Про затвердження Комплексної програми соціальної підтримки населення “ Соціальний захист населення в Одеській області ” на 2018 рік5478

У К Р А Ї Н А

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Комплексної програми соціальної підтримки населення " Соціальний захист населення в Одеській області "

на 2018 рік

Відповідно до пункту 16 частини першої статі 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні ", з метою забезпечення належної підтримки матеріального стану незахищених верств населення з обмеженими фізичними можливостями, психічними захворюваннями, розумовою відсталістю та інших малозабезпечених верств населення, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити районну Комплексну програму на виконання обласної Комплексної програми соціальної підтримки населення " Соціальний захист населення в Одеській області " на 2018 рік / додається /.

2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Погоріла І.А.) забезпечити фінансування Комплексної програми соціальної підтримки населення " Соціальний захист населення в Одеській області " на 2018 рік.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та фінансово – економічної політики (Вдовиченко А.Ю.)

Голова Подільської

районної ради                                                                  Л.М.Білоус

10 .07.2018р.

№ 363-VІІ

Про скасування рішення Подільської районної ради

УКРАЇНА

Одеська область

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

РІШЕННЯ

Про скасування рішення Подільської районної ради

1. Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 46 Регламенту Подільської районної ради, розглянувши лист Подільської районної державної адміністрації від 16.04.2018 р. № 01-29/486, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань земельних відносин, агропромислового комплексу, адміністративно-територіального устрою, екології та природокористування (Вороніна Н. В.), районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Скасувати рішення районної ради

- від 24 березня 2017 року № 188-VII «Про затвердження районної програми по локалізації та ліквідації амброзії полинолистої на території Подільського району протягом 2017-2019 років»

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Подільської районної ради з питань земельних відносин, агропромислового комплексу, адміністративно-територіального устрою, екології та природокористування (Вороніна Н. В.).

Голова Подільської

районної ради                                                                                   Л.М.Білоус

10 липня 2018 року

№ 362 - VII

Про затвердження передавальних актів

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

РІШЕНННЯ

Про затвердження передавальних актів

Відповідно ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 4, 7 ст. 8 Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад», рішення Подільської районної ради від 22.12.2017 року № 319-VІІ «Про передачу майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Подільського району у комунальну власність Куяльницької об'єднаної територіальної громади» та рішення Куяльницької сільської ради від 23.02.2018 р № 210-VІІ «Про створення комісії по передачі майна», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити передавальні акти згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань економіки, підприємництва, будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства, енергозбереження та інвестиційної діяльності (Сапожинський В. Г.).

Голова Подільської

районної ради                                                                              Л. М. Білоус

10 липня 2018 року

№ 361 -VІІ

Про внесення змін до рішення районної ради від 14.02.2018 року №351-VII «Про затвердження структури, штатного розпису та кошторису видатків на утримання районної ради та її виконавчого апарату на 2018 рік»

УКРАЇНА

Одеська область

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

РІШЕННЯ

Про внесення змін до рішення районної ради від 14.02.2018 року №351-VII «Про затвердження структури, штатного розпису та кошторису видатків

на утримання районної ради та її виконавчого апарату на 2018 рік»

Відповідно до ст.140-144 Конституції України, ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України № 268 від 09.03.2006 р. "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами), розглянувши пропозицію голови районної ради щодо структури, штатного розпису та витрат на утримання виконавчого апарату районної ради , Подільська районна рада Одеської області

ВИРІШИЛА:

1. Викласти додатки 2,3 рішення районної ради від 14.02.2018 року №351-VII «Про затвердження структури, штатного розпису та кошторису видатків на утримання районної ради та її виконавчого апарату на 2018 рік» в наступній редакції. (Додатки 1, 2).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на голову районної ради.

Голова районної ради                                                                         Л.М.Білоус

10 липня 2018 року

№ 360-VII

Додаток № 1 до рішення

від 10 липня 2018 року № 360-VII

ШТАТНИЙ РОЗПИС

виконавчого апарату Подільської районної ради

Одеської області з 01.01.2018 року

 

з/п

Назва структурного підрозділу та посад

Кількість штатних

посад

Посадовий оклад (грн.)

Фонд заробітної плати на місяць за посадовими окладами (грн.)

1

Голова ради

1

11000

11000

2

Керуючий справами

1

8300

8300

3

Головний бухгалтер

1

6300

6300

4

Головний спеціаліст

2

4100

4100

 

                     Усього

5

х

33800

 

 

Додаток № 2 до рішення

від 10 липня 2018 року № 360-VII

КОШТОРИС

на 2018 рік

21020604, Подільська районна рада Одеської області   ___________________________________________________
                                                                          (код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

66300, м.Подільськ Одеської області, вул.Соборна,105 __________________________________________________________
                                                                                                 (найменування міста, району, області) 
Вид бюджету МІСЦЕВИЙ                                                                                                                                                                    ,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету _____________________________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _________________________________
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*

0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

      

                     (грн) 

Найменування 

Код 

Усього на рік 

РАЗОМ 

загальний фонд 

спеціальний фонд 

НАДХОДЖЕННЯ - усього 

х 

960720

-

960720

Надходження коштів із загального фонду бюджету 

х 

960720

х

960720

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: 

х 

-

-

-

надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 

25010000 

Х

-

-

(розписати за підгрупами) 

 

-

-

-

інші джерела власних надходжень бюджетних установ 

25020000 

Х

-

-

(розписати за підгрупами) 

 

-

-

-

інші надходження, у тому числі: 

 

Х

-

-

інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) 

 

Х

-

-

фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання) 

 

Х

-

-

повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) 

 

Х

-

-

 

Х

**

**

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього 

х 

960720

-

960720

Поточні видатки 

2000 

960720

-

960720

Оплата праці 

2110 

568900

-

568900

Заробітна плата 

2111 

614120

-

568900

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112 

-

-

-

Нарахування на оплату праці

2120 

135500

-

180720

Використання товарів і послуг

2200 

127100

-

127100

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

14000

-

14000

Медикаменти та перев'язувальні матеріали 

2220 

-

-

-

Продукти харчування 

2230 

-

-

-

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

71400

-

71400

Видатки на відрядження 

2250

3600

-

3600

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

-

-

-

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 

2270 

38100

-

38100

Оплата теплопостачання 

2271

-

-

-

Оплата водопостачання і водовідведення 

2272

800

-

800

Оплата електроенергії  

2273

9800

-

9800

Оплата природного газу 

2274 

-

-

-

Оплата інших енергоносіїв 

2275

27500

-

27500

Оплата енергосервісу 

2276

-

-

-

1

2

3

4

5

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм  

2280

-

-

-

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм  

2281 

-

-

-

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 

2282 

-

-

-

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

-

-

-

Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань

2410

-

-

-

Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань

2420

-

-

-

Поточні трансферти 

2600 

-

-

-

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

-

-

-

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 

2620

-

-

-

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

-

-

-

Соціальне забезпечення 

2700

-

-

-

Виплата пенсій і допомоги 

2710

-

-

-

Стипендії 

2720

-

-

-

Інші виплати населенню 

2730

-

-

-

Інші поточні видатки

2800

84000

-

84000

Капітальні видатки 

3000

-

-

-

Придбання основного капіталу 

3100 

-

-

-

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 

3110 

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання) 

3120 

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання) житла 

3121 

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 

3122 

-

-

-

Капітальний ремонт 

3130 

-

-

-

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131 

-

-

-

Капітальний ремонт інших об'єктів 

3132 

-

-

-

Реконструкція та реставрація 

3140 

-

-

-

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141 

-

-

-

Реконструкція та реставрація інших об'єктів 

3142 

-

-

-

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 

3143 

-

-

-

Створення державних запасів і резервів 

3150 

-

-

-

Придбання землі та нематеріальних активів  

3160 

-

-

-

Капітальні трансферти 

3200 

-

-

-

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 

3210 

-

-

-

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 

3220 

-

-

-

Капітальні трансферти урядам  іноземних держав та міжнародним організаціям

3230 

-

-

-

Капітальні трансферти населенню 

3240 

-

-

-

Надання внутрішніх кредитів 

4110 

-

-

-

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 

4111 

-

-

-

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 

4112 

-

-

-

Надання інших внутрішніх кредитів 

4113 

-

-

-

       Надання зовнішніх кредитів 

4210

-

-

-

Нерозподілені видатки 

9000 

-

-

-

 

Голова  

    ___________   Л.М.Білоус_________
(підпис)                     (ініціали і прізвище) 

Головний бухгалтер

10   липня 2018 року
(число, місяць, рік)

М. П.*** 

                     ___________         К.М.Камещик ___________
                             (підпис)                     (ініціали і прізвище) 

 

Про затвердження розпоряджень голови районної ради, прийнятих в міжсесійний період

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

РІШЕННЯ

Про затвердження розпоряджень голови районної ради,

прийнятих в міжсесійний період

Згідно із частиною 7 статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та заслухавши інформацію голови районної ради Білоус Л.М., районна рада:

ВИРІШИЛА :

1. Затвердити розпорядження голови районної ради, прийнятих в міжсесійний період згідно з додатками №1 та №2 (додаються).

Голова Подільської

районної ради                                                                                Л.М. Білоус

10 липня 2018 року

№ 359 - VIІ

Додаток №1 до рішення

Подільської районної ради

від 10.07.2018 року № 359 -VIІ

ПЕРЕЛІК

розпоряджень голови районної ради з основної діяльності, які підлягають затвердженню на сесії районної ради

1 №05/18 від 05 лютого 2018 року Про позачергове пленарне засідання двадцять першої сесії Подільської районної ради VII скликання

2 №06/18 від 12 лютого 2018 року Про позачергове пленарне засідання двадцять першої сесії Подільської районної ради VII скликання

3 № 07/18 від 12 лютого 2018 року Про створення комісії по прийому-передачі майна

4 № 08/18 від 12 лютого 2018 року Про затвердження паспорту бюджетної програми

5 № 09/18 від 14 лютого 2018 року Про внесення змін та доповнення до паспорту бюджетної програми

6 № 10/18 від 20 лютого 2018 року Про внесення змін до розпорядження від 18 грудня 2017 року № 72/17 «Про надання права підпису»

7 № 11/18 від 20 лютого 2018 року Про визначення переліку осіб, яким надається право застосування електронного цифрового підпису в Подільській районній раді Одеської області

8 № 12/18 від 20 лютого 2018 року Про призначення відповідальної особи за застосування електронного цифрового підпису в Подільській районній раді Одеської області

9 № 13/18 від 20 березня 2018 року Про посадові інструкції працівників виконавчого апарату Подільської районної ради

10 № 14/18 від 21 березня 2018 року Про проведення перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади»

11 № 15/18 від 17 квітня 2018 року Про надання права підпису

12 № 16/18 від 17 квітня 2018 року Про призначення відповідальної особи за застосування електронного цифрового підпису в Подільській районній раді Одеської області

13 № 17/18 від 17 квітня 2018 року Про визначення переліку осіб, яким надається право застосування електронного цифрового підпису в Подільській районній раді Одеської області

14 № 18/18 від 24 квітня 2018 року Про внесення змін до розподілу субвенцій з Державного бюджету

15 № 19/18 від 07 травня 2018 року Про пленарне засідання двадцять другої сесії Подільської районної ради VII скликання

Додаток №2 до рішення

Подільської районної ради

від 10.07.2018 року № 359-VIІ

ПЕРЕЛІК

розпоряджень голови районної ради з кадрових питань, які підлягають затвердженню на сесії районної ради

1 03/18-к від 15 лютого 2018 року Про звільнення Грек А. Є.

2 04/18-к від 15 лютого 2018 року Про звільнення Ткача В.А.

3 05/18-к від 15 лютого 2018 року Про переведення Нотевської О.Д.

4 06/18-к від 15 лютого 2018 року Про звільнення Карауша О.В.

5 07/18-к від 16 лютого 2018 року Про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади головного бухгалтера виконавчого апарату районної ради

6 08/18-к від 16 лютого 2018 року Про внесення змін до складу конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантних посад у виконавчому апараті районної ради

7 09/18-к від 19 лютого 2018 року Про призначення Нотевської О.Д.

8 10/18-к від 19 лютого 2018 року Про організацію проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому апараті районної ради

9 11/18-к від 02 квітня 2018 року Про призначення Каменщик К.М.

10 12/18-к від 26 квітня 2018 року Про переведення Бояльської О.Л.

11 13/18-к від 27 квітня 2018 року Про вихід на роботу Бояльської О.Л. у зв'язку із закінченням відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

12 14/18-к від 27 квітня 2018 року Про надання відпустки без збереження заробітної плати Бояльської О.Л.

13 15/18-к від 7 травня 2018 року Про подовження відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку Бояльської О.Л.

Про внесення змін до рішення районної ради від 9 листопада 2017 року № 251-VІІ

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

РІШЕННЯ

Про внесення змін до рішення районної ради

від 9 листопада 2017 року № 251-VІІ

Керуючись п. 4 ч.1 ст. 43, п. 3 ч. 6 ст. 55, ч. 3 ст. 58 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв'язку з ліквідацією відділів виконавчого апарату районної ради та кадровими змінами, районна рада

вирішила:

1. Внести зміни до додатків 3,4 рішення районної ради від 9 листопада 2017 року № 251-VІІ «Про внесення змін до рішення районної ради від 23 грудня 2016 року №179-VІІ «Про затвердження структури, штатного розпису та кошторису видатків на утримання районної ради та її виконавчого апарату на 2017 рік», виклавши їх в новій редакції (Додатки 1,2).

2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Голова Подільської

районної ради                                                                               Л. М. Білоус

10 липня 2018 року

№ 358 -VІІ

Додаток № 1 до рішення районної ради

від 10.07.2018 року № 358-VІІ

СКЛАД

ліквідаційної комісії з ліквідації відділу

з аграрних відносин, земельних питань та інвестиційної діяльності

(код ЄДРПОУ 41487090, юридична адреса: 66300, м. Подільськ, вул. Соборна, 105)

1 Білоус Людмила Миколаївна - голова ліквідаційної комісії, голова Подільської районної ради (реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2150217540)

2 Нотевська Оксана Дмитрівна - член ліквідаційної комісії, керуючий справами виконавчого апарату районної ради (реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2785620720)

3 Каменщик Катерина Миколаївна - член ліквідаційної комісії, головний бухгалтер виконавчого апарату районної ради (реєстраційний номер облікової картки платника податків –2626507981 )

Додаток № 2 до рішення районної ради

від 10.07.2018 року №358 -VІІ

СКЛАД

ліквідаційної комісії з ліквідації відділу

житлово-комунального господарства та будівництва

(код ЄДРПОУ 41217465, юридична адреса: 66300, м. Подільськ, вул. Соборна, 105)

1 Білоус Людмила Миколаївна - голова ліквідаційної комісії, голова Подільської районної ради (реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2150217540)

2 Нотевська Оксана Дмитрівна - член ліквідаційної комісії, керуючий справами виконавчого апарату районної ради (реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2785620720)

3 Каменщик Катерина Миколаївна - член ліквідаційної комісії, головний бухгалтер виконавчого апарату районної ради (реєстраційний номер облікової картки платника податків –2626507981 )

22 сесія районної ради

-Про внесення змін до рішення районної ради від 9 листопада 2017 року № 251-VІІ

-Про затвердження розпоряджень голови районної ради, прийнятих в міжсесійний період

-Про внесення змін до рішення районної ради від 14.02.2018 року №351-VII «Про затвердження структури, штатного розпису та кошторису видатків на утримання районної ради та її виконавчого апарату на 2018 рік»

-Про затвердження передавальних актів 

-Про скасування рішення Подільської районної ради

-Про затвердження Комплексної програми соціальної підтримки населення “ Соціальний захист населення в Одеській області ” на 2018 рік

-Про звіт районної державної адміністрації про виконання районного бюджету Подільського району за 2017 рік.

-Про звіт районної державної адміністрації про виконання районного бюджету Подільського району за 1 квартал 2018 року.

 

Про затвердження передавальних актів

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

РІШЕНННЯ

Про затвердження передавальних актів

Відповідно ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 4, 7 ст. 8 Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад», рішення Подільської районної ради від 22.12.2017 року № 319-VІІ «Про передачу майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Подільського району у комунальну власність Куяльницької об'єднаної територіальної громади» та рішення Куяльницької сільської ради від23.02.2018 р № 210-VІІ «Про створення комісії по передачі майна», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити передавальний акт згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань економіки, підприємництва, будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства, енергозбереження та інвестиційної діяльності (Сапожинський В. Г.).

Голова Подільської

районної ради                                                                                    Л. М. Білоус

2018 року

№ -VІІ

Про внесення змін і доповнень до рішення Подільської районної ради від 22 грудня 2017 року №316-VI I «Про районний бюджет на 2018 рік»

УКРАЇНА

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

Одеської області

РІШЕННЯ

Про внесення змін і доповнень до рішення Подільської районної ради від 22 грудня 2017 року №316-VI I «Про районний бюджет на 2018 рік»

Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести такі зміни і доповнення до рішення сесії районної ради від 22 грудня 2017 року №316-VII "Про районний бюджет на 2018 рік":

1.1. У пункті 1:

- в абзаці 1 цифру «65520,8» замінити на цифру «64327,1», цифру ««65520,8» замінити на цифру «64327,1»,

- в абзаці 2 цифру «79516,044» замінити на цифру «78444,34400», видатки загального фонду цифру «78701,05146» замінити на цифру «77611,35146», видатки спеціального фонду цифру «814,99254» замінити на цифру «832,99254».

1.2. У пункті 2 цифру «13180,25146» замінити на цифру «13284,25146»

2. Пункт 4 викласти в новій редакції:

«Дозволити районній державній адміністрації за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету та фінансово-економічної політики у період між сесіями районної ради здійснювати розподіл та перерозподіл субвенцій, дотацій з Державного бюджету України місцевим бюджетам, передбачених районному бюджету Подільського району, та здійснювати фінансування відповідно до нормативних документів, затверджених Кабінетом Міністрів України, що регламентують порядок розподілу та використання субвенцій з Державного бюджету України, з внесенням відповідних змін до розпису доходів і видатків районного бюджету Подільського району на 2018 рік шляхом видання відповідного розпорядження голови районної державної адміністрації з наступним внесенням відповідних змін до рішення про районний бюджет».

3. Викласти у новій редакції додатки №1- 4 до рішення.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та фінансово-економічної політики.

Голова Подільської

районної ради                                                                                   Л.М.Білоус

№ -VII

11. 05. 2018

Додаток 1

до рішення Подільської райради

від 11.05.2018 № -VII

Доходи районного бюджету на 2018 рік

(тис.грн.)

Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд

Всього в т.ч. бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6

40000000 Офіційні трансферти   64327,100 64327,100 0,000 0,000

41000000 Від органів державного управління   64327,100 64327,100 0,000 0,000

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 64327,100 64327,100 0,000 0,000

41050100 Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління 9793,100 9793,100 0,000 0,000

41050200 Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 8412,000 8412,000 0,000 0,000

41050300 Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги н 44678,000 44678,000 0,000 0,000

41050700 Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного 864,000 864,000 0,000 0,000

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 580,000 580,000 0,000 0,000

ВСЬОГО ДОХОДІВ 64327,100 64327,100 0,000 0,000

Додаток №2

до рішення Подільської рай ради

від 11.05.2018 № -VII

РОЗПОДІЛ

видатків районного бюджету на 2018 рік

(тис.грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС2 Код ФКВКБ3 Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМС Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ

Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них

оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0100000 Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільс 708,50000 708,50000 511,00000 38,10000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 708,50000

0110000 Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільс 708,50000 708,50000 511,00000 38,10000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 708,50000

0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 708,50000 708,50000 511,00000 38,10000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 708,50000

0200000 Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи) 2,00000 2,00000 0,00000 0,00000 0,00000 18,00000 0,00000 0,00000 0,00000 18,00000 18,00000 20,00000

0210000 Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи) 2,00000 2,00000 0,00000 0,00000 0,00000 18,00000 0,00000 0,00000 0,00000 18,00000 18,00000 20,00000

0217350 7350 0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 2,00000 2,00000 0,00000 0,00000 0,00000 18,00000 0,00000 0,00000 0,00000 18,00000 18,00000 20,00000

0800000 Орган з питань соціального захисту населення 64543,10000 64543,10000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 64543,10000

0810000 Орган з питань соціального захисту населення 64543,10000 64543,10000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 64543,10000

0813010 3010 Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 9793,10000 9793,10000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 9793,10000

0813011 3011 1030 Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 1920,00000 1920,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1920,00000

0813012 3012 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 7873,10000 7873,10000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 7873,10000

0813020 3020 Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 8412,00000 8412,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 8412,00000

0813021 3021 1030 Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 1161,40000 1161,40000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1161,40000

0813022 3022 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 7250,60000 7250,60000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 7250,60000

0813030 3030 Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян 106,00000 106,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 106,00000

0813032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 106,00000 106,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 106,00000

0813040 3040 Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям 38661,14000 38661,14000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 38661,14000

0813041 3041 1040 Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами 260,00000 260,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 260,00000

0813042 3042 1040 Надання допомоги при усиновленні дитини 35,26000 35,26000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 35,26000

0813043 3043 1040 Надання допомоги при народженні дитини 13944,68000 13944,68000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 13944,68000

0813044 3044 1040 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 3381,20000 3381,20000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3381,20000

0813045 3045 1040 Надання допомоги на дітей одиноким матерям 9800,00000 9800,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 9800,00000

0813046 3046 1040 Надання тимчасової державної допомоги дітям 240,00000 240,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 240,00000

0813047 3047 1040 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям 11000,00000 11000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 11000,00000

0813080 3080 Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи 6016,86000 6016,86000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 6016,86000

0813081 3081 1010 Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю 3610,90000 3610,90000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3610,90000

0813082 3082 1010 Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд 1300,00000 1300,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1300,00000

0813083 3083 1010 Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу 905,86000 905,86000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 905,86000

0813084 3084 1040 Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату 20,00000 20,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 20,00000

0813085 3085 1010 Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку 180,10000 180,10000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 180,10000

0813160 3160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 230,00000 230,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 230,00000

0813190 3190 Соціальний захист ветеранів війни та праці 60,00000 60,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 60,00000

0813192 3192 1030 Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість 60,00000 60,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 60,00000

0813230 3230 1040 Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у 864,00000 864,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 864,00000

0813240 3240 Інші заклади та заходи 400,00000 400,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 400,00000

0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 400,00000 400,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 400,00000

3700000 Орган з питань фінансів 12357,75146 7047,35557 0,00000 0,00000 5310,39589 814,99254 0,00000 0,00000 0,00000 814,99254 135,86188 13172,74400

3710000 Орган з питань фінансів 12357,75146 7047,35557 0,00000 0,00000 5310,39589 814,99254 0,00000 0,00000 0,00000 814,99254 135,86188 13172,74400

3719130 9130 0180 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 46,80057 46,80057 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 46,80057

3719320 9320 0180 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 3398,05562 3398,05562 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3398,05562

3719420 9420 0180 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 597,91220 597,91220 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 597,91220

3719570 9570 0180 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на кінець 2017 року 5310,39589 0,00000 0,00000 0,00000 5310,39589 676,77590 0,00000 0,00000 0,00000 676,77590 0,00000 5987,17179 Додаток №2

до рішення Подільської рай ради

від 11.05.2018 № -VII

РОЗПОДІЛ

видатків районного бюджету на 2018 рік

(тис.грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС2 Код ФКВКБ3 Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМС Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ

Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них

оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0100000 Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільс 708,50000 708,50000 511,00000 38,10000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 708,50000

0110000 Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільс 708,50000 708,50000 511,00000 38,10000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 708,50000

0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 708,50000 708,50000 511,00000 38,10000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 708,50000

0200000 Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи) 2,00000 2,00000 0,00000 0,00000 0,00000 18,00000 0,00000 0,00000 0,00000 18,00000 18,00000 20,00000

0210000 Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи) 2,00000 2,00000 0,00000 0,00000 0,00000 18,00000 0,00000 0,00000 0,00000 18,00000 18,00000 20,00000

0217350 7350 0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 2,00000 2,00000 0,00000 0,00000 0,00000 18,00000 0,00000 0,00000 0,00000 18,00000 18,00000 20,00000

0800000 Орган з питань соціального захисту населення 64543,10000 64543,10000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 64543,10000

0810000 Орган з питань соціального захисту населення 64543,10000 64543,10000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 64543,10000

0813010 3010 Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 9793,10000 9793,10000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 9793,10000

0813011 3011 1030 Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 1920,00000 1920,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1920,00000

0813012 3012 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 7873,10000 7873,10000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 7873,10000

0813020 3020 Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 8412,00000 8412,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 8412,00000

0813021 3021 1030 Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 1161,40000 1161,40000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1161,40000

0813022 3022 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 7250,60000 7250,60000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 7250,60000

0813030 3030 Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян 106,00000 106,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 106,00000

0813032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 106,00000 106,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 106,00000

0813040 3040 Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям 38661,14000 38661,14000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 38661,14000

0813041 3041 1040 Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами 260,00000 260,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 260,00000

0813042 3042 1040 Надання допомоги при усиновленні дитини 35,26000 35,26000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 35,26000

0813043 3043 1040 Надання допомоги при народженні дитини 13944,68000 13944,68000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 13944,68000

0813044 3044 1040 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 3381,20000 3381,20000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3381,20000

0813045 3045 1040 Надання допомоги на дітей одиноким матерям 9800,00000 9800,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 9800,00000

0813046 3046 1040 Надання тимчасової державної допомоги дітям 240,00000 240,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 240,00000

0813047 3047 1040 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям 11000,00000 11000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 11000,00000

0813080 3080 Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи 6016,86000 6016,86000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 6016,86000

0813081 3081 1010 Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю 3610,90000 3610,90000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3610,90000

0813082 3082 1010 Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд 1300,00000 1300,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1300,00000

0813083 3083 1010 Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу 905,86000 905,86000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 905,86000

0813084 3084 1040 Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату 20,00000 20,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 20,00000

0813085 3085 1010 Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку 180,10000 180,10000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 180,10000

0813160 3160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 230,00000 230,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 230,00000

0813190 3190 Соціальний захист ветеранів війни та праці 60,00000 60,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 60,00000

0813192 3192 1030 Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість 60,00000 60,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 60,00000

0813230 3230 1040 Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у 864,00000 864,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 864,00000

0813240 3240 Інші заклади та заходи 400,00000 400,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 400,00000

0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 400,00000 400,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 400,00000

3700000 Орган з питань фінансів 12357,75146 7047,35557 0,00000 0,00000 5310,39589 814,99254 0,00000 0,00000 0,00000 814,99254 135,86188 13172,74400

3710000 Орган з питань фінансів 12357,75146 7047,35557 0,00000 0,00000 5310,39589 814,99254 0,00000 0,00000 0,00000 814,99254 135,86188 13172,74400

3719130 9130 0180 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 46,80057 46,80057 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 46,80057

3719320 9320 0180 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 3398,05562 3398,05562 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3398,05562

3719420 9420 0180 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 597,91220 597,91220 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 597,91220

3719570 9570 0180 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на кінець 2017 року 5310,39589 0,00000 0,00000 0,00000 5310,39589 676,77590 0,00000 0,00000 0,00000 676,77590 0,00000 5987,17179

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 2892,58718 2892,58718 0,00000 0,00000 0,00000 138,21664 0,00000 0,00000 0,00000 138,21664 135,86188 3030,80382

3719800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 112,00000 112,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 112,00000

Всього 77611,35146 72300,95557 511,00000 38,10000 5310,39589 832,99254 0,00000 0,00000 0,00000 832,99254 153,86188 78444,34400

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 2892,58718 2892,58718 0,00000 0,00000 0,00000 138,21664 0,00000 0,00000 0,00000 138,21664 135,86188 3030,80382

3719800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 112,00000 112,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 112,00000

Всього 77611,35146 72300,95557 511,00000 38,10000 5310,39589 832,99254 0,00000 0,00000 0,00000 832,99254 153,86188 78444,34400

"Додаток №3

до рішення Подільської районної ради

від 11.05.2018 року № -VIІ "

"Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів

районного бюджету у 2018 році по Подільському району

" (тис. грн.) Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету2 Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету "Найменування

згідно з типовою відомчою/типовою програмною3/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету" Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом загальний та спеціальний фонди 0200000 Подільська районна державна адміінстрація 2,0 18,0 20,0 0217350 7350 0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документаії) Програма створення і ведення містобудівного кадастру Подільського району на 2017-2020 роки 2,0 18,0 20,0 0800000 Управління соціального захисту населення Подільської районної державної адміністрації 460,0 0,0 460,0 0810000 Орган з питань соціального захисту населення 460,0 0,0 460,0 0813190 3190 1030 Соціальний захист ветеранів війни та праці 60,0 0,0 60,0 0813192 3192 1030 Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість Програма фінансової підтрики громадської організації "Подільська районна організація ветеранів України" на 2018 рік 60,0 0,0 60,0 0813240 3240 Інші заклади та заходи 400,0 0,0 400,0 0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення Програма соціального захисту населення Подільського району на 2018 рік 50,0 0,0 50,0 0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення Районна комплексна програма на виконання обласної комплексної програми соціальної підтримки населення "Соціальний захист населення в Одеській області" на 2018 рік 350,0 0,0 350,0 3700000 Фінансове управління Подільської районної державної адмііністрації 112,0 0,0 112,0 3719800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвиткку регіонів Програма взаємодії органів місцевого самоврядування виконавчої влади Подільського району на 2018 рік 112,0 0,0 112,0 Всього 574,0 18,0 592,0

Додаток №4

до рішення Подільської рай ради

від 11.05.2018 № -VII

Фінансування районного бюджету на 2018 рік

(тис.грн.)

Код Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд

Всього в т.ч. бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування 14117,24400 13284,25146 832,99254 153,86188

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 14117,24400 13284,25146 832,99254 153,86188

208100 На початок періоду 14167,24400 13352,25146 814,99254 135,86188

208200 На кінець періоду 50,00000 50,00000 0,00000 0,00000

208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00000 -18,00000 18,00000 18,00000

600000 Фінансування за активними операціями 14117,24400 13284,25146 832,99254 153,86188

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 14117,24400 13284,25146 832,99254 153,86188

602100 На початок періоду 14167,24400 13352,25146 814,99254 135,86188

602200 На кінець періоду 50,00000 50,00000 0,00000 0,00000

602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00000 -18,00000 18,00000 18,00000

Про скасування рішення Подільської районної ради

УКРАЇНА

Одеська область

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

РІШЕННЯ

Про скасування рішення Подільської районної ради

1. Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 46 Регламенту Подільської районної ради, розглянувши лист Подільської районної державної адміністрації від 16.04.2018 р. № 01-29/486, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань земельних відносин, агропромислового комплексу, адміністративно-територіального устрою, екології та природо користувальної діяльності (Дунєв С.П.), районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Скасувати рішення районної ради

- від 24 березня 2017 року № 188-VII «Про затвердження районної програми по локалізації та ліквідації амброзії полинолистої на території Подільського району протягом 2017-2019 років»

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Подільської районної ради з питань земельних відносин, агропромислового комплексу, адміністративно-територіального устрою, екології та природо користувальної діяльності (Дунєв С.П.).

Голова Подільської

районної ради                                                                            Л.М.Білоус

травня 2018 року

№ - VII

Про затвердження Комплексної програми соціальної підтримки населення “ Соціальний захист населення в Одеській області ” на 2018 рік

У К Р А Ї Н А

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Комплексної програми соціальної підтримки населення " Соціальний захист населення в Одеській області "

на 2018 рік

Відповідно до пункту 16 частини першої статі 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні ", з метою забезпечення належної підтримки матеріального стану незахищених верств населення з обмеженими фізичними можливостями, психічними захворюваннями, розумовою відсталістю та інших малозабезпечених верств населення, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити районну Комплексну програму на виконання обласної Комплексної програми соціальної підтримки населення " Соціальний захист населення в Одеській області " на 2018 рік / додається /.

2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Погоріла І.А.) забезпечити фінансування Комплексної програми соціальної підтримки населення " Соціальний захист населення в Одеській області " на 2018 рік.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та фінансово – економічної політики (Вдовиченко А.Ю.)

Голова Подільської

районної ради                                                                               Л.М.Білоус

___ .05.2018р.

№_____________

Затверджено

до рішення Подільської

районної ради

від __________________ року

№ ______________________

РАЙОННА КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

НА ВИКОНАННЯ ОБЛАСНОЇ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ НАСЕЛЕННЯ «СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ»

НА 2018 РІК

м. Подільськ

Визначення проблеми на розв'язання якої спрямована Програма

Соціально-економічна ситуація, що склалася на сучасному етапі розвитку України, кризові явища у сфері економіки і фінансів зумовлюють необхідність посилення різних видів соціальної допомоги соціально незахищеним верствам населення та подолання бідності в Подільському районі.

Бідність – це комплексна проблема, а її подолання є довготривалим процесом. Оптимальним варіантом розв'язання цієї проблеми є поєднання активної соціальної політики, спрямованої на відновлення і зростання зайнятості та створення умов для гідної праці, з ефективною підтримкою найуразливіших верств населення.

Програма передбачає вирішення проблем ветеранів війни, пенсіонерів, учасників АТО, репресованих, малозабезпечених верств населення, інвалідів, багатодітних сімей, сімей, які виховують дітей з розумовою відсталістю, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи в районі шляхом надання їм адресної цільової допомоги на прожиття, лікування, придбання медикаментів тощо.

Незважаючи на позитивні зрушення у цій роботі, залишаються невирішеними ряд проблем. Так, не втратила гостроти проблема бідності серед населення. Також залишається високим рівнем бідності в сільській місцевості, який значно перевищує рівень бідності у містах.

Зазначені факти свідчать про необхідність продовження практики реалізації єдиної стратегії діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування Подільського району у сфері соціального захисту та соціального обслуговування, виходячи зі стратегічних напрямів розвитку країни взагалі, у рамках районної цільової програми підтримки малозабезпечених верств населення на 2018 рік.

Мета Програми

Метою Програми є підвищення кількості та якості соціальних послуг, ефективності проведення регіональної політики щодо поліпшення життєзабезпечення ветеранів війни та праці, створення умов для подолання бідності та забезпечення належної підтримки матеріального стану незахищених верств населення, реабілітації та інтеграції осіб з обмеженими фізичними можливостями, психічними захворюваннями та розумовою відсталістю у суспільстві.

Метою Програми є покращення матеріального стану учасників антитерористичної операції в зоні АТО, громадянам постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 категорії.

Обґрунтування шляхів і засобів роз'яснення проблеми, обсягів та

джерел фінансування

Програма спрямована на вирішення основних проблем інвалідів та громадян пільгової категорії Подільського району у сфері їх соціального захисту населення.

Проблеми передбачається розв»язати шляхом:

- створення додаткових соціальних гарантій за рахунок коштів районного бюджету, покращення життєдіяльності соціально вразливих верств населення;

- формування комплексної системи соціального захисту пільгової категорії громадян, які потребують соціальної підтримки;

- підвищення якості соціально-побутового обслуговування зазначених громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

Програма виконуватиметься за рахунок коштів районного бюджету Подільського району.

Фінансування Програми здійснюватиметься в межах коштів, затверджених в районному бюджеті Подільського району на зазначені цілі на відповідний рік.

Програма розрахована на 1 рік та буде виконуватись у 2018 році.

Напрями діяльності та заходи Програми

Напрями діяльності та заходи Програми з визначенням обсягів та джерел фінансування і очікуванні результати від реалізації Програми наведені у додатку 2.

Пріоритетними напрямками Програми визначено:

1. Надання грошової допомоги громадянам, які опинились у складних життєвих обставинах чи попали у критичну ситуацію внаслідок несприятливих факторів.

2. Поліпшення якості надання медичних та реабілітаційних послуг.

3. Здійснення профілактичних заходів серед окремих категорій населення.

4. Здійснення заходів щодо подолання та запобігання бідності.

5. Надання грошової допомоги постраждалим учасникам антитерористичної операції в зоні АТО, громадянам постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 категорії

Очікувані результати та ефективність Програми

Виконання Програми забезпечить:

- надання адресної одноразової допомоги постраждалим учасникам антитерористичної операції в зоні АТО, громадянам постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 категорії;

- підвищення рівня матеріального забезпечення та покращення життєдіяльності інвалідів та громадян пільгової категорії населення;

- підвищення громадської та патріотичної свідомості населення та забезпечення підвищення соціальної активності осіб з обмеженими можливостями;

- інформаційну та матеріальну підтримку малозабезпечених верств населення;

- удосконалення системи соціального обслуговування осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах;

- посилення мотивації до легальної продуктивності зайнятості та недопущення згортання сфери офіційного оформлення праці.

Координація та контроль за ходом виконання Програми

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань виконавцями, зазначеними у Програмі.

Координація роботи із забезпечення виконання Програми покладається на управління соціального захисту населення районної державної адміністрації, яке щорічно до 25 січня року, наступного за звітним звітує перед районною радою.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови Подільської районної державної адміністрації.

Программа

соціального захисту населення Подільської райдержадміністрації

на 2018 рік

Паспорт

програми соціального захисту населення Подільської райдержадміністрації

на 2018 рік

1. Ініціатор розроблення програми Управління соціального захисту населення Подільської районної державної адміністрації

2. Розробник програми Управління соціального захисту населення Подільської районної державної адміністрації

3. Співрозробники програми -

4. Відповідальний виконавець програми Управління соціального захисту населення Подільської районної державної адміністрації

5. Учасники програми Управління соціального захисту населення Подільської районної державної адміністрації

6. Термін реалізації програми 2018 рік

6.1. Етапи виконання програми 2018 рік

7. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми Бюджет Подільської районної ради

8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього 350,0 тис. грн.

у тому числі:

8.1. коштів місцевого бюджету 350,0 тис. грн.

8.2. коштів інших джерел 0,0 тис. грн.

Додаток №1 до рішення

Подільської районної ради

від №

Ресурсне забезпечення

Програми соціального захисту населення

Подільської райдержадміністрації на 2018 рік

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми Етапи виконання програми Усього витрат на виконання програми

(тис.грн.)

I

2018 рік

Усього

державний бюджет 0 0

бюджет Подільської районної ради у т.ч. 350,0 350,0

- обласний бюджет 0 0

- бюджет Подільської районної ради

- бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування 0 0

- кошти не бюджетних джерел 0 0

Додаток № 2 до рішення Подільської районної ради

від №

Напрями діяльності та заходи

програми соціального захисту населення Подільської райдержадміністрації на 2018 рік

Перелік заходів програми Строк виконання заходу Виконавці Джерела фінансування Орієнтовані обсяги фінансування, грн.. Очікуваний результат

2018

І. Надання соціальних послуг у вигляді додаткових соціальних гарантій

1.1Надання матеріальної допомоги мешканцям, які опинилися у скрутному становищі внаслідок непередбачених обставин 2018 Управління соціального захисту населення райдержадміністрації районний 195,9 Матеріальна підтримка осіб, які опинились у скрутному становищі внаслідок непередбачених обставин за особистими заявами

1.2 Надання щоквартальної додаткової адресної матеріальної допомоги багатодітним сім'ям, які виховують п'ять і більше неповнолітніх дітей (у віці до 18 років). 2018 Управління соціального захисту населення райдержадміністрації районний 60,0 Матеріальна підтримка 15-х багатодітних сімей, у розмірі 1000,00 грн. щоквартально

1.3 Надання щоквартальної підтримки сім'ям, які виховують дітей з розумовою відсталістю. 2018 Управління соціального захисту населення райдержадміністрації районний 4,0 Матеріальна підтримка 2-х сімей, які виховують дітей з розумовою відсталістю, у розмірі 500,00 грн. щокварталу

1.4 Надання щоквартально матеріальної допомоги колишніх політв»язням і репресованим 2018 Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

районний 4,1 Матеріальна підтримка громадян, які постраждали від політичних репресій та були реабілітовані, у кількості 1-єї особи по 1000 грн. щоквартально

1.5 Надання адресної одноразової допомоги учасникам АТО 2018 Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

районний 50,0 Надання матеріальної допомоги 149 учасникам АТО.

1.6 Надання щоквартальної цільової адресної допомоги громадянам постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 категорії, пенсія яких не перевищує 4000 грн. 2018 Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

районний 36,00 Щоквартальна адресна цільова допомога 18 особам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 категорії, у розмірі -500 грн.

Всього за напрямом: 350,0

Про стан законності на території Подільського району та результати діяльності Котовської місцевої прокуратури за 2017 рік

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

РІШЕННЯ

Про стан законності на території Подільського району та результати діяльності Котовської місцевої прокуратури за 2017 рік

Відповідно до пункту 36 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та заслухавши інформацію керівника Котовської місцевої прокуратури Мельниченка В. О. про стан законності на території Подільського району та результати діяльності Котовської місцевої прокуратури за 2017 рік та вжиті прокуратурою заходи, районна рада :

ВИРІШИЛА :

1. Інформацію керівника Котовської місцевої прокуратури Мельниченка В. О. про стан законності на території Подільського району та результати діяльності Котовської місцевої прокуратури за 2017 рік та вжиті прокуратурою заходи щодо її зміцнення взяти до відома.

2. Депутатам районної ради в міру своїх повноважень сприяти покращенню взаємодії з правоохоронними органами району для забезпечення зміцнення законності та профілактики правопорушень на території району.

Голова Подільської

районної ради                                                           Л. М. Білоус

2018 року

№ -VIІ

І Н Ф О Р М А Ц І Я

про стан законності на території м. Подільська та Подільського

району Одеської області, вжиті прокуратурою заходи щодо її

зміцнення та результати діяльності

прокуратури за 2017 рік

З метою удосконалення взаємодії між правоохоронними органами, органами виконавчої влади і місцевого самоврядування на території м. Подільська та Подільського району, зміцнення законності та відповідно до вимог Закону України «Про прокуратуру», повідомляю про результати роботи за 12 місяців 2017 року на всіх напрямках прокурорської діяльності.

Так, за підсумками 2017 року на території м. Подільськ та Подільського району спостерігається збільшення рівня скоєних кримінальних правопорушень на 10 тисяч населення – 123,1 проти 102,7 по м. Подільськ та 88,9 проти 61,5 по Подільському районі.

Зросла кількість особливо тяжких злочинів на 66,7,3 % (з 3 до 5) у

Подільському районі, тяжких злочинів на 22,3% (з 112 до 137) у Подільському районі, м. Подільськ з 240 до 310, або на 29,2 %.

Відбулось зростання кількості незаконних заволодінь транспортними засобами на 71,4% (з 7 до 12) у Подільському районі.

Відмічається зростання кількості крадіжок на 10,7 % (з 112 до 124) у Подільському районі, та грабежів з 4 до 7 у Подільському районі, м. Подільськ з 23 до 43.

На території м. Подільськ зменшилась кількість зареєстрованих кримінальних правопорушень з 1329 до 1315, або на 1,1 %. В Подільському районі їх кількість збільшилась на 2 %, або з 551 до 562.

Кількість очевидних умисних вбивств збільшилась по Подільському районі з 0 до 2.

Відбулось зростання злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканності з 0 до 2 у Подільському районі.

Збільшилась кількість злочинів, вчинених групою осіб у м. Подільськ з 1 до 15, Подільському районі з 1 до 8.

Зменшилась кількість тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого по Подільському районі з 2 до 0, м. Подільськ з 3 до 0.

(по області - 37,7 %).

Спостерігається зменшення розбійних нападів по м. Подільськ з 2 до 0 (по

області - 30, 9 %).

Зменшилась кількість злочинів проти громадського порядку та моральності по Подільському районі з 3 до 1.

Злочинні угрупування протягом 2017 року не виявлялись.

Здійснюючи нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва, прокурорами Котовської місцевої прокуратури у кримінальних провадженнях надано 436 письмових вказівок, скасовано 360 незаконних постанов слідчих про закриття кримінальних проваджень.

На усунення порушень закону, у 2017 року місцевою прокуратурою до ГУ НП в Одеській області внесено 14 актів прокурорського реагування, за результатами розгляду яких до дисциплінарної відповідальності притягнуто 10 посадових осіб Подільського ВП ГУ НП в Одеській області.

СТАН ПІДТРИМАННЯ ДЕРЖАВНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ ТА УЧАСТІ ПРОКУРОРІВ У РОЗГЛЯДІ СУДАМИ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ ТА КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ

При здійсненні судочинства за Кримінальним процесуальним кодексом України протягом 2017 року за участю прокурорів Подільського осередку Котовської місцевої прокуратури судами розглянуто у першій інстанції 2 кримінальні справи з ухваленням вироків та 168 кримінальних провадження, з них з постановленням вироків – 147, у т.ч. 32 на підставі угод, 18 - з постановленням ухвал, 3 – із застосуванням заходів медичного характеру.

Задоволено апеляційні скарги прокурорів на вироки стосовно 11 осіб. Задоволено 1 апеляційну скаргу іншого учасника провадження на вирок. Реабілітуючи рішення не ухвалювались

СТАН ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ ПРИ ВИКОНАННІ СУДОВИХ РІШЕНЬ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ТА ЗАСТОСУВАННІ ЗАХОДІВ ПРИМУСОВОГО ХАРАКТЕРУ.

З метою забезпечення належного нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян Подільським територіальним осередком Котовської місцевої прокуратури проводяться систематичні перевірки в Подільському міськрайонному відділу з питань пробації, Подільському відділі поліції ГУ НП в Одеській області та Подільському прикордонному загоні. Так, протягом 2017 року за результатами проведених перевірок внесено 10 документів прокурорського реагування, які задоволено та до дисциплінарної відповідальності притягнуто 6 службових осіб.

СТАН РОБОТИ У СФЕРІ ПРЕДСТАВНИЦТВА ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН ТА ДЕРЖАВИ В СУДІ

У 2017 році Котовською місцевою прокуратурою заявлено 17 позовних заяв на суму 11905955,36 грн., з них: у бюджетній сфері 8 позовних заяв на суму 700 тис.грн., у сфері охорони навколишнього природного середовища 3 позови на суму 4567992,29.грн., у сфері земельних відносин 4 позови на суму 6637471,24 грн., 1 позовна заява в порядку кримінального судочинства та 1 позовна заява у сфері захисту прав дітей.

За результатами судового розгляду задоволено 15 позовів прокурора на суму 1274 тис. грн.

Усього з урахуванням минулих років виконано 11 судових рішень на суму 880 тис. грн. Забезпечено участь у 27 справах, за результатами розгляду яких поновлено права 28 громадян. Повернуто на користь державі 8 га земель.

Також, Котовською місцевою прокуратурою забезпечено участь у розгляді 18 цивільних справах, з них у 16 щодо захисту прав дітей.

СТАН ВИКОНАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ ТА ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУ З ЦИХ ПИТАНЬ

У продовж 2017 року місцевою прокуратурою внесено 20 подань в порядку ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції» по яким скасовано 8 незаконних рішень органів місцевого самоврядування у земельній сфері, прийнятих внаслідок вчинення правопорушень, пов'язаних з корупцією, а також притягнуто до дисциплінарної відповідальності 2 посадових осіб.

Забезпечено участь у розгляді в судах 32 адміністративних протоколів, пов'язаних з корупцією, складених іншими суб'єктами у сфері протидії корупції. За результатами їх розгляду 9 осіб притягнуто до відповідальності у вигляді штрафу. На незаконні рішення суду у цих справах подано 19 апеляційних скарг.

Крім того, у 2017 році місцевою прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт по кримінальному провадженню з ознаками корупції стосовно посадової особи місцевого самоврядування, яка за передачу земельної ділянки в оренду отримала неправомірну вигоду.

РОЗГЛЯД ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН

Упродовж 2017 року до місцевої прокуратури надійшло 1003 скарги та заяв громадян, з яких 590 розглянуто, з них 63 звернення задоволено.

По задоволеним зверненням - 47 з питань досудового розслідування, 1 звернення з питань представництва інтересів громадян та держави в суді, 5 з питань участі у кримінальному проваджені в суді, 2 з питань додержання законодавства при виконанні рішень судів та інших органів.

В інші органи за належністю для розгляду по суті направлено 409 звернень, 29 звернень виключено з обліку у зв'язку з внесенням відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. На особистому прийомі прийнято 341 звернень, особисто керівником прокуратури - 46. За вказаний період розглянуто 9 запитів про доступ до публічної інформації, по яких у встановлений законом строк надано ґрунтовну інформацію. Протягом І півріччя 2017 року керівником місцевої прокуратури здійснено 12 виїзних прийомів в районах, які знаходяться під юрисдикцією місцевої прокуратури (м. Ананьїв, м. Балта, м. Кодима, смт. Саврань, смт. Окни, смт. Любашівка), на яких прийнято 47 осіб з різних питань. Оперативними працівниками місцевої прокуратури здійснено 12 виїзних прийомів громадян у сільських радах Подільського районів, які знаходяться під юрисдикцією місцевої прокуратури на яких прийнято 36 осіб.

Робота на вказаних напрямках прокурорської діяльності триває.

Про звернення до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України з приводу стану виконання законодавства щодо перерахунку та виплат перерахованих пенсій військовослужбовцям, співробітникам МВС, прикордонної служби, СБУ та інших си

У К Р А Ї Н А

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

П Р О Е К Т Р І Ш Е Н Н Я

Про звернення до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України з приводу стану виконання законодавства щодо перерахунку та виплат перерахованих пенсій військовослужбовцям, співробітникам МВС, прикордонної служби, СБУ та інших силових структур, що вийшли на пенсію

З метою забезпечення виконання вимог статті 46 Конституції України щодо права кожного громадянина на соціальний захист, що включає право на забезпечення його у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом, і до того ж беручи до уваги численні акції протесту з приводу перерахунку пенсій силовиків, які перебувають на заслуженому відпочинку, з метою зменшення соціального напруження, керуючись ст. 43, 72 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Подільська районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Підтримати Звернення до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України з приводу стану виконання законодавства щодо перерахунку та виплат перерахованих пенсій військовослужбовцям, співробітникам МВС, прикордонної служби, СБУ та інших силових структур, що вийшли на пенсію (додається).

2. Голові Подільської районної ради Білоус Л. М. забезпечити направлення цього звернення до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України.

Голова районної ради                                                               Л. М. Білоус

Додаток

до рішення

Подільської районної ради

від ____2018 року

З В Е Р Н Е Н Н Я

до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України з приводу стану виконання законодавства щодо перерахунку та виплат перерахованих пенсій військовослужбовцям, співробітникам МВС, прикордонної служби, СБУ та інших силових структур, що вийшли на пенсію

Ми, депутати Подільської районної ради, глибоко стурбовані ситуацією, яка склалася навколо вирішення питання перерахунку пенсій військовослужбовцям ЗСУ, співробітникам МВС, СБУ, прикордонної служби та інших силових структур, що вийшли на пенсію.

Колишні військові протягом тривалого часу вимагали перегляду пенсій: через зволікання Міністерства соціальної політики розмір виплат їм не «осучаснювали» аж 7 років. Як наслідок, люди виходили на акції протесту як в Одеській області та місті Одеса, так і в інших областях і містах України.

23 лютого 2018 року оприлюднена постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого №103 «Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб».

Нарешті таке рішення здавалось би прийняте, але навіть поверхневий аналіз прийнятих норм свідчить про їхню невідповідність Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб". Так, відповідно до частини третьої статті 43 пенсії особам, які мають право на пенсію за цим Законом, та членам їхніх сімей обчислюються з розміру грошового забезпечення, враховуючи відповідні оклади за посадою, військовим (спеціальним) званням, процентну надбавку за вислугу років, щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії в розмірах, установлених законодавством. А відповідно до статті 63 Закону усі призначені за цим Законом пенсії підлягають перерахунку у зв'язку з підвищенням грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, на умовах, у порядку та розмірах, передбачених Кабінетом Міністрів України. Жодна з цих норм не надає повноважень Кабінету Міністрів України скасовувати будь-які складові грошового забезпечення, зокрема – й щомісячні додаткові його види, для перерахунку раніше призначених пенсій.

Також пункт другий статті 9 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» містить однозначну норму, згідно якої до складу грошового забезпечення входять: посадовий оклад, оклад за військовим званням; щомісячні додаткові види грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, які мають постійний характер, премія); одноразові додаткові види грошового забезпечення.

Норми щодо складових грошового забезпечення для перерахунку пенсій, запроваджені постановою Кабінету Міністрів України №103, входять у протиріччя статті 22 Конституції України, чинному законодавству в частині звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод, оскільки скасовують надбавки, доплати, підвищення і премії, які отримував військовий пенсіонер під час служби, та які враховувались при обчисленні й попередніх перерахунках пенсій. Не витримує критики й залежність розмірів грошового забезпечення для перерахунку пенсій пенсіонерам органів внутрішніх справ від розмірів сплаченого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за січень 2016 року, який вони не сплачували.

Стаття 24 Конституції України містить імперативну вимогу, що не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками. Норми, що запроваджуються, постановою Кабінету Міністрів України №103 передбачають умови перерахунку раніше призначених пенсій, які різнять військових пенсіонерів і пенсіонерів органів внутрішніх справ, виокремлюють осіб, яким пенсія буде обчислюватись після 1 березня 2018 року тощо. В такий спосіб закладаються нові диспропорції у розмірах пенсій, у пенсійному забезпеченні зберігаються дискримінаційні підходи.

Дискримінаційними є й зміни, внесені до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року № 704, які дискредитують її основну ідею щодо встановлення розмірів посадових окладів, окладів за військовими званнями військовослужбовців з урахуванням прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого Законом на 1 січня календарного року, оскільки при визначенні розмірів заробітної плати найманим працівникам така норма збережена.

Неодноразово оприлюднені мотиви необхідності внесення таких змін, свідчать або про відсутність професіоналізму «батьків» цієї реформи, нездатність об'єктивно проаналізувати реальний стан пенсійного забезпечення осіб, звільнених з військової служби, недоліки у його системі та оцінити соціальні наслідки можливих рішень, або ж про цілеспрямовану спробу нанести шкоду національній безпеці і обороні країни.

Загальна Декларація прав людини передбачає право кожної людини брати участь в управлінні своєю країною безпосередньо або через вільно обраних представників. Проте поданий Мінсоцполітики на розгляд Кабінету Міністрів України проект нормативного акту щодо перерахунку раніше призначених пенсій не пройшов громадської експертизи, не погоджений належним чином та прийнятий з порушенням Регламенту Кабінету Міністрів України.

Озвучені під час засідання Кабінету Міністрів України та тиражовані засобами масової інформації тези щодо широкої дискусії, в ході якої начебто народжувалися ідеї щодо удосконалення пенсійного законодавства, не відповідають дійсності. Проект постанови готувався кулуарно, приховано і таємно, ніякої громадської експертизи, публічних обговорень не відбувалось, що також викликає обурення і непорозуміння громадськості.

Поряд з тим, у засобах масової інформації, під час публічних заходів за участю посадових осіб органів виконавчої влади продовжують звучати повідомлення про тимчасовість прийнятої постанови та про необхідність в подальшому розробки законопроектів про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб". В цих заявах вбачається бажання підготувати суспільство до сприйняття необхідності привести зазначений Закон України у відповідність постанові Кабінету Міністрів України №103.

Кулуарна, непрозора і непублічна розробка пропозицій щодо удосконалення пенсійного законодавства, непрофесійні і непродумані заяви окремих високопосадовців збурюють ветеранську спільноту, дестабілізують і без того складну суспільно-політичну ситуацію в країні.

Тому ми звертаємось до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України з вимогою:

1. Створити рішенням Кабінету Міністрів України постійно діючу робочу групу з представників органів державної влади та громадянського суспільства, провести громадські обговорення шляхів удосконалення призначення, обчислення і перерахунку військових пенсій відповідно до чинного законодавства та прийняти належні рішення уряду та відповідних органів виконавчої влади у стислі терміни з урахуванням результатів громадської експертизи щодо удосконалення військового пенсійного законодавства.

2. Привести постанову Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року №103 "Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб у відповідність Конституції України, Закону України №2262 "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб, усунути дискримінаційні, дискредитаційні і демотивуючі норми (зокрема, в частині розміру і складових грошового забезпечення для обчислення, перерахунку і виплати пенсій, поновлення розміру першого тарифного розряду у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня календарного року тощо).

3. Негайно припинити розробку законотворчих ініціатив з питань перерахунку раніше призначених пенсій та ініціювання скасування пп. 2 п. 9 Прикінцевих положень Закону України від 3 жовтня 2017 року № 2148 щодо підготовки та подання на розгляд Верховної Ради України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перерахунку пенсій військовослужбовців з урахуванням оновленого грошового забезпечення.

4. Встановити морально справедливі, економічно виважені і фінансово обґрунтовані співвідношення розмірів грошового забезпечення заробітної плати та пенсій у всіх сферах державної служби та галузях реального сектора виробництва.

На підставі вищевикладеного, з метою захисту конституційних прав громадян на соціальний захист, для уникнення ще більшого зростання соціальної напруги звертаємось з проханням підтримати вищезазначене звернення та втрутитися у врегулювання ситуації, що склалася.

За дорученням депутатів

Голова районної ради                                                          Л. М. Білоус

Про звіт районної державної адміністрації про виконання районного бюджету Подільського району за 1 квартал 2018 року.

У К Р А Ї Н A

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

Одеської області

Р І Ш Е Н Н Я

Про звіт районної державної адміністрації

про виконання районного бюджету

Подільського району за 1 квартал 2018 року.

Відповідно до пунктів 17, 28 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, заслухавши звіт начальника фінансового управління Подільської районної державної адміністрації про виконання районного бюджету Подільського району за 1 квартал 2018 року, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт районної державної адміністрації про виконання бюджету Подільського району за 1 квартал 2018 року.

2. Затвердити додатки №1-3 щодо виконання районного бюджету Подільського району за 1 квартал 2018 року.

Голова районної ради                                                             Л.М.Білоус

№ –VII

.2018

Додаток №1 до рішення райради

від № -VII

Звіт про виконання районного бюджету Подільського району за 1 квартал 2018 року

тис.грн

№/№ Найменування доходів код бюджетн. планові показники на 2018 рік у тому числі: у тому числі у тому числі

п/п класифікації загальн. спеціальн виконано загальн. спеціальн виконано виконано виконано

фонд фонд фонд фонд у відсотк у відсотк у відсотк

1 Неподаткові надходження 20000000 0,0 0,0 0,0 4,5 4,5 0,0

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 22010300 0,0 0,1 0,1

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 22012600 0,0 0,0 0,0

Інші надходження 24060300 0,0 4,4 4,4

РАЗОМ ВЛАСНИХ ДОХОДІВ: 0,0 0,0 0,0 4,5 4,5 0,0

2 Офіційні трансферти 40000000 65520,8 65520,8 0,0 17958,9 17958,9 0,0 27,4 27,4

Від органів державного управління 41000000 65520,8 65520,8 0,0 17958,9 17958,9 0,0 27,4 27,4

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 41050000 65520,8 65520,8 17958,9 17958,9 0,0 27,4 27,4

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління 41050100 11336,8 11336,8 4806,5 4806,5 42,4 42,4

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 41050200 8412,0 8412,0 814,4 814,4 9,7 9,7

Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги нскрапленого Додаток №1 до рішення райради

від № -VII

Звіт про виконання районного бюджету Подільського району за 1 квартал 2018 року

тис.грн

№/№ Найменування доходів код бюджетн. планові показники на 2018 рік у тому числі: у тому числі у тому числі

п/п класифікації загальн. спеціальн виконано загальн. спеціальн виконано виконано виконано

фонд фонд фонд фонд у відсотк у відсотк у відсотк

1 Неподаткові надходження 20000000 0,0 0,0 0,0 4,5 4,5 0,0

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 22010300 0,0 0,1 0,1

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 22012600 0,0 0,0 0,0

Інші надходження 24060300 0,0 4,4 4,4

РАЗОМ ВЛАСНИХ ДОХОДІВ: 0,0 0,0 0,0 4,5 4,5 0,0

2 Офіційні трансферти 40000000 65520,8 65520,8 0,0 17958,9 17958,9 0,0 27,4 27,4

Від органів державного управління 41000000 65520,8 65520,8 0,0 17958,9 17958,9 0,0 27,4 27,4

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 41050000 65520,8 65520,8 17958,9 17958,9 0,0 27,4 27,4

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління 41050100 11336,8 11336,8 4806,5 4806,5 42,4 42,4

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 41050200 8412,0 8412,0 814,4 814,4 9,7 9,7

Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги нскрапленого газу 41050300 44678,0 44678,0 12138,2 12138,2 27,2 27,2

Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного 41050700 864,0 864,0 143,7 143,7 16,6 16,6

Інші субвенції з місцевого бюджету 41053900 230,0 230,0 56,0 56,0 24,3 24,3

ВСЬОГО ДОХОДІВ: 65520,8 65520,8 0,0 17963,4 17963,4 0,0 27,4 27,4

газу 41050300 44678,0 44678,0 12138,2 12138,2 27,2 27,2

Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного 41050700 864,0 864,0 143,7 143,7 16,6 16,6

Інші субвенції з місцевого бюджету 41053900 230,0 230,0 56,0 56,0 24,3 24,3

ВСЬОГО ДОХОДІВ: 65520,8 65520,8 0,0 17963,4 17963,4 0,0 27,4 27,4

Додаток №2 до рішення райради від № -VII

Виконання видаткової частини районного бюджету за 1 квартал 2018 р.

тис.грн

код КПКВ код ТПКВМБ/ТКВКБМС код ФКВКБ Найменування видатків затверд.в бюджеті у тому числі: у тому числі у тому числі

на 2018р.з урах.змін загальн. спеціальн виконано загальн. спеціальн виконано виконано виконано

фонд фонд фонд фонд у відсотк у відсотк у відсотк

0100000 Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільс 708,5 708,5 0 152,1 152,1 0 21,5 21,5

0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 708,5 708,5 0 152,1 152,1 0 21,5 21,5

оплата праці з нарахуваннями 511 511 132,2 132,2 25,9 25,9

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 38,1 38,1 0 0 0,0 0,0

0800000 Орган з питань соціального захисту населення 65576,4 65576,4 0 17981,4 17981,4 0 27,4 27,4

0813010 3010 Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 11336,8 11336,8 0 4799,7 4799,7 0 42,3 42,3

0813011 3011 1030 Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 1920 1920 0 633,5 633,5 0 33,0 33,0

0813012 3012 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 9416,8 9416,8 0 4166,2 4166,2 0 44,2 44,2

0813020 3020 Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 8412 8412 0 814,4 814,4 0 9,7 9,7

0813021 3021 1030 Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 1161,4 1161,4 0 151,7 151,7 0 13,1 13,1

0813022 3022 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 7250,6 7250,6 0 662,7 662,7 0 9,1 9,1

0813030 3030 Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян 106 106 0 0 0 0 0,0 0,0

0813032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 106 106 0 0 0 0 0,0 0,0

0813040 3040 Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям 38661,1 38661,1 0 10066,1 10066,1 0 26,0 26,0

0813041 3041 1040 Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами 260 260 0 54,8 54,8 0 21,1 21,1

0813042 3042 1040 Надання допомоги при усиновленні дитини 35,3 35,3 0 9,5 9,5 0 26,9 26,9

0813043 3043 1040 Надання допомоги при народженні дитини 13944,7 13944,7 0 3169,7 3169,7 0 22,7 22,7

0813044 3044 1040 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 3381,2 3381,2 0 948 948 0 28,0 28,0

0813045 3045 1040 Надання допомоги на дітей одиноким матерям 9800 9800 0 2737,6 2737,6 0 27,9 27,9

0813046 3046 1040 Надання тимчасової державної допомоги дітям 240 240 0 83 83 0 34,6 34,6

0813047 3047 1040 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям 11000 11000 0 3063,6 3063,6 0 27,9 27,9

0813080 3080 Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездаттній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю 1 групи, а також за особою, яка досягла 80-річного ріку 6016,9 6016,9 0 2072 2072 0 34,4 34,4

0813081 3081 1010 Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю 3610,9 3610,9 0 1421,1 1421,1 0 39,4 39,4

0813082 3082 1010 Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд 1300 1300 0 401,8 401,8 0 30,9 30,9

0813083 3083 1010 Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу 905,9 905,9 0 248,8 248,8 0 27,5 27,5

0813084 3084 1040 Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату 20 20 0 0 0 0 0,0 0,0

0813085 3085 1010 Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку 180,1 180,1 0 0,3 0,3 0 0,2 0,2

0813160 3160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 230 230 0 56 56 0 24,3 24,3

0813190 3190 Соціальний захист ветеранів війни та праці 60 60 0 9,2 9,2 0 15,3 15,3

0813192 3192 1030 Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість 60 60 0 9,2 9,2 0 15,3 15,3

0813230 3230 1040 Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім¦ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомогни на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя 864 864 143,7 143,7 0 16,6 16,6

0813240 3240 Інші заклади та заходи 50 50 0 20,1 20,1 0 40,2 40,2

0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 50 50,0 0,0 20,1 20,1 0,0 40,2 40,2

3700000 Орган з питань фінансів в т.ч.: 12255,8 12255,8 0,0 12101,6 12101,6 0,0 98,7 98,7

3719130 9130 0180 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 46,8 46,8 0,0 46,8 46,8 0,0 100,0 100,0

3719320 9320 0180 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 3398,1 3398,1 0,0 3398,1 3398,1 0,0 100,0 100,0

3719420 9420 0180 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 597,9 597,9 0 597,9 597,9 0 100,0 100,0

3719570 9570 0180 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку

Додаток №2 до рішення райради від № -VII

Виконання видаткової частини районного бюджету за 1 квартал 2018 р.

тис.грн

код КПКВ код ТПКВМБ/ТКВКБМС код ФКВКБ Найменування видатків затверд.в бюджеті у тому числі: у тому числі у тому числі

на 2018р.з урах.змін загальн. спеціальн виконано загальн. спеціальн виконано виконано виконано

фонд фонд фонд фонд у відсотк у відсотк у відсотк

0100000 Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільс 708,5 708,5 0 152,1 152,1 0 21,5 21,5

0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 708,5 708,5 0 152,1 152,1 0 21,5 21,5

оплата праці з нарахуваннями 511 511 132,2 132,2 25,9 25,9

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 38,1 38,1 0 0 0,0 0,0

0800000 Орган з питань соціального захисту населення 65576,4 65576,4 0 17981,4 17981,4 0 27,4 27,4

0813010 3010 Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 11336,8 11336,8 0 4799,7 4799,7 0 42,3 42,3

0813011 3011 1030 Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 1920 1920 0 633,5 633,5 0 33,0 33,0

0813012 3012 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 9416,8 9416,8 0 4166,2 4166,2 0 44,2 44,2

0813020 3020 Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 8412 8412 0 814,4 814,4 0 9,7 9,7

0813021 3021 1030 Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 1161,4 1161,4 0 151,7 151,7 0 13,1 13,1

0813022 3022 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 7250,6 7250,6 0 662,7 662,7 0 9,1 9,1

0813030 3030 Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян 106 106 0 0 0 0 0,0 0,0

0813032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 106 106 0 0 0 0 0,0 0,0

0813040 3040 Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям 38661,1 38661,1 0 10066,1 10066,1 0 26,0 26,0

0813041 3041 1040 Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами 260 260 0 54,8 54,8 0 21,1 21,1

0813042 3042 1040 Надання допомоги при усиновленні дитини 35,3 35,3 0 9,5 9,5 0 26,9 26,9

0813043 3043 1040 Надання допомоги при народженні дитини 13944,7 13944,7 0 3169,7 3169,7 0 22,7 22,7

0813044 3044 1040 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 3381,2 3381,2 0 948 948 0 28,0 28,0

0813045 3045 1040 Надання допомоги на дітей одиноким матерям 9800 9800 0 2737,6 2737,6 0 27,9 27,9

0813046 3046 1040 Надання тимчасової державної допомоги дітям 240 240 0 83 83 0 34,6 34,6

0813047 3047 1040 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям 11000 11000 0 3063,6 3063,6 0 27,9 27,9

0813080 3080 Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездаттній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю 1 групи, а також за особою, яка досягла 80-річного ріку 6016,9 6016,9 0 2072 2072 0 34,4 34,4

0813081 3081 1010 Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю 3610,9 3610,9 0 1421,1 1421,1 0 39,4 39,4

0813082 3082 1010 Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд 1300 1300 0 401,8 401,8 0 30,9 30,9

0813083 3083 1010 Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу 905,9 905,9 0 248,8 248,8 0 27,5 27,5

0813084 3084 1040 Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату 20 20 0 0 0 0 0,0 0,0

0813085 3085 1010 Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку 180,1 180,1 0 0,3 0,3 0 0,2 0,2

0813160 3160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 230 230 0 56 56 0 24,3 24,3

0813190 3190 Соціальний захист ветеранів війни та праці 60 60 0 9,2 9,2 0 15,3 15,3

0813192 3192 1030 Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість 60 60 0 9,2 9,2 0 15,3 15,3

0813230 3230 1040 Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім¦ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомогни на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя 864 864 143,7 143,7 0 16,6 16,6

0813240 3240 Інші заклади та заходи 50 50 0 20,1 20,1 0 40,2 40,2

0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 50 50,0 0,0 20,1 20,1 0,0 40,2 40,2

3700000 Орган з питань фінансів в т.ч.: 12255,8 12255,8 0,0 12101,6 12101,6 0,0 98,7 98,7

3719130 9130 0180 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 46,8 46,8 0,0 46,8 46,8 0,0 100,0 100,0

3719320 9320 0180 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 3398,1 3398,1 0,0 3398,1 3398,1 0,0 100,0 100,0

3719420 9420 0180 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 597,9 597,9 0 597,9 597,9 0 100,0 100,0

3719570 9570 0180 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишків коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на кінець 2017 року 5310,4 5310,4 0 5310,4 5310,4 0 100,0 100,0

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 2892,6 2892,6 0 2748,4 2748,4 0 95,0 95,0

3719800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 10 10,0 0 0 0,0 0 0,0 0,0

Всього 78701,1 78701,1 0 30235,1 30235,1 0 38,4 38,4

окремих територій за рахунок залишків коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на кінець 2017 року 5310,4 5310,4 0 5310,4 5310,4 0 100,0 100,0

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 2892,6 2892,6 0 2748,4 2748,4 0 95,0 95,0

3719800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 10 10,0 0 0 0,0 0 0,0 0,0

Всього 78701,1 78701,1 0 30235,1 30235,1 0 38,4 38,4

Додаток №3 до Подільської районної ради від № -VII

"Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів

районного бюджету за 1 квартал 2018 р. по Подільському району

" (тис. грн.) Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету2 Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування місцевої (регіональної) програми Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ Передбачено Виконано Передбачено Виконано Передбачено Виконано 0800000 Управління соціального захисту населення Подільської районної державної адміністрації 110,00 29,30 0,00 0,00 110,00 29,30 0810000 Орган з питань соціального захисту населення 110,00 29,30 0,00 0,00 110,00 29,30 0813190 3190 1030 Соціальний захист ветеранів війни та праці 60,00 9,30 0,00 0,00 60,00 9,30 0813192 3192 1030 Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість Програма фінансової підтрики громадської організації "Подільська районна організація ветеранів України" на 2018 рік 60,00 9,30 0,00 0,00 60,00 Додаток №3 до Подільської районної ради від № -VII "Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів

районного бюджету за 1 квартал 2018 р. по Подільському району

" (тис. грн.) Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету2 Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування місцевої (регіональної) програми Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ Передбачено Виконано Передбачено Виконано Передбачено Виконано 0800000 Управління соціального захисту населення Подільської районної державної адміністрації 110,00 29,30 0,00 0,00 110,00 29,30 0810000 Орган з питань соціального захисту населення 110,00 29,30 0,00 0,00 110,00 29,30 0813190 3190 1030 Соціальний захист ветеранів війни та праці 60,00 9,30 0,00 0,00 60,00 9,30 0813192 3192 1030 Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість Програма фінансової підтрики громадської організації "Подільська районна організація ветеранів України" на 2018 рік 60,00 9,30 0,00 0,00 60,00 9,30 0813240 3240 Інші заклади та заходи 50,00 20,00 0,00 0,00 50,00 20,00 0813242 3242 1090 Інші заходи у сфенрі соціального захисту і соціального забезпечення Програма соціального захисту населення Подільського району на 2018 рік 50,00 20,00 0,00 0,00 50,00 20,00 3700000 Фінансове управління Подільської районної державної адмііністрації 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 3719800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвиткку регіонів Програма забезпечення режимно-секретної діяльності Подільської районної державної адміінстрації на 2018 рік 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 Всього 120,00 29,30 0,00 0,00 120,00 29,30

9,30 0813240 3240 Інші заклади та заходи 50,00 20,00 0,00 0,00 50,00 20,00 0813242 3242 1090 Інші заходи у сфенрі соціального захисту і соціального забезпечення Програма соціального захисту населення Подільського району на 2018 рік 50,00 20,00 0,00 0,00 50,00 20,00 3700000 Фінансове управління Подільської районної державної адмііністрації 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 3719800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвиткку регіонів Програма забезпечення режимно-секретної діяльності Подільської районної державної адміінстрації на 2018 рік 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 Всього 120,00 29,30 0,00 0,00 120,00 29,30

Про звіт районної державної адміністрації про виконання районного бюджету Подільського району за 2017 рік.

У К Р А Ї Н A

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

Одеської області

Р І Ш Е Н Н Я

Про звіт районної державної адміністрації

про виконання районного бюджету

Подільського району за 2017 рік.

Відповідно до пунктів 17, 28 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, заслухавши звіт начальника фінансового управління Подільської районної державної адміністрації про виконання районного бюджету Подільського району за 2017 рік, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт районної державної адміністрації про виконання бюджету Подільського району за 2017 рік.

2. Затвердити додатки №1-7 щодо виконання районного бюджету Подільського району за 2017 рік.

Голова районної ради                                                            Л.М.Білоус

№ –VII

.2018

Додаток №1 до рішення райради

від № -VII

Звіт про виконання районного бюджету Подільського району за 2017 рік

тис.грн

№/№ Найменування доходів код бюджетн. планові показники на 2017 рік у тому числі: у тому числі у тому числі

п/п класифікації загальн. спеціальн виконано загальн. спеціальн виконано виконано виконано

фонд фонд фонд фонд у відсотк у відсотк у відсотк

1 Податкові надходження 10000000 21149,3 21149,3 0,0 23598,3 23598,3 0,0 111,6 111,6

1,1 Податки на доходи, податок на прибуток 11000000 21149,3 21149,3 0,0 23598,3 23598,3 0,0 111,6 111,6

Податок з доходів фізичних осіб 11010000 21149,3 21149,3 23598,3 23598,3 111,6 111,6

2 Неподаткові надходження 20000000 5844,5 315,5 5529,0 6544,6 327,3 6217,3 112,0 103,7 112,4

2,1 Адміністративні збори та платежі 22000000 315,5 315,5 0,0 327,3 327,3 0,0 103,7 103,7

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 22010300 18,1 18,1 18,6 18,6 102,8 102,8

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 22012600 225,8 225,8 232,0 232,0 102,7 102,7

Плата за оренду комунального майна 22080400 47,4 47,4 51,4 51,4 108,5 108,5

Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 22012900 1,0

Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди 22130000 4,9 4,9 5,0 5,0 101,1 101,1

Інші надходження 24060300 19,3 19,3 19,3 19,3 100,1 100,1

2,3 Власні надходження бюджетних установ 25000000 5529,0 5529,0 6217,3 6217,3 112,4 112,4

РАЗОМ ВЛАСНИХ ДОХОДІВ: 26993,8 21464,8 5529,0 30142,9 23925,6 6217,3 111,7 111,5 112,4

3 Офіційні трансферти 40000000 197545,5 187372,2 10173,3 196758,7 186585,4 10173,3 99,6 99,6 100,0

3,1 Від органів державного управління 41000000 197545,5 187372,2 10173,3 196758,7 186585,4 10173,3 99,6 99,6 100,0

Дотації 41020000 24334,4 24334,4 0,0 10968,6 24334,4 0,0 45,1 100,0

Базова дотація 41020100 10968,6 10968,6 10968,6 10968,6 100,0 100,0

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я 41020200 13365,8 13365,8 13365,8 13365,8 100,0 100,0

Субвенції 41030000 173211,1 163037,8 10173,3 172424,3 162251,0 10173,3 99,5 99,5 100,0

Субвенція на виконання інвестиційних проектів 41030400 159,0 0,0 159,0 159,0 159,0 100,0 100,0

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам 41030600 48929,4 48929,4 48143,4 48143,4 98,4 98,4

Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу 41030800 12363,7 12363,7 12363,5 12363,5 100,0 100,0

Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 41031000 8852,0 8852,0 8852,0 8852,0 100,0 100,0

Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 41033600 565,3 565,3 565,3 565,3 100,0 100,0

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 41033900 39056,3 39056,3 39056,3 39056,3 100,0 100,0

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 41034200 20538,6 20538,6 20538,6 20538,6 100,0 100,0

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа 41034400 280,0 280,0 280,0 280,0 100,0 100,0

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 41034500 25000,0 15000,0 10000,0 25000,0 15000,0 10000,0 100,0 100,0 100,0

Інші субвенції 41035000 13623,3 13609,0 14,3 13623,3 13609,0 14,3 100,0 100,0

Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду 41035200 2200,0 2200,0 2200,0 2200,0 100,0

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених Додаток №1 до рішення райради

від № -VII

Звіт про виконання районного бюджету Подільського району за 2017 рік

тис.грн

№/№ Найменування доходів код бюджетн. планові показники на 2017 рік у тому числі: у тому числі у тому числі

п/п класифікації загальн. спеціальн виконано загальн. спеціальн виконано виконано виконано

фонд фонд фонд фонд у відсотк у відсотк у відсотк

1 Податкові надходження 10000000 21149,3 21149,3 0,0 23598,3 23598,3 0,0 111,6 111,6

1,1 Податки на доходи, податок на прибуток 11000000 21149,3 21149,3 0,0 23598,3 23598,3 0,0 111,6 111,6

Податок з доходів фізичних осіб 11010000 21149,3 21149,3 23598,3 23598,3 111,6 111,6

2 Неподаткові надходження 20000000 5844,5 315,5 5529,0 6544,6 327,3 6217,3 112,0 103,7 112,4

2,1 Адміністративні збори та платежі 22000000 315,5 315,5 0,0 327,3 327,3 0,0 103,7 103,7

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 22010300 18,1 18,1 18,6 18,6 102,8 102,8

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 22012600 225,8 225,8 232,0 232,0 102,7 102,7

Плата за оренду комунального майна 22080400 47,4 47,4 51,4 51,4 108,5 108,5

Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 22012900 1,0

Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди 22130000 4,9 4,9 5,0 5,0 101,1 101,1

Інші надходження 24060300 19,3 19,3 19,3 19,3 100,1 100,1

2,3 Власні надходження бюджетних установ 25000000 5529,0 5529,0 6217,3 6217,3 112,4 112,4

РАЗОМ ВЛАСНИХ ДОХОДІВ: 26993,8 21464,8 5529,0 30142,9 23925,6 6217,3 111,7 111,5 112,4

3 Офіційні трансферти 40000000 197545,5 187372,2 10173,3 196758,7 186585,4 10173,3 99,6 99,6 100,0

3,1 Від органів державного управління 41000000 197545,5 187372,2 10173,3 196758,7 186585,4 10173,3 99,6 99,6 100,0

Дотації 41020000 24334,4 24334,4 0,0 10968,6 24334,4 0,0 45,1 100,0

Базова дотація 41020100 10968,6 10968,6 10968,6 10968,6 100,0 100,0

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я 41020200 13365,8 13365,8 13365,8 13365,8 100,0 100,0

Субвенції 41030000 173211,1 163037,8 10173,3 172424,3 162251,0 10173,3 99,5 99,5 100,0

Субвенція на виконання інвестиційних проектів 41030400 159,0 0,0 159,0 159,0 159,0 100,0 100,0

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам 41030600 48929,4 48929,4 48143,4 48143,4 98,4 98,4

Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу 41030800 12363,7 12363,7 12363,5 12363,5 100,0 100,0

Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 41031000 8852,0 8852,0 8852,0 8852,0 100,0 100,0

Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 41033600 565,3 565,3 565,3 565,3 100,0 100,0

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 41033900 39056,3 39056,3 39056,3 39056,3 100,0 100,0

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 41034200 20538,6 20538,6 20538,6 20538,6 100,0 100,0

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа 41034400 280,0 280,0 280,0 280,0 100,0 100,0

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 41034500 25000,0 15000,0 10000,0 25000,0 15000,0 10000,0 100,0 100,0 100,0

Інші субвенції 41035000 13623,3 13609,0 14,3 13623,3 13609,0 14,3 100,0 100,0

Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду 41035200 2200,0 2200,0 2200,0 2200,0 100,0

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімей ного типу та прийомних сім"ях 41035800 561,7 561,7 561,7 561,7 100,0 100,0

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 41037000 1081,8 1081,8 1081,2 1081,2 99,9 99,9 2163,0

ВСЬОГО ДОХОДІВ: 224539,3 208837,0 15702,3 226901,5 210510,9 16390,6 101,1 100,8 104,4

батьківського піклування, в дитячих будинках сімей ного типу та прийомних сім"ях 41035800 561,7 561,7 561,7 561,7 100,0 100,0

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 41037000 1081,8 1081,8 1081,2 1081,2 99,9 99,9 2163,0

ВСЬОГО ДОХОДІВ: 224539,3 208837,0 15702,3 226901,5 210510,9 16390,6 101,1 100,8

104,4

Додаток №2 до рішення райради від № -VII

Виконання видаткової частини районного бюджету за 2017 р.

грн

код КПКВ код ТПКВМБ/ТКВКБМС код ФКВКБ Найменування видатків затверд.в бюджеті у тому числі: у тому числі у тому числі

на 2017р.з урах.змін загальн. спеціальн виконано загальн. спеціальн виконано виконано виконано

фонд фонд фонд фонд у відсотк у відсотк у відсотк

0110000 Апарат районної ради 2898,2 2898,2 0 2716,2 2716,2 0 93,7% 93,7%

Видатки споживання 2898,2 2898,2 0 2176,2 2176,2 0 75,1% 75,1%

в т.ч. зарплата з нарахуванням 1998,3 1998,3 1885 1885 94,3% 94,3%

оплата комунальних послуг та енергоносії 54,3 54,3 28,8 28,8 53,0% 53,0%

Видатки розвитку 0 0 0 0 0 0

0110170 0170 0111 Організаційне, інформмаційно-аналітичне та матеріально технічне забезпечення діяльності обласної, районної ради 2572,2 2572,2 0 2390,2 2390,2 0 92,9% 92,9%

Видатки споживання 2572,2 2572,2 2390,2 2390,2 0 92,9% 92,9%

оплата праці з нарахуваннями 1998,3 1998,3 1885 1885 0 94,3% 94,3%

оплата комунальних послуг та енергоносії 54,3 54,3 28,8 28,8 53,0% 53,0%

Видатки розвитку 0 0 0 0 0 0

0117212 7212 0830 Підтримка періодичних видань (газета, журналів) 326 326 326 326 100,0% 100,0%

Видатки споживання 326 326 326 326 100,0% 100,0%

1000000 Освіта 79372,1 76386,4 2985,7 75910,9 74257,3 1653,6 95,6% 97,2% 55,4%

Видатки споживання 77662,4 76386,4 1276 75910,9 74257,3 1653,6 97,7% 97,2% 129,6%

в т.ч. зарплата за нарахуваннями 64161,7 64161,7 0 62904,8 62904,8 0 98,0% 98,0%

Видатки на харчування 2268 1138 1130 2113,8 1054,4 1059,4 93,2% 92,7% 93,8%

оплата комунальних послуг та енергоносії 6679,2 6679,2 0 6667,3 6667,3 0 99,8% 99,8%

Видатки розвитку 1709,7 0 1709,7 416,1 0 416,1 24,3% 24,3%

1010000 Районний відділ освіти: 78601 75616,3 2984,7 75152,2 73499,4 1652,8 95,6% 97,2% 55,4%

Видатки споживання 76891,3 75616,3 1275 74736,1 73499,4 1236,7 97,2% 97,2% 97,0%

оплата праці з нарахуваннями 63432,6 63432,6 0 62187,7 62187,7 0 98,0% 98,0%

Видатки на харчування 2268 1138 1130 2113,8 1054,4 1059,4 93,2% 92,7% 93,8%

оплата комунальних послуг та енергоносії 6664,7 6664,7 0 6652,9 6652,9 0 99,8% 99,8%

Видатки розвитку 1709,7 0 1709,7 416,1 0 416,1 24,3% 24,3%

1015031 5031 0810 Спортивна школа - 771,1 770,1 1 758,7 757,9 0,8 98,4% 98,4% 80,0%

Видатки споживання 771,1 770,1 1 758,7 757,9 0,8 98,4% 98,4% 80,0%

оплата праці з нарахуваннями 729,1 729,1 717,1 717,1 98,4% 98,4%

оплата комунальних послуг та енергоносії 14,5 14,5 14,4 14,4 99,3% 99,3%

Видатки розвитку 0 0 0 0 0 0

1510000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 106174,3 101261,8 4912,5 104671,1 99747,1 4924,0 98,6% 98,5% 100,2%

Видатки споживання 104229,5 99988,0 4241,5 32867,2 28629,8 4237,4 31,5% 28,6% 99,9%

в т.ч. зарплата з нарахуванням 6618,8 5873,8 745,0 0 0,0 0,0 0,0% 0,0%

оплата комунальних послуг та енергоносії 4716 4211,0 505,0 4151,3 4151,3 0,0 88,0% 98,6%

Видатки розвитку 67825,5 67320,5 505,0 67064,6 66378,0 686,6 98,9% 98,6% 136,0%

1512010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарно-медична допомога населенню 19930,5 15784,5 4146 19961,6 15784,5 4177,1 100,2% 100,0% 100,8%

Видатки споживання 19499,5 15784,5 3715 19504,2 15784,5 3719,7 100,0% 100,0% 100,1%

Видатки розвитку 431 431 457,4 457,4 106,1% 106,1%

1512180 2180 0726 Центр первинної медичної (медикосанітарної) допомоги населенню 10414,2 10152,7 261,5 9797 9519,8 277,2 94,1% 93,8% 106,0%

Видатки споживання 10174,2 10152,7 21,5 9567,8 9519,8 48 94,0% 93,8% 223,3%

Видатки розвитку 240 0 240 229,2 0 229,2 95,5% 95,5%

1512220 2220 0763 Інші заходи в галузі охорони здорров'я 627,3 627,3 0 586,1 586,1 0 93,4% 93,4%

1513141 3141 1040 Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 3 3 3 3 100,0% 100,0%

Видатки споживання 3 3 3 3 100,0% 100,0%

1513104 3104 1020 Забезпечення соц.послугами за місцем проживання громадян, яку не здатні до самооблсуговування у звязку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 3522,8 3017,8 505 3469,1 2999,4 469,7 98,5% 99,4% 93,0%

Видатки споживання 3522,8 3017,8 505 3469,1 2999,4 469,7 98,5% 99,4% 93,0%

Зарплата з нарахуваннями 2685,6 2685,6 0 2667,8 2667,8 0 99,3% 99,3%

оплата комунальних послуг та енергоносії 232,2 232,2 232,2 232,2 100,0% 100,0%

видатки розвитку 0 0 0 0 0

1513181 3181 1010 Забезпечення соц.послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами 217 217 207,1 207,1 0 95,4% 95,4%

1513202 3202 1030 Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість 119,2 119,2 119,2 119,2 100,0% 100,0%

Видатки споживання 119,2 119,2 119,2 119,2 100,0% 100,0%

Видатки розвитку 0 0 0 0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

1513400 3400 1090 Інші видатки на соціальний захист населення 204 204 203,9 203,9 100,0% 100,0%

Видатки споживання 204 204 203,9 203,9 100,0% 100,0%

із них допомога на поховання 7,5 7,5 7,5 7,5

1511060 1060 0910 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 561,7 561,7 561,7 561,7 100,0% 100,0%

на утримання дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського

піклування, в дитячих будинках сімейного типу

та прийомних сім'ях

1513040 3040 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 48929,4 48929,4 48143,4 48143,4 98,4% 98,4%

на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим

сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та

тимчасової державної допомоги

1513010 3010 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 12363,7 12363,7 0 12363,5 12363,5 0 100,0% 100,0%

на надання пільг та житлових субсидій населенню

на оплату електроенергії, природного газу, послуг

тепло-водопостачання, водовідведення, квартирної

плати, вивезення побутового сміття та рідких нечист

1513020 3020 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетапм 8852 8852 8852 8852 100,0% 100,0%

на надання пільг та житлових субсидій населенню

на придбання твердого та рідкого пічного побутового

палива і скрапленого газу

1513131 3131 1040 Центри соцслужб для сім'ї, дітей та молоді 429,5 429,5 403,5 403,5 93,9% 93,9%

Видатки споживання 429,5 429,5 0 403,5 403,5 93,9% 93,9%

Оплата праці з нарахуваннями 427,5 427,5 401,5 401,5 93,9% 93,9%

Видатки розвитку 0 0 0 0 0 0

2400000 Орган з питань культури 8218,4 8023,6 194,8 8214,3 8020,5 193,8 100,0% 100,0% 99,5%

Видатки споживання 8032,1 8023,6 8,5 8030,6 8020,5 10,1 100,0% 100,0% 118,8%

в т.ч. зарплата з нарахуванням 7394,6 7394,6 0 7393,8 7393,8 0 100,0% 100,0%

оплата комунальних послуг та енергоносії 412,3 412,3 0 410,2 410,2 0 99,5% 99,5%

Видатки розвитку 186,3 0 186,3 183,7 0 183,7 98,6% 98,6%

2410000 Районний відділ культури 8218,4 8023,6 194,8 8214,3 8020,5 193,8 100,0% 100,0% 99,5%

Видатки споживання 8032,1 8023,6 8,5 8030,6 8020,5 10,1 100,0% 100,0% 118,8%

Зарплата з нарахуваннями 7394,6 7394,6 0 7393,8 7393,8 0 100,0% 100,0%

оплата комунальних послуг та енергоносії 412,3 412,3 0 410,2 410,2 0 99,5% 99,5%

Видатки розвитку 186,3 0 186,3 183,7 0 183,7 98,6% 98,6%

2414040 4040 0829 Культурно-мистецькі програми районного значення 59 59 59 59 100,0% 100,0%

Видатки споживання 59 59 0 59 59 100,0% 100,0%

Програма розвитку культури 0 0 0 0

0310000 Районна державна адміністрація 306,6 306,6 0 264,6 264,6 0 86,3% 86,3%

Видатки споживання 306,6 306,6 0 264,6 264,6 86,3% 86,3%

0318600 8600 0133 Інші видатки 10 10 0 0 0,0% 0,0%

0315011 5011 0810 Заходи по фізичній культурі та спорту 118,5 118,5 118,5 118,5 100,0% 100,0%

Видатки споживання 118,5 118,5 118,5 118,5 100,0% 100,0%

0317810 7810 0320 Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситувцій та наслідків стиихійного лиха 100 100 98 98 98,0% 98,0%

0318010 8010 0133 Резервний фонд 20 20 0 0

0318021 8021 0160 Проведення виборів народних депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 48,1 48,1 0 48,1 0,0% 100,0%

0317450 7450 0411 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва 10 10 0 0

4710000 Відділ житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого апарату Подільської районної ради 933,2 933,2 932,1 0 932,1 99,9% 99,9%

Капітальні вкладення 933,2 933,2 932,1 0 932,1

4716310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку територій 933,2 0 933,2 932,1 0 932,1 99,9% 99,9%

4810000 Відділ житлово-комунального господарства та будівництва Подільської РДА 67 67 0 20 20 0

Видатки споживання 67 67 20 29,9%

Видатки розвитку 0 0 0 0 0

4816430 6430 0443 Розробка схем та проектних рішень масового застосування 37 37 0 0 0 0

Інші видатки 0 0 0 0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

4818109 8109 1060 Видатки повязан. з надан.та обслуговаван. державни 0

пільгов.кредит.,надан.індивід.забудовникам 20 20 0 20 20

4808600 8600 0133 Інші видатки 10 10 0 0

7510000 Фінансовий орган 464,6 464,6 0 0 0

7517500 7500 0411 Інші заходи повязані з економічною діяльністю 28 28 0 0

7517420 7420 0490 Програма стабілізації та соціально-океномічного розвитку територій 436,6 436,6 0 0

7610000 Фінансовий орган (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) 28568,2 18214,3 10353,9 22556 12878,9 9677,1

7618290 8290 180 Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування 53 53 0 53 53 0

7618370 8370 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціального економічного та культурного розвитку 312,2 272,6 39,6 287,2 247,6 39,6 92,0% 90,8% 100,0%

7618390 8390 0180 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 1500 1500 1500 1500 100,0% 100,0%

7618440 8440 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 25000 15000 10000 19012,8 9689,6 9323,2 76,1% 64,6% 93,2%

7618510 8510 0180 Субвенція з державаного бюджету місцевим бюджета м на проведення виборів 1078,7 1078,7 1078,7 1078,7 100,0% 100,0%

Додаток №2 до рішення райради від № -VII

Виконання видаткової частини районного бюджету за 2017 р.

грн

код КПКВ код ТПКВМБ/ТКВКБМС код ФКВКБ Найменування видатків затверд.в бюджеті у тому числі: у тому числі у тому числі

на 2017р.з урах.змін загальн. спеціальн виконано загальн. спеціальн виконано виконано виконано

фонд фонд фонд фонд у відсотк у відсотк у відсотк

0110000 Апарат районної ради 2898,2 2898,2 0 2716,2 2716,2 0 93,7% 93,7%

Видатки споживання 2898,2 2898,2 0 2176,2 2176,2 0 75,1% 75,1%

в т.ч. зарплата з нарахуванням 1998,3 1998,3 1885 1885 94,3% 94,3%

оплата комунальних послуг та енергоносії 54,3 54,3 28,8 28,8 53,0% 53,0%

Видатки розвитку 0 0 0 0 0 0

0110170 0170 0111 Організаційне, інформмаційно-аналітичне та матеріально технічне забезпечення діяльності обласної, районної ради 2572,2 2572,2 0 2390,2 2390,2 0 92,9% 92,9%

Видатки споживання 2572,2 2572,2 2390,2 2390,2 0 92,9% 92,9%

оплата праці з нарахуваннями 1998,3 1998,3 1885 1885 0 94,3% 94,3%

оплата комунальних послуг та енергоносії 54,3 54,3 28,8 28,8 53,0% 53,0%

Видатки розвитку 0 0 0 0 0 0

0117212 7212 0830 Підтримка періодичних видань (газета, журналів) 326 326 326 326 100,0% 100,0%

Видатки споживання 326 326 326 326 100,0% 100,0%

1000000 Освіта 79372,1 76386,4 2985,7 75910,9 74257,3 1653,6 95,6% 97,2% 55,4%

Видатки споживання 77662,4 76386,4 1276 75910,9 74257,3 1653,6 97,7% 97,2% 129,6%

в т.ч. зарплата за нарахуваннями 64161,7 64161,7 0 62904,8 62904,8 0 98,0% 98,0%

Видатки на харчування 2268 1138 1130 2113,8 1054,4 1059,4 93,2% 92,7% 93,8%

оплата комунальних послуг та енергоносії 6679,2 6679,2 0 6667,3 6667,3 0 99,8% 99,8%

Видатки розвитку 1709,7 0 1709,7 416,1 0 416,1 24,3% 24,3%

1010000 Районний відділ освіти: 78601 75616,3 2984,7 75152,2 73499,4 1652,8 95,6% 97,2% 55,4%

Видатки споживання 76891,3 75616,3 1275 74736,1 73499,4 1236,7 97,2% 97,2% 97,0%

оплата праці з нарахуваннями 63432,6 63432,6 0 62187,7 62187,7 0 98,0% 98,0%

Видатки на харчування 2268 1138 1130 2113,8 1054,4 1059,4 93,2% 92,7% 93,8%

оплата комунальних послуг та енергоносії 6664,7 6664,7 0 6652,9 6652,9 0 99,8% 99,8%

Видатки розвитку 1709,7 0 1709,7 416,1 0 416,1 24,3% 24,3%

1015031 5031 0810 Спортивна школа - 771,1 770,1 1 758,7 757,9 0,8 98,4% 98,4% 80,0%

Видатки споживання 771,1 770,1 1 758,7 757,9 0,8 98,4% 98,4% 80,0%

оплата праці з нарахуваннями 729,1 729,1 717,1 717,1 98,4% 98,4%

оплата комунальних послуг та енергоносії 14,5 14,5 14,4 14,4 99,3% 99,3%

Видатки розвитку 0 0 0 0 0 0

1510000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 106174,3 101261,8 4912,5 104671,1 99747,1 4924,0 98,6% 98,5% 100,2%

Видатки споживання 104229,5 99988,0 4241,5 32867,2 28629,8 4237,4 31,5% 28,6% 99,9%

в т.ч. зарплата з нарахуванням 6618,8 5873,8 745,0 0 0,0 0,0 0,0% 0,0%

оплата комунальних послуг та енергоносії 4716 4211,0 505,0 4151,3 4151,3 0,0 88,0% 98,6%

Видатки розвитку 67825,5 67320,5 505,0 67064,6 66378,0 686,6 98,9% 98,6% 136,0%

1512010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарно-медична допомога населенню 19930,5 15784,5 4146 19961,6 15784,5 4177,1 100,2% 100,0% 100,8%

Видатки споживання 19499,5 15784,5 3715 19504,2 15784,5 3719,7 100,0% 100,0% 100,1%

Видатки розвитку 431 431 457,4 457,4 106,1% 106,1%

1512180 2180 0726 Центр первинної медичної (медикосанітарної) допомоги населенню 10414,2 10152,7 261,5 9797 9519,8 277,2 94,1% 93,8% 106,0%

Видатки споживання 10174,2 10152,7 21,5 9567,8 9519,8 48 94,0% 93,8% 223,3%

Видатки розвитку 240 0 240 229,2 0 229,2 95,5% 95,5%

1512220 2220 0763 Інші заходи в галузі охорони здорров'я 627,3 627,3 0 586,1 586,1 0 93,4% 93,4%

1513141 3141 1040 Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 3 3 3 3 100,0% 100,0%

Видатки споживання 3 3 3 3 100,0% 100,0%

1513104 3104 1020 Забезпечення соц.послугами за місцем проживання громадян, яку не здатні до самооблсуговування у звязку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 3522,8 3017,8 505 3469,1 2999,4 469,7 98,5% 99,4% 93,0%

Видатки споживання 3522,8 3017,8 505 3469,1 2999,4 469,7 98,5% 99,4% 93,0%

Зарплата з нарахуваннями 2685,6 2685,6 0 2667,8 2667,8 0 99,3% 99,3%

оплата комунальних послуг та енергоносії 232,2 232,2 232,2 232,2 100,0% 100,0%

видатки розвитку 0 0 0 0 0

1513181 3181 1010 Забезпечення соц.послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами 217 217 207,1 207,1 0 95,4% 95,4%

1513202 3202 1030 Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість 119,2 119,2 119,2 119,2 100,0% 100,0%

Видатки споживання 119,2 119,2 119,2 119,2 100,0% 100,0%

Видатки розвитку 0 0 0 0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

1513400 3400 1090 Інші видатки на соціальний захист населення 204 204 203,9 203,9 100,0% 100,0%

Видатки споживання 204 204 203,9 203,9 100,0% 100,0%

із них допомога на поховання 7,5 7,5 7,5 7,5

1511060 1060 0910 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 561,7 561,7 561,7 561,7 100,0% 100,0%

на утримання дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського

піклування, в дитячих будинках сімейного типу

та прийомних сім'ях

1513040 3040 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 48929,4 48929,4 48143,4 48143,4 98,4% 98,4%

на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим

сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та

тимчасової державної допомоги

1513010 3010 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 12363,7 12363,7 0 12363,5 12363,5 0 100,0% 100,0%

на надання пільг та житлових субсидій населенню

на оплату електроенергії, природного газу, послуг

тепло-водопостачання, водовідведення, квартирної

плати, вивезення побутового сміття та рідких нечист

1513020 3020 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетапм 8852 8852 8852 8852 100,0% 100,0%

на надання пільг та житлових субсидій населенню

на придбання твердого та рідкого пічного побутового

палива і скрапленого газу

1513131 3131 1040 Центри соцслужб для сім'ї, дітей та молоді 429,5 429,5 403,5 403,5 93,9% 93,9%

Видатки споживання 429,5 429,5 0 403,5 403,5 93,9% 93,9%

Оплата праці з нарахуваннями 427,5 427,5 401,5 401,5 93,9% 93,9%

Видатки розвитку 0 0 0 0 0 0

2400000 Орган з питань культури 8218,4 8023,6 194,8 8214,3 8020,5 193,8 100,0% 100,0% 99,5%

Видатки споживання 8032,1 8023,6 8,5 8030,6 8020,5 10,1 100,0% 100,0% 118,8%

в т.ч. зарплата з нарахуванням 7394,6 7394,6 0 7393,8 7393,8 0 100,0% 100,0%

оплата комунальних послуг та енергоносії 412,3 412,3 0 410,2 410,2 0 99,5% 99,5%

Видатки розвитку 186,3 0 186,3 183,7 0 183,7 98,6% 98,6%

2410000 Районний відділ культури 8218,4 8023,6 194,8 8214,3 8020,5 193,8 100,0% 100,0% 99,5%

Видатки споживання 8032,1 8023,6 8,5 8030,6 8020,5 10,1 100,0% 100,0% 118,8%

Зарплата з нарахуваннями 7394,6 7394,6 0 7393,8 7393,8 0 100,0% 100,0%

оплата комунальних послуг та енергоносії 412,3 412,3 0 410,2 410,2 0 99,5% 99,5%

Видатки розвитку 186,3 0 186,3 183,7 0 183,7 98,6% 98,6%

2414040 4040 0829 Культурно-мистецькі програми районного значення 59 59 59 59 100,0% 100,0%

Видатки споживання 59 59 0 59 59 100,0% 100,0%

Програма розвитку культури 0 0 0 0

0310000 Районна державна адміністрація 306,6 306,6 0 264,6 264,6 0 86,3% 86,3%

Видатки споживання 306,6 306,6 0 264,6 264,6 86,3% 86,3%

0318600 8600 0133 Інші видатки 10 10 0 0 0,0% 0,0%

0315011 5011 0810 Заходи по фізичній культурі та спорту 118,5 118,5 118,5 118,5 100,0% 100,0%

Видатки споживання 118,5 118,5 118,5 118,5 100,0% 100,0%

0317810 7810 0320 Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситувцій та наслідків стиихійного лиха 100 100 98 98 98,0% 98,0%

0318010 8010 0133 Резервний фонд 20 20 0 0

0318021 8021 0160 Проведення виборів народних депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 48,1 48,1 0 48,1 0,0% 100,0%

0317450 7450 0411 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва 10 10 0 0

4710000 Відділ житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого апарату Подільської районної ради 933,2 933,2 932,1 0 932,1 99,9% 99,9%

Капітальні вкладення 933,2 933,2 932,1 0 932,1

4716310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку територій 933,2 0 933,2 932,1 0 932,1 99,9% 99,9%

4810000 Відділ житлово-комунального господарства та будівництва Подільської РДА 67 67 0 20 20 0

Видатки споживання 67 67 20 29,9%

Видатки розвитку 0 0 0 0 0

4816430 6430 0443 Розробка схем та проектних рішень масового застосування 37 37 0 0 0 0

Інші видатки 0 0 0 0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

4818109 8109 1060 Видатки повязан. з надан.та обслуговаван. державни 0

пільгов.кредит.,надан.індивід.забудовникам 20 20 0 20 20

4808600 8600 0133 Інші видатки 10 10 0 0

7510000 Фінансовий орган 464,6 464,6 0 0 0

7517500 7500 0411 Інші заходи повязані з економічною діяльністю 28 28 0 0

7517420 7420 0490 Програма стабілізації та соціально-океномічного розвитку територій 436,6 436,6 0 0

7610000 Фінансовий орган (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) 28568,2 18214,3 10353,9 22556 12878,9 9677,1

7618290 8290 180 Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування 53 53 0 53 53 0

7618370 8370 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціального економічного та культурного розвитку 312,2 272,6 39,6 287,2 247,6 39,6 92,0% 90,8% 100,0%

7618390 8390 0180 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 1500 1500 1500 1500 100,0% 100,0%

7618440 8440 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 25000 15000 10000 19012,8 9689,6 9323,2 76,1% 64,6% 93,2%

7618510 8510 0180 Субвенція з державаного бюджету місцевим бюджета м на проведення виборів 1078,7 1078,7 1078,7 1078,7 100,0% 100,0%

7618800 8800 0180 Інші субвенції 344,3 30 314,3 344,3 30 314,3 100,0%

7618690 8690 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, придбання житла для дитячих будинків сімейного типу соціального житла для дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,осіб з їх числа викоготовлення проектно-кошторисної документації 280 280 280 280 100,0% 100,0%

Всього видатків: 227002,6 207622,5 19380,1 215285,2 197904,6 17380,6 94,8% 95,3% 89,7%

7618800 8800 0180 Інші субвенції 344,3 30 314,3 344,3 30 314,3 100,0%

7618690 8690 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, придбання житла для дитячих будинків сімейного типу соціального житла для дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,осіб з їх числа викоготовлення проектно-кошторисної документації 280 280 280 280 100,0% 100,0%

Всього видатків: 227002,6 207622,5 19380,1 215285,2 197904,6 17380,6 94,8% 95,3% 89,7%

Додаток №3 до Подільської районної ради від № -VII "Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів

районного бюджету за 2017 рік по Подільському району

" (тис. грн.) Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету2 Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ Передбачено Виконано Передбачено Виконано Передбачено Виконано 0100000 326,00 326,00 326,00 326,00 0110000 326,00 326,00 326,00 326,00 0117210 326,00 326,00 326,00 326,00 0117212 7212 0830 Програма стимулювання та розвитку газети районної ради „Котовські вісті" на період 2016-2018 роки 326,00 326,00 326,00 326,00 0300000 128,50 118,50 128,50 118,50 0310000 128,50 118,50 128,50 118,50 0315010 118,50 118,50 118,50 118,50 0315011 5011 0810 Програма розвитку фізичної культури та спорту в Котовському районі на 2012-2017 роки 118,50 118,50 118,50 118,50 0317450 7450 0411 Програма розвитку малого і середнього підприємництва в Подільському районі на 2017-2019 роки 10,00 0,00 10,00 0,00 1000000 1802,00 1799,40 1802,00 1799,40 1010000 1802,00 1799,40 1802,00 1799,40 1011150 1150 0950 Курсові заходи післядипломної освіти на 2017 рік 77,00 74,40 77,00 74,40 1011220 1220 0990 1724,00 1724,00 1724,00 1724,00 1011220 1220 0990 „Шкільний автобус» на період 2016-2020 роки . 1560,00 1560,00 1560,00 1560,00 1011220 1220 0990 Програма щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2017-2019рр» 1,00 1,00 1,00 1,00 1011220 1220 0990 Програма „Робота з обдарованими дітьми" на 2016-2020 роки 1,00 1,00 1,00 1,00 1011220 1220 0990 Програма "Творчий вчитель" на період 2017-2020 роки 10,00 10,00 10,00 10,00 1011220 1220 0990 Відпочинок та оздоровлення дітей Котовського району на 2013-2018 роки 152,00 151,00 152,00 151,00 1018600 8600 0133 Програма безоплатної правової допомоги населенню Подільського району на 2017-2018 роки 1,00 1,00 1,00 1,00 1500000 380,50 334,50 380,50 334,50 1510000 380,50 334,50 380,50 334,50 1512220 2220 0763 Курсові заходи післядипломної освіти медичним працівникам закладів охорони здоров'я у Подільському районі на 2017 рік 62,00 16,00 62,00 16,00 1513140 3140 1040 3,00 3,00 3,00 3,00 1513141 3141 1040 Програма «Сім'я і молодь Котовщини» на 2014-2018 роки 1,00 1,00 1,00 1,00 1513141 3141 1040 Програма подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на період до 2021 року 2,00 2,00 2,00 2,00 1513200 119,20 119,20 119,20 119,20 1513202 3202 1030 Програма фінансової підтримки ветеранів війни Подільського району на 2017 рік 119,20 119,20 119,20 119,20 1513400 3400 1090 196,30 196,30 196,30 196,30 1513400 3400 1090 Програма надання цільової адресної допомоги малозабезпеченим верствам населення Подільського району на 2017 рік 168,50 168,50 168,50 168,50 1513400 3400 1090 Програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 2017 рік 25,80 25,80 25,80 25,80 1513400 3400 1090 Програма соціальної підтримки інвалідів, громадян пільгової категорії на 2017 рік 2,00 2,00 2,00 2,00 2400000 59,00 59,00 59,00 59,00 2410000 59,00 59,00 59,00 59,00 2414040 4040 0829 Програма розвитку культури в Подільському районі на 2017-2018 року 59,00 59,00 59,00 59,00 4800000 67,00 20,00 67,00 20,00 4810000 67,00 20,00 67,00 20,00 4816430 6430 0443 Комплексна програма забезпечення містобудівної документації населених пунктів та територій Котовського району на 2016-2020 роки 37,00 0,00 37,00 0,00 4818100 20,00 20,00 20,00 20,00 4818109 8109 1060 Програма надання державно пільгового кредиту населенню Подільського району „Власний дім" на 2016-2020 роки 20,00 20,00 20,00 20,00 4818600 8600 0133 Програма підвищення рівня безпеки дорожнього руху на 2017 рік 10,00 0,00 10,00 0,00 7600000 272,60 247,60 36,60 36,60 312,20 287,20 7610000 272,60 247,60 36,60 36,60 312,20 287,20 7618370 8370 0180 Програма взаємодії виконавчої влади та органів місцевого самоврядування Подільського району на 2017 рік 145,00 145,00 145,00 145,00 7618370 8370 0180 Програма "Безпечна Подільщина" на період 2017 - 2018 роки 120,60 95,60 120,60 95,60 7618370 8370 0180 Програма цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Подільського району Одеської області на 2014-2017 роки 7,00 7,00 36,60 36,60 46,60 46,60 0 0 0,000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 3035,60 2905,00 36,60 36,60 3075,20 2944,60

Додаток №4

до рішення Подільської райради

від № -VII

Звіт про використання субвенції з Державного бюджету по функціональній класифікації за 2017 р.

тис.грн

КПК Назва КПК субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-водопостачання та водовідведення, квартирної плати, вивезення нечистот субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

план факт виконання план факт виконання план факт виконання

48929,40000 48143,43178 98,4% 12363,74600 12363,54008 100,0% 8852,00000 8852,00000 100,0%

1513041 Допомога в зв'язку з вагітністю та пологами 297,33255 294,46078 99,0%

1513042 Допомога та догляд за дитиною до 3 років 17,21768 17,21768 100,0%

1513043 Одноразова допомога при народжені дитини 15761,00720 15567,05646 98,8%

1513044 Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням 3408,52915 3408,52915 100,0%

1513045 Допомога на дітей одиноким матерям 10120,2 9805,41591 96,9%

1513046 Тимчасова державна допомога дітям 324,76672 312,26647 96,2%

1513047 Допомога при усиновленні дитини 68,80000 68,80000 100,0%

1513048 Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям інвалідам 12801,25000 12646,55955 98,8%

1513049 Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям 5222,042 5117,65336 98,0%

1513080 Допомога на догляд за інвалідом 1 чи П групи внаслідок психічного розладу 908,25470 905,47242 99,7%

1513011 Пільги ветеранам війни особам, яким поширюється чинність ЗК "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" на оплату ЖКП , 1044,58956 1044,58956 100,0%

1513012 Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів державної пожежної охорони, вдовам померлих ветеранів військової служби та інші на оплату ЖКП 79,7837 79,78370 100,0%

1513013 Пільги громаданям, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи дружинам (чоловікам) та дітям померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою на ЖКП 29,00987 29,00987 100,0%

1513014 Пільги громаданям передбаченим п.І ч.1 ст.77 основ.законод. "Про охорону здоров'я", ч.4, ст.29 основ.закон. "Про культуру" абзац 1 ч.4 ст.57 "Про освіту" на оплату електроенергії, природного газу, теплопостачання 131,94372 131,94372 100,0%

1513015 Пільги багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги 271,32858 271,32858 100,0%

1513016 Додаткові виплати населенню на покриття витрат на оплату ЖКП 10807,09057 10806,88465 100,0%

1513021 Пільги ветеранам війни, яким поширюється чинність ЗК "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" на надання твердого палива та скрапленого газу 363,89775 363,89775 100,0%

1513022 Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони держслужби спец.зв'язку, ветеранам державно-кремінальної служби, ветеранам служби цивільного захисту, вдовам(вдівцям) померлих ветеранів військової служби та іншим на надання твердого палива 13,03944 13,03944 100,0%

1513023 Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та дітям померлих громадян, смерть яких повязана з Чорнобильською катастрофою на тверде паливо та скраплений газ 17,31286 17,31286 100,0%

1513024 Пільги громадянам передбаченим пунктом ї частини Додаток №4

до рішення Подільської райради

від № -VII

Звіт про використання субвенції з Державного бюджету по функціональній класифікації за 2017 р.

тис.грн

КПК Назва КПК субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-водопостачання та водовідведення, квартирної плати, вивезення нечистот субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

план факт виконання план факт виконання план факт виконання

48929,40000 48143,43178 98,4% 12363,74600 12363,54008 100,0% 8852,00000 8852,00000 100,0%

1513041 Допомога в зв'язку з вагітністю та пологами 297,33255 294,46078 99,0%

1513042 Допомога та догляд за дитиною до 3 років 17,21768 17,21768 100,0%

1513043 Одноразова допомога при народжені дитини 15761,00720 15567,05646 98,8%

1513044 Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням 3408,52915 3408,52915 100,0%

1513045 Допомога на дітей одиноким матерям 10120,2 9805,41591 96,9%

1513046 Тимчасова державна допомога дітям 324,76672 312,26647 96,2%

1513047 Допомога при усиновленні дитини 68,80000 68,80000 100,0%

1513048 Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям інвалідам 12801,25000 12646,55955 98,8%

1513049 Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям 5222,042 5117,65336 98,0%

1513080 Допомога на догляд за інвалідом 1 чи П групи внаслідок психічного розладу 908,25470 905,47242 99,7%

1513011 Пільги ветеранам війни особам, яким поширюється чинність ЗК "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" на оплату ЖКП , 1044,58956 1044,58956 100,0%

1513012 Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів державної пожежної охорони, вдовам померлих ветеранів військової служби та інші на оплату ЖКП 79,7837 79,78370 100,0%

1513013 Пільги громаданям, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи дружинам (чоловікам) та дітям померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою на ЖКП 29,00987 29,00987 100,0%

1513014 Пільги громаданям передбаченим п.І ч.1 ст.77 основ.законод. "Про охорону здоров'я", ч.4, ст.29 основ.закон. "Про культуру" абзац 1 ч.4 ст.57 "Про освіту" на оплату електроенергії, природного газу, теплопостачання 131,94372 131,94372 100,0%

1513015 Пільги багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги 271,32858 271,32858 100,0%

1513016 Додаткові виплати населенню на покриття витрат на оплату ЖКП 10807,09057 10806,88465 100,0%

1513021 Пільги ветеранам війни, яким поширюється чинність ЗК "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" на надання твердого палива та скрапленого газу 363,89775 363,89775 100,0%

1513022 Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони держслужби спец.зв'язку, ветеранам державно-кремінальної служби, ветеранам служби цивільного захисту, вдовам(вдівцям) померлих ветеранів військової служби та іншим на надання твердого палива 13,03944 13,03944 100,0%

1513023 Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та дітям померлих громадян, смерть яких повязана з Чорнобильською катастрофою на тверде паливо та скраплений газ 17,31286 17,31286 100,0%

1513024 Пільги громадянам передбаченим пунктом ї частини 1 ст.77 основ.законодав."Про охорону здоров'я", ч.4 ст.29 основ.законодавства "Про культуру", абзац 1 ч.4 ст.57 ЗУ "Про освіту" на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива 147,79173 147,79173 100,0%

1513025 Пільги багатодітним сім'ям на придбання твердого палива 200,95790 200,95790 100,0%

1513026 Додаткові виплати населенню на покриття витрат на оплату твердого палива та скрапленого газу 8109,00032 8109,00032 100,0%

1 ст.77 основ.законодав."Про охорону здоров'я", ч.4 ст.29 основ.законодавства "Про культуру", абзац 1 ч.4 ст.57 ЗУ "Про освіту" на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива 147,79173 147,79173 100,0%

1513025 Пільги багатодітним сім'ям на придбання твердого палива 200,95790 200,95790 100,0%

1513026 Додаткові виплати населенню на покриття витрат на оплату твердого палива та скрапленого газу 8109,00032 8109,00032 100,0%

Додаток №5

до рішення Подільської райради

від № - VII

П Е Р Е Л І К

Об'єктів видатки на які проводились

за рахунок коштів бюджету розвитку по Подільському району за 2017 рік

№№

п/п Найменування об'єкту План (тис.грн) Виконання (тис.грн) Головний розпорядник коштів

1 Капітальний ремонт дитячого садка Глибочанського НВК І-П ступенів Подільського району Одеської області 298,0 297,3 Відділ житлово -комунального господарства та будівництва виконавчого апарату Подільської районної ради

2 Капітальний ремонт котельні Косівської ЗОШ 1-П ступенів Подільського району Одеської області 284,450 284,2 Відділ житлово -комунального господарства та будівництва виконавчого апарату Подільської районної ради

3 Капітальний ремонт котельні Петрівського НВК 1-П ступенів Подільського району Одеської області 191,7 191,6 Відділ житлово -комунального господарства та будівництва виконавчого апарату Подільської районної ради

4 Капітальний ремонт підлоги спортзалу Вишнівської ЗОШ 1-П ступенів за адресою: вул..Центральна 30, с.Вишневе Подільського району Одеської області 139,92 138,8 Відділ освіти Подільської районної державної адміінстрації

РАЗОМ: 914,07

911,9

Додаток №6

до рішення Подільської райради

від № - VII

П Е Р Е Л І К

Об'єктів видатки на які проводились

за рахунок коштів з обласного бюджету розвитку по Подільському району

за 2017 рік

№№

п/п Найменування об'єкту План (тис.грн) Виконання (тис.грн) Головний розпорядник коштів

1 Реконструкція частини шкільних майстерень під дитячий садок на 20 місць в с.Станіславка Котовського району 159,0 159,0 Відділ житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого апарату Подільської районної ради

РАЗОМ: 159,0

159,0

Додаток №7

до рішення Подільської

районної ради від № -VII

П Е Р Е Л І К

об'єктів вид латки на які у 2017 році проводились за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій по Подільському району

області 84,737 84,737 0 0 0 0

Нестоїтська сільська рада 1 892,540 1130,840 76Головний розпорядник/ найменування об'єкту План з державного бюджету, всього тис.грн. План з державного бюджету, загальний фонд тис.грн. План з державного бюджету, спеціальний фонд тис.грн. Виконано з державного бюджету, всього тис.грн. Виконано з державного бюджету, загальний фонд тис.грн. Виконано з державного бюджету, спеціальний фонд тис.грн.

РАЗОМ 25 000,000 15000,000 10000,000 19012,828 9689,604 9323,224

Борщівська сільська рада 2 097,390 1255,490 841,900 2003,377 1170,928 832,449

Капітальний ремонт дорожнього покриття С161405/Р-33/ст. Слобідка Подільського району Одеської області 1 466,262 878,462 587,800 1381,700 793,900 587,800

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Центральна с. Борщі Подільського району Одеської області 631,128 377,028 254,100 621,677 377,028 244,649

Бочманівська сільська рада 741,980 443,480 298,500 446,087 149,310 296,777

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Центральна с. Бочманівка Подільського району Одеської області 60,010 20,010 40,000 59,787 20,01 39,777

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Новоселів с. Бочманівка Подільського району Одеської області 35,705 11,905 23,800 35,569 11,905 23,664

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Перемоги с. Бочманівка Подільського району Одеської області 95,094 31,694 63,400 94,741 31,694 63,047

Капітальний ремонт дорожнього покриття пров. між вул. Перемоги та вул. Зоряна с. Бочманівка Подільського району Одеської області 11,264 3,764 7,500 11,216 3,764 7,452

Капітальний ремонт дорожнього покриття пров. Горний с. Бочманівка Подільського району Одеської області 58,221 96,892 19,421 58,003 19,421 38,582

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Шевченко з № 6 до № 14 с. Бочманівка Подільського району Одеської області 60,015 20,015 40,000 59,786 20,015 39,771

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Шевченко з № 15 до № 27 с. Бочманівка Подільського району Одеської області 127,501 42,501 85,000 126,985 42,501 84,484

Поточнийремонт дорожнього покриття вул. Центральна с. Бочманівка Подільського району Одеської області 39,817 39,817 0 0 0 0

Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Новоселів с. Бочманівка Подільського району Одеської області 20,770 20,770 0 0 0 0

Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Перемоги с. Бочманівка Подільського району Одеської області 63,025 63,025 0 0 0 0

Поточний ремонт дорожнього покриття пров. між вул. Перемоги та вул. Зоряна с. Бочманівка Подільського району Одеської області 7,516 7,516 0 0 0 0

Поточний ремонт дорожнього покриття пров. Горний с. Бочманівка Подільського району Одеської області 38,671 38,671 0 0 0 0

Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Шевченко з № 6 до № 14 с. Бочманівка Подільського району Одеської області 39,837 39,837 0 0 0 0

Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Шевченко з № 15 до № 27 с. Бочманівка Подільського району Одеської області 84,534 84,534 0 0 0 0

В.Фонтанська сільська рада 3 304,372 1979,672 1324,700 2528,486 1222,334 1306,152

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Шевченко до с. Малий Фонтан Подільського району Одеської області 1 490,000 892,700 597,300 889,954 298,658 591,296

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Першотравнева з № 1 до № 21 с. Гидерим Подільського району Одеської області 1 418,338 849,738 568,600 1401,916 844,294 557,622

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Садова з № 1 до № 17 с. М. Фонтан Подільського району Одеської області 396,034 237,234 158,800 236,616 79,382 157,234

Гоноратська сільська рада 800,000 479,300 320,700 690,449 370,353 320,096

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Травнева с. Гонората Подільського району Одеської області 60,012 20,012 40,000 59,787 20,012 39,775

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Степова с. Затишшя Подільського району Одеської області 90,016 30,016 60,000 89,647 30,016 59,631

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Центральна с. Гонората Подільського району Одеської області 550,409 329,709 220,700 541,014 320,325 220,689

Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Травнева с. Гонората Подільського району Одеської області 39,828 39,828 0 0 0 0

Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Степова с. Затишшя Подільського району Одеської області 59,735 59,735 0 0 0 0

Качурівська сільська рада 600,000 359,500 240,500 590,388 350,265 240,123

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Молодіжна с. Качурівка Подільського району Одеської області 600,000 359,500 240,500 590,388 350,265 240,123

Климентівська сільська рада 400,180 199,680 200,500 0 0 0

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Центральна з №20 до №23 с.Климентове Подільського району Одеської області 150,128 50,028 100,100 0 0 0

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Центральна з №7 до №18 с.Климентове Подільського району Одеської області 150,593 50,193 100,400 0 0 0

Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Центральна з №20 до №23 с.Климентове Подільського району Одеської області 99,459 99,459 0 0 0 0

Косівська сільська рада 1 146,113 665,213 480,900 718,674 240,530 478,144

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Зелена с. Коси Подільського району Одеської області 81,171 27,071 54,100 80,844 27,071 53,773

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Вишнева с. Коси Подільського району Одеської області 87,918 29,318 58,600 87,573 29,318 58,255

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Грушевського с. Коси Подільського району Одеської області 124,367 41,467 82,900 123,889 41,467 82,422

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Садова с. Коси Подільського району Одеської області 126,001 42,001 84,000 125,532 42,001 83,531

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Бурдеї с. Коси Подільського району Одеської області 123,177 41,077 82,100 122,715 41,077 81,638

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Піщана с. Коси Подільського району Одеської області 178,796 59,596 119,2 178,120 59,596 118,524

Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Вишнева с. Коси Подільського району Одеської області 58,349 58,349 0 0 0 0

Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Грушевського с. Коси Подільського району Одеської області 82,511 82,511 0 0 0 0

Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Садова с. Коси Подільського району Одеської області 83,542 83,542 0 0 0 0

Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Бурдеї с. Коси Подільського району Одеської області 81,755 81,755 0 0 0 0

Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Піщана с. Коси Подільського району Одеської області 118,526 118,526 0 0 0 0

Куяльницька сільська рада 2 891,996 1729,396 1162,600 2312,822 1171,281 1141,541

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Шевченко з № 1 до № 33 с.Олександрівка Подільського району Одеської області 1 668,305 1067,005 601,300 1476,806 890,654 586,153

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Шевченко з № 33 до № 48 с.Олександрівка Подільського району Одеської області 373,632 196,332 177,300 262,838 88,657 174,181

Капітальний ремонт дорожнього покриття з вул. Шевченко № 33 до кладовища с.Олександрівка Подільського району Одеської області 162,443 54,143 108,300 161,816 54,143 107,673

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Верхняя з № 3 до № 6 с.Олександрівка Подільського району Одеської області 185,538 111,138 74,400 111,159 37,190 73,969

Капітальний ремонт дорожнього покриття з вул. Верхня № 19 до вул. Молодіжної № 11 с.Олександрівка Подільського району Одеської області 404,598 242,398 162,200 241,785 81,098 160,687

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Канатна с.Олександрівка Подільського району Одеської області 97,480 58,380 39,100 58,418 19,539 38,879

Липецька сільська рада 2 787,203 1664,703 1122,500 2205,178 1092,366 1112,813

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Центральна з № 533 до № 713 в с.Липецьке Подільського району Одеської області 168,742 56,242 112,500 168,116 56,242 111,874

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Центральна з № 80 до № 337 с.Липецьке Подільського району Одеської області 737,612 439,212 298,400 734,184 439,212 294,972

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Центральна з № 52 до № 281 с.Липецьке Подільського району Одеської області 636,103 378,703 257,400 624,138 369,832 254,306

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Центральна з № 391 до № 427-а в с.Липецьке Подільського району Одеської області 167,072 55,672 111,400 166,452 55,672 110,780

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Центральна з № 343 до № 385 в с.Липецьке Подільського району Одеської області 173,416 57,816 115,600 172,769 57,816 114,953

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Центральна з № 173 до № 231 в с.Липецьке Подільського району Одеської області 170,994 56,994 114,000 170,361 56,994 113,367

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Центральна з № З0 до № 173 в с.Липецьке Подільського району Одеської області 169,798 56,598 113,200 169,160 56,598 112,562

Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Центральна з № 533 до № 713 в с.Липецьке Подільського району Одеської області 111,847 111,847 0 0 0 0

Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Центральна з № 391 до № 427-а в с.Липецьке Подільського району Одеської області 110,676 110,676 0 0 0 0

Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Центральна з № 343 до № 385 в с.Липецьке Подільського району Одеської області 115,026 115,026 0 0 0 0

Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Центральна з № 173 до № 231 в с.Липецьке Подільського району Одеської області 113,348 113,348 0 0 0 0

Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Центральна з № З0 до № 173 в с.Липецьке Подільського району Одеської області 112,569 112,569 0 0 0 0

Любомирська сільська рада 1 349,225 788,025 561,200 1148,638 600,618 548,020

Капітальний ремонт дорожнього покриття. вул. Блажевського з № 4 до № 20 с.Любомирка Подільського району Одеської області 805,538 481,838 323,700 793,736 481,838 311,898

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Іванівська з № 4 до № 13 с.Любомирка Подільського району Одеської області 130,343 43,443 86,900 129,851 43,443 86,408

Капітальний ремонт дорожнього покриття з вул. Незалежності, 29, до вул. Б .Хмельницького, 16, с.Любомирка Подільського району Одеської області 152,268 50,768 101,500 151,691 50,768 100,923

Капітальний ремонт території сільського клубу по вул. Б .Хмельницького, 14а, с.Любомирка Подільського району Одеської області 73,669 24,569 49,100 73,361 24,569 48,792

Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Іванівська з № 4 до № 13 с.Любомирка Подільського району Одеської області 86,393 86,393 0 0 0 0

Поточний ремонт дорожнього покриття з вул. Незалежності, 29, до вул. Б .Хмельницького, 16, с.Любомирка Подільського району Одеської області 101,014 101,014 0 0 0 0

Мардарівська сільська рада 1 380,200 960,900 419,300 945,078 539,662 405,416

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Шкільна с. Мардарівка Подільського району Одеської області 127,676 42,576 85,100 127,196 42,576 84,620

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Центральна с. Мардарівка Подільського району Одеської області 1 167,787 833,587 334,200 817,882 497,086 320,796

Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Шкільна с. Мардарівка Подільського району Одеської 1,700 1888,284 1127,875 760,409

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Шевченко з №60 до №147 с.Нестоїта Подільського району Одеської області 872,079 290,679 581,400 871,086 290,679 580,407

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Шевченко с.Нестоїта Подільського району Одеської області 750,000 750,000 0 747,035 747,035 0

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Шевченко з №42 до №54 с.Нестоїта Подільського району Одеської області 270,461 90,161 180,300 270,163 90,161 180,002

Новоселівська сільська рада 2 270,564 1356,564 914,000 2070,029 1163,000 907,029

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Гагаріна с.М,Олександрівка Подільського району Одеської області 24,910 8,310 16,600 24,5550 8,310 16,240

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Чешська с.М.Олександрівка Подільського району Одеської області 429,808 256,608 173,200 424,466 256,608 167,858

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Шкільна с.Розалівка Подільського району Одеської області 1 390,436 830,136 560,300 1375,446 816,129 559,317

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Тумачівська с.Федорівка Подільського району Одеської області 408,864 244,964 163,900 245,568 81,953 163,615

Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Гагаріна с.М,Олександрівка Подільського району Одеської області 16,546 16,546 0 0 0 0

Олексіївська сільська рада 615,279 368,679 246,600 0 0 0

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Лісна з № 1 до № 14 с.Глибочок Подільського району Одеської області 253,997 152,197 101,800 0 0 0

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Парижської Комуни з № 1 до № 21 с.Олексіївка Подільського району Одеської області 361,282 216,482 144,800 0 0 0

Петрівська сільська рада 304,346 182,346 122,000 0 0 0

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Ради з № 44 до № 46 с. Петрівка Подільського району Одеської області 304,346 182,346 122,000 0 0 0

Станіславська сільська рада 968,612 567,712 400,900 599,372 200,442 398,930

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Молодіжна з № 1 до № 28 с.Станіславка Подільського району Одеської області 526,156 315,256 210,900 315,802 105,464 210,339

Капітальний ремонт дорожнього покриття з вул. Молодіжна, 1, до вул. Шкільна,2, с.Станіславка Подільського району Одеської області 47,516 15,816 31,700 47,337 15,816 31,521

Капітальний ремонт дорожнього покриття з вул. Пересипська № 1а до вул. Молодіжна № 28 с.Станіславка Подільського району Одеської області 394,940 236,640 158,300 236,233 79,162 157,071

Ст.Кульнянська сільська рада 800,000 479,100 320,900 479,427 160,354 319,073

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Станіславська з № 12 до № 19 с. Ст.Кульна Подільського району Одеської області 120,684 40,184 80,500 120,224 40,184 80,040

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Станіславська з № 19 до № 22 с. Ст.Кульна Подільського району Одеської області 121,483 40,483 81,000 121,023 40,483 80,540

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Центральна з № 38 до № 40 с. Ст.Кульна Подільського району Одеської області 109,062 36,362 72,700 108,640 36,362 72,278

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Центральна з №26 до №30 с. Ст.Кульна Подільського району Одеської області 130,025 43,325 86,700 129,541 43,325 86,216

Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Станіславська з № 12 до № 19 с. Ст.Кульна Подільського району Одеської області 79,792 79,792 0 0 0 0

Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Станіславська з № 19 до № 22 с. Ст.Кульна Подільського району Одеської області 80,485 80,485 0 0 0 0

Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Центральна з № 38 до № 40 с. Ст.Кульна Подільського району Одеської області 72,346 72,346 0 0 0 0

Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Центральна з № 38 до № 40 с. Ст.Кульна Подільського району Одеської області 86,123 86,123 0 0 0 0

Ставківська сільська рада 650,000 389,400 260,600 386,538 130,286 256,252

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Хмельницька с. Ставки Подільського району Одеської області 166,785 55,585 111,200 166,050 55,585 110,465

Капітальний ремонт дорожнього покриття від вул. Лісна, 22, до вул..Іванівська с. Ставки Подільського району Одеської області 64,051 21,351 42,700 63,039 21,351 41,688

Капітальний ремонт дорожнього покриття від вул. 8 Березня до вул..Лісна, 21, с. Ставки Подільського району Одеської області 160,050 53,350 106,700 157,450 53,350 104,100

Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Хмельницька с. Ставки Подільського району Одеської області 110,526 110,526 0 0 0 0

Поточнийремонт дорожнього покриття від вул. Лісна с. Ставки Подільського району Одеської області 42,471 42,471 0 0 0 0

Поточний ремонт дорожнього покриття від вул. Лісна с. Ставки Подільського району Одеської області 106,117 106,117 0 0 0 0

Календар новин

<< < Травень 2020 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31