Про внесення змін до рішення районної ради від 05 лютого 2013 року №228-VI «Про районну програму забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа на 2013-2015 роки

У К Р А Ї Н А

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

КОТОВСЬКА РАЙОННА РАДА

РІШЕННЯ

Про внесення змін до рішення районної ради від 05 лютого 2013 року

№228-VI «Про районну програму забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей,

позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа на 2013-2015 роки

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування України» районна рада

ВИРІШИЛА:

Внести до районної програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа на 2013-2015 роки, затвердженої рішенням районної ради від 05 лютого 2013 року №228-VI (далі - Програма), такі зміни:

1. Викласти паспорт районної Програми (додаток 1).

2. Викласти додатки 1-4 до Програми у новій редакції (додатки до рішення 2-5 відповідно).

Голова Котовської

районної ради                                                                                                     В.П. Синько

25 квітня 2014 року

№313-VI

Додаток 1

до рішення районної ради

від 25 квітня 2014 року

№ 313 - VI

ПАСПОРТ

районної програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей,

позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа

на 2013-2015 роки

1 Ініціатор розроблення програми Районна державна адміністрація

2 Розробник програми Служба у справах дітей Котовської районної державної адміністрації

3 Співрозробники програми -

4 Відповідальні виконавці програми Служба у справах дітей Котовської районної державної адміністрації

5 Учасники програми Служба у справах дітей Котовської районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських рад

6 Термін реалізації програми 2013-2015 роки

7 Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми Обласний, районний бюджети

8 Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для програми, всього, тис. грн. 280,3

у тому числі:

8.1 кошти обласного бюджету, тис. грн. 280,0

8.2 Кошти районного бюджету, тис. грн. 0,3

Додаток 2

до рішення районної ради

від 25 квітня 2014 року

№ 313 - VI

«Додаток 1 до Програми

Ресурсне забезпечення районної програми

забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

на 2013-2015 роки

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми Етапи виконання Програми Усього витрат на виконання Програми

(тис. грн.)

2013 рік 2014 рік 2015 рік

Усього 80,3 100,0 100,0 280,3

обласний бюджет 80,0 100,0 100,0 280,0

районний бюджет 0,3 - - 0,3

Додаток 3

до рішення районної ради

від 25 квітня 2014 року

№313-VI

«Додаток 2 до Програми

Напрями діяльності та заходи

районної програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2013-2015 роки

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) Заходи програми Виконавці Строк виконання заходу Джерела фінансування Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень У тому числі за роками (тис. гривень) Очікувані результати

2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Попередження втрати житла дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування

1) ведення персоніфікованого реєстру нерухомого майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування Районна державна адміністрація Постійно - - - - - Попередження втрати житла дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування

2) вжиття заходів щодо попередження незаконного відчуження житла та майна, що належить або яким користуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування Районна державна адміністрація, виконавчі комітети сільських рад Постійно - - -- - -

3) встановлення опіки над житлом та майном, право власності на яке мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, та контроль за станом виконання опікунами обов'язків щодо його належного збереження Районна державна адміністрація, виконавчі комітети сільських рад Постійно - - - - -

2. Приведення у належний стан житлових приміщень, що знаходяться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 1) проведення обстеження стану житлових приміщень, що знаходяться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування Районна державна адміністрація, виконавчі комітети сільських рад 2013 рік - - - - - Поліпшення умов проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

2) проведення ремонту житла, що знаходиться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебували в державних навчальних закладах, з урахуванням встановлених санітарних і технічних вимог Районна державна адміністрація, виконавчі комітети сільських рад 2013 рік Районний бюджет 0,3 0,3 - -

3) проведення роботи з опікунами над житлом щодо ремонту житла, що знаходиться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування Районна державна адміністрація, виконавчі комітети сільських рад 2013-2015 роки - - - - -

3. Забезпечення дітей-сиріт, та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, благоустроєним жилим приміщенням для проживання 1) вирішення питання про взяття дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у яких відсутнє житло, або якщо повернення до нього неможливе, на облік громадян, які мають право на отримання соціального житла Районна державна адміністрація, виконавчі комітети сільських рад Постійно - - - - - Забезпечити житлом дітей-сиріт та дітей, позбавленої батьківського піклування, та осіб з їх числа

2) взяття дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов Районна державна адміністрація, виконавчі комітети сільських рад Постійно - - - - -

3) інвентаризація житлових та інших приміщень, що можуть бути переобладнані під соціальне житло для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа Виконавчі комітети сільських рад 2013 рік - - - - -

4) сприяння виготовленню правовстановлюючих документів на житло та майно, право власності на яке мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування Районна державна адміністрація, виконавчі комітети сільських рад Постійно - - - - -

5) придбання житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа за місцем їх проживання, у т.ч.

Борщівська сільська рада

Петрівська сільська рада Районна державна адміністрація, виконавчі комітети сільських рад 2013-2015 роки Обласний бюджет 280,0

80,0

60,0

40,0 100,0

1. Вивчення потреб для формування

житлового фонду для подальшого забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа Вивчення питання щодо доцільності будівництва або реконструкції приміщення колишнього навчального або медичного закладу під соціальний гуртожиток

Районна державна адміністрація 2013 рік - - - - - Поповнення житлового фонду

Всього коштів за Програмою 280,3 80,3 100,0 100,0

Всього коштів з обласного бюджету 80,0 80,0 100,0 100,0

Всього коштів з районного бюджету - 0,3 - -

Додаток 4

до рішення районної ради

від 25 квітня 2014 року

№313-VI

«додаток 3

до Програми

Потреба в забезпеченні житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа, по сільським радам Котовського району

на 2013-2015 роки

Сільська рада 2013 рік 2014 рік 2015 рік

Кількість

дітей Кількість

дітей Кількість

дітей

Борщівська 3 5 -

Бочманівська - 2 -

Великофонтанська 1 2 -

Гоноратська 2 1 -

Качурівська 1 - -

Косівська 1 - -

Климентівська 1 - -

Куяльницька 1 - -

Липецька 4 - -

Любомирська - 1 1

Мардарівська 2 1 -

Нестоїтська 6 1 2

Новоселівська - - 1

Олексіївська 2 1 -

Петрівська 1 2 -

Станіславська 5 4 3

Стара Кульна - - 1

Чапаєвська 1 - 2

Загальна кількість 31 20 10

Додаток 5

до рішення районної ради

від 25 квітня 2014 року

№313-VI

«додаток 4

до Програми

Потреба в поліпшенні умов проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа, які мають житло на праві власності по сільським радам Котовського району Одеської області на 2013-2015

Сільські ради 2013 рік 2014 рік 2015 рік

Кількість

дітей Кількість

дітей Кількість

дітей

Олексіївська 1 - -

Всього 1 - -

Про внесення змін і доповнень до рішення Котовської районної ради від 25 січня 2014 року № 277-VI «Про районний бюджет на 2014 рік»

УКРАЇНА

Котовська районна рада

Одеської області

РІШЕННЯ

Про внесення змін і доповнень до рішення Котовської районної ради від 25 січня 2014 року № 277-VI «Про районний бюджет на 2014 рік»

Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести такі зміни і доповнення до рішення сесії районної ради від 25 січня 2014 року №277-VI "Про районний бюджет на 2014 рік"

1.1.У пункті 1:

-в абзаці 1 цифру «95220,50336» замінити на цифру «86835,1»,

цифру «93392,69» замінити на цифру «83488,9»

-в абзаці 2 цифру «1827,81336» замінити на цифру «3346,2»

1.2.У пункті 2:

-в абзаці 1 цифру «97096,06578» замінити на цифру «88814,33869» ,

цифру «91638,30175» замінити на цифру «83912,91175»

-в абзаці 2 цифру «5457,76403» замінити на цифру «4901,42694»

1.3.У пункті 3:

-цифру «1754,38825» замінити на цифру «424,01175»

1.3.У пункті 4:

- цифру «3629,95067» замінити на цифру «1555,22694»

1.4. Викласти у новій редакції додатки №1- 3, 5-8, 10-11 до рішення.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань економіки, бюджету і фінансів.

Голова Котовської

районної ради                                                                                                        В.П.Синько

25.04.2014

№311-V1

Додаток№425.04.2014

Додаток 4

До рішення Котовської районної ради

від 25.01.2014 № 277-VI

Розподіл видатків районного бюджету на 2014 рік за головними розпорядниками коштів у розрізі бюджетних програм.

тис.грн

Код програмної класифікації видатків та кредитування (КПКВК) Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КТКВК) Найменування Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду РАЗОМ

Всього з них: Всього споживання з них: розвитку з них:

оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14=4+7

0100000 Виконавчий апарат районної ради 948,311 635,00 948,311

0110000 Виконавчий апарат районної ради 830,00 635,00 830,00

0110060 010116 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради та її виконавчого апарату 830,00 635,00 830,00

0190000 КП "Редакція газети "Котовські вісті"" 118,311 118,311

0197212 120201 Періодичні видання (газети та журнали)  118,311 118,311

0300000 Районна державнв адміністрація 195,00 195,00

0310000 Районна державнв адміністрація 195,00 195,00

0315011 130102 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань  25,00 25,00

180410 Інші заходи повязані з економічною діяльністю 150,00 150,00

0317810 210105 Видатьки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 9,60 9,60

0318010 250102 Резервний фонд  10,40 10,40

1000000 10 Освіта  34952,80 30861,00 2579,10 825,00 825,00 35777,80

1010000 070000 Відділ освіти районної державної адміністрації 34521,30 30441,10 2572,00 825,00 825,00 35346,30

1011020 070201 Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми  30826,17 27523,00 2531,37 825,00 825,00 31651,17

70201 Видатки на модернізацію спортивних майданчиків загально - освітніх навчальних закладів 178,40 178,40

70201 Видатки на забезпечення загально - освітніх навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін 149,10 149,10

1011030 070202 Вечірні (змінні) школи  369,10 369,10 369,10

1011000 070401 Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми  1016,02 1006,90 7,12 1016,02

1011150 070702 Інші заклади і заходи післядипломної освіти  40,00 40,00

1011170 070802 Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти  658,70 621,70 658,70

1011190 070804 Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти  679,45 619,20 31,55 679,45

1011200 070805 Групи централізованого господарського обслуговування  307,16 301,20 1,96 307,16

1011220 070807 Інші освітні програми (Шкільний автобус) 500,00 500,00

1011800 070807 Інші освітні програми  612,00 612,00

1011260 070808 Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років  12,70 12,70

1015022 130107 Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл  431,50 419,90 7,10 431,50

1500000 15 Управління соціального захисту населення 48614,69 2394,40 90,00 259,00 255,00 4,00 4,00 4,00 48873,69

1510000 15 Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації 46035,49 46035,49

1511070 070303 Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї 603,80 603,80

1513010 Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 1170,11 1170,11

1513011 090201 Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України 'Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту', особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які маю 729,37 729,37

1513012 090204 Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби 77,50 77,50

1513013 090207 Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги  13,69 13,69

1513014 090210 Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України 'Про захист рослин', громадянам, передбачені пунктом 'ї' частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною четверт 149,30 149,30

1513015 090215 Пільги багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги  110,25 110,25

1513016 090405 Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг  90,00 90,00

1513020 Надання пільг та субсидій на придбання твердого палива і скрапленого газу 1586,20 1586,20

1513021 090202 Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України 'Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту', особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які маю 502,00 502,00

1513022 090205 Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби 13,15 13,15

1513023 090208 Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива  14,70 14,70

1513024 090211 Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України 'Про захист рослин', громадянам, передбачені пунктом 'ї' частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною четверт 162,75 162,75

1513025 090216 Пільги багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу  183,60 183,60

1513026 090406 Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу  710,00 710,00

1513030 Надання пільг з оплати послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян 662,18 662,18

1513031 090203 Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України 'Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту', особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, як 307,18 307,18

1513034 090214 Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку  80,00 80,00

1513035 170102 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян  75,00 75,00

1513037 170302 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті  200,00 200,00

1513040 Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям інвалідам та тимчасової допомоги дітям 41688,10 41688,10

1513041 090302 Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами  500,00 500,00

1513042 090303 Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років  6600,00 6600,00

1513043 090304 Допомога при народженні дитини  17418,10 17418,10

1513044 090305 Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування  3000,00 3000,00

1513045 090306 Допомога на дітей одиноким матерям  5500,00 5500,00

1513046 090307 Тимчасова державна допомога дітям  900,00 900,00

90308 Допомога при усиновленні дитини 70,00 70,00

1513048 090401 Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям  3700,00 3700,00

1513049 091300 Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам  4000,00 4000,00

1513140 091103 Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді  3,00 3,00

1513181 091205 Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги  104,50 104,50

1513105 091206 Центри соціальної реабілітації дітей - інвалідів, центри професійної реабілітації інвалідів  168,60 168,60

1530000 91101 Центр соціальних служб для сім'ї дітей та молоді 828,00 789,50 4,00 4,00 4,00 4,00 832,00

1533131 091101 Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  828,00 789,50 4,00 4,00 4,00 4,00 832,00

1530000 91204 Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)  1689,70 1604,90 90,00 255,00 255,00 1953,70

1533104 091204 Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)  1689,70 1604,90 90,00 255,00 255,00 1953,70

1593202 091209 Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів  52,50 52,50

2400000 Культура та мистецтво 3716,30 3604,80 81,00 14,00 12,00 2,00 3730,30

2410000 Відділ культури та туризму районної державної адміністрації 3716,30 3604,80 81,00 14,00 12,00 2,00 3730,30

2414040 110104 Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва  10,00 10,00

2414060 110201 Бібліотеки  2724,30 2664,00 16,00 8,00 6,00 2,00 2732,30

2414090 110204 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу  792,60 753,90 35,00 6,00 6,00 798,60

2414801 110502 Інші культурно-освітні заклади та заходи (утримання бюджетних установ) 189,40 186,90 189,40

4800000 Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації 30,00 2115,61336 2115,61336 2115,61336 2000,00 2145,61336

4810000 Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації 30,00 2115,61336 2115,61336 2115,61336 2000,00 2145,61336

150101 Капітальні вкладення 2115,61336 2115,61336 2115,61336 2000,00 2145,61336

в т.ч. за рахунок обласногоо бюджету по обєкту "Реконструкція шокли 1-П ступенів з прибудловою дитсадка на 30 місць с.М.Фонтан Котовського району" 115,61336 115,61336 115,61336 115,61336

4816430 150202 Програма створення и ведення містобудівного кадастру Котовського району на 2014-2016 роки 20,00 20,00

4890000 КП "Одеський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі" 10,00 10,00

4898099 250914 Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням державних пільгових кредитів, наданих індивідуальним сільським забудовникам  10,00 10,00

7600000 Фінансове управління Котовської районної державної адміністрації 3124,90 456,20 456,20 3581,10

7610000 Фінансове управління Котовської районної державної адміністрації 3124,90 456,20 456,20 3581,10

7618200 250311 Дотації вирівнювання, що передаються з районних до сільських бюджетів 2316,70 2316,70

7618701 250315 Інші додаткові дотації 808,20 808,20

7618430 250354 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах  456,20 456,20 456,20

Всього видатків 91388,69 37460,20 2750,10 3669,81336 1548,20 2121,61336 2119,61336 2004,00 95058,50336

Заступник голови Котовської районної ради                                                        О.В. Карауш

Додаток №11

Додаток №11

до рішення Котовської

районної ради

від 25.04.2014 № 311 -VI

Обсяг субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць та доріг комунальної власності у населених пунктах Котовського району на 2014 рік

№ п\п Код головного розпорядника Найменування сільських рад Обсяг видатків споживання , грн. Обсяг видатків розвитку, грн. РАЗОМ видатків, грн..

1 250354 – фінансове управління Котовської районної державної адміністрації 277000

459600

736600

1.1 в тому числі: Олексіївська 25100 25100

1.2 Борщівська 124800 124800

1.3 В.Фонтанська 100600 100600

1.4 Бочманівська 15500 15500

1.5 Гоноратська 8900 8900

1.6 Качурівська 6400 6400

1.7 Климентівська 10100 10100

1.8 Косянська 15900 15900

1.9 Куяльницька 119900 119900

1.10 Липецька 61500 61500

1.11 Любомирська 8300 8300

1.12 Нестоїтська 25100 25100

1.13 Новоселівська 72200 52800 125000

1.14 Петрівська 5900 5900

1.15 Станіславська 15500 15500

1.16 Ст.Кульнянська 26900 26900

1.17 Чапаєвська 18600 18600

1.18 Мардарівська 22600 22600

Заступник голови райради                                                                                В.О.Карауш

Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки площею 2,3676 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Липецької сільської ради

У К Р А Ї Н А

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

КОТОВСЬКА РАЙОННА РАДА

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної

ділянки площею 2,3676 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

на території Липецької сільської ради

 

 

Відповідно до Законів України «Про оплату за землю», «Про оренду землі», «Про оцінку земель», з метою економічного регулювання земельних відносин при визначенні ставок земельного податку та орендної плати за земельні ділянки, передачі земель у власність та користуванні, спадкуванні, міні, даруванні земель, втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, розглянувши Технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Липецької сільської ради за межами населених пунктів, розроблену Одеською регіональною філією ДП "Центр державного земельного кадастру", керуючись п.21 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ч.2 ст.23 Закону України «Про оцінку земель», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Затвердити Технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки гр. Шоріс Віри Власівни  (померлої) площею2,3676 гадля ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Липецької сільської ради Котовського району Одеської області, за межами населених пунктів (додається).
  2. Управлінню Держземагентства у Котовському районі Одеської області забезпечити застосування нормативної грошової оцінки  при складанні  витягу про визначення            нормативної грошової оцінки земельної ділянки для  оформлення спадщини на  земельну ділянку та проведення її індексації.
  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань аграрної політики, земельних відносин, екології та використання природних ресурсів.

Голова районної ради                                                                                             В.П.Синько

25 квітня  2014р

№ 312 -VI

Додаток№10

Додаток №10

до рішення районної ради

від 25.04.2014 № 311 -VI

П Е Р Е Л І К

Об'єктів по будівництву, реконструкції та розширення на 2014 рік по Котовському району (спеціальний фонд)

№№ п/п Найменування об'єкта З місцевого бюджету тис.грн З обласного бюджету тис.грн Всього видатків, тис.грн Головний розпорядник коштів

1 Капітальний ремонт водопровідної мережі с.Олексіївка Котовського району 2,19832 2,19832 Відділ містобудування, архітектури та ЖКГ Котовської районної державної адміністрації

2 Капітальний ремонт водопровідної мережі вулиць Центральна, Садова в с.М.Фонтан Котовського району 134,10637 134,10637 Відділ містобудування, архітектури та ЖКГ Котовської районної державної адміністрації

3 Капітальний ремонт топкових, тепломережі і системи опалення навчально-виховного комплексу в с.Мардарівка Котовського району 56,90638 56,90638 Відділ містобудування, архітектури та ЖКГ Котовської районної державної адміністрації

4 Капітальний ремонт дитячого садка «Ромашка» на 50 місць в с.Куяльник Котовського району 387,800 387,800 Відділ містобудування, архітектури та ЖКГ Котовської районної державної адміністрації

5 Будівництво підвідного газопроводу до с.Качурівка Котовського району Одеської області 1339,0 1339,0 Відділ містобудування, архітектури та ЖКГ Котовської районної державної адміністрації

6 Реконструкція школи 1-П ступенів з прибудовою дитячого садка на 30 місць в с.М.Фонтан Котовського району 0,01336 115,600 115,61336 Відділ містобудування, архітектури та ЖКГ Котовської районної державної адміністрації

РАЗОМ: 581,02443 2754,6 3335,62443

В т.ч. погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік 193,21107 1300,0 1493,21107

Заступник голови райради                                                                                     Карауш О.В.

Додаток№8

Додаток №8

до рішення Котовської

районної ради №311 -V1

від 25.04.2014 року

Показники між бюджетних трансфертів між районним бюджетом та іншими

бюджетами на 2014 рік

Тис.грн

Код бюджету Найменування АТО

Загальний фонд

Дотація вирівнювання (41020300) Інші додаткові дотації (41020900) Дотація на вирівнювання фінансової забезпеченості ... ... РАЗОМ

сума щоденний норматив відрахувань сума Щоденний норматив відрахувань сума Щоденний норматив відрахувань сума щоденний норматив відрахувань

15314501000 Борщівська сільрада 20,0 85,3 105,3

15314502000 Бочманівська сільрада 205,3 0,004778 140,6 345,9

15344503000 В.Фонтанська сільрада

15314504000 Гоноратська сільрада 193,4 0,004513 61,4 254,8

15314505000 Качурівська сільрада 15,5 0,000616 15,5

15314506000 Климентівська сільрада 39,2 0,000486 39,2

15314507000 Косівська сільрада 3,6 0,000033 3,6

15314508000 Куяльницька сільрада 65,9 0,001339 67,0 132,9

15314509000 Ліпецька сільрада 33,7 0,001079 33,7

15314510000 Любомирська сільрада 109,1 0,002860 53,7 162,8

15134511000 Мардарівська сільрада 155,1 0,004571 155,1

15314512000 Нестоїтська сільрада 482,4 0,011202 482,4

15314513000 Новоселівська сільрада 808,0 0,018968 393,4 1201,4

15314514000 Олексіївська сільрада 32,9 0,000728 32,9

15314515000 Петрівська сільрада

15314516000 Станіславська сільрада

15314517000 Ст..Кульнянська сільрада 6,8 6,8

15314518000 Чапаївська сільрада 46,2 0,000716 46,2

ВСЬОГО

2210,3 808,2 3018,5

Заступник голови районної ради                                                                            О.В.Карауш

Докаток №6 25.04.14

Додаток № 6 до рішення Котовської районної ради

№311 -V1 від 25 .04.2014

Перелік державних та регіональних програм, які фінансуються за рахунок коштів

районного бюджету у 2014 році по Котовському району

(тис.грн.)

КВК Назва головного розпорядника коштів, найменування КТКВ Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

КТКВ Найменування програми Сума Найменування програми Сума Сума

01 Районна рада 124,311 124,311

010116 Програма з проведення конкурсу сільських рад з розвитку соціальної інфраструктури та благоустрій територій на період до 2014 року 6,0 6,0

120201 Програма стимулювання та розвитку газети районної ради „Котовські вісті" на 2010-2015 роки 118,311 118,311

03 Районна державна адміністрація 38,930 38,930

130102 Програма розвитку фізичної культури та спорту в Котовському районі на 2012-2017 роки 38,930 38,930

В т.ч. погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік 13,95064 13,95064

10 Районний відділ освіти 813,04833 813,04833

070702 Курсові заходи післядипломної освіти 98,59280 98,59280

В т.ч. погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік 58,59280 58,59280

070807 „Шкільний автобус» на 2011-2015 рр. 600,45553 600,45553

В т.ч. погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік 100,45553 100,45553

070807 Програма щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2011-2016рр» 2,0 2,0

В т.ч. погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік 1,0 1,0

070807 Програма „Робота з обдарованими дітьми" 2011-2015 2,0 2,0

В т.ч. погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік 1,0

070807 Відпочинок та оздоровлення дітей Котовського району на період 2013-2015 роки 110,0 110,0

15 Управління праці та соціального захисту населення 94,48 94,48

90412 Програма надання цільової адресної допомоги малозабезпеченим верствам населення Котовського району на 2014 рік 35,0 35,0

90412 Програма соціальної підтримки осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1,0 1,0

90412 Програма соціальної підтримки інвалідів по зору на 2014 рік 1,0 1,0

091103 Програма «Молодь Котовщини» на 2014 рік 1,0 1,0

091103 Програма подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на період до 2016 року 1,99750 1,99750

В т.ч. погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік 0,99750 0,99750

091103 Районна програма здійснення профілактики алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії та інших негативних проявів у дитячому середовищі на 2012-2015 роки 1,98250 1,98250

В т.ч. погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік 0,98250 0,98250

091209 Програма соціальної підтримки ветеранів війни Котовського району на 2014 рік 52,5 52,5

24 Відділ культури та туризму 13,500 13,500

110104 Програма розвитку культури у Котовському районі на 2012-2016 року 13,500 13,500

В т.ч. погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік 3,500 3,500

48 Відділ з питань містобудування, архітектури та ЖКП державної адміністрації 30,0 438,39760 468,39760

150202 Програма створення і ведення містобудівного кадастру Котовського району на 2014-2016 роки 20,0 Комплексна програма забезпечення містобудівною документацією населених пунктів на території Котовського району на 2012-2015 роки 438,39760 458,39760

В т.ч. погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік 199,19760 199,19760

250914 Програма надання державно пільгового кредиту населенню Котовського району „Власний дім" 10,0 10,0

Всього 1114,26933 438,39760 1552,66693

В т.ч. погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік 180,47897 199,19760 379,67657

Заступник голови районної ради                                                                               О.В.Карауш

Додаток №5 25.04.14

Додаток № 5 до рішення

Котовської районної Ради

від 25.04.2014 № 311-VI

Ліміти споживання енергоносіїв бюджетними

установами на 2014 рік по загальному фонду

викласти у такій редакції :

№п/п Найменування бюджетних установ З а г а л ь н и й ф о н д РАЗОМ 2270 тис.грн

Теплопостачання 2271 Вода 2272 Електроенергія 2273 Природний газ 2274 ВСЬОГО 2275 Вугілля 2275 дрова

Г/Кал тис.грн. тис.куб.м. тис.грн. тис.кв.год. тис.грн. тис.куб.м. тис.грн. тон тис.грн. куб.м. тис.грн

1 Відділ культури 40,339 30,000 0,390 5,000 13,722 17,000 1,179 4,000 25,000 14,100 25,000 81,000

2 Соцслужба на дому 0,000 0,714 5,000 36,322 45,000 0,000 40,000 23,700 40,000 90,000

3 Фізкультура та спорт 0,037 0,500 1,291 1,600 0,000 5,000 3,100 5,000 7,100

4 Відділ освіти 0,000 0,000 1,651 22,000 403,584 500,000 147,375 500,000 1550,000 1067,900 1500,000 185,000 50,000 2572,000

в тому числі 070201:

1 Олександрівська ЗОШ 0,484 0,600 9,706 6,000 8,406 5 1,3 10,306

2 Олексіївська ЗОШ 6,012 7,448 7,448

3 Бочманівська ЗОШ 12,960 16,056 51,785 35,000 49,035 8 2,75 67,841

4 М.Фонтанська ЗОШ 12,633 15,651 65,205 45,000 63,045 8 2,16 80,856

5 Вишнівська ЗОШ 8,110 10,044 66,606 46,000 64,446 8 2,16 71,368

6 Глибочанська ЗОШ 3,417 4,233 56,799 39,000 54,639 8 2,16 61,032

7 Гоноратська ЗОШ 2,500 3,011 65,205 45,000 63,045 8 2,16 68,216

8 Дібровська ЗОШ 3,399 4,211 0,000 0,000 0,000 4,211

9 Косівська ЗОШ 0,103 1,390 8,950 11,087 56,799 39,000 54,639 8 2,16 69,276

10 Куяльницька ЗОШ 10,728 13,292 50,005 169,652 0,000 182,944

11 Климентівська ЗОШ 0,117 1,636 14,844 18,391 78,254 54,000 75,654 8 2,6 98,281

12 ЛіпецькаЗОШ № 1 8,432 10,446 54,238 38,000 53,238 4 1 64,684

13 Ліпецька ЗОШ № 2 5,622 6,965 0,000 55,639 39,000 54,639 4 1 62,604

14 Любомирська ЗОШ 0,167 2,012 17,000 21,061 86,460 60,000 84,060 9 2,4 109,533

15 Мурованська ЗОШ 3,872 4,797 44,130 30,000 42,030 8 2,1 48,927

16 Петрівська ЗОШ 0,020 0,276 8,294 10,275 59,541 41,000 57,441 8 2,1 70,092

17 Соболівська ЗОШ 15,660 19,402 8,000 27,141 0,000 46,543

18 Фідорівська ЗОШ 7,458 9,240 81,056 56,000 78,456 10 2,6 90,296

19 Розалівська ЗОШ 0,180 2,480 15,425 19,111 79,799 55,000 77,699 8 2,1 101,390

20 Борщівська ЗОШ №1 10,319 12,784 60,942 42,000 58,842 8 2,1 73,726

21 Борщівська ЗОШ №2 0,519 6,628 30,390 37,662 101,575 71,000 99,475 8 2,1 145,865

22 Гидеримська ЗОШ 14,419 17,867 80,556 56,000 78,456 8 2,1 98,423

23 Качурівська ЗОШ 22,000 27,256 86,160 60,000 84,060 8 2,1 113,416

24 Ліпецька ЗОШ 0,000 0,000 19,561 24,185 43,970 149,178 0,000 0 0 173,363

25 Нестоїтська ЗОШ 0,160 2,281 43,000 53,393 121,355 85,000 119,085 9 2,27 177,029

26 Новоселівська ЗОШ 0,225 3,101 33,000 40,884 45,400 154,029 0,000 0,000 0,000 198,014

27 Мардарівська ЗОШ 0,000 0,000 21,000 26,017 1,080 0,000 0,000 4 1,08 27,097

28 Станіславська ЗОШ 0,140 1,926 20,000 24,777 79,155 55,000 77,055 8 2,1 105,858

29 Ст.Кульнянська ЗОШ 14,280 17,694 79,755 55,000 77,055 10 2,7 97,449

070804 Централізована бухгалтерія 8,233 10,200 21,350 12,500 20,000 5 1,35 31,550

070401 Позашкільні заклади освіти 0,020 0,270 6,850 3,400 5,500 5 1,35 7,120

070805 Господарча група 0,000 0,000 0,000 0,000 1,582 1,960 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 1,960

РАЗОМ 40,339 30,000 2,792 32,500 454,919 563,600 148,554 504,000 1620,000 1108,800 1570,000 185,000 50,000 2750,100

Заступник голови

районної ради                                                                                                  О.В.Карауш

Додаток№3 25.04.14

Додаток №3

до рішення Котовської районної ради

від 25.04 .2014 № 311 -V1

Розподіл видатків районного бюджету на 2014 рік

за головними розпорядниками коштів

(тис.грн.)

Код типової відомчої класифікації видатків Назва головного розпорядника коштів Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду

Разом

Всього з них

Всього

споживання з них розвитку з них

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них

капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=3+6

01 Виконавчий апарат районної ради 1009,42358 635,0 1009,42358

4010116 Органи місцевого самоврядування 891,11258 635,0 891,11258

В т.ч. погашення кредит орської заборгованості 61,11258 61,11258

010116 Програма з проведення конкурсу сільських рад з розвитку соціальної інфраструктури та благоустрій територій на період до 2014 року 6,0 6,0

120201 Програма підтримки газети районної ради „Котовські вісті" на 2010-2015 роки 118,311 118,311

03 Районна державна адміністрація 208,930 208,930

В т.ч. погашення кредиторської заборгованості 13,930 13,930

130102 Програма розвитку фізичної культури та спорту у Котовському районі 2012-2017 роки 38,930 38,930

180410 Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю 150,0 150,0

210105 Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 9,6 9,6

250102 Резервний фонд 10,4 10,4

10 ОСВІТА 34062,60867 30054,1 2579,1 1164,142 825,0 339,142 339,142 149,1 35226,75067

070000 Відділ освіти в т.ч. 33646,60881 29653,4 2572,0 1164,142 825,0 339,142 339,142 149,1 34810,75081

В т.ч. погашення кредиторської заборгованості 263,70867 50,842 50,842 50,842 314,55067

070201 Загально-освітні школи 29936,74643 26923,2 2531,370 1164,142 825,0 339,142 339,142 149,1 31100,91843

070201 Енергозберігаючі заходи у Новоселівській ЗОШ 1-Ш ступенів с.Новоселівка. Капітальний ремонт заміна вікон. 50,842 50,842 50,842 50,842

070201 Капітальний ремонт навчально- виховного комплексу №2 – заміна вікон, в сел..Борщі Котовського району Одеської області 100,0 100,0 100,0 100,0

070201 Капітальний ремонт котельні, тепломережі і системи опалення школи в с.Качурівка Котовського району 39,2 39,2 39,2 39,2

070201 Видатки на забезпечення загально - освітніх навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін 149,1 149,1 149,1 149,1 149,1

070202 Вечірні школи 348,9 348,9 348,9

070401 Позашкільні заклади освіти 1015,99980 955,6 7,120 1015,99980

070802 Методична робота, інші заклади у сфері народної освіти 642,41998 575,9 642,41998

070804 Централізована бухгалтерія 637,08407 565,8 31,550 637,08407

070805 Група централізованого господарського обслуговування 290,960 284,0 1,960 290,960

Місцеві програми в галузі освіти – всього в т.ч.: 813,04833 813,04833

070702 Курсові заходи післядипломної освіти 98,59280 98,59280

070807 Інші освітні програми 714,45553 714,45553

Програма щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2011-2016рр 2,0 2,0

Програма „Шкільний автобус" на період 2011-2015 роки 600,45553 600,45553

Програма „Робота з обдарованими дітьми" 2011-2015 роки 2,0 2,0

Відпочинок та оздоровлення дітей Котовського району на період 2013-2015 роки 110,0 110,0

070808 Видатки на видачу одноразової допомоги дітям сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування, яким у 2014 році виповниться 18 років 12,7 12,7

130107 Утримання дитячої юнацько-спортивної школи 415,99986 400,7 7,1 415,99986

В т.ч. погашення кредиторської заборгованості 3,69986 3,69986

15 Управління праці та соціального захисту населення 41979,41693 1982,9 90,0 355,09079 349,70079 5,390 5,390 4,0 42334,50772

В т.ч. погашення кредиторської заборгованості 9,85739 1,390 1,390 1,390 11,24739

250326 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям в т.ч.: 35334,42 41688,1

090302 Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами 329,2 500,0

090303 Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років 3542,49 6600,0

090304 Допомога при народжені дитини 14292,73 17418,1

090305 Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 3000,0 3000,0

090306 Допомога на дітей одиноким матерям 5500,0 5500,0

090307 Тимчасова державна допомога дітям 900,0 900,0

090308 Допомога при усиновленні дитини 70,0 70,0

090401 Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям 3700,0 3700,0

091300 Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 4000,0 4000,0

250328 Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання в водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) в т.ч.: 1329,8 1170,11

090201 Пільги ветеранам війни особам, яким поширюється чинність ЗК "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" на оплату ЖКП 809,87 729,37

090204 Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам органів державної пожежної охорони, ветеранам державної кремінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, вдовам померлих ветеранів військової служби та інші на оплату ЖКП 89,5 77,5

090207 Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та дітям померлих громадян, смерть яких повязана з Чорнобильською катастрофою на ЖКП 15,19 13,69

090210 Пільги громадянам передбаченим пунктом ї частини 1 ст.77 основ.законодав."Про охорону здоров'я", ч.4 ст.29 снов.законодавства "Про культуру", абзац 1 ч.4 ст.57 ЗУ "Про освіту" на оплату електроенергії, природного газу, теплопостачання 172,49 149,3

090215 Пільги багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги 120,75 110,25

090405 Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 122,0 90,0

250329 Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг в тому числі компенсації втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів в т.ч.: 662,18 662,18

090203 Інші пільги 307,18 307,18

090214 Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку 80,0 80,0

170102 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним

транспортом окремим категоріям громадян 75,0 75,0

170302 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 200,0 200,0

250330 Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого т а рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу в т.ч.: 1586,2 1586,2

090202 Пільги ветеранам війни особам, яким поширюється чинність ЗК "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" на надання твердого палива та скрапленого газу 502,0 502,0

090205 Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони держслужби спец.зв'язку, ветеранам державно-кремінальної служби, ветеранам служби цивільного захисту, вдовам(вдівцям) померлих ветеранів військової служби та іншим на надання твердого палива 13,15 13,15

090208 Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та дітям померлих громадян, смерть яких повязана з Чорнобильською катастрофою на тверде паливо та скраплений газ 14,7 14,7

090211 Пільги громадянам передбаченим пунктом ї частини 1 ст.77 основ.законодав."Про охорону здоров'я", ч.4 ст.29 основ.законодавства "Про культуру", абзац 1 ч.4 ст.57 ЗУ "Про освіту" на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива 162,75 162,75

090216 Пільги багатодітним сім'ям на придбання твердого палива 183,6 183,6

090406 Додаткові виплати населенню на покриття витрат на оплату твердого палива та скрапленого газу 710,0 710,0

090412 Інші видатки на соціальний захист населення 47,0 47,0

090412 Допомога на поховання 12,0 12,0

090412 Програма надання цільової адресної допомоги малозабезпеченим верствам населення 35,0 35,0

090412 Програма соціальної підтримки інвалідів по зору на 2014 рік 1,0 1,0

090412 Програма соціальної підтримки осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2014 рік 1,0 1,0

091103 Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді, в т.ч. 3,0 3,0

091103 Програма «Молодь Котовщини» на 2014 рік 1,0 1,0

091103 Програма подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на період до 2016 року 1,99750 1,99750

091103 Районна програма здійснення профілактики алкоголізму, тютюнопаліня, наркоманії та інших негативних проявів і дитячому середовищі на 2012-2015 роки 1,98250 1,98250

091101 Утримання центрів соціальної служби для молоді 477,695 467,5 4,0 4,0 4,0 4,0 481,695

- погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік на покращення надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 7,5

091206 Видатки на обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями 166,8 166,8

091205 Виплата компенсації фізичним особам по догляду одинокими непрацездатними громадянами 104,5 104,5

091204 Територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому 1609,54193 1515,4 90,0 351,09079 349,779 1,390 1,390 1960,63272

091209 Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів та ветеранів 50,5 50,5

070303 Дитячі будинки ( в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї) 603,8 603,8

24 Культура та мистецтво 3568,03257 3418,0 81,0 71,57212 19,57212 52,0 50,0 3639,60469

Відділ культури 3568,03257 3418,0 81,0 71,57212 19,57212 52,0 50,0 3639,60469

В т.ч. погашення кредиторської заборгованості 38,53257 50,0 50,0 50,0 88,53257

110104 В т.ч. програма розвитку культури у Котовському районі на 2012-2016 роки 13,5 13,5

110201 Бібліотеки 2611,99050 2523,2 46,0 50,48920 8,48920 42,0 40,0 2662,4797

110204 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 759,70146 719,9 35,0 21,08292 11,08292 10,0 10,0 780,78438

110502 Інші культурно-освітні заклади та заходи 182,84061 174,9 182,84061

48 Орган з питань містобудування архітектури та житлово-комунального господарства державної адміністрації 30,0 2474,02203 2474,02203 2474,02203 239,21336 2504,02203

В т.ч. погашення кредиторської заборгованості 1692,40867 1692,40867 1692,40867 1692,40867

150000 Будівництво 20,0 2474,02203 2474,02203 2474,02203 239,2136 2504,02203

150101 Капітальні вкладення 2035,62443 2035,62443 2035,62443 0,01336 2035,62443

150202 Програма створення і ведення містобудівного кадастру Котовського району на 2014-2016 роки 20,0 438,397 438,397 438,397 239,2 458,397

250914 Програма надання державно пільгового кредиту населенню Котовського району „Власний дім" 10,0 10,0

76 Фінансове управління 3054,5 836,6 277,0 559,6 100,0 3891,1

250311 Дотації вирівнювання, що передаються з районних до сільських бюджетів 2210,3 2210,3

250315 Інші додаткові дотації 808,2 808,2

250354 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та

утримання вулиць та доріг комунальної власності в населених пунктах 736,6 277,0 459,6 736,6

250380 Інші субвенції з них: 100,0 100,0 100,0 100,0

Придбання житла (квартири) дітям сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування в т.ч.: 100,0 100,0

Борщівська сільрада 60,0 60,0

Петровська сільрада 40,0 40,0

2540388 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських голів (Станіславська сільрада) 36,0 36,0

Всього видатків 83912,91175 36090,0 2750,1 4901,42694 1471,27291 3430,15403 2968,55403 392,31336 88814,33869

В т.ч. погашення кредиторської заборгованості 387,14121 1744,64067 12,0 1796,64067 1794,64067 2131,78188

Заступник голови Котовської райради                                                              О.В.Карауш

Додаток №2 25.04.14

Додаток №2

до рішення Котовської районної ради

від 25.04.2014 № 311 -V1

Видатки районного бюджету на 2014 рік

за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

(тис. грн.)

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду

Разом

Всього з них

Всього

споживання з них розвитку з них

оплата праці з нарахуваннями комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них

капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=3+6

010000 Державне управління 891,11258 635,0 891,11258

010116 Органи місцевого самоврядування 891,11258 635,0 891,11258

В т.ч. погашення кредиторської заборгованості 61,11258 61,11258

З них : Програма з проведення конкурсу сільських рад з розвитку соціальної інфраструктури та благоустрій територій на період до 2014 року 6,0 6,0

070000 Освіта 34250,40881 29653,4 2572,0 1164,142 825,0 339,142 339,142 149,1 35414,55081

070000 відділ освіти у т.ч.: 33646,60881 29653,4 2572,0 1164,142 825,0 339,142 339,142 149,1 34810,75081

- Продукти харчування 350,0 480,0 480,0 830,0

В т.ч. погашення кредиторської заборгованості 260,00881 50,842 50,842 50,842 310,85081

070201 Енергозберігаючі заходи у Новоселівській ЗОШ 1-Ш ступенів с.Новоселівка. Капітальний ремонт заміна вікон. 50,842 50,842 50,842 50,842

070201 Капітальний ремонт навчально- виховного комплексу №2 – заміна вікон, в сел..Борщі Котовського району Одеської області 100,0 100,0 100,0 100,0

070201 Капітальний ремонт котельні, тепломережі і системи опалення школи в с.Качурівка Котовського району 39,2 39,2 39,2 39,2

070201 Загально-освітні школи 29936,77643 26923,2 2531,370 1164,142 825,0 339,142 339,142 149,1 31100,91843

070201 Видатки на забезпечення загально - освітніх навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін 149,1 149,1 149,1 149,1 149,1

070202 Вечірні школи 348,9 348,9 348,9

070303 Дитячі будинки ( в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї) 603,8 603,8

070401 Позашкільні заклади освіти 1015,99980 955,6 7,120 1015,99980

070802 Методична робота, інші заклади у сфері народної освіти 642,41998 575,9 642,41998

070804 Централізована бухгалтерія 637,08407 565,8 31,550 637,08407

070805 Група централізованого господарського обслуговування 290,960 284,0 1,960 290,960

Місцеві програми в галузі освіти – всього в т.ч.: 813,04833 813,04833

070702 Курсові заходи післядипломної освіти 98,59280 98,59280

070807 Інші освітні програми 714,45553 714,45553

Програма щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на 2011-2016 роки 2,0 2,0

Програма „Шкільний автобус" на період 2011-2015 роки 600,45553 600,45553

Програма „Робота з обдарованими дітьми" на період 2011-2015 роки 2,0 2,0

Відпочинок та оздоровлення дітей Котовського району на період 2013-2015 роки 110,0 110,0

В т.ч. на харчування 80,0 80,0

070808 Видатки на видачу одноразової допомоги дітям сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування, яким у 2014 році виповнить 18 років 12,7 12,7

090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 41100,61693 1982,9 90,0 355,09079 349,700 5,390 5,390 4,0 41455,70772

В т.ч. погашення кредиторської заборгованості 9,85739 1,390 1,390 1,390 11,24739

090302 Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами 329,2 500,0

090303 Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років 3542,49 6600,0

090304 Допомога при народжені дитини 14292,73 17418,1

090305 Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 3000,0 3000,0

090306 Допомога на дітей одиноким матерям 5500,0 5500,0

090307 Тимчасова державна допомога дітям 900,0 900,0

090308 Допомога при усиновленні дитини 70,0 70,0

091300 Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 4000,0 4000,0

090401 Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям 3700,0 3700,0

090201 Пільги ветеранам війни особам, яким поширюється чинність ЗК "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" на оплату ЖКП 809,87 729,37

090204 Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам органів державної пожежної охорони, ветеранам державної кремінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, вдовам померлих ветеранів військової служби та інші на оплату ЖКП 89,5 77,5

090207 Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та дітям померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою на ЖКП 15,19 13,69

090210 Пільги громадянам передбаченим пунктом ї частини 1 ст.77 основ.законодав."Про охорону здоров'я", ч.4 ст.29 основ.законодавства "Про культуру", абзац 1 ч.4 ст.57 ЗУ "Про освіту" на оплату електроенергії, природного газу, теплопостачання 172,49 149,3

090215 Пільги багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги 120,75 110,25

090405 Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 122,0 90,0

090203 Інші пільги 307,18 307,18

090214 Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку 80,0 80,0

090202 Пільги ветеранам війни особам, яким поширюється чинність ЗК "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" на надання твердого палива та скрапленого газу 502,0 502,0

090205 Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони держслужби спец.зв'язку, ветеранам державно-кремінальної служби, ветеранам служби цивільного захисту, вдовам (вдівцям) померлих ветеранів військової служби та іншим на надання твердого палива 13,15 13,15

090208 Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та дітям померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою на тверде паливо та скраплений газ 14,7 14,7

090211 Пільги громадянам передбаченим пунктом ї частини 1 ст.77 основ.законодав."Про охорону здоров'я", ч.4 ст.29 основного

законодавства "Про культуру", абзац 1 ч.4 ст.57 ЗУ "Про освіту" на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива 162,75 162,75

090216 Пільги багатодітним сім'ям на придбання твердого палива 183,6 183,6

090406 Додаткові виплати населенню на покриття витрат на оплату твердого палива та скрапленого газу 710,0 710,0

090412 Інші видатки на соціальний захист населення 49,0 49,0

090412 Допомога на поховання 12,0 12,0

090412 Програма надання цільової адресної допомоги малозабезпеченим верствам населення 35,0 35,0

090412 Програма соціальної підтримки інвалідів по зору на 2014 рік 1,0 1,0

090412 Програма соціальної підтримки осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2014 рік 1,0 1,0

091103 Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді, в т.ч. 4,980 4,980

091103 Програма «Молодь Котовщини» на 2014 рік 1,0 1,0

091103 Програма подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на період до 2016 року 1,99750 1,99750

091103 Районна програма здійснення профілактики алкоголізму, тютюнопаліня, наркоманії та інших негативних проявів і дитячому середовищі на 2012-2015 роки 1,98250 1,98250

091206 Видатки на обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями 166,8 166,8

091205 Виплата компенсації фізичним особам по догляду за одинокими непрацездатними громадянами 104,5 104,5

091101 Утримання центрів соціальної служби для молоді 477,695 467,5 4,0 4,0 4,0 4,0 481,695

- погашення кредиторської заборгованості на покращення надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 7,5

091204 Територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому 1609,54193 1515,4 90,0 351,09079 349,70079 1,390 1,390 1960,63272

091209 Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів та ветеранів 50,5 50,5

110000 Культура і мистецтво 3568,03257 3418,0 81,0 71,57212 19,57212 52,0 50,0 3639,60469

Відділ культури і т.ч.: 3568,03257 3418,0 81,0 71,57212 19,57212 52,0 50,0 3639,60469

В т.ч. погашення кредиторської заборгованості 38,53257 38,53257

110104 Програма розвитку культури у Котовському району 2012-2016 рр 13,5 13,5

110201 Бібліотеки 2611,99050 2523,2 46,0 50,48920 8,48920 42,0 40,0 2662,4797

110204 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 759,70146 719,9 35,0 21,08292 11,08292 10,0 10,0 780,78438

110502 Інші культурно-освітні заклади та заходи 182,84061 174,9 182,84061

120000 Засоби масової інформації 118,311 118,311

120201 Програма підтримки газети районної ради „Котовські вісті" на 2010-2015 роки 118,311 118,311

130000 Фізична культура і спорт 454,92986 400,7 7,1 454,92986

В т.ч. погашення кредиторської заборгованості 17,62986 17,62986

130102 Програма розвитку фізичної культури та спорту у Котовському районі 2012-2017рр 38,930 38,930

130107 Утримання дитячої юнацько-спортивної школи 415,99986 400,7 7,1 415,99986

150000 Будівництво 20,0 2474,02203 2474,02203 2474,02203 239,21336 2494,02203

В т.ч. погашення кредиторської заборгованості 1692,40867 1692,40867 1692,40867 1692,40867

150101 Капітальні вкладення 2035,62443 2035,62443 2035,62443 0,01336 2035,62443

150202 Розробка схем та проектних рішень масового застосування 20,0 438,39760 438,39760 438,39760 239,2 458,39760

150202 Програма створення і ведення містобудівного кадастру Котовського району на 2014 – 2016 роки 20,0 20,0

150202 Комплексна програма забезпечення містобудівної документації населених пунктів та територій Котовського району на 2012-2015 роки 438,39760 438,39760 438,39760 239,2 438,39760

170102 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним

транспортом окремим категоріям громадян 75,0 75,0

170302 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 200,0 200,0

180410 Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю 150,0 150,0

210105 Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 9,6 9,6

250102 Резервний фонд 10,4 10,4

250311 Дотації вирівнювання, що передаються з районних до сільських бюджетів 2210,3 2210,3

250315 Інші додаткові дотації 808,2 808,2

250914 Програма надання державно пільгового кредиту населенню Котовського району „Власний дім" 10,0 10,0

250354 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць та доріг комунальної власності у населених пунктах 736,6 277,0 459,6 736,6

250380 Інші субвенції із них: 100,0 100,0 100,0 100,0

Придбання житла (квартири) дітям сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування в т.ч.: 100,0 100,0

Борщівська сільрада 60,0 60,0

Петрівська сільрада 40,0 40,0

250388 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських голів (Станіславська сільрада) 36,0 36,0

Всього видатків 83912,91175 36090,0 2750,1 4901,42694 1471,27291 3430,15403 2968,55403 392,31336 88814,33869

В т.ч. погашення кредиторської заборгованості 387,14121 1744,64067 12,0 1796,64067 1794,64067 2131,78188

Заступник голови райради                                                                                          О.В.Карауш

Додаток 1 25.04.14

Додаток 1

До рішення Котовської райради

від 25.04.2014 № 311-VI

Доходи районного бюджету на 2014 рік

(тис.грн.)

Код Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

Разом у т.ч. бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6=(гр.3+гр.4)

10000000 Податкові надходження   6682,100 0,000 0,000 6682,100

11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   6682,100 0,000 0,000 6682,100

11010000 Податок на доходи фізичних осіб   6682,100 0,000 0,000 6682,100

11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 5037,700 0,000 0,000 5037,700

11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 179,400 0,000 0,000 179,400

11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 1297,600 0,000 0,000 1297,600

11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 167,400 0,000 0,000 167,400

20000000 Неподаткові надходження   35,000 1094,000 0,000 1129,000

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  30,000 0,000 0,000 30,000

22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   30,000 0,000 0,000 30,000

22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  30,000 0,000 0,000 30,000

24000000 Інші неподаткові надходження   5,000 0,000 0,000 5,000

24060000 Інші надходження   5,000 0,000 0,000 5,000

24060300 Інші надходження   5,000 0,000 0,000 5,000

25000000 Власні надходження бюджетних установ   0,000 1094,000 0,000 1094,000

25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  0,000 259,000 0,000 259,000

25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  0,000 98,500 0,000 98,500

25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності  0,000 140,000 0,000 140,000

25010400 Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)  0,000 20,500 0,000 20,500

25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ   0,000 835,000 0,000 835,000

25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки  0,000 585,000 0,000 585,000

25020200 Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів 0,000 250,000 0,000 250,000

РАЗОМ ДОХОДІВ 6717,100 1094,000 0,000 7811,100

40000000 Офіційні трансферти   76771,800 2252,200 1515,600 79024,000

41000000 Від органів державного управління   76771,800 2252,200 1515,600 79024,000

41010000 Кошти, що надходять з інших бюджетів   219,200 0,000 0,000 219,200

41010600 Кошти, що надходять до районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів з міських (міст районного значення), селищних, сільських та районних у містах бюджетів   219,200 0,000 0,000 219,200

41020000 Дотації   36192,700 0,000 0,000 36192,700

41020100 Дотації вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам   36192,700 0,000 0,000 36192,700

41030000 Субвенції   40359,900 2252,200 1515,600 42612,100

41030200 Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Івано-Франківської області для здійснення природоохоронних заходів із видалення, перевезення та утилізації небезпечних відходів гексахлорбензолу у зоні консервації Домбровського кар'єру в Калуському районі 0,000 0,000 0,000 0,000

41030400 Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів  0,000 1415,600 1415,600 1415,600

41030600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям  35334,420 0,000 0,000 35334,420

41030800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових тери 1329,800 0,000 0,000 1329,800

41030900 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові пот 662,180 0,000 0,000 662,180

41031000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу  1586,200 0,000 0,000 1586,200

41034400 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах  0,000 736,600 0,000 736,600

41034500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що є складовою державного фонду регіонального розвитку 0,000 0,000 0,000 0,000

41035000 Інші субвенції  7,500 100,000 100,000 107,500

41035600 Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів  800,000 0,000 0,000 800,000

41035800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих 603,800 0,000 0,000 603,800

41037000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів  36,000 0,000 0,000 36,000

ВСЬОГО ДОХОДІВ 83488,900 3346,200 1515,600 86835,100

Заступник голови Котовської районної ради                                                       О.В. Карауш

внесення змін до рішення районної ради від 18 листопада 2010 року «Про утворення постійних комісій Котовської районної ради, обрання їх голів та членів комісій»25/04/2014

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

КОТОВСЬКА РАЙОННА РАДА

РІШЕННЯ

Про внесення змін до рішення районної ради від 18 листопада 2010 року «Про утворення постійних комісій Котовської районної ради, обрання їх голів та членів комісій»

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та частини другої статті 20 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» в зв'язку із обранням Синька В.П. головою районної ради, Котовська районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до додатка 2 рішення районної ради від 18 листопада 2010 року «Про утворення постійних комісій Котовської районної ради, обрання їх голів та членів комісій», а саме:

1.1. Звільнити Синька Володимира Павловича від виконання обов'язків члена постійної комісії з питань економіки, бюджету і фінансів в зв'язку із обранням його на посаду голови Котовської районної ради.

1.2. Ввести до складу постійної комісії районної ради з питань економіки, бюджету та фінансів Бордюжу Олега Михайловича – депутата районної ради по Любомирському виборчому округу №10.

Голова Котовської

районної ради                                                                                                         В.П. Синько

25 квітня 2014 року

№ 314 - VI

Про звіт районної державної адміністрації про виконання районного бюджету Котовського району за 2013 рік

У К Р А Ї Н A

Котовська районна рада

 Одеської області

  

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про  звіт районної державної адміністрації

про виконання районного  бюджету

 Котовського району за  2013 рік

 

         Відповідно до пунктів  17, 28 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, заслухавши звіт начальника фінансового управління Котовської районної державної адміністрації про виконання районного бюджету Котовського району за   2013 рік,  районна рада

 

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. 1.Затвердити звіт районної державної адміністрації про виконання бюджету Котовського району за   2013 рік.
  2. 2.Затвердити додатки №1- щодо виконання районного бюджету Котовського району за 2013 рік.

 

 

 

Голова Котовської

районної ради                                                                                                         В.П.Синько

 

25 квітня 2014 року

№310 -VI

1

Додаток №1 до рішення райради 1

від 25.04.2014 №310 -У1 1

Звіт про виконання районного бюджету Котовського району за 2013 рік

1

1

тис.грн 1

№/№ Найменування доходів код бюджетн. планові показники на 2013 рік у тому числі: у тому числі у тому числі 1

п/п класифікації загальн. спеціальн виконано загальн. спеціальн виконано виконано виконано 1

фонд фонд фонд фонд у відсотк у відсотк у відсотк 1

1 Податкові надходження 10000000 7073,3 7073,3 0,0 6737,9 6737,9 0,0 95,3 95,3 27812,9

1,1 Податки на доходи, податок на прибуток 11000000 7073,3 7073,3 0,0 6737,9 6737,9 0,0 95,3 95,3 27812,9

Податок з доходів фізичних осіб 11010000 7073,3 7073,3 6737,9 6737,9 95,3 95,3 27812,9

2 Неподаткові надходження 20000000 984,4 29,0 955,4 953,5 54,5 899,0 96,9 188,1 94,1 4254,9

2,1 Адміністративні збори та платежі 22000000 29,0 29,0 0,0 42,0 42,0 0,0 145,0 145,0 432,0

Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації 22010300 4,0 4,0 2,8 2,8 71,0 71,0 155,7

Плата за оренду комунального майна 22080400 25,0 25,0 39,2 39,2 156,8 156,8 442,0

2,2 Інші неподаткові надходження 24000000 0,0 0,0 0,0 12,5 12,5 0,0 25,0

Інші надходження 24060300 0,0 12,5 12,5 25,0

2,3 Власні надходження бюджетних установ 25000000 955,4 955,4 899,0 899,0 94,1 94,1 3897,0

2,4 Кошти від відчуження майна 31030000 6,7

РАЗОМ ВЛАСНИХ ДОХОДІВ: 8057,7 7102,3 955,4 7698,1 6792,4 905,7 95,5 95,6 94,8 31797,6

3 Офіційні трансферти 40000000 73448,6 71224,7 2223,9 71103,4 69192,1 1911,3 96,8 97,1 85,9 289383,9

3,1 Від органів державного управління 41000000 73448,6 71224,7 2223,9 71103,4 69192,1 1911,3 96,8 97,1 85,9 289383,9

Кошти, що надходять до райбюджету 41010600 500,3 500,3 498,7 498,7 99,7 99,7 2197,4

Дотації 41020000 35669,6 35669,6 0,0 35669,6 35669,6 0,0 100,0 100,0 142878,4

Дотація вирівнювання з Державного бюджету 41020100 33971,7 33971,7 33971,7 33971,7 100,0 100,0 136086,8

Додаткова дотація на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів 41020600 1697,9 1697,9 1697,9 1697,9 100,0 100,0

Субвенції 41030000 37278,7 35054,8 2223,9 34935,1 33023,8 1911,3 93,7 94,2 85,9 144701,5

Субвенція на виконання інвестиційних проектів 41030400 1309,5 1309,5 1134,3 1134,3 86,6 86,6 5060,8

Субвенція з Державного бюджету місцевим б/там на виплату допомог сім'ям з дітьми, інвалідам з дитинства 41030600 29417,3 29417,3 29120,4 29120,4 99,0 99,0 117273,4

Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу 41030800 821,3 821,3 695,4 695,4 84,7 84,7 3202,7

Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг 41030900 293,1 293,1 277,6 277,6 94,7 94,7 1330,8

Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 41031000 1574,5 1574,5 1358,8 1358,8 86,3 86,3 6039,2

Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць 41034400 526,0 526,0 388,6 388,6 73,9 #ДЕЛ/0! 73,9 #ДЕЛ/0!

Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 41034500 1300,0 1300,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

Інші субвенції 41035000 833,4 445,0 388,4 825,5 437,1 388,4 99,1 98,2 100,0 3615,1

Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначені обсягу міжбюджетних трансфертів 41035600 700,0 700,0 700,0 700,0 100,0 100,0 3000,0

1

Додаток №1 до рішення райради 1

від 25.04.2014 №310 -У1 1

Звіт про виконання районного бюджету Котовського району за 2013 рік 1

1

тис.грн 1

№/№ Найменування доходів код бюджетн. планові показники на 2013 рік у тому числі: у тому числі у тому числі 1

п/п класифікації загальн. спеціальн виконано загальн. спеціальн виконано виконано виконано 1

фонд фонд фонд фонд у відсотк у відсотк у відсотк 1

1 Податкові надходження 10000000 7073,3 7073,3 0,0 6737,9 6737,9 0,0 95,3 95,3 27812,9

1,1 Податки на доходи, податок на прибуток 11000000 7073,3 7073,3 0,0 6737,9 6737,9 0,0 95,3 95,3 27812,9

Податок з доходів фізичних осіб 11010000 7073,3 7073,3 6737,9 6737,9 95,3 95,3 27812,9

2 Неподаткові надходження 20000000 984,4 29,0 955,4 953,5 54,5 899,0 96,9 188,1 94,1 4254,9

2,1 Адміністративні збори та платежі 22000000 29,0 29,0 0,0 42,0 42,0 0,0 145,0 145,0 432,0

Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації 22010300 4,0 4,0 2,8 2,8 71,0 71,0 155,7

Плата за оренду комунального майна 22080400 25,0 25,0 39,2 39,2 156,8 156,8 442,0

2,2 Інші неподаткові надходження 24000000 0,0 0,0 0,0 12,5 12,5 0,0 25,0

Інші надходження 24060300 0,0 12,5 12,5 25,0

2,3 Власні надходження бюджетних установ 25000000 955,4 955,4 899,0 899,0 94,1 94,1 3897,0

2,4 Кошти від відчуження майна 31030000 6,7

РАЗОМ ВЛАСНИХ ДОХОДІВ: 8057,7 7102,3 955,4 7698,1 6792,4 905,7 95,5 95,6 94,8 31797,6

3 Офіційні трансферти 40000000 73448,6 71224,7 2223,9 71103,4 69192,1 1911,3 96,8 97,1 85,9 289383,9

3,1 Від органів державного управління 41000000 73448,6 71224,7 2223,9 71103,4 69192,1 1911,3 96,8 97,1 85,9 289383,9

Кошти, що надходять до райбюджету 41010600 500,3 500,3 498,7 498,7 99,7 99,7 2197,4

Дотації 41020000 35669,6 35669,6 0,0 35669,6 35669,6 0,0 100,0 100,0 142878,4

Дотація вирівнювання з Державного бюджету 41020100 33971,7 33971,7 33971,7 33971,7 100,0 100,0 136086,8

Додаткова дотація на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів 41020600 1697,9 1697,9 1697,9 1697,9 100,0 100,0

Субвенції 41030000 37278,7 35054,8 2223,9 34935,1 33023,8 1911,3 93,7 94,2 85,9 144701,5

Субвенція на виконання інвестиційних проектів 41030400 1309,5 1309,5 1134,3 1134,3 86,6 86,6 5060,8

Субвенція з Державного бюджету місцевим б/там на виплату допомог сім'ям з дітьми, інвалідам з дитинства 41030600 29417,3 29417,3 29120,4 29120,4 99,0 99,0 117273,4

Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу 41030800 821,3 821,3 695,4 695,4 84,7 84,7 3202,7

Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг 41030900 293,1 293,1 277,6 277,6 94,7 94,7 1330,8

Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 41031000 1574,5 1574,5 1358,8 1358,8 86,3 86,3 6039,2

Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць 41034400 526,0 526,0 388,6 388,6 73,9 #ДЕЛ/0! 73,9 #ДЕЛ/0!

Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 41034500 1300,0 1300,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

Інші субвенції 41035000 833,4 445,0 388,4 825,5 437,1 388,4 99,1 98,2 100,0 3615,1

Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначені обсягу міжбюджетних трансфертів 41035600 700,0 700,0 700,0 700,0 100,0 100,0 3000,0

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімей ного типу та прийомних сім"ях 41035800 503,6 503,6 434,5 434,5 86,3 86,3 2048,8

ВСЬОГО ДОХОДІВ: 81506,3 78327,0 3179,3 78801,5 75984,5 2817,0 96,7 97,0 88,6 320897,9

Заступник голови райради О.В.Карауш

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімей ного типу та прийомних сім"ях 41035800 503,6 503,6 434,5 434,5 86,3 86,3 2048,8

ВСЬОГО ДОХОДІВ: 81506,3 78327,0 3179,3 78801,5 75984,5 2817,0 96,7 97,0 88,6 320897,9

Заступник голови райради                                                                                           О.В.Карауш

Додаток №2 до рішення райради від 25.04.2014 №310 -У1

Виконання видаткової частини районного бюджету за 2013 р.

(за функціональною структурою)

№/№ код бюджетн. затверд.в бюджеті у тому числі: у тому числі у тому числі

п/п Найменування видатків класифікації на 2013р.з урах.змін загальн. спеціальн виконано загальн. спеціальн виконано виконано виконано

фонд фонд фонд фонд у відсотк у відсотк у відсотк

1 Органи місцевого самоврядування 010116 779,6 779,6 685,0 685 87,9% 87,9%

Видатки споживання 779,6 779,6 685,0 685 87,9% 87,9%

оплата праці з нарахуваннями 572,5 572,5 572,4 572,4 100,0% 100,0%

2 Освіта 070000 35987,8 34552,5 1435,3 35416,9 34263,1 1153,8 98,4% 99,2% 80,4%

Видатки споживання 35228,6 34552,5 676,1 34878,7 34263,1 615,6 99,0% 99,2% 91,1%

оплата праці з нарахуваннями 29779,1 29779,1 29766,0 29766 100,0% 100,0%

продукти харчування 828,3 379,6 448,7 810,9 378,7 432,2 97,9% 99,8% 96,3%

оплата комунальних послуг та енергоносії 2670,2 2670,2 0 2664,8 2664,8 0 99,8% 99,8%

Видатки розвитку 759,2 0 759,2 538,2 0 538,2 70,9% 70,9%

Районні програми в галузі освіти: 0 0 0,0 0

Видатки споживання 0 0 0,0 0

Курсові заходи післядипломної

освіти 070702 58,6 58,6 0 0,0 0 0,0% 0,0%

Видатки споживання 58,6 58,6 0 0,0 0 0,0% 0,0%

Оздоровлення дітей - 070807 100 100 100,0 100 100,0% 100,0%

Видатки споживання 100 100 100,0 100 100,0% 100,0%

Програма "Шкільний автобус"- 070807 686,4 686,4 576,3 576,3 84,0% 84,0%

Видатки споживання 686,4 686,4 576,3 576,3 84,0% 84,0%

Робота з обдарованими дітьми 070807 2 2 1,0 1 50,0% 50,0%

Видатки споживання 2 2 1,0 1 50,0% 50,0%

Конвенція ООН "Про права дитини" 4,9 4,9 3,9 3,9

Видатки споживання 4,9 4,9 3,9 3,9

3 Соціальний захист та соціальне забезпечення 090000 2945,6 2621,6 324 2751,9 2511,4 240,5 93,4% 95,8% 74,2%

Видатки споживання 2621,6 2621,6 0 2735,9 2511,4 224,5 104,4% 95,8%

оплата праці з нарахуваннями 2167,9 2167,9 1166,8 2166,8 99,9%

оплата комунальних послуг та енергоносії 90,2 90,2 90,2 90,2 100,0% 100,0%

Видатки розвитку 0 0 0 0,0 0 0

Районний центр соц.служб для молоді 091101 667,3 647,3 20 652,8 636,8 16 97,8% 98,4% 80,0%

Видатки споживання 647,3 647,3 636,8 636,8 98,4% 98,4%

Оплата праці з нарахуваннями 610,8 610,8 610,3 610,3 99,9% 99,9%

Видатки розвитку 20 20 16,0 16 80,0%

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 091103 3 3 1,0 1 33,3% 33,3%

Програма "Молодь Котовщини" 1 1,0 1,0 1,0 100,0%

Програма подолання дитячої безпритульности і бездоглядності до 2016 року 1 1,0 0,0 0,0 0,0%

програма здійснення профілактики алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії та інших негативних явищ у дитячому середовищі на 2012-2015 роки 1 1,0 0,0 0,0 0,0%

Районний територіальн.центр соціальної

допомоги на дому 091204 1955 1651 304 1874,6 1650,1 224,5 95,9% 99,9% 73,8%

Видатки споживання 1953,6 1651 302,6 1874,6 1650,1 224,5 96,0% 99,9% 74,2%

Зарплата з нарахуваннями 1557,1 1557,1 1556,5 1556,5 100,0% 100,0%

оплата комунальних послуг та енергоносії 90,2 90,2 90,2 90,2 100,0% 100,0%

Видатки розвитку 1,4 0 1,4 0,0 0 0

Виплата компенсації фізичним особам по догляду за одинокими непрацездатними громадянами 091205 131,4 131,4 131,4 131,4 100,0% 100,0%

Видатки на обслуговування осіб з обмежиними фізичним можливостями 091206 96,7 96,7

Фінансова підтримка районної ради ветеранів 091209 50,1 50,1 50,0 50 99,8% 99,8%

Видатки споживання 50,1 50,1 50,0 50 99,8% 99,8%

Інші видатки на соціальний захист населення 090412 42,1 42,1 42,1 42,1 100,0% 100,0%

Видатки споживання 42,1 42,1 0 42,1 42,1 0 100,0% 100,0%

із них допомога на поховання 10,4 10,4 10,4 10,4 100,0% 100,0%

програма надання цільової адресної допомоги малозабезпеченим верствам населення Котовського району на 2013 рік 29,7 29,7 29,7 29,7 100,0% 100,0%

Програма соціальної підтримки осіб, які постраждали внаслідок ЧАЄС 1 1 1,0 1 100,0%

програма соціальної підтримки інвалідів по зору на 2013 рік 1 1 1,0 1 100,0%

Для проведення експертизи проектно-кошторичної документації проекту капітального ремонту (місцевий бюджет) 90203 0 0 0,0 0

4 Культура 110000 3276,3 3172,2 104,1 3162,7 3120 42,7 96,5% 98,4% 41,0%

Видатки споживання 3189,3 3172,2 17,1 3125,6 3120 5,6 98,0% 98,4% 32,7%

в т.ч. зарплата з нарахуванням 3002,5 3002,5 0 2993,9 2993,9 0 99,7% 99,7%

оплата комунальних послуг та енергоносії 93 93 0 88,3 88,3 0 94,9% 94,9%

Видатки розвитку 87 0 87 37,1 0 37,1 42,6% 42,6%

Районний відділ культури 110000 3276,3 3172,2 104,1 3162,7 3120 42,7 96,5% 98,4% 41,0%

Видатки споживання 3189,3 3172,2 17,1 3125,6 3120 5,6 98,0% 98,4% 32,7%

Зарплата з нарахуваннями 3002,5 3002,5 0 2993,9 2993,9 0 99,7% 99,7%

оплата комунальних послуг та енергоносії 93 93 0 88,3 88,3 0 94,9% 94,9%

Видатки розвитку 87 0 87 37,1 0 37,1 42,6%

Культурно-мистецькі програми районного значення

Видатки споживання

Програма розвитку культури 110104 22,8 22,8 19,3 19,3 84,6% 84,6%

Видатки споживання 22,8 22,8 0 19,3 19,3 84,6% 84,6%

5 Підтримка засобів масової інформації

Програма стимулювання та розвитку газети районної ради "Котовські вісті" 120201 110 110 101,7 101,7 92,5% 92,5%

Видатки споживання 110 110 101,7 101,7 92,5% 92,5%

6 Фізична культура і спорт 130000 426,6 426,6 408,8 408,8 95,8% 95,8%

оплата праці з нарахуваннями 389,9 389,9 389,9 389,9 100,0% 100,0%

оплата комунальних послуг та енергоносії 7,1 7,1 7,1 7,1 100,0% 100,0%

Заходи по фізичній культурі та спорту 130102 25 25 11,0 11 44,0% 44,0%

Видатки споживання 25 25 11,0 11 44,0% 44,0%

Спортивна школа 130107 401,6 401,6 397,8 397,8 99,1% 99,1%

оплата праці з нарахуваннями 389,9 389,9 389,9 389,9 100,0% 100,0%

оплата комунальних послуг та енергоносії 7,1 7,1 7,1 7,1 100,0% 100,0%

Видатки розвитку 0 0 0,0 0

7 Будівництво 150000 3523,6 0 3523,6 863 0 863 24,5% 24,5%

Капітальні вкладення 150101 3085,2 0 3085,2 863,0 0 863 28,0% 28,0%

Розробка схем та проетних рішень масового застосування 150202 438,4 0 438,4 0 0

в т.ч. комплексна програма забезпечення містобудівної документації населених пунктів та територій Котовського району на 2012-2015 роки 150202 438,4 438,4 0 0

в т.ч. за рахунок субвенції на реалізацію регіональної комплексної програми з утворенням (оновленням) містобудівної документації територій містобудівного кадастру Одеської області 0 0 0 0

8 Видатки на підвищення тарифів (цін) на енергонос 180109 0 0 0 0,0 0

Видатки споживання 0 0 0,0 0

Програма розвитку малого і середнього підприємництва в Котовському районі на 2013-2015 роки 180404 10 10 0,0 0

9 Інші заходи, повязані з економічною діяльністю 180410 144,2 144,2 0 0,0 0

10 Резервний фонд 250102 0,4 0,4 0,0 0

Проведення виборів народних депутатів ВРади АР Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 250203 0 0

Видатки на запобіг.та ліквід.насл.стихійного лиха 210105 16,9 16,9 16,9 16,9

11 Дотації вирівнювання, що передаються з районних 250311 936,7 936,7 936,7 936,7 100,0% 100,0%

12 Інші додаткові дотації з райбюджету 250315 2061,1 2061,1 2061,1 2061,1 100,0% 100,0%

13 Субвенція іншим бюджетам на виконання інвестиційних проектів 250324 165 0 165 50,0 50 30,3% 30,3%

14 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 250326 29417,3 29417,3 29120,4 29120,4 99,0% 99,0%

на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим

сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та

тимчасової державної допомоги

15 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 250328 821,4 821,4 0 695,4 695,4 0 84,7% 84,7%

на надання пільг та житлових субсидій населенню

на оплату електроенергії, природного газу, послуг

тепло-водопостачання, водовідведення, квартирної

плати, вивезення побутового сміття та рідких нечист

16 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 250330 1574,5 1574,5 0 1358,8 1358,8 86,3% 86,3%

на надання пільг та житлових субсидій населенню

на придбання твердого та рідкого пічного побутового

палива і скрапленого газу

17 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 250329 293,1 293,1 277,6 277,6 94,7% 94,7%

на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбач

законодавством пільг (крім пільг на одержання

ліків, зубопротезування, оплату електронергії,

природного і скрапленого газу, твердого та рідкого

пічного побутового палива , послуг тепло-

водопостачання і водовідведення,

квартирної плати, вивезення побутового сміття

та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий

проїзд окремим категоріям громадян

18 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт доріг комунальної власності населених пунктів 250354 526 0 526 388,6 388,6 73,9% 73,9%

19 Субвенція на утримання дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях 250376 503,6 503,6 434,50 434,5 86,3% 86,3%

20 Інші субвенції 250380 235 0 235 235,0 0 235 100,0% 100,0%

21 Інші видатки 250404 2,6 2,6 1,3 1,3

22 Видатки,пов'язані з наданням та обслугов.державних

пільгових кредитів,наданих індивідуальним забудов. 250914 10 10 10,0 10 100,0% 100,0%

Програма "Власний дім"

ВСЬОГО ВИДАТКІВ 83767,3 77444,3 6323,0 78976,3 76002,7 2973,6 94,3% 98,1% 47,0%

Заступник голови райради                                                                                  О.В.Карауш

Додаток №3 до рішення райради від 25.04.2014 №310 -У1

Виконання видаткової частини районного бюджету за 2013 р.

за головними розпорядниками коштів

грн

№/№ код бюджетн. затверд.в бюджеті у тому числі: у тому числі у тому числі

п/п Найменування видатків класифікації на 2013р.з урах.змін загальн. спеціальн виконано загальн. спеціальн виконано виконано виконано

фонд фонд фонд фонд у відсотк у відсотк у відсотк

01 Органи місцевого самоврядування 010116 889,6 889,6 786,7 786,7 88,4% 88,4%

Видатки споживання 889,6 889,6 786,7 786,7 88,4% 88,4%

в т.ч. зарплата з нарахуванням 572,5 572,5 572,4 572,4 100,0% 100,0%

оплата комунальних послуг та енергоносії 0 0 0 0

Видатки розвитку 0 0 0 0

Районна рада 010116 779,6 779,6 685 685 87,9% 87,9%

Видатки споживання 779,6 779,6 685 685 87,9% 87,9%

оплата праці з нарахуваннями 572,5 572,5 572,4 572,4 100,0% 100,0%

оплата комунальних послуг та енергоносії 0 0 0 0

Видатки розвитку 0 0 0 0

Підтримка засобів місової інформації 110 110 101,7 101,7 92,5% 92,5%

Програма стимулювання та розвитику газети райради "Котовські вісті" 120201 110 110 101,7 101,7 92,5% 92,5%

Видатки споживання 110 110 101,7 101,7 92,5% 92,5%

10 Освіта 070000 36389,4 34954,1 1435,3 35814,6 34660,8 1153,8 98,4% 99,2% 80,4%

Видатки споживання 35630,2 34954,1 676,1 35276,4 34660,8 615,6 99,0% 99,2% 91,1%

в т.ч. зарплата за нарухваннями 30169 30169 0 30155,9 30155,9 0 100,0% 100,0%

Видатки на харчування 0 0 0 378,7 378,7 0

оплата комунальних послуг та енергоносії 2677,9 2677,9 0 2671,9 2671,9 0 99,8% 99,8%

Видатки розвитку 0 0 0 0 0 0

Районний відділ освіти: 070000 35987,8 34552,5 1435,3 35416,8 34263 1153,8 98,4% 99,2% 80,4%

Видатки споживання 35228,6 34552,5 676,1 34878,6 34263 615,6 99,0% 99,2% 91,1%

оплата праці з нарахуваннями 29779,1 29779,1 29766 29766 100,0% 100,0%

Видатки на хартчування 828,3 379,6 448,7 810,9 378,7 432,2 97,9% 99,8% 96,3%

оплата комунальних послуг та енергоносії 2670,2 2670,2 0 2664,8 2664,8 0 99,8% 99,8%

Видатки розвитку 759,2 0 759,2 538,2 0 538,2 70,9% 70,9%

Спортивна школа - 130107 401,6 401,6 397,8 397,8 99,1% 99,1%

Видатки споживання 401,6 401,6 397,8 397,8 99,1% 99,1%

оплата праці з нарахуваннями 389,9 389,9 389,9 389,9 100,0% 100,0%

оплата комунальних послуг та енергоносії 7,7 7,7 7,1 7,1 92,2% 92,2%

Видатки розвитку 0 0 0 0

Видатки на запобігання та ліквідавцію надзвичайних ситуацій та наслідки стихійного лиха 210105 0 0 0 0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

15 Соціальний захист та соціальне забезпечення 090000 35558,1 35234,1 324 34640 34399,5 240,5 97,4% 97,6% 74,2%

Видатки споживання 35536,6 35234,1 302,5 34624 34399,5 224,5 97,4% 97,6% 74,2%

в т.ч. зарплата з нарахуванням 2167,9 2167,9 2166,8 2166,8 99,9% 99,9%

оплата комунальних послуг та енергоносії 90,2 90,2 90,2 90,2 100,0% 100,0%

Видатки розвитку 21,5 0 21,5 16 0 16 74,4% 74,4%

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 91103 0 0 0 0

Видатки споживання 3 3 1 1 33,3% 33,3%

Районний територіальн.центр соціальної 0

допомоги на дому 091204 1955 1651 304 1874,6 1650,1 224,5 95,9% 99,9% 73,8%

Видатки споживання 1953,5 1651 302,5 1874,6 1650,1 224,5 96,0% 99,9% 74,2%

Зарплата з нарахуваннями 1557,1 1557,1 1556,5 1556,5 100,0% 100,0%

оплата комунальних послуг та енергоносії 90,2 90,2 90,2 90,2 100,0% 100,0%

видатки розвитку 1,4 1,4 0 0 0

Виплата компенсації фізичним особам по догляду за одинокими непрацездатними громадянами 091205 131,4 131,4 131,4 131,4 100,0% 100,0%

Видатки на обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями 091206 96,7 96,7 0 0 0,0% 0,0%

Фінансова підтримка районної ради ветеранів 091209 50,1 50,1 50 50 99,8% 99,8%

Видатки споживання 50,1 50,1 50 50 99,8% 99,8%

Видатки розвитку 0 0 0 0

Інші видатки на соціальний захист населення 090412 42,1 42,1 42,1 42,1 100,0% 100,0%

Видатки споживання 42,1 42,1 42,1 42,1 100,0% 100,0%

із них допомога на поховання 10,4 10,4 10,4 10,4 100,0% 100,0%

програма надання цільової адресної допомоги малозабезпеченим верствам населення Котовського району на 2013 рік 29,7 29,7 29,7 29,7 100,0% 100,0%

програма соціальної підтримки осіб, які постраждали внаслідок ЧАЄС 1 1 1 1 100,0%

програма соціальної ьпідтримки інвалідів по зору на 2013 рік 1 1 1 1 100,0%

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 250376 503,6 503,6 434,5 434,5 86,3% 86,3%

на утримання дітей сиріт та дітей позбавлених батьківськог

піклування, в дитячих будинках сімейного типу

та прийомних сім'ях

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 250326 29417,3 29417,3 29120,4 29120,4 99,0% 99,0%

на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим

сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та

тимчасової державної допомоги

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 250328 821,4 821,4 0 695,4 695,4 0 84,7% 84,7%

на надання пільг та житлових субсидій населенню

на оплату електронерегіїїх, природного газу, послуг

тепло-водопостачання, водовідведення, квартирної

плати, вивезення побутового сміття та рідких нечист

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетапм 250330 1574,5 1574,5 1358,8 1358,8 86,3% 86,3%

на надання пільг та житлових субсидій населенню

на придбання твердого та рідкого пічного побутового

палива і скрапленого газу

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 250329 293,1 293,1 277,6 277,6 94,7% 94,7%

на надання пільг з послуг звязку та інших передбач

законодавством пільг (крім пільг на одержання

ліків, зубопротезування, оплату електронерегії,

природного і скрапленого газу, твердого та рідкого

пічного побутового палива і скрапленого газу

послуг тепло-водопоствачання і водовідведення

квартирної плати, вивезення побутового сміття

та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий

проїзд окремим категоріям громадян

Інші видатки 250404 2,6 2,6 1,3 1,3 50,0% 50,0%

Органи у справах сім'ї та молоді

Районний центр соц.служб для молоді 091101 667,3 647,3 20 652,8 636,8 16 97,8% 98,4% 80,0%

Видатки споживання 647,3 647,3 0 636,8 636,8 98,4% 98,4%

Оплата праці з нарахуваннями 610,8 610,8 610,3 610,3 99,9% 99,9%

Видатки розвитку 20 0 20 16 0 16 80,0%

24 Культура 110000 3276,3 3172,2 104,1 3162,7 3120 42,7 96,5% 98,4% 41,0%

Видатки споживання 3189,3 3172,2 17,1 3125,6 3120 5,6 98,0% 98,4% 32,7%

в т.ч. зарплата з нарахуванням 3002,5 3002,5 0 2993,9 2993,9 0 99,7% 99,7%

оплата комунальних послуг та енергоносії 93 93 0 88,3 88,3 0 94,9% 94,9%

Видатки розвитку 273,5 186,5 87 37,1 0 37,1 13,6% 42,6%

Районний відділ культури 110000 3276,3 3172,2 104,1 3162,7 3120 42,7 96,5% 98,4% 41,0%

Видатки споживання 3189,3 3172,2 17,1 3125,6 3120 5,6 98,0% 98,4% 32,7%

Зарплата з нарахуваннями 3002,5 3002,5 0 2993,9 2993,9 0 99,7% 99,7%

оплата комунальних послуг та енергоносії 93 93 0 88,3 88,3 0 94,9% 94,9%

Видатки розвитку 273,5 186,5 87 37,1 0 37,1 13,6% 42,6%

Культурно-міистецькі програми районного значення

Видатки споживання

Програма розвиткку культури 110104 22,8 22,8 19,3 19,3 84,6% 84,6%

03 Районна державна адміністрація 196,5 186,5 10 27,9 27,9 0 14,2% 15,0%

Видатки споживання 196,5 186,5 10 27,9 27,9 14,2% 15,0%

Заходи по фізичній культурі та спорту 130102 25 25 11 11 44,0% 44,0%

Видатки споживання 25 25 11 11 44,0% 44,0%

Програма в галузі сільського господарства 160903 0 0

Програма підтримки малого та середнього підприємництва в Котовському районі 180404 10 10 0 0

Інші заходи повязані з економічною діяльністю 180410 144,2 144,2 0 0 0

Резервний фонд 250102 0,4 0,4 0 0

видатки на ліквід.та запобіг.наслідків стихійного лиха 210105 16,9 16,9 16,9 16,9 100,0% 100,0%

48 Районний відділ містобудування 3523,6 0 3523,6 863 0 863 24,5% 24,5%

Капітальні вкладення 150101 3085,2 3085,2 863 863 28,0% 28,0%

Розробка схем та проектних рішень масового застосування 150202 438,4 0 438,4 0 0 0,0%

Видатки повязан. З надан.та обслуговаван. Державни 0

пільгов.кредит.,надан.індивід.заюудовникам 250914 10 10 0 10 10 100,0% 100,0%

76 Фінансове управління райдержадміністрації 3923,8 2997,8 926 3671,4 2997,8 673,6 93,6% 100,0% 72,7%

Дотації вирівнювання, що передаються з районних бюджетів 250311 936,7 936,7 936,7 936,7 100,0% 100,0%

сільським бюджетам

Додаткова дотація з державаного бюджету місцевим бюджетам на оплату праці працівників бюджетних установ 250319 0 0 0 0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

Інші додаткові дотації з райбюджету 250315 2061,1 2061,1 2061,1 2061,1 100,0% 100,0%

Субвенція іншим бюжетам на виконання інвестиційних проектів 250324 165 165 50 50 30,3% 30,3%

Субвенція з державного бюджету місцеуим бюджетам на

Додаток №3 до рішення райради від 25.04.2014 №310 -У1

Виконання видаткової частини районного бюджету за 2013 р.

за головними розпорядниками коштів

грн

№/№ код бюджетн. затверд.в бюджеті у тому числі: у тому числі у тому числі

п/п Найменування видатків класифікації на 2013р.з урах.змін загальн. спеціальн виконано загальн. спеціальн виконано виконано виконано

фонд фонд фонд фонд у відсотк у відсотк у відсотк

01 Органи місцевого самоврядування 010116 889,6 889,6 786,7 786,7 88,4% 88,4%

Видатки споживання 889,6 889,6 786,7 786,7 88,4% 88,4%

в т.ч. зарплата з нарахуванням 572,5 572,5 572,4 572,4 100,0% 100,0%

оплата комунальних послуг та енергоносії 0 0 0 0

Видатки розвитку 0 0 0 0

Районна рада 010116 779,6 779,6 685 685 87,9% 87,9%

Видатки споживання 779,6 779,6 685 685 87,9% 87,9%

оплата праці з нарахуваннями 572,5 572,5 572,4 572,4 100,0% 100,0%

оплата комунальних послуг та енергоносії 0 0 0 0

Видатки розвитку 0 0 0 0

Підтримка засобів місової інформації 110 110 101,7 101,7 92,5% 92,5%

Програма стимулювання та розвитику газети райради "Котовські вісті" 120201 110 110 101,7 101,7 92,5% 92,5%

Видатки споживання 110 110 101,7 101,7 92,5% 92,5%

10 Освіта 070000 36389,4 34954,1 1435,3 35814,6 34660,8 1153,8 98,4% 99,2% 80,4%

Видатки споживання 35630,2 34954,1 676,1 35276,4 34660,8 615,6 99,0% 99,2% 91,1%

в т.ч. зарплата за нарухваннями 30169 30169 0 30155,9 30155,9 0 100,0% 100,0%

Видатки на харчування 0 0 0 378,7 378,7 0

оплата комунальних послуг та енергоносії 2677,9 2677,9 0 2671,9 2671,9 0 99,8% 99,8%

Видатки розвитку 0 0 0 0 0 0

Районний відділ освіти: 070000 35987,8 34552,5 1435,3 35416,8 34263 1153,8 98,4% 99,2% 80,4%

Видатки споживання 35228,6 34552,5 676,1 34878,6 34263 615,6 99,0% 99,2% 91,1%

оплата праці з нарахуваннями 29779,1 29779,1 29766 29766 100,0% 100,0%

Видатки на хартчування 828,3 379,6 448,7 810,9 378,7 432,2 97,9% 99,8% 96,3%

оплата комунальних послуг та енергоносії 2670,2 2670,2 0 2664,8 2664,8 0 99,8% 99,8%

Видатки розвитку 759,2 0 759,2 538,2 0 538,2 70,9% 70,9%

Спортивна школа - 130107 401,6 401,6 397,8 397,8 99,1% 99,1%

Видатки споживання 401,6 401,6 397,8 397,8 99,1% 99,1%

оплата праці з нарахуваннями 389,9 389,9 389,9 389,9 100,0% 100,0%

оплата комунальних послуг та енергоносії 7,7 7,7 7,1 7,1 92,2% 92,2%

Видатки розвитку 0 0 0 0

Видатки на запобігання та ліквідавцію надзвичайних ситуацій та наслідки стихійного лиха 210105 0 0 0 0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

15 Соціальний захист та соціальне забезпечення 090000 35558,1 35234,1 324 34640 34399,5 240,5 97,4% 97,6% 74,2%

Видатки споживання 35536,6 35234,1 302,5 34624 34399,5 224,5 97,4% 97,6% 74,2%

в т.ч. зарплата з нарахуванням 2167,9 2167,9 2166,8 2166,8 99,9% 99,9%

оплата комунальних послуг та енергоносії 90,2 90,2 90,2 90,2 100,0% 100,0%

Видатки розвитку 21,5 0 21,5 16 0 16 74,4% 74,4%

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 91103 0 0 0 0

Видатки споживання 3 3 1 1 33,3% 33,3%

Районний територіальн.центр соціальної 0

допомоги на дому 091204 1955 1651 304 1874,6 1650,1 224,5 95,9% 99,9% 73,8%

Видатки споживання 1953,5 1651 302,5 1874,6 1650,1 224,5 96,0% 99,9% 74,2%

Зарплата з нарахуваннями 1557,1 1557,1 1556,5 1556,5 100,0% 100,0%

оплата комунальних послуг та енергоносії 90,2 90,2 90,2 90,2 100,0% 100,0%

видатки розвитку 1,4 1,4 0 0 0

Виплата компенсації фізичним особам по догляду за одинокими непрацездатними громадянами 091205 131,4 131,4 131,4 131,4 100,0% 100,0%

Видатки на обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями 091206 96,7 96,7 0 0 0,0% 0,0%

Фінансова підтримка районної ради ветеранів 091209 50,1 50,1 50 50 99,8% 99,8%

Видатки споживання 50,1 50,1 50 50 99,8% 99,8%

Видатки розвитку 0 0 0 0

Інші видатки на соціальний захист населення 090412 42,1 42,1 42,1 42,1 100,0% 100,0%

Видатки споживання 42,1 42,1 42,1 42,1 100,0% 100,0%

із них допомога на поховання 10,4 10,4 10,4 10,4 100,0% 100,0%

програма надання цільової адресної допомоги малозабезпеченим верствам населення Котовського району на 2013 рік 29,7 29,7 29,7 29,7 100,0% 100,0%

програма соціальної підтримки осіб, які постраждали внаслідок ЧАЄС 1 1 1 1 100,0%

програма соціальної ьпідтримки інвалідів по зору на 2013 рік 1 1 1 1 100,0%

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 250376 503,6 503,6 434,5 434,5 86,3% 86,3%

на утримання дітей сиріт та дітей позбавлених батьківськог

піклування, в дитячих будинках сімейного типу

та прийомних сім'ях

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 250326 29417,3 29417,3 29120,4 29120,4 99,0% 99,0%

на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим

сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та

тимчасової державної допомоги

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 250328 821,4 821,4 0 695,4 695,4 0 84,7% 84,7%

на надання пільг та житлових субсидій населенню

на оплату електронерегіїїх, природного газу, послуг

тепло-водопостачання, водовідведення, квартирної

плати, вивезення побутового сміття та рідких нечист

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетапм 250330 1574,5 1574,5 1358,8 1358,8 86,3% 86,3%

на надання пільг та житлових субсидій населенню

на придбання твердого та рідкого пічного побутового

палива і скрапленого газу

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 250329 293,1 293,1 277,6 277,6 94,7% 94,7%

на надання пільг з послуг звязку та інших передбач

законодавством пільг (крім пільг на одержання

ліків, зубопротезування, оплату електронерегії,

природного і скрапленого газу, твердого та рідкого

пічного побутового палива і скрапленого газу

послуг тепло-водопоствачання і водовідведення

квартирної плати, вивезення побутового сміття

та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий

проїзд окремим категоріям громадян

Інші видатки 250404 2,6 2,6 1,3 1,3 50,0% 50,0%

Органи у справах сім'ї та молоді

Районний центр соц.служб для молоді 091101 667,3 647,3 20 652,8 636,8 16 97,8% 98,4% 80,0%

Видатки споживання 647,3 647,3 0 636,8 636,8 98,4% 98,4%

Оплата праці з нарахуваннями 610,8 610,8 610,3 610,3 99,9% 99,9%

Видатки розвитку 20 0 20 16 0 16 80,0%

24 Культура 110000 3276,3 3172,2 104,1 3162,7 3120 42,7 96,5% 98,4% 41,0%

Видатки споживання 3189,3 3172,2 17,1 3125,6 3120 5,6 98,0% 98,4% 32,7%

в т.ч. зарплата з нарахуванням 3002,5 3002,5 0 2993,9 2993,9 0 99,7% 99,7%

оплата комунальних послуг та енергоносії 93 93 0 88,3 88,3 0 94,9% 94,9%

Видатки розвитку 273,5 186,5 87 37,1 0 37,1 13,6% 42,6%

Районний відділ культури 110000 3276,3 3172,2 104,1 3162,7 3120 42,7 96,5% 98,4% 41,0%

Видатки споживання 3189,3 3172,2 17,1 3125,6 3120 5,6 98,0% 98,4% 32,7%

Зарплата з нарахуваннями 3002,5 3002,5 0 2993,9 2993,9 0 99,7% 99,7%

оплата комунальних послуг та енергоносії 93 93 0 88,3 88,3 0 94,9% 94,9%

Видатки розвитку 273,5 186,5 87 37,1 0 37,1 13,6% 42,6%

Культурно-міистецькі програми районного значення

Видатки споживання

Програма розвиткку культури 110104 22,8 22,8 19,3 19,3 84,6% 84,6%

03 Районна державна адміністрація 196,5 186,5 10 27,9 27,9 0 14,2% 15,0%

Видатки споживання 196,5 186,5 10 27,9 27,9 14,2% 15,0%

Заходи по фізичній культурі та спорту 130102 25 25 11 11 44,0% 44,0%

Видатки споживання 25 25 11 11 44,0% 44,0%

Програма в галузі сільського господарства 160903 0 0

Програма підтримки малого та середнього підприємництва в Котовському районі 180404 10 10 0 0

Інші заходи повязані з економічною діяльністю 180410 144,2 144,2 0 0 0

Резервний фонд 250102 0,4 0,4 0 0

видатки на ліквід.та запобіг.наслідків стихійного лиха 210105 16,9 16,9 16,9 16,9 100,0% 100,0%

48 Районний відділ містобудування 3523,6 0 3523,6 863 0 863 24,5% 24,5%

Капітальні вкладення 150101 3085,2 3085,2 863 863 28,0% 28,0%

Розробка схем та проектних рішень масового застосування 150202 438,4 0 438,4 0 0 0,0%

Видатки повязан. З надан.та обслуговаван. Державни 0

пільгов.кредит.,надан.індивід.заюудовникам 250914 10 10 0 10 10 100,0% 100,0%

76 Фінансове управління райдержадміністрації 3923,8 2997,8 926 3671,4 2997,8 673,6 93,6% 100,0% 72,7%

Дотації вирівнювання, що передаються з районних бюджетів 250311 936,7 936,7 936,7 936,7 100,0% 100,0%

сільським бюджетам

Додаткова дотація з державаного бюджету місцевим бюджетам на оплату праці працівників бюджетних установ 250319 0 0 0 0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

Інші додаткові дотації з райбюджету 250315 2061,1 2061,1 2061,1 2061,1 100,0% 100,0%

Субвенція іншим бюжетам на виконання інвестиційних проектів 250324 165 165 50 50 30,3% 30,3%

Субвенція з державного бюджету місцеуим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт доріг комунальної власності населених пунктів 250354 526 0 526 388,6 388,6 73,9% 73,9%

Інші субвенції 250380 235 0 235 235 0 235 100,0% 100,0%

Всього видатків: 83767,3 77444,3 6323,0 78976,3 76002,7 2973,6 94,3% 98,1% 47,0%

Заступник голови райради О.В.Карауш

будівництво, реконструкцію, ремонт доріг комунальної власності населених пунктів 250354 526 0 526 388,6 388,6 73,9% 73,9%

Інші субвенції 250380 235 0 235 235 0 235 100,0% 100,0%

Всього видатків: 83767,3 77444,3 6323,0 78976,3 76002,7 2973,6 94,3% 98,1% 47,0%

Заступник голови райради                                                                                            О.В.Карауш

Додаток №5 до

рішення райради

З в і т від 25.04.2014 № 310 -У1

споживання електроенергії бюджетними установами за 2013 рік

по загальному фонду

№№ п/п Найменування бюджетних установ Затверджено на 2013 р. з урах.змін Фактично спожито Відсоток споживання

тис.квт.год тис.грн тис.квт.год тис.грн в натурал в грошов

1 Соцслужба на дому 37,1900 45,000 37,1900 45,000 100,0% 100,0%

2 Відділ культури 14,4630 17,500 12,9750 15,700 89,7% 89,7%

3 Д Ю С Ш 1,351 1,635 1,345 1,628 99,6% 99,6%

4 Відділ освіти 416,198 503,599 415,018 502,171 99,7% 99,7%

Олександрівська 0,696 0,842 0,600 0,726 86,2% 86,2%

Олексіївська ЗОШ 10,768 13,029 10,700 12,947 99,4% 99,4%

Бочманівська ЗОШ 12,866 15,567 12,750 15,427 99,1% 99,1%

М.Фонтанська 12,359 14,954 12,200 14,762 98,7% 98,7%

Вишнівська ЗОШ 7,585 9,179 7,285 8,815 96,0% 96,0%

Глибочанська ЗОШ 4,801 5,809 4,700 5,687 97,9% 97,9%

Гоноратська ЗОШ 3,806 4,607 3,750 4,537 98,5% 98,5%

Дібровська ЗОШ 5,933 7,180 5,933 7,179 100,0% 100,0%

Косівська ЗОШ 9,944 12,033 9,944 12,032 100,0% 100,0%

Куяльницька ЗОШ 15,580 18,851 15,580 18,850 100,0% 100,0%

Ліпецька ЗОШ №1 8,420 10,188 8,420 10,188 100,0% 100,0%

Ліпецька ЗОШ №2 7,955 9,626 7,955 9,625 100,0% 100,0%

Мурованська ЗОШ 4,740 5,737 4,740 5,735 100,0% 100,0%

Петрівська ЗОШ 7,458 9,025 7,458 9,024 100,0% 100,0%

Борщівська ЗОШ №1 9,944 12,033 9,944 12,032 100,0% 100,0%

Гидеримська ЗОШ 11,933 14,439 11,933 14,439 100,0% 100,0%

Качурівська ЗОШ 21,878 26,473 21,734 26,298 99,3% 99,3%

Липецька ЗОШ 19,413 23,490 19,413 23,490 100,0% 100,0%

Нестоїтська ЗОШ 42,737 51,858 42,737 51,712 100,0% 99,7%

Новоселівська ЗОШ 33,091 40,040 33,091 40,040 100,0% 100,0%

Мардарівська ЗОШ 20,883 25,269 20,883 25,268 100,0% 100,0%

Станіславська ЗОШ 19,889 24,066 19,889 24,065 100,0% 100,0%

Климентівська 15,550 18,816 15,550 18,816 100,0% 100,0%

Любомирська 16,905 20,455 16,905 20,455 100,0% 100,0%

Розалівська 13,922 16,847 13,922 16,845 100,0% 100,0%

Соболівська 16,408 19,855 16,408 19,854 100,0% 100,0%

Федорівська 8,174 9,891 8,174 9,891 100,0% 100,0%

Борщівська №2 28,836 34,896 28,836 34,892 100,0% 100,0%

Ст.Кульнянська ЗОШ 14,200 17,183 14,200 17,182 100,0% 100,0%

централізована бухгалтерія 7,884 9,406 7,764 9,404 98,5% 100,0%

госпгрупа 1,640 1,955 1,620 1,954 98,8% 99,9%

РАЗОМ: 469,202 567,734 466,528 564,499 99,4% 99,4%

Додаток № 6 до рішення Котовської районної ради №310 -V1 від 25.04.2014

Виконання державних та регіональних програм, які фінансуються за рахунок коштів

районного бюджету за 2013 рік по Котовському району

(тис.грн.)

КВК Назва головного розпорядника коштів, найменування КТКВ Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

КТКВ Найменування програми передбачено виконано Найменування програми передбачено виконано передбачено виконано

01 Районна рада 116,0 107,689 116,0 107,689

010116 Програма з проведення конкурсу сільських рад з розвитку соціальної інфраструктури та благоустрій територій на період до 2014 року 6,0 6,0 6,0 6,0

В т.ч .погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік 6,0 6,0 6,0 6,0

120201 Програма стимулювання та розвитку газети районної ради „Котовські вісті" на 2010-2015 роки 110,0 101,689 110,0 101,689

03 Районна державна адміністрація 25,0 11,04936 10,0 0 35,0 11,04936

130102 Програма розвитку фізичної культури та спорту в Котовському районі на 2012-2017 роки 25,0 11,04936 25,0 11,04936

180404 Програма розвитку малого и середнього підприємництва в Котовському районі на 2013-2015 роки 10,0 0 10,0

10 Районний відділ освіти 851,94610 681,24290 851,94610 681,24290

070702 Курсові заходи післядипломної освіти 58,6 0 58,6 0

070807 „Шкільний автобус» на 2011-2015 рр. 686,44988 576,34720 686,44988 576,34720

В т.ч .погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік 169,44988 169,44988 169,44988 169,44988

070807 Програма щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2011-2016рр» 4,89622 3,89622 4,89622 3,89622

В т.ч .погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік 3,89622 3,89622 3,89622 3,89622

070807 Програма „Робота з обдарованими дітьми" 2011-2015 2,0 1,0 2,0 1,0

В т.ч .погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік 1,0 1,0 1,0 1,0

070807 Відпочинок та оздоровлення дітей Котовського району на період 2013-2015 роки 100,0 100,0 100,0 100,0

15 Управління праці та соціального захисту населення 34,68224 32,68224 34,68224 32,68224

90412 Програма надання цільової адресної допомоги малозабезпеченим верствам населення Котовського району на 2013 рік 29,68224 29,68224 29,68224 29,68224

90412 Програма соціальної підтримки осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1,0 1,0 1,0 1,0

90412 Програма соціальної підтримки інвалідів по зору на 2013 рік 1,0 1,0 1,0 1,0

091103 Програма «Молодь Котовщини» на 2013 рік 1,0 1,0 1,0 1,0

091103 Програма подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на період до 2016 року 1,0 0 1,0 0

091103 Районна програма здійснення профілактики алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії та інших негативних проявів у дитячому середовищі на 2012-2015 роки 1,0 0 1,0 0

24 Відділ культури та туризму 22,845 19,340 22,845 19,340

110104 Програма розвитку культури у Котовському районі на 2012-2016 року 22,845 19,340 22,845 19,340

В т.ч .погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік 10,345 10,345 10,345 10,345

48 Відділ з питань містобудування, архітектури та ЖКП державної адміністрації 448,4 10,0 448,4 10,0

150202 Комплексна програма забезпечення містобудівною документацією населених пунктів та території Котовського району на 2012-2015рр 438,4 0 438,4 0

250914 Програма надання державно пільгового кредиту населенню Котовського району „Власний дім" 10,0 10,0 10,0 10,0

Всього 1508,87334 862,00350 10,0 0 1518,87334 862,00350

В т.ч .погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік 190,6911 190,6911 190,6911 190,6911

Заступник голови районної ради                                                                 О.В.Карауш

Додаток №7

до рішення районної ради

від 25.04.2014 №310 -У1

Звіт про використання субвенції з Державного бюджету по функціональній класифікації за 2013 р.

тис.грн

КФК Назва КФК 250326 субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям 250328 субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-водопостачання та водовідведення, квартирної плати, вивезення нечистот 250329 субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-водопостачання та водовідведення, квартирної плати, вивезення побутових нечистот 250330 субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

план факт виконання план факт виконання план факт виконання план факт виконання

29417,280 29120,44879 99,0% 821,35863 695,44135 84,7% 293,07 277,60088 94,7% 1574,535 1358,82089 86,3%

90302 Допомога в зв'язку з вагітністю та пологами 299,08 250,37747 83,7%

90303 Допомога та догляд за дитиною до 3 років 4927,098 4862,61450 98,7%

90304 Одноразова допомога при народжені дитини 12082,552 12080,68916 100,0%

90305 Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням 1934 1861,24689 96,2%

90306 Допомога на дітей одиноким матерям 3943 3937,65029 99,9%

90307 Тимчасова державна допомога дітям 750 689,03023 91,9%

90308 Допомога при усиновленні дитини 70 46,17000 66,0%

91300 Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям інвалідам 3022,55 3021,13825 100,0%

90401 Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям 2389 2371,53200 99,3%

90201 Пільги ветеранам війни особам, яким поширюється чинність ЗК "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" на оплату ЖКП 500,65063 425,37124 85,0%

90204 Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів державної пожежної охорони, вдовам померлих ветеранів військової служби та інші на оплату ЖКП 63,235 49,54605 78,4%

90207 Пільги громаданям, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи дружинам (чоловікам) та дітям померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою на ЖКП 11,923 9,53044 79,9%

90210 Пільги громаданям передбаченим п.І ч.1 ст.77 основ.законод. "Про охорону здоров'я", ч.4, ст.29 основ.закон. "Про культуру" абзац 1 ч.4 ст.57 "Про освіту" на оплату електроенергії, природного газу, теплопостачання 114,187 90,55313 79,3%

90215 Пільги багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги 73,457 66,12627 90,0%

90405 Додаткові виплати населенню на покриття витрат на оплату ЖКП 57,906 54,31422 93,8%

90203 Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону україни "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, особам, які мають особливі заслуги перед Бітьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб 32,82773 32,82773 100,0%

90214 Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку 77,82653 72,36206 93,0%

170102 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 28,04031 28,04031 100,0%

170302 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд залізничним транспортом окремим категоріям громадян 154,37543 144,37078 93,5%

90202 Пільги ветеранам війни, яким поширюється чинність ЗК "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" на надання твердого палива та скрапленого газу 608,78 501,0958 82,3%

90205 Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони держслужби спец.зв'язку, ветеранам державно-кремінальної служби, ветеранам служби цивільного захисту, вдовам(вдівцям) померлих ветеранів військової служби та іншим на надання твердого палива 15,2 12,59172 82,8%

90208 Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та дітям померлих громадян, смерть яких повязана з Чорнобильською катастрофою на тверде паливо та скраплений газ 14,25 14,0847 98,8%

90211 Пільги громадянам передбаченим пунктом ї частини 1 ст.77 основ.законодав."Про охорону здоров'я", ч.4 ст.29 основ.законодавства "Про культуру", абзац 1 ч.4 ст.57 ЗУ "Про освіту" на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива 161,5 155,84075 96,5%

90216 Пільги багатодітним сім'ям на придбання твердого палива 188,37 165,84143 88,0%

90406 Додаткові виплати населенню на покриття витрат на оплату твердого палива та скрапленого газу 586,435 509,36649 86,9%

Заступник голови райради                                                                                        О.В.Карауш

Додаток №8

до рішення районної ради

від 25.04.2014 №310 -У1

П Е Р Е Л І К

Виконання об'єктів по будівництву, реконструкції та розширення за 2013 рік по Котовському району (спеціальний фонд)

№№ п/п Найменування об'єкта План видатків з місцевого бюджету тис.грн Виконано видатків з місцевого бюджету тис.грн План видатків з обласного бюджету тис.грн Виконано видатків з обласного бюджету тис.грн Головний розпорядник коштів

1 Капітальний ремонт водопровідної мережі с.Олексіївка Котовського району 155,0 149,1708 Відділ містобудування, архітектури та ЖКГ Котовської районної державної адміністрації

2 Капітальний ремонт розвідної водопровідної мережі в с.М.Фонтан Котовського району 120,0 0 Відділ містобудування, архітектури та ЖКГ Котовської районної державної адміністрації

3 Капітальний ремонт водопровідної мережі с.Климентово Котовського району 75,0 0 Відділ містобудування, архітектури та ЖКГ Котовської районної державної адміністрації

4 Капітальний ремонт котельні школи-садка с.Петрівка Котовського району 44,7 41,16072 Відділ містобудування, архітектури та ЖКГ Котовської районної державної адміністрації

5 Капітальний ремонт водопровідної мережі в с.Станіславка Котовського району 30,0 0 Відділ містобудування, архітектури та ЖКГ Котовської районної державної адміністрації

6 Будівництво системи газопостачання Новоселівської ЗОШ

1-Ш ступеню Котовського району (погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік)

237,41185 237,41185 Відділ містобудування, архітектури та ЖКГ Котовської районної державної адміністрації

7 Капітальний ремонт з заміною перегородок на нові в туалетних приміщеннях ЗОШ

1-Ш ступеню с.Нестоїта Котовського району (погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік)

29,562 29,562 Відділ містобудування, архітектури та ЖКГ Котовської районної державної адміністрації

8 Капітальний ремонт топочних навчально-виховного комплексу в с.Мардарівка Котовського району 57,0 0 Відділ містобудування, архітектури та ЖКГ Котовської районної державної адміністрації

9 Капітальний ремонт дитячого садка «Ромашка» на 50 місць с.Куяльник Котовського району 417,6 0 Відділ містобудування, архітектури та ЖКГ Котовської районної державної адміністрації

10 Реконструкція школи 1-П ступенів з прибудовою дитячого садка на 30 місць в с.М.Фонтан Котовського району 546,10545 405,72749 Відділ містобудування, архітектури та ЖКГ Котовської районної державної адміністрації

11 Будівництво підвідного газопроводу до с.Качурівка Котовського району 39,0 0 Відділ містобудування, архітектури та ЖКГ Котовської районної державної адміністрації

РАЗОМ: 1200,04885 457,30537 585,10545 405,72749

В т.ч. погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік

266,97385 266,97385 56,20145 56,20145

Заступник голови райради                                                                          О.В.Карауш

Додаток №9

до рішення Котовської районної ради

від 25.04.2014 № 310 -У1

Виконання обсягу субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць та доріг комунальної власності у населених пунктах Котовського району за 2013 рік

№ п\п Код головного розпорядника Найменування сільських рад План обсягу видатків споживання , грн. Виконання грн План обсягу видатків розвитку, грн. Виконання грн РАЗОМ видатків споживання, грн.. РАЗОМ видатків розвитку грн

1 250354 – фінансове управління Котовської районної державної адміністрації 168300

126252,50 357700

262354,65 526000 388607,15

1.1 в тому числі: Олексіївська 19600 14703,56 19600 14703,56

1.2 Борщівська 97300 71363,16 97300 71363,16

1.3 В.Фонтанська 78400 57502,89 78400 57502,89

1.4 Бочманівська 12200 9152,48 12200 9152,48

1.5 Гоноратська 6900 5176,29 6900 5176,29

1.6 Качурівська 5000 3751,58 5000 3751,58

1.7 Климентівська 7900 5929,27 7900 5929,27

1.8 Косянська 12400 9302,72 12400 9302,72

1.9 Куяльницька 93500 68578,69 93500 68578,69

1.10 Липецька 47900 35131,82 47900 35131,82

1.11 Любомирська 6400 4800,68 6400 4800,68

1.12 Нестоїтська 19600 14701,34 19600 14701,34

1.13 Новоселівська 8500 6375,83 40600 29778,09 49100 304153,92

1.14 Петрівська 4500 3376,88 4500 3376,88

1.15 Станіславська 12200 9152,46 12200 9152,46

1.16 Ст.Кульнянська 21000 15751,37 21000 15751,37

1.17 Чапаєвська 14500 10874,69 14500 10874,69

1.18 Мардарівська 17600 13203,35 17600 13203,35

Заступник голови райради                                                                                             О.В.Карауш

28 сесія районної ради

Про звіт районної державної адміністрації про виконання районного бюджету Котовського району за 2013 рік

Про внесення змін і доповнень до рішення Котовської районної ради від 25 січня 2014 року № 277-VI «Про районний бюджет на 2014 рік»

Додаток №1 

Додаток №2 

Додаток№3 

Додаток№4

Додаток №5 

Докаток №6 

Додаток№7 

Додаток№8

Додаток№10

Додаток №11

Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки площею 2,3676 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Липецької сільської ради

Про внесення змін до рішення районної ради від 05 лютого 2013 року №228-VI «Про районну програму забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа на 2013-2015 роки

Про надання дозволу на укладання договору передачі нежитлової будівлі фільмобази, розташовану за адресою: Одеська область, м. Котовськ, вул. провулок Довженко, 9 в оперативне управління Котовської районної державної лікарні ветеринарної ме

Про затвердження розпоряджень голови районної ради, прийнятих в міжсесійний пе

ріод 28 сесія

внесення змін до рішення районної ради від 18 листопада 2010 року «Про утворення постійних комісій Котовської районної ради, обрання їх голів та членів комісій»

Календар новин

<< < Квітень 2021 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30