Про внесення змін до рішення Котовської районної ради від 10.10.2013 року №259-VI «Про затвердження Програми зайнятості населення Котовського району на період до 2017 року»

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

КОТОВСЬКА РАЙОННА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до рішення Котовської районної ради

від 10.10.2013 року №259-VI «Про затвердження Програми

зайнятості населення Котовського району на період до 2017 року»

Згідно до п.1 ч.1 ст.44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.1 ст.14 Закону України «Про зайнятість населення», з метою забезпечення організаційних і правових умов та гарантій для реалізації права громадян на працю і посилення їх соціального захисту в умовах зростаючої конкуренції на ринку праці та з метою коригування показників Програми зайнятості населення Котовського району на період до 2017 року, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Котовської районної ради від 10.10.2013 року №259-VI «Про затвердження Програми зайнятості населення на період до 2017 року»:

- п.п. 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 викласти у новій редакції /додається/.

2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію Котовської районної ради з питань праці та соціального захисту населення /Скуділо І.В./.

Голова Котовської

районної ради                                                                                                                  В.П. Синько

3 липня 2014 року

№ 322 - VI

Додаток

до рішення районної ради

від 3 липня 2014

№ 322 - VI

Зміни до Програми зайнятості населення на період до 2017 року.

Розділ ІІ.

2.3. Основні показники ринку праці

Найменування

показника 2011

звіт 2012

звіт 2013

звіт 2014

очікуване 2015

прогноз 2016

прогноз 2017

прогноз

1. Середньорічна чисельність постійного населення у працездатному віці, осіб 16012 15961 15895 15989 16004 16018 16032

2. Безробітне населення, зареєстроване у державній службі зайнятості (на кінець року), осіб

571

487

385

463

463

454

456

3. Рівень зареєстрованого безробіття (на кінець року), у відсотках до населення працездатного віку

3,6

3,0

2,5

2,8

2,8

2,8

2,8

2.4. Показники професійної підготовки та використання робочої сили

Найменування

показника 2011

звіт 2012

звіт 2013

звіт 2014

очікуване 2015

прогноз 2016

прогноз 2017

прогноз

1. Кількість випускників навчальних закладів в регіоні, осіб – усього

0

0

0

0

0

0

0

у тому числі:

1.1. випускників вищих навчальних закладів ІІІ − ІV рівнів акредитації, усього

0

0

0

0

0

0

0

з них працевлаштовані як молоді працівники; 0 0 0 0 0 0 0

1.2. випускників вищих навчальних закладів І − ІІ рівнів акредитації, усього

0

0

0

0

0

0

0

з них працевлаштовані як молоді працівники; 0 0 0 0 0 0 0

1.3 випускників професійно-технічних навчальних закладів, усього 0 0 0 0 0 0 0

з них працевлаштовані як молоді працівники 0 0 0 0 0 0 0

2. Кількість укладених договорів про стажування між роботодавцем і особою, яка продовжує навчання, одиниць - усього х х 0 3 3 3 3

з них такі, що передбачають отримання заробітної плати, одиниць

х

х 0 5 5 5 5

3. Кількість укладених трудових договорів (строком не менш як на три роки) між роботодавцем та молодим працівником, що погоджується працювати в сільській місцевості, одиниць – усього

х

х

х

5

5

5

5

в тому числі з отриманням:

одноразової адресної допомоги х х х 0 0 0 0

житла х х х 5 5 5 5

4. Середньооблікова штатна чисельність працівників, осіб

2983

2482

2297

2285

2298

2309

2320

5. Кількість працівників, які знаходяться у вимушених неоплачуваних відпустках з ініціативи роботодавців, осіб

25

43

0

11

12

11

10

у % до середньооблікової штатної чисельності працівників

0,8

1,7

0

0,5

0,5

0,5

0,4

6. Кількість працівників, які працюють у режимі неповного робочого дня (тижня), осіб

98

75

75

36

30

25

21

у % до середньооблікової штатної чисельності працівників

3,2

3,0

3,3

1,5

1,3

1,0

0,9

9. Кількість осіб старше 45 років, що отримали ваучер х х 19 2 2 2 2

2.5. Працевлаштування на нові робочі місця

Найменування показника 2011 звіт 2012 звіт 2013 звіт 2014 очікуване 2015 прогноз 2016 прогноз 2017 прогноз

1. Працевлаштування на нові робочі місця, осіб - усього 325 357 266 390 390 390 395

з них:

1.1. юридичними особами 188 219 133 240 240 240 240

1.2. фізичними особами - підприємцями та іншими фізичними особами - платниками податку з доходів фізичних осіб (включаючи робочі місця для найманих працівників) 137 138 133 150 150 150 150

2. Працевлаштування на нові робочі місця у розрізі адміністративно-територіальних одиниць, осіб: 325 357 266 390 390 390 395

Борщівська 30 31 23 33 33 33 33

Бочманівська 11 11 9 13 13 13 13

Великофонтанська 19 20 15 22 22 22 23

Гоноратська 10 13 12 13 13 13 13

Косівська 12 11 10 13 13 13 13

Климентівська 19 22 18 25 25 25 25

Куяльницька 26 29 20 30 30 30 31

Качурівська 19 21 16 24 24 24 24

Липецька 24 27 18 28 28 28 29

Любомирська 7 8 9 9 9 9 9

Мардарівська 16 17 12 18 18 18 18

Нестоїтська 32 37 36 41 41 41 41

Новоселівська 40 43 16 45 45 45 45

Олексіївська 9 11 11 13 13 13 14

Станіславська 20 22 15 24 24 24 24

Старокульнянська 21 22 20 25 25 25 25

Чапаєвська 6 7 6 8 8 8 9

Петрівська 4 5 0 6 6 6 6

3. Працевлаштування на нові робочі місця за видами економічної діяльності, осіб* 325 357 266 390 390 390 395

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 189 212 124 227 227 227 230

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів 0 0 0 0 0 0 0

Переробна промисловість 4 5 4 5 4 4 4

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 0 1 1 0 0 0 0

Водопостачання, каналізація, поводження з відходами 0 0 2 0 0 0 0

Будівництво 6 5 1 6 6 5 5

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 115 120 111 135 135 135 137

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 2 4 4 5 5 5 5

Тимчасове розміщування й організація харчування 5 5 9 6 6 6 6

Інформація та телекомунікації 0 0 0 0 0 0 0

Фінансова та страхова діяльність 0 0 1 0 0 0 0

Операції з нерухомим майном 0 3 0 3 3 3 2

Професійна, наукова та технічна діяльність 0 0 0 0 0 0 0

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 0 0 0 0 1 2 2

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 0 0 1 0 0 0 1

Освіта 1 0 5 0 0 0 0

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 0 0 0 0 0 0 0

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 0 0 1 0 0 0 0

Надання інших видів послуг 3 2 3 3 3 3 3

Діяльність домашніх господарств 0 0 0 0 0 0 0

Діяльність екстериторіальних організацій і органів 0 0 0 0 0 0 0

3. Чисельність працівників, за яких роботодавцю надається компенсація фактичних витрат по сплаті єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, осіб - усього х х 3 42 44 44 44

в тому числі:

3.1. працівників у юридичних осіб, усього х х 2 6 22 22 22

за яких компенсовано:

50% суми нарахованого єдиного внеску, осіб** х х х x x x x

100% суми нарахованого єдиного внеску, осіб *** х х 2 6 22 22 22

3.2. працівників у фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб – платників податку з доходів фізичних осіб, усього х х 1 5 22 22 22

за яких компенсовано:

50% суми нарахованого єдиного внеску, осіб ** х х х x x x x

100% суми нарахованого єдиного внеску, осіб *** х х 1 5 22 22 22

2.6. Надання соціальних послуг Державною службою зайнятості України (тис. осіб)

Найменування

показника 2011

звіт 2012

звіт 2013

звіт 2014

очікуване 2015

прогноз 2016

прогноз 2017

прогноз

1. Чисельність осіб, що перебувають на обліку та отримують послуги протягом періоду 379 336 385

220

220

220

220

2. Чисельність осіб, які мають статус безробітного

1764

1541

1850

1850

1850

1850

1850

3. Чисельність працевлаштованих осіб з числа тих, що перебувають на обліку

295

260

790

180

180

180

180

4. Чисельність працевлаштованих осіб з числа зареєстрованих безробітних

468

490

790

780

787

787

787

5. Чисельність зареєстрованих безробітних, які проходитимуть професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації

258

284

303

310

310

312

312

6. Чисельність осіб, залучених до участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру 426 524 677

620

620

620

620

з них зареєстрованих безробітних 426 524 677 600 600 600 600

7. Чисельність осіб, яким надано послуги з питань організації підприємницької діяльності та ведення власної справи - - 225

383

23

23

23

з них організували власну справу 13 9 12 8 12 12 12

2.7. Показники сприяння зайнятості інвалідів

(осіб)

Найменування

показника 2011

звіт 2012

звіт 2013

звіт 2014

очікуване 2015

прогноз 2016

прогноз 2017

прогноз

1. Чисельність інвалідів, що перебувають на обліку в Державній службі зайнятості України

7

7

14

4

4

4

4

1.1. з них зареєстровані безробітні 20 23 51 50 50 50 50

2. Чисельність інвалідів, працевлаштованих за сприяння Державної служби зайнятості України

6

4

27

23

23

23

23

2.1. з них зареєстровані безробітні 5 10 27 20 20 20 20

2.1.1. у тому числі отримувачі одноразово виплаченої допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності

0

0

1

1

1

1

1

3. Чисельність інвалідів, залучених до участі у громадських роботах

0

1

2

2

2

2

2

3.1. з них з числа зареєстрованих безробітних 0 1 2 2 2 2 2

4. Чисельність інвалідів, які проходили професійне навчання – усього

0

4

3

4

4

4

4

зокрема за рахунок:

4.1. коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

0

4

3

0

0

0

0

5. Чисельність інвалідів, працевлаштованих строком не менше ніж на два роки на нові робочі місця за направленням Державної служби зайнятості України, за яких роботодавцю надається компенсація витрат, пов'язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за відповідну особу за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів.

-аступник голови Котовської

районної ради                                                                                    О.В. Карауш

Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки площею 3,5792 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Косівської сільської ради123

У К Р А Ї Н А

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

КОТОВСЬКА РАЙОННА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної

ділянки площею 3,5792 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

на території Косівської сільської ради

Відповідно до Законів України «Про оплату за землю», «Про оренду землі», «Про оцінку земель», з метою економічного регулювання земельних відносин при визначенні ставок земельного податку та орендної плати за земельні ділянки, передачі земель у власність та користуванні, спадкуванні, міні, даруванні земель, втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, розглянувши Технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Косівської сільської ради за межами населених пунктів, розроблену Одеською регіональною філією ДП "Центр державного земельного кадастру", керуючись п.21 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ч.2 ст.23 Закону України «Про оцінку земель», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки гр. Юревича Олександра Івановича (померлого) площею 3,5792 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Косівської сільської ради Котовського району Одеської області, за межами населених пунктів (додається).

2. Управлінню Держземагентства у Котовському районі Одеської області забезпечити

застосування нормативної грошової оцінки при складанні витягу про визначення

нормативної грошової оцінки земельної ділянки для оформлення спадщини на

земельну ділянку та проведення її індексації.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань земельних відносин та охорони навколишнього середовища.

Голова Котовської

районної ради                                                                                                                  В.П.Синько

3 липня 2014 року

№ 336 - VI

Про укладання контрактів з директорами навчальних закладів, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Котовського району

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

КОТОВСЬКА РАЙОННА РАДА

РІШЕННЯ

Про укладання контрактів з директорами навчальних закладів, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Котовського району

Відповідно до пункту 20 частини 1, частини 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, частини 2 статті 23 Кодексу законів про працю України, рішення районної ради від 15 лютого 2012 року № 155 - VI «Про внесення змін та доповнень до Переліку об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Котовського району, управління якими здійснює районна рада», враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань освіти, охорони здоров'я, культури, спорту та молодіжної політики, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Доручити голові районної ради укласти контракт із Догою Аллою Іванівною, директором Олександрівської загальноосвітньої школи І ступеню, строком на 3 роки.

2. Доручити голові районної ради укласти контракт із Поцілуйко Ларисою Леонідівною, директором Олексіївської загальноосвітньої школи І ступеню, строком на 3 роки.

3. Доручити голові районної ради укласти контракт із Гончарук Надією Федорівною, директором Дібрівського навчально-виховного комплексу І ступеню, строком на 1 рік.

4. Доручити голові районної ради укласти контракт із Січко Аллою Михайлівною, директором Бочманівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, строком на 3 роки.

5. Доручити голові районної ради укласти контракт із Гордієнко Валентиною Іванівною, директором Вишнівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, строком на 3 роки.

6. Доручити голові районної ради укласти контракт із Олійник Оленою Григорівною, директором Глибочанської загальноосвітньої школи І –ІІ ступеню , строком на 1 рік.

7. Доручити голові районної ради укласти контракт із Вороною Володимиром Івановичем, директором Гоноратської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, строком на 3 роки.

8. Доручити голові районної ради укласти контракт із Ніколайчук Наталією Іванівною, директором Косівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, строком на 3 роки.

9. Доручити голові районної ради укласти контракт із Острінською Тетяною Михайлівною, директором Климентівської загальноосвітньої школи-садка І-ІІ ступенів, строком на 3 роки.

10. Доручити голові районної ради укласти контракт із Урсулом Едуардом Федоровичем, директором Липецької загальноосвітньої школи №1 І-ІІ ступенів, строком на 3 роки.

11. Доручити голові районної ради укласти контракт із Думбравою Ольгою Дмитрівною, директором Липецької загальноосвітньої школи №2 І-ІІ ступенів, строком на 3 роки.

12. Доручити голові районної ради укласти контракт із Єрсаком Радиславом Карловичем, директором Любомирського навчально-виховного комплексу І-ІІ ступенів, строком на 1 рік.

13. Доручити голові районної ради укласти контракт із Глущуком Володимиром Петровичем, директором Мурованської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, строком на 1 рік.

14. Доручити голові районної ради укласти контракт із Іващук Риммою Василівною, директором Петрівського навчально-виховного комплексу І-ІІ ступенів, строком на 3 роки.

15. Доручити голові районної ради укласти контракт із Білоус Валентиною Іванівною, директором Розалівської загальноосвітньої школи-садка І-ІІ ступенів, строком на 3 роки.

16. Доручити голові районної ради укласти контракт із Герасименко Любов'ю Володимирівною, директором Федорівської загальноосвітньої школи-садка І-ІІ ступенів, строком на 3 роки.

17. Доручити голові районної ради укласти контракт із Біслічуком Олександром Анатолійовичем, директором Борщівської загальноосвітньої школи №1 І-ІІІ ступенів, строком на 3 роки.

18. Доручити голові районної ради укласти контракт із Пепоян Тетяною Іванівною, директором Борщівської загальноосвітньої школи-садка №2 І-ІІІ ступенів, строком на 3 роки.

19. Доручити голові районної ради укласти контракт із Жосан Лідією Володимирівною, директором Гидеримської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, строком на 3 роки.

20. Доручити голові районної ради укласти контракт із Щербатим Віталієм Миколайовичем, директором Качурівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, строком на 3 роки.

21. Доручити голові районної ради укласти контракт із Іскровим Олександром Івановичем, директором Куяльницької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, строком на 3 роки.

22. Доручити голові районної ради укласти контракт із Маланюк Валентиною Степанівною, директором Липецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, строком на 3 роки.

23. Доручити голові районної ради укласти контракт із Мімей Оленою Василівною, директором Нестоїтської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, строком на 3 роки.

24. Доручити голові районної ради укласти контракт із Затикою Геннадієм Анатолійовичем, директором Малофонтанського навчально-виховного комплексу «школа-дитячий садок» І-ІІІ ступенів, строком на 3 роки.

25. Доручити голові районної ради укласти контракт із Шуляк Тетяною Миколаївною, директором Новоселівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, строком на 3 роки.

26. Доручити голові районної ради укласти контракт із Богаченко Любов'ю Михайлівною, директором Мардарівського навчально-виховного комплексу І-ІІІ ступенів, строком на 3 роки.

27. Доручити голові районної ради укласти контракт із Зборовським Миколою Володимировичем, директором Станіславського навчально-виховного комплексу І-ІІІ ступенів, строком на 3 роки.

28. Доручити голові районної ради укласти контракт із Кабак Ніною Володимировною, директором Старокульнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, строком на 3 роки.

29. Доручити голові районної ради укласти контракт із Лопушанською Тетяною Миколаївною, директором Котовської районної вечірньої (змінної) школи ІІ-ІІІ ступенів, строком на 3 роки.

30. Доручити голові районної ради укласти контракт із Рябою Ларисою Аркадієвною, директором центру дитячої та юнацької творчості Котовського району Одеської області, строком на 3 роки.

31. Доручити голові районної ради укласти контракт із Сільчуком Михайлом Валерійовичем, директором Котовської районної дитячо-юнацької спортивної школи , строком на 3 роки.

32. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, охорони здоров'я, культури, спорту та молодіжної політики.

Голова Котовської

районної ради                                                                                                            В.П. Синько

3 липня 2014 року

№ 327 - VI

Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки площею 3,5510 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Чапаєвської сільської ради11

У К Р А Ї Н А

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

КОТОВСЬКА РАЙОННА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки площею 3,5510 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Чапаєвської сільської ради

Відповідно до Законів України «Про оплату за землю», «Про оренду землі», «Про оцінку земель», з метою економічного регулювання земельних відносин при визначенні ставок земельного податку та орендної плати за земельні ділянки, передачі земель у власність та користуванні, спадкуванні, міні, даруванні земель, втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, розглянувши Технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Чапаєвської сільської ради за межами населених пунктів, розроблену Одеською регіональною філією ДП "Центр державного земельного кадастру", керуючись п.21 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ч.2 ст.23 Закону України «Про оцінку земель», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки гр. Тодосієнко Марії Лук'янівни (померлої) площею 3,5510 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Чапаєвської сільської ради Котовського району Одеської області, за межами населених пунктів (додається).

2. Управлінню Держземагентства у Котовському районі Одеської області забезпечити застосування нормативної грошової оцінки при складанні витягу про визначення нормативної грошової оцінки земельної ділянки для оформлення спадщини на земельну ділянку та проведення її індексації.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань земельних відносин та охорони навколишнього середовища (Дунєв С.П.).

Голова Котовської

районної ради                                                                                                          В.П. Синько

3 липня 2014 року

№ 329 - VI

Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки площею 2,1855 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Куяльницької сільської ради19

У К Р А Ї Н А

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

КОТОВСЬКА РАЙОННА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки площею 2,1855 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Куяльницької сільської ради

Відповідно до Законів України «Про оплату за землю», «Про оренду землі», «Про оцінку земель», з метою економічного регулювання земельних відносин при визначенні ставок земельного податку та орендної плати за земельні ділянки, передачі земель у власність та користуванні, спадкуванні, міні, даруванні земель, втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, розглянувши Технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Куяльницької сільської ради за межами населених пунктів, розроблену ДП «Одеський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», керуючись п.21 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ч.2 ст.23 Закону України «Про оцінку земель», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки гр. Костенюк Марії Акимівни (померлої) площею 2,1855 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Куяльницької сільської ради Котовського району Одеської області, за межами населених пунктів (додається).

2. Управлінню Держземагентства у Котовському районі Одеської області забезпечити застосування нормативної грошової оцінки при складанні витягу про визначення нормативної грошової оцінки земельної ділянки для оформлення спадщини на земельну ділянку та проведення її індексації.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань земельних відносин та охорони навколишнього середовища (Дунєв С.П.).

Голова Котовської

районної ради                                                                                                             В.П. Синько

3 липня 2014 року

№ 327 - VI

Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки площею 1,8557 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Великофонтанської сільської ради21

У К Р А Ї Н А

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

КОТОВСЬКА РАЙОННА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної

ділянки площею 1,8557 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

на території Великофонтанської сільської ради

Відповідно до Законів України «Про оплату за землю», «Про оренду землі», «Про оцінку земель», з метою економічного регулювання земельних відносин при визначенні ставок земельного податку та орендної плати за земельні ділянки, передачі земель у власність та користуванні, спадкуванні, міні, даруванні земель, втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, розглянувши Технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Великофонтанської сільської ради за межами населених пунктів, розроблену Одеською регіональною філією ДП "Центр державного земельного кадастру", керуючись п.21 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ч.2 ст.23 Закону України «Про оцінку земель», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки гр. Хитрука Андрія Максимовича (померлого) площею 1,8557 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Великофонтанської сільської ради Котовського району Одеської області, за межами населених пунктів (додається).

2. Управлінню Держземагентства у Котовському районі Одеської області забезпечити

застосування нормативної грошової оцінки при складанні витягу про визначення

нормативної грошової оцінки земельної ділянки для оформлення спадщини на

земельну ділянку та проведення її індексації.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань земельних відносин та охорони навколишнього середовища(Дунєв С.П.)

Голова Котовської

районної ради                                                                                                       В.П.Синько

3 липня 2014 року

№ 335 - VI

Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки площею 1,8733 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Липецької сільської ради8

У К Р А Ї Н А

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

КОТОВСЬКА РАЙОННА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки площею 1,8733 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Липецької сільської ради

Відповідно до Законів України «Про оплату за землю», «Про оренду землі», «Про оцінку земель», з метою економічного регулювання земельних відносин при визначенні ставок земельного податку та орендної плати за земельні ділянки, передачі земель у власність та користуванні, спадкуванні, міні, даруванні земель, втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, розглянувши Технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Липецької сільської ради за межами населених пунктів, розроблену Одеською регіональною філією ДП "Центр державного земельного кадастру", керуючись п.21 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ч.2 ст.23 Закону України «Про оцінку земель», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки гр. Сербул Андрія Захаровича (померлого) площею 1,8733 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Липецької сільської ради Котовського району Одеської області, за межами населених пунктів (додається).

2. Управлінню Держземагентства у Котовському районі Одеської області забезпечити

застосування нормативної грошової оцінки при складанні витягу про визначення

нормативної грошової оцінки земельної ділянки для оформлення спадщини на

земельну ділянку та проведення її індексації.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань земельних відносин та охорони навколишнього середовища.

Голова Котовської

районної ради                                                                                                           В.П.Синько

3 липня 2014 року

№ 323 - VI

Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки площею 2,4732 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Нестоїтської сільської ради30

У К Р А Ї Н А

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

КОТОВСЬКА РАЙОННА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної

ділянки площею 2,4732 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

на території Нестоїтської сільської ради

Відповідно до Законів України «Про оплату за землю», «Про оренду землі», «Про оцінку земель», з метою економічного регулювання земельних відносин при визначенні ставок земельного податку та орендної плати за земельні ділянки, передачі земель у власність та користуванні, спадкуванні, міні, даруванні земель, втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, розглянувши Технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Нестоїтської сільської ради за межами населених пунктів, розроблену Одеською регіональною філією ДП "Центр державного земельного кадастру", керуючись п.21 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ч.2 ст.23 Закону України «Про оцінку земель», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки гр. Баркар Миколи Володимировича (померлого) площею 2,4732 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Нестоїтської сільської ради Котовського району Одеської області, за межами населених пунктів (додається).

2. Управлінню Держземагентства у Котовському районі Одеської області забезпечити

застосування нормативної грошової оцінки при складанні витягу про визначення

нормативної грошової оцінки земельної ділянки для оформлення спадщини на

земельну ділянку та проведення її індексації.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань земельних відносин та охорони навколишнього середовища (Дунєв С.П.).

Голова Котовської

районної ради                                                                                                В.П. Синько

3 липня 2014 року

№ 330 - VI

30 сесія

Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки площею 2,4732 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Нестоїтської сільської ради

Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки площею 1,9769 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Куяльницької сільської ради

Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки площею 1,8733 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Липецької сільської ради

Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки площею 1,8557 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Великофонтанської сільської ради

Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки площею 3,0750 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Cтарокульнянської сільської ради

Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки площею 2,1855 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Куяльницької сільської ради

Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки площею 3,5510 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Чапаєвської сільської ради

Про укладання контрактів з директорами навчальних закладів, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Котовського району

Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки площею 3,5792 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Косівської сільської ради

Про внесення змін до рішення Котовської районної ради від 10.10.2013 року №259-VI «Про затвердження Програми зайнятості населення Котовського району на період до 2017

року»

Про затвердження Районної комплексної програми «Сім’я і молодь Котовщини» на 2014-2018 роки

Про затвердження списків присяжних

Про передачу частини приміщення Борщівської загальноосвітньої школи №1 І-ІІІ ступенів до комунальної власністі територіальної громади Борщівської сільської ради

Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки площею 1,8287 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Великофонтанської сільської ради

Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки площею 1,8707 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Липецької сільської ради

Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки площею 1,5867 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Куяльницької сільської ради

Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок площею 1,0510 га та 2,1935 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Чапаєвської сільської ради

Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки площею 4,8060 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Борщівської сільської ради

Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки площею 3,2937 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Чапаєвської сільської ради

Про призначення на посаду директора Соболевської загальноосвітньої школи садка, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Котовського району

Про призначення на посаду директора Соболевської загальноосвітньої школи садка, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Котовського району

Про звіт районної державної адміністрації про виконання районного бюджету Котовського району за 1 квартал 2014 року

Про затвердження розпоряджень голови районної ради, прийнятих в міжсесійний

період

Про передачу видатків на охорону здоров'я на 2015 рік

Про внесення змін і доповнень до рішення Котовської районної ради від 25 січня 2014 року № 277-VI «Про районний бюджет на 2014 рік»

Про внесення змін і доповнень до29 рішення Котовської районної ради від 25 січня 2014 року № 277-VI «Про районний бюджет на 2014 рік»

УКРАЇНА

Котовська районна рада

Одеської області РІШЕННЯ

Про внесення змін і доповнень до рішення Котовської районної ради від 25 січня 2014 року № 277-VI «Про районний бюджет на 2014 рік»

Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести такі зміни і доповнення до рішення сесії районної ради від 25 січня 2014 року №277-VI "Про районний бюджет на 2014 рік"

1.1.У пункті 1:

-в абзаці 1 цифру «86835,1» замінити на цифру «87469,2»,

цифру «83488,9» замінити на цифру «84097,785»

-в абзаці 2 цифру «3346,2» замінити на цифру «3371,415»

1.2.У пункті 2:

-в абзаці 1 цифру «88814,33869» замінити на цифру «89448,43869» ,

цифру «83912,91175» замінити на цифру «84521,79675»

-в абзаці 2 цифру «4901,42694» замінити на цифру «4926,64194»

1.4. Викласти у новій редакції додатки №1-3, 5-8, 10-11 до рішення.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань економіки, бюджету і фінансів.

Голова Котовської

районної ради                                                                                                    В.П.Синько

№ 317 -V1

18.06.2014

Додаток 1

До рішення Котовської райради

від 18.06.2014 № 317-VI

Доходи районного бюджету на 2014 рік

(тис.грн.)

Код Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

Разом у т.ч. бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6=(гр.3+гр.4)

10000000 Податкові надходження   6682,100 0,000 0,000 6682,100

11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   6682,100 0,000 0,000 6682,100

11010000 Податок на доходи фізичних осіб   6682,100 0,000 0,000 6682,100

11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 5037,700 0,000 0,000 5037,700

11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 179,400 0,000 0,000 179,400

11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 1297,600 0,000 0,000 1297,600

11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 167,400 0,000 0,000 167,400

20000000 Неподаткові надходження   35,000 1094,000 0,000 1129,000

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  30,000 0,000 0,000 30,000

22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   30,000 0,000 0,000 30,000

22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  30,000 0,000 0,000 30,000

24000000 Інші неподаткові надходження   5,000 0,000 0,000 5,000

24060000 Інші надходження   5,000 0,000 0,000 5,000

24060300 Інші надходження   5,000 0,000 0,000 5,000

25000000 Власні надходження бюджетних установ   0,000 1094,000 0,000 1094,000

25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  0,000 259,000 0,000 259,000

25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  0,000 98,500 0,000 98,500

25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності  0,000 140,000 0,000 140,000

25010400 Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)  0,000 20,500 0,000 20,500

25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ   0,000 835,000 0,000 835,000

25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки  0,000 585,000 0,000 585,000

25020200 Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів 0,000 250,000 0,000 250,000

РАЗОМ ДОХОДІВ 6717,100 1094,000 0,000 7811,100

40000000 Офіційні трансферти   77380,685 2277,415 1540,815 79658,100

41000000 Від органів державного управління   77380,685 2277,415 1540,815 79658,100

41010000 Кошти, що надходять з інших бюджетів   219,200 0,000 0,000 219,200

41010600 Кошти, що надходять до районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів з міських (міст районного значення), селищних, сільських та районних у містах бюджетів   219,200 0,000 0,000 219,200

41020000 Дотації   36778,600 0,000 0,000 36778,600

41020100 Дотації вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам   36192,700 0,000 0,000 36192,700

41020600 Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості 585,900 0,000 585,900

41030000 Субвенції   40382,885 2277,415 1540,815 42660,300

41030200 Субвенція з державного бюджету обласному бюджету для здійснення природоохоронних заходів із видалення, перевезення та утилізації небезпечних відходів гексахлорбензолу у зоні консервації 0,000 0,000 0,000 0,000

41030400 Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів  0,000 1440,815 1440,815 1440,815

41030600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям  35334,420 0,000 0,000 35334,420

41030800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових тери 1329,800 0,000 0,000 1329,800

41030900 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові пот 662,180 0,000 0,000 662,180

41031000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу  1586,200 0,000 0,000 1586,200

41034400 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах  0,000 736,600 0,000 736,600

41034500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що є складовою державного фонду регіонального розвитку 0,000 0,000 0,000 0,000

41035000 Інші субвенції  34,785 100,000 100,000 134,785

41035600 Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів  800,000 0,000 0,000 800,000

41035800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих 603,800 0,000 0,000 603,800

41037000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів  31,700 0,000 0,000 31,700

ВСЬОГО ДОХОДІВ 84097,785 3371,415 1540,815 87469,200

Заступник голови Котовської районної ради                                                  О.В. Карауш

Додаток №2

до рішення Котовської районної ради

від 18.06.2014 № 317 -V1

Видатки районного бюджету на 2014 рік

за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

(тис. грн.)

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду

Разом

Всього з них

Всього

споживання з них розвитку з них

оплата праці з нарахуваннями комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них

капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=3+6

010000 Державне управління 891,11258 635,0 891,11258

010116 Органи місцевого самоврядування 891,11258 635,0 891,11258

В т.ч. погашення кредиторської заборгованості 61,11258 61,11258

З них : Програма з проведення конкурсу сільських рад з розвитку соціальної інфраструктури та благоустрій територій на період до 2014 року 6,0 6,0

070000 Освіта 34836,30881 30239,3 2572,0 1164,142 825,0 339,142 339,142 149,1 36000,45081

070000 відділ освіти у т.ч.: 34232,50881 30239,3 2572,0 1164,142 825,0 339,142 339,142 149,1 35396,65081

- Продукти харчування 350,0 480,0 480,0 830,0

В т.ч. погашення кредиторської заборгованості 260,00881 50,842 50,842 50,842 310,85081

070201 Енергозберігаючі заходи у Новоселівській ЗОШ 1-Ш ступенів с.Новоселівка. Капітальний ремонт заміна вікон. 50,842 50,842 50,842 50,842

070201 Капітальний ремонт навчально- виховного комплексу №2 – заміна вікон, в сел..Борщі Котовського району Одеської області 100,0 100,0 100,0 100,0

070201 Капітальний ремонт котельні, тепломережі і системи опалення школи в с.Качурівка Котовського району 39,2 39,2 39,2 39,2

070201 Загально-освітні школи 30522,67643 27509,1 2531,370 1164,142 825,0 339,142 339,142 149,1 31686,81843

070201 Видатки на забезпечення загально - освітніх навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін 149,1 149,1 149,1 149,1 149,1

070202 Вечірні школи 348,9 348,9 348,9

070303 Дитячі будинки ( в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї) 603,8 603,8

070401 Позашкільні заклади освіти 964,720 955,6 7,120 964,720

070802 Методична робота, інші заклади у сфері народної освіти 642,41998 575,9 642,41998

070804 Централізована бухгалтерія 637,08407 565,8 31,550 637,08407

070805 Група централізованого господарського обслуговування 290,960 284,0 1,960 290,960

Місцеві програми в галузі освіти – всього в т.ч.: 813,04833 813,04833

070702 Курсові заходи післядипломної освіти 98,59280 98,59280

070807 Інші освітні програми 714,45553 714,45553

Програма щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на 2011-2016 роки 2,0 2,0

Програма „Шкільний автобус" на період 2011-2015 роки 600,45553 600,45553

Програма „Робота з обдарованими дітьми" на період 2011-2015 роки 2,0 2,0

Відпочинок та оздоровлення дітей Котовського району на період 2013-2015 роки 110,0 110,0

В т.ч. на харчування 80,0 80,0

070808 Видатки на видачу одноразової допомоги дітям сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування, яким у 2014 році виповнить 18 років 12,7 12,7

090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 41100,61693 1982,9 90,0 355,09079 349,700 5,390 5,390 4,0 41455,70772

В т.ч. погашення кредиторської заборгованості 9,85739 1,390 1,390 1,390 11,24739

090302 Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами 329,2 500,0

090303 Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років 3542,49 6600,0

090304 Допомога при народжені дитини 14292,73 17418,1

090305 Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 3000,0 3000,0

090306 Допомога на дітей одиноким матерям 5500,0 5500,0

090307 Тимчасова державна допомога дітям 900,0 900,0

090308 Допомога при усиновленні дитини 70,0 70,0

091300 Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 4000,0 4000,0

090401 Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям 3700,0 3700,0

090201 Пільги ветеранам війни особам, яким поширюється чинність ЗК "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" на оплату ЖКП 809,87 729,37

090204 Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам органів державної пожежної охорони, ветеранам державної кремінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, вдовам померлих ветеранів військової служби та інші на оплату ЖКП 89,5 77,5

090207 Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та дітям померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою на ЖКП 15,19 13,69

090210 Пільги громадянам передбаченим пунктом ї частини 1 ст.77 основ.законодав."Про охорону здоров'я", ч.4 ст.29 основ.законодавства "Про культуру", абзац 1 ч.4 ст.57 ЗУ "Про освіту" на оплату електроенергії, природного газу, теплопостачання 172,49 149,3

090215 Пільги багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги 120,75 110,25

090405 Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 122,0 90,0

090203 Інші пільги 307,18 307,18

090214 Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку 80,0 80,0

090202 Пільги ветеранам війни особам, яким поширюється чинність ЗК "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" на надання твердого палива та скрапленого газу 495,538 495,538

090205 Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони держслужби спец.зв'язку, ветеранам державно-кремінальної служби, ветеранам служби цивільного захисту, вдовам (вдівцям) померлих ветеранів військової служби та іншим на надання твердого палива 13,15 13,15

090208 Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та дітям померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою на тверде паливо та скраплений газ 14,7 14,7

090211 Пільги громадянам передбаченим пунктом ї частини 1 ст.77 основ.законодав."Про охорону здоров'я", ч.4 ст.29 основного

законодавства "Про культуру", абзац 1 ч.4 ст.57 ЗУ "Про освіту" на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива 162,75 162,75

090216 Пільги багатодітним сім'ям на придбання твердого палива 183,6 183,6

090406 Додаткові виплати населенню на покриття витрат на оплату твердого палива та скрапленого газу 710,0 710,0

090414 Компенсація особам, які згідно зі ст..43,48 гірничого Закону України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають опалення 6,462 6,462

090412 Інші видатки на соціальний захист населення 49,0 49,0

090412 Допомога на поховання 12,0 12,0

090412 Програма надання цільової адресної допомоги малозабезпеченим верствам населення 35,0 35,0

090412 Програма соціальної підтримки інвалідів по зору на 2014 рік 1,0 1,0

090412 Програма соціальної підтримки осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2014 рік 1,0 1,0

091103 Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді, в т.ч. 4,980 4,980

091103 Програма «Молодь Котовщини» на 2014 рік 1,0 1,0

091103 Програма подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на період до 2016 року 1,99750 1,99750

091103 Районна програма здійснення профілактики алкоголізму, тютюнопаліня, наркоманії та інших негативних проявів і дитячому середовищі на 2012-2015 роки 1,98250 1,98250

091206 Видатки на обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями 166,8 166,8

091205 Виплата компенсації фізичним особам по догляду за одинокими непрацездатними громадянами 104,5 104,5

091101 Утримання центрів соціальної служби для молоді 477,695 467,5 4,0 4,0 4,0 4,0 481,695

- погашення кредиторської заборгованості на покращення надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 7,5

091204 Територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому 1609,54193 1515,4 90,0 351,09079 349,70079 1,390 1,390 1960,63272

091209 Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів та ветеранів 50,5 50,5

110000 Культура і мистецтво 3568,03257 3418,0 81,0 71,57212 19,57212 52,0 50,0 3639,60469

Відділ культури і т.ч.: 3568,03257 3418,0 81,0 71,57212 19,57212 52,0 50,0 3639,60469

В т.ч. погашення кредиторської заборгованості 38,53257 38,53257

110104 Програма розвитку культури у Котовському району 2012-2016 рр 13,5 13,5

110201 Бібліотеки 2611,99050 2523,2 46,0 50,48920 8,48920 42,0 40,0 2662,4797

110204 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 759,70146 719,9 35,0 21,08292 11,08292 10,0 10,0 780,78438

110502 Інші культурно-освітні заклади та заходи 182,84061 174,9 182,84061

120000 Засоби масової інформації 118,311 118,311

120201 Програма підтримки газети районної ради „Котовські вісті" на 2010-2015 роки 118,311 118,311

130000 Фізична культура і спорт 454,92986 400,7 7,1 454,92986

В т.ч. погашення кредиторської заборгованості 17,62986 17,62986

130102 Програма розвитку фізичної культури та спорту у Котовському районі 2012-2017рр 38,930 38,930

130107 Утримання дитячої юнацько-спортивної школи 415,99986 400,7 7,1 415,99986

150000 Будівництво 20,0 2499,23703 2499,23703 2499,23703 239,21336 2519,23703

В т.ч. погашення кредиторської заборгованості 1692,40867 1692,40867 1692,40867 1692,40867

150101 Капітальні вкладення 2060,83943 2060,83943 2060,83943 0,01336 2060,83943

150202 Розробка схем та проектних рішень масового застосування 20,0 438,39760 438,39760 438,39760 239,2 458,39760

150202 Програма створення і ведення містобудівного кадастру Котовського району на 2014 – 2016 роки 20,0 20,0

150202 Комплексна програма забезпечення містобудівної документації населених пунктів та територій Котовського району на 2012-2015 роки 438,39760 438,39760 438,39760 239,2 438,39760

170102 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним

транспортом окремим категоріям громадян 75,0 75,0

170302 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 200,0 200,0

180410 Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю 150,0 150,0

210105 Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 9,6 9,6

250102 Резервний фонд 10,4 10,4

250311 Дотації вирівнювання, що передаються з районних до сільських бюджетів 2210,3 2210,3

250315 Інші додаткові дотації 808,2 808,2

250404 Інші видатки 27,285 27,285

250914 Програма надання державно пільгового кредиту населенню Котовського району „Власний дім" 10,0 10,0

250354 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць та доріг комунальної власності у населених пунктах 736,6 277,0 459,6 736,6

250380 Інші субвенції із них: 100,0 100,0 100,0 100,0

Придбання житла (квартири) дітям сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування в т.ч.: 100,0 100,0

Борщівська сільрада 60,0 60,0

Петрівська сільрада 40,0 40,0

250388 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських голів (Станіславська сільрада) 31,7 31,7

Всього видатків 84521,79675 36675,9 2750,1 4926,64194 1471,27291 3455,36903 2993,76903 392,31336 89448,43869

В т.ч. погашення кредиторської заборгованості 387,14121 1744,64067 12,0

1796,64067 1794,64067 2131,78188

Заступник голови райради                                                                                О.В.Карауш

Додаток №3

до рішення Котовської районної ради

від 18.06 .2014 № 317 -V1

Розподіл видатків районного бюджету на 2014 рік

за головними розпорядниками коштів

(тис.грн.)

Код типової відомчої класифікації видатків Назва головного розпорядника коштів Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду

Разом

Всього з них

Всього

споживання з них розвитку з них

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них

капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=3+6

01 Виконавчий апарат районної ради 1009,42358 635,0 1009,42358

4010116 Органи місцевого самоврядування 891,11258 635,0 891,11258

В т.ч. погашення кредит орської заборгованості 61,11258 61,11258

010116 Програма з проведення конкурсу сільських рад з розвитку соціальної інфраструктури та благоустрій територій на період до 2014 року 6,0 6,0

120201 Програма підтримки газети районної ради „Котовські вісті" на 2010-2015 роки 118,311 118,311

03 Районна державна адміністрація 208,930 208,930

В т.ч. погашення кредиторської заборгованості 13,930 13,930

130102 Програма розвитку фізичної культури та спорту у Котовському районі 2012-2017 роки 38,930 38,930

180410 Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю 150,0 150,0

210105 Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 9,6 9,6

250102 Резервний фонд 10,4 10,4

10 ОСВІТА 34648,50867 30640,0 2579,1 1164,142 825,0 339,142 339,142 149,1 35812,65067

070000 Відділ освіти в т.ч. 34232,50881 30239,3 2572,0 1164,142 825,0 339,142 339,142 149,1 35396,65081

В т.ч. погашення кредиторської заборгованості 263,70867 50,842 50,842 50,842 314,55067

070201 Загально-освітні школи 30522,67643 27509,1 2531,370 1164,142 825,0 339,142 339,142 149,1 31686,81843

070201 Енергозберігаючі заходи у Новоселівській ЗОШ 1-Ш ступенів с.Новоселівка. Капітальний ремонт заміна вікон. 50,842 50,842 50,842 50,842

070201 Капітальний ремонт навчально- виховного комплексу №2 – заміна вікон, в сел..Борщі Котовського району Одеської області 100,0 100,0 100,0 100,0

070201 Капітальний ремонт котельні, тепломережі і системи опалення школи в с.Качурівка Котовського району 39,2 39,2 39,2 39,2

070201 Видатки на забезпечення загально - освітніх навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін 149,1 149,1 149,1 149,1 149,1

070202 Вечірні школи 348,9 348,9 348,9

070401 Позашкільні заклади освіти 964,720 955,6 7,120 964,720

070802 Методична робота, інші заклади у сфері народної освіти 642,41998 575,9 642,41998

070804 Централізована бухгалтерія 637,08407 565,8 31,550 637,08407

070805 Група централізованого господарського обслуговування 290,960 284,0 1,960 290,960

Місцеві програми в галузі освіти – всього в т.ч.: 813,04833 813,04833

070702 Курсові заходи післядипломної освіти 98,59280 98,59280

070807 Інші освітні програми 714,45553 714,45553

Програма щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2011-2016рр 2,0 2,0

Програма „Шкільний автобус" на період 2011-2015 роки 600,45553 600,45553

Програма „Робота з обдарованими дітьми" 2011-2015 роки 2,0 2,0

Відпочинок та оздоровлення дітей Котовського району на період 2013-2015 роки 110,0 110,0

070808 Видатки на видачу одноразової допомоги дітям сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування, яким у 2014 році виповниться 18 років 12,7 12,7

130107 Утримання дитячої юнацько-спортивної школи 415,99986 400,7 7,1 415,99986

В т.ч. погашення кредиторської заборгованості 3,69986 3,69986

15 Управління праці та соціального захисту населення 41979,41693 1982,9 90,0 355,09079 349,70079 5,390 5,390 4,0 42334,50772

В т.ч. погашення кредиторської заборгованості 9,85739 1,390 1,390 1,390 11,24739

250326 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям в т.ч.: 35334,42 41688,1

090302 Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами 329,2 500,0

090303 Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років 3542,49 6600,0

090304 Допомога при народжені дитини 14292,73 17418,1

090305 Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 3000,0 3000,0

090306 Допомога на дітей одиноким матерям 5500,0 5500,0

090307 Тимчасова державна допомога дітям 900,0 900,0

090308 Допомога при усиновленні дитини 70,0 70,0

090401 Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям 3700,0 3700,0

091300 Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 4000,0 4000,0

250328 Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання в водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) в т.ч.: 1329,8 1170,11

090201 Пільги ветеранам війни особам, яким поширюється чинність ЗК "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" на оплату ЖКП 809,87 729,37

090204 Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам органів державної пожежної охорони, ветеранам державної кремінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, вдовам померлих ветеранів військової служби та інші на оплату ЖКП 89,5 77,5

090207 Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та дітям померлих громадян, смерть яких повязана з Чорнобильською катастрофою на ЖКП 15,19 13,69

090210 Пільги громадянам передбаченим пунктом ї частини 1 ст.77 основ.законодав."Про охорону здоров'я", ч.4 ст.29 снов.законодавства "Про культуру", абзац 1 ч.4 ст.57 ЗУ "Про освіту" на оплату електроенергії, природного газу, теплопостачання 172,49 149,3

090215 Пільги багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги 120,75 110,25

090405 Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 122,0 90,0

250329 Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг в тому числі компенсації втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів в т.ч.: 662,18 662,18

090203 Інші пільги 307,18 307,18

090214 Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку 80,0 80,0

170102 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним

транспортом окремим категоріям громадян 75,0 75,0

170302 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 200,0 200,0

250330 Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого т а рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу в т.ч.: 1586,2 1586,2

090202 Пільги ветеранам війни особам, яким поширюється чинність ЗК "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" на надання твердого палива та скрапленого газу 495,538 495,538

090205 Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони держслужби спец.зв'язку, ветеранам державно-кремінальної служби, ветеранам служби цивільного захисту, вдовам(вдівцям) померлих ветеранів військової служби та іншим на надання твердого палива 13,15 13,15

090208 Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та дітям померлих громадян, смерть яких повязана з Чорнобильською катастрофою на тверде паливо та скраплений газ 14,7 14,7

090211 Пільги громадянам передбаченим пунктом ї частини 1 ст.77 основ.законодав."Про охорону здоров'я", ч.4 ст.29 основ.законодавства "Про культуру", абзац 1 ч.4 ст.57 ЗУ "Про освіту" на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива 162,75 162,75

090216 Пільги багатодітним сім'ям на придбання твердого палива 183,6 183,6

090406 Додаткові виплати населенню на покриття витрат на оплату твердого палива та скрапленого газу 710,0 710,0

090414 Компенсація особам, які згідно зі ст..43,48 гірничого Закону України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають опалення 6,462 6,462

090412 Інші видатки на соціальний захист населення 47,0 47,0

090412 Допомога на поховання 12,0 12,0

090412 Програма надання цільової адресної допомоги малозабезпеченим верствам населення 35,0 35,0

090412 Програма соціальної підтримки інвалідів по зору на 2014 рік 1,0 1,0

090412 Програма соціальної підтримки осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2014 рік 1,0 1,0

091103 Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді, в т.ч. 3,0 3,0

091103 Програма «Молодь Котовщини» на 2014 рік 1,0 1,0

091103 Програма подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на період до 2016 року 1,99750 1,99750

091103 Районна програма здійснення профілактики алкоголізму, тютюнопаліня, наркоманії та інших негативних проявів і дитячому середовищі на 2012-2015 роки 1,98250 1,98250

091101 Утримання центрів соціальної служби для молоді 477,695 467,5 4,0 4,0 4,0 4,0 481,695

- погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік на покращення надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 7,5

091206 Видатки на обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями 166,8 166,8

091205 Виплата компенсації фізичним особам по догляду одинокими непрацездатними громадянами 104,5 104,5

091204 Територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому 1609,54193 1515,4 90,0 351,09079 349,779 1,390 1,390 1960,63272

091209 Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів та ветеранів 50,5 50,5

070303 Дитячі будинки ( в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї) 603,8 603,8

24 Культура та мистецтво 3568,03257 3418,0 81,0 71,57212 19,57212 52,0 50,0 3639,60469

Відділ культури 3568,03257 3418,0 81,0 71,57212 19,57212 52,0 50,0 3639,60469

В т.ч. погашення кредиторської заборгованості 38,53257 50,0 50,0 50,0 88,53257

110104 В т.ч. програма розвитку культури у Котовському районі на 2012-2016 роки 13,5 13,5

110201 Бібліотеки 2611,99050 2523,2 46,0 50,48920 8,48920 42,0 40,0 2662,4797

110204 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 759,70146 719,9 35,0 21,08292 11,08292 10,0 10,0 780,78438

110502 Інші культурно-освітні заклади та заходи 182,84061 174,9 182,84061

48 Орган з питань містобудування архітектури та житлово-комунального господарства державної адміністрації 57,285 2499,23703 2499,23703 2499,23703 239,21336 2556,52203

В т.ч. погашення кредиторської заборгованості 1692,40867 1692,40867 1692,40867 1692,40867

150000 Будівництво 20,0 2499,23703 2499,23703 2499,23703 239,2136 2519,23703

150101 Капітальні вкладення 2060,83943 2060,83943 2060,83943 0,01336 2060,83943

150202 Програма створення і ведення містобудівного кадастру Котовського району на 2014-2016 роки 20,0 438,39760 438,39760 438,39760 239,2 458,39760

250000 Видатки не віднесені до основних груп 37,825 37,825

250404 Інші видатки 27,285 27,285

250914 Програма надання державно пільгового кредиту населенню Котовського району „Власний дім" 10,0 10,0

76 Фінансове управління 3054,5 836,6 277,0 559,6 100,0 3891,1

250311 Дотації вирівнювання, що передаються з районних до сільських бюджетів 2210,3 2210,3

250315 Інші додаткові дотації 808,2 808,2

250354 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та

утримання вулиць та доріг комунальної власності в населених пунктах 736,6 277,0 459,6 736,6

250380 Інші субвенції з них: 100,0 100,0 100,0 100,0

Придбання житла (квартири) дітям сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування в т.ч.: 100,0 100,0

Борщівська сільрада 60,0 60,0

Петровська сільрада 40,0 40,0

2540388 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських голів (Станіславська сільрада) 31,7 31,7

Всього видатків 84521,79675 36675,9 2750,1 4926,64194 1471,27291 3455,36903 2993,76903 392,31336 89448,43869

В т.ч. погашення кредиторської заборгованості 387,14121 1744,64067 12,0 1796,64067 1794,64067 2131,78188

Заступник голови Котовської райради                                                                О.В.Карауш

Додаток № 5 до рішення

Котовської районної Ради

від 18.06.2014 № 317-VI

Ліміти споживання енергоносіїв бюджетними

установами на 2014 рік по загальному фонду

викласти у такій редакції :

№п/п Найменування бюджетних установ З а г а л ь н и й ф о н д РАЗОМ 2270 тис.грн

Теплопостачання 2271 Вода 2272 Електроенергія 2273 Природний газ 2274 ВСЬОГО 2275 Вугілля 2275 дрова

Г/Кал тис.грн. тис.куб.м. тис.грн. тис.кв.год. тис.грн. тис.куб.м. тис.грн. тон тис.грн. куб.м. тис.грн

1 Відділ культури 40,339 30,000 0,390 5,000 13,722 17,000 1,179 4,000 25,000 14,100 25,000 81,000

2 Соцслужба на дому 0,000 0,714 5,000 36,322 45,000 0,000 40,000 23,700 40,000 90,000

3 Фізкультура та спорт 0,037 0,500 1,291 1,600 0,000 5,000 3,100 5,000 7,100

4 Відділ освіти 0,000 0,000 1,651 22,000 403,584 500,000 147,375 500,000 1550,000 1067,900 1500,000 185,000 50,000 2572,000

в тому числі 070201:

1 Олександрівська ЗОШ 0,484 0,600 9,706 6,000 8,406 5 1,3 10,306

2 Олексіївська ЗОШ 6,012 7,448 7,448

3 Бочманівська ЗОШ 12,960 16,056 51,785 35,000 49,035 8 2,75 67,841

4 М.Фонтанська ЗОШ 12,633 15,651 65,205 45,000 63,045 8 2,16 80,856

5 Вишнівська ЗОШ 8,110 10,044 66,606 46,000 64,446 8 2,16 71,368

6 Глибочанська ЗОШ 3,417 4,233 56,799 39,000 54,639 8 2,16 61,032

7 Гоноратська ЗОШ 2,500 3,011 65,205 45,000 63,045 8 2,16 68,216

8 Дібровська ЗОШ 3,399 4,211 0,000 0,000 0,000 4,211

9 Косівська ЗОШ 0,103 1,390 8,950 11,087 56,799 39,000 54,639 8 2,16 69,276

10 Куяльницька ЗОШ 10,728 13,292 50,005 169,652 0,000 182,944

11 Климентівська ЗОШ 0,117 1,636 14,844 18,391 78,254 54,000 75,654 8 2,6 98,281

12 ЛіпецькаЗОШ № 1 8,432 10,446 54,238 38,000 53,238 4 1 64,684

13 Ліпецька ЗОШ № 2 5,622 6,965 0,000 55,639 39,000 54,639 4 1 62,604

14 Любомирська ЗОШ 0,167 2,012 17,000 21,061 86,460 60,000 84,060 9 2,4 109,533

15 Мурованська ЗОШ 3,872 4,797 44,130 30,000 42,030 8 2,1 48,927

16 Петрівська ЗОШ 0,020 0,276 8,294 10,275 59,541 41,000 57,441 8 2,1 70,092

17 Соболівська ЗОШ 15,660 19,402 8,000 27,141 0,000 46,543

18 Фідорівська ЗОШ 7,458 9,240 81,056 56,000 78,456 10 2,6 90,296

19 Розалівська ЗОШ 0,180 2,480 15,425 19,111 79,799 55,000 77,699 8 2,1 101,390

20 Борщівська ЗОШ №1 10,319 12,784 60,942 42,000 58,842 8 2,1 73,726

21 Борщівська ЗОШ №2 0,519 6,628 30,390 37,662 101,575 71,000 99,475 8 2,1 145,865

22 Гидеримська ЗОШ 14,419 17,867 80,556 56,000 78,456 8 2,1 98,423

23 Качурівська ЗОШ 22,000 27,256 86,160 60,000 84,060 8 2,1 113,416

24 Ліпецька ЗОШ 0,000 0,000 19,561 24,185 43,970 149,178 0,000 0 0 173,363

25 Нестоїтська ЗОШ 0,160 2,281 43,000 53,393 121,355 85,000 119,085 9 2,27 177,029

26 Новоселівська ЗОШ 0,225 3,101 33,000 40,884 45,400 154,029 0,000 0,000 0,000 198,014

27 Мардарівська ЗОШ 0,000 0,000 21,000 26,017 1,080 0,000 0,000 4 1,08 27,097

28 Станіславська ЗОШ 0,140 1,926 20,000 24,777 79,155 55,000 77,055 8 2,1 105,858

29 Ст.Кульнянська ЗОШ 14,280 17,694 79,755 55,000 77,055 10 2,7 97,449

070804 Централізована бухгалтерія 8,233 10,200 21,350 12,500 20,000 5 1,35 31,550

070401 Позашкільні заклади освіти 0,020 0,270 6,850 3,400 5,500 5 1,35 7,120

070805 Господарча група 0,000 0,000 0,000 0,000 1,582 1,960 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 1,960

РАЗОМ 40,339 30,000 2,792 32,500 454,919 563,600 148,554 504,000 1620,000 1108,800 1570,000 185,000 50,000 2750,100

Заступник голови

районної ради                                                                                               О.В.Карауш

Додаток № 6 до рішення Котовської районної ради

№317 -V1 від 18.06 .2014

Перелік державних та регіональних програм, які фінансуються за рахунок коштів

районного бюджету у 2014 році по Котовському району

(тис.грн.)

КВК Назва головного розпорядника коштів, найменування КТКВ Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

КТКВ Найменування програми Сума Найменування програми Сума Сума

01 Районна рада 124,311 124,311

010116 Програма з проведення конкурсу сільських рад з розвитку соціальної інфраструктури та благоустрій територій на період до 2014 року 6,0 6,0

120201 Програма стимулювання та розвитку газети районної ради „Котовські вісті" на 2010-2015 роки 118,311 118,311

03 Районна державна адміністрація 38,930 38,930

130102 Програма розвитку фізичної культури та спорту в Котовському районі на 2012-2017 роки 38,930 38,930

В т.ч. погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік 13,95064 13,95064

10 Районний відділ освіти 813,04833 813,04833

070702 Курсові заходи післядипломної освіти 98,59280 98,59280

В т.ч. погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік 58,59280 58,59280

070807 „Шкільний автобус» на 2011-2015 рр. 600,45553 600,45553

В т.ч. погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік 100,45553 100,45553

070807 Програма щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2011-2016рр» 2,0 2,0

В т.ч. погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік 1,0 1,0

070807 Програма „Робота з обдарованими дітьми" 2011-2015 2,0 2,0

В т.ч. погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік 1,0

070807 Відпочинок та оздоровлення дітей Котовського району на період 2013-2015 роки 110,0 110,0

15 Управління праці та соціального захисту населення 94,48 94,48

90412 Програма надання цільової адресної допомоги малозабезпеченим верствам населення Котовського району на 2014 рік 35,0 35,0

90412 Програма соціальної підтримки осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1,0 1,0

90412 Програма соціальної підтримки інвалідів по зору на 2014 рік 1,0 1,0

091103 Програма «Молодь Котовщини» на 2014 рік 1,0 1,0

091103 Програма подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на період до 2016 року 1,99750 1,99750

В т.ч. погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік 0,99750 0,99750

091103 Районна програма здійснення профілактики алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії та інших негативних проявів у дитячому середовищі на 2012-2015 роки 1,98250 1,98250

В т.ч. погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік 0,98250 0,98250

091209 Програма соціальної підтримки ветеранів війни Котовського району на 2014 рік 52,5 52,5

24 Відділ культури та туризму 13,500 13,500

110104 Програма розвитку культури у Котовському районі на 2012-2016 року 13,500 13,500

В т.ч. погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік 3,500 3,500

48 Відділ з питань містобудування, архітектури та ЖКП державної адміністрації 30,0 438,39760 468,39760

150202 Програма створення і ведення містобудівного кадастру Котовського району на 2014-2016 роки 20,0 Комплексна програма забезпечення містобудівною документацією населених пунктів на території Котовського району на 2012-2015 роки 438,39760 458,39760

В т.ч. погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік 199,19760 199,19760

250914 Програма надання державно пільгового кредиту населенню Котовського району „Власний дім" 10,0 10,0

Всього 1114,26933 438,39760 1552,66693

В т.ч. погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік 180,47897 199,19760 379,67657

Заступник голови районної ради                                                            О.В.Карауш

Додаток 7

До рішення Котовської райради

від 18.06.2014 № 317 -VI

Джерела фінансування районного бюджету на 2014 рік

(тис.грн.)

Код Назва Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

Разом у т.ч. бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування 424,01175 1555,22694 1452,95403 1979,23869

203000 Інше внутрішнє фінансування 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

203410 Одержано 4124,40000 0,00000 0,00000 4124,40000

203420 Повернено -4124,40000 0,00000 0,00000 -4124,40000

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 424,01175 1555,22694 1452,95403 1979,23869

208100 На початок періоду 816,32511 1162,91358 1060,64067 1979,23869

208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -392,31336 392,31336 392,31336 0,00000

Всього за типом кредитора 424,01175 1555,22694 1452,95403 1979,23869

600000 Фінансування за активними операціями 424,01175 1555,22694 1452,95403 1979,23869

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 424,01175 1555,22694 1452,95403 1979,23869

602100 На початок періоду 816,32511 1162,91358 1060,64067 1979,23869

602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -392,31336 392,31336 392,31336 0,00000

603000 Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

603000 Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всього за типом боргового зобов'язання 424,01175 1555,22694 1452,95403 1979,23869

Заступник голови Котовської районної ради                                                    О.В. Карауш

Додаток №8

до рішення Котовської

районної ради № 317 -V1

від 18.06 .2014 року

Показники між бюджетних трансфертів між районним бюджетом та іншими

бюджетами на 2014 рік

Тис.грн

Код бюджету Найменування АТО

Загальний фонд

Дотація вирівнювання (41020300) Інші додаткові дотації (41020900) Дотація на вирівнювання фінансової забезпеченості ... ... РАЗОМ

сума щоденний норматив відрахувань сума Щоденний норматив відрахувань сума Щоденний норматив відрахувань сума щоденний норматив відрахувань

15314501000 Борщівська сільрада 20,0 85,3 105,3

15314502000 Бочманівська сільрада 205,3 0,004778 140,6 345,9

15344503000 В.Фонтанська сільрада

15314504000 Гоноратська сільрада 193,4 0,004513 61,4 254,8

15314505000 Качурівська сільрада 15,5 0,000616 15,5

15314506000 Климентівська сільрада 39,2 0,000486 39,2

15314507000 Косівська сільрада 3,6 0,000033 3,6

15314508000 Куяльницька сільрада 65,9 0,001339 67,0 132,9

15314509000 Ліпецька сільрада 33,7 0,001079 33,7

15314510000 Любомирська сільрада 109,1 0,002860 53,7 162,8

15134511000 Мардарівська сільрада 155,1 0,004571 155,1

15314512000 Нестоїтська сільрада 482,4 0,011202 482,4

15314513000 Новоселівська сільрада 808,0 0,018968 393,4 1201,4

15314514000 Олексіївська сільрада 32,9 0,000728 32,9

15314515000 Петрівська сільрада

15314516000 Станіславська сільрада

15314517000 Ст..Кульнянська сільрада 6,8 6,8

15314518000 Чапаївська сільрада 46,2 0,000716 46,2

ВСЬОГО

2210,3 808,2 3018,5

Заступник голови районної ради                                                                     О.В.Карауш

Додаток №10

до рішення районної ради

від 18.06 .2014 №317 -VI

П Е Р Е Л І К

Об'єктів по будівництву, реконструкції та розширення на 2014 рік по Котовському району (спеціальний фонд)

№№ п/п Найменування об'єкта З місцевого бюджету тис.грн З обласного бюджету тис.грн Всього видатків, тис.грн Головний розпорядник коштів

1 Капітальний ремонт водопровідної мережі с.Олексіївка Котовського району 2,19832 2,19832 Відділ містобудування, архітектури та ЖКГ Котовської районної державної адміністрації

2 Капітальний ремонт водопровідної мережі вулиць Центральна, Садова в с.М.Фонтан Котовського району 134,10637 134,10637 Відділ містобудування, архітектури та ЖКГ Котовської районної державної адміністрації

3 Капітальний ремонт топкових, тепломережі і системи опалення навчально-виховного комплексу в с.Мардарівка Котовського району 56,90638 56,90638 Відділ містобудування, архітектури та ЖКГ Котовської районної державної адміністрації

4 Капітальний ремонт дитячого садка «Ромашка» на 50 місць в с.Куяльник Котовського району 387,800 387,800 Відділ містобудування, архітектури та ЖКГ Котовської районної державної адміністрації

5 Будівництво підвідного газопроводу до с.Качурівка Котовського району Одеської області 1364,215 1364,215 Відділ містобудування, архітектури та ЖКГ Котовської районної державної адміністрації

6 Реконструкція школи 1-П ступенів з прибудовою дитячого садка на 30 місць в с.М.Фонтан Котовського району 0,01336 115,600 115,61336 Відділ містобудування, архітектури та ЖКГ Котовської районної державної адміністрації

РАЗОМ: 581,02443 1479,815 2060,83943

В т.ч. погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік 193,21107 1300,0 1493,21107

Заступник голови райради                                                                              О.В.Карауш

Додаток №11

до рішення Котовської

районної ради

від 18.06 .2014 № 317-VI

Обсяг субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць та доріг комунальної власності у населених пунктах Котовського району на 2014 рік

№ п\п Код головного розпорядника Найменування сільських рад Обсяг видатків споживання , грн. Обсяг видатків розвитку, грн. РАЗОМ видатків, грн..

1 250354 – фінансове управління Котовської районної державної адміністрації 277000

459600

736600

1.1 в тому числі: Олексіївська 25100 25100

1.2 Борщівська 124800 124800

1.3 В.Фонтанська 100600 100600

1.4 Бочманівська 15500 15500

1.5 Гоноратська 8900 8900

1.6 Качурівська 6400 6400

1.7 Климентівська 10100 10100

1.8 Косянська 15900 15900

1.9 Куяльницька 119900 119900

1.10 Липецька 61500 61500

1.11 Любомирська 8300 8300

1.12 Нестоїтська 25100 25100

1.13 Новоселівська 72200 52800 125000

1.14 Петрівська 5900 5900

1.15 Станіславська 15500 15500

1.16 Ст.Кульнянська 26900 26900

1.17 Чапаєвська 18600 18600

1.18 Мардарівська 22600 22600

Заступник голови райради                                                                        В.О.Карауш

Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки площею 1,8557 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Великофонтанської сільської ради20146

У К Р А Ї Н А

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

КОТОВСЬКА РАЙОННА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної

ділянки площею 1,8557 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

на території Великофонтанської сільської ради

Відповідно до Законів України «Про оплату за землю», «Про оренду землі», «Про оцінку земель», з метою економічного регулювання земельних відносин при визначенні ставок земельного податку та орендної плати за земельні ділянки, передачі земель у власність та користуванні, спадкуванні, міні, даруванні земель, втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, розглянувши Технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Великофонтанської сільської ради за межами населених пунктів, розроблену Одеською регіональною філією ДП "Центр державного земельного кадастру", керуючись п.21 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ч.2 ст.23 Закону України «Про оцінку земель», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки гр. Хитрука Андрія Максимовича (померлого) площею 1,8557 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Великофонтанської сільської ради Котовського району Одеської області, за межами населених пунктів (додається).

2. Управлінню Держземагентства у Котовському районі Одеської області забезпечити

застосування нормативної грошової оцінки при складанні витягу про визначення

нормативної грошової оцінки земельної ділянки для оформлення спадщини на

земельну ділянку та проведення її індексації.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань земельних відносин та охорони навколишнього середовища.

Голова районної ради                                                                                             В.П.Синько

___ ____________ 2014 р

№ _________

Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки площею 1,8287 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Великофонтанської сільської ради10/06

У К Р А Ї Н А

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

КОТОВСЬКА РАЙОННА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної

ділянки площею 1,8287 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

на території Великофонтанської сільської ради

Відповідно до Законів України «Про оплату за землю», «Про оренду землі», «Про оцінку земель», з метою економічного регулювання земельних відносин при визначенні ставок земельного податку та орендної плати за земельні ділянки, передачі земель у власність та користуванні, спадкуванні, міні, даруванні земель, втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, розглянувши Технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Великофонтанської сільської ради за межами населених пунктів, розроблену Одеською регіональною філією ДП "Центр державного земельного кадастру", керуючись п.21 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ч.2 ст.23 Закону України «Про оцінку земель», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки гр. Замараєвої Поліни Григорівни (померлої) площею 1,8287 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Великофонтанської сільської ради Котовського району Одеської області, за межами населених пунктів (додається).

2. Управлінню Держземагентства у Котовському районі Одеської області забезпечити

застосування нормативної грошової оцінки при складанні витягу про визначення

нормативної грошової оцінки земельної ділянки для оформлення спадщини на

земельну ділянку та проведення її індексації.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань земельних відносин та охорони навколишнього середовища.

Голова районної ради В.П.Синько

___ ____________ 2014р

№ _________

Про 10/06затвердження Технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки площею 1,5867 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Куяльницької сільської ради

У К Р А Ї Н А

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

КОТОВСЬКА РАЙОННА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної

ділянки площею 1,5867 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

на території Куяльницької сільської ради

Відповідно до Законів України «Про оплату за землю», «Про оренду землі», «Про оцінку земель», з метою економічного регулювання земельних відносин при визначенні ставок земельного податку та орендної плати за земельні ділянки, передачі земель у власність та користуванні, спадкуванні, міні, даруванні земель, втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, розглянувши Технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Куяльницької сільської ради за межами населених пунктів, розроблену ДП «Одеський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», керуючись п.21 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ч.2 ст.23 Закону України «Про оцінку земель», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки гр. Сичинської Оксани Кузьмівни (померлої) площею 1,5867 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Куяльницької сільської ради Котовського району Одеської області, за межами населених пунктів (додається).

2. Управлінню Держземагентства у Котовському районі Одеської області забезпечити

застосування нормативної грошової оцінки при складанні витягу про визначення

нормативної грошової оцінки земельної ділянки для оформлення спадщини на

земельну ділянку та проведення її індексації.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань земельних відносин та охорони навколишнього середовища.

Голова районної ради                                                                                                В.П.Синько

___ ____________ 2014р

№ _________

Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки площею 1,9769 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Куяльницької сільської ради 10/06

У К Р А Ї Н А

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

КОТОВСЬКА РАЙОННА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної

ділянки площею 1,9769 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

на території Куяльницької сільської ради

Відповідно до Законів України «Про оплату за землю», «Про оренду землі», «Про оцінку земель», з метою економічного регулювання земельних відносин при визначенні ставок земельного податку та орендної плати за земельні ділянки, передачі земель у власність та користуванні, спадкуванні, міні, даруванні земель, втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, розглянувши Технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Куяльницької сільської ради за межами населених пунктів, розроблену ДП «Одеський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», керуючись п.21 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ч.2 ст.23 Закону України «Про оцінку земель», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки гр. Корнієнко Олени Василівни (померлої) площею 1,9769 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Куяльницької сільської ради Котовського району Одеської області, за межами населених пунктів (додається).

2. Управлінню Держземагентства у Котовському районі Одеської області забезпечити

застосування нормативної грошової оцінки при складанні витягу про визначення

нормативної грошової оцінки земельної ділянки для оформлення спадщини на

земельну ділянку та проведення її індексації.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань земельних відносин та охорони навколишнього середовища.

Голова районної ради                                                                                         В.П.Синько

___ ____________ 2014р

№ _________

Календар новин

<< < Травень 2020 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31