27сесія 06.09.2019

Протокол поіменного голосування №1 Голосування за прийняття порядку денного за основу 06.09.2019

Протокол поіменного голосування №1-1 Голосування за прийняття порядку денного в цілому 06.09.2019

Протокол поіменного голосування №2 Голосування за прийняття проекту рішення «Про звіт районної державної адміністрації про виконання районного бюджету Подільського району за 1 півріччя 2019 року» за основу

Протокол поіменного голосування №2-1 Голосування за прийняття проекту рішення «Про звіт районної державної адміністрації про виконання районного бюджету Подільського району за 1 півріччя 2019 року» в цілому

Протокол поіменного голосування №3 Голосування за прийняття проекту рішення «Про внесення змін і доповнень до рішення Подільської районної ради ві 28 грудня 2019 року №376-VII «Про районний бюджет Подільського району на 2019 рік» за основу

Протокол поіменного голосування №3-1 Голосування за прийняття проекту рішення «Про внесення змін і доповнень до рішення Подільської районної ради ві 28 грудня 2019 року №376-VII «Про районний бюджет Подільського району на 2019 рік» в цілому

Протокол поіменного голосування №4 Голосування за прийняття проекту рішення «Про затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на рівні районного бюджету» за основу

Протокол поіменного голосування №4-1 Голосування за прийняття проекту рішення «Про затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на рівні районного бюджету» в цілому

Протокол поіменного голосування №5 Голосування за прийняття проекту рішення «Про дострокове припинення повноважень депутата Подільської районної ради Тотока Ю.П.» за основу

Протокол поіменного голосування №5-1 Голосування за прийняття проекту рішення «Про дострокове припинення повноважень депутата Подільської районної ради Тотока Ю.П.» в цілому

Протокол поіменного голосування №6 Голосування за прийняття проекту рішення «Про скасування рішення Подільської районної ради» за основу

Протокол поіменного голосування №6-1 Голосування за прийняття проекту рішення «Про скасування рішення Подільської районної ради» в цілому

Протокол поіменного голосування №7 Голосування за прийняття проекту рішення «Про затвердження розпоряджень голови районної ради, прийнятих в міжсесійний період» за основу

Протокол поіменного голосування №7-1 Голосування за прийняття проекту рішення «Про затвердження розпоряджень голови районної ради, прийнятих в міжсесійний період» в цілому

Протокол поіменного голосування №8 Голосування за прийняття проекту рішення «Про надання частини основної щорічної відпустки голові Подільської районної ради Білоус Л.М.»» за основу

Протокол поіменного голосування №8-1 Голосування за прийняття проекту рішення «Про надання частини основної щорічної відпустки голові Подільської районної ради Білоус Л.М.»» в цілому

Протокол поіменного голосування № 9 Голосування за прийняття проекту рішення «Про передачу у комунальну власність Куяльницької сільської ради КУ «Котовський районний центр фінансового-статистистичного моніторингу та навчально-методичного забезпечення закл

Протокол поіменного голосування № 9-1 Голосування за прийняття проекту рішення «Про передачу у комунальну власність Куяльницької сільської ради КУ «Котовський районний центр фінансового-статистистичного моніторингу та навчально-методичного забезпечення за

27-а сесія районної ради

Про передачу у комунальну власність Куяльницької сільської ради КУ «Котовський районний центр фінансового-статистичного моніторингу та навчально-методичного забезпечення закладів і установ освіти»

Про затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на рівні районного бюджету

Про надання частини основної щорічної відпустки голові районної ради Білоус Л. М.

Про скасування рішення Подільської районної ради

Про затвердження розпоряджень голови районної ради, прийнятих в міжсесійний період

Про дострокове припинення повноважень депутата Подільської районної ради Тотока Ю. П.

Про звіт районної державної адміністрації про виконання районного бюджету подільського району за 1 півріччя 2019 року

Про внесення змін і доповнень до рішення Подільської районної ради від 28 грудня 2018 року №376-VII "Про районний бюджет Подільського району на 2019 рік"

Про затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на рівні районного бюджету

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

 РІШЕННЯ

 

Про затвердження Бюджетного

регламенту проходження

бюджетного процесу на рівні районного

бюджету

Відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, та наказу Міністерства фінансів України від 31 травня 2019 року №228 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні», з метою підвищення прозорості та ефективності процесу складання, розгляду, затвердження та виконання районного бюджету Подільська районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Бюджетний регламент проходження бюджетного процесу на рівні районного бюджету Подільського району (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та фінансово-економічної політики.

Голова Подільської районної

ради                                                                                                Л.М.Білоус

 

06 вересня 2019 року

№388 -VII

Додаток

до рішення Подільської

районної ради

від 06.09.2019 №388-VII

 

Бюджетний регламент

проходження бюджетного процесу

на рівні районного бюджету Подільського району

Розділ І.

Загальна частина

Стаття 1. Бюджетний регламент проходження бюджетного процесу на рівні районного бюджету (надалі – Регламент) є нормативним актом, розробленим на основі чинного бюджетного законодавства України, який визначає організаційно-процедурні питання щодо складання проекту районного бюджету, його розгляду, затвердження, внесення змін та виконання районного бюджету, подання та затвердження звітності, здійснення контролю за виконанням районного бюджету Подільського району.

Стаття 2. Регламент розроблений для виконання Подільською районною радою вимог Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів бюджетного законодавства з метою підвищення прозорості та ефективності процесу розгляду, складання, затвердження та виконання

районного бюджету.

Стаття 3. Регламент має забезпечувати дотримання усіма учасниками процесу складання, розгляду, затвердження та виконання районного бюджету принципів публічності та прозорості, справедливості та неупередженості, обґрунтованості, повноти, ефективності та результативності, цільового використання бюджетних коштів.

Розділ ІІ.

Середньострокове прогнозування районного бюджету Подільського району

Стаття 4. Фінансове управління складає та подає на розгляд колегії Подільської районної державної адміністрації прогноз районного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди відповідно до прогнозних та програмних документів економічного та соціального розвитку країни і Подільського району, державних цільових програм, який ґрунтується на прогнозі Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди.

Прогноз районного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди включає індикативні прогнозні показники районного бюджету за основними видами доходів, фінансування, видатків і кредитування, а також індикативні прогнозні показники за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних проектів.

Прогноз районного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди подається до Подільської районної ради разом з проектом рішення про районний бюджет, уточнюється на підставі схваленого Кабінетом Міністрів України прогнозу Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди і прийнятого рішення про районний бюджет та колегією райдержадміністрації.

Показники проекту районного бюджету на бюджетний період, що настає за плановим, ґрунтуються на індикативних прогнозних показниках районного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди.

Стаття 5. Структурні підрозділи райдержадміністрації – головні розпорядники бюджетних коштів розробляють плани діяльності на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди (включаючи заходи щодо реалізації інвестиційних проектів).

Розділ ІІІ.

Порядок складання проекту районного бюджету,

підготовка проекту рішення про районний бюджет та матеріалів до нього

Стаття 6. План заходів щодо складання проекту районного бюджету на наступний бюджетний період, яким визначаються конкретні терміни виконання, виконавці та посадові особи, що здійснюють контроль за виконанням, затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.

Стаття 7. Фінансовим управлінням Подільської районної державної адміністрації (надалі – фінансове управління) аналізуються звітні дані про виконання районного бюджету за попередні звітні періоди, встановлюються тенденції у виконанні дохідної і видаткової частин бюджету, визначаються фактори, які вплинули на їхні показники, розраховуються очікувані результати.

Стаття 8. На основі проведеного аналізу, прогнозу економічного і соціального розвитку Подільського району, основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди управління фінансів готує прогноз показників районного бюджету за основними видами доходів та видатків районного бюджету на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

Стаття 9. Після доведення Міністерством фінансів України особливостей складання розрахунків до проектів місцевих бюджетів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди та типових форм бюджетних запитів фінансового управління у тижневий термін розробляє та доводить до головних розпорядників бюджетних коштів Інструкцію з підготовки бюджетних запитів та граничні обсяги витрат загального та спеціального (за винятком власних надходжень бюджетних установ) фондів районного бюджету на плановий бюджетний період та індикативних прогнозних показників обсягів витрат загального та спеціального (за винятком власних надходжень бюджетних установ) фондів районного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди.

Стаття 10. Головні розпорядники бюджетних коштів організують подання бюджетних запитів фінансовому управлінню райдержадміністрації у терміни та в порядку, встановлені ним. Головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують своєчасність, достовірність та зміст поданих фінансовому управлінню бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проекту районного бюджету, згідно з вимогами фінансового управління райдержадміністрації.

Стаття 11. Фінансове управління райдержадміністрації здійснює аналіз бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, з точки зору їх відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів.

Стаття 12. Обсяги субвенцій на здійснення державних програм соціального захисту формуються на підставі обсягів, доведених Департаментом фінансів Одесьької обласної державної адміністрації.

Стаття 13. Фінансове управління райдержадміністрації до 01 листопада поточного року готує проект рішення Подільської районної ради про районний бюджет.

Стаття 14. Проект рішення про районний бюджет перед його розглядом на сесії Подільської районної ради схвалюється колегією районної державної адміністрації. Разом з проектом рішення про районний бюджет фінансовим управлінням подаються документи відповідно до частини першої статті 76 Бюджетного кодексу України.

Стаття 15. Проект рішення про районний бюджет складається відповідно до Типової форми рішення про місцевий бюджет, доведеної Міністерством

фінансів України.

Стаття 16. Сектор з питань внутрішньої політики райдержадміністрації, фінансового управління райдержадміністрації забезпечують підготовку та

обговорення показників проекту районного бюджету з громадськістю районута депутатами Подільської районної ради. Громадські обговорення

показників проекту районного бюджету проводяться протягом жовтня –

листопада поточного року.

Стаття 17. Подільська райдержадміністрація вносить на розгляд Подільської районної ради проект рішення про районний бюджет.

Розділ IV.

Затвердження рішення про районний бюджет

Стаття 18. При затвердженні районного бюджету Подільською районною радою враховуються обсяги міжбюджетних трансфертів та інші положення (необхідні для формування місцевих бюджетів), затверджені Верховною Радою України при прийнятті проекту закону про Державний бюджет України у другому читанні.

Стаття 19. Районний бюджет затверджується рішенням Подільської районної ради до 25 грудня (включно) року, що передує плановому.

Якщо до 1 грудня року, що передує плановому, Верховною Радою України не прийнято закон про Державний бюджет України, при затвердженні районного бюджету Подільською районною радою враховуються обсяги міжбюджетних трансфертів, визначені у проекті закону про Державний бюджет України на плановий бюджетний період,

поданому Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України. У двотижневий строк з дня офіційного опублікування закону про Державний бюджет України обсяги міжбюджетних трансфертів приводяться у відповідність із законом про Державний бюджет України.

Стаття 20. Рішенням Подільської районної ради при затвердженні районного бюджету враховуються у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами. Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи встановлюються, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

Стаття 21. Рішення про районний бюджет оприлюднюється не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття у засобах масової інформації та розміщується на офіційному сайті райдержадміністрації не пізніше п'яти робочих дня з дати його прийняття.

Стаття 22. Фінансове управління райдержадміністрації забезпечує доступ громадськості до інформаційно-довідкових матеріалів по районному бюджету.

Стаття 23. Якщо до початку нового бюджетного періоду не прийнято рішення про районний бюджет, то витрати з районного бюджету здійснюються лише на цілі, визначені у рішенні про районний бюджет на попередній бюджетний період та одночасно передбачені у проекті рішення про районний бюджет на наступний бюджетний період, схваленому колегією райдержадміністрації та поданому на розгляд Подільської районної ради. При цьому щомісячні бюджетні асигнування районного бюджету сумарно не можуть перевищувати 1/12 обсягу бюджетних призначень, встановлених рішенням про районний бюджет на попередній бюджетний період (крім випадків, передбачених частиною шостою статті 16 та частиною четвертою статті 23 Бюджетного кодексу України, а також з урахуванням необхідності проведення захищених видатків районного бюджету).

До прийняття рішення про районний бюджет на поточний бюджетний період забороняється здійснювати капітальні видатки (крім випадків, пов'язаних із виділенням коштів з резервного фонду та проведенням видатків за рахунок трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам).

Розділ V.

Організація виконання районного бюджету

Стаття 24. Фінансове управління райдержадміністрації здійснює загальну організацію та управління виконанням районного бюджету, координує діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

Стаття 25. План заходів щодо організації виконання рішення районної ради про районний бюджет на наступний бюджетний період, яким визначаються конкретні терміни виконання, виконавці та посадові особи, що здійснюють контроль за виконанням, затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.

Стаття 26. Управління Державної казначейської служби України у м. Подільськ Одеської області веде облік усіх надходжень, що належать районному бюджету, та за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, погодженим з фінансовим управлінням, здійснює повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до районного бюджету.

Стаття 27. Районний бюджет виконується за розписом, який

затверджується начальником фінансового управління райдержадміністрації.

До затвердження розпису районного бюджету начальником фінансового управління райдержадміністрації затверджується тимчасовий розпис

бюджету на відповідний період. Начальник фінансового управління райдержадміністрації протягом бюджетного періоду

забезпечує відповідність розпису районного бюджету встановленим

бюджетним призначенням.

Стаття 28. Фінансове управління райдержадміністрації за участю органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, у процесі виконання районного бюджету за доходами здійснює прогнозування та аналіз доходів районного бюджету.

Стаття 29. Органи, що контролюють справляння надходжень бюджету, забезпечують своєчасне та в повному обсязі надходження до районного бюджету податків і зборів та інших доходів бюджету відповідно до законодавства.

Стаття 30. Виконання районного бюджету за видатками та кредитуванням здійснюється відповідно до статей 46-51 Бюджетного кодексу України.

Стаття 31. Головні розпорядники бюджетних коштів:

- здійснюють управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

- здійснюють внутрішній контроль за повнотою надходжень, взяттям бюджетних зобов'язань розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів і витрачанням ними бюджетних коштів;

- забезпечують організацію та ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової і бюджетної звітності у порядку, встановленому законодавством;

- забезпечують доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства та Бюджетного кодексу України.

Стаття 32. Фінансове управління райдержадміністрації здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу щодо районного бюджету.

Розділ VI.

Внесення змін до районного бюджету

Стаття 33. В разі необхідності протягом бюджетного періоду фінансовим управлінням райдержадміністрації спільно з постійною комісією Подільської районної ради з питань планування бюджету та фінансів розглядає необхідність, доцільність та можливість внесення змін до районного бюджету на поточний рік.

Стаття 34. Відповідно до пропозицій фінансового управління райдержадміністрації, інших структурних підрозділів райдержадміністрації – головних розпорядників бюджетних коштів (за наявності відповідного обґрунтування), які погоджені з постійною комісією районної ради з питань планування бюджету та фінансів, районна рада приймає рішення про внесення змін до рішення про районний бюджет у разі:

- перегляду обсягів трансфертів з державного та обласного бюджетів згідно з законами України, постановами або розпорядженнями Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови Одеської обласної державної

адміністрації;

- перерозподілу планових показників по доходах бюджету між кодами класифікації доходів в межах загальних сум доходів по загальному та спеціальному фондах районного бюджету;

- необхідності передачі коштів між загальним та спеціальним фондами районного бюджету;

- перерозподілу бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах районного бюджету за бюджетними програмами, за головними розпорядниками бюджетних коштів в межах загального обсягу видатків, затвердженого в районному бюджеті на поточний рік;

- в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

Стаття 35. Рішення про внесення змін до рішення про районний бюджет (в частині збільшення (зменшення) обсягу доходів та витрат) ухвалюється районною радою на підставі висновку фінансового управління про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду, про обсяг залишку коштів загального та спеціального фондів (крім власних надходжень бюджетних установ) районного бюджету. Перевиконання дохідної частини загального фонду районного бюджету визначається за підсумками першого кварталу та наступних звітних періодів з початку поточного бюджетного періоду на підставі висновків фінансового управління за умови перевищення доходів загального фонду районного бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів), врахованих у розписі районного бюджету на відповідний період, не менше ніж на 5 відсотків. Недоотримання доходів загального фонду районного бюджету визначається на підставі висновку фінансового управління за підсумками квартального звіту в разі недоотримання доходів загального фонду районного бюджету, врахованих у розписі районного бюджеті на відповідний період, більше ніж 15 відсотків.

Стаття 36. Зміни до районного бюджету на поточний рік можуть вноситися розпорядженням голови районної ради та голови райдержадміністрації у разі надання такого дозволу рішенням Подільської районної ради про районний бюджет на відповідний рік з наступним затвердженням на черговій сесії районної ради.

Стаття 37. У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету фінансовим управлінням за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

Розділ VIІ.

Підготовка та розгляд звітності про виконання районного бюджету

Стаття 38. Звітність про виконання районного бюджету визначається відповідно до вимог, встановлених щодо звітності про виконання Державного бюджету України у статтях 58-61 Бюджетного кодексу України.

Стаття 39. На підставі звітності про виконання районного бюджету, складеної Управлінням Державної казначейської служби України у м. Подільськ Одеської області, фінансове управління райдержадміністрації складає та подає на розгляд Подільської районної ради квартальні та річний звіти про виконання районного бюджету.

Стаття 40. Подільська районна рада затверджує річний звіт про виконання районного бюджету або приймає інше рішення з цього приводу.

Стаття 41. Фінансове управління райдержадміністрації:

- готує та подає інформацію про виконання районного бюджету не пізніше 01 березня року, що настає за роком звіту, для публікації в засобах масової інформації та розміщення на офіційному сайті райдержадміністрації. Інформація про час і місце проведення публічного представлення такої інформації публікується разом з інформацією про виконання районного бюджету;

- здійснює публічне представлення інформації про виконання районного бюджету відповідно до показників, затверджених рішенням про районний бюджет до 20 березня року, що настає за звітним.

Стаття 42. Головні розпорядники бюджетних коштів:

- здійснюють публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені рішенням про районний бюджет, відповідно до вимог та за формою, встановленими наказом Міністерством фінансів України, до 15 березня року, що настає за звітним;

- оприлюднюють шляхом розміщення на офіційному сайті райдержадміністрації паспорти бюджетних програм на поточний бюджетний період (включаючи зміни до паспортів бюджетних програм) у триденний строк з дня затвердження таких документів та звіти про виконання паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний період, включаючи інформацію про стан реалізації інвестиційних проектів за бюджетними програмами із зазначенням ступеня їх готовності та обсягів коштів, необхідних для завершення таких проектів, у триденний строк після подання таких звітів до фінансового управління райдержадміністрації.

Про затвердження розпоряджень голови районної ради, прийнятих в міжсесійний період

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

РІШЕННЯ

Про затвердження розпоряджень голови районної ради,

прийнятих в міжсесійний період

Згідно із частиною 7 статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та заслухавши інформацію голови районної ради Білоус Л.М., районна рада:

ВИРІШИЛА :

1. Затвердити розпорядження голови районної ради, прийнятих в міжсесійний період згідно з додатками №1 та №2 (додаються).

Голова Подільської

районної ради                                                                    Л.М. Білоус

06 вересня 2019 року

№391 - VIІ

Додаток №1 до рішення

Подільської районної ради

від 06.09.2019   року № 391-VIІ

ПЕРЕЛІК

розпоряджень голови районної ради з основної діяльності, які підлягають затвердженню на сесії районної ради

1 №01/19 від 08 січня 2019 року Про розподіл іншої субвенції за рахунок коштів обласного бюджету

2 №02/19 від 23 січня 2019 року Про внесення змін до розпорядження голови районної ради від 12 грудня 2016 року № 54/16 «Про створення конкурсної комісії з питань відбору суб'єкта для виготовлення технічної документації на нерухоме майно комунальної власності Подільського району»

3 №03/19 від 28 січня 2019 року Про призначення відповідальних осіб за експлуатацію клієнтської частини програмно-технічного комплексу «Клієнт Казначейства-Казначейство» та про надання посадовим особам права накладання електронного цифрового підпису

4 №04/19 від 30 січня 2019 року Про утворення комісії з питань інвентаризації комунального майна, яке знаходиться в оперативному керуванні Подільської центральної районної лікарні

5 №05/19 від 06 лютого 2019 року Про затвердження паспорту бюджетної програми

6 №06/19 від 07 лютого 2019 року Про позачергове пленарне засідання двадцять шостої сесії Подільської районної ради VII скликання

7 №07/19 від 13 лютого 2019 року Про передачу повноважень

8 №08/19 від 14 лютого 2019 року Про перенесення робочих днів у 2019 році

9 №09/19 від 28 лютого 2019 року Про затвердження паспорту бюджетної програми

10 №10/19 від 03 квітня 2019 року Про внесення змін до розподілу субвенцій з державного бюджету

11 №11/19 від 08 травня 2019 року Про чергове пленарне засідання двадцять сьомої сесії Подільської районної ради VII скликання

Додаток №2 до рішення

Подільської районної ради

від 30.08.2019 року № -VIІ

ПЕРЕЛІК

розпоряджень голови районної ради з кадрових питань, які підлягають затвердженню на сесії районної ради

1 01/19-к від 21 січня 2019 року Про надання відпустки без збереження заробітної плати Білоус Л. М.

2 02/19-к від 21 січня 2019 року Про надання частини основної щорічної відпустки Каменщик К. М.

3 03/19-к від 15 березня 2019 року Про надання відпустки без збереження заробітної плати Нотевській О. Д.

4 04/19-к від 09 квітня 2019 року Про надання відпустки без збереження заробітної плати Ткач Г. А.

5 05/19-к від 09 квітня 2019 року Про надання відпустки без збереження заробітної плати Нотевській О. Д.

6 06/19-к від 09 квітня 2019 року Про надання відпустки без збереження заробітної плати Каменщик К. М.

7 07/19-к від 02 травня 2019 року Про звільнення Бояльської О. Л.

Про передачу у комунальну власність Куяльницькій сільській раді Подільського району Одеської області комплексу нежитлових будівель, що перебуває у власності сіл,селищ Подільського району Одеської області

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

ПРОЕКТ РІШЕНННЯ

Про передачу у комунальну власність Куяльницькій сільській раді Подільського району Одеської області комплексу нежитлових будівель, що перебуває у власності сіл,селищ Подільського району Одеської області

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад», Закону України, на виконання Одеського окружного адміністративного суду від 20 грудня 2018 року по справі № 1540/4477/18, враховуючи рішення Куяльницької сільської ради від 23 лютого 2018 року № 180-VІІ, Подільська районна рада :

ВИРІШИЛА:

1 Передати безоплатно з спільної власності територіальних громад сіл,селищ Подільського району Одеської області в особі Подільської районної ради у комунальну власність Куяльницькій сільській раді Подільського району Одеської області комплекс нежитлових будівель за адресою м. Подільськ, вул. Соборна, 105.

2.Балансоутримувачам майна після прийняття рішення Куяльницькою сільською радою про прийняття у комунальну власність комплексу нежитлових будівель за адресою м. Подільськ, вул. Соборна, 105, здійснити в установленому законодавством порядку дії стосовно оформлення документів щодо прийому передачі майна.

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Подільської районної ради.

Голова Подільської

районної ради                                                                           Л.М.Білоус

30 серпня 2019 року

№ -VІІ

Про надання частини основної щорічної відпустки голові районної ради Білоус Л. М.

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

РІШЕНННЯ

Про надання частини основної щорічної відпустки

голові районної ради Білоус Л. М.

Розглянувши заяву голови районної ради Білоус Л. М. про надання частини щорічної основної відпустки і допомоги для оздоровлення, відповідно ст. 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», ст. 10, 12 Закону України «Про відпустки» та постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. № 268 зі змінами, керуючись ст. 43, 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада :

ВИРІШИЛА :

1. Надати голові районної ради Білоус Людмилі Миколаївні частину основної щорічної відпустки за період роботи з 15 грудня 2018 року по 14 грудня 2019 року тривалістю 14 календарних днів з 20 травня 2019 року по 2 червня 2019 року.

2. Виплатити Білоус Л. М. матеріальну допомогу на оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати.

Підстава: заява Білоус Л. М.

Голова Подільської

районної ради                                                                   Л. М. Білоус

31 травня 2019 року

№ -VІІ

Про передачу у комунальну власність Куяльницької сільської ради КУ «Котовський районний центр фінансового-статистичного моніторингу та навчально-методичного забезпечення закладів і установ освіти»

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

РІШЕНННЯ

Про передачу у комунальну власність Куяльницької сільської ради КУ «Котовський районний центр фінансового-статистичного моніторингу та навчально-методичного забезпечення закладів і установ освіти»

 

Відповідно до статті 142 Конституції України,статей 43,59,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад», Закону України «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності», враховуючи подання Куяльницької сільської ради від 08.05.2019 року № 02-15/1321, Подільська районна рада вирішила:

ВИРІШИЛА:

1.Передати безоплатно з спільної власності територіальних громад сіл,селищ Подільського району у комунальну власність Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області - юридичну особу -  Комунальна установа «Котовський районний центр фінансового-статистичного моніторингу та навчально-методичного забезпечення закладів і установ освіти» (код ЄДРПОУ - 38442971), розташоване за адресою: 66350, Одеська область, Подільський район, село Куяльник, вулиця Леніна,66А.

2.Подільській районній раді вийти зі складу засновників КУ «Котовський районний центр фінансового-статистичного моніторингу та навчально-методичного забезпечення закладів і установ освіти».

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Подільської районної ради.

Голова Подільської

районної ради                                                                              Л.М.Білоус

06 вересня 2019 року

№ 393 -VІІ

Про скасування рішення Подільської районної ради

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

 РІШЕНННЯ

Про скасування рішення Подільської районної ради

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 46 Регламенту Подільської районної ради, враховуючи рекомендації постійних комісій районної ради, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Скасувати рішення районної ради :

- від 08 лютого 2019 року № 384-VII «Про надання дозволу на укладання договору оренди з ГО «Асоціація аграріїв Подільського району»

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Подільської районної ради з питань економіки, підприємництва, будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства, енергозбереження та інвестиційної діяльності (Сапожинський В. Г.).

Голова Подільської

районної ради                                                               Л.М.Білоус

06 вересня 2019 року

№ 390 - VII

Про внесення змін і доповнень до рішення Подільської районної ради від 28 грудня 2018 року №376-VI I «Про районний бюджет Подільського району на 2019 рік» 17.05.19

УКРАЇНА

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

Одеської області ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про внесення змін і доповнень до рішення Подільської районної ради від 28 грудня 2018 року №376-VI I «Про районний бюджет Подільського району на 2019 рік»

Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести такі зміни і доповнення до рішення сесії районної ради від 28 грудня 2018 року №376-VII "Про районний бюджет Подільського району на 2019 рік":

1.1. У пункті 1:

- в абзаці 1 цифру «81784130,00» замінити на цифру «80684130,00», цифру «81784130,00» замінити на цифру «80684130,00»;

- в абзаці 2 цифру «82208605,11» замінити на цифру «81108605,11», цифру «82208605,11» замінити на цифру «81108605,11».

2. Викласти у новій редакції додатки №1- 4 до рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та фінансово-економічної політики.

Голова Подільської

районної ради                                                           Л.М.Білоус

№ -VII

31.05.2019

Додаток 1

до рішення Подільської районної ради

від 31.05.2019 № -VII

ДОХОДИ_x000D_ місцевого бюджету на 2019 рік

(грн)

Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд

усього у тому числі бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6

20000000 Неподаткові надходження   39000,00 39000,00 0,00 0,00

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  39000,00 39000,00 0,00 0,00

22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   39000,00 39000,00 0,00 0,00

22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  39000,00 39000,00 0,00 0,00

Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 39000,00 39000,00 0,00 0,00

40000000 Офіційні трансферти   80645130,00 80645130,00 0,00 0,00

41000000 Від органів державного управління   80645130,00 80645130,00 0,00 0,00

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 80645130,00 80645130,00 0,00 0,00

41050100 Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління 5053900,00 5053900,00 0,00 0,00

41050200 Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 9447800,00 9447800,00 0,00 0,00

41050300 Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги не 64964000,00 64964000,00 0,00 0,00

41050700 Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного 829400,00 829400,00 0,00 0,00

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 350030,00 350030,00 0,00 0,00

X Разом доходів 80684130,00 80684130,00 0,00 0,00

Додаток 2

до рішення Подільської районної ради

від 31.05.2019 № -VII

РОЗПОДІЛ

видатків місцевого бюджету на 2019 рік

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ

усього видатки споживання з них видатки розвитку усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки розвитку

оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0100000 Подільська района рада 458475,11 458475,11 421075,11 37400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 458475,11

0110000 Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільс 458475,11 458475,11 421075,11 37400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 458475,11

0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 458475,11 458475,11 421075,11 37400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 458475,11

0200000 Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи) 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5000,00

0210000 Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи) 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5000,00

0218700 8700 0133 Резервний фонд 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5000,00

0800000 Управління соціального захисту населення Подільської РДА 80645130,00 80645130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80645130,00

0810000 Орган з питань соціального захисту населення 80645130,00 80645130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80645130,00

0813011 3011 1030 Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 2325899,00 2325899,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2325899,00

0813012 3012 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 2728001,00 2728001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2728001,00

0813021 3021 1030 Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 1245500,00 1245500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1245500,00

0813022 3022 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 8202300,00 8202300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8202300,00

0813041 3041 1040 Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами 360000,00 360000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360000,00

0813042 3042 1040 Надання допомоги при усиновленні дитини 20640,00 20640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20640,00

0813043 3043 1040 Надання допомоги при народженні дитини 13220880,00 13220880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13220880,00

0813044 3044 1040 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 4500000,00 4500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4500000,00

0813045 3045 1040 Надання допомоги на дітей одиноким матерям 14490780,00 14490780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14490780,00

0813046 3046 1040 Надання тимчасової державної допомоги дітям 310000,00 310000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310000,00

0813047 3047 1040 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям 15500000,00 15500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15500000,00

0813048 3048 1040 Надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги 'пакунок малюка' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0813050 3050 1070 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 51710,00 51710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51710,00

0813081 3081 1010 Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю 8622400,00 8622400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8622400,00

0813082 3082 1010 Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд 1790600,00 1790600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1790600,00

0813083 3083 1010 Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу 1397700,00 1397700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1397700,00

0813084 3084 1040 Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату 544000,00 544000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 544000,00

0813085 3085 1010 Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку 7000,00 7000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7000,00

0813087 3087 1040 Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях 4200000,00 4200000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4200000,00

0813090 3090 1030 Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни 56500,00 56500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56500,00

0813160 3160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 230000,00 230000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230000,00

0813171 3171 1010 Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування 11820,00 11820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11820,00

0813230 3230 1040 Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у 829400,00 829400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 829400,00

X X X Усього 81108605,11 81103605,11 421075,11 37400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81108605,11

Додаток 3

до рішення Подільської районної ради

від 31.05.2019 № - VII

Міжбюджетні трансферти на 2019 рік

(грн)

Код Найменування бюджету - одержувача/надавача міжбюджетного трансферту Трансферти з інших місцевих бюджетів Трансферти іншим бюджетам

дотація на: субвенції усього дотація на: субвенції усього

загального фонду на: спеціального фонду на: загального фонду на: спеціального фонду на:

найменування трансферту* найменування трансферту**

на надання соціальних гарантій з фізичними особами, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуовування і потребуть сторонньої допомоги Інші субвенції (пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) Інші субвенції (видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни) Інші субвенції (компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

37 Фінансове управління Подільської районної державної адміністрації 230000,0 51710,0 56500,0 11820,0 350030,0 0,0

Х УСЬОГО 230000,0 51710,0 56500,0 11820,0 350030,0 0,0 0,0

* Нормативно-правовий акт (найменування, дата, номер), відповідно до якого отримується трансферт, зазначається під таблицею у виносці.

** Нормативно-правовий акт (найменування, дата, номер), відповідно до якого надається трансферт, зазначається під таблицею у виносці.

Додаток 4

до рішення Подільської районної ради

ввід 17.05.2019 № -VII

ФІНАНСУВАННЯ_x000D_ місцевого бюджету на 2019 рік

(грн)

Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд

усього у тому числі бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6

Фінансування за типом кредитора

200000 Внутрішнє фінансування 424475,11 424475,11 0,00 0,00

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 424475,11 424475,11 0,00 0,00

208100 На початок періоду 454475,11 454475,11 0,00 0,00

208200 На кінець періоду 30000,00 30000,00 0,00 0,00

X Загальне фінансування 424475,11 424475,11 0,00 0,00

Фінансування за типом боргового зобов'язання

600000 Фінансування за активними операціями 424475,11 424475,11 0,00 0,00

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 424475,11 424475,11 0,00 0,00

602100 На початок періоду 454475,11 454475,11 0,00 0,00

602200 На кінець періоду 30000,00 30000,00 0,00 0,00

X Загальне фінансування 424475,11 424475,11 0,00 0,00

Про звіт районної державної адміністрації про виконання районного бюджету Подільського району за 1 квартал 2019 року. 17.05.19

У К Р А Ї Н A

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

Одеської області

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про звіт районної державної адміністрації

про виконання районного бюджету

Подільського району за 1 квартал 2019 року.

Відповідно до пунктів 17, 28 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, заслухавши звіт начальника фінансового управління Подільської районної державної адміністрації про виконання районного бюджету Подільського району за 1 квартал 2019 року, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт районної державної адміністрації про виконання бюджету Подільського району за 1 квартал 2018 року.

2. Затвердити додатки №1-2 щодо виконання районного бюджету Подільського району за 1 квартал 2019 року.

Голова Подільської районної ради                                                 Л.М.Білоус

№ –VII

Додаток №1 до рішення райради

від 31.05.2019 №

Звіт про виконання районного бюджету Подільського району за І квартал 2019 року

грн

№/№ Найменування доходів код бюджетн. планові показники на 2019 рік у тому числі: у тому числі у тому числі

п/п класифікації загальн. спеціальн виконано загальн. спеціальн виконано виконано виконано

фонд фонд фонд фонд у відсотк у відсотк у відсотк

Транспортний податок з юридичних осіб 18011100 0,0 0,0 0,0

1 Неподаткові надходження 20000000 39000 39000 0,0 12793 12793 0,0

Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації 22010300 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 0,0

Адміністративні штрафи 21081100 749 749

0,0

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  22080400 39000 39000 10044 10044 25,8 25,8

Інші надходження 24060300 0 2000 2000

Кошти одержані із загального фонду до бюдж.розви 43010000 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 0,0

2,4 Кошти від відчуження майна 31030000 0,0

РАЗОМ ВЛАСНИХ ДОХОДІВ: 39000 39000 0,0 12793 12793 0,0

2 Офіційні трансферти 40000000 81745130 81745130 0,0 15513133 15513133 0,0 19,0 19,0

Від органів державного управління 41000000 81745130 81745130 0,0 15513133 15513133 0,0 19,0 19,0

17958,9 0,0

Додаткова дотація на вирівн.фінансов.забезпеч. 41020600 0,0 0,0 0,0

Додадаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення 41021200 0,0 0,0 0,0

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на оплату праці працівників бюджетних установ 41021800 0,0 0,0 0,0

Додаткова дотація на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів 41020600 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 0,0

Стабілізаційна дотація 41020600 0,0 0,0

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 41050000 81745130 81745130 15513133 15513133 0,0 19,0 19,0

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління 41050100 5053900 5053900 2993861 2993861 59,2 59,2

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 41050200 9447800 9447800 27119 27119 0,3 0,3

Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг 41030900 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 0,0

Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги 41050300 66064000 66064000 12304009 12304009 18,6 18,6

Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного 41050700 829400 829400 132759 132759 16,0 16,0

Інші субвенції з місцевого бюджету 41053900 350030 350030 55385 55385 15,8 15,8

Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 41034500 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 0,0

ВСЬОГО ДОХОДІВ: 81784130 81784130 0,0 15525926 15525926 0,0 19,0 19,0

Додаток №2 до рішення райради від 31.05.2019 № -VII

Виконання видаткової частини районного бюджету за 1 квартал 2019 р.

грн

код КПКВ код ТПКВМБ/ТКВКБМС код ФКВКБ Найменування видатків затверд.в бюджеті у тому числі: у тому числі у тому числі

на 2019р.з урах.змін загальн. спеціальн виконано загальн. спеціальн виконано виконано виконано

фонд фонд фонд фонд у відсотк у відсотк у відсотк

0100000 Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільс 458475 458475 0 117374 117374 0 25,6 25,6

0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 458475 458475 0 117374 117374 0 25,6 25,6

оплата праці з нарахуваннями 421075 421075 115717 115717 27,5 27,5

Нарахування на оплату праці 92 92 23 23 25,3 25,3

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 37400 37400 1656 1656 4,4 4,4

0200000 Виконавчі органіи місцевих рад, Рада міністрів АР Крим, державна адміністрація 5000 5000 0 0 0,0 0,0

0218700 8700 0133 Резервний фонд 5000 5000 0 0 0,0 0,0

0800000 Орган з питань соціального захисту населення 81745130 81745130 0 15513134 15513134 0 19,0 19,0

0813010 3010 Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 5053900 5053900 0 2993861 2993861 0 59,2 59,2

0813011 3011 1030 Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 953900 953900 0 468819 468819 0 49,1 49,1

0813012 3012 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 4100000 4100000 0 2525042 2525042 0 61,6 61,6

0813020 3020 Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 9447800 9447800 0 27119 27119 0 0,3 0,3

0813021 3021 1030 Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 1245500 1245500 0 8232 8232 0 0,7 0,7

0813022 3022 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 8202300 8202300 0 18887 18887 0 0,2 0,2

0813030 3030 Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян 0 0 0 0 0 0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

0813032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 0 0 0 0 0 0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

0813040 3040 Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям 52602300 52602300 0 10029222 10029222 0 19,1 19,1

0813041 3041 1040 Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами 360000 360000 0 56421 56421 0 15,7 15,7

0813042 3042 1040 Надання допомоги при усиновленні дитини 18920 18920 0 5160 5160 0 27,3 27,3

0813043 3043 1040 Надання допомоги при народженні дитини 14222600 14222600 0 2493152 2493152 0 17,5 17,5

0813044 3044 1040 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 4500000 4500000 0 1096830 1096830 0 24,4 24,4

0813045 3045 1040 Надання допомоги на дітей одиноким матерям 15490780 15490780 0 3105674 3105674 0 20,0 20,0

0813046 3046 1040 Надання тимчасової державної допомоги дітям 310000 310000 0 72313 72313 0 23,3 23,3

0813047 3047 1040 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям 17700000 17700000 0 3199672 3199672 0 18,1 18,1

0813048 3048 1040 Надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" 1100000 1100000 0 0 0 0 0,0 0,0

0813050 3050 1070 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорноильсбкої катастрофи 51710 51710 4300 4300

0813081 3081 1010 Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю 8622400 8622400 0 1508676 1508676 0 17,5 17,5

0813082 3082 1010 Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд 1790600 1790600 0 461504 461504 0 25,8 25,8

0813083 3083 1010 Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу 1397700 1397700 0 270885 270885 0 19,4 19,4

0813084 3084 1040 Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату 544000 544000 0 33096 33096 0 6,1 6,1

0813085 3085 1010 Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку 7000 7000 0 626 626 0 8,9 8,9

0813160 3160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 0 0 0 0 0 0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

0813090 3090 1030 Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни 56500 56500 0 0 0 0 0,0 0,0

0813160 3160 1010 Надання соціальної гарантії фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю,дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 230000 230000 0 50100 50100 0 21,8 21,8

0813171 3171 1010 Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобіля, мотоколясок і на транспорте обслуговування 11820 11820 985 985 8,3 8,3

0813230 3230 1040 Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім¦ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомогни на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя 829400 829400 132760 132760 0 16,0 16,0

Всього 82208605 82208605 0 15630508 15630508 0 19,0 19,0

Про звіт щодо результатів роботи Подільського відділу поліції ГУНП в Одеській області у 2018 році та І кварталі 2019 року

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

РІШЕНННЯ

Про звіт щодо результатів роботи Подільського відділу поліції ГУНП в Одеській області у 2018 році та І кварталі 2019 року

Заслухавши та обговоривши звіт начальника Подільського відділу поліції ГУНП в Одеській області Піщанського М. Г., з метою інформування громадськості про основні результати роботи Подільського відділу поліції ГУНП в Одеській області у 2018 році та І кварталі 2019 року із забезпечення охорони прав та свобод людини, підтримання публічної безпеки громадян до поліції, керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію начальника Подільського відділу поліції ГУНП в Одеської області Піщанького М. Г. про взяти до відома.

2. Депутатам районної ради в міру своїх повноважень сприяти покращенню взаємодії з правоохоронними органами району для забезпечення зміцнення законності та профілактики правопорушень на території району.

Голова Подільської

районної ради                                                               Л. М. Білоус

17 травня 2019 року

№ -VІІ

Про дострокове припинення повноважень депутата Подільської районної ради Тотока Ю. П.

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

РІШЕНННЯ

Про дострокове припинення повноважень

депутата Подільської районної ради Тотока Ю. П.

Розглянувши особисту заяву депутата Подільської районної ради від районної організації Політичної партії «Блок Петра Порошенка» в Подільському районі Одеської області Тотока Юрія Петровича про дострокове складання ним депутатських повноважень, відповідно до пункту 2 частини другої; частини сьомої статті 5 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», частини першої статті 90 Закону України «Про місцеві вибори», пункту 10 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

1.Достроково припинити повноваження депутата районної ради від районної організації Політичної партії «Блок Петра Порошенка» в Подільському районі Одеської області Тотока Юрія Петровича згідно поданої особистої заяви про складання своїх депутатських повноважень.

2. Направити це рішення Подільській районній виборчій комісії для здійснення заміщення депутата районної ради, повноваження якого достроково припиненні, згідно діючого законодавства України.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань прав людини, забезпечення законності, боротьби з корупцією та депутатської діяльності, етики і гласності.

Голова Подільської

районної ради                                                           Л. М. Білоус

06 вересня 2019 року

№ 389-VІІ

Протокол поіменного голосування №8-1 Голосування за прийняття проекту рішення «Про затвердження передавального акту» в цілому Дата: 08.02.2019

Протокол поіменного голосування №8-1

Голосування за прийняття проекту рішення «Про затвердження передавального акту» в цілому

Дата: 08.02.2019 Час: 11.10

Режим голосування

½ спискового складу

Всього зареєстровано

18

За

18

Проти

0

Утрималось

0

Не голосували

0

Рішення

Прийнято

Список депутатів

№ п/п

ПІБ депутата

Результат голосування

1

Андоній Олександр Васильович

За

2

Битка Таїса Олександрівна

За

3

Білоус Людмила Миколаївна

За

4

Бондар Андрій Богданович

Відсутній

5

Бугаєнко Павло Вікторович

За

6

Бурлак Віталій Миколайович

За

7

Буряк Олександр Вікторович

Відсутній

8

Вдовиченко Анатолій Юхимович

За

9

Вороніна Наталія Володимирівна

Відсутня

10

Герасименко Віктор Іванович

За

11

Гладкий Анатолій Іванович

За

12

Глонті Наталія Володимирівна

Відсутня

13

Дашкова Раїса Анатоліївна

Відсутня

14

Деордіца Олександр Семенович

За

15

Іванюк Василь Павлович

Відсутній

16

Іващук Римма Василівна

Відсутня

17

Монастирський Ігор Костянтинович

Відсутній

18

Нємова Наталія Тимофіївна

За

19

Овсяницький Станіслав Володимирович

За

20

Панасюк Віталій Михайлович

За

21

Понепалюк Тетяна Степанівна

Відсутня

22

Сапожинський Віктор Григорович

За

23

Синько Володимир Павлович

За

24

Стеля Олександр Сергійович

Відсутній

25

Ткач Володимир Анатолійович

Відсутній

26

Тоток Юрій Петрович

Відсутній

27

Унтілов Петро Афанасійович

За

28

Царан Василь Семенович

За

29

Царан Тимофій Семенович

Відсутній

30

Чуприна Ольга Іванівна

Відсутня

31

Шевчук Володимир Миколайович

Відсутній

32

Шенкаренко Віталій Мойсейович

За

33

Щербатий Віталій Миколайович

Відсутній

34

Якубенко Микола Васильович

За

Протокол поіменного голосування №1-1 Голосування за прийняття порядку денного в цілому 06.09.2019

Режим голосування ½ спискового складу

Всього зареєстровано 19

За 19

Проти 0

Утрималось 0

Не голосували 0

Рішення Прийнято

Список депутатів

№ п/п ПІБ депутата Результат голосування

1 Андоній Олександр Васильович Відсутній

2 Битка Таїса Олександрівна За

3 Білоус Людмила Миколаївна За

4 Бондар Андрій Богданович Відсутній

5 Бугаєнко Павло Вікторович За

6 Бурлак Віталій Миколайович За

7 Буряк Олександр Вікторович Відсутній

8 Вдовиченко Анатолій Юхимович За

9 Вороніна Наталія Володимирівна Відсутня

10 Герасименко Віктор Іванович За

11 Гладкий Анатолій Іванович Відсутній

12 Глонті Наталія Володимирівна За

13 Дашкова Раїса Анатоліївна Відсутня

14 Деордіца Олександр Семенович За

15 Іванюк Василь Павлович За

16 Іващук Римма Василівна За

17 Монастирський Ігор Костянтинович Відсутній

18 Нємова Наталія Тимофіївна За

19 Овсяницький Станіслав Володимирович За

20 Панасюк Віталій Михайлович За

21 Понепалюк Тетяна Степанівна Відсутній

22 Сапожинський Віктор Григорович За

23 Синько Володимир Павлович За

24 Стеля Олександр Сергійович Відсутній

25 Ткач Володимир Анатолійович Відсутній

26 Тоток Юрій Петрович Відсутній

27 Унтілов Петро Афанасійович Відсутній

28 Царан Василь Семенович Відсутній

29 Царан Тимофій Семенович За

30 Чуприна Ольга Іванівна Відсутня

31 Шевчук Володимир Миколайович Відсутній

32 Шенкаренко Віталій Мойсейович За

33 Щербатий Віталій Миколайович За

34 Якубенко Микола Васильович За

Протокол поіменного голосування №7-1 Голосування за прийняття проекту рішення «Про надання дозволу на укладання договору оренди з ГО «Асоціація аграріїв Подільського району» в цілому Дата: 08.02.2019

Протокол поіменного голосування №7-1

Голосування за прийняття проекту рішення «Про надання дозволу на укладання договору оренди з ГО «Асоціація аграріїв Подільського району» в цілому

Дата: 08.02.2019 Час: 11.00

Режим голосування

½ спискового складу

Всього зареєстровано

18

За

18

Проти

0

Утрималось

0

Не голосували

0

Рішення

Прийнято

Список депутатів

№ п/п

ПІБ депутата

Результат голосування

1

Андоній Олександр Васильович

За

2

Битка Таїса Олександрівна

За

3

Білоус Людмила Миколаївна

За

4

Бондар Андрій Богданович

Відсутній

5

Бугаєнко Павло Вікторович

За

6

Бурлак Віталій Миколайович

За

7

Буряк Олександр Вікторович

Відсутній

8

Вдовиченко Анатолій Юхимович

За

9

Вороніна Наталія Володимирівна

Відсутня

10

Герасименко Віктор Іванович

За

11

Гладкий Анатолій Іванович

За

12

Глонті Наталія Володимирівна

Відсутня

13

Дашкова Раїса Анатоліївна

Відсутня

14

Деордіца Олександр Семенович

За

15

Іванюк Василь Павлович

Відсутній

16

Іващук Римма Василівна

Відсутня

17

Монастирський Ігор Костянтинович

Відсутній

18

Нємова Наталія Тимофіївна

За

19

Овсяницький Станіслав Володимирович

За

20

Панасюк Віталій Михайлович

За

21

Понепалюк Тетяна Степанівна

Відсутня

22

Сапожинський Віктор Григорович

За

23

Синько Володимир Павлович

За

24

Стеля Олександр Сергійович

Відсутній

25

Ткач Володимир Анатолійович

Відсутній

26

Тоток Юрій Петрович

Відсутній

27

Унтілов Петро Афанасійович

За

28

Царан Василь Семенович

За

29

Царан Тимофій Семенович

Відсутній

30

Чуприна Ольга Іванівна

Відсутня

31

Шевчук Володимир Миколайович

Відсутній

32

Шенкаренко Віталій Мойсейович

За

33

Щербатий Віталій Миколайович

Відсутній

34

Якубенко Микола Васильович

За

Календар новин

<< < Травень 2020 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31