Про внесення змін і доповнень до рішення Котовської районної ради від 25 січня 2014 року № 277-VI «Про районний бюджет на 2014 рік»1125

УКРАЇНА

Котовська районна рада

Одеської області

РІШЕННЯ

Про внесення змін і доповнень до рішення Котовської районної ради від 25 січня 2014 року № 277-VI «Про районний бюджет на 2014 рік»

Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести такі зміни і доповнення до рішення сесії районної ради від 25 січня 2014 року №277-VI "Про районний бюджет на 2014 рік"

1.1.У пункті 1:

-в абзаці 1 цифру «87709,2» замінити на цифру «88000,650»,

цифру «3571,415» замінити на цифру «3722,415»

1.2.У пункті 2:

-в абзаці 1 цифру «89750,43869» замінити на цифру «90039,62708» ,

цифру «84623,79675» замінити на цифру «84766,54675»

1.3.У пункті 3:

-цифру «486,01175» замінити на цифру «488,31175»

1.4. Викласти у новій редакції додатки №1-3, 5-8, 10-11 до рішення.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань економіки, бюджету і фінансів.

Голова Котовської

районної ради                                                                                      В.П.Синько

7 листопада 2014 року

№ 368 -V1

Додаток 1

До рішення Котовської райради

від №368-У1 від 07.11.2014

Доходи районного бюджету на 2014 рік

(тис.грн.)

Код Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

Разом у т.ч. бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6=(гр.3+гр.4)

10000000 Податкові надходження   6682,100 0,000 0,000 6682,100

11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   6682,100 0,000 0,000 6682,100

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 6682,100 0,000 0,000 6682,100

11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 5037,700 0,000 0,000 5037,700

11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 179,400 0,000 0,000 179,400

11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 1297,600 0,000 0,000 1297,600

11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 167,400 0,000 0,000 167,400

20000000 Неподаткові надходження   35,000 1094,000 0,000 1129,000

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  30,000 0,000 0,000 30,000

22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   30,000 0,000 0,000 30,000

22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  30,000 0,000 0,000 30,000

24000000 Інші неподаткові надходження   5,000 0,000 0,000 5,000

24060000 Інші надходження   5,000 0,000 0,000 5,000

24060300 Інші надходження   5,000 0,000 0,000 5,000

25000000 Власні надходження бюджетних установ   0,000 1094,000 0,000 1094,000

25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  0,000 259,000 0,000 259,000

25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  0,000 118,500 0,000 118,500

25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності  0,000 130,000 0,000 130,000

25010400 Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)  0,000 10,500 0,000 10,500

25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ   0,000 835,000 0,000 835,000

25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки  0,000 585,000 0,000 585,000

25020200 Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів 0,000 250,000 0,000 250,000

РАЗОМ ДОХОДІВ 6717,100 1094,000 0,000 7811,100

40000000 Офіційні трансферти   77561,135 2628,415 1891,815 80189,550

41000000 Від органів державного управління   77561,135 2628,415 1891,815 80189,550

41010000 Кошти, що надходять з інших бюджетів   219,200 0,000 0,000 219,200

41010600 Кошти, що надходять до районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів з міських (міст районного значення), селищних, сільських та районних у містах бюджетів   219,200 0,000 0,000 219,200

41020000 Дотації   36778,600 0,000 0,000 36778,600

41020100 Дотації вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам   36192,700 0,000 0,000 36192,700

41020600 Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів  585,900 0,000 0,000 585,900

41030000 Субвенції   40563,335 2628,415 1891,815 43191,750

41030200 Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Івано-Франківської області для здійснення природоохоронних заходів із видалення, перевезення та утилізації небезпечних відходів гексахлорбензолу у зоні консервації Домбровського кар'єру в Калуському районі 0,000 0,000 0,000 0,000

41030400 Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів  0,000 1791,815 1791,815 1791,815

41030600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям  35334,420 0,000 0,000 35334,420

41030800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових тери 1329,800 0,000 0,000 1329,800

41030900 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові пот 467,630 0,000 0,000 467,630

41031000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу  1586,200 0,000 0,000 1586,200

41034400 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах  0,000 736,600 0,000 736,600

41034500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 0,000 0,000 0,000 0,000

41035000 Інші субвенції  74,785 100,000 100,000 174,785

41035600 Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів  1135,000 0,000 0,000 1135,000

41035800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих 603,800 0,000 0,000 603,800

41037000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 31,700 0,000 0,000 31,700

ВСЬОГО ДОХОДІВ 84278,235 3722,415 1891,815 88000,650

Заступник голови Котовської районної ради                                                О.В. Карауш

Додаток №2

до рішення Котовської районної ради

від 07. 11..2014 №368 -V1

Видатки районного бюджету на 2014 рік

за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

(тис. грн.)

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду

Разом

Всього з них

Всього

споживання з них розвитку з них

оплата праці з нарахуваннями комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них

капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=3+6

010000 Державне управління 885,11258 635,0 885,11258

010116 Органи місцевого самоврядування 885,11258 635,0 885,11258

В т.ч. погашення кредиторської заборгованості 61,11258 61,11258

З них : Програма з проведення конкурсу сільських рад з розвитку соціальної інфраструктури та благоустрій територій на період до 2014 року 6,0 6,0

070000 Освіта 35240,80881 30239,3 2830,3 1392,38039 820,33839 572,042 572,042 149,2 36633,18920

070000 відділ освіти у т.ч.: 34637,00881 30239,3 2830,3 1392,38039 820,33839 572,042 572,042 149,2 36029,38981

- Продукти харчування 430,0 595,33839 595,33839 1025,33839

В т.ч. погашення кредиторської заборгованості 250,79721 50,842 50,842 50,842 301,63921

070201 Енергозберігаючі заходи у Новоселівській ЗОШ 1-Ш ступенів с.Новоселівка. Капітальний ремонт заміна вікон. 50,842 50,842 50,842 50,842

070201 Капітальний ремонт навчально- виховного комплексу №2 – заміна вікон, в сел..Борщі Котовського району Одеської області 100,0 100,0 100,0 100,0

070201 Капітальний ремонт котельні, тепломережі і системи опалення школи в с.Качурівка Котовського району 39,2 39,2 39,2 39,2

070201 Капітальний ремонт котельної ЗОШ 1-П ступенів в с.Гонората Котовського району 232,9 232,9 232,9 0,1 232,9

070201 Загально-освітні школи 30865,87643 27509,1 2784,570 1392,38039 820,33839 572,042 572,042 149,2 32258,25682

070201 Видатки на забезпечення загально - освітніх навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін 149,1 149,1 149,1 149,1 149,1

070202 Вечірні школи 348,9 348,9 348,9

070303 Дитячі будинки ( в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї) 603,8 603,8

070401 Позашкільні заклади освіти 964,720 955,6 7,120 964,720

070802 Методична робота, інші заклади у сфері народної освіти 642,41998 575,9 642,41998

070804 Централізована бухгалтерія 641,18407 565,8 35,650 641,18407

070805 Група централізованого господарського обслуговування 291,960 284,0 2,960 291,960

Місцеві програми в галузі освіти – всього в т.ч.: 869,24833 869,24833

070702 Курсові заходи післядипломної освіти 98,59280 98,59280

070807 Інші освітні програми 770,65553 770,65553

Програма щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на 2011-2016 роки 2,0 2,0

Програма „Шкільний автобус" на період 2011-2015 роки 656,65553 656,65553

Програма „Робота з обдарованими дітьми" на період 2011-2015 роки 2,0 2,0

Відпочинок та оздоровлення дітей Котовського району на період 2013-2015 роки 110,0 110,0

В т.ч. на харчування 80,0 80,0

070808 Видатки на видачу одноразової допомоги дітям сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування, яким у 2014 році виповнить 18 років 12,7 12,7

090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 40939,86693 1982,9 92,7 355,09079 336,20079 18,890 5,390 4,0 41294,95772

В т.ч. погашення кредиторської заборгованості 9,85739 1,390 1,390 1,390 11,24739

090302 Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами 329,2 500,0

090303 Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років

3012,490 3012,490

090304 Допомога при народжені дитини 14502,73 14502,73

090305 Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 2300,0 2300,0

090306 Допомога на дітей одиноким матерям 5200,0 5200,0

090307 Тимчасова державна допомога дітям 900,0 900,0

090308 Допомога при усиновленні дитини 70,0 70,0

091300 Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 4000,0 4000,0

090401 Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям 5020,0 5020,0

090201 Пільги ветеранам війни особам, яким поширюється чинність ЗК "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" на оплату ЖКП 809,87 729,37

090204 Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам органів державної пожежної охорони, ветеранам державної кремінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, вдовам померлих ветеранів військової служби та інші на оплату ЖКП 89,5 77,5

090207 Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та дітям померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою на ЖКП 15,19 13,69

090210 Пільги громадянам передбаченим пунктом ї частини 1 ст.77 основ.законодав."Про охорону здоров'я", ч.4 ст.29 основ.законодавства "Про культуру", абзац 1 ч.4 ст.57 ЗУ "Про освіту" на оплату електроенергії, природного газу, теплопостачання 172,49 149,3

090215 Пільги багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги 120,75 110,25

090405 Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 122,0 90,0

090203 Інші пільги 147,63 147,63

090214 Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку 80,0 80,0

090202 Пільги ветеранам війни особам, яким поширюється чинність ЗК "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" на надання твердого палива та скрапленого газу 495,538 495,538

090205 Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони держслужби спец.зв'язку, ветеранам державно-кремінальної служби, ветеранам служби цивільного захисту, вдовам (вдівцям) померлих ветеранів військової служби та іншим на надання твердого палива 13,15 13,15

090208 Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та дітям померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою на тверде паливо та скраплений газ 14,7 14,7

090211 Пільги громадянам передбаченим пунктом ї частини 1 ст.77 основ.законодав."Про охорону здоров'я", ч.4 ст.29 основного

законодавства "Про культуру", абзац 1 ч.4 ст.57 ЗУ "Про освіту" на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива 162,75 162,75

090216 Пільги багатодітним сім'ям на придбання твердого палива 183,6 183,6

090406 Додаткові виплати населенню на покриття витрат на оплату твердого палива та скрапленого газу 710,0 710,0

090414 Компенсація особам, які згідно зі ст..43,48 гірничого Закону України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають опалення 6,462 6,462

090412 Інші видатки на соціальний захист населення 49,0 49,0

090412 Допомога на поховання 12,0 12,0

090412 Програма надання цільової адресної допомоги малозабезпеченим верствам населення 35,0 35,0

090412 Програма соціальної підтримки інвалідів по зору на 2014 рік 1,0 1,0

090412 Програма соціальної підтримки осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2014 рік 1,0 1,0

091103 Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді, в т.ч. 4,980 4,980

091103 Програма «Молодь Котовщини» на 2014 рік 1,0 1,0

091103 Програма подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на період до 2016 року 1,99750 1,99750

091103 Районна програма здійснення профілактики алкоголізму, тютюнопаліня, наркоманії та інших негативних проявів і дитячому середовищі на 2012-2015 роки 1,98250 1,98250

091206 Видатки на обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями 116,3 116,3

091205 Виплата компенсації фізичним особам по догляду за одинокими непрацездатними громадянами 153,5 153,5

091101 Утримання центрів соціальної служби для молоді 477,695 467,5 4,0 4,0 4,0 4,0 481,695

- погашення кредиторської заборгованості на покращення надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 7,5

091204 Територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому 1609,84193 1515,4 92,7 351,09079 336,20079 14,890 1,390 1960,93272

091209 Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів та ветеранів 50,5 50,5

110000 Культура і мистецтво 3570,03257 3418,0 81,9 71,57212 19,57212 52,0 50,0 3641,60469

Відділ культури і т.ч.: 3570,03257 3418,0 81,9 71,57212 19,57212 52,0 50,0 3641,60469

В т.ч. погашення кредиторської заборгованості 38,53257 38,53257

110104 Програма розвитку культури у Котовському району 2012-2016 рр 13,5 13,5

110201 Бібліотеки 2615,14050 2523,2 46,9 50,48920 8,48920 42,0 40,0 2665,6297

110204 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 758,55146 719,9 35,0 21,08292 11,08292 10,0 10,0 779,63438

110502 Інші культурно-освітні заклади та заходи 182,84061 174,9 182,84061

120000 Засоби масової інформації 118,311 118,311

120201 Програма підтримки газети районної ради „Котовські вісті" на 2010-2015 роки 118,311 118,311

130000 Фізична культура і спорт 455,42986 400,7 7,6 455,42986

В т.ч. погашення кредиторської заборгованості 17,62986 17,62986

130102 Програма розвитку фізичної культури та спорту у Котовському районі 2012-2017рр 38,930 38,930

130107 Утримання дитячої юнацько-спортивної школи 416,49986 400,7 7,6 416,49986

150000 Будівництво 20,0 2617,43703 2617,43703 2617,43703 239,21336 2637,43703

В т.ч. погашення кредиторської заборгованості 1692,40867 1692,40867 1692,40867 1692,40867

150101 Капітальні вкладення 2179,03943 2179,03943 2179,03943 0,01336 2179,03943

150202 Розробка схем та проектних рішень масового застосування 20,0 438,39760 438,39760 438,39760 239,2 458,39760

150202 Програма створення і ведення містобудівного кадастру Котовського району на 2014 – 2016 роки 20,0 20,0

150202 Комплексна програма забезпечення містобудівної документації населених пунктів та територій Котовського району на 2012-2015 роки 438,39760 438,39760 438,39760 239,2 438,39760

170102 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним

транспортом окремим категоріям громадян 40,0 40,0

170302 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 200,0 200,0

180410 Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю 156,0 6,0 156,0

Із них: програма охорони об'єктів спільної власності територіальних громадян сіл, селищ Котовського району на 2014-2015 роки 6,0 6,0 6,0

210105 Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 9,6 9,6

250102 Резервний фонд 30,4 30,4

250311 Дотації вирівнювання, що передаються з районних до сільських бюджетів 2210,3 2210,3

250315 Інші додаткові дотації 820,2 820,2

250404 Інші видатки 28,785 28,785

250914 Програма надання державно пільгового кредиту населенню Котовського району „Власний дім" 10,0 10,0

250354 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць та доріг комунальної власності у населених пунктах 736,6 277,0 459,6 736,6

250380 Інші субвенції із них: 100,0 100,00 100,0 100,0

Придбання житла (квартири) дітям сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування в т.ч.: 100,0 100,0 100,0 100,0

Борщівська сільрада 60,0 60,0 60,0 60,0

Петрівська сільрада 40,0 40,0 40,0 40,0

250388 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських голів (Станіславська сільрада) 31,7 31,7

Всього видатків 84766,54675 36681,9 3012,5 5273,08033 1453,11130 3819,96903 3344,86903 392,41336 90039,62708

В т.ч. погашення кредиторської заборгованості 377,93032 1744,64067 12,0

1796,64067 1794,64067 2122,57099

Заступник голови райради                                                                                 О.В.Карауш

Додаток №3

до рішення Котовської районної ради

від 07.11..2014 №368 -V1

Розподіл видатків районного бюджету на 2014 рік

за головними розпорядниками коштів

(тис.грн.)

Код типової відомчої класифікації видатків Назва головного розпорядника коштів Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду

Разом

Всього з них

Всього

споживання з них розвитку з них

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них

капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=3+6

01 Виконавчий апарат районної ради 1009,42358 641,0 1009,42358

4010116 Органи місцевого самоврядування 885,11258 635,0 885,11258

В т.ч. погашення кредит орської заборгованості 61,11258 61,11258

010116 Програма з проведення конкурсу сільських рад з розвитку соціальної інфраструктури та благоустрій територій на період до 2014 року 6,0 6,0

120201 Програма підтримки газети районної ради „Котовські вісті" на 2010-2015 роки 118,311 118,311

180410 Програма охорони об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Котовського району на 2014-2015 роки 6,0 6,0 6,0

03 Районна державна адміністрація 228,930 228,930

В т.ч. погашення кредиторської заборгованості 13,930 13,930

130102 Програма розвитку фізичної культури та спорту у Котовському районі 2012-2017 роки 38,930 38,930

180410 Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю 150,0 150,0

210105 Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 9,6 9,6

250102 Резервний фонд 30,4 30,4

10 ОСВІТА 35053,50867 30640,0 2837,9 1392,38039 820,33839 572,042 572,042 149,2 36445,88906

070000 Відділ освіти в т.ч. 34637,00881 30239,3 2830,3 1392,38039 820,33839 572,042 572,042 149,2 36029,38981

В т.ч. погашення кредиторської заборгованості 250,79721 50,842 50,842 50,842 301,63921

070201 Загально-освітні школи 30865,87643 27509,1 2784,570 1392,38039 820,33839 572,042 572,042 149,2 32258,25682

070201 Енергозберігаючі заходи у Новоселівській ЗОШ 1-Ш ступенів с.Новоселівка. Капітальний ремонт заміна вікон. 50,842 50,842 50,842 50,842

070201 Капітальний ремонт навчально- виховного комплексу №2 – заміна вікон, в сел..Борщі Котовського району Одеської області 100,0 100,0 100,0 100,0

070201 Капітальний ремонт котельні, тепломережі і системи опалення школи в с.Качурівка Котовського району 39,2 39,2 39,2 39,2

070201 Капітальний ремонт котельної ЗОШ 1-П ступенів в с.Гонората Котовського району 232,9 232,9 232,9 0,1 232,9

070201 Видатки на забезпечення загально - освітніх навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін 149,1 149,1 149,1 149,1 149,1

070202 Вечірні школи 348,9 348,9 348,9

070401 Позашкільні заклади освіти 964,720 955,6 7,120 964,720

070802 Методична робота, інші заклади у сфері народної освіти 642,41998 575,9 642,41998

070804 Централізована бухгалтерія 641,18407 565,8 35,650 641,18407

070805 Група централізованого господарського обслуговування 291,960 284,0 2,960 291,960

Місцеві програми в галузі освіти – всього в т.ч.: 869,24833 869,24833

070702 Курсові заходи післядипломної освіти 98,59280 98,59280

070807 Інші освітні програми 770,65553 770,65553

Програма щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2011-2016рр 2,0 2,0

Програма „Шкільний автобус" на період 2011-2015 роки 656,65553 656,65553

Програма „Робота з обдарованими дітьми" 2011-2015 роки 2,0 2,0

Відпочинок та оздоровлення дітей Котовського району на період 2013-2015 роки 110,0 110,0

070808 Видатки на видачу одноразової допомоги дітям сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування, яким у 2014 році виповниться 18 років 12,7 12,7

130107 Утримання дитячої юнацько-спортивної школи 416,49986 400,7 7,6 416,49986

В т.ч. погашення кредиторської заборгованості 3,69986 3,69986

15 Управління праці та соціального захисту населення 41785,16693 1982,9 92,7 355,09079 336,20079 18,890 5,390 4,0 42140,25772

В т.ч. погашення кредиторської заборгованості 9,85739 1,390 1,390 1,390 11,24739

250326 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям в т.ч.: 35334,42 41688,1

090302 Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами 329,2 500,0

090303 Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років 3012,490 3012,490

090304 Допомога при народжені дитини 14502,730 14502,730

090305 Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 2300,0 2300,0

090306 Допомога на дітей одиноким матерям 5200,0 5200,0

090307 Тимчасова державна допомога дітям 900,0 900,0

090308 Допомога при усиновленні дитини 70,0 70,0

090401 Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям 5020,0 3700,0

091300 Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 4000,0 5020,0

250328 Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання в водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) в т.ч.: 1329,8 1170,11

090201 Пільги ветеранам війни особам, яким поширюється чинність ЗК "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" на оплату ЖКП 809,87 729,37

090204 Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам органів державної пожежної охорони, ветеранам державної кремінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, вдовам померлих ветеранів військової служби та інші на оплату ЖКП 89,5 77,5

090207 Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та дітям померлих громадян, смерть яких повязана з Чорнобильською катастрофою на ЖКП 15,19 13,69

090210 Пільги громадянам передбаченим пунктом ї частини 1 ст.77 основ.законодав."Про охорону здоров'я", ч.4 ст.29 снов.законодавства "Про культуру", абзац 1 ч.4 ст.57 ЗУ "Про освіту" на оплату електроенергії, природного газу, теплопостачання 172,49 149,3

090215 Пільги багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги 120,75 110,25

090405 Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 122,0 90,0

250329 Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг в тому числі компенсації втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів в т.ч.: 662,18 662,18

090203 Інші пільги 147,63 147,63

090214 Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку 80,0 80,0

170102 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним

транспортом окремим категоріям громадян 40,0 40,0

170302 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 200,0 200,0

250330 Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого т а рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу в т.ч.: 1586,2 1586,2

090202 Пільги ветеранам війни особам, яким поширюється чинність ЗК "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" на надання твердого палива та скрапленого газу 495,538 495,538

090205 Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони держслужби спец.зв'язку, ветеранам державно-кремінальної служби, ветеранам служби цивільного захисту, вдовам(вдівцям) померлих ветеранів військової служби та іншим на надання твердого палива 13,15 13,15

090208 Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та дітям померлих громадян, смерть яких повязана з Чорнобильською катастрофою на тверде паливо та скраплений газ 14,7 14,7

090211 Пільги громадянам передбаченим пунктом ї частини 1 ст.77 основ.законодав."Про охорону здоров'я", ч.4 ст.29 основ.законодавства "Про культуру", абзац 1 ч.4 ст.57 ЗУ "Про освіту" на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива 162,75 162,75

090216 Пільги багатодітним сім'ям на придбання твердого палива 183,6 183,6

090406 Додаткові виплати населенню на покриття витрат на оплату твердого палива та скрапленого газу 710,0 710,0

090414 Компенсація особам, які згідно зі ст..43,48 гірничого Закону України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають опалення 6,462 6,462

090412 Інші видатки на соціальний захист населення 47,0 47,0

090412 Допомога на поховання 12,0 12,0

090412 Програма надання цільової адресної допомоги малозабезпеченим верствам населення 35,0 35,0

090412 Програма соціальної підтримки інвалідів по зору на 2014 рік 1,0 1,0

090412 Програма соціальної підтримки осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2014 рік 1,0 1,0

091103 Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді, в т.ч. 3,0 3,0

091103 Програма «Молодь Котовщини» на 2014 рік 1,0 1,0

091103 Програма подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на період до 2016 року 1,99750 1,99750

091103 Районна програма здійснення профілактики алкоголізму, тютюнопаліня, наркоманії та інших негативних проявів і дитячому середовищі на 2012-2015 роки 1,98250 1,98250

091101 Утримання центрів соціальної служби для молоді 477,695 467,5 4,0 4,0 4,0 4,0 481,695

- погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік на покращення надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 7,5

091206 Видатки на обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями 116,3 116,3

091205 Виплата компенсації фізичним особам по догляду одинокими непрацездатними громадянами 153,5 153,5

091204 Територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому 1609,84193 1515,4 92,7 351,09079 336,20079 14,890 1,390 1960,93272

091209 Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів та ветеранів 50,5 50,5

070303 Дитячі будинки ( в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї) 603,8 603,8

250404 Інші видатки 1,5 1,5

24 Культура та мистецтво 3570,03257 3418,0 81,9 71,57212 19,57212 52,0 50,0 3641,60469

Відділ культури 3570,03257 3418,0 81,9 71,57212 19,57212 52,0 50,0 3641,60469

В т.ч. погашення кредиторської заборгованості 38,53257 50,0 50,0 50,0 88,53257

110104 В т.ч. програма розвитку культури у Котовському районі на 2012-2016 роки 13,5 13,5

110201 Бібліотеки 2615,14050 2523,2 46,9 50,48920 8,48920 42,0 40,0 2665,6297

110204 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 758,55146 719,9 35,0 21,08292 11,08292 10,0 10,0 779,63438

110502 Інші культурно-освітні заклади та заходи 182,84061 174,9 182,84061

48 Орган з питань містобудування архітектури та житлово-комунального господарства державної адміністрації 57,285 2617,43703 2617,43703 2617,43703 239,21336 2674,72203

В т.ч. погашення кредиторської заборгованості 1692,40867 1692,40867 1692,40867 1692,40867

150000 Будівництво 20,0 2617,43703 2617,43703 2617,43703 239,2136 2637,43703

150101 Капітальні вкладення 2179,03943 2179,03943 2179,03943 0,01336 2179,03943

150202 Програма створення і ведення містобудівного кадастру Котовського району на 2014-2016 роки 20,0 438,39760 438,39760 438,39760 239,2 458,39760

250000 Видатки не віднесені до основних груп 37,825 37,825

250404 Інші видатки 27,285 27,285

250914 Програма надання державно пільгового кредиту населенню Котовського району „Власний дім" 10,0 10,0

76 Фінансове управління 3062,2 836,6 277,0 559,6 100,0 3898,8

250311 Дотації вирівнювання, що передаються з районних до сільських бюджетів 2210,3 2210,3

250315 Інші додаткові дотації 820,2 820,2

250354 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та

утримання вулиць та доріг комунальної власності в населених пунктах 736,6 277,0 459,6 736,6

250380 Інші субвенції з них: 100,0 100,0 100,0 100,0

Придбання житла (квартири) дітям сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування в т.ч.: 100,0 100,0 100,0 100,0

Борщівська сільрада 60,0 60,0 60,0 60,0

Петровська сільрада 40,0 40,0 40,0 40,0

2540388 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських голів (Станіславська сільрада) 31,7 31,7

Всього видатків 84766,54675 36681,9 3012,5 5273,08033 1453,11130 3819,96903 3344,86903 392,41336 90039,62708

В т.ч. погашення кредиторської заборгованості 377,93032 1744,64067 12,0 1796,64067 1794,64067 2122,57099

Заступник голови Котовської райради                                                        О.В.Карауш

Додаток № 5 до рішення

Котовської районної Ради

від 07.11.2014 №368-VI

Ліміти споживання енергоносіїв бюджетними

установами на 2014 рік по загальному фонду

викласти у такій редакції :

№п/п Найменування бюджетних установ З а г а л ь н и й ф о н д РАЗОМ 2270 тис.грн

Теплопостачання 2271 Вода 2272 Електроенергія 2273 Природний газ 2274 ВСЬОГО 2275 Вугілля 2275 дрова

Г/Кал тис.грн. тис.куб.м. тис.грн. тис.кв.год. тис.грн. тис.куб.м. тис.грн. тон тис.грн. куб.м. тис.грн

1 Відділ культури 40,339 30,000 0,390 5,900 13,722 17,000 1,179 4,000 25,000 14,100 25,000 81,900

2 Соцслужба на дому 0,000 0,714 5,000 36,322 45,000 0,000 40,000 23,700 40,000 90,000

3 Фізкультура та спорт 0,037 0,500 1,654 2,100 0,000 5,000 3,100 5,000 7,600

4 Відділ освіти 0,000 0,000 1,651 22,000 405,965 519,500 168,000 570,000 1718,800 940,900 1618,800 233,000 100,000 2830,300

в тому числі 070201:

1 Олександрівська ЗОШ 0,500 0,640 10,986 6,000 8,406 6 2,58 11,626

2 Олексіївська ЗОШ 6,000 7,680 7,680

3 Бочманівська ЗОШ 12,652 16,195 53,335 35,000 49,035 10 4,3 69,530

4 М.Фонтанська ЗОШ 14,582 18,665 66,915 45,000 63,045 9 3,87 85,580

5 Вишнівська ЗОШ 8,211 10,510 68,746 46,000 64,446 10 4,3 71,368

6 Глибочанська ЗОШ 3,400 4,352 58,509 39,000 54,639 9 3,87 62,861

7 Гоноратська ЗОШ 3,000 3,840 66,915 45,000 63,045 9 3,87 70,755

8 Дібровська ЗОШ 3,320 4,250 0,000 0,000 0,000 4,250

9 Косівська ЗОШ 0,103 1,390 8,721 11,163 59,369 39,000 54,639 11 4,73 71,922

10 Куяльницька ЗОШ 10,621 13,595 32,000 108,567 0,000 122,162

11 Климентівська ЗОШ 0,117 1,636 14,965 19,155 79,954 54,000 75,654 10 4,3 100,745

12 ЛіпецькаЗОШ № 1 8,514 10,898 55,388 38,000 53,238 5 2,15 66,286

13 Ліпецька ЗОШ № 2 5,478 7,012 0,000 57,219 39,000 54,639 6 2,58 64,231

14 Любомирська ЗОШ 0,167 2,012 16,874 21,599 89,220 60,000 84,060 12 5,16 112,831

15 Мурованська ЗОШ 3,896 4,987 45,900 30,000 42,030 9 3,87 50,887

16 Петрівська ЗОШ 0,020 0,276 8,232 10,537 61,741 41,000 57,441 10 4,3 72,554

17 Соболівська ЗОШ 14,900 19,072 12,000 40,712 0,000 59,784

18 Фідорівська ЗОШ 9,851 12,609 83,616 56,000 78,456 12 5,16 96,225

19 Розалівська ЗОШ 0,180 2,480 18,645 23,866 81,569 55,000 77,699 9 3,87 107,915

20 Борщівська ЗОШ №1 10,235 13,101 63,142 42,000 58,842 10 4,3 76,243

21 Борщівська ЗОШ №2 0,519 6,628 31,222 39,964 104,635 71,000 99,475 12 5,16 151,227

22 Гидеримська ЗОШ 10,241 13,108 124,300 40,000 120,000 10 4,3 137,408

23 Качурівська ЗОШ 21,563 27,601 177,680 58,000 174,000 10 3,68 205,281

24 Ліпецька ЗОШ 0,000 0,000 18,932 24,233 37,000 125,555 0,000 0 0 149,788

25 Нестоїтська ЗОШ 0,160 2,281 41,930 53,670 94,730 30,000 90,000 11 4,73 150,681

26 Новоселівська ЗОШ 0,225 3,101 32,192 41,206 42,000 142,494 0,000 0,000 0,000 186,801

27 Мардарівська ЗОШ 0,000 0,000 20,442 26,165 45,000 152,672 0,000 0,000 0,000 0 0 178,837

28 Станіславська ЗОШ 0,140 1,926 19,398 24,829 79,671 24,000 74,511 11 5,16 106,426

29 Ст.Кульнянська ЗОШ 13,858 17,738 101,160 32,000 96,000 12 5,16 118,898

070804 Централізована бухгалтерія 11,259 14,300 24,300 12,500 20,000 10 4,3 38,600

070401 Позашкільні заклади освіти 0,020 0,270 9,800 3,400 5,500 10 4,3 10,070

070805 Господарча група 0,000 0,000 0,000 0,000 2,331 2,960 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 2,960

РАЗОМ 40,339 30,000 2,792 33,400 457,663 583,600 169,179 574,000 1788,800 981,800 1688,800 233,000 100,000 3009,800

Заступник голови

районної ради                                                                                                    О.В.Карауш

Додаток № 6 до рішення Котовської районної ради

№368 -V1 від 07. 11.2014

Перелік державних та регіональних програм, які фінансуються за рахунок коштів

районного бюджету у 2014 році по Котовському району

(тис.грн.)

КВК Назва головного розпорядника коштів, найменування КТКВ Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

КТКВ Найменування програми Сума Найменування програми Сума Сума

01 Районна рада 130,311 130,311

010116 Програма з проведення конкурсу сільських рад з розвитку соціальної інфраструктури та благоустрій територій на період до 2014 року 6,0 6,0

120201 Програма стимулювання та розвитку газети районної ради „Котовські вісті" на 2010-2015 роки 118,311 118,311

180410 Програма охорони об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Котовського району на 2014-2015 роки 6,0

03 Районна державна адміністрація 38,930 38,930

130102 Програма розвитку фізичної культури та спорту в Котовському районі на 2012-2017 роки 38,930 38,930

В т.ч. погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік 13,95064 13,95064

10 Районний відділ освіти 869,24833 869,24833

070702 Курсові заходи післядипломної освіти 98,59280 98,59280

В т.ч. погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік 58,59280 58,59280

070807 „Шкільний автобус» на 2011-2015 рр. 656,65553 656,65553

В т.ч. погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік 91,24464 91,24464

070807 Програма щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2011-2016рр» 2,0 2,0

В т.ч. погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік 1,0 1,0

070807 Програма „Робота з обдарованими дітьми" 2011-2015 2,0 2,0

В т.ч. погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік 1,0

070807 Відпочинок та оздоровлення дітей Котовського району на період 2013-2015 роки 110,0 110,0

15 Управління праці та соціального захисту населення 92,48 92,48

90412 Програма надання цільової адресної допомоги малозабезпеченим верствам населення Котовського району на 2014 рік 35,0 35,0

90412 Програма соціальної підтримки осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1,0 1,0

90412 Програма соціальної підтримки інвалідів по зору на 2014 рік 1,0 1,0

091103 Програма «Сім'я і молодь Котовщини» на 2014 рік 1,0 1,0

091103 Програма подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на період до 2016 року 1,99750 1,99750

В т.ч. погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік 0,99750 0,99750

091103 Районна програма здійснення профілактики алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії та інших негативних проявів у дитячому середовищі на 2012-2015 роки 1,98250 1,98250

В т.ч. погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік 0,98250 0,98250

091209 Програма соціальної підтримки ветеранів війни Котовського району на 2014 рік 50,5 50,5

24 Відділ культури та туризму 13,500 13,500

110104 Програма розвитку культури у Котовському районі на 2012-2016 року 13,500 13,500

В т.ч. погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік 3,500 3,500

48 Відділ з питань містобудування, архітектури та ЖКП державної адміністрації 30,0 438,39760 468,39760

150202 Програма створення і ведення містобудівного кадастру Котовського району на 2014-2016 роки 20,0 Комплексна програма забезпечення містобудівною документацією населених пунктів на території Котовського району на 2012-2015 роки 438,39760 458,39760

В т.ч. погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік 199,19760 199,19760

250914 Програма надання державно пільгового кредиту населенню Котовського району „Власний дім" 10,0 10,0

Всього 1174,46933 438,39760 1612,86693

В т.ч. погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік 171,26808 199,19760 370,46568

Заступник голови районної ради                                                                        О.В.Карауш

Додаток 7

До рішення Котовської райради

від № 368-У1 від 07.11.2014

Джерела фінансування районнго бюджету на 2014 рік

(тис.грн.)

Код Назва Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

Разом у т.ч. бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування 488,31175 1550,86533 1453,05403 2039,17708

203000 Інше внутрішнє фінансування 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

203410 Одержано 4293,92000 0,00000 0,00000 4293,92000

203420 Повернено -4293,92000 0,00000 0,00000 -4293,92000

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 488,31175 1550,86533 1453,05403 2039,17708

208100 На початок періоду 880,72511 1162,91358 1060,64067 2043,63869

208340 Інші розрахунки 0,00000 -4,46161 0,00000 -4,46161

208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -392,41336 392,41336 392,41336 0,00000

Всього за типом кредитора 488,31175 1550,86533 1453,05403 2039,17708

600000 Фінансування за активними операціями 488,31175 1550,86533 1453,05403 2039,17708

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 488,31175 1550,86533 1453,05403 2039,17708

602100 На початок періоду 880,72511 1162,91358 1060,64067 2043,63869

602304 Інші розрахунки 0,00000 -4,46161 0,00000 -4,46161

602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -392,41336 392,41336 392,41336 0,00000

603000 Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

603000 Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всього за типом боргового зобов'язання 488,31175 1550,86533 1453,05403 2039,17708

Заступник голови Котовської районної ради                                                О.В. Карауш

Додаток №8

до рішення Котовської

районної ради №368 -V1

від 07.11.2014 року

Показники між бюджетних трансфертів між районним бюджетом та іншими

бюджетами на 2014 рік

Тис.грн

Код бюджету Найменування АТО

Загальний фонд

Дотація вирівнювання (41020300) Інші додаткові дотації (41020900) Дотація на вирівнювання фінансової забезпеченості ... ... РАЗОМ

сума щоденний норматив відрахувань сума Щоденний норматив відрахувань сума Щоденний норматив відрахувань сума щоденний норматив відрахувань

15314501000 Борщівська сільрада 20,0 85,3 105,3

15314502000 Бочманівська сільрада 205,3 0,004778 140,6 345,9

15344503000 В.Фонтанська сільрада

15314504000 Гоноратська сільрада 193,4 0,004513 61,4 254,8

15314505000 Качурівська сільрада 15,5 0,000616 15,5

15314506000 Климентівська сільрада 39,2 0,000486 39,2

15314507000 Косівська сільрада 3,6 0,000033 3,6

15314508000 Куяльницька сільрада 65,9 0,001339 67,0 132,9

15314509000 Ліпецька сільрада 33,7 0,001079 33,7

15314510000 Любомирська сільрада 109,1 0,002860 53,7 162,8

15134511000 Мардарівська сільрада 155,1 0,004571 155,1

15314512000 Нестоїтська сільрада 482,4 0,011202 482,4

15314513000 Новоселівська сільрада 808,0 0,018968 405,4 1213,4

15314514000 Олексіївська сільрада 32,9 0,000728 32,9

15314515000 Петрівська сільрада

15314516000 Станіславська сільрада

15314517000 Ст..Кульнянська сільрада 6,8 6,8

15314518000 Чапаївська сільрада 46,2 0,000716 46,2

ВСЬОГО

2210,3 820,2 3030,5

Заступник голови районної ради                                                                     О.В.Карауш

Додаток №10

до рішення районної ради

від 07.11.2014 №368 -VI

П Е Р Е Л І К

Об'єктів по будівництву, реконструкції та розширення на 2014 рік по Котовському району (спеціальний фонд)

№№ п/п Найменування об'єкта З місцевого бюджету тис.грн З обласного бюджету тис.грн Всього видатків, тис.грн Головний розпорядник коштів

1 Капітальний ремонт водопровідної мережі с.Олексіївка Котовського району 2,19832 2,19832 Відділ містобудування, архітектури та ЖКГ Котовської районної державної адміністрації

2 Капітальний ремонт водопровідної мережі вулиць Центральна, Садова в с.М.Фонтан Котовського району 134,10637 134,10637 Відділ містобудування, архітектури та ЖКГ Котовської районної державної адміністрації

3 Капітальний ремонт топкових, тепломережі і системи опалення навчально-виховного комплексу в с.Мардарівка Котовського району 56,90638 56,90638 Відділ містобудування, архітектури та ЖКГ Котовської районної державної адміністрації

4 Капітальний ремонт дитячого садка «Ромашка» на 50 місць в с.Куяльник Котовського району 387,800 387,800 Відділ містобудування, архітектури та ЖКГ Котовської районної державної адміністрації

5 Будівництво підвідного газопроводу до с.Качурівка Котовського району Одеської області 25,215 1339,0 1364,215 Відділ містобудування, архітектури та ЖКГ Котовської районної державної адміністрації

6 Реконструкція школи 1-П ступенів з прибудовою дитячого садка на 30 місць в с.М.Фонтан Котовського району 0,01336 115,600 115,61336 Відділ містобудування, архітектури та ЖКГ Котовської районної державної адміністрації

7 Капітальний ремонт системи димовидалення, рециркуляції води і електропостачання котельної школи в с.Нестоїита Котовського району 118,2 118,2 Відділ містобудування, архітектури та ЖКГ Котовської районної державної адміністрації

РАЗОМ: 606,23943 1572,8 2179,03943

В т.ч. погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік 193,21107 1300,0 1493,21107

Заступник голови райради                                                                        О.В.Карауш

Додаток №11

до рішення Котовської

районної ради

від 07.11.2014 № 368-VI

Обсяг субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць та доріг комунальної власності у населених пунктах Котовського району на 2014 рік

№ п\п Код головного розпорядника Найменування сільських рад Обсяг видатків споживання , грн. Обсяг видатків розвитку, грн. РАЗОМ видатків, грн..

1 250354 – фінансове управління Котовської районної державної адміністрації 277000

459600

736600

1.1 в тому числі: Олексіївська 25100 25100

1.2 Борщівська 124800 124800

1.3 В.Фонтанська 100600 100600

1.4 Бочманівська 15500 15500

1.5 Гоноратська 8900 8900

1.6 Качурівська 6400 6400

1.7 Климентівська 10100 10100

1.8 Косянська 15900 15900

1.9 Куяльницька 119900 119900

1.10 Липецька 61500 61500

1.11 Любомирська 8300 8300

1.12 Нестоїтська 25100 25100

1.13 Новоселівська 72200 52800 125000

1.14 Петрівська 5900 5900

1.15 Станіславська 15500 15500

1.16 Ст.Кульнянська 26900 26900

1.17 Чапаєвська 18600 18600

1.18 Мардарівська 22600 22600

Заступник голови райради                                                                                  В.О.Карауш

Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки площею 2,8660 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Гоноратської сільської ради

У К Р А Ї Н А

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

КОТОВСЬКА РАЙОННА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної

ділянки площею 2,8660 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

на території Гоноратської сільської ради

Відповідно до Законів України «Про оплату за землю», «Про оренду землі», «Про оцінку земель», з метою економічного регулювання земельних відносин при визначенні ставок земельного податку та орендної плати за земельні ділянки, передачі земель у власність та користуванні, спадкуванні, міні, даруванні земель, втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, розглянувши Технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Гоноратської сільської ради за межами населених пунктів, розроблену Одеською регіональною філією ДП "Центр державного земельного кадастру», керуючись п.21 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ч.2 ст.23 Закону України «Про оцінку земель», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки гр. Спатар Наталі Олександрівни (померлої) площею 2,8660 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Гоноратської сільської ради Котовського району Одеської області, за межами населених пунктів (додається).

2. Управлінню Держземагентства у Котовському районі Одеської області забезпечити

застосування нормативної грошової оцінки при складанні витягу про визначення

нормативної грошової оцінки земельної ділянки для оформлення спадщини на

земельну ділянку та проведення її індексації.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань земельних відносин та охорони навколишнього середовища.

Голова Котовської

районної ради                                                                                                   В.П.Синько

7 листопада 2014р

№ 380 - VI

Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки площею 5,4573 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Нестоїтської сільської ради

У К Р А Ї Н А

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

КОТОВСЬКА РАЙОННА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної

ділянки площею 5,4573 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

на території Нестоїтської сільської ради

Відповідно до Законів України «Про оплату за землю», «Про оренду землі», «Про оцінку земель», з метою економічного регулювання земельних відносин при визначенні ставок земельного податку та орендної плати за земельні ділянки, передачі земель у власність та користуванні, спадкуванні, міні, даруванні земель, втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, розглянувши Технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Нестоїтської сільської ради за межами населених пунктів, розроблену Одеською регіональною філією ДП "Центр державного земельного кадастру», керуючись п.21 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ч.2 ст.23 Закону України «Про оцінку земель», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки гр. Рябушенко Євдокії Володимирівни (померлої) площею 5,4573 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Нестоїтської сільської ради Котовського району Одеської області, за межами населених пунктів (додається).

2. Управлінню Держземагентства у Котовському районі Одеської області забезпечити

застосування нормативної грошової оцінки при складанні витягу про визначення

нормативної грошової оцінки земельної ділянки для оформлення спадщини на

земельну ділянку та проведення її індексації.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань земельних відносин та охорони навколишнього середовища.

Голова Котовської

районної ради                                                                                                      В.П.Синько

7 листопада 2014р

№ 378 - VI

Про затвердження розпоряджень голови районної ради, прийнятих в міжсесійний період235

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

КОТОВСЬКА РАЙОННА РАДА

РІШЕННЯ

Про затвердження розпоряджень голови районної ради,

прийнятих в міжсесійний період

Згідно із частиною 7 статті 55 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні" та заслухавши інформацію заступника голови районної ради Карауша О.В., районна рада :

ВИРІШИЛА :

1. Затвердити розпорядження голови районної ради, прийнятих в міжсесійний період згідно з додатками №1 та №2 (додаються).

Голова Котовської

районної ради                                                                                                        В.П. Синько

7 листопада 2014 року

№ 384 -VI

Додаток №1 до рішення

Котовської районної ради

від 07.11.2014 року №384 -VI

ПЕРЕЛІК

розпоряджень голови районної ради з основної діяльності, які підлягають затвердженню на сесії районної ради

1 №35/14 від 09 вересня 2014 року Про нагородження Почесною грамотою районної державної адміністрації та районної ради з нагоди професійного свята - Дня фізичної культури та спорту

2 №36/14 від 15 вересня 2014 року Про нагородження Почесною грамотою районної державної адміністрації та районної ради з нагоди з нагоди Дня рятівника

3 №37/14 від 22 вересня 2014 року Про перерозподіл бюджетних призначень

4 №38/14 від 24 вересня 2014 року Про нагородження Почесною грамотою районної державної адміністрації та районної ради

5 №39/14 від 30 вересня 2014 року Про нагородження Почесною грамотою районної державної адміністрації та районної ради з нагоди Дня працівників освіти

6 №40/14 від 27 жовтня 2014 року Про пленарне засідання тридцять другої сесії Котовської районної ради VI скликання

7 №41/14 від 29 жовтня 2014 року Про нагородження Почесною грамотою районної державної адміністрації та районної ради з нагоди професійного свята – Дня працівника соціальної сфери

8 №42/14 від 4 листопада 2014 року Про нагородження Почесною грамотою районної державної адміністрації та районної ради з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва

Заступник голови

районної ради                                                                                                        О.В. Карауш

Додаток №2 до рішення

Котовської районної ради

від 7.11. 2014 року

№384 -VI

ПЕРЕЛІК

розпоряджень голови районної ради з кадрових питань, які підлягають затвердженню на сесії районної ради

1 30/14-к від 30 вересня 2014року Про переведення на 0,5 ставки сторожа районної ради Мочікіна Г.П.

2 31/14-к від 30 вересня 2014 року Про призначення Золотар Л.О. на посаду сторожа районної ради

3 32/14-к від 17 жовтня 2014року Про надання невикористаної частини щорічної відпустки та додаткової оплачуваної відпустки заступнику голови районної ради Караушу О.В.

4 33/14-к від 23 жовтня 2014 року Про встановлення надбавки та преміювання працівників районної ради

5 34/14-к від 24 жовтня 2014 року Про надання основної щорічної відпустки начальнику відділу координації розвитку територій, комунального майна та економічного аналізу районної ради Панасюку В.М.

Заступник голови

районної ради                                                                                            О.В. Карауш

Про затвердження Програми охорони об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Котовського району на 2014-2015 роки

УКРАЇНА

Одеська область

КОТОВСЬКА РАЙОННА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Програми охорони об'єктів

спільної власності територіальних громад сіл, селищ

Котовського району на 2014-2015 роки

Керуючись ст.142 Конституції України, ст.60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою збереження об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Котовського району та заслухавши заступника голови районної ради, районна рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Програму охорони об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Котовського району на 2014-2015 роки (додається).

2.Районній раді при формуванні районних бюджетів на 2014-2015 роки передбачати кошти для реалізації цієї Програми.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної ради Карауша О.В., постійну комісію районної ради з питань економіки, бюджету та фінансів, начальника відділу координації розвитку територій комунального майна та економічного аналізу Панасюка В.М.

Голова Котовської

районної ради                                                                                                     В.П.Синько

7 листопада 2014 року

№ 383 - VI

Додаток

до рішення районної ради

від 07.11.2014 № 383 -VI

Програма

охорони об'єктів спільної власності територіальних громад

сіл, селищ Котовського району на 2014-2015 роки

Паспорт

Програми охорони об'єктів спільної власності

територіальних громад сіл, селищ

Котовського району на 2014-2015 роки

1. Ініціатор розроблення програми Котовська районна рада Одеської області

2. Розробник програми Котовська районна рада Одеської області

3. Співрозробники програми (у разі наявності)

4. Відповідальний виконавець програми Котовська районна рада Одеської області

5. Учасники програми Котовська районна рада Одеської області

6. Термін реалізації програми 2014 -2015 роки

6.1. Етапи виконання програми (для довгострокових програм) 2014 -2015 роки

7. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми Районний

8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, 6,0 тис.грн.

у тому числі:

8.1. коштів місцевого бюджету 6,0 тис.грн

8.2 коштів інших джерел -

І. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма:

Програма передбачає охорону об'єктів, які перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Котовського району до вирішення питання про передачу їх в оренду або власнику у разі відчуження.

"Програма охорони об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Котовського району на 2014-2015 роки" (далі Програма) розроблена відділом координації розвитку територій комунального майна та економічного аналізу Котовської районної ради відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу, та інших нормативно-правових актів і виконуватиметься відповідно до їх положень.

ІІ. Мета Програми

Метою Програми є збереження об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Котовського району.

ІІІ. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування

Фінансування цієї Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету через Котовську районну раду. Обсяг фінансування Програми упродовж 2014-2015 років визначається в процесі формування бюджету на відповідний фінансовий рік (додаток додається)

ІV. Напрями діяльності та заходи Програми

Виконання комплексу заходів, які забезпечують охорону об'єктів комунальної власності Котовського району до вирішення питання про передачу їх в оренду або власнику у разі відчуження:

- охорона об'єктів комунальної власності Котовського району, які не передані в оренду.

V. Очікувані результати та ефективність Програми

Очікуваним кінцевим результатом виконання Програми буде збереження об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Котовського району.

VІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія з питань економіки, бюджету та фінансів.

Заступник голови

районної ради                                                                              О.В. Карауш

Додаток до програми

Розрахунок

потреби коштів для виконання Програми охорони об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Котовського району на 2014 рік

Назва видатків Сума, грн.

Видатки на охорону (будівля та споруди п'яти гаражів за адресою м. Котовськ, вул. Довженко, 9), всього 6000,00

в тому числі:

2110 – Оплата праці

4400,00

2120 – Нарахування на заробітну плату 1600,00

Всього: 6000,00

Заступник голови районної ради                                                                 О.В.Карауш

Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки площею 2,9170 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Бочманівської сільської ради

У К Р А Ї Н А

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

КОТОВСЬКА РАЙОННА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної

ділянки площею 2,9170 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

на території Бочманівської сільської ради

Відповідно до Законів України «Про оплату за землю», «Про оренду землі», «Про оцінку земель», з метою економічного регулювання земельних відносин при визначенні ставок земельного податку та орендної плати за земельні ділянки, передачі земель у власність та користуванні, спадкуванні, міні, даруванні земель, втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, розглянувши Технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Бочманівської сільської ради за межами населених пунктів, розроблену Одеською регіональною філією ДП "Центр державного земельного кадастру», керуючись п.21 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ч.2 ст.23 Закону України «Про оцінку земель», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки гр. Максименко Катерини Федорівни (померлої) площею 2,9170 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Бочманівської сільської ради Котовського району Одеської області, за межами населених пунктів (додається).

2. Управлінню Держземагентства у Котовському районі Одеської області забезпечити

застосування нормативної грошової оцінки при складанні витягу про визначення

нормативної грошової оцінки земельної ділянки для оформлення спадщини на

земельну ділянку та проведення її індексації.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань земельних відносин та охорони навколишнього середовища.

Голова Котовської

районної ради                                                                                                  В.П.Синько

7 листопада 2014р

№ 376 - VI

Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки площею 2,9173 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Бочманівської сільської ради

У К Р А Ї Н А

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

КОТОВСЬКА РАЙОННА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної

ділянки площею 2,9173 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

на території Бочманівської сільської ради

Відповідно до Законів України «Про оплату за землю», «Про оренду землі», «Про оцінку земель», з метою економічного регулювання земельних відносин при визначенні ставок земельного податку та орендної плати за земельні ділянки, передачі земель у власність та користуванні, спадкуванні, міні, даруванні земель, втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, розглянувши Технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Бочманівської сільської ради за межами населених пунктів, розроблену Одеською регіональною філією ДП "Центр державного земельного кадастру», керуючись п.21 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ч.2 ст.23 Закону України «Про оцінку земель», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки гр. Кушнір Лілії Григорівни (померлої) площею 2,9173 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Бочманівської сільської ради Котовського району Одеської області, за межами населених пунктів (додається).

2. Управлінню Держземагентства у Котовському районі Одеської області забезпечити

застосування нормативної грошової оцінки при складанні витягу про визначення

нормативної грошової оцінки земельної ділянки для оформлення спадщини на

земельну ділянку та проведення її індексації.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань земельних відносин та охорони навколишнього середовища.

Голова Котовської

районної ради                                                                                                     В.П.Синько

7 листопада 2014р

№ 374 - VI

Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки площею 2,2704 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Куяльницької сільської ради

У К Р А Ї Н А

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

КОТОВСЬКА РАЙОННА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної

ділянки площею 2,2704 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

на території Куяльницької сільської ради

Відповідно до Законів України «Про оплату за землю», «Про оренду землі», «Про оцінку земель», з метою економічного регулювання земельних відносин при визначенні ставок земельного податку та орендної плати за земельні ділянки, передачі земель у власність та користуванні, спадкуванні, міні, даруванні земель, втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, розглянувши Технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Куяльницької сільської ради за межами населених пунктів, розроблену Одеською регіональною філією ДП "Центр державного земельного кадастру", керуючись п.21 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ч.2 ст.23 Закону України «Про оцінку земель», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки гр. Крешун Марії Никифорівни (померлої) площею 2,2704 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Куяльницької сільської ради Котовського району Одеської області, за межами населених пунктів (додається).

2. Управлінню Держземагентства у Котовському районі Одеської області забезпечити

застосування нормативної грошової оцінки при складанні витягу про визначення

нормативної грошової оцінки земельної ділянки для оформлення спадщини на

земельну ділянку та проведення її індексації.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань земельних відносин та охорони навколишнього середовища.

Голова Котовської

районної ради                                                                                                            В.П.Синько

7 листопада 2014р

№ 372 - VI

Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки площею 2,8036 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Станіславської сільської ради

У К Р А Ї Н А

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

КОТОВСЬКА РАЙОННА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної

ділянки площею 2,8036 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

на території Станіславської сільської ради

Відповідно до Законів України «Про оплату за землю», «Про оренду землі», «Про оцінку земель», з метою економічного регулювання земельних відносин при визначенні ставок земельного податку та орендної плати за земельні ділянки, передачі земель у власність та користуванні, спадкуванні, міні, даруванні земель, втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, розглянувши Технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Станіславської сільської ради за межами населених пунктів, розроблену Одеською регіональною філією ДП "Центр державного земельного кадастру», керуючись п.21 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ч.2 ст.23 Закону України «Про оцінку земель», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки гр. Ілларіонової Людмили Францевни (померлої) площею 2,8036 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Станіславської сільської ради Котовського району Одеської області, за межами населених пунктів (додається).

2. Управлінню Держземагентства у Котовському районі Одеської області забезпечити

застосування нормативної грошової оцінки при складанні витягу про визначення

нормативної грошової оцінки земельної ділянки для оформлення спадщини на

земельну ділянку та проведення її індексації.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань земельних відносин та охорони навколишнього середовища.

Голова Котовської

районної ради                                                                                                   В.П.Синько

7 листопада 2014р

№ 370 - VI

Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки площею 3,4967 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Климентівської сільської ради

У К Р А Ї Н А

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

КОТОВСЬКА РАЙОННА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної

ділянки площею 3,4967 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

на території Климентівської сільської ради

Відповідно до Законів України «Про оплату за землю», «Про оренду землі», «Про оцінку земель», з метою економічного регулювання земельних відносин при визначенні ставок земельного податку та орендної плати за земельні ділянки, передачі земель у власність та користуванні, спадкуванні, міні, даруванні земель, втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, розглянувши Технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Климентівської сільської ради за межами населених пунктів, розроблену Одеською регіональною філією ДП "Центр державного земельного кадастру», керуючись п.21 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ч.2 ст.23 Закону України «Про оцінку земель», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки гр. Тамазликарь Михайла Миколайовича (померлого) площею 3,4967 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Климентівської сільської ради Котовського району Одеської області, за межами населених пунктів (додається).

2. Управлінню Держземагентства у Котовському районі Одеської області забезпечити

застосування нормативної грошової оцінки при складанні витягу про визначення

нормативної грошової оцінки земельної ділянки для оформлення спадщини на

земельну ділянку та проведення її індексації.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань земельних відносин та охорони навколишнього середовища.

Голова Котовської

районної ради                                                                                                          В.П.Синько

7 листопада 2014р

№ 381 - VI

Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки площею 3,6437 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Косівської сільської ради

У К Р А Ї Н А

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

КОТОВСЬКА РАЙОННА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної

ділянки площею 3,6437 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

на території Косівської сільської ради

Відповідно до Законів України «Про оплату за землю», «Про оренду землі», «Про оцінку земель», з метою економічного регулювання земельних відносин при визначенні ставок земельного податку та орендної плати за земельні ділянки, передачі земель у власність та користуванні, спадкуванні, міні, даруванні земель, втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, розглянувши Технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Косівської сільської ради за межами населених пунктів, розроблену Одеською регіональною філією ДП "Центр державного земельного кадастру», керуючись п.21 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ч.2 ст.23 Закону України «Про оцінку земель», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки гр. Соцького Анатолія Федоровича (померлого) площею 3,6437 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Косівської сільської ради Котовського району Одеської області, за межами населених пунктів (додається).

2. Управлінню Держземагентства у Котовському районі Одеської області забезпечити

застосування нормативної грошової оцінки при складанні витягу про визначення

нормативної грошової оцінки земельної ділянки для оформлення спадщини на

земельну ділянку та проведення її індексації.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань земельних відносин та охорони навколишнього середовища.

Голова Котовської

районної ради                                                                                                        В.П.Синько

7 листопада 2014р

№ 379 - VI

Про стан виконання Котовським міським відділом УМВС України в Одеській області у 2014 році «Районної програми профілактики правопорушень на території Котовського району у 2012-2016 роках»

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

КОТОВСЬКА РАЙОННА РАДА

РІШЕННЯ

Про стан виконання Котовським міським відділом УМВС України в Одеській області у 2014 році «Районної програми профілактики правопорушень на території Котовського району у 2012-2016 роках»

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника Котовського міськвідділу УМВС України в Одеській області Гра ненка М.М. про стан у 2014 році «Районної програми профілактики правопорушень на території Котовського району у 2012-2016 роках», районна рада відзначає, що оперативно-службова діяльність відділу міліції на протязі 2014 року була націлена на забезпечення оперативного реагування на заяви та повідомлення громадян про вчинення кримінальних правопорушень та інших подій, розкриття та розслідування кримінальних правопорушень, протидію корупції, боротьбу з розповсюдженням наркотиків, підвищення ефективності охорони громадського порядку. Міськвідділ УМВС України в цілому належним чином забезпечує виконання всіх заходів передбачених вищезазначеною програмою і досяг певних результатів.

Враховуючи вище зазначене районна рада та керуючись пунктом 36 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію начальника Котовського міськвідділу УМВС України в Одеській області про стан виконання Котовським міським відділом УМВС України в Одеській області у 2014 році «Районної програми профілактики правопорушень на території Котовського району у 2012-2016 роках» взяти до відома.

2. Рекомендувати Котовському міському відділу УМВС України в Одеській області та всім іншим структурам та посадовим особам причетним до реалізації положень та завдань цієї Програми:

2.1. Забезпечити здійснення у повному обсязі заходів із профілактики правопорушень на території Котовського району у наступних роках.

2.2. Щоквартально проводити аналіз стану охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю, вивчати думку громадян про роботу міліції щодо забезпечення безпеки та захисту населення від злочинних посягань, визначати проблемні питання та вживати заходів для підвищення ефективності правоохоронної діяльності.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань з питань законності, прав людини, регламенту, депутатської діяльності та етики (Білоус Л.М.).

Голова Котовської

районної ради                                                                                                   В.П. Синько

7 листопада 2014 року

№ 369 -VІ

Про затвердження актів прийому-передачі цінних подарунків переможцям районного конкурсу серед сільських рад з розвитку соціальної інфраструктури та благоустрою територій у 2013 році

УКРАЇНА

Одеська область

КОТОВСЬКА РАЙОННА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження актів прийому-передачі цінних подарунків

переможцям районного конкурсу серед сільських рад з розвитку

соціальної інфраструктури та благоустрою територій у 2013 році

На підставі ст. 43, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядження районної ради від 18 вересня 2013 року № 41/13 «Про підсумки районного конкурсу сільських рад з розвитку соціальної інфраструктури та благоустрою територій у 2013 році», районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити актів прийому-передачі цінних подарунків переможцям районного конкурсу серед сільських рад з розвитку соціальної інфраструктури та благоустрою територій у 2013 році (додаються).

2. Передати цінні подарунки сільським радам.

3. Контроль за виконанням Програми покласти на постійні комісії районної ради.

Голова Котовської

районної ради                                                                                         В.П.Синько

7 листопада 2014 року

№ 382 -VI

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення районної ради №382 -VІ

від 7 листопада 2014 року

АКТ

прийому - передачі цінних подарунків

Даний акт складено в тому, що відповідно до розпорядження районної ради від 18 вересня 2013 року № 41/13 «Про підсумки районного конкурсу сільських рад з розвитку соціальної інфраструктури та благоустрою територій у 2013 році», Котовська районна рада в складі комісії: голова комісії – заступник голови районної ради – Карауш О.В., члени комісії: керуючий справами – Носач В.М., начальник відділу – Панасюк В.М., спеціаліст 1 категорії – Кіршул О.Л. передала , а Старокульнянська сільська рада прийняла цінні подарунки:

Найменування Кількість

шт. Ціна,

грн. Сума,

грн.

Факс Panasonik KX-FT932UA 1 985,00 985,00

Принтер лазерний CANON LBP 6000 1 990,00 990,00

Картридж CANON E-16 CanonFC/PC-200ser/310/336 1 920,00 920,00

Клавіатура Gemix KB-350 white, USB Multimedia Укр/Рус/Enq, Power/Sleep/Wake, 121 клавіша, Windows 98/ME/NT/2000/XP/Vista 1 105,00 105,00

РАЗОМ 3000,00

Три тисячі грн 00 коп

Передали: Прийняли:

______________Карауш О.В. _________________________

______________Носач В.М. _________________________

______________Панасюк В.М.

______________Кіршул О.Л.

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення районної ради №382 -VІ

від 7 листопада 2014 року

АКТ

прийому - передачі цінних подарунків

Даний акт складено в тому, що відповідно до розпорядження районної ради від 18 вересня 2013 року № 41/13 «Про підсумки районного конкурсу сільських рад з розвитку соціальної інфраструктури та благоустрою територій у 2013 році», Котовська районна рада в складі комісії: голова комісії – заступник голови районної ради – Карауш О.В., члени комісії: керуючий справами – Носач В.М., начальник відділу – Панасюк В.М., спеціаліст 1 категорії – Кіршул О.Л. передала , а Нестоїтська сільська рада прийняла цінні подарунки:

Найменування Кількість

шт. Ціна,

грн. Сума,

грн.

Фото цифрове NIKON Coopix S3500 Silver 1 1333,00 1333,00

Автомагнітола PIONEER MVH-150UB 1 547,00 547,00

USB Flash Drive SILICON POWER Touch T01 16 GB Black 1 120,00 120,00

РАЗОМ 2000,00

Дві тисячі грн 00 коп

Передали: Прийняли:

______________Карауш О.В. _________________________

______________Носач В.М. _________________________

______________Панасюк В.М.

______________Кіршул О.Л.

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення районної ради №382 -VІ

від 7 листопада 2014 року

АКТ

прийому - передачі цінних подарунків

Даний акт складено в тому, що відповідно до розпорядження районної ради від 18 вересня 2013 року № 41/13 «Про підсумки районного конкурсу сільських рад з розвитку соціальної інфраструктури та благоустрою територій у 2013 році», Котовська районна рада в складі комісії: голова комісії – заступник голови районної ради – Карауш О.В., члени комісії: керуючий справами – Носач В.М., начальник відділу – Панасюк В.М., спеціаліст 1 категорії – Кіршул О.Л. передала , а Гоноратська сільська рада прийняла цінні подарунки:

Найменування Кількість

шт. Ціна,

грн. Сума,

грн.

Монітор 19 LG FLL 1934S-BN, Wide, 300cd/m2,800:1,5ms, 16:10, 1440х900, 170h/170v, VGA, ЖКИ 1 1000.00 1000.00

РАЗОМ 1000,00

Одна тисяча грн 00 коп

Передали: Прийняли:

______________Карауш О.В. _________________________

______________Носач В.М. _________________________

______________Панасюк В.М.

______________Кіршул О.Л.

Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки площею 3,0974 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Старокульнянської сільської ради

У К Р А Ї Н А

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

КОТОВСЬКА РАЙОННА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної

ділянки площею 3,0974 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

на території Старокульнянської сільської ради

Відповідно до Законів України «Про оплату за землю», «Про оренду землі», «Про оцінку земель», з метою економічного регулювання земельних відносин при визначенні ставок земельного податку та орендної плати за земельні ділянки, передачі земель у власність та користуванні, спадкуванні, міні, даруванні земель, втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, розглянувши Технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Старокульнянської сільської ради за межами населених пунктів, розроблену Одеською регіональною філією ДП "Центр державного земельного кадастру», керуючись п.21 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ч.2 ст.23 Закону України «Про оцінку земель», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки гр. Ніки Неоніли Никифорівни (померлої) площею 3,0974 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Старокульнянської сільської ради Котовського району Одеської області, за межами населених пунктів (додається).

2. Управлінню Держземагентства у Котовському районі Одеської області забезпечити

застосування нормативної грошової оцінки при складанні витягу про визначення

нормативної грошової оцінки земельної ділянки для оформлення спадщини на

земельну ділянку та проведення її індексації.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань земельних відносин та охорони навколишнього середовища.

Голова Котовської

районної ради                                                                                                В.П.Синько

7 листопада 2014р

№ 377 - VI

Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки площею 3,7458 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Мардарівської сільської ради

У К Р А Ї Н А

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

КОТОВСЬКА РАЙОННА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної

ділянки площею 3,7458 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

на території Мардарівської сільської ради

Відповідно до Законів України «Про оплату за землю», «Про оренду землі», «Про оцінку земель», з метою економічного регулювання земельних відносин при визначенні ставок земельного податку та орендної плати за земельні ділянки, передачі земель у власність та користуванні, спадкуванні, міні, даруванні земель, втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, розглянувши Технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Мардарівської сільської ради за межами населених пунктів, розроблену Одеською регіональною філією ДП "Центр державного земельного кадастру», керуючись п.21 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ч.2 ст.23 Закону України «Про оцінку земель», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки гр. Луженко Валентини Іванівни (померлої) площею 3,7458 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Мардарівської сільської ради Котовського району Одеської області, за межами населених пунктів (додається).

2. Управлінню Держземагентства у Котовському районі Одеської області забезпечити

застосування нормативної грошової оцінки при складанні витягу про визначення

нормативної грошової оцінки земельної ділянки для оформлення спадщини на

земельну ділянку та проведення її індексації.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань земельних відносин та охорони навколишнього середовища.

Голова Котовської

районної ради                                                                                                         В.П.Синько

7 листопада 2014р

№ 375 - VI

Календар новин

<< < Серпень 2021 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31