26 сесія

Рішення

Про внесення змін до рішення районної ради від 18 листопада 2010 року №7-VI «Про Регламент Котовської районної ради»

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

КОТОВСЬКА РАЙОННА  РАДА

 

РІШЕННЯ

 

Про внесення змін до рішення районної ради від 18 листопада 2010 року №7-VI «Про Регламент Котовської  районної ради»

 

           Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з урахуванням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», враховуючи висновки і рекомендації постійної комісії районної ради з питань законності, прав людини, регламенту, депутатської діяльності та етики, районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

     Внести наступні зміни та доповнення до Регламенту Котовської районної ради, затвердженого рішенням районної ради від 18 листопада 2010 року № 7-VІ:

 

1. Пункт 3.6.2. Регламенту викласти у наступній редакції:

 

«3.6.2. Проекти рішень, що вносяться на розгляд районної ради, доводяться до відома депутатів та громадськості шляхом їх розміщення на офіційному веб-сайті районної ради у мережі Інтернет за адресою: http://kotovsk-rada.odessa.gov.ua/ не пізніше як за 20 робочих днів до дня сесії, крім виняткових випадків, встановлених пунктами 3.5.5. та 3.5.8. Регламенту відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні.

             Призначити відповідальним за розміщення матеріалів на офіційному веб-сайті районної ради спеціаліста І-ї категорії районної ради з  питань діловодства та контролю районної ради.  

            Депутати районної ради у триденний термін повідомляють голову районної ради про свої пропозиції та зауваження до проектів рішень (за необхідністю).

 

2. Розділ 3.6. Регламенту доповнити  наступним пунктом:

 

«3.6.14. Рішення районної ради підлягають обов’язковому оприлюдненню шляхом їх розміщення на офіційному веб-сайті райнної ради у мережі Інтернет за адресою: http://kotovsk-rada.odessa.gov.ua/ не пізніше 5 робочих днів з дня їх прийняття».

3. Вважати таким, що втратило чинність рішення районної ради від 15 вересня 2011 року № 95-VI «Про внесення змін до рішення районної ради від 18 листопада 2010 року №7-VI «Про Регламент Котовської  районної ради»

 

Голова Котовської

районної ради                                                                 О.М. Бордюжа

 

25 січня 2014 року

№ 289 -VI

Про затвердження програми цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Котовського району Одеської області на 2014 – 2017 роки

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

КОТОВСЬКА РАЙОННА РАДА

РІШЕННЯ

 

Про  затвердження  програми  цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Котовського району Одеської області  на 2014 – 2017 роки

 

             Відповідно до  пункту 16  частини першої  статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 25, 27 Закону «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про загальнодержавну цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013 - 2017 роки» та постанови Кабінету Міністрів України від 27 червня 2012 року № 590 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми забезпечення пожежної безпеки на 2012 - 2015 роки» з метою зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків таких ситуацій, забезпечення захисту населення, навколишнього природного середовища, об’єктів і населених пунктів від пожеж, підвищення рівня протипожежного захисту місць масового перебування людей районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму  цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Котовського району Одеської області  на 2014 – 2017 роки (далі – Програма), що додається.

2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації, розглянути можливість про виділення коштів з районного бюджету після забезпечення всіх захищених статей в повному обсязі  в районному бюджеті  та щорічно при формуванні районного бюджету передбачати фінансування заходів Програми у межах наявних фінансових ресурсів.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну районну комісію з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

Голова Котовської

районної ради                                                                                                                О.М.Бордюжа

25 січня  2014 року

№ 285 - VI

Додаток

до рішення районної ради

від 25 січня 2014 року

№  285 - VI

 

 

Програма

цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Котовського району Одеської області  на 2014 - 2017 роки

 

 

 1. 1.Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

Законом України «Про загальнодержавну цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013 - 2017 роки» та постановою Кабінету Міністрів України від 27 червня 2012 року № 590 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми забезпечення пожежної безпеки на 2012 - 2015 роки» передбачено виконання комплексу заходів щодо послідовного зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків таких ситуацій та поетапного комплексного вирішення проблемних питань у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки.

У 2011 - 2013 роках проблеми у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки в Котовському районі розв'язувалися у межах Регіональної цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту Одеської області на 2011-2013 роки, завдяки якій проведені заходи з розмінування  20 гектарів території біля села Глибочок  Олексіївської сільської ради, проведено ремонт вуличних пожежних гідрантів, проведені командно - штабні навчання районної ланки територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту Одеської області та створено районний резерв матеріальних засобів на об’єктах господарювання, який спрямовано на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій.

Щороку в області в середньому відбувається до 20 надзвичайних ситуацій, виникає близько 3000 пожеж у житлових будинках і на виробничих підприємствах,  за останні п’ять років по Котовському районі з містом  виникло 219 надзвичайних подій, загинуло 19 особи (з них 3 літня дитина) та 41 травмованих.

          У 2011 - 2013 роках в Котовському  районі  зареєстровано  407  пожеж,  зростання кількості пожеж у 2012 році склало 54% в порівнянні з минулим роком. Прямі матеріальні збитки становлять близько 1,5 млн. грн., побічні - близько 10 млн. грн..

        На пожежах виявлено 12 загиблих осіб, травмовано 2 особи. Вогнем  знищено та пошкоджено 128 будівель та споруди, 20 одиниць авто техніки,  знищено 39 тон грубих кормів. В житловому секторі виникло 50% пожеж,  40 % - на відкритих територіях сільських рад та сільгосппідприємств.

      На пожежах врятовано 22 особи та матеріальних цінностей на суму близько 13 млн. грн.

З причини необережного  поводження  з  вогнем в середньому виникло 75% пожеж  від  загальної  їх кількості,  з причин неправильного  влаштування  печей, димарів  та  порушення  правил пожежної безпеки  при  їх  експлуатації – 11% пожеж, короткого  замкнення  електропроводки – 9% пожеж. За останні три роки кількість підпалів збільшилася до 5% від  загальної кількості пожеж,  пожежі з причини пустощів дітей з вогнем зменшено з 3% до 0%.

Внаслідок змін клімату, що відбуваються в останні 30 років, кількість надзвичайних ситуацій природного характеру має сталу тенденцію до збільшення та зростання їх інтенсивності.

В цих умовах особливу актуальність мають попереджувальні заходи, спрямовані на зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та адаптаційні заходи, спрямовані на зменшення збитків від надзвичайних ситуацій природного характеру, підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків таких ситуацій. Ліквідація наслідків аварій, катастроф, стихійних лих та пожеж потребує значних зусиль та залучення великої кількості особового складу і техніки підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту.

Між тим матеріально-технічне оснащення сил цивільного захисту не відповідає сучасним вимогам, понад 50% одиниць пожежно-рятувальної техніки потребують оновлення. Майже у 90% особового складу невоєнізованих формувань установ, організацій та підприємств на території району відсутні засоби індивідуального захисту, прилади радіаційної та хімічного контролю застаріли потребують заміни.

В районіз-за недостатніх фінансових ресурсівнедостатньо організовано роботу із забезпеченням пожежної безпеки в сільській місцевості, де щороку виникають пожежі та гасіння їх значно ускладнюється через затримку з прибуттям до місця пожежі пожежно-рятувальних підрозділів особливо у віддалені території району. В радіусі обслуговування районного підрозділу ДСНС знаходяться 61 населений пункт, що не дозволяє в повному об’ємі в разі виникнення надзвичайних ситуацій обслуговувати таку кількість населених пунктів. В сільських населених пунктах району відсутні підрозділи місцевої пожежної охорони, тому залишаються невирішеними питання своєчасного реагування на пожежі. У зв’язку з дотаційністю району на створення підрозділів місцевої пожежної охорони фінансування з бюджетів органів місцевого самоврядування на протязі останніх 3- років не здійснювалось.

         В зв’язку з тим, що в 2007 році було зупинено функціонування діяльності Липецької та Нестоїтської місцевих пожежних команд, актуальною проблемою протипожежного захисту сільських населених пунктів є значна віддаленість підрозділів державної пожежної охорони від населених пунктів та низький рівень технічної оснащеності протипожежних формувань сільськогосподарських об’єктів. За останні три роки добровільні пожежні команди сільгосппідприємств ДП ДГ «Новоселівське», ТОВ «Косівське», ПП «Агродім», ТОВ АФ «Нива», на озброєнні яких знаходяться пожежні автомобілі, фактично припинили своє існування (не організовано цілодобове чергування, пожежні автомобілі не справні, пожежні депо не забезпечені телефонним зв’язком та інш.). Потребує уваги забезпечення протипожежного стану об’єктів з масовим перебуванням людей, в першу чергу лікувальних, навчальних, культурних закладів.     В районі місця перебування людей на водних об’єктах мають стихійний характер. Місця масового відпочинку людей поблизу водних об’єктів не визначені органами місцевого самоврядування,тому не створено належних умов безпеки перебування людей на водних об’єктах згідно вимог нормативних документівПотребує переобладнання районна автоматизована система централізованого оповіщення населення.  Існуюча система оповіщення створена в 50-60 роках минулого століття, в основному на базі обладнання, яке морально застаріло і вичерпало свій ресурс і не може в сучасних умовах технічного прогресу якісно довести інформацію до населення.

 1. 2.Визначення мети Програми

 

          Метою Програми є зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків таких ситуацій, забезпечення захисту населення, навколишнього природного середовища, об’єктів і населених пунктів від пожеж, підвищення рівня протипожежного захисту місць масового перебування людей.

 

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми

 

Комплекс запланованих заходів забезпечить вирішення найгостріших проблемних питань у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, що існують в Котовському районі Одеській області на теперішній час.

          З цією метою передбачається:

провести ремонт вуличних пожежних гідрантів;

створити в сільській місцевості підрозділи місцевої пожежної охорони;

вживати заходи щодо приведення будівлі та споруди архівноговідділу райдержадміністрацій, трудового архіву у відповідність до вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів у сфері пожежної безпеки;

проводити роботу щодо створення  матеріального резерву з метою надання термінової допомоги постраждалому населенню, життєзабезпечення населення в зонах виникнення надзвичайних ситуацій, проведення аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт згідно з затвердженою номенклатурою;

здійснювати заходи щодо приведення шляхів евакуації, обладнання автоматич­ною системою протипо­жежного захисту, системою оповіщення людей про пожежу, електрообладнання будівлі стаціонарного відділення для постійного проживання одиноких непрацездатних громадян в с. Ст.Кульна у відповідність до вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів у сфері пожежної безпеки;

вживати заходи щодо впровадження сучасної системи централізованого оповіщення населення;

підвищити рівень підготовки служб цивільного захисту районушляхом проведення навчань та тренувань з розгортанням Котовського зведеного загону  ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та гасіння великих пожеж;

провести навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів правилам безпечної поведінки і здорового способу життя;

провести роботу щодо визначення та можливості обладнання місць масового відпочинку людей на водних об’єктах відповідно із вимогами законодавчих та інших нормативно-правових актів;

здійснити підбір, підготовку та атестацію спеціалістів-рятувальників до купального сезону;

розробити та реалізувати план адаптаційних заходів, спрямованих на зменшення збитків від надзвичайних ситуацій природного характеру, підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків таких ситуацій.

Фінансування Програми здійснюється з районного, інших місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Обсяги та джерела фінансування Програми викладені в додатку 2.

Орієнтовний обсяг бюджетного призначення – 578,0 тис. грн., у тому числі:

за рахунок сільських бюджетів – 560,0тис. грн.; 

районного бюджету – 18,0 тис. грн.;

Обсяги фінансування Програми уточнюються під час складання проектів місцевих бюджетів на відповідний рік в межах наявного фінансового ресурсу.

Строк реалізації Програми –2014 - 2017 роки.

 

4.  Напрями діяльності та заходи Програми

 

          Напрямами реалізації Програми є:

забезпечення пожежної безпеки у населених пунктах;

забезпечення пожежної безпеки місць масового перебування людей;

навчання населення з питань пожежної безпеки;

проведення реконструкції  системи централізованого оповіщення населення;

організація та проведення навчання населення та персоналу                              потенційно-небезпечних об’єктів щодо дій під час виникнення та ліквідації             наслідків надзвичайних ситуацій  з використанням новітніх технологій;

створення матеріального резерву для забезпечення реагування на надзвичайні ситуації та надання невідкладної допомоги постраждалому населенню;

забезпечення безпечного   відпочинку та перебування людей на водних об’єктах;

реалізація адаптаційних заходів, спрямованих на зменшення збитків від надзвичайних ситуацій природного характеру, підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків таких ситуацій.

Напрями діяльності та заходи Програми наведені у додатку 3.

                                 

 1. 5.Очікувані результати та ефективність Програми

 

          Виконання заходів Програми дозволить:

підвищити рівень оперативного та комплексного реагування на надзвичайні ситуації;

підвищити рівень готовності органів місцевої влади та рівень підготовки особового складу ДПРЧ-25 4-го пожежно-рятувального загону  ГУ ДСНС в Одеській області до ліквідації надзвичайних ситуацій;

підвищити боєготовність до дій за призначенням сил та засобів  для ефективного виконання завдань з рятування людей, гасіння пожеж та ліквідації НС;

підвищити рівень пожежної безпеки в сільській місцевості шляхом утворення 4 підрозділів місцевої пожежної охорони;

підвищити рівень пожежної безпеки в  районні шляхом проведення ремонту 3 вуличних пожежних  гідрантів;

зменшити ризик виникнення пожеж в архівному відділі райдержадміністрації, трудовому архіві з метою недопущення знищення архівної документації;

зменшити ризик виникнення пожеж в будинку стаціонарного відділення для постійного проживання одиноких непрацездатних громадян в с. Ст.Кульна,з метою недопущення загибелі людей під час таких пожеж;

створити  матеріальний резерв за рахунок накопичення матеріальних засобів та запасів паливно-мастильних матеріалів суб’єктів господарювання, необхідних для запобігання можливим надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків;

підвищити рівень підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів до дій в екстремальних умовах;

підвищити рівень безпеки населення і захищеності територій від наслідків надзвичайних ситуацій природного характеру.

 

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Реалізація Програми забезпечується головним спеціалістом  з питань надзвичайних ситуацій  райдержадміністрації, Котовським міськрайоним  управлінням ГУ ДСНС України в Одеській області, 4-м державним пожежно-рятувальним загоном  ГУ ДСНС України в Одеській області (державною пожежно-рятувальною частиною -25), районною державною адміністрацією, виконавчими комітетами  сільських рад, підприємствами, установами і організаціями в межах встановленої чинним законодавством компетенції.

 Безпосередній контроль за виконанням напрямів і заходів Програми та координація діяльності між виконавцями Програми здійснюється головним спеціалістом з питань надзвичайних ситуацій Котовської районної державної адміністрації.

Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів,                        спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюють головні              розпорядники коштів, відповідальні за виконання окремих завдань і заходів Програми.

Виконавці Програми інформують головного спеціаліста з питань надзвичайних ситуацій Котовської районної державної адміністрації про стан виконання заходів, визначених даною Програмою, до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Головний спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій Котовської районної державної адміністрації щорічно до 15 липня та 15 січня інформує відділ економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі райдержадміністраціїпро цільове використання коштів та постійну комісію Котовської районної ради з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовищапро хід реалізації заходів Програми.

Після закінчення встановленого строку виконання Програми,  не пізніше ніж у двомісячний строк, відповідальний виконавець складає підсумковий звіт про результати її виконання та подає його на розгляд Котовської районної ради разом із  пояснювальною запискою.

Контроль за виконанням Програми покладено на постійну комісію районної ради з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.


                                                Додаток 1 до Програми

 

ПАСПОРТ

програми цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Котовського району Одеської області  на 2014 - 2017 роки

 

 1. 1.

Ініціатор розроблення програми

Котовське міськрайонне управління ГУ ДСНС України в Одеській області

 1. 2.

Розробник програми

Котовське міськрайонне управління ГУ ДСНС України в Одеській області

 1. 3.

Співрозробник програми

Котовська районна державна адміністрація

 1. 4.

Відповідальний виконавець                 програми

Котовське міськрайонне управління ГУ ДСНС України в Одеській області

 1. 5.

Учасники програми

Котовське міськрайонне управління ГУ ДСНС України в Одеській області

Котовська районна державна адміністрація

4-й Державний пожежно - рятувальний загін ГУ ДСНС України в Одеській області

Виконавчі комітети сільських рад

 

 1. 6.

Термін реалізації програми

2014-2017 роки

 1. 7.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні               програми

Районний та сільські бюджети

 1. 8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього (тис.грн.),

578,0

 

у тому числі:

 

8.1

коштів районних бюджетів

18,0

8.2

коштів сільських бюджетів

560,0

 


Додаток 2 до Програми

 

Ресурсне забезпечення

програми цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Котовського району Одеської області на 2014 - 2017 роки

 

 

Джерела фінансування

Обсяг коштів, які

пропонується залучити для виконання Програми, у тому числі за роками (тис. грн..)

 

    2014                2015               2016               2017           Всього

Районний бюджет

10,0

3,0

5,0

0,0

18,0

Сільські бюджети

140,0

140,0

140,0

140,0

560,0

РАЗОМ:

150,0

143,0

145,0

140,0

578,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

                                                                      Напрями діяльності та заходи                                                       

 програми цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Котовського району

на 2014 – 2017 роки                                                             

                                                                                                                                                                                   Додаток №3 до  програми

№ з/п

Назва напряму

діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк вико-нання

Виконавці

 

Джерела фінансу-вання

Орієнтовні обсяги фінансування (тис.грн.)

Очікуваний результат

Всього

2014

2015

2016

2017

1.

Забезпечення пожежної безпеки у населених пунктах

1.1. Утворення та забезпечення функціонування 4 підрозділів місцевої пожежної охорони

2014-2017

Виконавчі комітети сільських рад

Сільські бюджети

560,0

140,0

140,0

140,0

140,0

Забезпечення у кожному населеному пункті району гарантованого рівня пожежної безпеки

 

 

1.2. Проведення ремонту вуличних пожежних гідрантів

 (3 од.), у тому числі:

2014

Райдержадміністрація

 

Місцеві  бюджети

10,0

10,0

0,0

0,0

0,0

Своєчасність розстановки пожежної техніки на найближчі джерела протипожежного водопостачання під час ліквідації пожеж та наслідків НС (НП)

Разом за напрямом

 

Всього, у т.ч.:

 

 

570.0

150,0

140,0

140,0

140,0

 

 

Райдержадміністрація

 

Місцеві  бюджети

10,0

10,0

0,0

0,0

0,0

 

2.

Забезпечення пожежної безпеки місць масового перебування людей

2.1. Приведення шляхів евакуації, автоматич­них систем протипо­жежного захисту, систем оповіщення людей про пожежу, електрообладнання будівель архівного відділу райдержадміністрації та трудо­вого архівуу відпові­дність до вимог законодавчих та ін­ших нормативно-пра­вових актів у сфері пожежної безпеки , а саме:

2014-2015

Райдержадмі-ністрація

 

 

Усього,

у тому числі:

8,0

0,0

3,0

5,0

0,0

Забезпечення пожежної безпеки архівних відділів

 

 

Районний бюджет

8,0

0,0

3,0

5,0

0,0

ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ:

З районного бюджету

 

 

 

18,0

10,0

3,0

5,0

0,0

 

З сільських бюджетів

560,0

140,0

140,0

140,0

140,0

РАЗОМ

578,0

150,0

143,0

145,0

140,0

Матеріали 26 сесії

Матеріали 26 сесії

Про план роботи Котовської районної ради на 2014 рік

 

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

КОТОВСЬКА РАЙОННА РАДА

  РІШЕННЯ

 

Про план роботи Котовської  районної ради на 2014 рік

 

           

              Відповідно до пункту 6 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 3.1 розділу 3 Регламенту Котовської районної ради VI скликання районна рада

 

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити план роботи Котовської районної ради на 2014 рік (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову районної ради.

 

 

Голова Котовської

районної ради                                                                             О.М. Бордюжа

25 січня 2014 року

№  290 -VІ

Додаток  до рішення

                                                                                        районної ради                                                                                                                                                                                 від 25 січня 2014 року

                                                                                               № 290-VІ

 

ПЛАН РОБОТИ

 

Котовської районної ради VІ скликання  на 2014 рік.

1. Питання для розгляду на пленарних засіданнях районної ради.

1.1. Про звіт районної державної адміністрації про виконання районного бюджету Котовського району на 2013 рік.

1.2. Про звіт районної державної адміністрації про виконання Програми соціально-економічного розвитку Котовського району на 2013 рік.

1.3. Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку Котовського району на 2014 рік.

1.4. Про звіт районної державної адміністрації про виконання районного бюджету Котовського району на 2014 рік (щоквартально).

1.5. Про внесення змін до рішення районної ради «Про районний бюджет Котовського району на 2014 рік» (у міру необхідності).

1.6. Про укладання, продовження строку дії контрактів, призначення та звільнення з посад керівників комунальних підприємств, установ, організацій та закладів, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ району (у міру необхідності).

1.7. Про звіт районної державної адміністрації про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Котовського району за І півріччя 2014 року.

1.8. Про районну програму створення і  ведення містобудівного кадастру Котовського району на 2014-2016 роки.

1.9. Про підсумки звітів депутатів Котовської обласної ради VI скликання за 2013 рік..

1.10. Про затвердження районної програми «Курсові заходи післядипломної освіти на 2014 рік».

1.11. Про підготовку об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років.

1.12. Про стан використання земельних ресурсів на території  Котовського району та підвищення його ефективності.

1.13. Про роботу Котовського міськвідділу ГУМВС України в Одеській області щодо  боротьби зі злочинністю, забезпечення громадської безпеки та підвищення рівня правопорядку на території району.

1.14. Про укладання та продовження строку дії контрактів з керівниками комунальних підприємств, установ, закладів, що перебувають у спільній власності територіальних громад, сіл, селищ Котовського району (в міру необхідності).

1.15. Про забезпечення соціальної підтримки інвалідів та ветеранів району та заходи щодо покращення соціального захисту ветеранів та  малозабезпечених верств населення району

1.16. Про районний бюджет Котовського району на 2015 рік.

1.17. Про Програму соціально-економічного розвитку Котовського району на 2015 рік.

1.18. Про план роботи Котовської районної ради на 2015 рік.

 

 

2. Питання для розгляду та вивчення в постійних комісіях районної ради.

 

                                                         Примітка: Всі питання порядку денного

                                                                           пленарних засідань районної ради

автоматично розглядаються на

спеціальних розширених засіданнях

постійних комісій напередодні сесії.

 

2.1. Постійна комісія з питань законності, прав людини, регламенту, депутатської діяльності та етики

 

2.1.1. Про підсумки звітів депутатів Котовської районної ради VІ скликання про свою роботу за 2013 рік.

2.1.2. Про стан боротьби з корупцією в Котовському районі у 2014 році.

2.1.4. Про план роботи Котовської районної ради на 2014 рік.

 

 

3.1. Постійна комісія з питань освіти, охорони здоров’я, культури, спорту та молодіжної політики

 

3.1.1.  Про стан  виконання рішення районної ради від 27 лютого  2011 року №39-VІ «Про затвердження районної програми «Робота з обдарованими дітьми в Котовському районі період 2010-2015 років».

 

3.1.2. Про стан виконання рішення районної ради від 19 липня  2013 року №250-VІ «Про передачу видатків на охорону здоров’я на2014 рік ».

 

3.1.3. Про роботу відділу культури районної державної адміністрації  щодо задоволення культурних потреб національних меншин, що мешкають на території району.

 

3.1.4. Про передачу видатків Котовській міській раді на охорону здоров’я на 2015 рік.

 

4.1. Постійна комісія з  питань економіки, бюджету і фінансів

 

4.1.1. Про хід виконання районної Програми забезпечення сталого розвитку Котовського району на 2010-2015 роки.

 

4.1.2. Про формування проектів Переліків об´єктів соціально-культурного    призначення району, фінансування яких у 2015 році буде здійснюватися за рахунок коштів субвенцій з Державного бюджету України, обласного бюджету розвитку та обласного фонду охорони навколишнього природного середовища.

 

4.1.3. Про виконання районного бюджету за  2014 року (щоквартально).

 

4.1.4. Про основні засади формування проекту районного бюджету  Котовського району на 2015 рік.

 

 

5.1. Постійна комісія з питань з питань будівництва, житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку і торгівлі

 

5.1.1. Про стан виконання рішення районної ради від 10 жовтня 2013 року №257–VІ «Про підготовку об’єктів житлово-комунального господарства, соціальної сфери та автомобільних доріг району роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років».

5.1.2. Про роботу комунального підприємства «Котовський райкомунгосп» щодо забезпечення  якісною питною  водою населених пунктів району та виконання районної програми «Питна вода Котовського району на 2011-2020 роки».

5.1.3.  Про стан виконання рішення районної ради від 27 лютого  2011 року №31- VІ  «Про затвердження районної програми «Власний дім» та підтримки індивідуального житлового будівництва на селі на період 2011-2015 роки».

5.1.4. Про запровадження та реалізацію інвестиційних проектів.

 

6.1. Постійна комісія з питань агропромислового комплексу, земельної

реформи та раціонального природокористування.

 

6.1.1. Про стан проведення комплексу весняно-польових робіт в господарствах району.

6.1.2. Про хід виконання рішення районної ради від 27 липня  2011 року №78-VІ «Про затвердження Програми розвитку тваринництва в Котовському районі на період 2011-2015 років».

6.1.3. Про стан виконання рішення районної ради від 26 грудня 2012 року №208-VІ «Про ставки орендної плати  на земельні ділянки в межах Котовського району»

6.1.4. Про підсумки виконання у 2014 році  рішення районної ради від 27 лютого 2011 року №33-VІ «Про затвердження районної програми «Зерно Котовського району  2011-2015» .

 

 

7.1. Постійна комісія з питань з питань праці та соціального захисту населення

 

7.1.1. Про хід виконання рішення районної ради від 19 березня 2013 року №277- V «Про затвердження районної програми зайнятості населення на 2014-2015 роки».

 

7.1.2. Про хід виконання рішення районної ради від 27 лютого 2011 року №30- VІ «Про затвердження районної програми щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2011-2016 роки».

 

7.1.3. Про стан призначення державної допомоги та субсидій малозабезпеченим верствам населення.

 

7.1.4.  Про відзначення в Котовському районі Міжнародного дня людей похилого віку.

 

 

 

 

Заступник голови

районної    ради                                                                               О.В. Карауш

26 сесія районної ради

Про затвердження розпоряджень голови районної ради, прийнятих в

міжсесійний період

Про план роботи Котовської районної ради на 2014 рік

Про затвердження програми цивільного захисту, техногенної та

пожежної безпеки Котовського району Одеської області на 2014 – 2017 роки

Про внесення змін до рішення районної ради від 18 листопада 2010 року

№7-VI «Про Регламент Котовської районної ради»

Про затвердження районної програми “Курсові заходи післядипломної освіти

на 2014 рік”

Про затвердження Програми надання цільової адресної допомоги малозабезпеченим верствам населення району на 2014 рік

Про затвердження Програми соціальної підтримки громадян, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС на 2014 рік

Про затвердження районної програми створення і ведення містобудівного кадастру Котовського району на 2014-2016 роки

Про звернення Котовської районної ради до Президента України, політичних партій щодо відновлення стабільності та злагоди у державі

Про плату за користування земельними ділянками до укладення договорів оренди на території Котовського району

Про затвердження структури, штатного розпису та кошторису видатків на утримання районної ради та її виконавчого апарату на 2014 рік

Про затвердження програми правової освіти населення Котовського району Одеської області на 2014 – 2018 роки

Про затвердження Програми соціальної підтримки ветеранів війни району на 2014 рік

Про затвердження Програми фінансової підтримки Котовської районної організації ветеранів України на 2014 рік

Про затвердження Програми соціальної підтримки інвалідів по зору на 2014 рік

Про районний бюджет Котовського району на 2014 рік

Про затвердження розпоряджень голови районної ради, прийнятих в міжсесійний період

                                                 УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

КОТОВСЬКА РАЙОННА  РАДА

 

                                                 РІШЕННЯ

 

                        Про затвердження розпоряджень голови районної ради,

                                             прийнятих в міжсесійний період

 

 

     Згідно із частиною 7  статті 55  Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та заслухавши інформацію заступника голови районної ради Карауша О.В.,  районна рада :

 

 

ВИРІШИЛА :

1.Затвердити розпорядження голови районної ради, прийнятих в міжсесійний період згідно з додатками №1 та №2 (додаються).

 

 

Голова Котовської

районної ради                                                                                    О.М. Бордюжа

 

 

25 січня 2014 року

№292 -VI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Додаток №1 до рішення

                                                                                 Котовської районної ради

від  25січня 2014 року № 292 -VI

 

 

                                                     ПЕРЕЛІК

 

розпоряджень голови районної ради з основної діяльності, які підлягають затвердженню на сесії районної ради

 

 

1

№64/13 від 6 грудня 2013 року

Про нагородження Почесною грамотою районної державної адміністрації та районної ради з нагоди професійного свята - Дня місцевого самоврядування

2

№65/13 від 16 грудня 2013 року

Про розподіл додаткової дотації з Державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості на оплату праці працівника бюджетних установ

3

№66/13 від 18 грудня 2013 року

Про внесення змін до розподілу та перерозподілу субвенцій з Державного бюджету

4

№67/13 від 26 грудня 2013 року

Про внесення змін до розподілу та перерозподілу з Державного бюджету

5

№68/13 від 26 грудня 2013 року

Про перенесення робочих днів у 2014 році в районній раді

6

№69/13 від 26 грудня 2013 року

Про затвердження кадрового резерву у Котовський районній раді на 2014 рік

7

№ 1/14 від 8 січня   2014 року

 

Про затвердження тимчасового розпису районного бюджету на І квартал 2014 року

8

№ 2/14 від 8 січня   2014 року

Про затвердження графіку особистого прийому громадян в Котовській районній раді

9

№ 3/14 від 8 січня   2014 року

Про затвердження Порядку зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру суб’єктів декларування у Котовській районній раді

10

№4/14 від 20 січня 2014 року

Про пленарне засідання двадцять шостої сесії Котовської районної ради VІ скликання

11

№5/14 від 21 січня 2014 року

Про нагородження Почесною грамотою районної державної адміністрації та районної ради

 

Заступник голови

районної ради                                                                                      О.В. Карауш

 

Додаток №2 до рішення

                                                                                 Котовської районної ради

від  25січня 2014 року

№ 292 -VI

 

                                                     ПЕРЕЛІК

розпоряджень голови районної ради з кадрових питань, які підлягають затвердженню на сесії районної ради

 

1

29/13-к від 02 грудня 2013року

Про зміну прізвища Іващук І.В.

2

30/13-к від 02 грудня 2013року

Про внесення змін до штатного розпису районної ради

3

31/13-к від 12 грудня 2013року

Про припинення відпустки голови районної ради Бордюжі О.М.

4

32/13-к від 18 грудня 2013року

Про встановлення надбавки та преміювання працівників районної ради

5

33/13-к від 31 грудня

2013 року

Про продовження контракту з Грек Г.В.

6

1/14-к від 8 січня 2014 року

Про присвоєння чергового рангу посадової особи місцевого самоврядування спеціалісту районної ради Ткач Г.А.

7

 2/14-к від 9 січня 2014 року

Про призначення Мочікіна Г.П. на посаду сторожа районної ради

 

Заступник голови

районної ради                                                                                      О.В. Карауш

 

Про затвердження Програми фінансової підтримки Котовської районної організації ветеранів України на 2014 рік

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

КОТОВСЬКА РАЙОННА РАДА

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про затвердження Програми фінансової  підтримки

Котовської районної організації ветеранів  України на 2014 рік

             

          Відповідно до п.16 частини першої ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з фінансової підтримки Котовської районної організації ветеранів України, районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. 1.Затвердити програму фінансової  підтримки Котовської районної організації ветеранів  України на 2014 рік (додається).

 

 1. 2.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації          (Погоріла І.А.) забезпечити фінансування Програми фінансової  підтримки Котовської районної організації ветеранів  України на 201 рік.

            

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань праці та соціального захисту населення /Скуділо І.А./

 

 

Голова Котовської

районної ради                                                                           О.М. Бордюжа

 

25 січня 2014  року

№ 286  - VI

 

 

Додаток до рішення районної

ради від 25 січня 2014 року

№ 286  - VI

П Р О Г Р А М А

 

НАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ КОТОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ

НА 2014 РІК

ПАСПОРТ

 

Програми надання фінансової підтримки Котовської районної організації ветеранів України на 2014 рік

 (назва програми)

1.

Ініціатор розроблення програми 

Котовська районна організація ветеранів України

2.

Розробник програми 

Котовська районна організація ветеранів України

3.

Співрозробники програми (у разі наявності)

Управління соціального захисту населення РДА

4.

Відповідальний виконавець програми 

Котовська районна організація ветеранів України

5.

Учасники програми 

Котовська районна організація ветеранів України

6.

Термін реалізації програми 

2014 рік

6.1.

Етапи виконання програми (для довгострокових програм) 

2014 рік

7.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Районний

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, 

57,5 тис.грн.

у тому числі: 

8.1.

коштів місцевого бюджету

52,5 тис.грн

8.2

коштів інших джерел

5,0

 

 

І. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма:

Програма спрямована на фінансову підтримку громадських організацій, які об'єднують ветеранів війни і праці, учасників, дітей війни, інвалідів, людей похилого віку, пенсіонерів, воїнів - інтернаціоналістів, ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС, в'язнів жертв нацизму.

Актуальність цієї Програми обумовлена зростанням ролі громадських організацій в державі, вдосконаленням системи забезпечення та механізму їх діяльності, підвищенні їх ролі та авторитету щодо участі у громадському житті району.

Програма розрахована на шляхи розв'язання проблем у напрямку всебічного захисту законних прав, соціальних, економічних, вікових інтересів ветеранів війни, учасників та дітей війни, ветеранів військової служби, інших силових структур, пенсіонерів, громадян похилого віку, воїнів - інтернаціоналістів, в'язнів - жертв нацизму, на матеріальну підтримку населення, що опинилося в скрутних ситуаціях.

 

ІІ. Мета Програми

 

            Програма спрямована на фінансову підтримку Котовської районної організації ветеранів України, створеної для захисту ветеранів війни, праці та інших категорій, виконання цільових програм належного соціального і правового захисту, та зміцнення матеріально-технічної бази організації.

 

ІІІ. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язанняпроблеми, обсягів та джерел фінансування

 

            На обліку в районі  перебуває  1091 ветеранів війни,  в тому числі:

-         Інваліди війни – 67 чол.;

-         Учасники бойових дій –87 чол.;

-         Члени сімей загиблих та померлих – 172 чол.;

-         Учасники війни – 732 чол.

-         Ветерани праці – 821 чол.                        

         Фінансова підтримка районної організації ветеранів  надасть змогу вирішувати проблемні питання,  потреб  незахищених ветеранів війни,  праці та інших категорій. Вшанування подвигу народу в боротьбі за свободу і незалежність Батьківщини та увінчання Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років.

Строк реалізації Програми - 2014 рік

Розмір коштів на фінансування:

- оплата праці                                       - 37500 грн.;

- нарахування на зарплату, в т.ч.

на внески до соціальних фондів          - 13600 грн.;

- видатки на канцтовари                      -        0 грн.;

- видатки  на послуги зв’язку              -   1400 грн.;

- видатки на ремонт оргтехніки          -         0 грн..

 

Разом по видаткам:                             52500 грн.  

            Фінансування витрат, повязаних з веденням в дію цієї програми здійснюється за рахунок районного бюджету (52,5 тис. грн.) та позабюджетних коштів (5,0 тис. грн.) .

            Фінансування заходів проводиться через управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації за рахунок коштів  районного бюджету, передбачених на виконання програми.

 

ІV. Напрями діяльності та заходи Програми

 

Рада районної організації ветеранів України  у 2014 році планує проводити низку  заходів спрямованих на вирішування проблемних питань,  потреб  незахищених ветеранів війни,  праці та інших категорій. Вшанування подвигу народу в боротьбі за свободу і незалежність Батьківщини та увінчання Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років.

 

   

V. Очікувані результати та ефективність Програми:

-   забезпечення фінансової підтримки статутної діяльності громадських організацій;

-   підвищення рівня та якості життя членів, зазначених у Програмі громадських організацій;

          - тісна взаємодія у вирішенні важливих проблемних питань життєдіяльності з іншими громадськими організаціями та об'єднаннями;

          - відпрацювання чіткого механізму надання допомоги тим, хто її дійсно потребує.

У результаті виконання Програми передбачається забезпечити :

-   поліпшення життєдіяльності громадських організацій;

-   посилення турботи про членів громадських організацій;

-   задоволення їх життєвих потреб і повсякденних запитів, з метою соціальної підтримки та надання допомоги цим та іншим соціально-незахищеним верствам населення.

 

VІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми :

Громадські організації, які отримують фінансову підтримку, погоджують використання бюджетних коштів з фінансовим управлінням райдержадміністрації та звітують перед контролюючими органами щодо цільового використання бюджетних коштів щорічно до 5 січня наступного року.

Контроль за виконанням та аналіз виконання Програми здійснюється щоквартально та щорічно. Річний звіт про виконання Програми подається  фінансовому управлінню районної державної адміністрації та відділу економічного розвитку, інфраструктури і торгівлі райдержадміністрації.

 

 

 

 

Заступник голови

районної ради                                                                                                         О.В. Карауш

 

 

Додаток до програми №1

 

Ресурсне забезпечення

 

Програми надання фінансової підтримки Котовської районної організації ветеранів України на 2014 рік

 (назва програми)

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання програми

Усього витрат на

виконання програми

(тис. грн)

I

2014рік

Усього 

57,5

57,5

державний бюджет

0

0

місцевий бюджет, у тому числі:

52,5

52,5

- обласний бюджет 

0

0

- районні, міські (міст обласного підпорядкування) бюджети 

52,5

52,5

- бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування 

0

0

Позабюджетні кошти  

5,0

5,0

                 


Додаток до програми №2

 

Напрями діяльності та заходи

 

  Програми надання фінансової підтримки Котовської районної організації ветеранів України на 2014 рік

 (назва програми)


з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн.

Очікуваний результат

1.

Фінансова підтримка районної організації ветеранів

Утримування Котовської районної організації ветеранів України

2014

Котовська районна організація ветеранів України, УСЗН

Місцевий бюджет

52,5

Виконання статутної діяльності організації ветеранів району

2.

Виховна робота з молоддю

До Дня Захисника Вітчизни  проведення вогників — зустрічей учасників бойових дій з учнівською молоддю.

Котовська районна організація ветеранів України, ЗОШ

Патріотичне виховання молоді, виховання  поваги до ветеранів

проведення конкурсів на :

- кращу ветеранську організацію по героїко — патріотичному вихованню молоді

Котовська районна організація ветеранів України,

Позабюджетні кошти

1,0

- кращий учнівський колектив і самих активних учнів шкіл по вивченню і пропагуванню славних традицій старшого покоління

Котовська районна організація ветеранів України, ЗОШ

Позабюджетні кошти

1,0

- відвідання вдома інвалідів Великої Вітчизняної війни

Котовська районна організація ветеранів України

Вшанування пам’яті жертв війни

До Дня скорботи (22 червня) покладання квітів до  пам’ятників загиблим у Великій Вітчизняній війні 1941 – 1945 років

Котовська районна організація ветеранів України

Вшанування загиблих у період війни 1941 – 1945 років

Відзначення Дня ветерана

До Дня ветерана (1 жовтня) відвідання  вдома інвалідів війни 

Котовська районна організація ветеранів України, УСЗН

Вирішування проблемних питань

Заохочування первинних ветеранських організацій

Преміювання голів первинних ветеранських організацій

(50 грн. два рази на рік)             

Котовська районна організація ветеранів України, УСЗН

Позабюджетні кошти

3,0

Діяльність первинних ветеранських організацій

Про пленарне засідання двадцять шостої сесії Котовської районної ради VІ скликання

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

КОТОВСЬКА РАЙОННА РАДА

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

Про пленарне засідання двадцять шостої сесії

Котовської районної ради VІ скликання

 

 

       На підставі статті 46 та частини 6 статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 

1. Провести пленарне засідання  двадцять шостої  сесії Котовської районної ради VІ скликання 25 січня  2014 року о 10 годині в приміщенні актового залу Котовської міської ради, що за адресою: м. Котовськ, пр. Котовського, 10

 

2. Рекомендувати для розгляду на двадцять шостої сесії районної ради питання:

–   Про районний бюджет Котовського району на 2014 рік.

–   Про план роботи Котовської районної ради на 2014 рік.

–   Інші питання.             

3.Запросити на пленарне засідання районної ради депутатів Одеської обласної ради, заступників голови, керівників структурних підрозділів  районної державної адміністрації, керівників територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, сільських голів.

 

 

Голова Котовської

районної ради                                                                                             О.М. Бордюжа

 

20 січня 2014 року

 № 4/14                                                 

Про затвердження Порядку зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру суб’єктів декларування у Котовській районній раді

У К Р А Ї Н А

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

КОТОВСЬКА РАЙОННА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про затвердження Порядку зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру суб'єктів декларування у

Котовській районній раді

На виконання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, та відомостей щодо відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента» від 11.01.12 р. № 16, постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції» від 04.09.2013 р. № 706, відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування»:

1. Затвердити із наступним введенням у дію з 08.01.2014 р., Порядок зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру суб'єктів декларування у Котовській районній раді (додається).

2. Затвердити із наступним введенням удію з 08.01.2014 р. Журнал обліку документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру суб'єктів декларування у Котовській районній раді (додається).

3. Призначити з 08.01.2014 р. відповідальним за ведення Журналу обліку документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру суб'єктів декларування у Котовській районній раді спеціаліста І-ї категорії районної ради Ткач Г.А.

4. У строк до 10.01.2014 р. довести до відома посадових осіб місцевого самоврядування, які проходять службу у Котовський районній раді, а також до депутатів Котовської районної ради про введення у дію нового Порядку зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру суб'єктів декларування у Котовській районній раді.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова Котовськоїрайонної ради                                             О.М. Бордюжа

8 січня 2014 року

№3/14

Додаток до

розпорядження голови районної ради

від 08.01.2014 р. №3/14

ПОРЯДОК

зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру суб'єктів декларування у Котовській районній раді

1. Відповідно до вимог законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади запобігання і протидії корупції», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, та відомостей щодо відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента» від 11.01.12 р. № 16, постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції» від 04.09.2013 р. № 706 цей Порядок визначає механізм зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру (далі — декларація) суб'єктів декларування у Котовській районній раді.

2. Дія цього Порядку поширюється на посадових осіб місцевого самоврядування, які проходять службу у Котовській районній раді, а також депутатів Котовської районної ради, які згідно з вимогами ч. З ст. 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» подають декларації до виконавчого комітету ради.

3. Декларації подаються суб'єктом декларування особисто до виконавчого апарату районної ради або надсилаються до районної ради поштою з описом вкладення у строки, визначені чинним законодавством.

4. Відповідальна особа за ведення Журналу має зробити відмітку про надходження декларації у Журналі обліку документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру суб'єктів декларування у Котовській районній раді (далі — Журнал).

У разі якщо декларація подається суб'єктом декларування особисто, у графі: «Підтвердження факту» проставляється власноручний підпис суб'єкта декларування із зазначенням дати подання декларації.

Якщо декларація надійшла поштою, відповідальна особа має зробити відмітку про надходження декларації у графі: «Підтвердження факту» Журналу про дату надходження декларації. Документи, які підтверджують факт та дату надходження декларації, зберігаються у Котовській районній раді згідно з порядком діловодства.

5. Відповідальна особа після реєстрації відомостей про подання декларації не пізніше наступного робочого дня від її подання передає декларацію разом з доданими до неї документами уповноважений особі з питань запобігання та виявлення корупції (далі — уповноважена особа). Уповноважена особа приймає декларації та додані до них документи під підпис у Журналі. При цьому зазначається дата та час передачі документів, посада та прізвище осіб, які здійснили передачу (прийняли) зазначені документи. 6. Декларації разом з доданими до неї документами зберігаються в уповноваженої особи до моменту завершення перевірки фактів своєчасності подання декларацій; перевірки декларацій на наявність конфлікту інтересів і логічного та арифметичного контролю декларацій.

7. У разі виявлення під час перевірки декларації арифметичних або логічних помилок уповноважена особа невідкладно письмово повідомляє про це відповідного суб'єкта декларування, який має право протягом п'яти днів з дня отримання такого повідомлення подати уповноваженій особі письмове пояснення або виправлену декларацію. Інформація про повернення декларації суб'єкту декларування для виправлення із зазначенням дати і часу відображується у Журналі.

8. Після завершення уповноваженою особою перевірки даних, зазначених у декларації, а у разі необхідності - після внесення виправлень до неї, декларації разом з доданими до них документами повертаються керуючому справами районної ради. Дата передачі декларацій для зберігання зазначається у Журналі та засвідчується підписами відповідальних осіб цих підрозділів.

9. Декларації зберігаються в виконавчому апараті Котовської районної ради у особових справах суб'єктів декларування.

Декларації депутатів, які зобов'язані подавати їх до виконавчого апарату Котовської районної ради, зберігаються разом з особовими справами посадових осіб Котовської районної ради у окремій теці.

Відомості зазначені в декларації, оформленій за формою і в порядку, що встановлені Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», не належать до інформації з обмеженим доступом, крім відомостей, передбачених абзацом другим частини другої статті 12 зазначеного Закону.

11. Уповноважена особа для здійснення покладених на неї повноважень, у тому числі і щодо контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів посадових осіб Котовської районної ради та депутатів Котовської районної ради, може отримувати декларації документи з особових справ зазначених осіб, довідки та іншу інформацію. (Якщо для вжиття заходів щодо запобігання та виявлення корупції уповноваженій особі необхідно взяти для роботи оригінал декларації, яка зберігається у виконавчому апараті Котовської районної ради, декларації передаються її на підставі усного чи письмового запиту про що робиться запис у Журналі.

12. Відповідальним за ведення Журналу обліку документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру суб'єктів декларування, у Котовській районній раді є спеціаліст районної ради відповідальний за документообіг в Котовський районній раді.

Уповноважена особа не менше ніж 1 (один) раз на квартал перевіряє правильність ведення Журналу, а у разі виявлення порушень невідкладно повідомляє про це голову Котовського районної ради у письмовій формі.

13. Копи декларацій (у разі необхідності - із ретушуванням даних, які віднесені до інформації з обмеженим доступом), відомості з декларацій та інформація про своєчасність подання декларацій можуть бути надані на запити третіх осіб тільки у порядку та у спосіб, визначені спеціальними законами при підтвердженні повноважень

запитувача на отримання необхідної інформації.

Доступ громадян та юридичних осіб приватного права до публічної інформації обмежувати заборонено.

Отримання інформації суб'єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також відносини у сфері звернень громадян, регулюються спеціальними законами. Надавати інформацію на запити (звернення) зазначених органів у порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації».

14. Керуючий справами районної ради веде облік запитів щодо надання відомостей, зазначених у деклараціях, із зазначенням одержувача відомостей, реквізитів та змісту запиту структурного підрозділу, що відповідає за надання відомостей, та відмітки про їх надання.

15. Відомості про відкриття суб'єктом декларування та/або членами його сім'ї валютного рахунка зберігаються в органах доходів та зборів, та до виконавчого апарату Котовської районної ради суб'єктами декларування не подаються

Такі відомості можуть бути надані на запит уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції з дотриманням установлених законом вимог у разі надходження відповідного запиту.

Заступник голови районної ради                                                      О.В. Карауш

Про затвердження тимчасового розпису районного бюджету на 1 квартал 2014 року.

 

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

КОТОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

КОТОВСЬКА РАЙОННА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

 

08.01.2014                        м.Котовськ                    08.01.2014

№6/14                                                                       №1/14

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

Про затвердження тимчасового розпису

районного бюджету на 1 квартал 2014 року.

 

 

        Відповідно до статі 18 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, ст..55 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  ст.44, 79 Бюджетного кодексу України і з метою забезпечення безперебійного фінансування поточних витрат з районного бюджету  та за рахунок субвенцій з державного бюджету у 1 кварталі 2014 року:

 

         1.Затвердити тимчасовий розпис районного бюджету на 1 квартал 2014 року (додається)

 

        2. Фінансовому управлінню Котовської районної державної адміністрації (Погоріла І.А.):

        2.1.Проводити витрати з районного бюджету лише на цілі, які визначені у рішенні про районний бюджет на  попередній бюджетний період; проводити витрати з районного бюджету на надання пільг та субсидій за рахунок субвенції з Державного бюджету по мірі надходження та в межах бюджетних призначень.

 

       2.2.Здійснювати у 1 кварталі 2014 року фінансування коштів головним розпорядникам коштів за незахищеними  видатками  загального фонду районного бюджету  з урахуванням можливостей бюджету, а також зареєстрованих фінансових зобов’язань та пріоритетності проведення видатків;

      2.3.Забезпечити  визначення у кошторисах бюджетних установ на 1 квартал 2014 року у повному обсязі асигнувань на оплату праці працівникам бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством умов оплати праці і проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії.

 

        3.  Головним розпорядникам  коштів районного бюджету:

        3.1. Забезпечити при виконанні тимчасового розпису проведення в повному обсязі  розрахунки за електричну енергію, теплову енергію, природний газ, які споживаються бюджетними установами, послугами з водопостачання та водовідведення і послуги зв’язку, які їм надаються не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з оплати зазначених товарів і послуг;

         3.2. З метою недопущення зростання дебіторської заборгованості здійснювати до 1 квітня 2014 року розрахунки виключно за фактично поставлені товари, виконані роботи і надані послуги.

 

         4. Рекомендувати органам місцевого самоврядування в межах своїх повноважень вжити заходів для забезпечення безперебійного фінансування поточних витрат з сільських бюджетів в 1 кварталі 2014 року.

 

       5. Виконання цього розпорядження контролюватиму особисто.

 

 

 

 

Голова районної державної                                 Голова

адміністрації                                                         районної ради                                                             В.П.Синько                                               О.М.Бордюжа

 

 


                                                                                                                                       Додаток

                                                                                         До розпорядження Котовської районної   державної

                                                                                                  адміністрації №6/14 та районної ради №1/14

                                                                                                           від 08.01.2014    

Тимчасовий   розпис районного бюджету Котовського району  на 1 квартал 2014 року

Найменування КЕКВ

КФК

Разом тис.грн

               В тому числі:

січень

лютий

березень

Податок на доходи фізичних осіб

11010000

1306,2

450,4

431,8

424,0

Надходження від оренди комунального майна

22080400

7,5

2,5

2,5

2,5

РАЗОМ власних доходів

1313,7

452,9

434,3

426,5

Дотація з Державного бюджету

41020100

8475,0

2825,0

2825,0

2825,0

Субвенції

41030000

8367,345

2717,765

2808,686

2840,894

РАЗОМ доходів

 

18156,045

5995,665

6067,986

6092,394

Державне управління

010116

175,6

58,6

58,5

58,5

Освіті

070000

8760,621

2920,207

2920,207

2920,207

Соціальний захист та соціальне забезпечення

090000

8796,401

2866,945

2947,379

2982,077

Культура

110000

793,2

264,4

264,4

264,4

Засоби масової інформації

120000

27,6

9,2

9,2

9,2

Фізична культура та спорт

130000

114,2

38,0

38,1

38,1

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації  та інформатика

170000

29,053

3,523

14,010

11,520

Видатки, не віднесені до основних  груп

250000

817,240

265,480

276,580

275,180

РАЗОМ видатків

 

19513,915

6426,355

6528,376

6559,184

 

Про затвердження структури, штатного розпису та кошторису видатків на утримання районної ради та її виконавчого апарату на 2014 рік

УКРАЇНА

Одеська  область

 

КОТОВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

 

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження структури, штатного розпису та кошторису видатків

на утримання районної ради та її виконавчого апарату на 2014 рік

               Відповідно до ст.140-144 Конституції України, ст.43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Постанови Кабінету Міністрів України № 268 від 09.03.2006 р. "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", розглянувши пропозицію голови районної ради щодо структури, штатного розпису та витрат на утримання виконавчого апарату районної ради , Котовська районна рада Одеської області, -

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити структуру та штатний розпис виконавчого апарату районної ради на 2014 рік (додаток 1, 2).

2. Затвердити кошторис видатків на утримання районної ради на 2014 рік (додаток 3).

3. Встановити голові районної ради та заступнику голови районної ради надбавку за виконання особливо важливої роботи в розмірі 50 % посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадових осіб органів місцевого самоврядування та вислугу років. Виплата даної надбавки працівникам виконавчого апарату ради встановлюється розпорядженням голови районної ради. Виплата надбавки здійснюється в межах фонду заробітної плати.

      Голові районної ради, заступнику голови районної ради проводити виплату допомоги для оздоровлення в розмірі посодового окладу, здійснювати щомісячне преміювання в межах затвердженого фонду преміювання та економії фонду заробітної плати згідно розпоряджень виданих відповідно до Положення про преміювання працівників виконавчого апарату районної ради. Виплату допомоги для оздоровлення та премії працівникам виконавчого апарату районної ради проводити в межах кошторисних призначень за розпорядженням голови районної ради.

4. Затвердити Положення про матеріальне стимулювання працівників виконавчого апарату Котовської районної ради Одеської області (додаток 4).

5. Контроль за виконанням рішення покласти на голову районної ради.

Голова районної ради                                                                               О.М.Бордюжа

25 січня 2014 року

№ 288-VI

                                                                          Додаток № 1 до рішення

                                                                          від 25 січня 2014 року № 288-VI

 

 

СТРУКТУРА

виконавчого апарату Котовської районної ради

Одеської області

 

з/п

Назва структурного підрозділу та посад

Кількість штатних

посад

1

Голова

1

2

Заступник голови

1

3

Керуючий справами

1

       Відділ координації розвитку територій, коммунального майна та економічного аналізу

 

4

Начальник відділу

1

5

Спеціаліст І категорії

2

 

 Разом по відділу

3

6

Головний бухгалтер

1

7

Радник голови

2

8

Головний спеціаліст

1

9

Спеціаліст

0,5

10

Прибиральник службових приміщень

0,5

11

Водій

1

12

Сторож

1

 

                     Усього

13

 

 

 

     Заступник голови районної ради                                        О.В.Карауш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Додаток № 2 до рішення

                                                                          від 25 січня 2014 року № 288-VI

 

 

ШТАТНИЙ  РОЗПИС

виконавчого апарату Котовської районної ради

Одеської області з 01.01.2014 року

 

з/п

Назва структурного підрозділу та посад

Кількість штатних

посад

Посадовий оклад (грн.)

Фонд заробітної плати на місяць за посадовими окладами (грн.)

1

Голова ради

1

3103

3103

2

Заступник голови ради

1

2793

2793

3

Керуючий справами

1

2465

2465

       Відділ координації розвитку територій, коммунального майна та економічного аналізу

4

Начальник відділу

1

1218

1218

5

Спеціаліст І категорії

2

1218

2436

               Разом по відділу

3

х

3654

6

Головний бухгалтер

1

1218

1218

7

Радник голови

2

1218

2436

8

Головний спеціаліст

1

1218

1218

9

Спеціаліст

0,5

1218

609

10

Прибиральник службових приміщень

0,5

1218

609

11

Водій

1

1218

1218

12

Сторож

1

1218

1218

 

                     Усього

13

х

20541

 

 

 

     Заступник голови районної ради                                        О.В.Карауш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

КОШТОРИС
на 2014  рік

21020604,  Котовська районна рада Одеської області                        _______________________________________________
                                                                          (код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
м.Котовськ Одеської області, пр-кт Котовського,2 _______________________________________________________________
                                                                      (найменування міста, району, області)

Вид бюджету районний                        __________________________________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету  01 Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради; Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради)     __________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету                                       _____________
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

                                                                                                                                     010116 «Органи місцевого самоврядування»     

                     (грн.) 

Найменування 

Код 

Усього на рік 

РАЗОМ 

загальний фонд 

спеціальний фонд 

НАДХОДЖЕННЯ - усього 

х 

795000

 

795000

Надходження коштів із загального фонду бюджету 

х 

795000

х

795000

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т. ч. 

х 

-

-

-

 надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами, згідно із законодавством 

25010000 

х 

-

-

(розписати за підгрупами) 

 

 

-

-

 інші джерела власних надходжень бюджетних установ 

25020000 

х 

-

-

(розписати за підгрупами) 

 

 

-

-

 інші надходження, у т. ч. 

 

х 

-

-

 інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) 

 

х 

-

-

 фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету  за типом боргового зобов'язання) 

 

х 

-

-

 повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) 

 

х 

-

-

 

х 

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього 

х 

795000

-

795000

Поточні видатки 

2000 

795000

-

795000

Оплата праці 

2110 

440000

-

440000

Заробітна плата 

2111 

440000

-

440000

Грошове утримання військовослужбовців

2112 

-

-

-

Нарахування на оплату праці

2120 

160000

-

160000

Використання товарів і послуг

2200 

194900

-

194900

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

120000

-

120000

Медикаменти та перев'язувальні матеріали 

2220 

-

-

-

Продукти харчування 

2230 

-

-

-

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

69900

-

 69900

Видатки на відрядження 

2250

5000

-

5000

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

-

-

-

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 

2270 

-

-

-

Оплата теплопостачання 

2271

-

-

-

Оплата водопостачання і водовідведення 

2272

-

-

-

Оплата електроенергії  

2273

-

-

-

Оплата природного газу 

2274 

-

-

-

Оплата інших енергоносіїв 

2275

-

-

-

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм  

2280

-

-

-

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм  

2281 

-

-

-

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 

2282 

-

-

-

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

-

-

-

Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань

2410

-

-

-

Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань

2420

-

-

-

Поточні трансферти 

2600 

-

-

-

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

-

-

-

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 

2620

-

-

-

Поточні трансферти урядам іноземних держав  та міжнародним організаціям

2630

-

-

-

Соціальне забезпечення 

2700

-

-

-

Виплата пенсій і допомоги 

2710

-

-

-

Стипендії 

2720

-

-

-

Інші виплати населенню 

2730

-

-

-

Інші поточні видатки

2800

100

-

400

Капітальні видатки 

3000

-

-

-

Придбання основного капіталу 

3100 

-

-

-

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 

3110 

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання) 

3120 

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання) житла 

3121 

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 

3122 

-

-

-

Капітальний ремонт 

3130 

-

-

-

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131 

-

-

-

Капітальний ремонт інших об'єктів 

3132 

-

-

-

Реконструкція та реставрація 

3140 

-

-

-

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141 

-

-

-

Реконструкція та реставрація інших об'єктів 

3142 

-

-

-

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 

3143 

-

-

-

Створення державних запасів і резервів 

3150 

-

-

-

Придбання землі і нематеріальних активів  

3160 

-

-

-

Капітальні трансферти 

3200 

-

-

-

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 

3210 

-

-

-

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 

3220 

-

-

-

Капітальні трансферти урядам  іноземних держав та міжнародним організаціям

3230 

-

-

-

Капітальні трансферти населенню 

3240 

-

-

-

Надання внутрішніх кредитів 

4110 

-

-

-

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 

4111 

-

-

-

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 

4112 

-

-

-

Надання інших внутрішніх кредитів 

4113 

-

-

-

        Надання зовнішніх кредитів 

4210

-

-

-

Нерозподілені видатки 

9000 

-

-

-

 • Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього".

 

 

  Заступник голови районної ради

О.В.Карауш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 4 до рішення

від 25 січня 2014 року № 288-VI

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про матеріальне стимулювання працівників виконавчого апарату Котовської районної ради Одеської області

 

Положення про матеріальне стимулювання працівників апарату та структурних підрозділів Котовської районної ради Одеської області (далі – Положення) розроблене на підставі Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» та визначає механізм здійснення матеріального стимулювання праці працівників виконавчого апарату Котовської районної ради шляхом встановлення надбавок до посадових окладів, виплати премії, а також надання матеріальної допомоги.

 

І. Встановлення надбавок до посадових окладів

керівників,  працівників виконавчого апарату

районної ради

 

1.1. Надбавка за високі досягнення в праці або за виконання особливо важливої роботи працівникам виконавчого апарату районної ради може встановлюватися в межах затвердженого на відповідний рік фонду оплати праці у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи  та надбавки за вислугу років за фактично відпрацьований час. Зазначена надбавка може бути встановлена також з дати призначення на посаду або щомісячно згідно розпорядження голови.

          Розмір надбавки кожному працівнику визначає голова відповідно до розподілу обов’язків, залежно від особистого вкладу працівника в загальні результати роботи.

 

1.2. Виплата надбавки за високі досягнення в праці голові та заступнику здійснюється відповідно до прийнятого рішення сесії в межах фонду заробітної плати на відповідний рік. Відповідне рішення приймається одночасно з затвердженням кошторису на утримання районної ради.

 

1.3. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни установлена надбавка може бути скасована або її розмір може бути зменшений до закінчення строку її дії особами, яким надано право ініціювати встановлення надбавок.

Остаточне рішення про збереження (збільшення або зменшення) розміру надбавок приймає голова районної ради.

 

1.4. Розміри надбавок кожному з вище перелічених категорій працівників встановлюється на відповідний період з урахуванням визначеним цим Положенням критеріїв матеріального стимулювання, підстав його зниження чи позбавлення.

 

1.5. До критеріїв матеріального стимулювання відносяться:

а) зайняття відповідної посади;

б) досвід роботи на відповідній посаді;

в) результати щорічної оцінки виконання покладених обов’язків та завдань;

г) результати атестації;

д) рівень виконання окремих службових доручень.

 

1.6. Надбавка не виплачується за місяць, у якому працівника в зв’язку з виконанням ним посадових обов’язків притягнуто до кримінальної, адміністративної відповідальності, відповідальності за порушення Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», а також дисциплінарної відповідальності згідно з трудовим законодавством і Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування», при наявності згоди профспілкового комітету.

 

1.7. Надбавка не встановлюється та не виплачується працівникові, до якого здійснено заходи дисциплінарного стягнення згідно з трудовим законодавством та Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» за погодженням керівника, за місяць, в якому винесено дисциплінарне стягнення, та до його зняття.

 

ІІ. Преміювання працівників виконавчого апарату районної ради

 

2.1. Преміювання працівників виконавчого апарату районної ради відповідно до особового вкладу кожного з них в загальні результати роботи здійснюється щомісяця в межах фонду преміювання та економії фонду оплати праці згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268  «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» за фактично відпрацьований час.

         Преміювання робітників, оплата праці яких здійснюється відповідно до Наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 02.10.1996 року № 77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів», проводиться як в абсолютному розмірі, так і відсотках, який визначає голова, залежно від особистого трудового вкладу.

 Премія виплачується одночасно з виплатою заробітної плати за поточний місяць.

 

2.2. Голові, заступнику голови районної ради за особистий вклад в загальні результати роботи виплачується премія у відсотках до  посадового окладу або середньомісячної заробітної плати на підставі рішення сесії, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268  «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів». Відповідне рішення приймається одночасно з затвердженням кошторису на утримання районної ради.

 

2.3. Рівень щомісячного преміювання визначається головою районної ради.

 

2.4. Розмір премії може збільшуватися (в межах фонду заробітної плати):

а) за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників внаслідок відпустки та тимчасової непрацездатності, враховуючи фактичну кількість днів відсутності працівника – до 2 відсотків за кожен робочий день;

б) за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників внаслідок вакантної посади відділу згідно з штатним розписом районної ради, враховуючи фактичну кількість днів до зайняття вакантної посади – до 2 відсотків за кожен робочий день;

в) за нагородження відзнаками голови районної ради – на 20 відсотків;

г) за нагородження державними нагородами, відзнаками Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади – на 50 відсотків.

 

2.5. Розмір премії знижується в  разі наявності в місяці офіційно зафіксованих фактів:

а) недотримання загальних Правил поведінки– на 10 відсотків за кожний такий випадок;

б) одноразового порушення без поважних причин Правил внутрішнього трудового розпорядку  – на 10 відсотків;

в) повторного протягом року порушення без поважних причин Правил внутрішнього трудового розпорядку працівників апарату – на 20 відсотків;

г) порушення з вини працівника виконавської дисципліни: порушення строків розгляду звернень громадян, строків виконання доручень керівництва, зазначених у резолюціях до документів, регламентованих норм опрацювання документів – на 10 відсотків за кожний випадок порушення;

д) низького рівня якості роботи: неналежної якості опрацьованих документів, наявності зауважень і негативних висновків до проектів документів, несвоєчасного виконання поставлених завдань – на 10 відсотків за кожний випадок;

 

2.6. Премія за місяць не виплачується:

а)  працівнику, який на дату нарахування премії є звільненим, не зважаючи на те, що він у місяці за результатами якого проводиться преміювання, працював, крім працівників, які вийшли на пенсію, звільнені за станом здоров'я;

б)  за час відпусток, тимчасової непрацездатності, період підвищення кваліфікації, відряджень;

 

        в) притягнення працівника до кримінальної або адміністративної відповідальності у зв’язку з виконанням ним посадових обов’язків, до відповідальності встановленої Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», за наявності інших, передбачених трудовим законодавством та Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування», підстав;

г)  якщо до працівника здійснено заходи дисциплінарного стягнення згідно з трудовим законодавством та Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» за погодженням керівника органу, за поточний місяць винесення дисциплінарного стягнення та до його зняття.

     

         2.7.  Розмір премії кожному працівнику визначає голова відповідно до розподілу обов’язків, залежно від особистого вкладу працівника в загальні результати роботи  у відсотках від посадового окладу, сереньомісячної заробітної плати або в абсолютній сумі.

         Максимальним розміром премія не обмежується.

        

IІІ. Надання матеріальної допомоги працівникам виконавчого апарату районної ради

 

3.1. Для вирішення соціально – побутових питань працівникам апарату районної ради надається матеріальна допомога в розмірі посадового окладу згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268  «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» на підставі письмової заяви працівника за розпорядженням голови районної ради, а для голови та заступника голови – за рішенням сесії, в межах наявних коштів.

 

3.2. Для оздоровлення при наданні щорічної відпустки працівникам апарату надається матеріальна допомога в розмірі посадового окладу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268  «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» за розпорядженням голови, а для голови та заступника голови – за рішенням сесії. Відповідне рішення приймається одночасно з затвердженням кошторису на утримання районної ради.

 

 

 

 

 

 

Заступник голови                                                                О.В.Карауш

 

 

 

 

Документи районної ради

Регламент

Рішення 

Протоколи поіменного голосування

Проекти рішень

Розпорядження

Робота постійних депутатських комісій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Календар новин

<< < Грудень 2020 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31