Про звіт районної державної адміністрації про виконання районного бюджету Котовського району за 1 квартал 2014 року258

У К Р А Ї Н A

Котовська районна рада

Одеської області

Р І Ш Е Н Н Я

Про звіт районної державної адміністрації

про виконання районного бюджету

Котовського району за 1 квартал 2014 року

Відповідно до пунктів 17, 28 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, заслухавши звіт начальника фінансового управління Котовської районної державної адміністрації про виконання районного бюджету Котовського району за 1 квартал 2014 року, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт районної державної адміністрації про виконання бюджету Котовського району за 1 квартал 2014 року.

2. Затвердити додатки №1-6 щодо виконання районного бюджету Котовського району за 1 квартал 2014 року.

Голова Котовської

районної ради                                                                                                     В.П.Синько

3 липня 2014 року

№318 -VI

Додаток №1 до рішення райради 1

від 03.07 .2014 № 318 -У1 1

Звіт про виконання районного бюджету Котовського району за 1 квартал 2014 року 1

1

тис.грн 1

№/№ Найменування доходів код бюджетн. планові показники на 2014 рік у тому числі: у тому числі у тому числі 1

п/п класифікації загальн. спеціальн виконано загальн. спеціальн виконано виконано виконано 1

фонд фонд фонд фонд у відсотк у відсотк у відсотк 1

1 Податкові надходження 10000000 7091,8 7091,8 0,0 1284,2 1284,2 0,0 18,1 18,1 16788,3

1,1 Податки на доходи, податок на прибуток 11000000 7091,8 7091,8 0,0 1284,2 1284,2 0,0 18,1 18,1 16788,3

Податок з доходів фізичних осіб 11010000 7091,8 7091,8 1284,2 1284,2 18,1 18,1 16788,3

2 Неподаткові надходження 20000000 1129,0 35,0 1094,0 226,0 9,6 216,4 20,0 27,6 19,8 2777,4

2,1 Адміністративні збори та платежі 22000000 30,0 30,0 0,0 7,9 7,9 0,0 26,5 26,5 128,8

Плата за оренду комунального майна 22080400 30,0 30,0 7,9 7,9 26,5 26,5 128,8

2,2 Інші неподаткові надходження 24000000 5,0 5,0 0,0 1,7 1,7 0,0 13,4

Інші надходження 24060300 5,0 5,0 1,7 1,7 13,4

2,3 Власні надходження бюджетних установ 25000000 1094,0 1094,0 216,4 216,4 19,8 19,8 2660,3

РАЗОМ ВЛАСНИХ ДОХОДІВ: 8220,8 7126,8 1094,0 1510,2 1293,9 216,4 18,4 18,2 19,8 19518,4

3 Офіційні трансферти 40000000 86837,7 86265,9 571,8 18540,1 18401,8 138,3 21,4 21,3 24,2 210822,6

3,1 Від органів державного управління 41000000 86837,7 86265,9 571,8 18540,1 18401,8 138,3 21,4 21,3 24,2 210822,6

Кошти, що надходять до райбюджету 41010600 233,2 233,2 16,6 16,6 7,1 7,1 513,8

Дотації 41020000 37514,8 37514,8 0,0 9055,6 9055,6 0,0 24,1 24,1 93189,1

Дотація вирівнювання з Державного бюджету 41020100 37514,8 37514,8 9055,6 9055,6 24,1 24,1 93189,1

Субвенції 41030000 49089,7 48517,9 571,8 9467,9 9329,6 138,3 19,3 19,2 24,2 117178,0

Субвенція на виконання інвестиційних проектів 41030400 115,6 115,6 0,0 0,0 0,0 231,2

Субвенція з Державного бюджету місцевим б/там на виплату допомог сім'ям з дітьми, інвалідам з дитинства 41030600 41688,1 41688,1 8771,9 8771,9 21,0 21,0 100962,0

Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу 41030800 1170,1 1170,1 293,8 293,8 25,1 25,1 2978,0

Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг 41030900 662,2 662,2 10,4 10,4 1,6 1,6 1348,3

Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 41031000 1586,2 1586,2 4,4 4,4 0,3 0,3 3181,8

Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць 41034400 456,2 456,2 138,3 138,3 30,3 30,3 1249,7

"Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

" 41034500 2000,0 2000,0 0,0 0,0 0,0

Інші субвенції 41035000 7,5 7,5 7,5 7,5 100,3 100,3 230,7

Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначені обсягу міжбюджетних трансфертів 41035600 800,0 800,0 103,8 103,8 13,0 13,0 1833,6

Додаток №1 до рішення райради 1

від 03.07 .2014 № 318 -У1 1

Звіт про виконання районного бюджету Котовського району за 1 квартал 2014 року 1

1

тис.грн 1

№/№ Найменування доходів код бюджетн. планові показники на 2014 рік у тому числі: у тому числі у тому числі 1

п/п класифікації загальн. спеціальн виконано загальн. спеціальн виконано виконано виконано 1

фонд фонд фонд фонд у відсотк у відсотк у відсотк 1

1 Податкові надходження 10000000 7091,8 7091,8 0,0 1284,2 1284,2 0,0 18,1 18,1 16788,3

1,1 Податки на доходи, податок на прибуток 11000000 7091,8 7091,8 0,0 1284,2 1284,2 0,0 18,1 18,1 16788,3

Податок з доходів фізичних осіб 11010000 7091,8 7091,8 1284,2 1284,2 18,1 18,1 16788,3

2 Неподаткові надходження 20000000 1129,0 35,0 1094,0 226,0 9,6 216,4 20,0 27,6 19,8 2777,4

2,1 Адміністративні збори та платежі 22000000 30,0 30,0 0,0 7,9 7,9 0,0 26,5 26,5 128,8

Плата за оренду комунального майна 22080400 30,0 30,0 7,9 7,9 26,5 26,5 128,8

2,2 Інші неподаткові надходження 24000000 5,0 5,0 0,0 1,7 1,7 0,0 13,4

Інші надходження 24060300 5,0 5,0 1,7 1,7 13,4

2,3 Власні надходження бюджетних установ 25000000 1094,0 1094,0 216,4 216,4 19,8 19,8 2660,3

РАЗОМ ВЛАСНИХ ДОХОДІВ: 8220,8 7126,8 1094,0 1510,2 1293,9 216,4 18,4 18,2 19,8 19518,4

3 Офіційні трансферти 40000000 86837,7 86265,9 571,8 18540,1 18401,8 138,3 21,4 21,3 24,2 210822,6

3,1 Від органів державного управління 41000000 86837,7 86265,9 571,8 18540,1 18401,8 138,3 21,4 21,3 24,2 210822,6

Кошти, що надходять до райбюджету 41010600 233,2 233,2 16,6 16,6 7,1 7,1 513,8

Дотації 41020000 37514,8 37514,8 0,0 9055,6 9055,6 0,0 24,1 24,1 93189,1

Дотація вирівнювання з Державного бюджету 41020100 37514,8 37514,8 9055,6 9055,6 24,1 24,1 93189,1

Субвенції 41030000 49089,7 48517,9 571,8 9467,9 9329,6 138,3 19,3 19,2 24,2 117178,0

Субвенція на виконання інвестиційних проектів 41030400 115,6 115,6 0,0 0,0 0,0 231,2

Субвенція з Державного бюджету місцевим б/там на виплату допомог сім'ям з дітьми, інвалідам з дитинства 41030600 41688,1 41688,1 8771,9 8771,9 21,0 21,0 100962,0

Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу 41030800 1170,1 1170,1 293,8 293,8 25,1 25,1 2978,0

Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг 41030900 662,2 662,2 10,4 10,4 1,6 1,6 1348,3

Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 41031000 1586,2 1586,2 4,4 4,4 0,3 0,3 3181,8

Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць 41034400 456,2 456,2 138,3 138,3 30,3 30,3 1249,7

"Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

" 41034500 2000,0 2000,0 0,0 0,0 0,0

Інші субвенції 41035000 7,5 7,5 7,5 7,5 100,3 100,3 230,7

Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначені обсягу міжбюджетних трансфертів 41035600 800,0 800,0 103,8 103,8 13,0 13,0 1833,6

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімей ного типу та прийомних сім"ях 41035800 603,8 603,8 137,8 137,8 22,8 22,8 1528,8

ВСЬОГО ДОХОДІВ: 95058,5 93392,7 1665,8 20050,4 19695,7 354,7 21,1 21,1 21,3 230281,3

Заступник голови райради О.В.Карауш

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімей ного типу та прийомних сім"ях 41035800 603,8 603,8 137,8 137,8 22,8 22,8 1528,8

ВСЬОГО ДОХОДІВ: 95058,5 93392,7 1665,8 20050,4 19695,7 354,7 21,1 21,1 21,3 230281,3

Заступник голови райради                                                                             О.В.Карауш

Додаток №2 до рішення райради від 03.07.2014 № 318 -У1

Виконання видаткової частини районного бюджету за 1 квартал 2014 р.

(за функціональною структурою)

№/№ код бюджетн. затверд.в бюджеті у тому числі: у тому числі у тому числі

п/п Найменування видатків класифікації на 2014р.з урах.змін загальн. спеціальн виконано загальн. спеціальн виконано виконано виконано

фонд фонд фонд фонд у відсотк у відсотк у відсотк

1 Органи місцевого самоврядування 010116 891,1 891,1 149,2 149,2 16,7% 16,7%

Видатки споживання 891,1 891,1 139,1 139,1 15,6% 15,6%

оплата праці з нарахуваннями 635 635 0,0 0 0,0% 0,0%

2 Освіта 070000 35796 34453,5 1342,5 8125,1 7941,2 183,9 22,7% 23,0% 13,7%

Видатки споживання 35278,5 34453,5 825 8125,1 7941,2 183,9 23,0% 23,0% 22,3%

оплата праці з нарахуваннями 30441,1 30441,1 7408,8 7408,8 24,3% 24,3%

продукти харчування 990 430 560 219,3 65,7 153,6 22,2% 15,3% 27,4%

оплата комунальних послуг та енергоносії 2572 2572 0 383,4 383,4 0 14,9% 14,9%

Видатки розвитку 517,5 0 517,5 0,0 0 0 0,0% 0,0%

Районні програми в галузі освіти: 813,1 813,1 0,0 0

Видатки споживання 813,1 813,1 0,0 0

Курсові заходи післядипломної

освіти 070702 98,6 98,6 0 0,0 0 0,0% 0,0%

Видатки споживання 98,6 98,6 0 0,0 0 0,0% 0,0%

Оздоровлення дітей - 070807 110 110 0,0 0 0,0% 0,0%

Видатки споживання 110 110 0,0 0 0,0% 0,0%

Програма "Шкільний автобус"- 070807 600,5 600,5 80,4 80,4 13,4% 13,4%

Видатки споживання 600,5 600,5 80,4 80,4 13,4% 13,4%

Робота з обдарованими дітьми 070807 2 2 0,0 0 0,0% 0,0%

Видатки споживання 2 2 0,0 0 0,0% 0,0%

Конвенція ООН "Про права дитини" 2 2 3,9 0

Видатки споживання 2 2 0,0 0

3 Соціальний захист та соціальне забезпечення 090000 3180,2 2911,2 269 639,9 597,7 42,2 20,1% 20,5% 15,7%

Видатки споживання 3176,2 2911,2 265 639,9 597,7 42,2 20,1% 20,5% 15,9%

оплата праці з нарахуваннями 2394,4 2394,4 534,2 534,2 22,3%

оплата комунальних послуг та енергоносії 90 90 10,3 10,3 11,4% 11,4%

Видатки розвитку 4 0 4 0,0 0 0

Районний центр соц.служб для молоді 091101 836,2 832,2 4 165,5 165,5 0 19,8% 19,9% 0,0%

Видатки споживання 832,2 832,2 165,5 165,5 19,9% 19,9%

Оплата праці з нарахуваннями 789,5 789,5 163,9 163,9 20,8% 20,8%

Видатки розвитку 4 0 4 0,0 0 0 0,0% 0,0%

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 091103 5 5 0 0,0% 0,0%

Програма "Молодь Котовщини" 1 1,0 0,0 0,0 0,0%

Програма подолання дитячої безпритульности і бездоглядності до 2016 року 1 1,0 0,0 0,0 0,0%

програма здійснення профілактики алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії та інших негативних явищ у дитячому середовищі на 2012-2015 роки 2 2,0 0,0 0,0 0,0%

Районний територіальн.центр соціальної

допомоги на дому 091204 1964,4 1699,4 265 423,0 380,8 42,2 21,5% 22,4% 15,9%

Видатки споживання 1964,4 1699,4 265 423,0 380,8 42,2 21,5% 22,4% 15,9%

Зарплата з нарахуваннями 1604,9 1604,9 370,3 370,3 23,1% 23,1%

оплата комунальних послуг та енергоносії 90 90 10,3 10,3 11,4% 11,4%

Видатки розвитку 0 0 0 0,0 0 0

Виплата компенсації фізичним особам по догляду за одинокими непрацездатними громадянами 091205 104,5 104,5 35,4 35,4 33,9% 33,9%

Видатки на обслуговування осіб з обмежиними фізичним можливостями 091206 168,6 168,6 0,0 0 0,0% 0,0%

Фінансова підтримка районної ради ветеранів 091209 52,5 52,5 12,6 12,6 24,0% 24,0%

Видатки споживання 52,5 52,5 12,6 12,6 24,0% 24,0%

Інші видатки на соціальний захист населення 090412 49 49 3,4 3,4 6,9% 6,9%

Видатки споживання 49 49 0 3,4 3,4 0 6,9% 6,9%

із них допомога на поховання 12 12 3,4 3,4 28,3% 28,3%

програма надання цільової адресної допомоги малозабезпеченим верствам населення Котовського району на 2014 рік 35 35 0,0 0 0,0% 0,0%

Програма соціальної підтримки осіб, які постраждали внаслідок ЧАЄС 1 1 0,0 0 0,0%

програма соціальної підтримки інвалідів по зору на 2014 рік 1 1 0,0 0 0,0%

Для проведення експертизи проектно-кошторичної документації проекту капітального ремонту (місцевий бюджет) 90203 0 0 0,0 0

4 Культура 110000 3826,4 3754,8 71,6 804,1 804,1 21,0% 21,4% 0,0%

Видатки споживання 3774,4 3754,8 19,6 804,1 804,1 0 21,3% 21,4% 0,0%

в т.ч. зарплата з нарахуванням 3604,8 3604,8 0 785,1 785,1 0 21,8% 21,8%

оплата комунальних послуг та енергоносії 81 81 0 18,2 18,2 0 22,5% 22,5%

Видатки розвитку 52 0 52 0,0 0 0,0% 0,0%

Районний відділ культури 110000 3826,4 3754,8 71,6 804,1 804,1 21,0% 21,4% 0,0%

Видатки споживання 3774,4 3754,8 19,6 804,1 804,1 0 21,3% 21,4% 0,0%

Зарплата з нарахуваннями 3604,8 3604,8 0 785,1 785,1 0 21,8% 21,8%

оплата комунальних послуг та енергоносії 81 81 0 18,2 18,2 0 22,5% 22,5%

Видатки розвитку 52 0 52 0,0 0 0,0%

Культурно-мистецькі програми районного значення

Видатки споживання

Програма розвитку культури 110104 12,5 12,5 0,0 0 0,0% 0,0%

Видатки споживання 12,5 12,5 0 0,0 0 0,0% 0,0%

5 Підтримка засобів масової інформації

Програма стимулювання та розвитку газети районної ради "Котовські вісті" 120201 118,3 118,3 0,0 0 0,0% 0,0%

Видатки споживання 118,3 118,3 0,0 0 0,0% 0,0%

6 Фізична культура і спорт 130000 474,1 474,1 98,5 98,5 20,8% 20,8%

оплата праці з нарахуваннями 419,9 419,9 97,9 97,9 23,3% 23,3%

оплата комунальних послуг та енергоносії 7,1 7,1 0,6 0,6 8,5% 8,5%

Заходи по фізичній культурі та спорту 130102 38,9 38,9 0,0 0 0,0% 0,0%

Видатки споживання 38,9 38,9 0,0 0 0,0% 0,0%

Спортивна школа 130107 435,2 435,2 98,5 98,5 22,6% 22,6%

оплата праці з нарахуваннями 419,9 419,9 97,9 97,9 23,3% 23,3%

оплата комунальних послуг та енергоносії 7,1 7,1 0,6 0,6 8,5% 8,5%

Видатки розвитку 0 0 0,0 0

7 Будівництво 150000 3194 20 3174 0 0 0 0,0% 0,0%

Капітальні вкладення 150101 2735,6 0 2735,6 0,0 0 0 0,0% 0,0%

Розробка схем та проетних рішень масового застосування 150202 458,4 20 438,4 0 0

в т.ч. комплексна програма забезпечення містобудівної документації населених пунктів та територій Котовського району на 2012-2015 роки 150202 458,4 20 438,4 0 0 0

в т.ч. за рахунок субвенції на реалізацію регіональної комплексної програми з утворенням (оновленням) містобудівної документації територій містобудівного кадастру Одеської області 0 0 0 0 0

8 Видатки на підвищення тарифів (цін) на енергонос 180109 0 0 0 0,0 0

Видатки споживання 0 0 0,0 0

Програма розвитку малого і середнього підприємництва в Котовському районі на 2013-2015 роки 180404 0 0 0 0,0 0

9 Інші заходи, повязані з економічною діяльністю 180410 150 150 0 0,0 0 0

10 Резервний фонд 250102 10,4 10,4 0,0 0

Проведення виборів народних депутатів ВРади АР Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 250203 0 0

Видатки на запобіг.та ліквід.насл.стихійного лиха 210105 9,6 9,6 9,6 9,6 100,0% 100,0%

11 Дотації вирівнювання, що передаються з районних 250311 2316,7 2316,7 462,8 462,8 20,0% 20,0%

12 Інші додаткові дотації з райбюджету 250315 808,2 808,2 21,3 21,3 2,6% 2,6%

13 Субвенція іншим бюджетам на виконання інвестиційних проектів 250324 0 0 0 0,0 0

14 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 250326 41688,1 41688,1 8771,6 8771,6 21,0% 21,0%

на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим

сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та

тимчасової державної допомоги

15 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 250328 1170,1 1170,1 0 293,8 293,8 0 25,1% 25,1%

на надання пільг та житлових субсидій населенню

на оплату електроенергії, природного газу, послуг

тепло-водопостачання, водовідведення, квартирної

плати, вивезення побутового сміття та рідких нечист

16 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 250330 1586,2 1586,2 0 4,4 4,4 0,3% 0,3%

на надання пільг та житлових субсидій населенню

на придбання твердого та рідкого пічного побутового

палива і скрапленого газу

17 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 250329 662,2 662,2 10,4 10,4 1,6% 1,6%

на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбач

законодавством пільг (крім пільг на одержання

ліків, зубопротезування, оплату електронергії,

природного і скрапленого газу, твердого та рідкого

пічного побутового палива , послуг тепло-

водопостачання і водовідведення,

квартирної плати, вивезення побутового сміття

та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий

проїзд окремим категоріям громадян

18 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт доріг комунальної власності населених пунктів 250354 518,2 0 518,2 123,5 123,5 23,8% 23,8%

19 Субвенція на утримання дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях 250376 603,8 603,8 137,80 137,8 22,8% 22,8%

20 Інші субвенції 250380 100 0 100 0,0 0 0 0,0% 0,0%

21 Інші видатки 250404 0 0 0,0 0

22 Видатки,пов'язані з наданням та обслугов.державних

пільгових кредитів,наданих індивідуальним забудов. 250914 10 10 0,0 0 0,0% 0,0%

Програма "Власний дім"

ВСЬОГО ВИДАТКІВ 97113,6 91638,3 5475,3 19652,0 19302,4 349,6 20,2% 21,1% 6,4%

Заступник голови райради                                                                         О.В.Карауш

Додаток №3 до рішення райради від 03.07 .2014 № 318 -У1

Виконання видаткової частини районного бюджету за 1 квартал 2014 р.

за головними розпорядниками коштів

грн

№/№ код бюджетн. затверд.в бюджеті у тому числі: у тому числі у тому числі

п/п Найменування видатків класифікації на 2014р.з урах.змін загальн. спеціальн виконано загальн. спеціальн виконано виконано виконано

фонд фонд фонд фонд у відсотк у відсотк у відсотк

01 Органи місцевого самоврядування 010116 1009,4 1009,4 149,2 149,2 14,8% 14,8%

Видатки споживання 891,1 891,1 139,1 139,1 15,6% 15,6%

в т.ч. зарплата з нарахуванням 635 635 0 0 0,0% 0,0%

оплата комунальних послуг та енергоносії 0 0 0 0

Видатки розвитку 0 0 0 0

Районна рада 010116 891,1 891,1 149,2 149,2 16,7% 16,7%

Видатки споживання 891,1 891,1 139,1 139,1 15,6% 15,6%

оплата праці з нарахуваннями 635 635 0 0 0,0% 0,0%

оплата комунальних послуг та енергоносії 0 0 0 0

Видатки розвитку 0 0 0 0

Підтримка засобів місової інформації 118,3 118,3 0 0 0,0% 0,0%

Програма стимулювання та розвитику газети райради "Котовські вісті" 120201 118,3 118,3 0 0 0,0% 0,0%

Видатки споживання 118,3 118,3 0 0 0,0% 0,0%

10 Освіта 070000 36231,5 34889 1342,5 8223,7 8039,8 183,9 22,7% 23,0% 13,7%

Видатки споживання 35714 34889 825 8223,7 8039,8 183,9 23,0% 23,0% 22,3%

в т.ч. зарплата за нарахуваннями 30861 30861 0 7408,8 7408,8 0 24,0% 24,0%

Видатки на харчування 990 430 560 219,3 65,7 153,6 27,4%

оплата комунальних послуг та енергоносії 2572 2572 0 383,4 383,4 0 14,9% 14,9%

Видатки розвитку 517,5 0 517,5 0 0 0

Районний відділ освіти: 070000 35796 34453,5 1342,5 8125,1 7941,2 183,9 22,7% 23,0% 13,7%

Видатки споживання 35278,5 34453,5 825 8125,1 7941,2 183,9 23,0% 23,0% 22,3%

оплата праці з нарахуваннями 30441,1 30441,1 0 7408,8 7408,8 0 24,3% 24,3% 0,0%

Видатки на хартчування 990 430 560 219,3 65,7 153,6 22,2% 15,3%

оплата комунальних послуг та енергоносії 2572 2572 0 383,4 383,4 0 14,9% 14,9%

Видатки розвитку 517,5 0 517,5 0 0 0 0,0%

Спортивна школа - 130107 435,2 435,2 0 98,5 98,5 0 22,6% 22,6%

Видатки споживання 435,2 435,2 0 98,5 98,5 0 22,6% 22,6%

оплата праці з нарахуваннями 419,9 419,9 97,9 97,9 23,3% 23,3%

оплата комунальних послуг та енергоносії 7,1 7,1 0,6 0,6 8,5% 8,5%

Видатки розвитку 0 0 0 0

Видатки на запобігання та ліквідавцію надзвичайних ситуацій та наслідки стихійного лиха 210105 0 0 0 0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

15 Соціальний захист та соціальне забезпечення 090000 48890,2 48621,2 269 9857,8 9815,6 42,2 20,2% 20,2% 15,7%

Видатки споживання 48886,2 48621,2 265 9857,8 9815,6 42,2 20,2% 20,2% 15,9%

в т.ч. зарплата з нарахуванням 2394,4 2394,4 534,2 534,2 22,3% 22,3%

оплата комунальних послуг та енергоносії 90 90 10,3 10,3 11,4% 11,4%

Видатки розвитку 4 0 4 0 0 0 0,0% 0,0%

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 91103 5 5 0 0

Видатки споживання 5 5 0 0 0,0% 0,0%

Районний територіальн.центр соціальної 0

допомоги на дому 091204 1964,4 1699,4 265 423 380,8 42,2 21,5% 22,4% 15,9%

Видатки споживання 1964,4 1699,4 265 423 380,8 42,2 21,5% 22,4% 15,9%

Зарплата з нарахуваннями 1604,9 1604,9 370,3 370,3 23,1% 23,1%

оплата комунальних послуг та енергоносії 90 90 10,3 10,3 11,4% 11,4%

видатки розвитку 0 0 0 0 0

Виплата компенсації фізичним особам по догляду за одинокими непрацездатними громадянами 091205 104,5 104,5 35,4 35,4 33,9% 33,9%

Видатки на обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями 091206 168,6 168,6 0 0 0,0% 0,0%

Фінансова підтримка районної ради ветеранів 091209 52,5 52,5 12,6 12,6 24,0% 24,0%

Видатки споживання 52,5 52,5 12,6 12,6 24,0% 24,0%

Видатки розвитку 0 0 0 0

Інші видатки на соціальний захист населення 090412 49 49 3,4 3,4 6,9% 6,9%

Видатки споживання 49 49 3,4 3,4 6,9% 6,9%

із них допомога на поховання 12 12 3,4 3,4 28,3% 28,3%

програма надання цільової адресної допомоги малозабезпеченим верствам населення Котовського району на 2014 рік 35 35 0 0 0,0% 0,0%

програма соціальної підтримки осіб, які постраждали внаслідок ЧАЄС 1 1 0 0 0,0%

програма соціальної ьпідтримки інвалідів по зору на 2014 рік 1 1 0 0 0,0%

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 250376 603,8 603,8 137,8 137,8 22,8% 22,8%

на утримання дітей сиріт та дітей позбавлених батьківськог

піклування, в дитячих будинках сімейного типу

та прийомних сім'ях

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 250326 41688,1 41688,1 8771,6 8771,6 21,0% 21,0%

на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим

сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та

тимчасової державної допомоги

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 250328 1170,1 1170,1 0 293,8 293,8 0 25,1% 25,1%

на надання пільг та житлових субсидій населенню

на оплату електронерегіїїх, природного газу, послуг

тепло-водопостачання, водовідведення, квартирної

плати, вивезення побутового сміття та рідких нечист

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетапм 250330 1586,2 1586,2 4,4 4,4 0,3% 0,3%

на надання пільг та житлових субсидій населенню

на придбання твердого та рідкого пічного побутового

палива і скрапленого газу

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 250329 662,2 662,2 10,4 10,4 1,6% 1,6%

на надання пільг з послуг звязку та інших передбач

законодавством пільг (крім пільг на одержання

ліків, зубопротезування, оплату електронерегії,

природного і скрапленого газу, твердого та рідкого

пічного побутового палива і скрапленого газу

послуг тепло-водопоствачання і водовідведення

квартирної плати, вивезення побутового сміття

та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий

проїзд окремим категоріям громадян

Інші видатки 250404 0 0 0 0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

Органи у справах сім'ї та молоді

Районний центр соц.служб для молоді 091101 836,2 832,2 4 165,5 165,5 0 19,8% 19,9% 0,0%

Видатки споживання 832,2 832,2 0 165,5 165,5 19,9% 19,9%

Оплата праці з нарахуваннями 789,5 789,5 163,9 163,9 20,8% 20,8%

Видатки розвитку 4 0 4 0 0 0 0,0%

24 Культура 110000 3826,4 3754,8 71,6 804,1 804,1 0 21,0% 21,4% 0,0%

Видатки споживання 3826,4 3754,8 71,6 804,1 804,1 0 21,0% 21,4% 0,0%

в т.ч. зарплата з нарахуванням 3604,8 3604,8 0 785,1 785,1 0 21,8% 21,8%

оплата комунальних послуг та енергоносії 81 81 0 18,2 18,2 0 22,5% 22,5%

Видатки розвитку 260,9 208,9 52 0 0 0 0,0% 0,0%

Районний відділ культури 110000 3826,4 3754,8 71,6 804,1 804,1 0 21,0% 21,4% 0,0%

Видатки споживання 3826,4 3754,8 71,6 804,1 804,1 0 21,0% 21,4% 0,0%

Зарплата з нарахуваннями 3604,8 3604,8 0 785,1 785,1 0 21,8% 21,8%

оплата комунальних послуг та енергоносії 81 81 0 18,2 18,2 0 22,5% 22,5%

Видатки розвитку 260,9 208,9 52 0 0 0 0,0% 0,0%

Культурно-міистецькі програми районного значення

Видатки споживання

Програма розвиткку культури 110104 12,5 12,5 0 0 0,0% 0,0%

03 Районна державна адміністрація 208,9 208,9 0 9,6 9,6 0 4,6% 4,6%

Видатки споживання 208,9 208,9 0 9,6 9,6 4,6% 4,6%

Заходи по фізичній культурі та спорту 130102 38,9 38,9 1,9 1,9 4,9% 4,9%

Видатки споживання 38,9 38,9 1,9 1,9 4,9% 4,9%

Програма підтримки малого та середнього підприємництва в Котовському районі 180404 0 0 0 0

Інші заходи повязані з економічною діяльністю 180410 150 150 0 0 0

Резервний фонд 250102 10,4 10,4 0 0

видатки на ліквід.та запобіг.наслідків стихійного лиха 210105 9,6 9,6 9,6 9,6 100,0% 100,0%

48 Районний відділ містобудування 3204 30 3174 0 0 0 0,0% 0,0%

Капітальні вкладення 150101 2735,6 2735,6 0 0 0,0% 0,0%

Розробка схем та проектних рішень масового застосування 150202 458,4 20 438,4 0 0 0,0%

Видатки повязан. З надан.та обслуговаван. Державни 0

пільгов.кредит.,надан.індивід.заюудовникам 250914 10 10 0 0 0 0,0% 0,0%

76 Фінансове управління райдержадміністрації 3743,1 3124,9 618,2 607,6 484,1 123,5 16,2% 15,5% 20,0%

Дотації вирівнювання, що передаються з районних бюджетів 250311 2316,7 2316,7 462,8 462,8 20,0% 20,0%

сільським бюджетам

Додаткова дотація з державаного бюджету місцевим бюджетам на оплату праці працівників бюджетних установ 250319 0 0 0 0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

Інші додаткові дотації з райбюджету 250315 808,2 808,2 21,3 21,3 2,6% 2,6%

Субвенція іншим бюжетам на виконання інвестиційних проектів 250324 0 0 0 0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

Субвенція з державного бюджету місцеуим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт доріг комунальної власності населених пунктів 250354 518,2 0

Додаток №3 до рішення райради від 03.07 .2014 № 318 -У1

Виконання видаткової частини районного бюджету за 1 квартал 2014 р.

за головними розпорядниками коштів

грн

№/№ код бюджетн. затверд.в бюджеті у тому числі: у тому числі у тому числі

п/п Найменування видатків класифікації на 2014р.з урах.змін загальн. спеціальн виконано загальн. спеціальн виконано виконано виконано

фонд фонд фонд фонд у відсотк у відсотк у відсотк

01 Органи місцевого самоврядування 010116 1009,4 1009,4 149,2 149,2 14,8% 14,8%

Видатки споживання 891,1 891,1 139,1 139,1 15,6% 15,6%

в т.ч. зарплата з нарахуванням 635 635 0 0 0,0% 0,0%

оплата комунальних послуг та енергоносії 0 0 0 0

Видатки розвитку 0 0 0 0

Районна рада 010116 891,1 891,1 149,2 149,2 16,7% 16,7%

Видатки споживання 891,1 891,1 139,1 139,1 15,6% 15,6%

оплата праці з нарахуваннями 635 635 0 0 0,0% 0,0%

оплата комунальних послуг та енергоносії 0 0 0 0

Видатки розвитку 0 0 0 0

Підтримка засобів місової інформації 118,3 118,3 0 0 0,0% 0,0%

Програма стимулювання та розвитику газети райради "Котовські вісті" 120201 118,3 118,3 0 0 0,0% 0,0%

Видатки споживання 118,3 118,3 0 0 0,0% 0,0%

10 Освіта 070000 36231,5 34889 1342,5 8223,7 8039,8 183,9 22,7% 23,0% 13,7%

Видатки споживання 35714 34889 825 8223,7 8039,8 183,9 23,0% 23,0% 22,3%

в т.ч. зарплата за нарахуваннями 30861 30861 0 7408,8 7408,8 0 24,0% 24,0%

Видатки на харчування 990 430 560 219,3 65,7 153,6 27,4%

оплата комунальних послуг та енергоносії 2572 2572 0 383,4 383,4 0 14,9% 14,9%

Видатки розвитку 517,5 0 517,5 0 0 0

Районний відділ освіти: 070000 35796 34453,5 1342,5 8125,1 7941,2 183,9 22,7% 23,0% 13,7%

Видатки споживання 35278,5 34453,5 825 8125,1 7941,2 183,9 23,0% 23,0% 22,3%

оплата праці з нарахуваннями 30441,1 30441,1 0 7408,8 7408,8 0 24,3% 24,3% 0,0%

Видатки на хартчування 990 430 560 219,3 65,7 153,6 22,2% 15,3%

оплата комунальних послуг та енергоносії 2572 2572 0 383,4 383,4 0 14,9% 14,9%

Видатки розвитку 517,5 0 517,5 0 0 0 0,0%

Спортивна школа - 130107 435,2 435,2 0 98,5 98,5 0 22,6% 22,6%

Видатки споживання 435,2 435,2 0 98,5 98,5 0 22,6% 22,6%

оплата праці з нарахуваннями 419,9 419,9 97,9 97,9 23,3% 23,3%

оплата комунальних послуг та енергоносії 7,1 7,1 0,6 0,6 8,5% 8,5%

Видатки розвитку 0 0 0 0

Видатки на запобігання та ліквідавцію надзвичайних ситуацій та наслідки стихійного лиха 210105 0 0 0 0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

15 Соціальний захист та соціальне забезпечення 090000 48890,2 48621,2 269 9857,8 9815,6 42,2 20,2% 20,2% 15,7%

Видатки споживання 48886,2 48621,2 265 9857,8 9815,6 42,2 20,2% 20,2% 15,9%

в т.ч. зарплата з нарахуванням 2394,4 2394,4 534,2 534,2 22,3% 22,3%

оплата комунальних послуг та енергоносії 90 90 10,3 10,3 11,4% 11,4%

Видатки розвитку 4 0 4 0 0 0 0,0% 0,0%

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 91103 5 5 0 0

Видатки споживання 5 5 0 0 0,0% 0,0%

Районний територіальн.центр соціальної 0

допомоги на дому 091204 1964,4 1699,4 265 423 380,8 42,2 21,5% 22,4% 15,9%

Видатки споживання 1964,4 1699,4 265 423 380,8 42,2 21,5% 22,4% 15,9%

Зарплата з нарахуваннями 1604,9 1604,9 370,3 370,3 23,1% 23,1%

оплата комунальних послуг та енергоносії 90 90 10,3 10,3 11,4% 11,4%

видатки розвитку 0 0 0 0 0

Виплата компенсації фізичним особам по догляду за одинокими непрацездатними громадянами 091205 104,5 104,5 35,4 35,4 33,9% 33,9%

Видатки на обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями 091206 168,6 168,6 0 0 0,0% 0,0%

Фінансова підтримка районної ради ветеранів 091209 52,5 52,5 12,6 12,6 24,0% 24,0%

Видатки споживання 52,5 52,5 12,6 12,6 24,0% 24,0%

Видатки розвитку 0 0 0 0

Інші видатки на соціальний захист населення 090412 49 49 3,4 3,4 6,9% 6,9%

Видатки споживання 49 49 3,4 3,4 6,9% 6,9%

із них допомога на поховання 12 12 3,4 3,4 28,3% 28,3%

програма надання цільової адресної допомоги малозабезпеченим верствам населення Котовського району на 2014 рік 35 35 0 0 0,0% 0,0%

програма соціальної підтримки осіб, які постраждали внаслідок ЧАЄС 1 1 0 0 0,0%

програма соціальної ьпідтримки інвалідів по зору на 2014 рік 1 1 0 0 0,0%

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 250376 603,8 603,8 137,8 137,8 22,8% 22,8%

на утримання дітей сиріт та дітей позбавлених батьківськог

піклування, в дитячих будинках сімейного типу

та прийомних сім'ях

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 250326 41688,1 41688,1 8771,6 8771,6 21,0% 21,0%

на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим

сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та

тимчасової державної допомоги

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 250328 1170,1 1170,1 0 293,8 293,8 0 25,1% 25,1%

на надання пільг та житлових субсидій населенню

на оплату електронерегіїїх, природного газу, послуг

тепло-водопостачання, водовідведення, квартирної

плати, вивезення побутового сміття та рідких нечист

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетапм 250330 1586,2 1586,2 4,4 4,4 0,3% 0,3%

на надання пільг та житлових субсидій населенню

на придбання твердого та рідкого пічного побутового

палива і скрапленого газу

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 250329 662,2 662,2 10,4 10,4 1,6% 1,6%

на надання пільг з послуг звязку та інших передбач

законодавством пільг (крім пільг на одержання

ліків, зубопротезування, оплату електронерегії,

природного і скрапленого газу, твердого та рідкого

пічного побутового палива і скрапленого газу

послуг тепло-водопоствачання і водовідведення

квартирної плати, вивезення побутового сміття

та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий

проїзд окремим категоріям громадян

Інші видатки 250404 0 0 0 0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

Органи у справах сім'ї та молоді

Районний центр соц.служб для молоді 091101 836,2 832,2 4 165,5 165,5 0 19,8% 19,9% 0,0%

Видатки споживання 832,2 832,2 0 165,5 165,5 19,9% 19,9%

Оплата праці з нарахуваннями 789,5 789,5 163,9 163,9 20,8% 20,8%

Видатки розвитку 4 0 4 0 0 0 0,0%

24 Культура 110000 3826,4 3754,8 71,6 804,1 804,1 0 21,0% 21,4% 0,0%

Видатки споживання 3826,4 3754,8 71,6 804,1 804,1 0 21,0% 21,4% 0,0%

в т.ч. зарплата з нарахуванням 3604,8 3604,8 0 785,1 785,1 0 21,8% 21,8%

оплата комунальних послуг та енергоносії 81 81 0 18,2 18,2 0 22,5% 22,5%

Видатки розвитку 260,9 208,9 52 0 0 0 0,0% 0,0%

Районний відділ культури 110000 3826,4 3754,8 71,6 804,1 804,1 0 21,0% 21,4% 0,0%

Видатки споживання 3826,4 3754,8 71,6 804,1 804,1 0 21,0% 21,4% 0,0%

Зарплата з нарахуваннями 3604,8 3604,8 0 785,1 785,1 0 21,8% 21,8%

оплата комунальних послуг та енергоносії 81 81 0 18,2 18,2 0 22,5% 22,5%

Видатки розвитку 260,9 208,9 52 0 0 0 0,0% 0,0%

Культурно-міистецькі програми районного значення

Видатки споживання

Програма розвиткку культури 110104 12,5 12,5 0 0 0,0% 0,0%

03 Районна державна адміністрація 208,9 208,9 0 9,6 9,6 0 4,6% 4,6%

Видатки споживання 208,9 208,9 0 9,6 9,6 4,6% 4,6%

Заходи по фізичній культурі та спорту 130102 38,9 38,9 1,9 1,9 4,9% 4,9%

Видатки споживання 38,9 38,9 1,9 1,9 4,9% 4,9%

Програма підтримки малого та середнього підприємництва в Котовському районі 180404 0 0 0 0

Інші заходи повязані з економічною діяльністю 180410 150 150 0 0 0

Резервний фонд 250102 10,4 10,4 0 0

видатки на ліквід.та запобіг.наслідків стихійного лиха 210105 9,6 9,6 9,6 9,6 100,0% 100,0%

48 Районний відділ містобудування 3204 30 3174 0 0 0 0,0% 0,0%

Капітальні вкладення 150101 2735,6 2735,6 0 0 0,0% 0,0%

Розробка схем та проектних рішень масового застосування 150202 458,4 20 438,4 0 0 0,0%

Видатки повязан. З надан.та обслуговаван. Державни 0

пільгов.кредит.,надан.індивід.заюудовникам 250914 10 10 0 0 0 0,0% 0,0%

76 Фінансове управління райдержадміністрації 3743,1 3124,9 618,2 607,6 484,1 123,5 16,2% 15,5% 20,0%

Дотації вирівнювання, що передаються з районних бюджетів 250311 2316,7 2316,7 462,8 462,8 20,0% 20,0%

сільським бюджетам

Додаткова дотація з державаного бюджету місцевим бюджетам на оплату праці працівників бюджетних установ 250319 0 0 0 0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

Інші додаткові дотації з райбюджету 250315 808,2 808,2 21,3 21,3 2,6% 2,6%

Субвенція іншим бюжетам на виконання інвестиційних проектів 250324 0 0 0 0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

Субвенція з державного бюджету місцеуим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт доріг комунальної власності населених пунктів 250354 518,2 0 518,2 123,5 123,5 23,8% 23,8%

Інші субвенції 250380 100 0 100 0 0 0 0,0% 0,0%

Всього видатків: 97113,5 91638,2 5475,3 19652,0 19302,4 349,6 20,2% 21,1% 6,4%

Заступник голови райради О.В.Карауш

518,2 123,5 123,5 23,8% 23,8%

Інші субвенції 250380 100 0 100 0 0 0 0,0% 0,0%

Всього видатків: 97113,5 91638,2 5475,3 19652,0 19302,4 349,6 20,2% 21,1% 6,4%

Заступник голови райради                                                         О.В.Карауш

Додаток №4

до рішення районної ради

від 03.07 .2014 №318 -У1

Звіт про використання субвенції з Державного бюджету по функціональній класифікації за 1 квартал 2014 р.

тис.грн

КФК Назва КФК 250326 субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям 250328 субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-водопостачання та водовідведення, квартирної плати, вивезення нечистот 250329 субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-водопостачання та водовідведення, квартирної плати, вивезення побутових нечистот 250330 субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

план факт виконання план факт виконання план факт виконання план факт виконання

41688,100 8771,57363 21,0% 1170,11000 293,79981 25,1% 662,18 10,38004 1,6% 1586,200 4,43265 0,3%

90302 Допомога в зв'язку з вагітністю та пологами 500 72,01937 14,4%

90303 Допомога та догляд за дитиною до 3 років 6600 1309,30099 19,8%

90304 Одноразова допомога при народжені дитини 17418,1 3576,67485 20,5%

90305 Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням 3000 504,73694 16,8%

90306 Допомога на дітей одиноким матерям 5500 1147,40930 20,9%

90307 Тимчасова державна допомога дітям 900 204,33780 22,7%

90308 Допомога при усиновленні дитини 70 7,29000 10,4%

91300 Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям інвалідам 4000 843,65586 21,1%

90401 Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям 3700 1106,14852 29,9%

90201 Пільги ветеранам війни особам, яким поширюється чинність ЗК "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" на оплату ЖКП 729,37 178,92542 24,5%

90204 Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів державної пожежної охорони, вдовам померлих ветеранів військової служби та інші на оплату ЖКП 77,5 27,51597 35,5%

90207 Пільги громаданям, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи дружинам (чоловікам) та дітям померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою на ЖКП 13,69 4,53746 33,1%

90210 Пільги громаданям передбаченим п.І ч.1 ст.77 основ.законод. "Про охорону здоров'я", ч.4, ст.29 основ.закон. "Про культуру" абзац 1 ч.4 ст.57 "Про освіту" на оплату електроенергії, природного газу, теплопостачання 149,3 48,86684 32,7%

90215 Пільги багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги 110,25 18,37341 16,7%

90405 Додаткові виплати населенню на покриття витрат на оплату ЖКП 90 15,58071 17,3%

90203 Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону україни "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, особам, які мають особливі заслуги перед Бітьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб 307,18000 0 0,0%

90214 Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку 80,00000 9,45604 11,8%

170102 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 75,00000 0,92400 1,2%

170302 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд залізничним транспортом окремим категоріям громадян 200,00000 0,00000 0,0%

90202 Пільги ветеранам війни, яким поширюється чинність ЗК "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" на надання твердого палива та скрапленого газу 502 0 0,0%

90205 Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони держслужби спец.зв'язку, ветеранам державно-кремінальної служби, ветеранам служби цивільного захисту, вдовам(вдівцям) померлих ветеранів військової служби та іншим на надання твердого палива 13,15 0 0,0%

90208 Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та дітям померлих громадян, смерть яких повязана з Чорнобильською катастрофою на тверде паливо та скраплений газ 14,7 0 0,0%

90211 Пільги громадянам передбаченим пунктом ї частини 1 ст.77 основ.законодав."Про охорону здоров'я", ч.4 ст.29 основ.законодавства "Про культуру", абзац 1 ч.4 ст.57 ЗУ "Про освіту" на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива 162,75 0 0,0%

90216 Пільги багатодітним сім'ям на придбання твердого палива 183,6 0 0,0%

90406 Додаткові виплати населенню на покриття витрат на оплату твердого палива та скрапленого газу 710 4,43265 0,6%

Заступник голови райради                                                              О.В.Карауш

Додаток №5 до

рішення райради

З в і т від 03.07.2014 № 318 -У1

споживання електроенергії бюджетними установами за 1 квартал 2014 рік

по загальному фонду

№№ п/п Найменування бюджетних установ Затверджено на 2014 р. з урах.змін Фактично спожито Відсоток споживання

тис.квт.год тис.грн тис.квт.год тис.грн в натурал в грошов

1 Соцслужба на дому 36,3220 45,000 7,4950 9,285 20,6% 20,6%

2 Відділ культури 13,7220 17,000 4,7300 5,860 34,5% 34,5%

3 Д Ю С Ш 1,291 1,600 0,468 0,581 36,3% 36,3%

4 Відділ освіти 403,584 500,000 100,485 124,490 24,9% 24,9%

Олександрівська 0,484 0,600 0,260 0,322 53,7% 53,7%

Олексіївська ЗОШ 6,012 7,448 3,081 3,817 51,2% 51,2%

Бочманівська ЗОШ 12,960 16,056 3,598 4,458 27,8% 27,8%

М.Фонтанська 12,633 15,651 1,600 1,982 12,7% 12,7%

Вишнівська ЗОШ 8,110 10,044 1,256 1,556 15,5% 15,5%

Глибочанська ЗОШ 3,417 4,233 0,756 0,937 22,1% 22,1%

Гоноратська ЗОШ 2,500 3,011 1,103 1,367 44,1% 45,4%

Дібровська ЗОШ 3,399 4,211 2,026 2,510 59,6% 59,6%

Косівська ЗОШ 8,950 11,087 2,952 3,657 33,0% 33,0%

Куяльницька ЗОШ 10,728 13,292 2,458 3,045 22,9% 22,9%

Ліпецька ЗОШ №1 8,432 10,446 1,325 1,642 15,7% 15,7%

Ліпецька ЗОШ №2 5,622 6,965 2,854 3,536 50,8% 50,8%

Мурованська ЗОШ 3,872 4,797 2,100 2,602 54,2% 54,2%

Петрівська ЗОШ 8,294 10,275 2,060 2,552 24,8% 24,8%

Борщівська ЗОШ №1 10,319 12,784 2,700 3,345 26,2% 26,2%

Гидеримська ЗОШ 14,419 17,867 4,322 5,355 30,0% 30,0%

Качурівська ЗОШ 22,000 27,256 7,579 9,390 34,5% 34,5%

Липецька ЗОШ 19,561 24,185 5,883 7,288 30,1% 30,1%

Нестоїтська ЗОШ 43,000 53,393 2,350 2,911 5,5% 5,5%

Новоселівська ЗОШ 33,000 40,884 9,985 12,370 30,3% 30,3%

Мардарівська ЗОШ 21,000 26,017 4,400 5,451 21,0% 21,0%

Станіславська ЗОШ 20,000 24,777 4,600 5,699 23,0% 23,0%

Климентівська 14,844 18,391 2,103 2,605 14,2% 14,2%

Любомирська 17,000 21,061 2,014 2,495 11,8% 11,8%

Розалівська 15,425 19,111 2,965 3,673 19,2% 19,2%

Соболівська 15,660 19,402 4,030 4,993 25,7% 25,7%

Федорівська 7,458 9,240 2,048 2,537 27,5% 27,5%

Борщівська №2 30,390 37,662 11,025 13,659 36,3% 36,3%

Ст.Кульнянська ЗОШ 14,280 17,694 3,800 4,708 26,6% 26,6%

централізована бухгалтерія 8,233 10,200 2,284 2,829 27,7% 27,7%

госпгрупа 1,582 1,960 0,968 1,199 61,2% 61,2%

РАЗОМ: 454,919 563,600 113,178 140,216 24,9% 24,9%

Додаток № 6 до рішення Котовської районної ради №318 -V1 від 03.07 .2014

Виконання державних та регіональних програм, які фінансуються за рахунок коштів

районного бюджету за 1 квартал 2014 рік по Котовському району

(тис.грн.)

КВК Назва головного розпорядника коштів, найменування КТКВ Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

КТКВ Найменування програми передбачено виконано Найменування програми передбачено виконано передбачено виконано

01 Районна рада 124,311 0 124,311 0

010116 Програма з проведення конкурсу сільських рад з розвитку соціальної інфраструктури та благоустрій територій на період до 2014 року 6,0 0 6,0 6,0

120201 Програма стимулювання та розвитку газети районної ради „Котовські вісті" на 2010-2015 роки 118,311 0 118,311 0

03 Районна державна адміністрація 38,930 0 38,930 0

130102 Програма розвитку фізичної культури та спорту в Котовському районі на 2012-2017 роки 38,930 0 38,930 0

В т.ч .погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік 13,930 0 13,930 0

10 Районний відділ освіти 813,04833 80,4 813,04833 80,4

070702 Курсові заходи післядипломної освіти 98,5928 0 98,5928 0

В т.ч .погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік 58,5928 0 58,5928 0

070807 „Шкільний автобус» на 2011-2015 рр. 600,45553 80,4 600,45553 80,4

В т.ч .погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік 100,45553 80,4 100,45553 80,4

070807 Програма щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2011-2016рр» 2,0 0 2,0 0

В т.ч .погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік 1,0 0 1,0 0

070807 Програма „Робота з обдарованими дітьми" 2011-2015 2,0 0 2,0 0

В т.ч .погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік 1,0 0 1,0 0

070807 Відпочинок та оздоровлення дітей Котовського району на період 2013-2015 роки 110,0 0 110,0 0

15 Управління праці та соціального захисту населення 94,48 12,6 94,48 12,6

90412 Програма надання цільової адресної допомоги малозабезпеченим верствам населення Котовського району на 2013 рік 35,0 0 35,0 0

90412 Програма соціальної підтримки осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1,0 0 1,0 0

90412 Програма соціальної підтримки інвалідів по зору на 2013 рік 1,0 0 1,0 0

091103 Програма «Молодь Котовщини» на 2013 рік 1,0 0 1,0 0

091103 Програма подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на період до 2016 року 1,99750 0 1,99750 0

В т.ч .погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік 0,99750 0 0,99750 0

091103 Районна програма здійснення профілактики алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії та інших негативних проявів у дитячому середовищі на 2012-2015 роки 1,98250 0 1,98250 0

В т.ч .погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік 0,98250 0 0,98250 0

091209 Програма соціальної підтримки ветеранів війни Котовського району на 2014 рік 52,5 12,6 52,5 12,6

24 Відділ культури та туризму 13,5 0 13,5 0

110104 Програма розвитку культури у Котовському районі на 2012-2016 року 13,5 0 13,5 0

В т.ч .погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік 3,5 0 3,5 0

48 Відділ з питань містобудування, архітектури та ЖКП державної адміністрації 30,0 0 438,3976 468,3976 0

150202 Програма створення і ведення містобудівного кадастру Котовського району на 2014-2016 роки 20,0 0 Комплексна програма забезпечення місто будівною документацією населених пунктів на території Котовського району на 2012-2015 роки 438,3976 0 458,3976 0

В т.ч .погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік 199,1976 0

250914 Програма надання державно пільгового кредиту населенню Котовського району „Власний дім" 10,0 0 10,0 0

Всього 1114,26933 93,0 438,3976 0 1552,66693 93,0

В т.ч .погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік 180,47897 80,4 199,19760 80,4

Заступник голови районної ради                                                О.В.Карауш

Про призначення на посаду директора Соболевської загальноосвітньої школи садка, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Котовського району

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

КОТОВСЬКА РАЙОННА РАДА

РІШЕННЯ

Про призначення на посаду директора Соболевської загальноосвітньої школи садка, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Котовського району

Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, частини 2 статті 23 Кодексу законів про працю України, рішення районної ради від 15 лютого 2012 року № 155 - VI «Про внесення змін та доповнень до Переліку об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Котовського району, управління якими здійснює районна рада», враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань освіти, охорони здоров'я, культури, спорту та молодіжної політики, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Призначити Яновську Олесю Володимирівну на посаду директора Соболівської загальноосвітньої школи-садка І –ІІ ступеню, строком на 1 рік.

2. Доручити голові районної ради укласти відповідний контракт з призначеною особою.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, охорони здоров'я, культури, спорту та молодіжної політики.

Голова Котовської

районної ради                                                                В.П. Синько

3 липня 2014 року

№ 338 - VI

21Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки площею 3,2937 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Чапаєвської сільської ради

У К Р А Ї Н А

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

КОТОВСЬКА РАЙОННА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки площею 3,2937 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Чапаєвської сільської ради

Відповідно до Законів України «Про оплату за землю», «Про оренду землі», «Про оцінку земель», з метою економічного регулювання земельних відносин при визначенні ставок земельного податку та орендної плати за земельні ділянки, передачі земель у власність та користуванні, спадкуванні, міні, даруванні земель, втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, розглянувши Технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Чапаєвської сільської ради за межами населених пунктів, розроблену Одеською регіональною філією ДП "Центр державного земельного кадастру", керуючись п.21 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ч.2 ст.23 Закону України «Про оцінку земель», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки гр. Стоцького Віктора Андрійовича (померлого) площею 3,2937 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Чапаєвської сільської ради Котовського району Одеської області, за межами населених пунктів (додається).

2. Управлінню Держземагентства у Котовському районі Одеської області забезпечити застосування нормативної грошової оцінки при складанні витягу про визначення нормативної грошової оцінки земельної ділянки для оформлення спадщини на земельну ділянку та проведення її індексації.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань земельних відносин та охорони навколишнього середовища (Дунєв С.П.).

Голова Котовської

районної ради                                                                                       В.П. Синько

3 липня 2014 року

№ 328 - VI

Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки площею 4,8060 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Борщівської сільської ради82

У К Р А Ї Н А

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

КОТОВСЬКА РАЙОННА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки площею 4,8060 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Борщівської сільської ради

Відповідно до Законів України «Про оплату за землю», «Про оренду землі», «Про оцінку земель», з метою економічного регулювання земельних відносин при визначенні ставок земельного податку та орендної плати за земельні ділянки, передачі земель у власність та користуванні, спадкуванні, міні, даруванні земель, втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, розглянувши Технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Борщівської сільської ради за межами населених пунктів, розроблену Одеською регіональною філією ДП "Центр державного земельного кадастру", керуючись п.21 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ч.2 ст.23 Закону України «Про оцінку земель», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки гр. Кісільової Клавдії Феодосіївни (померлої) площею 4,8060 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Борщівської сільської ради Котовського району Одеської області, за межами населених пунктів (додається).

2. Управлінню Держземагентства у Котовському районі Одеської області забезпечити застосування нормативної грошової оцінки при складанні витягу про визначення нормативної грошової оцінки земельної ділянки для оформлення спадщини на земельну ділянку та проведення її індексації.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань земельних відносин та охорони навколишнього середовища (Дунєв С.П.).

Голова Котовської

районної ради                                                                                             В.П. Синько

3 липня 2014 року

№ 326 - VI

Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок площею 1,0510 га та 2,1935 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Чапаєвської сільської ради63

У К Р А Ї Н А

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

КОТОВСЬКА РАЙОННА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок площею 1,0510 га та 2,1935 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Чапаєвської сільської ради

Відповідно до Законів України «Про оплату за землю», «Про оренду землі», «Про оцінку земель», з метою економічного регулювання земельних відносин при визначенні ставок земельного податку та орендної плати за земельні ділянки, передачі земель у власність та користуванні, спадкуванні, міні, даруванні земель, втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, розглянувши Технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Чапаєвської сільської ради за межами населених пунктів, розроблену Одеською регіональною філією ДП "Центр державного земельного кадастру", керуючись п.21 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ч.2 ст.23 Закону України «Про оцінку земель», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельних ділянок гр. Арнаута Олександра Сергійовича (померлого) площею 1,0510 га та 2,1935 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Чапаєвської сільської ради Котовського району Одеської області, за межами населених пунктів (додається).

2. Управлінню Держземагентства у Котовському районі Одеської області забезпечити застосування нормативної грошової оцінки при складанні витягу про визначення нормативної грошової оцінки земельних ділянок для оформлення спадщини на земельні ділянки та проведення їх індексації.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань земельних відносин та охорони навколишнього середовища (Дунєв С.П.).

Голова Котовської

районної ради                                                                                                       В.П. Синько

3 липня 2014 року

№ 324 - VI

Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки площею 1,5867 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Куяльницької сільської ради87

У К Р А Ї Н А

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

КОТОВСЬКА РАЙОННА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної

ділянки площею 1,5867 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

на території Куяльницької сільської ради

Відповідно до Законів України «Про оплату за землю», «Про оренду землі», «Про оцінку земель», з метою економічного регулювання земельних відносин при визначенні ставок земельного податку та орендної плати за земельні ділянки, передачі земель у власність та користуванні, спадкуванні, міні, даруванні земель, втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, розглянувши Технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Куяльницької сільської ради за межами населених пунктів, розроблену ДП «Одеський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», керуючись п.21 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ч.2 ст.23 Закону України «Про оцінку земель», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки гр. Сичинської Оксани Кузьмівни (померлої) площею 1,5867 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Куяльницької сільської ради Котовського району Одеської області, за межами населених пунктів (додається).

2. Управлінню Держземагентства у Котовському районі Одеської області забезпечити

застосування нормативної грошової оцінки при складанні витягу про визначення

нормативної грошової оцінки земельної ділянки для оформлення спадщини на

земельну ділянку та проведення її індексації.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань земельних відносин та охорони навколишнього середовища(Дунєв С.П.)

Голова Котовської

районної ради                                                                                                 В.П.Синько

3 липня 2014 року

№ 334 - VI

Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки площею 1,8707 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Липецької сільської ради56+

У К Р А Ї Н А

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

КОТОВСЬКА РАЙОННА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної

ділянки площею 1,8707 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

на території Липецької сільської ради

Відповідно до Законів України «Про оплату за землю», «Про оренду землі», «Про оцінку земель», з метою економічного регулювання земельних відносин при визначенні ставок земельного податку та орендної плати за земельні ділянки, передачі земель у власність та користуванні, спадкуванні, міні, даруванні земель, втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, розглянувши Технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Липецької сільської ради за межами населених пунктів, розроблену Одеською регіональною філією ДП "Центр державного земельного кадастру", керуючись п.21 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ч.2 ст.23 Закону України «Про оцінку земель», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки гр. Навал Тетяни Іванівни (померлої) площею 1,8707 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Липецької сільської ради Котовського району Одеської області, за межами населених пунктів (додається).

2. Управлінню Держземагентства у Котовському районі Одеської області забезпечити

застосування нормативної грошової оцінки при складанні витягу про визначення

нормативної грошової оцінки земельної ділянки для оформлення спадщини на

земельну ділянку та проведення її індексації.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань земельних відносин та охорони навколишнього середовища (Дунєв С.П.)

Голова Котовської

районної ради                                                                                                     В.П.Синько

3 липня 2014 року

№ 333 - VI

Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки площею 1,8287 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Великофонтанської сільської ради21

У К Р А Ї Н А

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

КОТОВСЬКА РАЙОННА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної

ділянки площею 1,8287 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

на території Великофонтанської сільської ради

Відповідно до Законів України «Про оплату за землю», «Про оренду землі», «Про оцінку земель», з метою економічного регулювання земельних відносин при визначенні ставок земельного податку та орендної плати за земельні ділянки, передачі земель у власність та користуванні, спадкуванні, міні, даруванні земель, втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, розглянувши Технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Великофонтанської сільської ради за межами населених пунктів, розроблену Одеською регіональною філією ДП "Центр державного земельного кадастру", керуючись п.21 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ч.2 ст.23 Закону України «Про оцінку земель», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки гр. Замараєвої Поліни Григорівни (померлої) площею 1,8287 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Великофонтанської сільської ради Котовського району Одеської області, за межами населених пунктів (додається).

2. Управлінню Держземагентства у Котовському районі Одеської області забезпечити

застосування нормативної грошової оцінки при складанні витягу про визначення

нормативної грошової оцінки земельної ділянки для оформлення спадщини на

земельну ділянку та проведення її індексації.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань земельних відносин та охорони навколишнього середовища (Дунєв С.П.).

Голова Котовської

районної ради                                                                                                   В.П. Синько

3 липня 2014 року

№ 331 - VI

Про передачу частини приміщення Борщівської загальноосвітньої школи №1 І-ІІІ ступенів до комунальної власністі територіальної громади Борщівської сільської ради

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

КОТОВСЬКА РАЙОННА РАДА

РІШЕННЯ

Про передачу частини приміщення Борщівської загальноосвітньої школи №1 І-ІІІ ступенів до комунальної власністі територіальної громади Борщівської сільської ради

Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43, частини 2 та 5 статті 60, пункту 10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України „Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності", постанови Кабінету Міністрів України від 21.09.1998 № 1482 „Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності", розглянувши клопотання Борщівської сільської ради від 1.07.2014 № 203, врахувавши висновки і рекомендації постійної комісії районної ради з питань будівництва, житлово-комунального господарства транспорту, зв'язку і торгівлі, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати із спільної власності територіальних громад сіл, селищ Котовського району до комунальної власності територіальної громади Борщівської сільської ради частину приміщення Борщівської загальноосвітньої школи №1 І-ІІ ступенів, розташованої за адресою: Одеська область, Котовський район, с-ще Борщі, вул. Шкільна 20.

2. Запропонувати Борщівській сільській раді включити до складу комісії з питань приймання-передачі об'єкту, вказаного в пункті 1 цього рішення:

Герасименкa Віктора Івановича - начальника відділу освіти Котовської РДА;

Джосана В'ячеслава - протоієрея, настоятеля Свято Успенської церкви села Борщі

Карауша Олександра Валерійовича - заступника голови районної ради;

Костецьку Надію Григорівну - головного бухгалтера відділу освіти Котовської РДА;

Родіонова Георгія Михайловича - голову постійної комісії районної ради з питань будівництва, житлово-комунального господарства, транспорту, зв'язку і торгівлі.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань будівництва, житлово-комунального господарства, транспорту, зв'язку і торгівлі (Родіонов Г.М.).

Голова Котовської

районної ради                                                                                                     В.П. Синько

3 липня 2014 року

№340 - VI

Про затвердження списків присяжних

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

КОТОВСЬКА РАЙОННА РАДА

РІШЕННЯ

Про затвердження списків присяжних

Відповідно до частини 2 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", ст.58-1 Закону України „Про судоустрій і статус суддів", висновків постійної комісії з питань законності, прав людини, регламенту, депутатської діяльності та етики, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити списки присяжних для обслуговування Котовського міськрайонного суду (Додаток 1).

2. Списки направити на адресу Котовського міськрайонного суду та на адресу територіального управління Державної судової адміністрації України в Одеській області.

3. Контроль за виконанням данного рішення покласти на постійну комісію з питань законності, прав людини, регламенту, депутатської діяльності та етики

Голова Котовської

районної ради                                                                                                В.П. Синько

3 липня 2014 року

№ 341 - VI

Додаток 1

до рішення Котовської районної ради

від 3 липня 2014 року № 341 - VI

№ ПІП Дата народження Адреса Місце роботи Телефон

1 Паращук Олег Іванович 15.09.1965р. Одеська область, Котовський район, с.Любомирка, вул.Лісна,25 Тимчасово не працює (066) 034-65-95

2 Кіртока Василь Яковлевич 22.10.1959р. Одеська область, Котовський район с.Куяльник, вул.Дзержинського, 10 Тимчасово не працює (099) 355-49-34

3 Дунєв Сергій Петрович 13.11.1968р. Одеська область, Котовський район, с.Олексіївка, вул.Сільськогосподарська,10 Директор СТОВ „Світоч" (067) 558-54-40

4 Чебанов Ігор Миколайович 24.01.1962р. Одеська область, Котовський район, с.Куяльник Начальник РАЙДУ (050) 390- 60-99

5 Самойленко Тетяна Володимирівна 22.01.1980р. Одеська область,

Котовський район,

с. Новоселівка

вул. Леніна 48, кв. .... Працівник військового обліку

Новоселівської сільської ради (099) 430-78-84

6 Дода Анатолій Дмитрович 13.03.1959р. Одеська область, Котовський район, с-ще Борщі, вул..Жовтневої революції,, 14, кв.8 Директор КП «Борівський водоканал» (066) 854-72-47

Заступник голови

Котовської районної ради                                                                                  О.В. Карауш

Про затвердження Районної комплексної програми «Сім’я і молодь Котовщини» на 2014-2018 роки12

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

КОТОВСЬКА РАЙОННА РАДА

РІШЕННЯ

Про затвердження Районної комплексної програми

«Сім'я і молодь Котовщини» на 2014-2018 роки

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання рішення Одеської обласної ради від 21.02.2014 року №1018-УІ «Про затвердження обласної комплексної програми «Сім'я і молодь Одещини» на 2014-2015 роки», з метою оптимізації районних програм щодо надання всебічної підтримки сім'ям, посилення уваги суспільства до проблем багатодітних і малозабезпечених сімей, створення умов для їх всебічного розвитку, досягнення паритетного становища жінок і чоловіків в усіх сферах життєдіяльності суспільства, запобігання асоціальним проявам у сім'ї, передусім насильству в сім'ї та торгівлі людьми, створення системи всебічної підтримки громадянської активності молоді, спрямованої на самовизначення і самореалізацію, формування необхідних для цього правових, гуманітарних та економічних передумов Котовська районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Районну комплексну програму «Сім'я і молодь Котовщини» на 2014-2018 роки (далі-Програма), що додається.

2. Доручити районній державній адміністрації протягом 2014-2018 років передбачати в районному бюджеті на відповідний рік асигнування для реалізації заходів Програми.

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Котовської районної ради від 15.02.2012 року №145-УІ «Про затвердження районної програми підтримки молоді «Молодь Котовщини» на 2012-2015 роки»

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, охорони здоров»я, культури, спорту та молодіжної політики (Сай О.М.).

Голова Котовської

районної ради                                                                                                    В.П. Синько

3 липня 2014 року

№ 321 - VI

Додаток

до рішення районної ради

від 3 липня 2014 року № 321 - VI

Районна комплексна програма

«Сім'я і молодь Котовщини» на 2014-2018 роки

ПАСПОРТ

1. Ініціатор розроблення програми Сектор у справах сім»ї, молоді та спорту райдержадміністрації

2. Розробник програми Сектор у справах сім»ї, молоді та спорту райдержадміністрації

3. Співрозробники програми ( у разі наявності) -

4. Відповідальний виконавець програми Сектор у справах сім»ї, молоді та спорту райдержадміністрації

5. Учасники програми Управління соціального захисту населення , відділ освіти, служба у справах дітей, відділ культури райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Котовський МВ УМВС України в Одеській області, управління юстиції в Котовському районі , відділ економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації, Центр первинної медико-санітарної допомоги, міськрайонний центр зайнятості, газета «Котовські вісті», Котовське ефірне телебачення

6. Термін реалізації програми 2014-2018 роки

6.1. Етапи виконання програми (для довгострокових програм) -

7. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми Районний бюджет

8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, 97,5

у тому числі:

8.1. коштів місцевого бюджету 4,0

8.2 коштів інших джерел 93,5

___________________________

1. Загальні положення

Районна комплексна програма «Сім'я і молодь Котовщини» на 2014-2018 роки розроблена відповідно до Законів України «Про охорону дитинства»,

«Про державну допомогу сім'ям з дітьми», «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю», «Про попередження насильства в сім'ї», «Про протидію торгівлі людьми», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»,

«Про соціальне становлення та розвиток молоді в Україні», на виконання постанов Кабінету Міністрів України від 21 березня 2012 року № 350 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2015 року», від 15 травня 2013 р. № 341 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми підтримки сім'ї до 2016 року», від 26 вересня 2013 р. № 717 «Про затвердження Державної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 року» та з метою надання всебічної підтримки сім'ям, посилення уваги суспільства до проблем багатодітних і малозабезпечених сімей, створення умов для їх всебічного розвитку, досягнення паритетного становища жінок і чоловіків в усіх сферах життєдіяльності суспільства, запобігання асоціальним проявам у сім'ї, передусім насильству в сім'ї та торгівлі людьми, створення системи всебічної підтримки громадянської активності молоді, спрямованої на самовизначення і самореалізацію, формування необхідних для цього правових, гуманітарних та економічних передумов.

2. Визначення проблеми,

на розв'язання якої спрямована Програма

Молодіжна політика. За статистичними даними в районі проживає 7200 молодих осіб віком від 18 до 35 років.

Молодь є важливою складовою сучасного українського суспільства, носієм інтелектуального потенціалу, визначальним фактором соціально-економічного прогресу. Від здатності молоді бути активною творчою силою значною мірою залежить процес державотворення.

Набуття Україною незалежності, становлення громадянського суспільства створили передумови для розвитку вільної, духовно розвиненої особистості, здатної засвоїти кращі надбання світової і національної духовної спадщини, загальнолюдські цінності.

Одним із найважливіших завдань є громадянське, національно-патріотичне виховання дітей та молоді, їх залучення до соціально-політичних та економічних перетворень.

Надзвичайно важливим є питання щодо формування духовних потреб молоді, заінтересованості в дослідженні загальнолюдських цінностей та історичної спадщини народу, залучення її до культурного життя.

Соціальне становище молоді як однієї з найбільш уразливих категорій населення, що характеризується наявністю амбіцій, завищених очікувань, пошуком власного шляху і прагненням до самореалізації, є показником успішності суспільства, можливості реалізації його потенціалу.

Сімейна політика. Сім'я відображає моральний стан суспільства і є могутнім фактором формування потенціалу нації. Без повноцінного функціонування сім'ї неможливим є вирішення економічних і соціальних проблем, утвердження здорових моральних цінностей, адекватна соціалізація дітей і підлітків, розвиток духовності та культури.

Тенденції розвитку інституту сім'ї потребують вдосконалення системи надання соціальних послуг та допомоги сім'ям, перенесення акцентів сімейної політики з переважно пасивних заходів підтримки на засади стимулювання саморозвитку та самозабезпечення сім'ї, адресності надання соціальної допомоги, поєднання зусиль влади з активізацією діяльності місцевих громад.

За даними Всеукраїнського перепису 2001 року та вибіркових досліджень 2008 – 2012 років, 90% населення України проживає у складі сім'ї. Аналіз опитувань Інституту соціології НАН України показав, що сім'я за рівнем довіри у населення займає перше місце серед усіх соціальних інститутів.

В Котовському районі за оперативними даними сільських рад проживає 2409 сімей, в яких виховується 4 тис. дітей.

Окремої уваги та конкретної допомоги потребують багатодітні та малозабезпечені сім'ї. На сьогодні в районі мешкає 366 багатодітних сімей, в них виховується 1317 дітей (у 2010 році – 266 багатодітних сімей, в яких було 957 дітей).

Разом з тим, за даними Державної статистики (характеристика домогосподарств за 1999 – 2012 роки) збільшується кількість сімей, у складі яких виховується лише одна дитина (довідково: від 60% у 1999 році до 70,7 у 2008 р., у 2012 р. – 75%), і зменшуються показники сімей з трьома та більше дітьми (від 5,7% у 1999 році до 2,8% у 2012 р.). Частка домогосподарств без дітей є незмінною протягом 10 років (62%).

Збільшення кількості однодітних та бездітних сімей зумовлює потребу у визначенні конкретних заходів захисту, підтримки та розвитку сімей району окресливши напрямки роботи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, виділивши та розподіливши фінансові і трудові ресурси з метою популяризації сімей з дітьми.

Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Утвердження ґендерної рівності – ще один із пріоритетних напрямів роботи, який спрямований на досягнення рівності жінок і чоловіків у суспільстві, подолання всіх форм дискримінації за ознакою статі, створення необхідних соціальних і політичних передумов для найповнішої реалізації природних здібностей у всіх сферах трудового, суспільного та особистого життя.

Рівність прав жінки і чоловіка має забезпечуватись: наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров'я жінок, встановленням пенсійних пільг; створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям.

За даними Держстату розмір середньомісячної заробітної плати жінок

у 2013 році становив 2645 грн., а чоловіків – 3194 грн. Перевищення розміру заробітної плати чоловіків над розміром заробітної плати жінок за цей період склало 17,2%.

Протягом 2009-2012 років розрив в оплаті праці жінок та чоловіків зменшувався.

Нерівність та дискримінаційне ставлення вбачається також у показниках представленості жінок в політиці, на керівних посадах та в органах влади.

Попередження насильства у сім'ї. Більш потребуючим уваги та реагування є збільшення фактів насильства в сім'ї.

Аналіз проведеної за ці роки роботи з особами, які вчиняють насильство у сім'ї, показує, що заходи протидії (направлення на проходження корекційних програм, винесення офіційних попереджень про неприпустимість вчинення насильства у сім'ї, винесення захисних приписів та постановка на облік з приводу вчинення насильства у сім'ї) виявляються неефективними і потребують більш тісної взаємодії суб'єктів соціальної роботи, правоохоронних органів.

Протягом 2013 року до сектору у справах сім»ї, молоді та спорту райдержадміністрації надійшло 132 повідомлення про випадки вчинення насильства в сім'ї, в 2011 році- 116, в 2012р.- 141.

Позитивним можна вважати лише те, що збільшення кількості звернень свідчить також й про зростання рівня довіри до органів влади, освідомлення необхідності вирішення цієї проблеми та можливості отримання допомоги.

Гострою залишається проблема надання тимчасового притулку для осіб, які стали жертвами насильства у сім'ї і не мають куди звернутись по допомогу. Найчастіше, жінки вимушені з дітьми залишати житло, де живе кривдник.

Протидія торгівлі людьми. Подолання кризових проявів у функціонуванні інституту сім'ї на сьогодні є найактуальнішим завданням влади і суспільства, вирішення якого потребує цілеспрямованого комплексного впливу та негайних заходів.

Кричущим порушенням прав членів сімей є прояви торгівлі людьми, особливо жінками та дітьми.

Серед внутрішніх та зовнішніх причин поширення торгівлі людьми традиційно виділяються безробіття, низький рівень життя, правова неграмотність населення, поверхові уявлення про легкість життя в західних країнах, відсутність реальної інформації про проблему, активна міжнародна трудова міграція.

Враховуючи особливості географічного розташування області, проблема торгівлі людьми для регіону є достатньо актуальною. Одеська область стала як транзитним регіоном для перенаправлення людей у країни призначення і повернення постраждалих додому, так і регіоном-постачальником «живого товару» та регіоном, де саме відбувається експлуатація постраждалих.

Негативну роль у поширенні торгівлі людьми в Україні продовжує відігравати недостатня поінформованість українських громадян щодо проблеми торгівлі людьми, її видів, можливостей працевлаштування за кордоном, про наслідки нелегального перебування там тощо.

За статтею 149 Кримінального кодексу «торгівля людьми» на Одещині порушено понад 50 карних справ. І хоча за останні два роки офіційна статистика свідчить, що кількість потерпілих від торгівлі людьми скоротилася удвічі, ситуація залишається загрозливою. Статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, в області надано 4 особам. Всі вони отримали комплекс соціальних послуг та реабілітацію, 3 – матеріальну допомогу у розмірі 1000 грн. Нині ведеться робота, спрямована на повернення додому більше 40 мешканців Одещини. Вони стали жертвами торгівлі людьми у Туреччині та Росії.

Окрім таких негативних проявів, як насильство та торгівля людьми, для значної частини молоді все ще гострими залишаються проблеми бідності, погіршення показників здоров'я молодих громадян, демографічна криза, збільшення кількості померлих в молодому віці, відсутності доступних молодіжних закладів, безпритульності та інші.

Враховуючи зазначені, нажаль негативні, фактори і явища, виникла нагальна потреба визначення профілактичних комплексних заходів із забезпечення функціонування та сталого розвитку сімей, підтримки і розвитку молоді, що обумовлює необхідність прийняття єдиної комплексної програми «Сім'я і молодь Котовщини».

3.Визначення мети Програми

Метою Програми є здійснення комплексних заходів щодо формування ціннісної орієнтації населення на сімейний спосіб життя, відродження національних традицій багатодітності, всебічну підтримку і розвиток сімей з дітьми, протидія асоціальним проявам у функціонуванні сім'ї та в молодіжному середовищі, сприяння соціальному становленню молоді.

4.Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми,

обсягів та джерел фінансування; строки виконання Програми

Шляхами розв'язання проблеми є:

 проведення заходів та інформаційно-просвітницьких і рекламних кампаній з підвищення престижу сім'ї, популяризації сімейного способу життя, формування відповідального материнства і батьківства, запобігання асоціальним проявам, попередження і протидії насильству в сім'ї, торгівлі людьми;

 підвищення рівня громадської активності та патріотичної свідомості молоді, створення морально-етичних засад для її всебічного розвитку;

 створення умов для забезпечення рівних можливостей та реалізації прав жінок та чоловіків, запобігання дискримінації за ознакою статі, утвердження гендерної рівності у суспільстві;

 здійснення заходів щодо матеріальної підтримки багатодітних і малозабезпечених сімей, адресна допомога цим сім'ям;

 надання соціальних послуг сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах;

 організація інформаційно-роз'яснювальної роботи серед населення, спрямованої на запобігання потрапляння в ситуації, пов'язані з торгівлею людьми;

 підвищення професійного рівня спеціалістів, які надають допомогу особам, що постраждали від торгівлі людьми, здійснюють їх реабілітацію та соціальну реінтеграцію;

 впровадження корекційних програм для осіб, які вчиняють насильство;

 створення сприятливих умов для повноцінного розвитку сім'ї та виховання дітей в сім'ях;

 підвищення культурного, освітнього, морального рівня сімей та організація культурного дозвілля сімей;

 залучення молоді до розроблення пропозицій щодо вдосконалення механізму реалізації державної молодіжної політики;

 підвищення рівня правової культури молодих громадян, зокрема з питань поваги до прав і свобод людини, відповідальності за власне життя;

 формування свідомого ставлення молоді до збереження здоров'я, боротьби із шкідливими звичками;

 забезпечення працевлаштування учнівської молоді соціально незахищених категорій у вільний від навчання час;

 збільшення чисельності молоді, що бере участь у діяльності дитячих і молодіжних громадських організацій.

Фінансування Програми здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок коштів, виділених в установленому порядку з районного бюджету та інших джерел.

Обсяги фінансування уточнюються під час складання проекту районного бюджету на відповідний рік в межах наявного фінансового ресурсу.

Ресурсне забезпечення Програми наведено в додатку 1 до Програми.

.

5. Напрями діяльності та заходи Програми

Основними напрямами Програми є:

 здійснення заходів щодо формування ціннісної орієнтації населення на сімейний спосіб життя, народження і виховання дітей у сім'ях, забезпечення надання адресної підтримки сім'ям, соціальна підтримка материнства та батьківства, забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків;

 попередження і протидія насильству в сім'ї, торгівлі людьми;

 створення умов для доступної якісної освіти, інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості;

 створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості та розвитку підприємницької діяльності молоді;

 пропаганда та формування здорового способу життя;

 утвердження патріотизму, духовності, моральності;

 надання підтримки громадським організаціям, залучення громадськості до участі в реалізації державної політики з питань сім'ї та молоді.

Напрями діяльності та заходи Програми наведені у Додатку 2 до Програми.

6.Очікувані результати та ефективність Програми

Очікуваними результатами виконання Програми є:

 збільшення кількості сімей та дітей в них, в тому числі багатодітних;

 забезпечення дітей соціально незахищених категорій новорічними та різдвяними подарунками, організація новорічних вистав та святкових ранків для дітей соціально незахищених категорій;

 зменшення кількості випадків насильства у сім'ї;

 підвищення рівня обізнаності населення у сфері протидії торгівлі людьми;

 підтримка підприємницьких ініціатив молоді, сприяння працевлаштуванню та професійній орієнтації молодих осіб;

 виявлення та підтримка обдарованої молоді;

 забезпечення самореалізації обдарованої молоді шляхом участі в КВК;

 забезпечення нового рівня інформованості та обізнаності молоді з життєво значущих питань, формування здорового способу життя та патріотизму у молодіжному середовищі (збільшення кількості молодих осіб, які ведуть здоровий спосіб життя);

 збільшення кількості молодіжних громадських організацій, діяльність яких спрямована на реалізацію державної сімейної та молодіжної політики;

 підвищення культурного, освітнього та духовного рівня розвитку молодих осіб;

 створення умов для забезпечення рівних прав для жінок та чоловіків у сфері оплати праці та представництві в органах влади;

 збільшення кількості жінок, які успішно поєднують кар'єру та сімейні обов'язки, жінок-політиків, жінок, які займають керівні посади на підприємствах, в органах влади.

Додаток 1

Ресурсне забезпечення районної комплексної програми

«Сім'я і молодь Котовщини» на 2014-2018 роки

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми Етапи виконання програми Усього витрат на виконання програми (тис. грн)

2014

рік 2015

рік 2016

рік 2017

рік 2018

рік

Усього 10,0 21,5 22,0 22,0 22,0 97,5

Кошти районного бюджету - 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0

Кошти небюджетних джерел 10,0 20,5 21,0 21,0 21,0 93,5

Додаток 2

до Програми

Напрями діяльності та заходи

районної комплексної програми «Сім'я і молодь Котовщини» на 2014-2018 роки

N

з/п Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) Перелік заходів програми Строк виконання заходу Виконавці Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис, гривень, у тому числі: Очікуваний результат

2014р

2015р 2016р

2017р

2018 р

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Здійснення заходів щодо формування ціннісної орієнтації населення на сімейний спосіб життя, народження і виховання дітей у сім'ях, забезпечення надання адресної підтримки сім'ям, соціальна підтримка материнства та батьківства, забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків

1.1. Проведення заходів з нагоди відзначення Дня сім'ї та Дня матері Щорічно Сектор у справах сім»ї, молоді та спорту райдержадміністрації, відділ культури райдержадміністрації 0 1,5 2,0 2,0 2,0 Збільшення кількості сімей та дітей в них шляхом популяризації життя в подружжі, організація культурного і освітнього дозвілля сімей

1.2. Проведення районного свята з нагоди відзначення Дня захисту дітей Щорічно Служба у справах дітей райдержадміністрації, відділ культури райдержадміністрації 0 2,0 2,0 2,0 2,0 Забезпечення дітей соціально незахищених категорій святковими подарунками

1.3. Забезпечення дитячими новорічними подарунками дітей віком до 14 років застрахованих осіб

Щорічно Котовська міська виконавча дирекція фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності Забезпечення дитячими новорічними подарунками дітей віком до 14 років застрахованих осіб

1.4. Проведення інформаційно-просвітницьких та мистецьких заходів, «круглих» столів, фестивалів сімейної творчості, семінарів Постійно Відділ культури райдержадміністрації 0 0 0 0 0 Популяризація національних культурних сімейних традицій і цінностей

1.5. Проведення святкових ранків, присвячених Новому року та Різдву, для дітей соціально незахищених категорій, особливо з багатодітних сімей з врученням подарунків

Щорічно Відділ культури, сектор у справах сім»ї, молоді та спорту, служба у справах дітей райдержадміністрації 10 10,0 10,0 10,0

10,0 Забезпечення дітей соціально незахищених категорій новорічними та різдвяними подарунками

1.6. Організація перегляду театральних вистав, концертів, музеїв, спортивних заходів дітьми із багатодітних сімей під час канікул Щорічно Структурні підрозділи райдержадміністрації: сектор у справах сім»ї, молоді та спорту, служба у справах дітей, відділ культури, відділ освіти. 0 0 0 0 0 Забезпечення організованого дозвілля дітей з багатодітних сімей під час канікул

1.7. Робота гуртків, об'єднань, творчих колективів для дітей, сім'ї та молоді у закладах культури Постійно Відділ культури, відділ освіти райдержадміністрації 0 0 0 0 0 Збільшення кількості дітей та молоді, зайнятих творчістю, саморозвитком, організація сімейних форм відпочинку

1.8. Проведення районного фестивалю-змагань «Тато, мама, я – спортивна сім'я» Щорічно Сектор у справах сім»ї, молоді та спорту райдержадміністрації 0 1,0 1,0 1,0 1,0 Зміцнення стосунків в сім'ї, формування традицій родини і заняття спортом

1.9. Проведення заходів, спрямованих на збереження та популяризацію сімейних традицій і цінностей, підвищення престижу багатодітності (обласна естафета «Міцна родина - міцна Україна», огляд-конкурс «Таланти багатодітної родини», «Сім'я очима дитини», «Джерело надії») Постійно Сектор у справах сім»ї, молоді та спорту райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації; відділ культури райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; 0 0 0 0 0 Пропаганда українських традицій багатодітності, підвищення престижу сім'ї (проведення конкурсів-фестивалів сімейної творчості, нагородження переможців)

1.10. Проведення інформаційних кампаній з питань відповідального материнства і батьківства, розвитку та підтримки сім'ї, спрямованих на збереження орієнтацій населення на сімейний спосіб життя, влаштування дітей в сім'ї, підтримку багатодітних сімей, забезпечення рівного розподілу сімейних обов'язків та відповідальності між жінками та чоловіками щодо виховання дітей, протидії асоціальним проявам в сім'ї Постійно Сектор у справах сім»ї, молоді та спорту райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім»ї, дітей та молоді 0 0 0 0 0 Забезпечення влаштування дітей у сім'ї, формування відповідального материнства і батьківства, попередження потрапляння у складні життєві обставини

1.11. Підготовка та розповсюдження інформаційних буклетів щодо пільг для сімей, багатодітних родин, просвітницьких матеріалів з метою подолання гендерних стереотипів та формування у суспільстві культури гендерної рівності, буклетів та листівок з питань попередження насильства у сім'ї та протидії торгівлі людьми

Щорічно Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, сектор у справах сім»ї, молоді та спорту, районний центр соціальних служб для сім»ї, дітей та молоді 0 0 0 0 0 Забезпечення поінформованості сімей щодо їх прав, можливостей отримання пільг, придбання житла, місць та порядку отримання послуг

1.12. Проведення у загальноосвітніх навчальних закладах батьківських зборів, лекцій, круглих столів, виховних годин, тренінгів, конференцій з питань збереження сімейних традицій, цінностей, орієнтації учнівської молоді на сімейний спосіб життя, підготовки молоді до вступу у шлюб та подружнього життя, відповідального батьківства Постійно Відділ освіти , сектор у справах сім»ї, молоді та спорту райдержадміністрації Формування відповідального материнства і батьківства, націлення учнів та молоді на сімейний спосіб життя

1.13. Розширення сфери освітніх послуг для дітей дошкільного віку, забезпечення роботи гуртків позашкільних та загальноосвітніх закладів і залучення до роботи в них дітей Постійно Відділ освіти райдержадміністрації Впровадження нових форм дошкільної освіти, забезпечення всебічного розвитку дітей, організація дозвілля

1.14. Відвідування багатодітних та малозабезпечених сімей з метою визначення потреб сім'ї у послугах та забезпеченні необхідним (одягом, взуттям, канцтоварами, засобами гігієни, побутовою технікою) Постійно Сектор у справах сім»ї, молоді та спорту райдержадміністрації, центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, служба у справах дітей, дільничні інспектори міліції Профілактика негативних проявів, проведення вихов ної роботи з дітьми

1.15. Включення до тематики випусків ефірних програм питань підтримки багатодітних та малозабезпечених сімей, утвердження рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, попередження насильства у сім'ї та протидії торгівлі людьми Щорічно Котовське ефірне телебачення

Привернення уваги суспільства до проблем сімей, інформування населення

1.16. Здійснення

інформаційно-просвітницької роботи щодо підготовки молоді до вступу у шлюб та подружнього життя

роботи

роботи

роботи щодо підготовки молоді до вступ у шлюб та подружнього життя Постійно Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Забезпечення свідомого вступу до шлюбу молоді, готовності до народження дитини.

готовності до подружнього життя

1.17. Створення та забезпечення функціонування прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу Постійно Служба у справах дітей райдержадміністрації Влаштування дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування в сімейні форми виховання

1.18. Проведення «круглих» столів з молодими жінками на тему «Народження і виховання дітей» Постійно Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Зменшення кількості абортів та кількості ново народжених дітей, залишених у пологовому будинку

1.19. Проведення в закладах культури району книжкових виставок «Гендерна рівність-запорука розвинутого суспільства», виховних годин, лекцій, бесід «Сім'я і гендерні проблеми», літературних годин, тематичних вечорів, «круглих столів» на тему «Гендерна проблема очима молоді» Щорічно Відділ культури, сектор у справах сім»ї, молоді та спорту райдержадміністрації Формування у суспільстві культури гендерної рівності

1.20. Проведення урочистостей та нагородження переможців конкурсу "Жінка року" з нагоди відзначення Міжнародного жіночого дня 8 Березня Щорічно Сектор у справах сім»ї, молоді та спорту, відділ культури райдержадміністрації - 3,0 3,0 3,0 3,0 Збільшення кількості жінок, які успішно поєднують кар'єру та сімейні обов'язки, жінок-політиків, жінок, які займають керівні посади на підприємствах, в органах влади

2.

Попередження і протидія насильству в сім'ї, торгівлі людьми

2.1. Проведення Міжнародної акції «16 днів проти насильства», участь в обласному семінарі «Людська гідність – найвища цінність», семінарі-тренінгу «16 днів боротьби з насильством проти жінок» Щорічно Управління соціального захисту населення, сектор у справах сім»ї, молоді та спорту райдержадміністрації, центр соціальних служб для сім»ї, дітей та молоді, служба у справах дітей райдержадміністрації Привернення уваги суспільства до проблеми насильства у сім'ї, зменшення кількості випадків насильства

2.2. Проведення інформаційно-просвітницьких рекламних кампаній з протидії насильству в сім'ї Щорічно Сектор у справах сім»ї, молоді та спорту райдержадміністрації, центр соціальних служб для сім»ї, дітей та молоді, служба у справах дітей райдержадміністрації Формування у населення неприйняття насильства у сім'ї

2.3. Участь в навчанні спеціалістів по роботі з особами, які постраждали від насильства в сім'ї та які вчинили насильство в сім'ї, з сім'ями, які опинились у складних життєвих обставинах Щорічно Управління соціального захисту населення, сектор у справах сім»ї, молоді та спорту райдержадміністрації, центр соціальних служб для сім»ї, дітей та молоді, служба у справах дітей райдержадміністрації Зменшення кількості випадків насильства у сім'ї шляхом підвищення ефективності корекційних та реабілітаційних програм

2.4. Проводити роз'яснювальну роботу з дітьми, батьки яких виїхали на заробіток до інших регіонів та країн, з питань попередження потрапляння у ситуації, що можуть привести до випадків торгівлі людьми Постійно Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, служба у справах дітей райдержадміністрації Зменшення ризику потрапляння до сексуального та трудового рабства

2.5. Проводити за участю дітей, учнівської молоді та їхніх батьків профілактичні просвітницькі заходи з питань запобігання торгівлі людьми та боротьби з нею (вироблення та розповсюдження соціальної реклами, виготовлення буклетів, плакатів тощо) з метою зменшення ризику потрапляння до сексуального та трудового рабства Постійно Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, сектор у справах сім'ї, молоді та спорту, відділ освіти, служба у справах дітей, відділ культури, районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Котовський МВ УМВС України в Одеській області, управління юстиції в Котовському районі Підвищення обізнаності учнівської, студентської молоді та їх батьків щодо запобігання торгівлі людьми та боротьби з нею, зменшення ризику потрапляння до сексуального та трудового рабства, а також захист прав постраждалих

3 Створення умов для доступної якісної освіти, інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості 3.1. Участь в обласному конкурсі на щорічну премію Одеської обласної ради для відзначення молодих людей за їх значні досягнення в різних галузях суспільного життя щорічно Сектор у справах сім»ї, молоді та спорту райдержадміністрації, районна рада Підтримка молодих людей за їх значні досягнення в різних галузях суспільного життя

3.2. Участь в обласному конкурсі на стипендію голови Одеської обласної державної адміністрації обдарованим дітям Одеської області щорічно Сектор у справах сім»ї, молоді та спорту, відділ освіти райдержадміністрації Підтримка обдарованих дітей району

3.3. Участь у обласному турнірі команд КВК на Кубок голови Одеської обласної державної адміністрації щорічно Відділ освіти, сектор у справах сім»ї, молоді та спорту райдержадміністрації - Забезпечення самореалізації обдарованої молоді шляхом участі в КВК

3.4. Проведення районних фестивалів, концертів, конкурсів, виставок молодих митців та видання творів молодих авторів, інших культурно – мистецьких акцій постійно Відділ культури, сектор у справах сім»ї, молоді та спорту райдержадміністрації Забезпечення самореалізації обдарованої молоді шляхом підтримки під час проведення фестивалів, конкурсів, мистецьких заходів

3.5. Проведення тижнів молодіжного самоврядування в органах державної влади та місцевого самоврядування щорічно Сектор у справах сім»ї, молоді та спорту райдержадміністрації Виявлення та підтримка кращих молодих спеціалістів

Створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості та розвитку підприємницької діяльності молоді 3.6. Започаткування нових рубрик та забезпечення висвітлення у ЗМІ району заходів щодо розвитку підприємницької діяльності молоді та створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді 2014-2015 роки Міськрайонний центр зайнятості, сектор у справах сім»ї, молоді та спорту, відділ економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації, газета «Котовські вісті» Надання молодим громадянам інформації щодо розвитку підприємницької діяльності молоді та створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді

3.7. Проведення районного туру Всеукраїнського конкурсу бізнес – планів підприємницької діяльності серед молоді щорічно Сектор у справах сім»ї, молоді та спорту, відділ економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації 0 1,0 1,0 1,0 1,0 Надання підтримки молодим громадянам в реалізації їх підприємницьких ініціатив

Пропаганда та формування здорового способу життя 3.8. Проведення інформаційно – пропагандистських, профілактичних та мистецьких заходів з метою популяризації здорового способу життя, запобігання тютюнопаління та вживанню наркотиків, дотримання безпечної сексуальної поведінки, профілактики інших негативних проявів у молодіжному середовищі та запобігання виявам дискримінації молодих людей за будь – якою ознакою постійно Сектор у справах сім»ї, молоді та спорту, відділ освіти районної державної адміністрації, центр соціальних служб для сім»ї, дітей та молоді 0 0 0 0 0 Підвищення інформованості молоді про інфекційні хвороби та їх профілактику, згубний вплив тютюнопаління, алкоголізму та вживання наркотиків,

активізація та популяризація здорового способу життя молоді

3.9. Проведення районного фестивалю – конкурсу „Молодь обирає здоров'я" та участь в обласному конкурсі щорічно Сектор у справах сім»ї, , молоді та спорту, відділ освіти районної державної адміністрації 0 1,0 1,0 1,0 1,0 Підвищення інформованості молоді щодо розповсюдження інфекційних хвороб, згубного впливу на здоров'я вживання наркотичних засобів, прекурсорів, отруйних речовин, сильнодіючих речовин, алкоголю та тютюну

3.10. Організація творчої акції „Мистецтво проти наркоманії", присвяченої Всесвітньому дню боротьби з наркоманією щорічно Сектор у справах сім»ї, молоді та спорту, відділ освіти, відділ культури районної державної адміністрації 0 0 0 0 0 Підвищення інформованості молоді про згубний вплив вживання наркотиків

3.11. Забезпечення розповсюдження реклами з питань пропаганди здорового способу життя, профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі постійно Центр первинної медико-санітарної допомоги 0 0 0 0 0 Створення сприятливих умов для формування свідомого ставлення молоді до збереження здоров'я, боротьби із шкідливими звичками

3.12. Сприяння проведенню інформаційно – профілактичних акцій до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом постійно Центр первинної медико-санітарної допомоги Створення сприятливих умов для формування свідомого ставлення молоді до збереження здоров'я

3.13. Проведення навчально – практичних семінарів – тренінгів для працівників соціальної сфери, представників громадських організацій, діяльність яких спрямована на профілактику негативних явищ у молодіжному середовищі 2014-2018 роки Центр первинної медико-санітарної допомоги Підвищення інформованості молоді щодо розповсюдження інфекційних хвороб, згубного впливу на здоров'я вживання наркотичних засобів, прекурсорів, отруйних речовин, сильнодіючих речовин, алкоголю та тютюну

3.14. Забезпечення інформаційного супроводу та висвітлення в комунальних друкованих засобах масової інформації району заходів щодо пропаганди та формування здорового способу життя 2014-2018 роки Газета «Котовські вісті» Підвищення інформованості молоді щодо пропаганда та формування здорового способу життя

3.15. Проведення акцій, виставок, засідань, „круглих столів" «Молодь Котовщинии за здоровий спосіб життя» 2014-2018 роки Сектор у справах сім»ї, молоді та спорту райдержадміністрації , відділ освіти, відділ культури райдержадміністрації Збільшення кількості молодих осіб, які ведуть здоровий спосіб життя

Утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей 3.16. Забезпечення проведення в закладах культури району інформаційно – просвітницьких заходів, спрямованих на вивчення та популяризацію художнього надбання, виховання у молоді патріотизму, поваги до духовних та історичних цінностей 2014-2018 роки Відділ культури райдержадміністрації Підвищення інформованості молоді про історичне та культурне минуле українського народу

3.17. Створення умов для відродження та збереження національних родинних традицій, сімейних цінностей та впровадження здорового способу життя молоді 2014-2018 роки Сектор у справах сім»ї, молоді та спорту райдержадміністрації

Підвищення рівня громадської активності та патріотичної свідомості молоді, створення морально-етичних засад для її всебічного розвитку

3.18. Проведення під егідою голови районної державної адміністрації районного свята з нагоди відзначення "Дня молоді" 2014-2018 роки Сектор у справах сім»ї, молоді та спорту райдержадміністрації 1,0 1,0 1,0 1,0

Забезпечення самореалізації обдарованої молоді, проведення свят,

створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді

3.19. Проведення творчих конкурсів серед дітей та молоді 2014 – 2018 роки Сектор у справах сім»ї, молоді та спорту райдержадміністрації, відділ культури райдержадміністрації - 1,0 1,0 1,0 1,0 Забезпечення самореалізації обдарованих дітей та молоді

3.20. Сприяння та підтримка розвитку дитячої і молодіжної самодіяльної творчості 2014 – 2018 роки Сектор у справах сім»ї, молоді та спорту райдержадміністрації Забезпечення підтримки дітей та молоді у само діяльній творчості

Всього за програмою 21,5 22,0 22,0 22,0

Про внесення змін до рішення Котовської районної ради від 10.10.2013 року №259-VI «Про затвердження Програми зайнятості населення Котовського району на період до 2017 року»

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

КОТОВСЬКА РАЙОННА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до рішення Котовської районної ради

від 10.10.2013 року №259-VI «Про затвердження Програми

зайнятості населення Котовського району на період до 2017 року»

Згідно до п.1 ч.1 ст.44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.1 ст.14 Закону України «Про зайнятість населення», з метою забезпечення організаційних і правових умов та гарантій для реалізації права громадян на працю і посилення їх соціального захисту в умовах зростаючої конкуренції на ринку праці та з метою коригування показників Програми зайнятості населення Котовського району на період до 2017 року, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Котовської районної ради від 10.10.2013 року №259-VI «Про затвердження Програми зайнятості населення на період до 2017 року»:

- п.п. 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 викласти у новій редакції /додається/.

2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію Котовської районної ради з питань праці та соціального захисту населення /Скуділо І.В./.

Голова Котовської

районної ради                                                                                                                  В.П. Синько

3 липня 2014 року

№ 322 - VI

Додаток

до рішення районної ради

від 3 липня 2014

№ 322 - VI

Зміни до Програми зайнятості населення на період до 2017 року.

Розділ ІІ.

2.3. Основні показники ринку праці

Найменування

показника 2011

звіт 2012

звіт 2013

звіт 2014

очікуване 2015

прогноз 2016

прогноз 2017

прогноз

1. Середньорічна чисельність постійного населення у працездатному віці, осіб 16012 15961 15895 15989 16004 16018 16032

2. Безробітне населення, зареєстроване у державній службі зайнятості (на кінець року), осіб

571

487

385

463

463

454

456

3. Рівень зареєстрованого безробіття (на кінець року), у відсотках до населення працездатного віку

3,6

3,0

2,5

2,8

2,8

2,8

2,8

2.4. Показники професійної підготовки та використання робочої сили

Найменування

показника 2011

звіт 2012

звіт 2013

звіт 2014

очікуване 2015

прогноз 2016

прогноз 2017

прогноз

1. Кількість випускників навчальних закладів в регіоні, осіб – усього

0

0

0

0

0

0

0

у тому числі:

1.1. випускників вищих навчальних закладів ІІІ − ІV рівнів акредитації, усього

0

0

0

0

0

0

0

з них працевлаштовані як молоді працівники; 0 0 0 0 0 0 0

1.2. випускників вищих навчальних закладів І − ІІ рівнів акредитації, усього

0

0

0

0

0

0

0

з них працевлаштовані як молоді працівники; 0 0 0 0 0 0 0

1.3 випускників професійно-технічних навчальних закладів, усього 0 0 0 0 0 0 0

з них працевлаштовані як молоді працівники 0 0 0 0 0 0 0

2. Кількість укладених договорів про стажування між роботодавцем і особою, яка продовжує навчання, одиниць - усього х х 0 3 3 3 3

з них такі, що передбачають отримання заробітної плати, одиниць

х

х 0 5 5 5 5

3. Кількість укладених трудових договорів (строком не менш як на три роки) між роботодавцем та молодим працівником, що погоджується працювати в сільській місцевості, одиниць – усього

х

х

х

5

5

5

5

в тому числі з отриманням:

одноразової адресної допомоги х х х 0 0 0 0

житла х х х 5 5 5 5

4. Середньооблікова штатна чисельність працівників, осіб

2983

2482

2297

2285

2298

2309

2320

5. Кількість працівників, які знаходяться у вимушених неоплачуваних відпустках з ініціативи роботодавців, осіб

25

43

0

11

12

11

10

у % до середньооблікової штатної чисельності працівників

0,8

1,7

0

0,5

0,5

0,5

0,4

6. Кількість працівників, які працюють у режимі неповного робочого дня (тижня), осіб

98

75

75

36

30

25

21

у % до середньооблікової штатної чисельності працівників

3,2

3,0

3,3

1,5

1,3

1,0

0,9

9. Кількість осіб старше 45 років, що отримали ваучер х х 19 2 2 2 2

2.5. Працевлаштування на нові робочі місця

Найменування показника 2011 звіт 2012 звіт 2013 звіт 2014 очікуване 2015 прогноз 2016 прогноз 2017 прогноз

1. Працевлаштування на нові робочі місця, осіб - усього 325 357 266 390 390 390 395

з них:

1.1. юридичними особами 188 219 133 240 240 240 240

1.2. фізичними особами - підприємцями та іншими фізичними особами - платниками податку з доходів фізичних осіб (включаючи робочі місця для найманих працівників) 137 138 133 150 150 150 150

2. Працевлаштування на нові робочі місця у розрізі адміністративно-територіальних одиниць, осіб: 325 357 266 390 390 390 395

Борщівська 30 31 23 33 33 33 33

Бочманівська 11 11 9 13 13 13 13

Великофонтанська 19 20 15 22 22 22 23

Гоноратська 10 13 12 13 13 13 13

Косівська 12 11 10 13 13 13 13

Климентівська 19 22 18 25 25 25 25

Куяльницька 26 29 20 30 30 30 31

Качурівська 19 21 16 24 24 24 24

Липецька 24 27 18 28 28 28 29

Любомирська 7 8 9 9 9 9 9

Мардарівська 16 17 12 18 18 18 18

Нестоїтська 32 37 36 41 41 41 41

Новоселівська 40 43 16 45 45 45 45

Олексіївська 9 11 11 13 13 13 14

Станіславська 20 22 15 24 24 24 24

Старокульнянська 21 22 20 25 25 25 25

Чапаєвська 6 7 6 8 8 8 9

Петрівська 4 5 0 6 6 6 6

3. Працевлаштування на нові робочі місця за видами економічної діяльності, осіб* 325 357 266 390 390 390 395

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 189 212 124 227 227 227 230

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів 0 0 0 0 0 0 0

Переробна промисловість 4 5 4 5 4 4 4

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 0 1 1 0 0 0 0

Водопостачання, каналізація, поводження з відходами 0 0 2 0 0 0 0

Будівництво 6 5 1 6 6 5 5

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 115 120 111 135 135 135 137

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 2 4 4 5 5 5 5

Тимчасове розміщування й організація харчування 5 5 9 6 6 6 6

Інформація та телекомунікації 0 0 0 0 0 0 0

Фінансова та страхова діяльність 0 0 1 0 0 0 0

Операції з нерухомим майном 0 3 0 3 3 3 2

Професійна, наукова та технічна діяльність 0 0 0 0 0 0 0

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 0 0 0 0 1 2 2

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 0 0 1 0 0 0 1

Освіта 1 0 5 0 0 0 0

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 0 0 0 0 0 0 0

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 0 0 1 0 0 0 0

Надання інших видів послуг 3 2 3 3 3 3 3

Діяльність домашніх господарств 0 0 0 0 0 0 0

Діяльність екстериторіальних організацій і органів 0 0 0 0 0 0 0

3. Чисельність працівників, за яких роботодавцю надається компенсація фактичних витрат по сплаті єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, осіб - усього х х 3 42 44 44 44

в тому числі:

3.1. працівників у юридичних осіб, усього х х 2 6 22 22 22

за яких компенсовано:

50% суми нарахованого єдиного внеску, осіб** х х х x x x x

100% суми нарахованого єдиного внеску, осіб *** х х 2 6 22 22 22

3.2. працівників у фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб – платників податку з доходів фізичних осіб, усього х х 1 5 22 22 22

за яких компенсовано:

50% суми нарахованого єдиного внеску, осіб ** х х х x x x x

100% суми нарахованого єдиного внеску, осіб *** х х 1 5 22 22 22

2.6. Надання соціальних послуг Державною службою зайнятості України (тис. осіб)

Найменування

показника 2011

звіт 2012

звіт 2013

звіт 2014

очікуване 2015

прогноз 2016

прогноз 2017

прогноз

1. Чисельність осіб, що перебувають на обліку та отримують послуги протягом періоду 379 336 385

220

220

220

220

2. Чисельність осіб, які мають статус безробітного

1764

1541

1850

1850

1850

1850

1850

3. Чисельність працевлаштованих осіб з числа тих, що перебувають на обліку

295

260

790

180

180

180

180

4. Чисельність працевлаштованих осіб з числа зареєстрованих безробітних

468

490

790

780

787

787

787

5. Чисельність зареєстрованих безробітних, які проходитимуть професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації

258

284

303

310

310

312

312

6. Чисельність осіб, залучених до участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру 426 524 677

620

620

620

620

з них зареєстрованих безробітних 426 524 677 600 600 600 600

7. Чисельність осіб, яким надано послуги з питань організації підприємницької діяльності та ведення власної справи - - 225

383

23

23

23

з них організували власну справу 13 9 12 8 12 12 12

2.7. Показники сприяння зайнятості інвалідів

(осіб)

Найменування

показника 2011

звіт 2012

звіт 2013

звіт 2014

очікуване 2015

прогноз 2016

прогноз 2017

прогноз

1. Чисельність інвалідів, що перебувають на обліку в Державній службі зайнятості України

7

7

14

4

4

4

4

1.1. з них зареєстровані безробітні 20 23 51 50 50 50 50

2. Чисельність інвалідів, працевлаштованих за сприяння Державної служби зайнятості України

6

4

27

23

23

23

23

2.1. з них зареєстровані безробітні 5 10 27 20 20 20 20

2.1.1. у тому числі отримувачі одноразово виплаченої допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності

0

0

1

1

1

1

1

3. Чисельність інвалідів, залучених до участі у громадських роботах

0

1

2

2

2

2

2

3.1. з них з числа зареєстрованих безробітних 0 1 2 2 2 2 2

4. Чисельність інвалідів, які проходили професійне навчання – усього

0

4

3

4

4

4

4

зокрема за рахунок:

4.1. коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

0

4

3

0

0

0

0

5. Чисельність інвалідів, працевлаштованих строком не менше ніж на два роки на нові робочі місця за направленням Державної служби зайнятості України, за яких роботодавцю надається компенсація витрат, пов'язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за відповідну особу за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів.

-аступник голови Котовської

районної ради                                                                                    О.В. Карауш

Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки площею 3,5792 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Косівської сільської ради123

У К Р А Ї Н А

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

КОТОВСЬКА РАЙОННА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної

ділянки площею 3,5792 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

на території Косівської сільської ради

Відповідно до Законів України «Про оплату за землю», «Про оренду землі», «Про оцінку земель», з метою економічного регулювання земельних відносин при визначенні ставок земельного податку та орендної плати за земельні ділянки, передачі земель у власність та користуванні, спадкуванні, міні, даруванні земель, втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, розглянувши Технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Косівської сільської ради за межами населених пунктів, розроблену Одеською регіональною філією ДП "Центр державного земельного кадастру", керуючись п.21 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ч.2 ст.23 Закону України «Про оцінку земель», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки гр. Юревича Олександра Івановича (померлого) площею 3,5792 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Косівської сільської ради Котовського району Одеської області, за межами населених пунктів (додається).

2. Управлінню Держземагентства у Котовському районі Одеської області забезпечити

застосування нормативної грошової оцінки при складанні витягу про визначення

нормативної грошової оцінки земельної ділянки для оформлення спадщини на

земельну ділянку та проведення її індексації.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань земельних відносин та охорони навколишнього середовища.

Голова Котовської

районної ради                                                                                                                  В.П.Синько

3 липня 2014 року

№ 336 - VI

Про укладання контрактів з директорами навчальних закладів, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Котовського району

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

КОТОВСЬКА РАЙОННА РАДА

РІШЕННЯ

Про укладання контрактів з директорами навчальних закладів, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Котовського району

Відповідно до пункту 20 частини 1, частини 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, частини 2 статті 23 Кодексу законів про працю України, рішення районної ради від 15 лютого 2012 року № 155 - VI «Про внесення змін та доповнень до Переліку об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Котовського району, управління якими здійснює районна рада», враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань освіти, охорони здоров'я, культури, спорту та молодіжної політики, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Доручити голові районної ради укласти контракт із Догою Аллою Іванівною, директором Олександрівської загальноосвітньої школи І ступеню, строком на 3 роки.

2. Доручити голові районної ради укласти контракт із Поцілуйко Ларисою Леонідівною, директором Олексіївської загальноосвітньої школи І ступеню, строком на 3 роки.

3. Доручити голові районної ради укласти контракт із Гончарук Надією Федорівною, директором Дібрівського навчально-виховного комплексу І ступеню, строком на 1 рік.

4. Доручити голові районної ради укласти контракт із Січко Аллою Михайлівною, директором Бочманівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, строком на 3 роки.

5. Доручити голові районної ради укласти контракт із Гордієнко Валентиною Іванівною, директором Вишнівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, строком на 3 роки.

6. Доручити голові районної ради укласти контракт із Олійник Оленою Григорівною, директором Глибочанської загальноосвітньої школи І –ІІ ступеню , строком на 1 рік.

7. Доручити голові районної ради укласти контракт із Вороною Володимиром Івановичем, директором Гоноратської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, строком на 3 роки.

8. Доручити голові районної ради укласти контракт із Ніколайчук Наталією Іванівною, директором Косівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, строком на 3 роки.

9. Доручити голові районної ради укласти контракт із Острінською Тетяною Михайлівною, директором Климентівської загальноосвітньої школи-садка І-ІІ ступенів, строком на 3 роки.

10. Доручити голові районної ради укласти контракт із Урсулом Едуардом Федоровичем, директором Липецької загальноосвітньої школи №1 І-ІІ ступенів, строком на 3 роки.

11. Доручити голові районної ради укласти контракт із Думбравою Ольгою Дмитрівною, директором Липецької загальноосвітньої школи №2 І-ІІ ступенів, строком на 3 роки.

12. Доручити голові районної ради укласти контракт із Єрсаком Радиславом Карловичем, директором Любомирського навчально-виховного комплексу І-ІІ ступенів, строком на 1 рік.

13. Доручити голові районної ради укласти контракт із Глущуком Володимиром Петровичем, директором Мурованської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, строком на 1 рік.

14. Доручити голові районної ради укласти контракт із Іващук Риммою Василівною, директором Петрівського навчально-виховного комплексу І-ІІ ступенів, строком на 3 роки.

15. Доручити голові районної ради укласти контракт із Білоус Валентиною Іванівною, директором Розалівської загальноосвітньої школи-садка І-ІІ ступенів, строком на 3 роки.

16. Доручити голові районної ради укласти контракт із Герасименко Любов'ю Володимирівною, директором Федорівської загальноосвітньої школи-садка І-ІІ ступенів, строком на 3 роки.

17. Доручити голові районної ради укласти контракт із Біслічуком Олександром Анатолійовичем, директором Борщівської загальноосвітньої школи №1 І-ІІІ ступенів, строком на 3 роки.

18. Доручити голові районної ради укласти контракт із Пепоян Тетяною Іванівною, директором Борщівської загальноосвітньої школи-садка №2 І-ІІІ ступенів, строком на 3 роки.

19. Доручити голові районної ради укласти контракт із Жосан Лідією Володимирівною, директором Гидеримської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, строком на 3 роки.

20. Доручити голові районної ради укласти контракт із Щербатим Віталієм Миколайовичем, директором Качурівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, строком на 3 роки.

21. Доручити голові районної ради укласти контракт із Іскровим Олександром Івановичем, директором Куяльницької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, строком на 3 роки.

22. Доручити голові районної ради укласти контракт із Маланюк Валентиною Степанівною, директором Липецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, строком на 3 роки.

23. Доручити голові районної ради укласти контракт із Мімей Оленою Василівною, директором Нестоїтської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, строком на 3 роки.

24. Доручити голові районної ради укласти контракт із Затикою Геннадієм Анатолійовичем, директором Малофонтанського навчально-виховного комплексу «школа-дитячий садок» І-ІІІ ступенів, строком на 3 роки.

25. Доручити голові районної ради укласти контракт із Шуляк Тетяною Миколаївною, директором Новоселівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, строком на 3 роки.

26. Доручити голові районної ради укласти контракт із Богаченко Любов'ю Михайлівною, директором Мардарівського навчально-виховного комплексу І-ІІІ ступенів, строком на 3 роки.

27. Доручити голові районної ради укласти контракт із Зборовським Миколою Володимировичем, директором Станіславського навчально-виховного комплексу І-ІІІ ступенів, строком на 3 роки.

28. Доручити голові районної ради укласти контракт із Кабак Ніною Володимировною, директором Старокульнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, строком на 3 роки.

29. Доручити голові районної ради укласти контракт із Лопушанською Тетяною Миколаївною, директором Котовської районної вечірньої (змінної) школи ІІ-ІІІ ступенів, строком на 3 роки.

30. Доручити голові районної ради укласти контракт із Рябою Ларисою Аркадієвною, директором центру дитячої та юнацької творчості Котовського району Одеської області, строком на 3 роки.

31. Доручити голові районної ради укласти контракт із Сільчуком Михайлом Валерійовичем, директором Котовської районної дитячо-юнацької спортивної школи , строком на 3 роки.

32. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, охорони здоров'я, культури, спорту та молодіжної політики.

Голова Котовської

районної ради                                                                                                            В.П. Синько

3 липня 2014 року

№ 327 - VI

Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки площею 3,5510 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Чапаєвської сільської ради11

У К Р А Ї Н А

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

КОТОВСЬКА РАЙОННА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки площею 3,5510 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Чапаєвської сільської ради

Відповідно до Законів України «Про оплату за землю», «Про оренду землі», «Про оцінку земель», з метою економічного регулювання земельних відносин при визначенні ставок земельного податку та орендної плати за земельні ділянки, передачі земель у власність та користуванні, спадкуванні, міні, даруванні земель, втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, розглянувши Технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Чапаєвської сільської ради за межами населених пунктів, розроблену Одеською регіональною філією ДП "Центр державного земельного кадастру", керуючись п.21 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ч.2 ст.23 Закону України «Про оцінку земель», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки гр. Тодосієнко Марії Лук'янівни (померлої) площею 3,5510 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Чапаєвської сільської ради Котовського району Одеської області, за межами населених пунктів (додається).

2. Управлінню Держземагентства у Котовському районі Одеської області забезпечити застосування нормативної грошової оцінки при складанні витягу про визначення нормативної грошової оцінки земельної ділянки для оформлення спадщини на земельну ділянку та проведення її індексації.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань земельних відносин та охорони навколишнього середовища (Дунєв С.П.).

Голова Котовської

районної ради                                                                                                          В.П. Синько

3 липня 2014 року

№ 329 - VI

Календар новин

<< < Червень 2021 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30