Про надання дозволу на укладання договору оренди з ГО «Асоціація аграріїв Подільського району»

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

РІШЕННЯ

Про надання дозволу на укладання договору оренди з ГО «Асоціація аграріїв Подільського району»

На підставі ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення районної ради «Про затвердження положення про оренду нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл та селищ Котовського району» від 21 грудня 2015 року №38-VII та Методики розрахунку і порядку використання орендної плати за користування майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ району, затвердженої рішенням районної ради від 24 березня 2017 року, клопотання від ГО «Асоціація аграріїв Подільського району» від 26 грудня 2018 року № 63, Подільська районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл голові районної ради Білоус Л. М. на укладання договору оренди частини нежитлового приміщення на першому та другому поверсі адміністративної будівлі за адресою: м. Подільськ, вул. Соборна, з ГО «Асоціація аграріїв Подільського району» загальною площею 100м.кв.

2. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію з питань економіки, підприємництва, будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства, енергозбереження та інвестиційної діяльності (Сапожинський В.Г.).

Голова Подільської

районної ради                                                                    Л. М. Білоус

08 лютого 2019 року

№ 384- VII

Про затвердження Звіту про оціночну (ринкову) вартість комплексу нежитлових будівель, розташованого за адресою : Одеська область, м. Подільськ, вул. Соборна, 105

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

РІШЕНННЯ

Про затвердження Звіту про оціночну (ринкову) вартість комплексу нежитлових будівель, розташованого за адресою : Одеська область, м. Подільськ, вул. Соборна, 105

Відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інструкції «Про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна» затвердженої Наказом Держбуду України 24.05.2001р. №127 та протоколу комісії з питань відбору суб'єкта для виготовлення технічної документації на нерухоме майно комунальної власності Подільського району № 1 від 25 січня 2019 року, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Звіт про оціночну (ринкову) вартість комплексу нежитлових будівель, розташованого за адресою : Одеська область, м. Подільськ, вул. Соборна, 105.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань економіки, підприємництва, будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства, енергозбереження та інвестиційної діяльності (Сапожинський В. Г.).

Голова Подільської

районної ради                                                                    Л. М. Білоус

08 лютого 2019 року

№ 383 –VІІ

Про надання частини основної щорічної відпустки голові районної ради Білоус Л. М.

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

РІШЕНННЯ

Про надання частини основної щорічної відпустки

голові районної ради Білоус Л. М.

Розглянувши заяву голови районної ради Білоус Л. М. про надання частини щорічної основної відпустки, відповідно ст. 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», ст. 10, 12 Закону України «Про відпустки» та постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. № 268 зі змінами, керуючись ст. 43, 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада :

ВИРІШИЛА :

1. Надати голові районної ради Білоус Людмилі Миколаївні частину щорічної основної відпустки за період роботи з 15 грудня 2017 року по 14 грудня 2018 року тривалістю 16 календарних днів з 18 березня по 02 квітня 2019 року.

Підстава: заява Білоус Л. М.

Голова Подільської

районної ради                                                           Л. М. Білоус

08 лютого 2019 року

№ 382-VІІ

Про затвердження структури, штатного розпису і кошторису видатків на утримання районної ради та її виконавчого апарату на 2019 рік

УКРАЇНА

Одеська область

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження структури, штатного

розпису і кошторису видатків

на утримання районної ради

та її виконавчого апарату на 2019 рік

Відповідно до ст.140-144 Конституції України, ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанов Кабінету Міністрів України № 268 від 09.03.2006 р. "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" та №1013 від 09.12.2015 р. «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів», розглянувши пропозицію голови районної ради щодо структури, штатного розпису та витрат на утримання виконавчого апарату районної ради , Подільська районна рада Одеської області, -

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити структуру та штатний розпис виконавчого апарату районної ради на 2019 рік (додаток 1, 2).

2. Затвердити кошторис видатків на утримання районної ради на 2019 рік (додаток 3).

3. Встановити. виплату надбавки за виконання особливо важливої роботи в розмірі 50 % посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадових осіб органів місцевого самоврядування та вислугу років працівникам виконавчого апарату ради, яка встановлюється розпорядженням голови районної ради. Виплата надбавки здійснюється в межах фонду заробітної плати.

Виплату допомоги для оздоровлення та премії працівникам виконавчого апарату районної ради проводити в межах кошторисних призначень за розпорядженням голови районної ради.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на голову районної ради.

Голова районної ради                                                                             Л.М.Білоус

08 лютого 2019 року

№ 379-VII

Додаток № 1 до рішення

від 08 лютого 2019 року № 379-VII

 

 

 

СТРУКТУРА

виконавчого апарату Подільської районної ради

Одеської області

 

з/п

Назва структурного підрозділу та посад

Кількість штатних

посад

1

Голова

1

2

Керуючий справами

1

3

Головний бухгалтер

1

4

Головний спеціаліст

2

 

Усього

5

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 2 до рішення

від 08 лютого 2019 року № 379-VII

 

 

 

ШТАТНИЙ РОЗПИС

виконавчого апарату Подільської районної ради

Одеської області з 01.01.2019 року

 

з/п

Назва структурного підрозділу та посад

Кількість штатних

посад

Посадовий оклад (грн.)

Фонд заробітної плати на місяць за посадовими окладами (грн.)

1

Голова ради

1

11000

11000

2

Керуючий справами

1

8300

8300

3

Головний бухгалтер

1

6300

6300

4

Головний спеціаліст

2

4100

4100

 

Усього

5

х

33800

Додаток № 3 до рішення

від 08 лютого 2019 року № 379-VII

КОШТОРИС

на 2019 рік

21020604, Подільська районна рада Одеської області______________________________________________
                                                                          (код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

66300, м.Подільськ Одеської області, вул.Соборна,105 __________________________________________________________
                                                                      (найменування міста, району, області) 

Вид бюджету місцевий _________________________________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 01 Апарат місцевої ради _______________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ра

 

Найменування 

Код 

Усього на рік 

РАЗОМ 

загальний фонд 

спеціальний фонд 

НАДХОДЖЕННЯ - усього 

х 

39000

-

39000

Надходження коштів із загального фонду бюджету 

х 

39000

Х

39000

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: 

х 

-

-

-

надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 

25010000 

Х

-

-

(розписати за підгрупами) 

-

-

-

інші джерела власних надходжень бюджетних установ 

25020000 

Х

-

-

(розписати за підгрупами) 

-

-

-

інші надходження, у тому числі: 

Х

-

-

інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) 

 

Х

-

-

фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання) 

Х

-

-

повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) 

Х

-

-

х

-

-

ВИДАТКИ ТАНАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього 

х 

458475,11

-

458475,11

Поточні видатки 

2000 

458475,11

-

458475,11

Оплата праці 

2110 

345035,11

-

345035,11

Заробітна плата 

2111 

345035,11

-

345035,11

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112 

-

-

-

Нарахування на оплату праці

2120 

76040,00

-

76040,00

Використаннятоварів і послуг

2200 

-

-

-

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

-

-

-

Медикаменти та перев'язувальні матеріали 

2220 

-

-

-

Продукти харчування 

2230 

-

-

-

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

-

-

-

Видатки на відрядження 

2250

-

-

-

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

-

-

-

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 

2270 

37400,00

-

37400,00

Оплата теплопостачання 

2271

-

-

-

Оплата водопостачання і водовідведення 

2272

800,00

-

800,00

Оплата електроенергії  

2273

9100,00

-

9100,00

Оплата природного газу 

2274 

-

-

-

Оплата інших енергоносіїв 

2275

27500,00

-

27500,00

Оплата енергосервісу 

2276

-

-

-

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм  

2280

-

-

-

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм  

2281 

-

-

-

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 

2282 

-

-

-

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

-

-

-

Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань

2410

-

-

-

Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань

2420

-

-

-

1

2

3

4

5

Поточні трансферти 

2600 

-

-

-

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

-

-

-

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 

2620

-

-

-

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

-

-

-

Соціальне забезпечення 

2700

-

-

-

Виплата пенсій і допомоги 

2710

-

-

-

Стипендії 

2720

-

-

-

Інші виплати населенню 

2730

-

-

-

Інші поточні видатки

2800

-

-

-

Капітальні видатки 

3000

-

-

-

Придбання основного капіталу 

3100 

-

-

-

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 

3110 

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання) 

3120 

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання) житла 

3121 

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 

3122 

-

-

-

Капітальний ремонт 

3130 

-

-

-

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131 

-

-

-

Капітальний ремонт інших об'єктів 

3132 

-

-

-

Реконструкція та реставрація 

3140 

-

-

-

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141 

-

-

-

Реконструкція та реставрація інших об'єктів 

3142 

-

-

-

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 

3143 

-

-

-

Створення державних запасів і резервів 

3150 

-

-

-

Придбання землі та нематеріальних активів  

3160 

-

-

-

Капітальні трансферти 

3200 

-

-

-

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 

3210 

-

-

-

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 

3220 

-

-

-

Капітальні трансферти урядам  іноземних держав та міжнародним організаціям

3230 

-

-

-

Капітальні трансферти населенню 

3240 

-

-

-

Надання внутрішніх кредитів 

4110 

-

-

-

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 

4111 

-

-

-

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 

4112 

-

-

-

Надання інших внутрішніх кредитів 

4113 

-

-

-

Надання зовнішніх кредитів 

4210

-

-

-

Нерозподілені видатки 

9000 

-

-

-

Про надання частини основної щорічної відпустки голові районної ради Білоус Л. М.

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

РІШЕНННЯ

Про надання частини основної щорічної відпустки

голові районної ради Білоус Л. М.

Розглянувши заяву голови районної ради Білоус Л. М. про надання частини щорічної основної відпустки, відповідно ст. 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», ст. 10, 12 Закону України «Про відпустки» та постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. № 268 зі змінами, керуючись ст. 43, 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада :

ВИРІШИЛА :

1. Надати голові районної ради Білоус Людмилі Миколаївні частину щорічної основної відпустки за період роботи з 15 грудня 2017 року по 14 грудня 2018 року тривалістю 16 календарних днів з 18 березня по 02 квітня 2019 року.

Підстава: заява Білоус Л. М.

Голова Подільської

районної ради                                                                           Л. М. Білоус

08 лютого 2019 року

№ -VІІ

Про затвердження Звіту про оціночну (ринкову) вартість комплексу нежитлових будівель, розташованого за адресою : Одеська область, м. Подільськ, вул. Соборна, 105 на сесії районної ради

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

РІШЕНННЯ

Про затвердження Звіту про оціночну (ринкову) вартість комплексу нежитлових будівель, розташованого за адресою : Одеська область, м. Подільськ, вул. Соборна, 105 на сесії районної ради

Відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інструкції «Про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна» затвердженої Наказом Держбуду України 24.05.2001р. №127 та протоколу комісії з питань відбору суб'єкта для виготовлення технічної документації на нерухоме майно комунальної власності Подільського району № 1 від 25 січня 2019 року, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Звіт про оціночну (ринкову) вартість комплексу нежитлових будівель, розташованого за адресою : Одеська область, м. Подільськ, вул. Соборна, 105.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань економіки, підприємництва, будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства, енергозбереження та інвестиційної діяльності (Сапожинський В. Г.).

Голова Подільської

районної ради                                                                      Л.М. Білоус

08 лютого 2019 року

№ –VІІ

РІШЕННЯ Про внесення змін і доповнень до рішення Подільської районної ради від 28 грудня 2018 року №376-VI I «Про районний бюджет Подільського району на 2019 рік»

УКРАЇНА

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

Одеської області

РІШЕННЯ

Про внесення змін і доповнень до рішення Подільської районної ради від 28 грудня 2018 року №376-VI I «Про районний бюджет Подільського району на 2019 рік»

Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести такі зміни і доповнення до рішення сесії районної ради від 28 грудня 2018 року №376-VII "Про районний бюджет Подільського району на 2019 рік":

1.1. У пункті 1:

- в абзаці 1 цифру «81664100,00» замінити на цифру «81784130,00», цифру «81664100,00» замінити на цифру «81784130,00»;

- в абзаці 2 цифру «81664100,00» замінити на цифру «82208605,11», видатки загального фонду цифру «81664100,00» замінити на цифру «82208605,11» та пункт 1 доповнити словами:

«Встановити граничний обсяг дефіциту загального фонду районного бюджету у сумі 424475,11 тис.грн. джерелом покриття якого є вільний залишок коштів районного бюджету загального фонду»

2. Викласти у новій редакції додатки №1- 4 до рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та фінансово-економічної політики.

Голова Подільської

районної ради                                                                              Л.М.Білоус

№ 381-VII

08.02.2019

Додаток 1

до рішення Подільської районної ради

від 08.02.2019 № 381-VII

ДОХОДИ_x000D_ місцевого бюджету на 2019 рік

(грн)

Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд

усього у тому числі бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6

20000000 Неподаткові надходження   39000,00 39000,00 0,00 0,00

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  39000,00 39000,00 0,00 0,00

22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   39000,00 39000,00 0,00 0,00

22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  39000,00 39000,00 0,00 0,00

Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 39000,00 39000,00 0,00 0,00

40000000 Офіційні трансферти   81745130,00 81745130,00 0,00 0,00

41000000 Від органів державного управління   81745130,00 81745130,00 0,00 0,00

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 81745130,00 81745130,00 0,00 0,00

41050100 Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління 5053900,00 5053900,00 0,00 0,00

41050200 Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 9447800,00 9447800,00 0,00 0,00

41050300 Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги не 66064000,00 66064000,00 0,00 0,00

41050700 Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного 829400,00 829400,00 0,00 0,00

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 350030,00 350030,00 0,00 0,00

X Разом доходів 81784130,00 81784130,00 0,00 0,00

Додаток 2

до рішення Подільської районної ради

від 08.02.2019 № 381- VII

РОЗПОДІЛ

видатків місцевого бюджету на 2019 рік

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ

усього видатки споживання з них видатки розвитку усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки розвитку

оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0100000 Подільська района рада 458475,11 458475,11 421075,11 37400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 458475,11

0110000 Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільського 458475,11 458475,11 421075,11 37400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 458475,11

0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 458475,11 458475,11 421075,11 37400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 458475,11

0200000 Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи) 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5000,00

0210000 Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи) 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5000,00

0218700 8700 0133 Резервний фонд 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5000,00

0800000 Управління соціального захисту населення Подільської РДА 81745130,00 81745130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81745130,00

0810000 Орган з питань соціального захисту населення 81745130,00 81745130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81745130,00

0813011 3011 1030 Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 953900,00 953900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 953900,00

0813012 3012 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 4100000,00 4100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4100000,00

0813021 3021 1030 Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 1245500,00 1245500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1245500,00

0813022 3022 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 8202300,00 8202300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8202300,00

0813041 3041 1040 Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами 360000,00 360000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360000,00

0813042 3042 1040 Надання допомоги при усиновленні дитини 18920,00 18920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18920,00

0813043 3043 1040 Надання допомоги при народженні дитини 14222600,00 14222600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14222600,00

0813044 3044 1040 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 4500000,00 4500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4500000,00

0813045 3045 1040 Надання допомоги на дітей одиноким матерям 15490780,00 15490780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15490780,00

0813046 3046 1040 Надання тимчасової державної допомоги дітям 310000,00 310000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310000,00

0813047 3047 1040 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям 17700000,00 17700000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17700000,00

0813048 3048 1040 Надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги 'пакунок малюка' 1100000,00 1100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1100000,00

0813050 3050 1070 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 51710,00 51710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51710,00

0813081 3081 1010 Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю 8622400,00 8622400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8622400,00

0813082 3082 1010 Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд 1790600,00 1790600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1790600,00

0813083 3083 1010 Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу 1397700,00 1397700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1397700,00

0813084 3084 1040 Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату 544000,00 544000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 544000,00

0813085 3085 1010 Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку 7000,00 7000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7000,00

0813090 3090 1030 Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни 56500,00 56500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56500,00

0813160 3160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 230000,00 230000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230000,00

0813171 3171 1010 Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування 11820,00 11820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11820,00

0813230 3230 1040 Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у 829400,00 829400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 829400,00

X X X Усього 82208605,11 82203605,11 421075,11 37400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82208605,11

Додаток 3

до рішення Подільської районної ради

від  08.02.2019 № 381- VII

Міжбюджетні трансферти на 2019 рік

(грн)

Код Найменування бюджету - одержувача/надавача міжбюджетного трансферту Трансферти з інших місцевих бюджетів Трансферти іншим бюджетам

дотація на: субвенції усього дотація на: субвенції усього

загального фонду на: спеціального фонду на: загального фонду на: спеціального фонду на:

найменування трансферту* найменування трансферту**

на надання соціальних гарантій з фізичними особами, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуовування і потребуть сторонньої допомоги

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

37 Фінансове управління Подільської районної державної адміністрації 230000,0 0,0

Х УСЬОГО 230000,0 0,0 230000,0 0,0 0,0

Рішення сесії Куяльницької сільської ради від 22 грудня 2018 року №1341-VII "Про бюджет Куяльницької сільської ради Подільського району на 2019 рік"

* Нормативно-правовий акт (найменування, дата, номер), відповідно до якого отримується трансферт, зазначається під таблицею у виносці.

** Нормативно-правовий акт (найменування, дата, номер), відповідно до якого надається трансферт, зазначається під таблицею у виносці.

Додаток 4

до рішення Подільської районної ради

від 08.02.2019 № 381-VII

ФІНАНСУВАННЯ_x000D_ місцевого бюджету на 2019 рік

(грн)

Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд

усього у тому числі бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6

Фінансування за типом кредитора

200000 Внутрішнє фінансування 424475,11 424475,11 0,00 0,00

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 424475,11 424475,11 0,00 0,00

208100 На початок періоду 454475,11 454475,11 0,00 0,00

208200 На кінець періоду 30000,00 30000,00 0,00 0,00

600000 Фінансування за активними операціями 424475,11 424475,11 0,00 0,00

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 424475,11 424475,11 0,00 0,00

602100 На початок періоду 454475,11 454475,11 0,00 0,00

602200 На кінець періоду 30000,00 30000,00 0,00 0,00

X Загальне фінансування 424475,11 424475,11 0,00 0,00

РІШЕННЯ Про звіт районної державної адміністрації про виконання районного бюджету Подільського району за 2018 рік.

У К Р А Ї Н A

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

Одеської області

 РІШЕННЯ

Про звіт районної державної адміністрації

про виконання районного бюджету

Подільського району за 2018 рік.

Відповідно до пунктів 17, 28 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, заслухавши звіт начальника фінансового управління Подільської районної державної адміністрації про виконання районного бюджету Подільського району за 2018 рік, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт районної державної адміністрації про виконання бюджету Подільського району за 2018 рік.

2. Затвердити додатки №1-3 щодо виконання районного бюджету Подільського району за 2018 рік.

Голова районної ради                                                                  Л.М.Білоус

№ 380–VII

08.02.2019

Додаток №1 до рішення райради

від 08.02.2019 № 380-VII

Звіт про виконання районного бюджету Подільського району за 2018 рік

тис.грн

№/№ Найменування доходів код бюджетн. планові показники на 2018 рік у тому числі: у тому числі у тому числі

п/п класифікації загальн. спеціальн виконано загальн. спеціальн виконано виконано виконано

фонд фонд фонд фонд у відсотк у відсотк у відсотк

Транспортний податок з юридичних осіб 18011100 0,0 0,0 0,0

1 Податкові надходження 10000000 0,0 0,0 0,0 -0,9 -0,9 0,0

Податок та збір на доходи фізичних осіб 11010000 -0,9 -0,9

2 Неподаткові надходження 20000000 0,0 0,0 0,0 41,3 41,3 0,0

Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації 22010300 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 0,0

Адміністративні штрафи 21081100 1,9 1,9

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 22010300 0,0 0,1 0,1

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 22012600 0,0 2,2 2,2

0,0

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  22080400 19,2 19,2

Інші надходження 24060300 0,0 18,0 18,0

Кошти одержані із загального фонду до бюдж.розви 43010000 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 0,0

2,4 Кошти від відчуження майна 31030000 0,0

РАЗОМ ВЛАСНИХ ДОХОДІВ: 0,0 0,0 0,0 40,4 40,4 0,0

3 Офіційні трансферти 40000000 69803,3 69803,3 0,0 69247,0 69247,0 0,0 99,2 99,2

Від органів державного управління 41000000 69803,3 69803,3 0,0 69247,0 69247,0 0,0 99,2 99,2

17958,9 0,0

Додаткова дотація на вирівн.фінансов.забезпеч. 41020600 0,0 0,0 0,0

Додадаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення 41021200 0,0 0,0 0,0

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на оплату праці працівників бюджетних установ 41021800 0,0 0,0 0,0

Додаткова дотація на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів 41020600 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 0,0

Стабілізаційна дотація 41020600 0,0 0,0

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 41050000 69803,3 69803,3 69247,0 69247,0 0,0 99,2 99,2

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління 41050100 10619,6 10619,6 10619,6 10619,6 100,0 100,0

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 41050200 8254,2 8254,2 8254,2 8254,2 100,0 100,0

Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг 41030900 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 0,0

Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги 41050300 49485,4 49485,4 49271,2 49271,2 99,6 99,6

Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного 41050700 864,0 864,0 565,4 565,4 65,4 65,4

Інші субвенції з місцевого бюджету 41053900 580,0 580,0 536,6 536,6 92,5 92,5

Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 41034500 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 0,0

ВСЬОГО ДОХОДІВ: 69803,3 69803,3 0,0 69287,4 69287,4 0,0 99,3 99,3

Додаток №2 до рішення райради

від 08.02.2019 № 380 -VII

Виконання видаткової частини районного бюджету за 2018 р.

тис.грн

код КПКВ код ТПКВМБ/ТКВКБМС код ФКВКБ Найменування видатків затверд.в бюджеті у тому числі: у тому числі у тому числі

на 2018р.з урах.змін загальн. спеціальн виконано загальн. спеціальн виконано виконано виконано

фонд фонд фонд фонд у відсотк у відсотк у відсотк

0100000 Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільс 891,70000 891,70000 0 691,37999 691,37999 0 77,5 77,5

0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 891,70000 891,70000 0 691,37999 691,37999 0 77,5 77,5

оплата праці з нарахуваннями 680,20000 680,20000 550,81738 550,81738 81,0 81,0

Нарахування на оплату праці 92,20000 92,20000 23,3 23,3 25,3 25,3

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 38,10000 38,10000 8,51808 8,51808 22,4 22,4

0800000 Орган з питань соціального захисту населення 70019,31905 70019,31905 0 69458,88914 69458,88914 0 99,2 99,2

0813010 3010 Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 10619,63981 10619,63981 0 10619,63981 10619,63981 0 100,0 100,0

0813011 3011 1030 Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 1568,48583 1568,48583 0 1568,48583 1568,48583 0 100,0 100,0

0813012 3012 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 9051,15398 9051,15398 0 9051,15398 9051,15398 0 100,0 100,0

0813020 3020 Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 8254,24224 8254,24224 0 8361,89308 8361,89308 0 101,3 101,3

0813021 3021 1030 Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 1119,2976 1119,2976 0 1119,2976 1119,2976 0 100,0 100,0

0813022 3022 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 7134,94464 7134,94464 0 7134,94464 7134,94464 0 100,0 100,0

0813030 3030 Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян 0 0 0 0 0 0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

0813032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 107,65084 107,65084 0 107,65084 107,65084 0 100,0 100,0

0813040 3040 Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям 40867,17800 40867,17800 0 40739,52948 40739,52948 0 99,7 99,7

0813041 3041 1040 Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами 270,376 270,376 0 268,07244 268,07244 0 99,1 99,1

0813042 3042 1040 Надання допомоги при усиновленні дитини 35,26000 35,26000 0 31,82000 31,82000 0 90,2 90,2

0813043 3043 1040 Надання допомоги при народженні дитини 11984,14500 11984,14500 0 11885,9817 11885,9817 0 99,2 99,2

0813044 3044 1040 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 3961,71000 3961,71000 0 3945,58041 3945,58041 0 99,6 99,6

0813045 3045 1040 Надання допомоги на дітей одиноким матерям 11719,68700 11719,68700 0 11719,50657 11719,50657 0 100,0 100,0

0813046 3046 1040 Надання тимчасової державної допомоги дітям 307,00000 307,00000 0 300,13244 300,13244 0 97,8 97,8

0813047 3047 1040 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям 12589,00000 12589,00000 0 12588,43592 12588,43592 0 100,0 100,0

0813080 3080 Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездаттній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю 1 групи, а також за особою, яка досягла 80-річного ріку 8618,25900 8618,25900 0 8531,70796 8531,70796 0 99,0 99,0

0813081 3081 1010 Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю 5733,30000 5733,30000 0 5719,55188 5719,55188 0 99,8 99,8

0813082 3082 1010 Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд 1671,67 1671,67 0 1659,88486 1659,88486 0 99,3 99,3

0813083 3083 1010 Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу 1117,54000 1117,54000 0 1083,64431 1083,64431 0 97,0 97,0

0813084 3084 1040 Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату 93,50000 93,50000 0 66,59949 66,59949 0 71,2 71,2

0813085 3085 1010 Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку 2,24900 2,24900 0 2,02742 2,02742 0 90,1 90,1

0813160 3160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 230,00000 230,00000 0 186,60991 186,60991 0 81,1 81,1

0813190 3190 Соціальний захист ветеранів війни та праці 60,00000 60,00000 0 59,90844 59,90844 0 99,8 99,8

0813192 3192 1030 Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість 60,00000 60,00000 0 59,90844 59,90844 0 99,8 99,8

0813230 3230 1040 Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім¦ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомогни на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя 864,00000 864,00000 565,3513 565,3513 0 65,4 65,4

0813240 3240 Інші заклади та заходи 398,34916 398,34916 0 394,24916 394,24916 0 99,0 99,0

0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 398,34916 398,34916 0,0 394,24916 394,24916 0,0 99,0 99,0

3700000 Орган з питань фінансів в т.ч.: 12255,75146 12255,75146 0,00000 12111,60446 12111,60446 0,0 98,8 98,8

3719130 9130 0180 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 46,80057 46,80057 0,00000 46,80000 46,80057 0,0 100,0 100,0

3719320 9320 0180 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 3398,05562 3398,05562 0,00000 3398,05562 3398,05562 0,0 100,0 100,0

3719420 9420 0180 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 597,9122 597,91220 0,00000 597,91220 597,91220 0 100,0 100,0

3719570 9570 0180 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишків коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на кінець 2017 року 5310,39589 5310,39589 0,00000 5310,39589 5310,39589 0 100,0 100,0

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 2892,58718 2892,58718 0,00000 2748,44018 2748,44018 0 95,0 95,0

3719800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 10,00000 10,00000 0,00000 10,00000 10,00000 0 100,0 100,0

Всього 83166,7705100 83166,77051 0,00000 82261,87359 82261,87359 0,0 98,9 98,9

Додаток №3 до Подільської районної ради

від 08.02.2019 № 380 -VII 

Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів районного бюджету за 2018 р. по Подільському району

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету2 Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування місцевої (регіональної) програми Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ

Загальний фонд Спеціальний фонд Передбачено Виконано Передбачено Виконано Передбачено Виконано

0800000 Управління соціального захисту населення Подільської районної державної адміністрації 458,35 454,16 0,00 0,00 458,35 454,16

0810000 Орган з питань соціального захисту населення 458,35 454,16 0,00 0,00 458,35 454,16

0813190 3190 1030 Соціальний захист ветеранів війни та праці 60,00 59,91 0,00 0,00 60,00 59,91

0813192 3192 1030 Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість Програма фінансової підтрики громадської організації "Подільська районна організація ветеранів України" на 2018 рік 60,00 59,91 0,00 0,00 60,00 59,91

0813240 3240 Інші заклади та заходи 398,35 394,25 0,00 0,00 398,35 394,25

0813242 3242 1090 Інші заходи у сфенрі соціального захисту і соціального забезпечення Програма соціального захисту населення Подільського району на 2018 рік 48,35 48,35 0,00 0,00 48,35 48,35

0813242 3242 1090 Інші заходи у сфенрі соціального захисту і соціального забезпечення Районна комплексна програма на виконання обласної комплексної програми соціальної підтримки населення "Соціальний захист населення в Одеській області на 2018 рік" 350,00 345,90 0,00 0,00 350,00 345,90

3700000 Фінансове управління Подільської районної державної адмііністрації 10,00 10,00 0,00 0,00 10,00 10,00

3719800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвиткку регіонів Програма забезпечення режимно-секретної діяльності Подільської районної державної адміінстрації на 2018 рік 10,00 10,00 0,00 0,00 10,00 10,00

Всього 468,35 464,16 0,00 0,00 468,35 464,16

Про внесення змін до рішення районної ради від 22 грудня 2017 року № 319 –VІІ «Про передачу майна спільної власності територіальних громад сіл,селищ Подільського району у комунальну власність Куяльницької об’єднаної територіальної громади»

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

РІШЕНННЯ

Про внесення змін до рішення районної ради від 22 грудня 2017 року № 319 –VІІ «Про передачу майна спільної власності територіальних громад сіл,селищ Подільського району у комунальну власність Куяльницької об'єднаної територіальної громади»

Відповідно до статей 43,59,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки спільного засідання постійних комісій районної ради від 27 грудня 2018 року, Подільська районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Викласти в додаток № 4 рішення районної ради від 22 грудня 2017 року № 319–VІІ «Про передачу майна спільної власності територіальних громад сіл,селищ Подільського району у комунальну власність Куяльницької об'єднаної територіальної громади» в новій редакції, вилучивши зі списку нежитлову будівлю (будівлю Котовської друкарні), розташовану за адресою : 66300, Одеська область м. Подільськ, вул. Сільськогосподарська, 1.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань економіки, підприємництва, будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства, енергозбереження та інвестиційної діяльності (Сапожинський В. Г.).

Голова Подільської

районної ради                                                                                         Л.М.Білоус

28 грудня 2018 року

№ 378 –VІІ

Додаток №1 до рішення

                                                                                 Подільської районної ради

від 28.12.2018 року № 379-VIІ

                          

Перелік комунальних підприємств, іншого нерухомого та рухомого майна, яке передається з спільної власності територіальних громад сіл, селищ Подільського району у власність Куяльницької об’єднаної територіальної громади

 

№ п/п

Назва установи

Юридична адреса

1

Нежитлові будівлі піонерського табору

66325, Одеська область Подільський район, с. Гонората вул. Лісна,319

2.

Транспортні засоби (чотири шкільних автобуси)

 

 

3.

«Комунальне підприємство з управління комунальним майном» Подільської районної ради

66300, Одеська область, м. Подільськ, вул. Некрасова,1

4.

Нежитлова будівля (гаражі друкарні

66300, Одеська область, м. Подільськ, вул. Некрасова,1

5.

Відділкова лікарня

с. Стара Кульна

66334, Одеська область, с. Стара Кульна, вул.. Молодіжна,6

Про взяття на баланс районної ради комплексу нежитлових будівель, розташованого за адресою : м. Подільськ, вул. Соборна, 105

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

РІШЕНННЯ

Про взяття на баланс районної ради комплексу нежитлових будівель, розташованого за адресою : м. Подільськ, вул. Соборна, 105

Відповідно до ст. 43, ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 6479267 від 05.07.2004 року, враховуючи рекомендації спільного засідання постійних комісій від 27 грудня 2018 року та лист Подільської районної адміністрації від 15 березня 2018 року № 01-29/350, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Взяти на баланс районної ради комплекс нежитлових будівель, розташованого за адресою : м. Подільськ, вул. Соборна, 105, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ Подільського району в особі Подільської районної ради.

2. Доручити голові районної ради Білоус Л. М. створити комісію для прийняття на баланс Подільської районної ради комплексу нежитлових будівель, розташованого за адресою : м. Подільськ, вул. Соборна, 105.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань економіки, підприємництва, будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства, енергозбереження та інвестиційної діяльності (Сапожинський В. Г.).

Голова Подільської

районної ради                                                                                 Л.М. Білоус

28 грудня 2018 року

№ 377 –VІІ

Протокол поіменного голосування №6 Голосування за прийняття проекту рішення «Про внесення змін до рішення районної ради від 22 грудня 2017 року № 319 –VІІ «Про передачу майна спільної власності територіальних громад сіл,селищ Подільського району у комунал

Протокол поіменного голосування №6

Голосування за прийняття проекту рішення «Про внесення змін до рішення районної ради від 22 грудня 2017 року № 319 –VІІ «Про передачу майна спільної власності територіальних громад сіл,селищ Подільського району у комунальну власність Куяльницької об’єднаної територіальної громади» за основу

Дата: 28.12.2018 Час: 11.25

Режим голосування

½ спискового складу

Всього зареєстровано

19

За

18

Проти

0

Утрималось

1

Не голосували

0

Рішення

Прийнято

Список депутатів

№ п/п

ПІБ депутата

Результат голосування

1

Андоній Олександр Васильович

Відсутній

2

Битка Таїса Олександрівна

За

3

Білоус Людмила Миколаївна

За

4

Бондар Андрій Богданович

Відсутній

5

Бугаєнко Павло Вікторович

За

6

Бурлак Віталій Миколайович

За

7

Буряк Олександр Вікторович

Відсутній

8

Вдовиченко Анатолій Юхимович

За

9

Вороніна Наталія Володимирівна

За

10

Герасименко Віктор Іванович

За

11

Гладкий Анатолій Іванович

За

12

Глонті Наталія Володимирівна

За

13

Дашкова Раїса Анатоліївна

Відсутня

14

Деордіца Олександр Семенович

За

15

Іванюк Василь Павлович

За

16

Іващук Римма Василівна

Відсутня

17

Монастирський Ігор Костянтинович

Відсутній

18

Нємова Наталія Тимофіївна

За

19

Овсяницький Станіслав Володимирович

За

20

Панасюк Віталій Михайлович

Відсутній

21

Понепалюк Тетяна Степанівна

Утрималась

22

Сапожинський Віктор Григорович

За

23

Синько Володимир Павлович

Відсутній

24

Стеля Олександр Сергійович

Відсутній

25

Ткач Володимир Анатолійович

Відсутній

26

Тоток Юрій Петрович

Відсутній

27

Унтілов Петро Афанасійович

За

28

Царан Василь Семенович

Відсутній

29

Царан Тимофій Семенович

За

30

Чуприна Ольга Іванівна

Відсутня

31

Шевчук Володимир Миколайович

Відсутній

32

Шенкаренко Віталій Мойсейович

За

33

Щербатий Віталій Миколайович

Відсутній

34

Якубенко Микола Васильович

За

Протокол поіменного голосування №5 Голосування за прийняття проекту рішення «Про взяття на баланс районної ради комплексу нежитлових будівель, розташованого за адресою : м. Подільськ, вул. Соборна, 105» за основу Дата: 28.12.2018

Протокол поіменного голосування №5

Голосування за прийняття проекту рішення «Про взяття на баланс районної ради комплексу нежитлових будівель, розташованого за адресою : м. Подільськ, вул. Соборна, 105» за основу

Дата: 28.12.2018 Час: 11.15

Режим голосування

½ спискового складу

Всього зареєстровано

19

За

18

Проти

0

Утрималось

1

Не голосували

0

Рішення

Прийнято

Список депутатів

№ п/п

ПІБ депутата

Результат голосування

1

Андоній Олександр Васильович

Відсутній

2

Битка Таїса Олександрівна

За

3

Білоус Людмила Миколаївна

За

4

Бондар Андрій Богданович

Відсутній

5

Бугаєнко Павло Вікторович

За

6

Бурлак Віталій Миколайович

За

7

Буряк Олександр Вікторович

Відсутній

8

Вдовиченко Анатолій Юхимович

За

9

Вороніна Наталія Володимирівна

За

10

Герасименко Віктор Іванович

За

11

Гладкий Анатолій Іванович

За

12

Глонті Наталія Володимирівна

За

13

Дашкова Раїса Анатоліївна

Відсутня

14

Деордіца Олександр Семенович

За

15

Іванюк Василь Павлович

За

16

Іващук Римма Василівна

Відсутня

17

Монастирський Ігор Костянтинович

Відсутній

18

Нємова Наталія Тимофіївна

За

19

Овсяницький Станіслав Володимирович

За

20

Панасюк Віталій Михайлович

Відсутній

21

Понепалюк Тетяна Степанівна

Утрималась

22

Сапожинський Віктор Григорович

За

23

Синько Володимир Павлович

Відсутній

24

Стеля Олександр Сергійович

Відсутній

25

Ткач Володимир Анатолійович

Відсутній

26

Тоток Юрій Петрович

Відсутній

27

Унтілов Петро Афанасійович

За

28

Царан Василь Семенович

Відсутній

29

Царан Тимофій Семенович

За

30

Чуприна Ольга Іванівна

Відсутня

31

Шевчук Володимир Миколайович

Відсутній

32

Шенкаренко Віталій Мойсейович

За

33

Щербатий Віталій Миколайович

Відсутній

34

Якубенко Микола Васильович

За

Протокол поіменного голосування №4 Голосування за прийняття проекту рішення «Про районний бюджет Подільського району на 2019 рік» за основу Дата: 28.12.2018

Протокол поіменного голосування №4

Голосування за прийняття проекту рішення «Про районний бюджет Подільського району на 2019 рік» за основу

Дата: 28.12.2018 Час: 11.00

Режим голосування

½ спискового складу

Всього зареєстровано

19

За

18

Проти

0

Утрималось

1

Не голосували

0

Рішення

Прийнято

Список депутатів

№ п/п

ПІБ депутата

Результат голосування

1

Андоній Олександр Васильович

Відсутній

2

Битка Таїса Олександрівна

За

3

Білоус Людмила Миколаївна

За

4

Бондар Андрій Богданович

Відсутній

5

Бугаєнко Павло Вікторович

За

6

Бурлак Віталій Миколайович

За

7

Буряк Олександр Вікторович

Відсутній

8

Вдовиченко Анатолій Юхимович

За

9

Вороніна Наталія Володимирівна

За

10

Герасименко Віктор Іванович

За

11

Гладкий Анатолій Іванович

За

12

Глонті Наталія Володимирівна

За

13

Дашкова Раїса Анатоліївна

Відсутня

14

Деордіца Олександр Семенович

За

15

Іванюк Василь Павлович

За

16

Іващук Римма Василівна

Відсутня

17

Монастирський Ігор Костянтинович

Відсутній

18

Нємова Наталія Тимофіївна

За

19

Овсяницький Станіслав Володимирович

За

20

Панасюк Віталій Михайлович

Відсутній

21

Понепалюк Тетяна Степанівна

Утрималась

22

Сапожинський Віктор Григорович

За

23

Синько Володимир Павлович

Відсутній

24

Стеля Олександр Сергійович

Відсутній

25

Ткач Володимир Анатолійович

Відсутній

26

Тоток Юрій Петрович

Відсутній

27

Унтілов Петро Афанасійович

За

28

Царан Василь Семенович

Відсутній

29

Царан Тимофій Семенович

За

30

Чуприна Ольга Іванівна

Відсутня

31

Шевчук Володимир Миколайович

Відсутній

32

Шенкаренко Віталій Мойсейович

За

33

Щербатий Віталій Миколайович

Відсутній

34

Якубенко Микола Васильович

За

Протокол поіменного голосування №3 Голосування за прийняття проекту рішення «Про внесення змін і доповнень до рішення Подільської районної ради від 22 грудня 2017 року № 316-VІI «Про районний бюджет Подільського району на 2018 рік» за основу Дата: 28.12

Протокол поіменного голосування №3

Голосування за прийняття проекту рішення «Про внесення змін і доповнень до рішення Подільської районної ради від 22 грудня 2017 року № 316-VІI «Про районний бюджет Подільського району на 2018 рік» за основу

Дата: 28.12.2018 Час: 10.50

Режим голосування

½ спискового складу

Всього зареєстровано

19

За

18

Проти

0

Утрималось

1

Не голосували

0

Рішення

Прийнято

Список депутатів

№ п/п

ПІБ депутата

Результат голосування

1

Андоній Олександр Васильович

Відсутній

2

Битка Таїса Олександрівна

За

3

Білоус Людмила Миколаївна

За

4

Бондар Андрій Богданович

Відсутній

5

Бугаєнко Павло Вікторович

За

6

Бурлак Віталій Миколайович

За

7

Буряк Олександр Вікторович

Відсутній

8

Вдовиченко Анатолій Юхимович

За

9

Вороніна Наталія Володимирівна

За

10

Герасименко Віктор Іванович

За

11

Гладкий Анатолій Іванович

За

12

Глонті Наталія Володимирівна

За

13

Дашкова Раїса Анатоліївна

Відсутня

14

Деордіца Олександр Семенович

За

15

Іванюк Василь Павлович

За

16

Іващук Римма Василівна

Відсутня

17

Монастирський Ігор Костянтинович

Відсутній

18

Нємова Наталія Тимофіївна

За

19

Овсяницький Станіслав Володимирович

За

20

Панасюк Віталій Михайлович

Відсутній

21

Понепалюк Тетяна Степанівна

Утрималась

22

Сапожинський Віктор Григорович

За

23

Синько Володимир Павлович

Відсутній

24

Стеля Олександр Сергійович

Відсутній

25

Ткач Володимир Анатолійович

Відсутній

26

Тоток Юрій Петрович

Відсутній

27

Унтілов Петро Афанасійович

За

28

Царан Василь Семенович

Відсутній

29

Царан Тимофій Семенович

За

30

Чуприна Ольга Іванівна

Відсутня

31

Шевчук Володимир Миколайович

Відсутній

32

Шенкаренко Віталій Мойсейович

За

33

Щербатий Віталій Миколайович

Відсутній

34

Якубенко Микола Васильович

За

Календар новин

<< < Квітень 2021 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30