Про звіт голови Котовської районної ради про свою діяльність за 2013 рік

 

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

КОТОВСЬКА РАЙОННА РАДА

РІШЕННЯ

 

Про звіт голови Котовської районної ради про свою діяльність

за 2013 рік

 

           Відповідно до пункту вісім частини першої статті 43, пункту 17 частини шостої статті 55   Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Звіт голови Котовської районної ради Бордюжі Олега Михайловича про діяльність районної ради за 2013 рік взяти до відома.

2. Рекомендувати голові Котовської районної ради:

2.1. Продовжити практику взаємодії районної ради з районною державною адміністрацією, сільськими радами на засадах партнерства, відкритості та вироблення узгоджених позицій;

2.2. Підтримувати активну діяльність Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові районної ради;

2.3. Продовжити діяльність виконавчого апарату районної ради у напрямках взаємодії та зміцнення зв’язків з територіальними громадами району, сприяння ефективному здійсненню органами місцевого самоврядування своїх повноважень;

2.4. Продовжити роботу з удосконалення організаційної структури апарату районної ради, маючи на меті посилення персональної відповідальності фахівців за комплексне та кваліфіковане виконання покладених функцій та забезпечення належної взаємозамінності;

2.5. Посилити вимогливість до суб’єктів подання проектів рішень та інших документів для розгляду їх на сесіях районної ради з метою безумовного дотримання положень Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Регламенту Котовської районної ради VI скликання.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради шостого скликання.

 

Голова Котовської

районної ради                                                                                     О.М. Бордюжа

 

25 лютого 2014 року

№295-VІ

Про звіти депутатів Котовської районної ради VІ скликання за 2013 рік

 

У К Р А Ї Н А

КОТОВСЬКА РАЙОННА РАДА

 

   Р І Ш Е Н Н Я

 

Про звіти депутатів Котовської районної ради VІ скликання

за 2013 рік

 

            Відповідно до частини 2 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, частин 1 та 6 статті 16 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”, враховуючи фракційну структуризацію політичних сил, представлених в районній раді, районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Встановити орієнтовні строки проведення звітів депутатів Котовської районної ради VІ скликання про свою роботу за 2013 рік перед виборцями протягом березня 2014 року.

2. Депутатам районної ради - членам відповідних фракцій подати звіти про свою роботу, зауваження та пропозиції, висловлені виборцями на адресу ради, а також про виконання доручень, даних депутатові у зв’язку з його депутатською діяльністю, керівникам депутатських фракцій, які в термін до 1 квітня 2014 року інформують постійну комісію районної ради з питань законності, прав людини, регламенту, депутатської діяльності та етики про результати обговорення на засіданнях фракцій звітів депутатів - членів відповідних фракцій.

3. Позафракційним депутатам поінформувати про свої звіти безпосередньо постійну комісію районної ради з питань законності, прав людини, регламенту, депутатської діяльності та етики до 1 квітня 2014 року.

4. Постійній комісії районної ради з питань законності, прав людини, регламенту, депутатської діяльності та етики узагальнити інформацію про результати обговорення звітів депутатів та подати відповідні пропозиції голові районної ради до 10 квітня 2014 року.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань законності, прав людини, регламенту, депутатської діяльності та етики.

 

Голова Котовської

районної ради                                                                                    О.М. Бордюжа

 

25 лютого 2014 року

№304 -VI

Про затвердження паспорту бюджетної Програми стимулювання та розвітку газети Котовської районної ради «Котовські вісті»на 2010-2015 роки

У К Р А Ї Н А

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

КОТОВСЬКА РАЙОННА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про затвердження паспорту бюджетної Програми стимулювання та розвітку газети Котовської районної ради «Котовські вісті»на 2010-2015 роки

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 4,7,8 Закону України «Про державну підтримку засобів массової інформації і соціальний захист журналістів» з метою зміцнення і розвитку інформаційної сфери , поліпшення інформування громадян про соціально-економічний стан району і діяльність органів місцевого самоврядування району:

1. Затвердити паспорт районної бюджетної Програми стимулвання та розвитку газети Котовської районної ради «Котовські вісті» на 2014 рік затвердженної рішенням Котовської районної ради №277-VІ «Про районний бюджет Котовського району на 2014 рік» від 25.01.2014 року.

2. Визначити відповідальним за виконання районної бюджетної Програми підтримки газети Котовської районної ради «Котовські вісті» на 2010-2015 роки на 2014 рік завідуючу відділом фінансової звітності та бухгалтерського обліку Городецьку Н.О.

3. Відділу фінансової звітності та бухгалтерського обліку комунального підприємства «Редакція газети «Котовські вісті» проводити видатки на фінансування заходів відповідної районної бюджетної програми в межах коштів передбачених у затвердженому цим розпорядженням паспорті. Інформацію про виконання паспорту районної бюджетної програми стимулювання та розвитку газети Котовської районної ради «Котовські вісті» на 2010-2015 роки , за встановленою формою надати відділенню Державного казначейства у Котовському районі.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної рди Карауша О.В.

Голова Котовської

районної ради                                                                                                                О.М. Бордюжа

4 лютого 2014 року

№ 7/14

Про затвердження паспорту бюджетної програми

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

КОТОВСЬКА  РАЙОННА  РАДА ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

04  лютого 2014 року                м.Котовськ           №     08/14

Про затвердження паспорту бюджетної програми

 

          Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.13,18,39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», наказів Міністерства Фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098 «Про паспорти бюджетних програм» та від 12 грудня 2011 року «Про внесення змін до наказу Міністерства Фінансів України від 29 грудня 2002 року №1098», рішення Котовської районної ради від 12 грудня 2011 року № 115-VI «Про затвердження районної програми з проведення конкурсу сільських рад з розвитку соціальної інфрастуктури та благоустрою територій на період до 2014 року»:

 1. 1.Затвердити паспорт районної бюджетної програми «Районна програма з проведення конкурсу сільських рад з розвитку соціальної інфрастуктури та благоустрою територій на період до 2014 року».
 2. 2.Визначити відповідальним за виконання зазначеної бюджетної програми районну раду.
 3. 3.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Погоріла І.А.) виділити

          кошти на фінансування заходів бюджетної програми.

 1. 4.

          програми та надати звіт про виконання паспорту бюджетної програми.

 1. 5.Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної ради

         О.В.Карауша.

 

 

 

 

                          Голова районної ради                                                          О.М.Бордюжа               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Котовської

районної ради

"04" лютого  2014 року N 08/14

 

 

Паспорт
бюджетної програми на  2014 рік

1. 

     010116_____
(КПКВК ДБ) 

 Котовська районна рада Одеської області ________________________________________________________
                                              (найменування головного розпорядника) 

2. 

__010116____
(КПКВК ДБ) 

 Котовська районна рада Одеської області _________________________________________________________
                                             (найменування відповідального виконавця) 

3. 

____________
(КПКВК ДБ) 

__010116________
(КФКВК) 

Районна програма з проведення конкурсу cільських рад з розвитку соціальної

Інфраструктурита благоустрою територій на період до 2014 року

                           (найменування бюджетної програми) 

4. Обсяг бюджетного призначення - ___6,0 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - __6,0 тис. гривень.

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми

 

Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96), Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI), Закон України

 «Про Державний бюджет Україна на 2012 рік», Закон України «Про місцеве самоврядування», Закон України «Про службу в органах

 місцевого самоврядування», наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 «Про

 паспорти бюджетних програм», рішення сесії від 12 грудня 2011 року № 115-VI «Про затверження районної програми з проведення

 конкурсу сільських рад з розвитку соціальної інфраструктури та блаустрою територій на період до 2014 року»

6. Мета бюджетної програми

Проведення  конкурсу сільських рад на кращий санітарний стан  та благоустрій територій проводиться з метою поліпшення

санітарного стану та благоустрою населених пунктів

Заохочення переможців районного етапу конкурсу сільських рад на кращий санітарний стан таблагоустрій територій

7. Завдання спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

N
з/п 

                                                                                Завдання 

  1

Забезпечення покращення санітарного стану, благоустрою населених пунктів району (погашення кредит. заборгованості)

 

8. Напрями використання бюджетних коштів:                                                         тис.грн

N
з/п 

Напрями використання бюджетних коштів 

півріччя 

рік 

загальний фонд 

спеці-
альний фонд 

разом 

загальний фонд 

спеці-
альний фонд 

разом 

загальний фонд 

спеці-
альний фонд 

разом 

     1

Здійснення витрат, пов’язаних з заохоченням переможців районного конкурсу

 

 

 

6,0

 

6,0

 

 

 

 

РАЗОМ

 

 

 

6,0

 

6,0

30,0

 

30,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Коди економічної класифікації видатків:

КЕКВ  

Назва згідно з економічною класифікацією видатків бюджету 

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

10. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми:

N
з/п 

Показники  

Одиниця виміру  

Джерело інформації  

півріччя 

рік 

загальний фонд 

спеці-
альний фонд 

разом 

загальний фонд 

спеці-
альний фонд 

разом 

затрат  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1

Кількість сільських рад

одиниць

 

 

 

 

18

 

18

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Кількість населених пунктів району

одиниць

 

 

 

 

61

 

61

2.2

Кількість переможців

одиниць

протокол

 

 

 

3

 

3

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Витрати на заохочення переможців районного конкурсу

 

 

тис.грн

Звіт

 

 

 

6,0

 

6,0

3.2

Витрати на заохочення 1 переможця

 

тис.грн

Звіт

 

 

 

2,0

 

2,0

4

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

Відсоток сільських рад, які прийняли участь в конкурсі

 

 

%

 

звіт

 

 

 

100,0

 

100,0

 

 

 

 

Заступник голови районної ради

                        О.В.Карауш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про нагородження працівників сільських закладів культури

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

 

КОТОВСЬКА РАЙОННА                                     КОТОВСЬКА РАЙОННА

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ                                             РАДА

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

03.02. 2014                               м. Котовськ                            №  73/14/6/14

 

Про нагородження працівників сільських закладів культури

 

          Відповідно до ст.22 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , на виконанням  «Програми розвитку  культури в Котовському районі на 2012 – 2016 роки» та за підсумками роботи   в 2013 році,  нагородити Грамотами районної державної адміністрації та районної ради переможців районного конкурсу:

 

1.1.Серед клубних закладів «Кращий клубний заклад - 2013 року»:

Піструїл  Юрія Борисовича                       - директора Будинку культури с.

                                                                        Мардарівка;

Піструїл Людмилу Василівну                   -  художнього керівника Будинку

                                                                         культури с. Мардарівка.

         1.2. Серед бібліотечних закладів «Краща бібліотека - 2013 року»;

Христич Валентину Іванівну завідуючу бібліотекою-філією № 35 Котовської ЦБС с. Станіславка

         2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого

заступника голови районної державної адміністрації Скуділо І.В. та заступника голови районної ради  Карауша О.В.

 

Голова районної                                                                             Голова районної державної адміністрації                                                                        ради

 

                          В.П.Синько                                                              О.М.Бордюжа

 

 

 

Про затвердження Програми сприяння розвитку громадянського суспільства в Котовському районі на 2014-2017 роки

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

КОТОВСЬКА РАЙОННА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Програми сприяння розвитку громадянського суспільства в Котовському районі

на 2014-2017 роки

Відповідно до п. 16 частини першої ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою створення умов для розвитку в Котовському районі інфраструктури громадянського суспільства, підвищення громадянської позиції населення та налагодження плідної співпраці органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування з громадськістю у вирішенні місцевих проблем і забезпеченні належної якості життя мешканців району, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму сприяння розвитку громадянського суспільства в Котовському районі на 2014-2017 роки (додається).

2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Погоріла І.А.) фінансувати районні програми, які затверджені в районному бюджеті на 2014 рік в межах наявного фінансового ресурсу.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань законності, прав людини, депутатської діяльності та етики (Білоус Л.М.).

Голова Котовської

районної ради                                                                                          О.М. Бордюжа


25 лютого 2014 року 

№298-VI

Додаток

до рішення районної ради

від 25.02. 2014 року

№ 298-VI

ПРОГРАМА

сприяння розвитку громадянського суспільства в Котовському районі

на 2014-2017 роки

ПАСПОРТ

Програми сприяння розвитку громадянського суспільства в Котовському районі на 2014-2017 роки

(назва програми)

1. Ініціатор розроблення програми Відділ комунікацій з громадськістю РДА

2. Розробник програми Відділ комунікацій з громадськістю РДА

3. Співрозробники програми (у разі наявності) Громадська рада при Котовській РДА

4. Відповідальний виконавець програми Відділ комунікацій з громадськістю РДА

5. Учасники програми Структурні підрозділи РДА, інститути громадянського суспільства

6. Термін реалізації програми 2014-2017 роки

6.1. Етапи виконання програми (для довгострокових програм) 2014, 2015, 2016, 2017 роки

7. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми -

8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, 0,0 грн.

у тому числі:

8.1. коштів місцевого бюджету 0,0 грн.

8.2 коштів інших джерел -

1. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

На сучасному етапі становлення України як демократичної, соціальної, правової держави важливого значення набувають процеси ефективної взаємодії органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства.

Така взаємодія повинна базуватися на партнерстві, взаємозацікавленості у досягненні цілей, пов'язаних з процесом демократизації усіх сфер державного управління і суспільного життя, соціально-економічним і духовним прогресом, всебічним забезпеченням захисту прав і свобод людини та громадянина.

В Котовському районі, як здебільшого по області і загалом в Україні, фіксується недостатній рівень розвитку громадянського суспільства, суспільно-значущої самодіяльної добровільної активності громадян. Громадська активність інститутів громадянського суспільства (далі – ІГС) дуже часто є відірваною від поточних суспільних процесів. Більшість громадян України, у т.ч. мешканців району, не входить до складу жодного ІГС та не бере участі в їх діяльності.

Вплив ІГС на органи влади та суспільні процеси є незначним та безсистемним, у т.ч. в питаннях, які стосуються вирішення проблем розвитку місцевих громад. Більшість інститутів громадянського суспільства не мають доступу до бюджетної фінансової підтримки для виконання своїх статутних завдань. Податкове навантаження не стимулює їх діяльність та підтримку з боку благодійників і меценатів. Механізми участі громадськості у вирішенні місцевих питань належним чином не імплементуються у публічне управління. Як підсумок, має місце низький рівень суспільно-корисної добровільної активності громадян.

До основних причин вказаних проблем належить: низький рівень усвідомлення громадянами демократичних механізмів участі та самоорганізації у процесі вирішення місцевих проблем; недосконалість місцевих механізмів сприяння розвитку громадянського суспільства; самоізольованість, слабка координованість та інституційна слабкість ІГС.

Інструментом вирішення проблем розвитку громадянського суспільства в Котовському районі може стати прийняття та реалізація районної Програми сприяння розвитку громадянського суспільства в Котовському районі на 2014-2017 роки (далі – Програма), яка дозволить закріпити на місцевому рівні механізми удосконалення процесу взаємодії органів влади та недержавних організацій. Програма розширить сферу відповідальності місцевих органів влади щодо сприяння розвитку громадянського суспільства, а також стане стимулом для його інститутів у налагодженні співпраці з органами влади і підсилить відповідальність за результативність цієї співпраці. Затвердження Програми підвищить значення громадської проблематики в поточній та довгостроковій діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, а також сприятиме розвитку активної громадянської позиції.

Причини виникнення проблем, які пропонується розв'язати програмним методом, визначаються сучасними процесами у функціонуванні органів місцевої влади, внутрішнього розвитку ІГС, їх фінансової та інституційної спроможності, а також різними аспектами забезпечення взаємодії між ними.

Прийняття і реалізація Програми забезпечить: визначення короткострокових, середньострокових та довгострокових пріоритетів місцевої влади у питаннях, які стосуються розвитку громадянського суспільства; консолідацію різних гілок місцевої влади та підвищення ефективності її зусиль у сфері формування громадської культури суспільства; створення цілісної системи соціального партнерства між місцевими органами влади та ІГС регіону; підвищення ефективності використання бюджетних ресурсів, спрямованих на розвиток громадянського суспільства, що також матиме позитивний вплив на залучення зовнішніх ресурсів на вирішення відповідних проблем.

2. Мета Програми

Головною метою Програми є створення умов для розвитку в Котовському районі інфраструктури громадянського суспільства, підвищення громадянської позиції населення та налагодження плідної співпраці органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування з громадськістю у вирішенні місцевих проблем і забезпеченні належної якості життя мешканців району.

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми

Програма передбачає проведення протягом 2014-2017 років заходів, спрямованих на залучення громадськості до процесів формування та реалізації державної та регіональної політики у межах району, розвиток різних форм співпраці влади та ІГС, підтримку їх ініціатив, вивчення громадської думки жителів району.

Досягнення мети Програми відбуватиметься у наступних аспектах: нормативно-правовий – удосконалення нормативно-правових актів з питань діяльності ІГС; фінансово-ресурсний – створення прозорих механізмів фінансової підтримки діяльності ІГС з боку місцевих органів влади, диверсифікація ресурсних джерел; інституційно-інфраструктурний – сприяння розвитку ІГС, їх взаємодії між собою, поінформованості, обміну досвідом; комунікаційний – налагодження комунікацій між органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та ІГС і суб'єктами господарювання; навчально-методичний – активна реалізація навчальних заходів для представників ІГС та працівників місцевих органів влади з сучасних методів роботи та способів взаємодії; інформаційний – створення спільного інформаційного простору по висвітленню діяльності місцевих органів влади та ІГС; контрольно-моніторинговий – здійснення систематичного моніторингу взаємодії органів місцевої влади та ІГС, громадського контролю і громадської експертизи, контролю за дотриманням принципів партнерства.

Фінансове забезпечення Програми не передбачено (додаток 1). Фінансування закладено в районному бюджеті на 2014 рік з урахуванням основних заходів, передбачених у відповідних районних програмах (додаток 2).

Строк виконання Програми – чотири роки (2014-2017 роки).

4. Напрями діяльності та заходи Програми

Напрями Програми передбачають взаємодію з консультативно-дорадчими органами, проведення публічних та інформаційних заходів щодо реалізації державної та регіональної політики, вивчення громадської думки, сприяння в реалізації конституційних прав мешканців району, підтримку ініціатив суб'єктів громадянського суспільства.

Заходи Програми передбачають проведення зустрічей та консультацій з громадськістю в рамках роботи консультативно-дорадчих органів при Котовській районній державній адміністрації та її структурних підрозділах, залучення громадських організацій до заходів, що проводяться місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підтримку їх ініціатив, популяризацію здобутків та потенціалу Котовського району, вивчення громадської думки жителів району (додаток 2).

5. Очікувані результати та ефективність Програми

Напрями діяльності Програми – це комплексна система програмних завдань, визначених для виконання і спрямованих на досягнення поставленої мети.

Програма є продуктом усвідомленого консенсусу місцевої влади та ІГС Котовського району. В основу проекту Програми покладений принцип зосередження зусиль на пріоритетних напрямах розвитку громадянського суспільства. Виходячи з цього, визначено чотири стратегічні напрями Програми:

Напрям 1. Активізація громадян та ІГС у контексті демократичних механізмів участі та самоорганізації у процесі вирішення місцевих проблем.

Напрям 2. Забезпечення належних умов для створення і діяльності ІГС в Котовському районі.

Напрям 3. Розвиток механізмів співпраці органів влади з ІГС у вирішенні пріоритетних проблем територіальних громад.

Напрям 4. Підвищення професійного рівня та інституційної спроможності ІГС та місцевих органів влади.

Основними завданнями Програми є: залучення громадськості до процесів формування та реалізації державної політики, реалізація у діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування району принципів відкритості, прозорості і публічності.

Показниками виконання завдань Програми є:

Напрям 1:

- кількість діючих ІГС (громадських та благодійних організацій, профспілкових організацій, творчих спілок, органів самоорганізації населення, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, громадських формувань з охорони громадського порядку та ін.);

- кількість і тематика звернень громадян з аналізом відповідно до чинного положення;

- кількість членів територіальних громад, які узяли участь у таких формах локальної демократії, як громадські слухання, загальні збори, місцеві ініціативи, місцеві референдуми тощо.

Напрям 2:

- кількість ІГС, які отримують фінансову підтримку з місцевого бюджету та від благодійників, обсяги цієї підтримки;

- кількість ІГС, які використовують приміщення комунальної власності на пільгових умовах;

- заходи і спрощення процедур легалізації ІГС у межах чинного законодавства, кількість ІГС, створених і легалізованих за звітний період.

Напрям 3:

- кількість населених пунктів, які впровадили механізм соціального замовлення;

- обсяги фінансових ресурсів, які на конкурсній основі реалізовані через механізм соціального замовлення, кількість проектів, реалізованих силами ІГС;

- кількість спільних акцій, проведених органами влади та ІГС у межах співпраці;

- кількість консультативно-дорадчих органів, робочих груп, піклувальних рад, приймальних комісій тощо, які діють в області за участю громадськості.

Напрям 4:

- кількість навчальних заходів, проведених за участю представників громадськості та органів влади;

- кількість учасників вказаних заходів;

Виконання Програми дасть змогу:

забезпечити конструктивну співпрацю місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з ІГС;

активізувати участь громадськості у формуванні та реалізації місцевої політики;

ураховувати пропозиції ІГС та думку громадськості у вирішенні завдань суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку територій;

інформувати жителів району про діяльність місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, ІГС.

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Загальну координацію та контроль за виконанням Програми здійснює керівництво районної державної адміністрації.

Відповідальним виконавцем Програми є відділ комунікацій з громадськістю Котовської районної державної адміністрації.

Громадський супровід виконання Програми здійснює Громадська рада при Котовській районній державній адміністрації – безпосередньо.

Додаток 1 до Програми

Ресурсне забезпечення Програми сприяння розвитку громадянського суспільства

в Котовському районі на 2014-2017 роки

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання програми

Усього витрат

на виконання програми, тис. грн.

2014 р

2015 р

2016 р

2017 р

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

районний бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

кошти не бюджетних джерел

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Додаток 2 до Програми

Напрями діяльності та заходи Програми сприяння розвитку громадянського суспільства

в Котовському районі на 2014-2017 роки

з/п Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) Перелік заходів програми Строк виконання заходу Виконавці Джерела фінансування Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн. у тому числі

Очікуваний результат

Всього 2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік

1. Сприяння утворенню та діяльності інститутів громадянського суспільства, у тому числі вдосконалення відповідного нормативно-правового забезпечення 1.1. Проведення консультацій з громадськістю, участь у засіданнях Громадської ради при Котовській районній державній адміністрації щодо значущих соціально-економічних та суспільно-політичних питань Відповідно до Орієнтовного плану роботи та консультацій Громадської ради при Котовській районній державній адміністрації Відділ комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації - - - - - - Аналіз і прогнозування суспільно-політичних процесів у регіоні, проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики

1.2. Сприяння запровадженню механізмів громадського контролю та експертизи силами ГР у певних галузях соціальної сфери Протягом 2014-2017 років Структурні підрозділи районної державної адміністрації - - - - - - Громадський контроль у галузях соціальної сфери, запобігання проявам корупції

1.3. Сприяння, у випадку ініціативи місцевого населення, створенню органів самоорганізації населення (ОСН) в населених пунктах без сільських рад та інститутів громадянського суспільства (далі - ІГС) у сільській місцевості Протягом 2014-2017 років Структурні підрозділи районної державної адміністрації - - - - - - Створення належних умов для формування та діяльності органів самоорганізації населення та ІГС у сільській місцевості

2. Сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики, здійсненню громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади 2.1. Залучення громадськості до обговорення соціально значущих питань, що виносяться на розгляд районної ради або затверджуються розпорядженнями голови райдержадміністрації Протягом 2014-2017 років Структурні підрозділи районної державної адміністрації - - - - - - Підвищення соціальної обґрунтованості актів, що приймає місцева влада

2.2. Вивчення громадської думки з соціально значущих питань в масштабах району Постійно Відділ комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації - - - - - - Виявлення пріоритетних соціальних проблем та громадська оцінка діяльності органів влади

2.3. Сприяння участі ІГС у розгляді звернень громадян За наявності ініціативи ІГС Відділ діловодства та контролю апарату районної державної адміністрації - - - - - - Взаємодія влади та громадськості, об'єктивне вивчення виникаючих проблем

2.4. Залучення представників ІГС до участі у районній спостережній комісії Щомісяця Сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної і мобілізаційної роботи, запобігання та виявлення корупції - - - - - - Взаємодія влади та громадськості, нагляд громадськості за виконанням владою функцій

2.5. Сприяння участі громадськості в загально районних урочистих заходах, мітингах, покладаннях квітів (державні свята, відкриття об'єктів тощо) Постійно Керівництво районної державної адміністрації

- - - - - - Залучення представників ІГС до участі в урочистих заходах, які проводяться в районі

2.6. Сприяння участі представників ІГС у виїзних прийомах громадян За окремим графіком Управління соціального захисту населення - - - - - - Взаємодія влади та громадськості, об'єктивне вивчення виникаючих проблем

3. Фінансова підтримка програм (проектів, заходів) інститутів громадянського суспільства 3.1. Програма надання фінансової підтримки Котовської районної організації Ветеранів України на 2014 рік Протягом визначеного періоду Керівництво районної державної адміністрації Районний бюджет 52,5 52,5 - - - Створення належних умов для функціонування ІГС

3.2. Фінансова підтримка Програми стимулювання та розвитку газети райради «Котовські вісті» на 2010-2015 рр. Протягом визначеного періоду Керівництво районної державної адміністрації Районний бюджет 220,0 110,0 110,0 - - Створення належних умов для висвітлення діяльності ІГС в районі

3.3. Фінансова підтримка Програми надання цільової адресної допомоги малозабезпеченим верствам населення району на 2014 рік Протягом визначеного періоду Керівництво районної державної адміністрації Районний бюджет 35,0 35,0 - - - Виявлення пріоритетних соціальних проблем, допомога соціально незахищеним верствам населення

3.4. Фінансова підтримка Програми соціальної підтримки громадян, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЄС на 2014 рік Протягом визначеного періоду Керівництво районної державної адміністрації Районний бюджет 1,0 1,0 - - - Створення належних умов для функціонування ІГС

3.5. Фінансова підтримка Програми правової освіти населення Котовського району Одеської області на 2014-2018 рр. Протягом визначеного періоду Керівництво районної державної адміністрації Районний бюджет 2,0 0,5 0,5 0,5 0,5 Створення умов для підвищення рівня правової освіти громадськості

3.6. Фінансова підтримка Програми щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2011-2016 рр. Протягом визначеного періоду Керівництво районної державної адміністрації Районний бюджет 3,0 1,0 1,0 1,0 - Виявлення пріоритетних соціальних проблем, допомога дітям з малозабезпечених сімей

3.7. Фінансова підтримка Програми підтримки молоді «Молодь Котовщини» на 2012-2015 рр. Протягом визначеного періоду Керівництво районної державної адміністрації Районний бюджет 2,0 1,0 1,0 - - Створення умов для розвитку молодіжної політики в районі, залучення молоді до співпраці з владою

3.8. Фінансова підтримка Програми соціальної підтримки ветеранів війни Котовського району на 2014 рік Протягом визначеного періоду Керівництво районної державної адміністрації Районний бюджет 1,0 1,0 - - - Створення належних умов для функціонування ІГС

4. Підтримка волонтерства та благодійництва 4.1. Сприяння розвитку молодіжного патріотичного руху в районі Протягом 2014-2017 років Відділ освіти - - - - - - Залучення небайдужих людей до волонтерської діяльності, розширення волонтерського руху

5. Сприяння підвищенню рівня громадянської та правової культури у суспільстві 5.1. Проведення, із залученням громадськості, занять, семінарів, нарад, інформаційних хвилинок, лекцій з правових та інших актуальних питань в освітніх закладах району, облаштування книжкових виставок, куточків правових знань Постійно Відділ освіти - - - - - - Створення умов для підвищення рівня громадянської та правової культури ІГС, підвищення освітнього рівня населення

району

5.2. Проведення, за участю громадськості, концертів, тематичних вечорів, книжкових виставок в закладах культури району (бібліотеки, будинки культури), облаштування куточків правових знань та історії рідного краю Постійно Відділ культури - - - - - - Залучення представників ІГС до участі в урочистих заходах, які проводяться в районі, культурний розвиток населення району

5.3. Проведення особистих прийомів громадян, прямих телефонних ліній, консультацій, роз'яснень з актуальних питань на сторінках газети «Котовські вісті», веб-сайті РДА Щотижня Юридичний сектор,

Відділ ведення Державного реєстру виборців - - - - - - Сприяння підвищенню рівня громадянської та правової культури у суспільстві

5.4. Проведення роз'яснювально-виховної роботи в сім'ях, які мешкають в районі Постійно Сектор у справах сім'ї, молоді та спорту;

Служба у справах дітей;

ЦСССДМ - - - - - - Виявлення пріоритетних соціальних проблем, допомога соціально незахищеним верствам населення

5.5. Сприяння участі молодіжних громадських організацій та їх об'єднань у реалізації державної молодіжної політики, організація та проведення спортивно-масових заходів Протягом 2014-2017 років Сектор у справах сім'ї, молоді та спорту - - - - - - Створення умов для розвитку молодіжної політики в районі, залучення молоді до співпраці з владою

Додаток 1

Додаток 1
До рішення Котовської райради
від 25.01.2014 № 277-VI 
Доходи районного бюджету на 2014 рік
(тис.грн.)
Код Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Разом у т.ч. бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6=(гр.3+гр.4)
10000000 Податкові надходження   7091,800 0,000 0,000 7091,800
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   7091,800 0,000 0,000 7091,800
11010000 Податок на доходи фізичних осіб   7091,800 0,000 0,000 7091,800
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 5453,200 0,000 0,000 5453,200
11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 173,600 0,000 0,000 173,600
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 1297,600 0,000 0,000 1297,600
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 167,400 0,000 0,000 167,400
20000000 Неподаткові надходження   35,000 1094,000 0,000 1129,000
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  30,000 0,000 0,000 30,000
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   30,000 0,000 0,000 30,000
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  30,000 0,000 0,000 30,000
24000000 Інші неподаткові надходження   5,000 0,000 0,000 5,000
24060000 Інші надходження   5,000 0,000 0,000 5,000
24060300 Інші надходження   5,000 0,000 0,000 5,000
25000000 Власні надходження бюджетних установ   0,000 1094,000 0,000 1094,000
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  0,000 259,000 0,000 259,000
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  0,000 98,500 0,000 98,500
25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності  0,000 140,000 0,000 140,000
25010400 Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)  0,000 20,500 0,000 20,500
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ   0,000 835,000 0,000 835,000
25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки  0,000 585,000 0,000 585,000
25020200 Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів 0,000 250,000 0,000 250,000
РАЗОМ ДОХОДІВ 7126,800 1094,000 0,000 8220,800
40000000 Офіційні трансферти   86265,890 571,81336 115,61336 86837,70336
41000000 Від органів державного управління   86265,890 571,81336 115,61336 86837,70336
41010000 Кошти, що надходять з інших бюджетів   233,200 0,000 0,000 233,200
41010600 Кошти, що надходять до районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів з міських (міст районного значення), селищних, сільських та районних у містах бюджетів   233,200 0,000 0,000 233,200
41020000 Дотації   37514,800 0,000 0,000 37514,800
41020100 Дотації вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам   37514,800 0,000 0,000 37514,800
41030000 Субвенції   48517,890 571,81336 115,61336 49089,70336
41030400 Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів  0,000 115,61336 115,613 115,613
41030600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям  41688,100 0,000 0,000 41688,100
41030800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових тери 1170,110 0,000 0,000 1170,110
41030900 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв`язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові пот 662,180 0,000 0,000 662,180
41031000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу  1586,200 0,000 0,000 1586,200
41034400 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах  0,000 456,200 0,000 456,200
41034500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій  2000,000 0,000 0,000 2000,000
41035000 Інші субвенції  7,500 0,000 0,000 7,500
41035600 Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів  800,000 0,000 0,000 800,000
41035800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих 603,800 0,000 0,000 603,800
ВСЬОГО ДОХОДІВ 93392,690 1665,81336 115,61336 95058,50336
Заступник голови Котовської районної ради О.В. Карауш

Про затвердження Програми соціальної підтримки інвалідів по зору на 2014 рік

 

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

КОТОВСЬКА РАЙОННА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про затвердження Програми соціальної підтримки

інвалідів по зору на 2014 рік

 

     Відповідно до п. 16 частини першої ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою покращення реалізації прав і задоволення потреб інвалідів на рівні з іншими громадянами, поліпшення умов їх життєдіяльності районна рада:

ВИРІШАЛА:

 1. 1.Затвердити  Програму соціальної підтримки інвалідів по зору на 2014 рік, далі Програма (додається).

 

 1. 2.Фінансовому  управлінню   районної    державної   адміністрації (Погоріла І.А.) при формуванні районного бюджету на 2014 рік передбачити кошти на фінансування заходів, визначених Програмою.

 

 1. 3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради  з питань освіти, охорони здоров’я, культури, спорту та молодіжної політики (Cай О.М.).                                                                          

 

Голова Котовської

районної ради                                                                                О.М. Бордюжа      

25 січня 2014 року

№  281 - VI

 

 

 

 

                                                         Додаток

                                                                                до рішення Котовської

                                                                    районної   ради

                                                                                  від  25 січня 2014 року

№ 281 - VI

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

  СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ  ІНВАЛІДІВ   

ПО ЗОРУ  НА 2014 РІК

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Котовськ

2014 рік

 

 

ПАСПОРТ

  ПРОГРАМИ   СОЦІАЛЬНОЇ  ПІДТРИМКИ  ІНВАЛІДІВ ПО ЗОРУ   НА 2014 РІК

 

1.

Ініціатор розроблення програми 

Котовська районна державна адміністрація

2.

Розробник програми 

Управління соціального захисту населення Котовської районної державної адміністрації

3.

Співрозробники програми ( у разі наявності)

Громадські організації інвалідів

4.

Відповідальний виконавець програми 

Управління соціального захисту населення Котовської районної державної адміністрації

5.

Учасники програми 

Котовська районна  державна адміністрація,  фінансове управління  районної  державної адміністрації, управління    соціального захисту населення райдержадміністрації.

6.

Термін реалізації програми 

Вересень 2014 року

6.1.

Етапи виконання програми (для довгострокових програм) 

-

7.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Районний бюджет

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, 

 

1,0 тис. грн.

 

у тому числі: 

 

8.1.

коштів районного  бюджету

1,0 тис. грн.

8.2

кошти інших джерел

-

 

 

Визначення проблеми, на розвязання якої спрямована Програма

Проблеми інвалідності пов’язані з наявністю чисельних соціальних бар’єрів, які не дозволяють особам з обмеженими фізичними можливостями активно включатись до життя суспільства й брати повноцінну участь у ній. Внаслідок цього діти та дорослі живуть в умовах, які ведуть до приниження їх гідності та сегрегації.

Незважаючи на зрушення у створенні умов для повноцінної життєдіяльності інвалідів, залишається невирішеним ряд проблем та завдань, спрямованих на забезпечення рівних можливостей у повсякденному житті і діяльності.

На сьогоднішній день на території Котовського району мешкає 43 інваліда по зору.

Інваліди повинні користуватися нарівні зі здоровими людьми всіма благами, відчувати себе повноправними членами суспільства. Серед інвалідів нашого району багато творчо обдарованих особистостей, які бажають навчатися, працювати. Це дало б їм можливість не тільки забезпечувати власне життя, не бути тягарем для родини, але й вносити посильний вклад у розвиток суспільства.

Мета Програми

      Метою Програми є забезпечення реалізації прав і задоволення соціальних  потреб інвалідів нарівні з іншими громадянами, поліпшення умов їх життєдіяльності, в тому числі:

 1. 1.Матеріальна і натуральна допомога;
  1. 2.Соціальна підтримка інвалідів по зору.

 

 

Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем

Програма спрямована на поступове вирішення основних проблем інвалідів по зору у сфері їх соціального захисту.

Проблеми передбачається розв'язати шляхом:

- забезпечення державних гарантій з питань соціального захисту інвалідів по зору;

- формування комплексної системи соціального захисту громадян, які потребують соціальної підтримки;

- удосконалення системи надання соціальної допомоги найбільш вразливим інвалідам по зору;

- підвищення якості соціального обслуговування зазначених громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах;

Програму передбачається виконати протягом  2014 року.

Фінансування на реалізацію заходів програми планується в сумі 1,0 тис. грн. (додаток 1).

 

 

 

Напрями діяльності та заходи Програми

Основними напрямками Програми визначено:

Розв’язання проблем інвалідів по зору, підвищення рівня та якості життя, посилення уваги до їх потреб, сприяння роботи у розв’язанні проблем побутового характеру вищевказаної категорії людей, забезпечення реалізації їх конституційних правТаблиця додаток 2.

 

Очікувані результати та ефективність Програми

Виконання Програми забезпечить:

Підвищення соціального рівня життєдіяльності інвалідів по зору, забезпечення особливих потреб, формування поваги до їх прав, особистості та гідності.  

створення інформаційного поля щодо висвітлення проблемних питань життєдіяльності громадян з особливими потребами;

    тісна взаємодія у вирішенні важливих проблемних питань життєдіяльності з громадськими організаціями.

 

Координація та контроль за виконанням Програми

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань виконавцями, зазначеними у Програмі.

Координація роботи із забезпечення виконання Програми покладається на управління соціального захисту населення райдержадміністрації.

         Контроль за виконанням Програми здійснює Котовська районна рада. Поточний контроль за ходом реалізації Програми здійснює відповідна постійна депутатська комісія районної ради.

 

 

 

Заступник голови

районно ради                                                                                   О.В. Карауш

 

 

 

 

 


 

 

Додаток до програми 1

 

Ресурсне забезпечення Програми

 СОЦІАЛЬНОЇ  ПІДТРИМКИ ІНВАЛІДІВ   

НА 2014 РІК

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Усього

витрат

(тис. грн.)

2014 рік

вересень

Усього   за програмою:

1,0

1,0

місцевий бюджет в т.ч.

1,0

1,0

             -  районний бюджет

1,0

1,0

             - сільський бюджет

0,0

0,0


 

                 

                                                                 Додаток до програми 2

 

Напрями діяльності та заходи

  ПРОГРАМИ  СОЦІАЛЬНОЇ  ПІДТРИМКИ  ІНВАЛІДІВ   НА 2014 РІК


з/п

Найменування

заходу

Відповідальні за виконання заходів

Строк виконання заходу

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування  (тис. грн.)

Очікуваний результат

                           Вересень 2014 року

1.

Надання матеріальної допомоги на придбання палива інвалідам по зору

Управління соціального захисту населення

 

Вересень 2014 року

 

Районний бюджет

 

1,0

 

Покращення соціального захисту інвалідів по зору

 

 

 

 

 

Про затвердження Програми соціальної підтримки ветеранів війни району на 2014 рік

 

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

КОТОВСЬКА РАЙОННА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про затвердження Програми соціальної підтримки

ветеранів війни району на 2014 рік

 

     Відповідно до п. 16 частини першої ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою реалізації  Стратегії подолання бідності, затвердженої Указом Президента України від 15 серпня 2001 року № 637/2001, районна рада

 

ВИРІШАЛА:

 

 1. 1.Затвердити Програму соціальної підтримки ветеранів війни району на 2014 рік (далі – Програма), що додається.

 

 1. 2.Фінансовому  управлінню   районної    державної   адміністрації (Погоріла І.А.) при формуванні районного бюджету на 2014 рік передбачити кошти на фінансування Програми соціальної  підтримки ветеранів війни на 2014 рік.

 

 1. 3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради  з питань освіти, охорони здоров’я, культури, спорту та молодіжної політики.     

                                                                                                     

 

 

Голова Котовської

районної ради                                                                                       О.М. Бордюжа

 

25 січня 2014 року

№ 280 - VI

                                                           Додаток

                                                                                до рішення Котовської

                                                                    районної   ради

                                                                                  від  25 січня 2014 року

№ 280 - VI

 

 

 

 

 

  ПРОГРАМА

  СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ  ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ РАЙОНУ

НА 2014 РІК

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Котовськ

2014 рік

 

 

 

 

ПАСПОРТ

Програми соціальної підтримки ветеранів війни району на 2014 рік

 

1.

Ініціатор розроблення програми 

Котовська районна державна адміністрація

2.

Розробник програми 

Управління соціального захисту населення РДА

3.

Співрозробники програми

( у разі наявності)

-

4.

Відповідальний виконавець програми 

Управління соціального захисту населення РДА

5.

Учасники програми 

Котовська районна  державна адміністрація,  фінансове управління  районної  державної адміністрації, управління    соціального захисту населення райдержадміністрації.

6.

Термін реалізації програми 

 2014 р.

6.1.

Етапи виконання програми (для довгострокових програм) 

-

7.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Районний бюджет

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, 

 

-

 

у тому числі: 

 

8.1.

коштів районного  бюджету

-

8.2

коштів інших джерел

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ,

НА РОЗВ”ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

 

Програма  розроблена на виконання Закону України  „Про статус ветеранів війни гарантії їх соціального захисту».

Програма надасть можливість   надати матеріальну  допомогу   соціально незахищеним ветеранам війни. Сьогодні є  великою  проблемою недофінансування   статей закону,  тому виникла  необхідність   у розробці  Програми   соціальної  підтримки  ветеранів  війни  на 2014 рік.

 

МЕТА  ПРОГРАМИ

 

     В районі вирішуються питання щодо  ефективної соціальної політики, перетворення її не на словах, а на ділі на справжній державний пріоритет, надійного забезпечення гарантованих Конституцією України невід’ємних прав громадян у сфері покращення соціального захисту. Це особливо важливо саме сьогодні. Коли власні суспільні проблеми посилюються і серйозними глобальними викликами: постійним зростанням цін на паливо-енергетичні ресурси тощо.

Програма передбачає систему соціальних  заходів, спрямованих на посилення соціальної підтримки ветеранів  війни у 2014році.

 

ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ, СТРОКИ ТА   ЕТАПИ ВИКОНАННЯ

 

       Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 р. №117 в районі створено Єдиний державний реєстр пільговиків, який станом на  1 січня  2014 року налічує 1036 ветеранів Великої вітчизняної війни. Інформація в Єдиному  Державному Автоматизованому Реєстрі  Пільговіків  підтримується в актуальному стані.

           Існуюча соціальна ситуація обумовлює удосконалення районної системи соціальної підтримки ветеранів шляхом:

 • Створення додаткових соціальних гарантій за рахунок коштів районного бюджету, покращення життєдіяльності соціально вразливих верств населення району;
 • Сприяння  подальшому формуванню комплексної системи соціального захисту ветеранів війни  та їх медичному забезпеченню.

Програма виконуватиметься  протягом  2014 року.

Фінансування на реалізацію програми передбачається в сумі 1,0 тис.грн. (додаток 1).

 

      НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

Основними напрямками Програми визначено:

Розв’язання проблем ветеранів війни, підвищення рівня та якості життя, посилення уваги до їх потреб, сприяння роботи у розв’язанні проблем побутового характеру вищевказаної категорії людей, забезпечення реалізації їх конституційних прав.  Додаток 2.

 

 

ОЧІКУВАНІ  РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГРАМИ

 

Виконання Програми забезпечить:

Підвищення соціального рівня життєдіяльності , забезпечення особливих потреб ветеранів війни, формування поваги до їх прав, особистості.  

Надання соціальної підтримки, пільг, передбачених діючим законодавством.

   

КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

 

Виконання Програми здійснюється управлінням соціального захисту населення, шляхом реалізації її заходів і завдань.

Координація роботи із забезпечення виконання Програми покладається на управління соціального захисту населення райдержадміністрації.

         Контроль за виконанням Програми здійснює Котовська районна рада. Поточний контроль за ходом реалізації Програми здійснює відповідна постійна депутатська комісія районної ради.

 

 

 

Заступник голови

районно ради                                                                                   О.В. Карауш

 

 

 

 


Додаток до програми1

Ресурсне забезпечення

Програми соціальної підтримки ветеранів війни району на 2014 рік

  

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Усього

витрат

(тис. грн.)

2014 рік

вересень

Усього   за  програмою:

1,0

1,0

районний бюджет

1,0

1,0

                                Додаток до програми 2

Напрями діяльності та заходи районної програми 

 

Програми соціальної підтримки ветеранів війни району на 2014 рік


з/п

Найменування

заходу

Відповідальні за виконання заходів

Строк виконання заходу

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування  (тис. грн.)

Очікуваний результат

                           Вересень 2014 року

1.

Надання матеріальної допомоги (грошова, промисловими, продуктовими наборами)

Управління соціального захисту населення

вересень 2014 року

Районний бюджет

1,0

Покращення соціального захисту ветеранів війни

 

Про затвердження програми правової освіти населення Котовського району Одеської області на 2014 – 2018 роки


 УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

КОТОВСЬКА РАЙОННА РАДА

 РІШЕННЯ

Про затвердження програми правової освіти

населення Котовського району Одеської області

на 2014 – 2018 роки

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указу Президента України від 18 жовтня 2001 року № 992/2001 «Про Національну  програму правової освіти населення», з метою підвищення рівня правової освіти населення Котовського району, створення належних умов для забезпечення їх конституційного права  знати свої права і обов’язки районна рада

ВИРІШИЛА:

 1. 1.Затвердити програму правової освіти населення Котовського району Одеської області на 2014 – 2018 роки (далі – Програма), що додається.
 2. 2.Котовській районній державній адміністрації при формуванні проектів районного бюджету  щорічно передбачати кошти на фінансування видатків та виконання заходів, передбачених Програмою в межах фінансового ресурсу.
 3. 3.Відділу фінансового управління районної державної адміністрації (Погорілій І.А.) здійснювати фінансування через відділ освіти районної державної адміністрації у вигляді придбання спеціальних видань (навчальні посібники, інформаційні бюлетні, пам’ятки, тощо) з роз’яснення чинного законодавства.
 4. 4.Координація за ходом виконання Програми покладається на Котовське міжрайонне управління юстиції Одеської області та відділ освіти Котовської районної державної адміністрації.
 5. 5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з питань законності і прав людини, регламенту, депутатської діяльності та етики (Білоус Л.М.).

Голова Котовської

районної ради                                                                                 О.М. Бордюка

25 січня 2014 року

№ 283-VI

Додаток

до рішення районної  ради 

від 25 січня 2014 року

№ 283-VI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма

правової освіти населення Котовського району Одеської області на 2014-2018 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОТОВСЬК – 2014

1. Паспорт Програми правової освіти населення Котовського району

Одеської області на 2014-2018 роки

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Котовське міжрайонне управління юстиції в Одеській області

2.

Розробник програми

Котовське міжрайонне управління юстиції в Одеській області

3.

Співрозробники програми (у разі наявності)

-

4.

Відповідальний виконавець програми

 Котовське міжрайонне управління юстиції в Одеській області

5.

Учасники програми

Структурні підрозділи Котовської районної державної адміністрації: відділ освіти, відділ культури і туризму, Котовське міжрайонне управління юстиції в Одеській області

6.

Термін реалізації програми

2014-2018 роки

6.1.

Етапи виконання програми (для довгострокових програм)

I етап – 2014-2016 роки,

II етап – 2017-2018 роки

7.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

районний бюджет

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,

2 тис. 500 грн.

 

у тому числі:

 

8.1.

коштів районного бюджету

 

2 тис. 500 грн.

8.2.

коштів інших джерел

-

 

 

 

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої

спрямована Програма

 

Становлення України як демократичної, правової держави, формування засад громадянського суспільства зумовлюють необхідність підвищення рівня правової культури населення, потребують вирішення питання подальшого розвитку правосвідомості населення, подолання правового нігілізму, задоволення потреб громадян в одержанні знань про право. Це може бути забезпечено, насамперед, шляхом удосконалення правової освіти населення.

Національна програма правової освіти населення, затверджена Указом Президента України від 18 жовтня 2001 року № 992/2001, передбачає подальше створення необхідних умов для набуття широкими верствами населення правових знань та навичок у їх застосуванні, забезпечення доступу громадян до джерел правової інформації, а також визначає основні напрями правоосвітньої діяльності та першочергові заходи щодо їх реалізації.

Відповідно до статті 59 Конституції України кожен має право на правову допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно.

У сучасному світі рівень правового захисту прав та свобод людини і громадянина є ключовим показником демократизму суспільства і держави. У демократичній, правовій державі кожне право особи, закріплене належним чином, забезпечується всією повнотою влади.

Підвищення рівня правової поінформованості населення, а також забезпечення доступу населення району до актуальної інформації про державу і право здійснюється шляхом висвітлення актуальних правових питань, змін в чинному законодавстві у засобах масової інформації, виготовлення та розповсюдження спеціальних видань (інформаційних бюлетенів, пам’яток, посібників, буклетів тощо) правороз’яснювального спрямування, які сприяють самоосвіті населення з питань держави і права.

   Брак коштів на реалізацію програм компенсується тісною співпрацею усіх зацікавлених підприємств, установ, організацій району, яка координується районною МКМР з правової освіти населення. В рамках виконання програм організовано та проведено більш як 100 заходів, за участі:

-  відділ освіти Котовської райдержадміністрації;

- Котовська міжрайонна прокуратура;

- КМСД ГУМВС України в Одеській області;

- КМСД ЛВ ВС на станції Котовськ;

- сектор ДІМ ГУМВС України в Одеській області;

- служба у справах дітей Котовської райдержадміністрації ;

- юридичний сектор Котовської райдержадміністрації;

- відділ культури Котовської райдержадміністрації;

- Котовська районна організація «Комітет виборців України»;

- Центр Права м. Котовськ.

        Серед них: семінар-тренінг для сільських активістів «Протидія та боротьба з корупцією на місцевому рівні», «Проблеми з отримання громадянства та шляхи їх вирішення», «Поширення серед населення ідей нетерпимості до проявів корупції, пропагування переваг правомірної поведінки в усіх сферах суспільного життя». семінар-практикум для вчителів предмету «Правознавство» на тему: «Нетрадиційні методи «активного навчання» на уроках з предмету «Правознавство», круглий стіл для активістів сільських громад та посадових осіб органів місцевого самоврядування «Правові аспекти захисту права на землю», круглий стіл «Безоплатна правова допомога  – реалії сьогодення», «Реалізація Закону України «Про громадські об’єднання» круглий стіл «Соціальний захист  молоді», екскурсії-зустрічі до  ЛВ ВС на станції Котовськ,  Котовського МРУЮ, Котовського міськрайонного суду.

В цілому проведений аналіз стану правової освіти в Котовському  районі Одеської області свідчить про стабільну та активну роботу на шляху удосконалення правової освіти населення.

Однак, зважаючи на те, що стан правової освіти, правової свідомості та правової культури суспільства суттєво відстає від європейських стандартів, існує гостра проблема нігілістичного ставлення громадян до права і правових цінностей, що охороняються державою, залишається значною кількість правопорушень.

У зв’язку з цим виникає потреба посилення ролі правової освіти, формування високого рівня правової культури суспільства і кожної людини, здатної до сприйняття інноваційних процесів у суспільстві.

 

3. Визначення мети Програми

 

Метою Програми є підвищення загального рівня правової культури та вдосконалення системи правової освіти населення району, набуття громадянами необхідного рівня правових знань, формування у них поваги до права.

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

 

Основними шляхами і засобами реалізації Програми є:

 • утвердження гуманістичних правових ідей, загальнолюдських та національних правових цінностей, високих моральних засад у суспільному житті;
 • визнання правової освіти населення одним із основних чинників формування високої правосвідомості і правової культури окремих громадян та всього суспільства;
 • активна участь в організації і здійсненні заходів із правової освіти населення органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, навчальних та культурних закладів, міжвідомчих координаційно-методичних рад з правової освіти населення, видавництв та видавничих організацій, засобів масової інформації в тому числі спільне проведення заходів зазначеними особами;
 • органічне поєднання правової освіти із загальною середньою, професійно-технічною і вищою освітою;
 • розроблення сучасної методологічної бази для реалізації усіх напрямів і форм правоосвітньої діяльності;
 • надання правової освіти навчальними закладами на платній та безоплатній основі;
 • поліпшення умов для здійснення творчої, благодійної та іншої суспільно корисної діяльності у сфері правової освіти;
 • залучення громадян до участі в удосконаленні системи правової освіти;
 • сприяння самоосвіті населення з питань права і держави;
 • забезпечення відкритості правової інформації, доступу всіх верств населення до її джерел;
 • безпосередня участь юристів у поширенні правових знань.

Фінансування Програми здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок коштів, виділених в установленому порядку з районного бюджету.

Обсяги фінансування уточнюються під час складання проекту районного бюджету на відповідний рік в межах наявного фінансового ресурсу.

Ресурсне забезпечення Програми правової освіти населення Котовського району Одеської області на 2014-2018 роки наведено в додатку 1 до Програми.

Програма складена на період 2014-2018 років та поділяється на 2 етапи: I етап – 2014-2016 роки, II етап – 2017-2018 роки.

 

5. Напрями діяльності та заходи Програми

 

Основними завданнями Програми є:

 • підвищення рівня правової підготовки населення;
 • створення належних умов для набуття громадянами знань про свої права, свободи і обов’язки;
 • широке інформування населення про правову політику держави та законодавство;
 • забезпечення вільного доступу громадян до джерел правової інформації;
 • вдосконалення системи правової освіти населення, збереження та розвиток вітчизняних традицій у цій сфері.

Напрямами Програми визначено:

 • координаційно-методична діяльность у сфері правової освіти населення;
 • підвищення рівня викладання правових дисциплін у навчальних закладах району;
 • здійснення комплексу правоосвітніх заходів виховного, навчального та інформаційного характеру для учнівської та студентської  молоді;
 • інформування населення через засоби масової інформації про актуальне законодавство та його реалізацію.

Напрями діяльності та заходи Програми правової освіти населення Котовського району Одеської області на 2014-2018 роки наведені у додатку 2 до Програми району.

 

6. Очікувані результати та ефективність Програми

 

Реалізація Програми сприятиме:

 • підвищенню рівня правової культури населення Котовського району;
 • підвищенню ефективності та стимулювання активізації діяльності місцевих МКМР;
 • набуттю студентами-юристами навичок правозастосування;
  • підвищенню кваліфікації працівників юридичних служб;
  • формуванню у громадян поваги до права, загальнолюдських, правових цінностей, а також подоланню правового нігілізму;
  • наданню сучасної методологічної бази навчальним закладам для реалізації усіх напрямів і форм правоосвітньої діяльності;
  • набуттю нових знань про зміни чинного законодавства, про практику застосування законодавства;
  • сприянню самоосвіті населення з питань держави і права;
  • підвищенню рівня правової поінформованості населення.

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Відповідальним виконавцем Програми є Котовське міжрайонне  управління юстиції в Одеській області.

Після закінчення встановленого строку виконання Програми, не пізніше ніж у двомісячний строк, Котовське міжрайонне управління юстиції в Одеській області складає підсумковий звіт про результати її виконання та подає його на розгляд Котовській районній ради разом із пояснювальною запискою.

Контроль за виконанням  Програми здійснює Котовська районна рада. Поточний контроль за ходом реалізації Програми здійснює постійна комісія районної ради з питань законності і прав людини, регламенту, депутатської діяльності та етики.

 

Заступник голови

районної ради                                                                                      О.В. Карауш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 до Програми

 

Ресурсне забезпечення

 Програми правової освіти населення Котовського району Одеської області на 2014-2018 роки

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

 

Етапи виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми (тис. грн.)

 

I

II

2014 рік

2015 рік

2016 рік

 

2017 рік

 

2018 рік

 

Усього  тис. грн., у тому числі

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

2,5

- районний  бюджет

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

2,5

 

 

 

 

 

 


Додаток 2 до Програми

Напрями діяльності та заходи

Програми правової освіти населення Ктовського району Одеської області на 2014-2018 роки

 

 

№ з/п

Перелік заходів програми

 

Строк виконання заходу

 

Виконавці

Джерела фінансу-вання

 

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн.,

у тому числі:

Очікуваний результат

Всього

I етап

II етап

2014 рік

2015 рік

2016 рік

2017 рік

2018 рік

I. Координаційно-методична діяльності у сфері правової освіти населення

 

1.1.

Координація діяльності органів влади у сфері правової освіти населення району в рамках роботи районної міжвідомчої координаційно-методичної ради

2014-2018 роки

Котовське міжрайонне управління юстиції

 

 

___

 

 

 

 

 

___

 

 

___

 

 

___

 

 

___

 

 

___

 

 

___

Підвищення рівня правової культури

населення

1.2.

Забезпечення проходження практики студентською молоддю, яка навчається в юридичних навчальних закладах

2014-2018 роки

Котовське міжрайонне управління юстиції

 

 

___

 

 

___

 

 

___

 

 

___

 

 

___

 

 

___

 

 

___

Набуття студентами-юристами навичок правозастосування

1.3.

Вивчення попиту на юридичну літературу в навчальних закладах, на підприємствах, в організаціях

2014-2018 роки

Відділ культури та туризму райдержадміністрації,

Котовське міжрайонне управління юстиції

 

 

___

 

 

___

 

 

___

 

 

___

 

 

___

 

 

___

 

 

___

Визначення популярних видань та видавництв правового спрямування

1.4.

Проведення постійно діючих семінарів щодо підвищення кваліфікації працівників юридичних служб

2014-2018 роки

Котовське міжрайонне управління юстиції

 

 

___

 

 

___

 

 

___

 

 

___

 

 

___

 

 

___

 

 

___

Підвищення кваліфікації працівників юридичних служб

1.5.

Організація проведення конференцій, семінарів, тощо з питань підвищення рівня правової культури громадян.    

Організація роботи щодо правової освіти громадян у бібліотеках району шляхом проведення книжкових виставок, оглядів юридичної літератури та інформування про нові видання

2014-2018 роки

Відділ освіти райдержадміністрації, відділ культури та туризму райдержадміністрації,

Котовське міжрайонне управління юстиції

 

 

___

 

 

___

 

 

___

 

 

___

 

 

___

 

 

___

 

 

___

Підвищення рівня правової культури населення району

1.6.

Проведення заходів з поширення серед населення знань про право і державу, інформування громадян про правову політику держави, стан законності і правопорядку, забезпечення прав і свобод людини

2014-2018 роки

Котовське міжрайонне управління юстиції

 

 

___

 

 

___

 

 

___

 

 

___

 

 

___

 

 

___

 

 

___

Формування у громадян поваги до права, загальнолюд-ських правових цінностей, а також подолання правового нігілізму

II. Підвищення рівня викладання правових дисциплін у навчальних закладах області

2.1.

Вивчення та аналіз стану викладання правових дисциплін у навчальних закладах, розроблення заходів щодо покращення викладання правових дисциплін

 

2014-2018 роки

Відділ освіти райдерж-адміністрації,

 Котовське міжрайонне управління юстиції

 

 

___

 

 

___

 

 

 

 

 

___

 

 

 

 

 

___

 

 

 

 

 

___

 

 

 

 

 

___

 

 

 

 

 

___

 

 

 

Підвищення рівня викладання правових дисциплін у навчальних закладах

2.2.

Розроблення методичних матеріалів  щодо поліпшення стану викладання правових дисциплін у навчальних закладах

2014-2018 роки

Відділ освіти райдерж-адміністрації,

 Котовське міжрайонне управління юстиції

 

 

___

 

 

___

 

 

___

 

 

___

 

 

___

 

 

___

 

 

___

Надання сучасної методологічної бази навчальним закладам для реалізації усіх напрямів і форм правоосвітньої діяльності

2.3.

Проведення підвищення кваліфікації викладачів правознавства загальноосвітніх навчальних закладів.

Забезпечення проведення навчально-методичних семінарів для викладачів правових дисциплін загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів із залученням наукових працівників та фахівців-практиків у галузі права

2014-2018 роки

Відділ освіти райдерж-адміністрації,

 Котовське міжрайонне управління юстиції

 

___

 

___

 

___

 

___

 

___

 

___

 

___

Підвищення якості підготовки викладачів правових дисциплін та ефективності викладання правознавчих курсів у навчальних закладах. Набуття нових знань про зміни чинного законодавства, про практику застосування законодавства

III. Здійснення комплексу правоосвітніх заходів виховного, навчального та інформаційного характеру

для учнівської та студентської  молоді

3.1.

Проведення у жовтні до Дня юриста та у грудні до Дня прав людини тижнів правових знань.

Проведення учнівських конференцій та круглих столів з актуальних питань правової освіти

2014-2018 роки

Відділ освіти райдерж-адміністрації, відділ у справах сімї, молоді та спорту райдержадміністрації,

 Котовське міжрайонне управління юстиції

 

 

 

___

 

 

___

 

 

___

 

 

___

 

 

___

 

 

___

 

 

___

Підвищення рівня правової освіти учнівської та студентської молоді

3.2.

Проведення конкурсу на краще знання Конституції України серед старших класів загальноосвітніх навчальних закладів району

2014-2018 роки

Відділ освіти райдерж-адміністрації,

Котовське міжрайонне управління юстиції

 

___

___

___

___

___

___

___

Підвищення рівня знань Конституції України учнівської молоді

3.3.

Проведення правової  вікторини «Майбутній юрист» серед випускників загальноосвітніх навчальних закладів району

2014-2018 роки

Головне управління юстиції в Одеській області

___

 

 

 

 

 

 

Підвищення рівня правової освіти учнівської молоді

3.4.

Проведення анкетування учнівської та студентської молоді з метою виявлення знань чинного законодавства

2014-2018 роки

Відділ освіти райдерж-адміністрації,

Котовське міжрайонне управління юстиції

 

 

 

___

 

 

___

 

 

___

 

 

___

 

 

___

 

 

___

 

 

___

Виявлення рівня правової освіти учнівської та студентської молоді

 

3.5.

Проведення тижнів, декад показу кінофільмів за морально-правовою тематикою, організація занять молоді у кінолекторіях

2014-2018 роки

Відділ освіти райдерж-адміністрації, відділ культури та туризму,

Котовське міжрайонне управління юстиції

 

 

___

 

 

 

 

___

 

 

___

 

 

___

 

 

___

 

 

___

 

 

___

Підвищення рівня правової поінформова-ності молоді

IV. Інформування населення області через засоби масової інформації про актуальне законодавство та його реалізацію

4.1.

Сприяння розміщенню статей на правову тематику в районній газеті «Котовські вісті» та в мережі Інтернет на веб-сайті адміністрації

2014-2018 роки

Котовське міжрайонне управління юстиції Районна міжвідомча координаційно-методичної рада

 

___

 

___

 

___

 

___

 

___

 

___

 

___

Підвищення рівня правової поінформова-ності населення району

4.2.

Забезпечення випуску та розповсюдження спеціальних видань (навчальні посібники, інформаційні бюлетні, пам’ятки, тощо) з роз’яснення чинного законодавства та забезпечення необхідного фінансування

2014-2018 роки

Котовське міжрайонне управління юстиції, Відділ освіти райдержадміністрації,

Відділ комунікацій з громад кістю  апарату райдержадміністрації

Районний

бюджет

2,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Підвищення рівня правової поінформова-ності населення

4.3.

Сприяння проведенню інформаційної та роз’яснювальну роботи серед населення з питань захисту прав дітей та жінок

2014-2018 роки

Котовське міжрайонне управління юстиції,

відділ освіти райдержадміністрації,

відділ у справах сім»ї, молоді та спорту райдержадміністрації,

служба  у справах дітей райдержадміністрації,

Котовський МВ ГУМВС в Одеській області

-

-

-

-

-

-

-

Забезпечення дотримання законодавства про права дітей на гендерну рівність

 

Всього за Програмою

районний бюджет

 

2,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

 

 

 

 

Про плату за користування земельними ділянками до укладення договорів оренди на території Котовського району

У К Р А Ї Н А

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

КОТОВСЬКА РАЙОННА РАДА

 

Р І Ш Е Н Н Я

Про плату за користування земельними ділянками до укладення

договорів оренди на території Котовського району

 

З метою врегулювання механізму реалізації принципу платності використання земельного фонду Котовського району, залучення додаткових коштів до бюджетів сільських рад для успішної реалізації програм соціально-економічного розвитку району та реалізації принципу платності використання земельних ресурсів, а також впорядкування питання відшкодування збитків за фактичне користування земельними ділянками сільськогосподарського призначення або їх частинами без належно оформлених правовстановлюючих документів на них, відповідно до положень Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про оренду землі», Постанови Кабінету Міністрів України від 19.04.1993 р. №284 «Про порядок відшкодування збитків власників землі та землекористувачам», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Встановити, що в разі використання земельної ділянки сільськогосподарського призначення без документів, які посвідчують право на неї, з моменту її включеня до переліку земельних ділянок державної власності, які будуть виставлені на земельні торги до моменту виготовлення, погодження та затвердження в установленому законодавством порядку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки її державної реєстрації та виставлення окремим лотом на земельні торги користувач земельної ділянки сплачує до бюджету втрати від недоотримання коштів за користування земельною ділянкою у розмірах, визначених відповідним договором між таким користувачем та державою в особі Котовської районної державної адміністрації.

Встановити наступний розмір суми втрат від недоотримання коштів за користування земельною ділянкою сільськогосподарського призначення:

 

-  за 1 га ріллі, пасовищ, сіножать – 250 грн. на рік;

 

-  за 1 га землі під господарськими будівлями та дворами  – 2815 грн. на рік;

 

2. Встановити, що вразі використання нерозподіленої (невитребуваної) земельної ділянки сільськогосподарського призначення колишніх КСП без документів, які посвідчують право на неї на  строк  до  моменту отримання їх власниками державних  актів  на  право  власності  на земельну ділянку користувач земельної ділянки сплачує до бюджету втрати від недоотримання коштів за користування земельною ділянкою у розмірі 250 грн. за 1 га на рік, згідно договору між таким користувачем та державою в особі Котовської районної державної адміністрації.
 

3.Затвердити  форму Договору про відшкодування втрат бюджету від недоотримання коштів за фактичне землекористування (додаток № 1).

4. Доручити юридичному сектору апарату Котовської районної державної адміністрації здійснювати підготовку проектів договорів про відшкодування втрат бюджету від недоотримання коштів за фактичне землекористування, реєстрацію цих договорів та контроль за платою.

5. Зобов’язати голову Котовської районної державної адміністрації  укласти договори про відшкодування втрат бюджету від недоотримання коштів за фактичне землекористування.

 

Голова  Котовської

районної ради                                                                                  О.М. Бордюжа

 

25 січня 2014  року

 

№ 287 - VI

 

Про звернення Котовської районної ради до Президента України, політичних партій щодо відновлення стабільності та злагоди у державі


 УКРАЇНА

 ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

КОТОВСЬКА РАЙОННА  РАДА

 

 РІШЕННЯ

 

Про звернення Котовської районної ради до Президента України, політичних партій щодо відновлення стабільності та злагоди у державі

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», дбаючи про збереження в державі законності та порядку, злагоди та стабільності, забезпечення прав і свобод людини, гарантованих Конституцією України, районна рада, виражаючи волю територіальних громад Котовського району,

 

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Схвалити текст звернення Котовської районної ради до Президента України, політичних партій (додається).

2. Надіслати звернення до Президента України.

3. Опублікувати звернення в місцевих друкованих ЗМІ «Котовські вісті» та «Эхо недели».

 

Голова Котовської

районної ради                                                                                   О.М. Бордюжа

 

25 січня 2014 року

№ 291 -VI      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення районної ради

25 січня 2014 року

№ 291 -VI      

                                                                       

Звернення Котовської районної ради

до Президента України, політичних партій щодо відновлення стабільності та злагоди у державі

 

Як свідчать події останніх днів, учасники протестних акцій з Майдану остаточно перейшли встановлені межі законності та моралі, порушивши власні зобов’язання щодо проведення мирних заходів взагалі та конкретно 19 січня поточного року в день великого православного свята Хрещення Господнього.

Масові заворушення, втручання в роботу державних органів  та силове протистояння правоохоронним органам, захоплення будівель державної та комунальної власності як в м. Києві, так і в інших містах, розповсюдження проявів вандалізму та екстремізму, а також безлад, руйнування, погроми, підпали та свавілля несуть усі підстави констатувати, що ці події не мають нічого спільного з в мирним протестним рухом.

З трибуни Євро майдану опозиційними лідерами провокаційно було проголошено про скликання так званої «народної ради» і створення незаконних воєнізованих «формувань самооборони», що суперечить Конституції України. Таким чином, зазначені дії опозиції є спробою державного перевороту.

Трійка опозиційних лідерів практично втратила контроль над розбурханою ними же маси людей, що загрожую стабільності та злагоді в державі.

Нагнітання ворожнечі по відношенню до органів державної влади призводить до розколу між державою та суспільством і підриває авторитет України як суверенної та незалежної країни. Тому неможливо залишатися осторонь загрози національній безпеці людини, громадянина, суспільства і держави.

Ми, депутати районної ради, представляючи інтереси населення Котовського району в районній раді, засуджуємо дії екстремістів і безвідповідальних політиків, що штовхають людей на громадянське протистояння. Неприпустимим є зловживання та спекулювання цією ситуацію в інтересах окремих політичних сил, що має наслідком дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в країні.

 

З урахуванням зазначеного Котовська районна рада звертається:

 

1. До Президента України як гаранта державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина з проханням забезпечити наведення громадського порядку в столиці нашої держави м Києві, захистити права мирних громадян, використовуючи всі правові та інші передбачені законами України методи для гарантування безпеки всіх жителів України. Ми проти кровопролиття, проти застосування сили, проти розпалювання ворожнечі і насильства. У нашій державі повинний панувати мир та спокій. Зважаючи на це, Котовська районна рада просити Вас, шановний Вікторе Федоровичу, не допустити порушення стабільності та злагоди, розколу громадянського суспільства, здійснення перешкод у функціонуванні державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій особами, що мають на меті насильницьким шляхом дестабілізувати ситуацію у країні, чим ставлять під загрозу безпеку та суверенітет Українського народу, знайти та  притягнути до відповідальності всіх винних у вуличних заворушеннях - як виконавців так і організаторів.

 

2. До політичних партій з вимогою щодо припинення будь-яких протиправних та провокаційних дій, щодо посягань на конституційний лад України, закликати учасників протестних акцій припинити силове протистояння з працівниками правоохоронних органів, відновити діалог з законними органами влади в державі, шукати шляхи до компромісу та забезпечення спокою у суспільств.

 

Заступник голови

районної ради                                                                                      О.В. Карауш

Про затвердження Програми соціальної підтримки громадян, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС на 2014 рік

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

КОТОВСЬКА РАЙОННА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про затвердження Програми соціальної підтримки

громадян, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС на 2014 рік

 

     Відповідно до п. 16 частини першої ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою покращення реалізації прав і задоволення потреб громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, поліпшення умов їх життєдіяльності районна рада:

ВИРІШАЛА:

 1. 1.Затвердити Програму соціальної підтримки громадян, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС на 2014 рік (далі – Програма), що додається.

 

 1. 2.Фінансовому  управлінню   районної    державної   адміністрації (Погоріла І.А.) при формуванні районного бюджету на 2014 рік передбачити кошти на фінансування заходів, визначених даною Програмою.

 

 1. 3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради  з питань освіти, охорони здоров’я, культури, спорту та молодіжної політики.     

 

Голова Котовської

районної ради                                                                                          О.М. Бордюка

25 січня 2014 року

№ 282 - VI

                                                                                                     

 

                                                           Додаток

                                                                                до рішення Котовської

                                                                    районної   ради

                                                                                  від  25 січня 2014 року

№ 282 - VI

 

 

 

 

ПРОГРАМА

  СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ  ГРОМАДЯН,

ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК АВАРІЇ НА  ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС   

НА 2014 РІК

         

 

 

 

 

 

 

 

м. Котовськ

2014 рік

 

 

 

 

ПАСПОРТ

  ПРОГРАМИ

  СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ  ГРОМАДЯН, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ

ВНАСЛІДОК АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС  НА 2014 РІК

 

1.

Ініціатор розроблення програми 

Котовська районна державна адміністрація

2.

Розробник програми 

Управління соціального захисту населення Котовської районної державної адміністрації

3.

Співрозробники програми

( у разі наявності)

Громадські організації інвалідів

4.

Відповідальний виконавець програми 

Управління соціального захисту населення РДА

5.

Учасники програми 

Котовська районна  державна адміністрація,  фінансове управління  РДА, УСЗН.

6.

Термін реалізації програми 

 2014 рік

6.1.

Етапи виконання програми (для довгострокових програм) 

-

7.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Районний бюджет

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, 

 

1,0 тис. грн.

 

у тому числі: 

 

8.1.

коштів районного  бюджету

1,0 тис. грн.

8.2

коштів інших джерел

-

 

Визначення проблеми, на розвязання якої спрямована програма 

Програма розроблена на виконання Законів України  „Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.

Програма надасть можливість   надати матеріальну  допомогу   соціально незахищеним громадянам, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.  Сьогодні є  великою  проблемою недофінансування   статей закону,  тому виникла  необхідність   у розробці  Програми   соціальної  підтримки   громадян, які постраждали внаслідок  аварії на Чорнобильській АЕС на 2014 рік.

 

Мета і завдання Програми

     В районі вирішуються питання щодо  ефективної соціальної політики, перетворення її не на словах, а на ділі на справжній державний пріоритет, надійного забезпечення гарантованих Конституцією України невід’ємних прав громадян у сфері покращення соціального захисту. Це особливо важливо саме сьогодні. Коли власні суспільні проблеми посилюються і серйозними глобальними викликами: постійним зростанням цін на паливо-енергетичні ресурси тощо.

Програма передбачає систему соціальних  заходів, спрямованих на посилення соціальної підтримки громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Програма передбачаєнадання грошової допомоги,  допомоги у вигляді продуктових та промислових наборів.

Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,

обсягів та джерел фінансування; строки виконання програми

       Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 р. №117 в районі створено Єдиний державний реєстр пільговиків, який станом на  1 січня  2014 року налічує 80  громадян,  які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Інформація в Єдиному  Державному Автоматизованому Реєстрі  Пільговіків  підтримується в актуальному стані.

           Існуюча соціальна ситуація обумовлює удосконалення районної системи соціальної підтримки населення шляхом:

 • Створення додаткових соціальних гарантій за рахунок коштів районного бюджету, покращення життєдіяльності соціально вразливих верств населення району;
 • Сприяння  подальшому формуванню комплексної системи соціального захисту  та медичному забезпеченню  громадян,  які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, що дасть змогу досягти соціального ефекту.

Програма виконуватиметься  у грудні 2014 року за рахунок коштів районного бюджету Котовського району.

      Напрями діяльності та заходи програми

Основними напрямками Програми визначено:

Розв’язання проблем громадян,  які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, підвищення рівня та якості життя, посилення уваги до їх потреб, сприяння роботи у розв’язанні проблем побутового характеру вищевказаної категорії людей, забезпечення реалізації їх конституційних правТаблиця додаток 1.

Очікувані результати та ефективність  програми

Виконання Програми забезпечить:

Підвищення соціального рівня життєдіяльності, забезпечення особливих потреб громадян,  які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, формування поваги до їх прав, особистості.  

Надання матеріальної підтримки у вигляді грошової допомоги,  продуктовими та промисловими наборами

Координація та контроль за ходом виконання програми

 

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань виконавцями, зазначеними у Програмі.

Координація роботи із забезпечення виконання Програми покладається на управління соціального захисту населення райдержадміністрації.

            Контроль за виконанням Програми здійснює Котовська районна рада. Поточний контроль за ходом реалізації Програми здійснює відповідна постійна депутатська комісія районної ради.

 

 

 

Заступник голови

районно ради                                                     О.В. Карауш

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до програми 1

 

Ресурсне забезпечення

  ПРОГРАМИ   СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ   ГРОМАДЯН, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ

ВНАСЛІДОК АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС НА 2014 РІК

  

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Усього

витрат

(тис. грн.)

2014 рік

грудень

Усього   за програмою:

1,0

1,0

Місцеві бюджети в т.ч.

1,0

1,0

        - районний бюджет

1,0

1,0

       - сільський бюджет

0

0

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                                                                                            Додаток до програми 2

 

 

Напрями діяльності та заходи

ПРОГРАМИ  СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ ГРОМАДЯН,

ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС   НА 2014 РІК


з/п

Найменування

заходу

Відповідальні за виконання заходів

Строк виконання заходу

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування  (тис. грн.)

Очікуваний результат

грудень 2014 року

1.

Надання матеріальної допомоги (грошова, промисловими ,  продуктовими наборами)

Управління соціального захисту населення

 

грудень 2014 року

 

Районний бюджет

 

1,0

 

Покращення соціального захисту громадян,  які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

 

 

 

 

Про затвердження Програми надання цільової адресної допомоги малозабезпеченим верствам населення району на 2014 рік

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

КОТОВСЬКА РАЙОННА РАДА

 

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Програми надання

цільової адресної допомоги малозабезпеченим верствам

населення району на 2014 рік

 

        Відповідно до п.16 частини першої ст.43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою подолання бідності серед малозабезпечених верств населення району, районна рада

ВИРІШИЛА:

 1. 1.Затвердити Програму надання цільової адресної соціальної допомоги малозабезпеченим верствам населення району на 2014рік /додається/.
 2. 2.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації /Погоріла І.А./ при формуванні районного бюджету на 2014рік передбачити кошти на фінансування Програми надання адресної соціальної допомоги малозабезпеченим верствам населення району.
 3. 3.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію Котовської районної ради з питань праці та соціального захисту населення /Скуділо І.В./.

Голова Котовської

районної ради                                                                 О.М. Бордюка

25 січня 2014 року

№279 - VI

 

 

 

 

 

             Додаток до рішення районної

ради від 25 січня 2014 року

№279 - VI

П Р О Г Р А М А

 

НАДАННЯ ЦІЛЬОВОЇ АДРЕСНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИМ ВЕРСТВАМ НАСЕЛЕННЯ РАЙОНУ

НА 2014 РІК

 

ПАСПОРТ

 

Програми надання цільової адресної допомоги малозабезпеченим       верствам населення району на 2014 рік

 (назва програми)

 

1.

Ініціатор розроблення програми 

Координаційна рада з питань соціального захисту населення району

2.

Розробник програми 

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

3.

Співрозробники програми (у разі наявності)

-

4.

Відповідальний виконавець програми 

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

5.

Учасники програми 

Координаційна рада з питань соціального захисту населення району

6.

Термін реалізації програми 

2014 рік

6.1.

Етапи виконання програми (для довгострокових програм) 

2014 рік

7.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Районний

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, 

35,0 тис.грн.

у тому числі: 

 

8.1.

коштів місцевого бюджету

35,0 тис.грн

8.2

коштів інших джерел

-

 

 

 

 

 

 

 

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма:

Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма упродовж останніх років одним з першочергових завдань держави та місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування є розвиток системи соціального захисту та соціального обслуговування громадян, які гостро потребують матеріальної допомоги. Для стабілізації фінансово-економічної ситуації в країні виникає необхідність посилення соціальної підтримки окремих категорій громадян району. У першу чергу негативні наслідки економічних проблем відчувають незахищені верстви населення. Зокрема, невідкладної підтримки потребують інваліди; багатодітні сім’ї та сім’ї, які виховують дітей-інвалідів; діти-сироти; особи похилого віку; одинокі малозабезпечені матері; ветерани війни; ветерани праці; особи які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та інші категорії громадян району.

Під патронатом управління соціального захисту населення перебуває понад 7,2 тис. пенсіонерів та пільговиків, 486 малозабезпечених сім’ї. У 969 малозабезпечених сімей середньомісячний сукупний прибуток з поважних і незалежних від них причин нижче прожиткового мінімуму. Гарантовані державою прибутки цих категорій громадян здебільш нижчі прожиткового мінімуму. Актуальною та неблагополучною залишається висока захворюваність населення району, це епідситуація з туберкульозу – виявлено у 2013 році 62 випадки, онкозахворювання – виявлено у 2013 році 192 випадки, сахарний діабет, та інші, що приводить до матеріальних ускладнень громадян.

 

Мета Програми:

Мета Програми сприяння вирішенню матеріально-побутових, медичних проблем соціально незахищених верств населення району. Створення умов для ефективної підтримки матеріального стану малозабезпечених категорій громадян шляхом надання цільової адресної грошової допомоги. Основна мета Програми полягає в покращенні матеріального стану малозабезпечених громадян/сімей шляхом надання їм одноразової адресної допомоги: багатодітним сім’ям; сім’ям, у складі яких є діти-інваліди; одиноким пенсіонерам, які не мають сторонньої опіки; одиноким матерям; громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та іншим.

Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання

проблеми, обсягів та джерел фінансування:

Сприяти забезпеченню соціально незахищеним і вразливим верствам населення району гідного рівня життя шляхом впровадження додаткових соціальних гарантій, у тому числі за рахунок коштів місцевого бюджету. Для цього необхідно запроваджувати такі основні принципи регіональної соціальної політики: – посилити адресність надання допомоги лише малозабезпеченим громадянам і сім’ям; – створити необхідні умови для забезпечення відкритості та безперешкодного доступу громадян до інформації стосовно державних та місцевих соціальних програм, існуючих державних, регіональних і районних  соціальних гарантій та стандартів. Основним засобом забезпечення адресності є диференціація рівня допомоги для різних категорій населення, визначення рівня допомоги для соціально вразливих верств населення: передусім, малозабезпечених сімей з дітьми (до 18 років) і багатодітних сімей; одиноких малозабезпечених матерів; інвалідів, інвалідів І і ІІ групи; дітей-сиріт; ветеранів; малозабезпечених громадян похилого віку.

Допомога у вирішені зазначених проблем, забезпечення потреб соціально незахищених громадян на рівні прожиткового мінімуму є стратегічним завданням при реалізації будь-яких цільових програм соціальної допомоги.

Разова соціальна підтримка працездатних та непрацездатних громадян, які гостро її потребують та звернулись з цього приводу до органів державної виконавчої влади чи структурних підрозділів, надається, як правило, у вигляді грошової допомоги.

         Розмір разової грошової допомоги у кожному конкретному випадку залежить від обставин особи, яка звернулась за допомогою, визначається районною координаційною радою з питань соціального захисту малозабезпечених верств населення відповідно до Положення про систему цільової адресної допомоги малозабезпеченим верствам населення та порядку її надання, затверджених головою районної державної адміністрації, та з урахуванням встановленого розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Джерелом фінансування заходів Програми є кошти районного бюджету, затверджені сесією Котовської районної ради на 2014 рік. Фінансування заходів Програми в межах затверджених видатків здійснюється головними розпорядниками коштів: – управлінням соціального захисту населення районної державної адміністрації; – фінансовим управління районної державної адміністрації відповідно до помісячного розпису асигнувань районного бюджету.

Розмір коштів для фінансування на адресну допомогу малозабезпеченим верствам населення, ветеранам війни та праці, інвалідам, дітям-інвалідам, непрацездатним громадянам похилого віку, сім’ям з дітьми та малозабезпеченим сім’ям 35,0 тис. грн..

Строк реалізації Програми 2014 рік.

Виконання Програми здійснюється впродовж 2014 року.

 

Напрями діяльності та заходи Програми:

 

 1. 1.Сприяння забезпечення потреб жителів району у послугах на рівні прожиткового мінімуму, встановленому для непрацездатних осіб.
 2. 2.Надання грошової допомоги громадянам, які опинились у складних життєвих обставинах чи попали у критичну ситуацію внаслідок несприятливих факторів.
 3. 3.Надання грошової допомоги громадянам, які потребують медичної допомоги на придбання медикаментів та лікування.
 4. 4.Надання допомоги в натуральному вигляді – світкові набори, до дня Святого Миколая та новорічно-різдвяних свят.

 

Очікувані результати та ефективність Програми:

До результативних показників Програми належать:

1. показники затрат:

1.1. кількість громадян, що звернулися за відповідною виплатою - допомогою;

1.2. кількість ветеранів;

1.3. кількість малозабезпечених сімей, які звернулися за фінансовою допомогою;

1.4. кількість проведених заходів/наданих послуг.

2. показники продукту:

2.1. кількість одержувачів соціальних послуг/виплат;

2.2. кількість адресної грошової допомоги, інших виплат, визначених Програмою;

2.3. кількість малозабезпечених сімей, які отримали фінансову допомогу.

3. показники ефективності:

3.1. середній розмір соціальної підтримки на одну особу/сім’ю;

3.2. вартість заходів і наданих послуг.

4. показники якості:

4.1. відсоток забезпечення (задоволення) відповідними соціальними послугами одержувачів до загальної їх кількості.

 

Координація та контроль за ходом виконання Програми :

Координацію дій між виконавцями Програми здійснює перший заступник голови районної державної адміністрації та координаційна рада з питань соціального захисту населення районної державної адміністрації. Відповідальність за виконання Програми покладається на заступника голови районної державної адміністрації, до обов’язків якого належать питання соціального захисту населення, координаційна рада з питань соціального захисту населення районної державної адміністрації та управління соціального захисту населення районної державної адміністрації. Контроль за станом реалізації Програми здійснює постійна комісія Котовської районної ради з питань праці та соціального захисту населення. Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації щорічно до 25 січня подає голові районної ради узагальнену інформацію про стан виконання Програми.

 

 

 

Заступник голови

районної ради                                                                                 О.В. Карауш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток до програми №1

 

Ресурсне забезпечення

 

Програми надання цільової адресної допомоги малозабезпеченим       верствам населення району на 2014 рік

 (назва програми)

 

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання програми

Усього витрат на

виконання програми

(тис. грн)

I

2014рік

Усього 

35,0

35,0

державний бюджет

0

0

місцевий бюджет, у тому числі:

35,0

35,0

- обласний бюджет 

0

 

0

- районні, міські (міст обласного підпорядкування) бюджети 

35,0

 

 

 

 

35,0

- бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування 

0

 

 

 

0

кошти небюджетних джерел 

0

 

 

0

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 


Додаток до програми №2

 

Напрями діяльності та заходи

 

  Програми надання цільової адресної допомоги малозабезпеченим      

верствам населення району на 2014 рік

 (назва програми)

 


з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у т.ч.:

Очікуваний результат

 

1.

Надання грошової допомоги громадянам, які її потребують

Надання грошової допомоги громадянам, які опинились у складних життєвих обставинах чи попали у критичну ситуацію внаслідок несприятливих факторів, які потребують медичної допомоги на придбання ліків та лікування.

2014 рік

Координаційна рада з питань соціального захисту населення району, управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Місцевий бюджет

35,0

Підтримка громадян району, які опинились у складних життєвих обставинах та  потребують медичної допомоги на придбання ліків та лікування

 

У К Р А Ї Н А ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ Котовська районна рада Р І Ш Е Н Н Я Про затвердження районної програми “Курсові заходи післядипл

У К Р А Ї Н А

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

Котовська районна рада

                                   

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження  районної програми

“Курсові заходи післядипломної освіти  на 2014 рік”

 

            Розглянувши проект районної Програми створення і ведення                      “Курсові заходи післядипломної освіти на 2014 рік, керуючись            пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 22 Закону України    “Про працю” та статті 54 Закону України “Про освіту” з метою  підвищення професійного рівня та педагогічної майстерності працівників установ освіти, районна рада , Котовська районна рада вирішила: 

 

ВИРІШИЛА:

 

           1. Затвердити районну програму “Курсові заходи післядипломної освіти на 2014рік” (додається).

 

2.  Доручити районній державній адміністрації забезпечити своєчасне та якісне виконання заходів і завдань, передбачених Програмою

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, охорони здоров’я, спорту, культури та молодіжної політики ( Сай О.М.)

 

 

Голова районної

Котовської ради                                                                             О.М. Бордюжа

 

 

 

25 січня 2014 року

№ 278 - VI

                                                                                                                      

                                                                    

 

 

                                                                       Додаток

                                                                                  до рішення районної ради від 25 січня 2014 року

№278 - VI

РАЙОННА ПРОГРАМА

 

«Курсові заходи післядипломної освіти  на 2014 рік”

 

Паспорт програми

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Відділ освіти Котовської РДА

2.

Розробник програми

Відділ освіти Котовської РДА

3.

Співрозробники програми

(у разі наявності)

-

4.

Відповідальний виконавець

Головний бухгалтер Відділу освіти РДА

5.

Учасники програми 

Відділ освіти Котовської РДА

6.

Термін реалізації програми

2014 рік

6.1.

Етапи виконання Програми

-

 

 

-

7.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Районний бюджет

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми (всього),

у тому числі:

40 тис. гривень

8.1

Коштів районного бюджету

 40 тис. гривень

8.2

Коштів інших джерел

-

 

Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

Статтею 54 Закону України “ Про освіту” передбачено проведення не рідше одного разу в 5 років атестації педагогічних працівників з метою активізації їхньої творчої професійної діяльності стимулювання безперервної фахової та загальної освіти, якісної роботи, підвищення відповідальності за результати навчання і виховання, забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної праці. Згідно п.34 розділу 3 “ Види атестації та її періодичність” типового Положення про атестацію педагогічних працівників України із змінами і доповненнями”, кожний педагогічний працівник перед атестацією повинен підвищити кваліфікацію на відповідних курсах при обласному інституті удосконалення учителів (ІУУ) для підтвердження або підвищення рівня кваліфікації, педагогічної майстерності.

                                   Мета і завдання Програми

Виконання вимог законодавства щодо забезпечення статті 54 Закону України “Про освіту”,  підвищення професійного рівня та педагогічної майстерності працівників установ освіти, забезпечення соціального захисту педагогічних працівників.

 Основними  завданнями Програми  є :

Забезпечення права педагогічних працівників на підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання згідно ст.ст., 55,57 Закону України “ Про освіту”.

Фінансування  виконання районної програми здійснюватиметься в межах асигнувань, передбачених бюджетом та з інших джерел, не        заборонених законодавством.      

 

Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,

обсягів та джерел фінансування; строки виконання програми

 

Метою розв’язання проблеми є підвищення професійного рівня вчителів методом відправлення на курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

В районі 432 педагогічних працівників, таким чином щорічно на курси підвищення кваліфікації повинні виїхати близько 96-100 педагогічних працівників за виключенням тих, хто навчається, знаходиться у відпустці по догляду за дитиною.

Програма реалізовуватиметься протягом 2014 року.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми станом на 2014 рік становить 40 тис. гривень (додаток №1).

Фінансування витрат на виконання заходів проводиться з районногобюджету.

 

Очікувана ефективність виконання програми

 

Виконання Програми дасть можливість підвищити професійний рівень та педагогічну майстерність працівників установ освіти, забезпечить соціальний захист  педагогічних працівників. Створення умов для підвищення кваліфікації шляхом курсової перепідготовки, в 2014 році повинні пройти перепідготовку 96 педагогічних працівників.

   

Напрями діяльності та заходи програми

Основним напрямком діяльності є забезпечення умов для підвищення кваліфікації педагогічних працівників шляхом курсової перепідготовки.

Таблиця додається (Додаток 2) .

 

Координація та контроль за ходом виконання програми

 

Безпосередній контроль за здійсненням заходів, визначених програмою, покладається на першого заступника голови районної державної адміністрації.

         Контроль за виконанням Програми здійснює Котовська районна рада та відповідна постійна депутатська комісія районної ради.

 

 

Заступник голови районної ради                                                    О.В. Карауш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток до програми №1

 

 

Ресурсне забезпечення районної програми

«Курсові заходи післядипломної освіти на 2014 рік»

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання програми

Усього витрат на

виконання програми

(тис. грн)

I

2014рік

Усього

 

40,0

40,0

Державний бюджет

 

0

0

Місцевий бюджет, у тому числі:

 

40,0

40,0

       - обласний бюджет 

0

 

0

       - районний бюджет 

 

40,0

40,0

       - сільські бюджети 

0

 

0

Кошти не бюджетних джерел 

 

0

 

0


Додаток до програми №2

 

Напрями діяльності та заходи

районної програми  “Курсові заходи післядипломної освіти  на 2014 рік”

 (назва програми)

 


з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування , тис. грн.

Очікуваний результат

1.

Створення умов для підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Підвищення кваліфікації шляхом курсової перепідготовки 96 педагогічних працівників

2014 рік

Відділ освіти райдержадміністрації

Місцевий бюджет

40,0

Підвищення професійного рівня та педагогічної майстерності працівників установ освіти району

 

 

 

 

Календар новин

<< < Квітень 2021 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30