замінити свої РРО до 01 січня 2016 року

Котовська ОДПІ нагадує, користувачам зареєстрованих та введених в експлуатацію до 01.01.2015 електронних контрольно-касових апаратів, що подають до фіскальних органів тільки інформацію про обсяг розрахункових операцій (Z–звіти), встановлений перехідний період тривалістю 1 рік для доопрацювання або заміни існуючої касової техніки на таку, яка забезпечує подання по електронних каналах зв'язку електронних копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків, минає.

Отже, суб'єктам господарювання до 01.01.2016 необхідно вивести з експлуатації реєстратори розрахункових операцій, які не створюють контрольну стрічку в електронній формі та не забезпечують подання по електронних каналах зв'язку електронних копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків.

***

Про подання декларації про майновий стан та доходи новоствореною ФОП

Відповідно до п. 177.5 ст. 177 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) фізичні особи – підприємці, які здійснюють діяльність на загальній системі оподаткування, подають до контролюючого органу податкову декларацію за місцем своєї податкової адреси за результатами календарного року у строки, встановлені для річного звітного податкового періоду, в якій також зазначаються авансові платежі з податку на доходи.

Форма декларації про майновий стан і доходи затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 № 859 «Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи» (далі – податкова декларація).

Фізичні особи - підприємці, які зареєстровані протягом року в установленому законом порядку, подають податкову декларацію за результатами звітного кварталу, в якому розпочата така діяльність. Вперше зареєстровані підприємці в податковій декларації також зазначають інформацію про майновий стан та доходи станом на дату державної реєстрації підприємця.

Підпунктом 49.18.2 п. 49.18 ст. 49 ПКУ визначено, що податкові декларації подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному кварталу або календарному півріччю (у тому числі в разі сплати квартальних або піврічних авансових внесків), протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя).

Отже, якщо новостворена фізична особа – підприємець перейшла на спрощену системи оподаткування у місяці або кварталі, в якому здійснена процедура державної реєстрації як суб'єкта господарювання, то вона подає до контролюючого органу за місцем своєї податкової адреси протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, податкову декларацію про майновий стан і доходи за період від дати державної реєстрації до переходу на спрощену систему оподаткування.

***

Про умови, за яких фізична особа - підприємець платник єдиного податку може самостійно перейти на сплату єдиного податку, встановленого для інших груп

Державна фіскальна служба України нагадує, що за умови дотримання фізичною особою - підприємцем платником єдиного податку вимог, встановлених Податковим кодексом України для обраної ним групи, такий платник може самостійно перейти на сплату єдиного податку, встановленого для інших груп платників єдиного податку, шляхом подання заяви до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного кварталу. При цьому у платника єдиного податку третьої групи, який є платником податку на додану вартість, анулюється реєстрація платника податку на додану вартість у порядку, встановленому Податковим кодексом України, у разі обрання ним першої або другої групи чи ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, яка включає податок на додану вартість до складу єдиного податку.

Такий порядок встановлено підпунктом 298.1.5 пункту 298.1 статті 298 Податкового кодексу України.

***

Конституційне право громадян на звернення

Звернення громадян до органів держави з питань забезпечення законності є їх конституційним правом. Останнє закріплюється у статті 40 Конституції України, яка наголошує, що усім громадянам гарантовано право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових осіб цих органів, які зобов'язані розглянути звернення і надати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Усі звернення громадян розглядаються в фіскальних органах уповноваженими посадовими особами під час особистого прийому громадян, який проводиться згідно з затвердженим графіком. Якщо розв'язати порушені в усному зверненні питання безпосередньо на особистому прийомі неможливо, то вони розглядаються в тому самому порядку, що й при письмовому зверненні. Про результати розгляду громадянинові повідомляється письмово або усно, за його бажанням, про що робиться відмітка в журналі.

Звернення може бути подане особисто як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне) чи надіслане по пошті чи надано в електронному вигляді. Громадянин може подати звернення також через уповноважену на це іншу особу, якщо ці повноваження, оформлені відповідно до чинного законодавства.

У зверненні мають бути вказані прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання громадянина та викладено суть порушеного питання. Письмове звернення має бути надруковано або написано від руки розбірливо і чітко, підписано заявником (групою заявників) із зазначенням дати. Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз'ясненнями в термін не пізніш як через десять днів від дня його надходження. Копія такого звернення залишається у впровадженні того органу чи установи, до яких звернувся заявник.

Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

Термін розгляду пропозицій, заяв та скарг обчислюється з дня, наступного за днем, з якого починається строк (таким днем є день їх надходження та реєстрації ), по день направлення заявнику відповіді на його звернення. Якщо останній день терміну розгляду звернення припадає на неробочий день, то за останній день терміну вважається перший після нього робочий день

Звернення розглядаються і вирішуються в термін не більше одного місяця від дня їх надходження враховуючи вихідні, святкові та неробочі дні, а ті, які не потребують додаткового вивчення та проведення перевірки за ними, - невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх отримання.

***

Прес-служба Котовської ОДПІ

ГУ ДФС в Одеській області

Шахраї не дрімають.

Увага!

Шахраї не дрімають.

Шановні платники податків, керівники підприємств, фізичні особи- підприємці.

Котовська об'єднана державна податкова інспекція повідомляє, що останнім часом мають місце випадки діяльності шахраїв, щодо вимагання коштів від імені керівництва податкової інспекції. Невідомі особи телефонують суб'єтам господарської діяльності та пропонують свої послуги у вирішенні проблемних питань.

Будьте обережні! В разі виявлення подібних випадків просимо Вас одразу повідомляти начальника Котовської ОДПІ за адресою: Одеська область, м. Котовськ вул. Калініна 126, та за телефоном: (04862) 22379, 22769 або УВБ ГУ ДФС в Одеській області за телефоном: (0482) 344978.

Давайте разом боротися проти шахрайства!

Надходження до Зведеного бюджету в Котовській ОДПІ склали майже 100 мільйони гривень

Надходження до Зведеного бюджету в Котовській ОДПІ склали майже 100 мільйони гривень

Протягом дев'яти місяців 2014 року до Зведеного бюджету Котовського та Красноокнянського районів платники, які перебувають на обліку в Котовській ОДПІ сплатили 99,3 млн. грн. податків та зборів, що на 7,9%, або на 7,3 млн. грн. більше планових призначень. Приріст надходжень проти аналогічного періоду минулого року склав 5,8%, або 5,4 млн. гривень.

Як зазначив начальник Котовської ОДПІ Головного управління Міндоходів в Одеській області Валерій Івашковський, приріст надходжень забезпечено за рахунок додаткових надходжень по податку на доходи фізичних осіб - 1,3 млн. грн., податку на прибуток – 0,6 млн. грн., плата за землю - 1,6 млн. грн.

***

Як виправити помилки в паперовій та електронній книгах обліку доходів та зборів

Фахівці Котовської ОДПІ надають роз'яснення щодо внесення виправлень до Книги обліку та доходів. Внесення виправлень до Книги фізичною особою- підприємцем на загальній системі оподаткування, яка веде облік доходів у паперовому вигляді, здійснюється шляхом закреслення помилкового запису та внесення нового, який засвідчується підписом.

У Книзі в електронному вигляді допускається виправлення помилок або коригування шляхом доповнення рядка, в якому відображається від'ємне або позитивне значення.

Дані книги заповнюються у гривнях з копійками та використовується фізичною особою – підприємцем на загальній системі оподаткування для заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи.

Відповідно до п.177.10 ст.177 Податкового Кодексу України фізичні особи – підприємці зобов'язані вести Книгу облі доходів і витрат та мати підтверджуючі документи щодо походження товару.

***

Терміни реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних не переносяться

Реєстрація податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних здійснюється платником ПДВ не пізніше п'ятнадцяти календарних днів, наступних за датою їх складання. Якщо п'ятнадцятий день, що настає за днем їх виписки, припадає на святковий чи вихідний день, то терміни реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, не переносяться.

Відповідна норма визначена п.201.10 ст.201 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями.

***

Юридична особа може перейти на спрощену систему оподаткування протягом року

Суб'єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів може перейти на спрощену систему оподаткування. Зробити це можна шляхом подання заяви до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу.

Юридична особа має право перейти на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року. До поданої заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік

Такий перехід може бути здійснений за умови, якщо протягом календарного року, що передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, суб'єктом господарювання дотримано відповідні вимоги (встановлені в п. 291.4 ст.291 ПКУ).

Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування регулюється ст. 298 Податкового кодексу України.

Платники ФСП сплачують орендну плату за земельні ділянки державної та комунальної власності

Платники фіксованого сільськогосподарського податку не є платниками земельного податку за земельні ділянки, які використовуються для ведення сільськогосподарського товаровиробництва. Водночас, орендну плату за земельні ділянки державної і комунальної власності такі платники сплачують відповідно до укладеного договору оренди землі.

Нагадуємо, орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної власності - обов'язковий платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою.

Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

Платники фіксованого сільськогосподарського податку не є платниками, зокрема, земельного податку (крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються для ведення сільськогосподарського товаровиробництва).

Порядок сплати орендної плати регулюється ст. 288 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями.

***

Ігор Білоус: Віднині до Державного бюджету України надходитимуть значні суми податку на прибуток від підприємств банківського сектору

«Віднині до Державного бюджету України надходитимуть значні суми податку на прибуток від підприємств банківського сектору. Це стало можливим завдяки рішенню Вищого адміністративного суду України. ВАСУ підтримав позицію ДФС України з питання оподаткування операцій з продажу банківськими установами прав вимоги за кредитними договорами. Тільки за однією справою на користь ДФС буде надходження до бюджету України майже 140 млн. грн. лише від одного з банків України», - заявив Голова Державної фіскальної служби України Ігор Білоус.

Вищий адміністративний суд України рішенням від 23 вересня 2014 року підтримав позицію ДФС України щодо неправомірності формування одним з найбільших банків України від'ємного значення об'єкту оподаткування з податку на прибуток за рахунок відступлення права вимоги за кредитними договорами пов'язаним особам.

У вказаному рішенні Вищий адміністративний суд України визначив, що для цілей обліку з податку на прибуток операції з відступлення права вимоги в розумінні пункту 153.5 статті 153 Податкового кодексу України є різновидом операції з продажу товарів. Причому продавцем відповідних товарів є особа, яка здійснює відступлення права вимоги за компенсацію, тобто – банк.

На вказані операції з відступлення права вимоги (факторингу) поширюються обмеження у врахуванні витрат, передбачених абзацом другим підпункту 153.2.6 пункту 153.2 статті 153 Податкового кодексу України. Тому витрати, понесені у зв'язку з відступленням права вимоги пов'язаній особі, не можуть перевищувати доходів, отриманих продавцем як компенсацію вартості проданої вимоги.

Прес служба Котовської ОДПІ

ГУ Міндоходів в Одеській області

.... Н О В И Н И З П О Д А Т К О В О Ї 29.09.2014

Котовськими платниками забезпечено надходжень до Державного бюджету 13 мільйонів гривень

За січень-серпень 2014 року Котовською ОДПІ до Державного бюджету забезпечено надходжень у сумі 13 млн. грн., що дозволило забезпечити позитивну динаміку до попереднього року (5% за темпами та додаткові 600 тис. грн.)

Зростання надходжень до Державного бюджету стало за рахунок основних бюджетоутворюючих платежів, а саме :

податок на прибуток – забезпечено надходжень 2,9 млн.грн.,

податок на додану вартість – забезпечено всього надходжень 8 мнл.грн.

Надходження до Зведеного бюджету проти запланованих збільшилося як в цілому, так і до бюджетів територіальних одиниць : м. Котовськ – на 1 млн. грн., та по Котовському району – на 430 тис. грн., Красноокнянському району- на 442 тис.грн.

***

Сплата збору за першу реєстрацію транспортного засобу юридичною особою

Юридичні особи в десятиденний строк після першої реєстрації в Україні транспортних засобів подають відповідному контролюючому органу за місцем свого знаходження та за місцем реєстрації транспортного засобу розрахунок суми збору за такі транспортні засоби. Розрахунок подається за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України.

До розрахунку обов'язково додаються копії реєстраційних документів, завірені відповідним уповноваженим державним органом України, який проводив таку реєстрацію.

Таким чином, юридичною особою збір за першу реєстрацію транспортного засобу сплачується за місцем реєстрації транспортних засобів за ставками, які діють на день сплати.

Якщо місце знаходження юридичної особи та місце реєстрації транспортного засобу не співпадають, то збір за першу реєстрацію транспортного засобу за місцем знаходження юридичної особи не сплачується, оскільки він сплачується за місцем реєстрації транспортних засобів за ставками, які діють на день сплати.

Порядок сплати збору за першу реєстрацію транспортного засобу ренгулюється ст. 239 Податкового кодексу України.

***

Чи може платник податків подати уточнюючу звітність до початку планової документальної перевірки?

Якщо платник податків отримав копію наказу про проведення документальної планової перевірки та письмове повідомлення із зазначенням дати проведення такої перевірки, то уточнюючі розрахунки він може подати до її початку.

Під час проведення документальних планових та позапланових перевірок платник не має права подавати уточнюючі розрахунки до поданих ним раніше податкових декларацій за будь-який звітний (податковий) період з відповідного податку і збору, який перевіряється контролюючим органом.

Нагадаємо, про проведення документальної планової перевірки керівником контролюючого органу приймається рішення, яке оформлюється наказом.

Право на проведення документальної планової перевірки платника податків надається лише у випадку, коли йому не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня проведення зазначеної перевірки вручено під розписку або надіслано рекомендованим листом з повідомленням про вручення копію наказу про проведення документальної планової перевірки. Разом з копією наказу повинно бути письмове повідомлення із зазначенням дати початку проведення такої перевірки.

Відповідна норма передбачена ст. 50 і 77 р. ІІ Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI зі змінами та доповненнями

***

Володимир Хоменко: Спірні статті КПК повинні бути опрацьовані з бізнесом

Усі пропозиції до спірних статей Кримінального процесуального кодексу повинні розроблятися спільно з бізнесом. Про це заявив Перший заступник голови Державної фіскальної служби України Володимир Хоменко під час зустрічі з президентом Американської торгівельної палати в Україні. У свою чергу, президент АТП Бернард Кейсі зазначив, що підтримує зусилля ДФС щодо забезпечення дотримання податкового законодавства та створення належних умов діяльності сумлінних платників податків.

Учасники зустрічі, яка була присвячена обговоренню стратегічних планів та напрацювань ДФС, боротьбі з економічними злочинами та вдосконаленню правоохоронної діяльності, обговорили урядову ініціативу щодо створення Служби фінансових розслідувань та механізми громадського контролю за її діяльністю.

"Створення СФР є складовою цієї реформи, що спрямована на полегшення умов ведення бізнесу в Україні та підвищення ефективності захисту економічних інтересів держави через зменшення тиску на бізнес та впровадження дієвої системи контролю за надходженнями та витратами державного бюджету», - підкреслив Перший заступник Голови ДФС України.

***

Вкрадені у держави кошти повертатиме офіцер від України при Європолі

Про це йшлося на зустрічі керівників підрозділів ДФС з представниками Служби розслідування фінансових злочинів при МВС Литовської Республіки.

Під час зустрічі сторони окремо обговорили питання створення посади офіцера зв'язку від України у Європолі. Цю посаду буде запроваджено в рамках Угоди про стратегічне співробітництво між Україною та Європейським поліцейським офісом.

За словами радника Служби розслідування фінансових злочинів при МВС Литовської Республіки Ігоріса Кржечковскіса, угода є лише формою, яка дозволить закріпити представника ДФС України у Європолі.

"Значно важливішою для України буде ефективна діяльність офіцера зв'язку, який стане з'єднуючою ланкою з правоохоронними органами інших країн. Її сьогодні дуже не вистачає Україні для протидії міжнародним податковим злочинам, - підкреслив Ігоріс Кржечковскіс. - Крім того, створення цієї посади зробить ефективним пошук і повернення незаконно виведених до інших держав коштів – це надзвичайно актуальне для України питання".

***

Чи можна в рядку «Номер телефону» податкової накладної зазначати номер мобільного телефону?

Формою податкової накладної, яка затверджена наказом Міністерства доходів і зборів України від 14.01.2014 № 10, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.01.2014 за № 185/24962 (далі – Порядок № 10), крім обов'язкових реквізитів передбачені й інші додаткові реквізити, зокрема, «Номер телефону» продавця та покупця.

Для заповнення рядка «Номер телефону» податкової накладної передбачено десять клітинок, які заповнюються у числовому форматі. При заповненні цього рядка слід зазначати телефонний номер абонента з кодом населеного пункту або відповідним кодом мобільного оператора. Номер телефону вирівнюється по правому краю поля і не повинен містити жодних інших знаків та символів (п. 2 Порядку № 10).

Враховуючи викладене, податкова накладна, в якій платником ПДВ зазначено номер мобільного телефону (за умови вірно заповнених всіх обов'язкових реквізитів та інших рядків) не вважається заповненою з порушеннями.

Прес-служба Котовської ОДПІ

ГУ Міндоходів в Одеській області

НОВИНИ З ПОДАТКОВОЇ

podatkova sluzhbaВ 2014 році ставка податку на прибуток знизилася до 18 відсотків

Законом України № 713-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставок окремих податків» передбачено поступове зниження ставки податку на прибуток.

Зокрема, в поточному році основна ставка податку на прибуток складе 18 відс., в 2015-му вона зменшиться до 17 відс.,  а в 2016-му  – до 16 відс.

Нагадаємо, що в минулому році ставка податку на прибуток становила 19 відс.

Для суб’єктів індустрії програмної продукції ставка податку на прибуток  залишається незмінною – 5 відс.

За порушення правил звітування з ЄСВ – штраф  

 Фахівці Котовської податкової попереджають платників ЄСВ про адміністративну відповідальність.

Згідно зі статтею 26 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування» посадові особи платників ЄСВ несуть адміністративну відповідальність за:

  • порушення порядку нарахування, обчислення і строків сплати єдиного внеску;
  • неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності щодо єдиного внеску;
  • подання недостовірних відомостей, що використовуються в Державному реєстрі, інших відомостей, передбачених Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування».

У цих випадках згідно з чинним законодавством передбачено штраф від двадцяти до тридцяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян (340 – 510 грн.). А повторне (протягом року) вчинення таких дій особою, яка вже була раніше притягнута до адміністративної відповідальності, загрожує штрафом від тридцяти до сорока неоподаткованих мінімумів доходів громадян (510 – 680 грн.). Для того, щоб уникнути зайвих хвилювань та незручностей, пов’язаних з поданням звітності на паперових носіях, спеціалісти ГУ Міндоходів у м. Києві нагадують про можливість подання звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування засобами електронної комунікації в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

 

Міндоходів планує спростити процедуру визначення митної вартості  

Міністерство доходів і зборів має намір спростити процедуру визначення митної вартості товарів, що ввозяться до України,  за рахунок перенесення її на стадію пост-аудиту з одночасним підвищенням відповідальності суб’єктів ЗЕД. Про підготовку відповідного законопроекту повідомив Міністр доходів і зборів України Олександр Клименко під час зустрічі з екс- та новопризначеним президентами Американської Торгівельної Палати Хорхе Зукоскі та Бернардом Кейсі.

„Ми розуміємо, що на сьогодні процедура перевірки заявленої митної вартості займає занадто багато часу, тому прагнемо зробити її більш оперативною за рахунок перенесення її на стадію пост-аудиту. Але водночас буде збільшена відповідальність бізнесу за порушення правил під час декларування митної вартості. Із цією пропозицією до нас звернулися саме імпортери, тому прийняття цього закону свідчитиме про довіру між Міністерством та бізнесом”, – зазначив Олександр Клименко.

Міністр підкреслив, що в найближчий час законопроект буде винесено на обговорення із громадськістю і закликав представників Палати до активної участі в опрацюванні проекту документу та внесенні у разі необхідності пропозицій до його змісту.

 

Сплачувати податки  - конституційний  обов'язок  кожного платника

 

            Одним з вагомих джерел поповнення місцевих бюджетів є надходження  плати за землю, яка складає 15 % від загальних надходжень. 

         Протягом 2013 року до місцевих бюджетів м. Котовська та Котовського району  надійшло майже 13 млн. грн. плати за  землю, ця сума була б значно більшою, якби окремі  платники податків сумлінно ставилися до сплати  своїх   податкових  зобов'язань.     

         Так, станом на 31.12.2013 р. по м. Котовську та Котовському району  заборгованість по платі за землю складає 1,6 млн. грн.., в т.ч. по платникам, які  визнані банкрутами -  1,3 мнл. грн.

         По м. Котовську заборгованість по платі за землю складає 1,5 млн. грн., в т.ч.  борг банкрутів  1,2 млн. грн.        

            Заборгованість по Котовському району складає  123 тис. грн., в т.ч. борг банкрутів 85,1 тис. грн.

              Сумлінне виконання платниками податків своїх  обов'язків надає можливість місцевим  бюджетам, додатково спрямувати кошти на виконання соціальних  програм.

 

Прес - служба Котовської ОДПІ

ГУ Міндоходів в Одеській області

Шановні відвідувачі сайту!

 

Шановні відвідувачі сайту!

 Тут Ви маєте можливість отримати оперативну, достовірну інформацію про роботу районної ради, її постійних комісій, висловлювати пропозиції з вирішення нагальних проблем району, населених пунктів району, надсилати свої зауваження, приймати участь в обговоренні проектів рішень. Впевнений, що інформація розміщена на сторінках сайту допоможе краще пізнати наш чудовий край, а потенційним інвесторам чіткіше визначитися у можливих напрямках співпраці, професійній, підприємницькій, освітній діяльності та у повсякденному житті. Сподіваюсь, що тут Ви знайдете багато цікавої і корисної інформації. 

З повагою 

     Голова Котовської районної ради                О.М. Бордюжа


Календар новин

<< < Січень 2022 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31