29-а сесія районної ради 22.11.2019

29-а сесія районної ради 22.11.2019

29-а сесія районнї ради

27-а сесія районної ради

Рішення

Порядок дений

Рішення

29-а сесія районної ради 

28-а сесія районної ради 01.11.2019

Про внесення змін і доповнень до рішення Подільської районної ради від 28 грудня 2018 року №376-VI I «Про районний бюджет Подільського району на 2019 рік» !!!

28-а сесія районної ради 01.11.2019

Про внесення змін і доповнень до рішення Подільської районної ради від 28 грудня 2018 року №376-VI I «Про районний бюджет Подільського району на 2019 рік» 01.11.19

28-а сесія районної ради 01.11.2019

Про внесення змін і доповнень до рішення Подільської районної ради від 28 грудня 2018 року №376-VI I «Про районний бюджет Подільського району на 2019 рік»

28-а сесія районної ради 01.11.2019 !"!

28-а сесія районної ради 01.11.2019 !"

Про звіт районної державної адміністрації про виконання районного бюджету подільського району за 9 місяців 2019 року

У К Р А Ї Н A

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

Одеської області

РІШЕННЯ

Про звіт районної державної адміністрації

про виконання районного бюджету

Подільського району за 9 місяців 2019 року.

Відповідно до пунктів 17, 28 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, заслухавши звіт начальника фінансового управління Подільської районної державної адміністрації про виконання районного бюджету Подільського району за 9 місяців 2019 року, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт районної державної адміністрації про виконання бюджету Подільського району за 9 місяців 2019 року.

2. Затвердити додатки №1-3 щодо виконання районного бюджету Подільського району за 9 місяців 2019 року.

Голова Подільської районної ради Людмила БІЛОУС

№ 394–VII

01 листопада 2019

 

Додаток №1 до рішення райради

від 01.11 .2019 № 394 -VII

Звіт про виконання районного бюджету Подільського району за 9 місяців 2019 року

грн

№/№ Найменування доходів код бюджетн. планові показники на 2019 рік у тому числі: у тому числі у тому числі

п/п класифікації загальн. спеціальн виконано загальн. спеціальн виконано виконано виконано

фонд фонд фонд фонд у відсотк у відсотк у відсотк

1 Неподаткові надходження 20000000 39000 39000 0,0 46077 40377 5700,0 118,1 103,5

Адміністративні штрафи 21081100 5347 5347

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  22080400 39000 39000 30568 30568 78,4 78,4

Інші надходження 24060300 4461 4461

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)  5700,0 5700,0

РАЗОМ ВЛАСНИХ ДОХОДІВ: 39000 39000 46077 40377 5700 118,1 103,5

2 Офіційні трансферти 40000000 83545570 81295570 2250000 50114136 50114136 0 60,0 61,6

Від органів державного управління 41000000 83545570 81295570 2250000 50114136 50114136 0 60,0 61,6

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 41050000 83545570 81295570 2250000 50114136 50114136 0,0 60,0 61,6

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління 41050100 4885700 4885700 4128185 4128185 84,5 84,5

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 41050200 9306006 9306006 4957466 4957466 53,3 53,3

Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги 41050300 64964000 64964000 39242309 39242309 60,4 60,4

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України 'Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту', для осіб з інва 41050400 978202 978202 978202 978202 100,0 100,0

Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного 41050700 829400 829400 609142 609142 73,4 73,4

Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів, 41053400 2250000 2250000,0

Інші субвенції з місцевого бюджету 41053900 332262 332262 198832 198832 59,8 59,8

ВСЬОГО ДОХОДІВ: 83584570 81334570 2250000 50160213 50154513 5700 60,0 61,7 0,3

Додаток №2 до рішення райради від 01.11 .2019 № 394-VII

Виконання видаткової частини районного бюджету за 9 місяців 2019 р.

грн

код ТПКВМБ/ТКВКБМС код ФКВКБ Найменування видатків затверд.в бюджеті у тому числі: у тому числі у тому числі

на 2019р.з урах.змін загальн. спеціальн виконано загальн. спеціальн виконано виконано виконано

фонд фонд фонд фонд у відсотк у відсотк у відсотк

Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільс 2708475 458475 2250000 384762 384762 0 14,2 83,9 0,0

0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 458475 458475 0 384762 384762 0 83,9 83,9 0,0

оплата праці з нарахуваннями 421075 421075 383106 383106 91,0 91,0 0,0

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 37400 37400 1656 1656 4,4 4,4 0,0

7368 0490 Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів на об'єкт: "Капітальний ремонт Гідровузлу Борщівського ставка №1" 2250000 0 2250000 0 0 0,0 0,0 0,0

Виконавчі органіи місцевих рад, Рада міністрів АР Крим, державна адміністрація 5000 5000 0 0 0,0 0,0 0,0

8700 0133 Резервний фонд 5000 5000 0 0 0,0 0,0 0,0

Орган з питань соціального захисту населення 81295570 80317368 978202 49895731 48917529 978202 61,4 60,9 0,0

3011 1030 Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 2157699 2157699 0 1450184 1450184 0 67,2 67,2 0,0

3012 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 2728001 2728001 0 2678001 2678001 0 98,2 98,2 0,0

3020 Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 9306006 9306006 0 4957466 4957466 0 53,3 53,3 0,0

3021 1030 Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 1245500 1245500 0 826681 826681 0 66,4 66,4 0,0

3022 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 8060506 8060506 0 4130785 4130785 0 51,2 51,2 0,0

3030 Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян 0 0 0 0 0 0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 0,0

3041 1040 Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами 360000 360000 0 179968 179968 0 50,0 50,0 0,0

3042 1040 Надання допомоги при усиновленні дитини 20640 20640 0 13760 13760 0 66,7 66,7 0,0

3043 1040 Надання допомоги при народженні дитини 13220880 13220880 0 7183311 7183311 0 54,3 54,3 0,0

3044 1040 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 4500000 4500000 0 3329298 3329298 0 74,0 74,0 0,0

3045 1040 Надання допомоги на дітей одиноким матерям 14490780 14490780 0 9514128 9514128 0 65,7 65,7 0,0

3046 1040 Надання тимчасової державної допомоги дітям 310000 310000 0 207504 207504 0 66,9 66,9 0,0

3047 1040 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям 15500000 15500000 0 9566654 9566654 0 61,7 61,7 0,0

3050 1070 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорноильсбкої катастрофи 51535 51535 26392 26392 0 51,2 51,2 0,0

3081 1010 Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю 8622400 8622400 0 4594479 4594479 0 53,3 53,3 0,0

3082 1010 Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд 1790600 1790600 0 1391674 1391674 0 77,7 77,7 0,0

3083 1010 Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу 1397700 1397700 0 877824 877824 0 62,8 62,8 0,0

3084 1040 Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату 544000 544000 0 143119 143119 0 26,3 26,3 0,0

3085 1010 Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку 7000 7000 0 1531 1531 0 21,9 21,9 0,0

3087 1040 Надання допмооги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях 4200000 4200000 0 754880 2239059 0 18,0 53,3 0,0

3090 1030 Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни 33613 33613 0 6780 6780 0 20,2 20,2 0,0

3160 1010 Надання соціальної гарантії фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю,дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 230000 230000 0 142100 142100 0 61,8 61,8 0,0

3171 1010 Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобіля, мотоколясок і на транспорте обслуговування 17114 17114 7807 7807 45,6 45,6 0,0

3230 1040 Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім¦ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомогни на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя 829400 829400 406490 406490 0 49,0 49,0 0,0

3221 1060 Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, для осіб з інвалідністю 1 - П групи 978202 0 978202 978202 0 978202 100,0 0,0 100,0

Всього 84009045 80780843 3228202 50280493 49302291 978202 59,9 61,0 100,0

до рішення Подільської районної ради

від 01.11.2019 № 394 - VII

Виконання міжбюджетних трансфертів за 9 місяців 2019 року

(грн)

Код Найменування бюджету - одержувача/надавача міжбюджетного трансферту (розпорядник коштів) Трансферти з інших місцевих бюджетів Трансферти іншим бюджетам

дотація на: субвенції дотація на: субвенції усього

загального фонду на: спеціального фонду на: загального фонду на: спеціального фонду на:

найменування трансферту* найменування трансферту**

надання соціальних гарантій з фізичними особами, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуовування і потребуть сторонньої допомоги надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги не виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України 'Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту', для осіб з інвалідністю виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного Інші субвенції з місцевого бюджету виконання інвестиційних проектів, УСЬОГО (загальний + спеціальний)

уточнений план профінансовано уточнений план профінансовано уточнений план профінансовано уточнений план профінансовано уточнений план профінансовано уточнений план профінансовано уточнений план профінансовано уточнений план профінансовано уточнений план профінансовано

01 Подільська районна рада 2250000 0 2250000 0

08 Управління соціального захисту населення Подільської районної державної адміністрації 4885700 4128185 9306006 4957466 64964000 39242309 978202 978202 829400 609142 102262 56732 81065570 49972036

37 Фінансове управління Подільської районної державної адміністрації 230000,0 142100,0 230000,0 142100,0 0,0

Х УСЬОГО 230000,0 142100,0 4885700,0 4128185,0 9306006,0 4957466,0 64964000,0 39242309,0 978202,0 978202,0 829400,0 609142,0 102262,0 56732,0 2250000,0 0,0 83545570,0 50114136,0 0,0 0,0

Рішення сесії Куяльницької сільської ради від 22 грудня 2018 року №1341-VII "Про бюджет Куяльницької сільської ради Подільського району на 2019 рік"

Рішення сесії Одеської обласної ради від 21 грудня 2018 року №913-VII "Про обласний бюджет Одеської області на 2019 рік" (зі змінами)

Протокол поіменного голосування № 9-1 Голосування за прийняття проекту рішення «Про передачу у комунальну власність Куяльницької сільської ради КУ «Котовський районний центр фінансового-статистистичного моніторингу та навчально-методичного забезпечення за

Протокол поіменного голосування № 9-1

Голосування за прийняття проекту рішення «Про передачу у комунальну власність Куяльницької сільської ради КУ «Котовський районний центр фінансового-статистистичного моніторингу та навчально-методичного забезпечення закладів і установ освіти»» в цілому

Дата: 06.09.2019 Час: 11.20

Режим голосування ½ спискового складу

Всього зареєстровано 19

За 19

Проти 0

Утрималось 0

Не голосували 0

Рішення Прийнято

Список депутатів

№ п/п ПІБ депутата Результат голосування

1 Андоній Олександр Васильович Відсутній

2 Битка Таїса Олександрівна За

3 Білоус Людмила Миколаївна За

4 Бондар Андрій Богданович Відсутній

5 Бугаєнко Павло Вікторович За

6 Бурлак Віталій Миколайович За

7 Буряк Олександр Вікторович Відсутній

8 Вдовиченко Анатолій Юхимович За

9 Вороніна Наталія Володимирівна Відсутня

10 Герасименко Віктор Іванович За

11 Гладкий Анатолій Іванович Відсутній

12 Глонті Наталія Володимирівна За

13 Дашкова Раїса Анатоліївна Відсутня

14 Деордіца Олександр Семенович За

15 Іванюк Василь Павлович За

16 Іващук Римма Василівна За

17 Монастирський Ігор Костянтинович Відсутній

18 Нємова Наталія Тимофіївна За

19 Овсяницький Станіслав Володимирович За

20 Панасюк Віталій Михайлович За

21 Понепалюк Тетяна Степанівна Відсутній

22 Сапожинський Віктор Григорович За

23 Синько Володимир Павлович За

24 Стеля Олександр Сергійович Відсутній

25 Ткач Володимир Анатолійович Відсутній

26 Тоток Юрій Петрович Відсутній

27 Унтілов Петро Афанасійович Відсутній

28 Царан Василь Семенович Відсутній

29 Царан Тимофій Семенович За

30 Чуприна Ольга Іванівна Відсутня

31 Шевчук Володимир Миколайович Відсутній

32 Шенкаренко Віталій Мойсейович За

33 Щербатий Віталій Миколайович За

34 Якубенко Микола Васильович За

Протокол поіменного голосування № 9 Голосування за прийняття проекту рішення «Про передачу у комунальну власність Куяльницької сільської ради КУ «Котовський районний центр фінансового-статистистичного моніторингу та навчально-методичного забезпечення закл

Протокол поіменного голосування № 9

Голосування за прийняття проекту рішення «Про передачу у комунальну власність Куяльницької сільської ради КУ «Котовський районний центр фінансового-статистистичного моніторингу та навчально-методичного забезпечення закладів і установ освіти»» за основу

Дата: 06.09.2019 Час: 11.15

Режим голосування ½ спискового складу

Всього зареєстровано 19

За 19

Проти 0

Утрималось 0

Не голосували 0

Рішення Прийнято

Список депутатів

№ п/п ПІБ депутата Результат голосування

1 Андоній Олександр Васильович Відсутній

2 Битка Таїса Олександрівна За

3 Білоус Людмила Миколаївна За

4 Бондар Андрій Богданович Відсутній

5 Бугаєнко Павло Вікторович За

6 Бурлак Віталій Миколайович За

7 Буряк Олександр Вікторович Відсутній

8 Вдовиченко Анатолій Юхимович За

9 Вороніна Наталія Володимирівна Відсутня

10 Герасименко Віктор Іванович За

11 Гладкий Анатолій Іванович Відсутній

12 Глонті Наталія Володимирівна За

13 Дашкова Раїса Анатоліївна Відсутня

14 Деордіца Олександр Семенович За

15 Іванюк Василь Павлович За

16 Іващук Римма Василівна За

17 Монастирський Ігор Костянтинович Відсутній

18 Нємова Наталія Тимофіївна За

19 Овсяницький Станіслав Володимирович За

20 Панасюк Віталій Михайлович За

21 Понепалюк Тетяна Степанівна Відсутній

22 Сапожинський Віктор Григорович За

23 Синько Володимир Павлович За

24 Стеля Олександр Сергійович Відсутній

25 Ткач Володимир Анатолійович Відсутній

26 Тоток Юрій Петрович Відсутній

27 Унтілов Петро Афанасійович Відсутній

28 Царан Василь Семенович Відсутній

29 Царан Тимофій Семенович За

30 Чуприна Ольга Іванівна Відсутня

31 Шевчук Володимир Миколайович Відсутній

32 Шенкаренко Віталій Мойсейович За

33 Щербатий Віталій Миколайович За

34 Якубенко Микола Васильович За

Протокол поіменного голосування №8-1 Голосування за прийняття проекту рішення «Про надання частини основної щорічної відпустки голові Подільської районної ради Білоус Л.М.»» в цілому

Протокол поіменного голосування №8-1

Голосування за прийняття проекту рішення «Про надання частини основної щорічної відпустки голові Подільської районної ради Білоус Л.М.»» в цілому

Дата: 06.09.2019 Час: 11.11

Режим голосування ½ спискового складу

Всього зареєстровано 19

За 18

Проти 0

Утрималось 0

Не голосували 1

Рішення Прийнято

Список депутатів

№ п/п ПІБ депутата Результат голосування

1 Андоній Олександр Васильович Відсутній

2 Битка Таїса Олександрівна За

3 Білоус Людмила Миколаївна Не голосувала

4 Бондар Андрій Богданович Відсутній

5 Бугаєнко Павло Вікторович За

6 Бурлак Віталій Миколайович За

7 Буряк Олександр Вікторович Відсутній

8 Вдовиченко Анатолій Юхимович За

9 Вороніна Наталія Володимирівна Відсутня

10 Герасименко Віктор Іванович За

11 Гладкий Анатолій Іванович Відсутній

12 Глонті Наталія Володимирівна За

13 Дашкова Раїса Анатоліївна Відсутня

14 Деордіца Олександр Семенович За

15 Іванюк Василь Павлович За

16 Іващук Римма Василівна За

17 Монастирський Ігор Костянтинович Відсутній

18 Нємова Наталія Тимофіївна За

19 Овсяницький Станіслав Володимирович За

20 Панасюк Віталій Михайлович За

21 Понепалюк Тетяна Степанівна Відсутній

22 Сапожинський Віктор Григорович За

23 Синько Володимир Павлович За

24 Стеля Олександр Сергійович Відсутній

25 Ткач Володимир Анатолійович Відсутній

26 Тоток Юрій Петрович Відсутній

27 Унтілов Петро Афанасійович Відсутній

28 Царан Василь Семенович Відсутній

29 Царан Тимофій Семенович За

30 Чуприна Ольга Іванівна Відсутня

31 Шевчук Володимир Миколайович Відсутній

32 Шенкаренко Віталій Мойсейович За

33 Щербатий Віталій Миколайович За

34 Якубенко Микола Васильович За

Протокол поіменного голосування №8 Голосування за прийняття проекту рішення «Про надання частини основної щорічної відпустки голові Подільської районної ради Білоус Л.М.»» за основу

Протокол поіменного голосування №8

Голосування за прийняття проекту рішення «Про надання частини основної щорічної відпустки голові Подільської районної ради Білоус Л.М.»» за основу

Дата: 06.09.2019 Час: 11.07

Режим голосування ½ спискового складу

Всього зареєстровано 19

За 18

Проти 0

Утрималось 0

Не голосували 1

Рішення Прийнято

Список депутатів

№ п/п ПІБ депутата Результат голосування

1 Андоній Олександр Васильович Відсутній

2 Битка Таїса Олександрівна За

3 Білоус Людмила Миколаївна Не голосувала

4 Бондар Андрій Богданович Відсутній

5 Бугаєнко Павло Вікторович За

6 Бурлак Віталій Миколайович За

7 Буряк Олександр Вікторович Відсутній

8 Вдовиченко Анатолій Юхимович За

9 Вороніна Наталія Володимирівна Відсутня

10 Герасименко Віктор Іванович За

11 Гладкий Анатолій Іванович Відсутній

12 Глонті Наталія Володимирівна За

13 Дашкова Раїса Анатоліївна Відсутня

14 Деордіца Олександр Семенович За

15 Іванюк Василь Павлович За

16 Іващук Римма Василівна За

17 Монастирський Ігор Костянтинович Відсутній

18 Нємова Наталія Тимофіївна За

19 Овсяницький Станіслав Володимирович За

20 Панасюк Віталій Михайлович За

21 Понепалюк Тетяна Степанівна Відсутній

22 Сапожинський Віктор Григорович За

23 Синько Володимир Павлович За

24 Стеля Олександр Сергійович Відсутній

25 Ткач Володимир Анатолійович Відсутній

26 Тоток Юрій Петрович Відсутній

27 Унтілов Петро Афанасійович Відсутній

28 Царан Василь Семенович Відсутній

29 Царан Тимофій Семенович За

30 Чуприна Ольга Іванівна Відсутня

31 Шевчук Володимир Миколайович Відсутній

32 Шенкаренко Віталій Мойсейович За

33 Щербатий Віталій Миколайович За

34 Якубенко Микола Васильович За

Протокол поіменного голосування №7-1 Голосування за прийняття проекту рішення «Про затвердження розпоряджень голови районної ради, прийнятих в міжсесійний період» в цілому

Протокол поіменного голосування №7-1

Голосування за прийняття проекту рішення «Про затвердження розпоряджень голови районної ради, прийнятих в міжсесійний період» в цілому

Дата: 06.09.2019 Час: 11.03

Режим голосування ½ спискового складу

Всього зареєстровано 19

За 19

Проти 0

Утрималось 0

Не голосували 0

Рішення Прийнято

Список депутатів

№ п/п ПІБ депутата Результат голосування

1 Андоній Олександр Васильович Відсутній

2 Битка Таїса Олександрівна За

3 Білоус Людмила Миколаївна За

4 Бондар Андрій Богданович Відсутній

5 Бугаєнко Павло Вікторович За

6 Бурлак Віталій Миколайович За

7 Буряк Олександр Вікторович Відсутній

8 Вдовиченко Анатолій Юхимович За

9 Вороніна Наталія Володимирівна Відсутня

10 Герасименко Віктор Іванович За

11 Гладкий Анатолій Іванович Відсутній

12 Глонті Наталія Володимирівна За

13 Дашкова Раїса Анатоліївна Відсутня

14 Деордіца Олександр Семенович За

15 Іванюк Василь Павлович За

16 Іващук Римма Василівна За

17 Монастирський Ігор Костянтинович Відсутній

18 Нємова Наталія Тимофіївна За

19 Овсяницький Станіслав Володимирович За

20 Панасюк Віталій Михайлович За

21 Понепалюк Тетяна Степанівна Відсутній

22 Сапожинський Віктор Григорович За

23 Синько Володимир Павлович За

24 Стеля Олександр Сергійович Відсутній

25 Ткач Володимир Анатолійович Відсутній

26 Тоток Юрій Петрович Відсутній

27 Унтілов Петро Афанасійович Відсутній

28 Царан Василь Семенович Відлсутній

29 Царан Тимофій Семенович За

30 Чуприна Ольга Іванівна Відсутня

31 Шевчук Володимир Миколайович Відсутній

32 Шенкаренко Віталій Мойсейович За

33 Щербатий Віталій Миколайович За

34 Якубенко Микола Васильович За

Календар новин

<< < Червень 2021 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30