Звіт голови районної ради Бордюжі О.М. про свою діяльність за 2013 рік

 Згідно плану роботи районної ради шостого скликання на поточний 2014 рік та у відповідності до статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» представляю звіт голови районної ради.

             Зауважу, що це звіт про мою спільну ро­боту із депутатським корпу­сом не тільки районної та сільських рад, членами коор­динаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові районної ради, яку я очолюю, а також виконавчого апарату в цілому. У своїй роботі я керувався принципом – тісна співпраця з народним депутатом України Клімовим Л.М., депутатами Одеської обласної ради Возіяном А.І., Кравцем О.С., районною державною адміністрацією. Робив все для того, щоб районна рада працювала ефективно, злагоджено, сприяла консолідації спільних зусиль у вирішенні проблем територіальних громад нашого району.

             Протягом звітного року районній раді вдалося розробити та прийняти цілу низку рішень, які сприяли сталому розвитку району та усієї громади. Це стало результатом тісної співпраці всього нашого депутатського корпусу та Котовської районної державної адміністрації.

               Основною формою роботи районної ради є проведення пленарних засідань та засідань постійних комісій.

               Перевага, звичайно, надавалась розгляду та обговоренню найбільш актуальних проблем району: щоквартально обговорювалось виконання районного бюджету за 2013 рік, Програми соціально-економічного розвитку району на 2013 рік,  підготовки житлово-комунального господарств та об’єктів  соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період, виконання районною державної адміністрацією делегованих їй районною радою повноважень тощо. 

               Так, у 2013 році було проведено 6 пленарних засідань. На них розглянуто 59 питань, прийнято 58 рішень, та 1 протокольне рішення. Головою районної ради видано також 69 розпоряджень з основної діяльності, з них 45 спільних з головою районної державної адміністрації та 47 розпоряджень з  кадрових питань.    

             Серед розглянутих на сесіях районної ради протягом 2013 року  питань прийнято:

- 11 нових районних програм,

- 10 бюджетних питань, з них 4 в порядку контролю за станом виконання районного бюджету;

- 6 питань  комунальної власності та інші.

             Як уже зазначалося, депутатським корпусом районної ради схвалено 12 програм, які охоплюють широке коло питань.

Серед них:

- Програма соціально-економічного розвитку району на 2013 рік.

- Програма розвитку малого і середнього підприємництва  в Котовському районі на 2013-2015 роки.

- Програма зайнятості населення Котовського району на період до 2017 року.

- Програма оздоровлення та відпочинку дітей і підлітків на період 2013-2015 роки.

- Районна програма патріотичного виховання  дітей та молоді «Патріот» в Котовському районі на 2013-2016 роки».

- Районна програма забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа на 2013-2015 роки.

- Районна цільова Програма підвищення рівня безпеки дорожнього руху на 2014-2016 роки.

- Програма надання цільової адресної допомоги малозабезпеченим верствам населення району на 2013 рік.

- Програма соціальної підтримки ветеранів війни  району на 2013 рік.

- Програма соціальної підтримки громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської  катастрофи на 2013 рік.

- Програма соціальної підтримки інвалідів по зору на 2013 рік.

          У більшості своїй, зазначені програми ґрунтовно продумані, потрібні людям. Залишилося лише навчитися краще працювати, поповнювати районний бюджет, щоб всі прийняті програми могли фінансуватися.

          За цієї умови ми розраховуємо, що виконання цих програм дасть можливість досягти певних результатів у всіх сферах життєдіяльності району.

На сьогоднішній день в районі діє 52 довгострокові програми.

          Як і попередні роки, програми економічного блоку, а саме: «Регіональна програма «Зерно Котовського району 2011-2015» та «Програма розвитку тваринництва в Котовському районі на період 2011-2015 років» займали особливе місце і перебували на постійному контролі. Це сприяло тому, що наш район займав передові позиції в області за врожайністю зернових культур. Згідно програми „Зерно Котовського району на 2013 рік” планувалося виростити та зібрати зернових всього –75 тис. тон. Фактично валовий збір зернових та зернобобових склав 76,7 тон, або на  6,9 % більше ніж в попередньому 2012 році. На 1 січня 2014 року  поголів’я по району по всім категоріям господарств   великої рогатої худоби складає 8996 голів, або на 3,9 % більше, свиней  складає – 9504 голів, або на 2,2 % більше. Збільшення поголів’я відбулось за рахунок господарств населення району.

Важливим моментом у діяльності ради є контроль за виконанням рішень ради. Прийняті радою  рішення виконавчим апаратом районної ради вчасно доводились до виконавців. Крім того, на офіційному веб-сайті районної ради у визначений Законом України «Про доступ до публічної інформації» оприлюднювались проекти рішень та прийняті рішення районної ради. У звітному періоді надійшло 5 запитів, на які були дані громадянам відповіді.                    

          Контроль за виконанням прийнятих районною радою рішень покладався, в основному на постійні комісії ради. Аналіз стану справ з цього питання свідчить, що нам ще необхідно вдосконалювати механізм контролю за виконанням рішень ради, зробили його, більш дієвим, давати принципову оцінку кожному випадку, який стосується виконання рішень ради, висновків та рекомендацій постійних комісій у встановлені терміни. На це мають бути спрямовані зусилля голів постійних комісій та виконавчого апарату ради.

              Значну роль у вирішенні важливих питань життєдіяльності громад відіграє депутатський корпус районної ради. Перш за все – це діяльність постійних комісій районної ради, які ініціюють вирішення питань розвитку територіальних громад, організовують і контролюють цей процес.

               Постійні комісії працювали згідно плану роботи районної ради, в своїй роботі керуються «Положенням про постійні комісії районної ради» та іншими нормативними актами. Засідання всіх постійних комісій проводяться відкрито і гласно.

                За цей час відбулося 23 засідання постійних комісій районної ради, на яких розглянуто понад 50 питань.

                Налагоджено систематичний та дієвий контроль за станом виконання ухвалених рішень. Зокрема, наразі на контролі постійних комісій районної ради перебували всі прийняті районною радою програми, термін виконання яких передбачався протягом звітного періоду.

                Разом з тим, аналіз свідчить, що в майбутньому нам необхідно вдосконалювати механізм контролю за виконанням найбільш важливих рішень, зробити його більш дієвим, давати принципову оцінку кожному випадку їх невиконання. На це мають бути спрямовані зусилля голів постійних комісій, робочих груп та фракцій.

                Також важливою формою діяльності  ради є робота депутатів на своїх виборчих округах. З метою забезпечення здійснення депутатами районної ради повноважень визначених Законами України «Про статус депутатів місцевих рад» та  «Про місцеве самоврядування в Україні» депутати – мажоритарними були закріплені за сільськими радами.  Всі депутати здійснювали протягом року прийом громадян, розглядали  скарги і заяви, вирішували безліч щоденних проблем, що ставить сьогодення. Більшість депутатів брали участь у сесіях  закріплених за ними сільських рад, сходах громадян. Всі депутати районної ради звітували перед виборцями та подали свої звіти до виконавчого апарату районної ради. Слід відзначити наших найактивніших депутатів-голів постійних комісій: Дунєв С.П, Сай О.М., Перішков В.В., Родіонов Г.М., Скуділо І.В., Білоус Л.М., а також багатьох інших рядових депутатів Герасименко В.І., Біслічук О.О., Ворона В.І., Глухой П.В., Зборовський М.В.

                 Спільно з районною дер­жавною адміністрацією кері­вництво районної ради, депутатський корпус брав участь у загальних зборах громадян за місцем проживання. У 2013 році я особисто був присутнім на 10 зустрічах з мешканцями територіальних громад.

              Протягом звітного періоду районною радою продовжували втілювались заходи щодо поліпшення умов функціонування закладів охорони здоров'я та покращення надання якісних медичних послуг мешканцям району. Первинна медична допомога дорослим та дітям надається Центром, до складу якого входять: Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини (АЗП-СМ) м. Котовськ, 11 сільських АЗП-СМ с. Мардарівка, с. Нестоїта, с. Новоселівка, с. Липецьке, с. Липецьке-1, с. Станіславка, с. Коси, с. Стара Кульна, с. Малий Фонтан, с. Любомирка, селище Борщі та 7 ФАПів і 29 ФП.

          Об’єктом постійної  уваги районної ради залишається функціонування сфер освіти, культури, спорту, забезпечення рівного доступу до здобуття якісної освіти та забезпечення рівномірного фінансування закладів освіти.         Мережа освітніх закладів Котовського району складається з 33 загальноосвітніх шкіл, на даний час функціонує 30 шкіл, з них: 4 – І  ступеня, 14 – І-ІІ ступенів, 12 – І-ІІІ ступенів, в т.ч. 1 – школа-інтернат. Серед вказаної кількості закладів налічується 11 навчально-виховних комплексів типу «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» різних ступенів. Крім того, отриманню дітьми шкільного віку повної загальної середньої освіти сприяє Котовська районна заочна школа з очною формою навчання ІІ-ІІІ ступенів. Дошкільна освіта надається у 9-ти дитячих закладах.

          Пріоритетні напрямки роботи культури в 2013 році були визначені наступними програмами: «Програма розвитку культури в Котовському районі на 2012-2016 роки», «Районна програма розвитку краєзнавства на період до 2015 року», «Бібліотечна програма інформаційної підтримки читання мешканців Котовського району на 2011 – 2015 роки».

Мережа закладів культури збережена в повному обсязі. Функціонує  85 закладів культури: районний центр культури і дозвілля – 1, клубних закладів на селі – 41, бібліотек ЦБС – 42 (центральна районна бібліотека, районна дитяча бібліотека, бібліотек – філій на селі – 40), централізована бухгалтерія – 1. В районі створено і діє 4 Інтернет-центри. Всього для закладів культури на 2013 рік виділено 2746 тис. гривень,  використано – 2746 тис. гривень.          В районі проводились організаційно – масові заходи до 90-ї річниці утворення Котовського району, Дня Незалежності України, професійних свят, різноманітні фестивалі та конкурси, Всього 30 великих районних заходів та прийнято участь в 6 обласних конкурсах і фестивалях.

           Завдяки реалізації Програми соціально-економічного розвитку у 2013 році  в районі виконаний значний обсяг робіт з будівництва та капітального ремонту об’єктів соціальної сфери. У 2013 році  за рахунок коштів обласного бюджету:

-  завершено реконструкцію школи І-ІІІ ст. з прибудовою дитячого садка на 30 місць в с.Малий Фонтан;

- частково профінансовано  реконструкцію частини шкільних майстерень під дитячий садок на 20 місць в с. Станіславка.

За рахунок районного бюджету:

- зроблений капітальний ремонт котельні НВК в с. Петрівка (44,7 тис. грн.) та топкових, тепломережі і системи опалення НВК с. Мардарівка (386,906 тис. грн.).

- капітально відремонтовано водопровідну мережу в с. Олексіївка (155 тис. грн.) та водопровідну мережу вул. Центральна, Садова в с. Малий Фонтан (153,126 тис. грн.).

- ведуться роботи по заміні дерев’яних вікон на склопакети в НВК селище Борщі (115,0 тис. грн.).

           В рамках спільного проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду. Фаза-ІІ»  замінені  дерев’яні вінка на металопластикові  в Бочманівській ЗОШ та Новоселівській ЗОШ, в Станіславському НВК ведуться роботи по заміні вікон.  

            В районі газифіковано  19 населених пунктів, що складає 31,1 % від загальної чисельності населених пунктів району. У 2013 році побудовано газопровід до с. Качурівка протяжністю 5,306 км на загальну вартість 2710,1 тис. грн. (1300 – кредиторська заборгованість).

             Районна рада веде свою роботу відкрито і гласно. Продовжував роботу офіційний веб-сайт районної ради. З метою  інформування населення району про роботу районної ради на ньому постійно розміщуються матеріали, оприлюднюються  проекти та рішення районної ради. Окремі рішення, об’яви  та інформації, які повинні опублікуватись у друкованих засобах масової інформації, обов’язково друкувались в районній газеті «Котовські вісті». Представники засобів масової інформації  були завжди присутні на її пленарних засіданнях.

             Одним із важливих джерел поповнення місцевих бюджетів та фінансової можливості утримання у належному стані комунального майна є передача його в оренду. Районною радою, в межах чинного законодавства,  приділяється значна увага питанням, пов’язаним із управлінням комунальною власністю району.

           Так, у 2013 році було прийняте рішення, яким наданий дозвіл на переукладення договору оренди цілісного майнового комплексу ТОВ «Котовська друкарня» з Котовською районною радою. Зазначу, що вчасне удосконалення і врегулювання орендних відносин має відповідну позитивну віддачу.

            Протягом 2013 року до районної ради надійшло 137 звернень  громадян, у 2012 році – 177, що на 22,6 % менше. З них 9 письмових та 128 на особистому прийомі у керівництва районної ради. На всі отримані пропозиції, заяви, скарги громадян районною радою надані відповіді відповідно до вимог чинного законодавства.

            До трудового архіву, який очолює головний спеціаліст районної ради Денисюк А.А., у 2013 році надійшло 390 запитів соціально-правового характеру, виконано 390 запитів, з них позитивно вирішено 382, на 8 запитів була надана рекомендація звертатись за місцем знаходження документів. На особистому прийомі прийнято 25 громадян.

            У виконавчому апараті районної ради за звітний період документообіг склав  389 одиниць, у 2012 році 435.

            Сільські голови, працівники апарату сільських та районної ради проходили навчання в центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів при ОРІДУ НАДУ при Президентові України.

            Ефективність діяльності районної ради багато в чому залежить від злагодженості та професійності роботи її виконавчого апарату, кількість якого, як і попередні роки  становить 13 осіб, із яких 2 особи працюють на 0,5 ставки, 3 особи - технічні працівники.  Виконавчий апарат районної ради  будує свою роботу на принципах законності і гласності, колегіальності і плановості, поєднанні місцевих і державних інтересів, відповідно до Регламенту районної ради. Виконавчий апарат тісно співпрацює з сільськими, селищними головами, надає допомогу постійним комісіям районної ради у підготовці питань та проектів рішень. Працівники виконавчого апарату надавали методичну допомогу в оформлені протоколів засідань постійних комісій, сільським радам з питань організаційно-кадрової роботи. Проведені перевірки на надана методична та практична допомога всім 18-ти сільським радам. В ОРІДУ НАДУ при Президентові України пройшли підвищення кваліфікації 7 посадових осіб місцевого самоврядування з сільських рад. Для працівників виконавчого апарату районної ради підвищення кваліфікації не передбачалось. В 2013 році була проведена атестація посадових осіб місцевого самоврядування в виконавчому апараті районної ради. Підлягало і успішно пройшло атестацію 4 посадові особи.

          Проведено 12 занять з працівниками виконавчого апарату, сільськими головами та секретарями сільських рад згідно затвердженої тематики.

          У звітному періоді активно працювала координаційна рада з питань місцевого самоврядування при голові Котовської районної ради. Було проведено 5 засідань, в тому числі 3 виїзних   в Станіславській, Старокульнянській та Чапаєвській сільських радах, розглянуто  8 питань.   

         На виконання рішення районної ради від 12 грудня 2011 р. № 115-VI «Про затвердження Районної програми з проведення конкурсу сільських рад з розвитку соціальної інфраструктури та благоустрою територій на період до 2014 року» у звітному періоді сільські ради району приймали участь в районному конкурсі сільських рад на кращий санітарний стан та благоустрій населених пунктів. За підсумками другого етапу конкурсу на кращий санітарний стан, та благоустрій територій населених пунктів району, визначили кращими:

І-е місце – Старокульнянська сільська рада – Цуркан Ілля Антонович;

ІІ-е місце – Нестоїтська сільська рада – Загарія Михайло Євгенович;

ІІІ-е місце – Гоноратська сільська рада – Бурдейний Павло Васильович.

Старокульнянська сільська рада приймала участь в обласному конкурсі.

             Багато можна говорити  про плани роботи районної ради і про пріоритети її діяльності. Але дуже часто поточні проблеми, бюджетна незабезпеченість, серйозні проблеми з казначейським обслуговуванням суттєво впливали на реалізацію прийнятих радою рішень і програм.

             За підсумками року діяльності районної ради в звітному періоді можна зробити висновок: нам необхідно сконцентрувати зусилля на подоланні негативних тенденцій, ми повинні продовжити роботу над нашими вдалими ініціативами, позитивні досягнення посилити новими результатами.

              Цих заходів необхідно вжити для того, аби наступні майже 2 роки, що залишилось наших повноважень, діяльність районної ради була ще більш професійною та ефективнішою. Попереду нас чекає чимало роботи, яку депутатський корпус готовий виконувати. При цьому, ми розуміємо всю відповідальність перед громадою району за кожне наше рішення, кожний наш практичний крок. Ми зацікавлені у їхній реалізації, адже вони спрямовані на покращення добробуту та процвітання району в цілому та поліпшення життя його мешканців.

               Ми готові і надалі співпрацювати з органами державної виконавчої влади, неурядовими організаціями та бізнесом на засадах партнерства, відкритості та вироблення взаємоузгоджених позицій.

Зауважу, що головними пріоритетами у діяльності районної ради у наступному періоді залишаються:

– вирішення питань подальшого соціально-економічного розвитку району;

– затвердження та реалізація районних програм з питань соціально-економічного розвитку, районного бюджету;

– розвиток галузі освіти, соціального захисту та організація зайнятості населення;

– підтримка галузі культури, відродження національно-культурних традицій;

 – розвиток фізичної культури і спорту, формування здорового способу життя населення;

 – ефективне управління об’єктами районної комунальної власності.

              Завершуючи свій звіт, хочу підкреслити, що, завдяки спільній роботі депутатського корпусу, районної державної адміністрації, сільських голів нам вдалось немало зробити, для територіальних громад, для жителів нашого району.  Я щиро вдячний вам за це.

              Дякую вам за слушні пропозиції, рекомендації, підтримку. Закликаю всіх і надалі працювати з повною віддачею сил на благо нашого району і бажаю, щоб помисли і діла кожного з нас зміцнили впевненість людей у нашій відданості справі, відповідальності за долю району.

          

 

Новини з податкової: Семінар для сількогосподарських виробників

Семінар для сількогосподарських виробників

Фахівці Котовської податкової інспекції та Управління сільського господарства Котовської райдержадміністрації провели семінар з суб'єктами господарювання, які займаються сільськогосподарським виробництвом. Присутніх на семінарі ознайомлено з новинами в податковому законодавстві, з особливостями адміністрування окремих податків.

Більшість сільгосптоваровиробників для здійснення своєї діяльності орендують у громадян земельні ділянки (паї), тому, фахівці податкової наголосили на своєчасній виплаті орендної плати та перерахуванні до бюджету утриманого з цієї виплати податку.

Розповсюджена друкована продукція щодо декларування доходів громадян за 2013 рік та доведено перелік доходів, які підлягають обов'язковому декларуванню.

Податкова декларація про майновий стан і доходи подається за податковою адресою платника

Податкова декларація про майновий стан і доходи, отримані громадянами у 2013 році, подається до органу доходів і зборів за податковою адресою платника. Тобто, за місцем реєстрації згідно з паспортними даними. Декларація подається до 1 травня поточного року.

Нагадуємо, що з 1 січня 2014 р. розпочалася кампанія декларування доходів, отриманих громадянами протягом 2013 року.

Декларування доходів платниками податку на доходи фізичних осіб здійснюється відповідно до норм Податкового кодексу України (далі - Кодекс). Згідно з Кодексом громадяни зобов'язані подавати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) та/або мають право її подати для отримання податкової знижки та повернення частини сплаченого до бюджету податку на доходи фізичних осіб. Для реалізації права громадян на податкову знижку за наслідками 2013 року платники податку декларацію можуть подати упродовж всього року.

Громадянам, які здавали нерухоме майно в оренду, необхідно задекларувати отримані доходи

Якщо громадянин здає свою квартиру, будинок, кімнату тощо в оренду чи суборенду, житловий найм чи піднайм іншому громадянину, то особою, відповідальною за нарахування та сплату податку на доходи фізичних осіб до бюджету, є орендодавець.

Такий платник податку - орендодавець зобов'язаний самостійно нарахувати та сплатити податок на доходи фізосіб до бюджету за ставкою 15% та/або 17%. Податок сплачується щокварталу, протягом 40 календарних днів, наступних за останнім днем звітного кварталу.

Сума отриманого доходу та сплаченого протягом звітного року податку за результатами такого року відображаються у річній податковій декларації про майновий стан і доходи.

Тобто, громадяни, які отримували доходи від надання нерухомості в оренду у 2013 році повинні задекларувати отримані доходи до 1 травня 2014 року у податковій інспекції за місцем прописки (реєстрації в паспорті).

Слід зазначити, що нотаріуси, у разі нотаріального посвідчення договору оренди, надсилають інформацію про такий договір до відповідного органу Міндоходів за адресою орендодавця.

Міндоходів України та Федеральна митна служба Росії погодили план взаємодії на 2014 рік

Міністерство доходів і зборів України та Федеральна митна служба Російської Федерації погодили план на 2014 рік щодо зміцнення співпраці двох відомств. Відповідний документ був підписаний сторонами під час 10-го засідання Об'єднаної колегії держав-членів Митного союзу, яке відбулося 11-13 лютого у Білорусі.

План орієнтований на подальший розвиток співробітництва Міндоходів України і Федеральної митної служби РФ у митній сфері та передбачає ряд спільних заходів як на окремих митних пунктах, так і в рамках взаємодії керівництва двох відомств.

Як отримати довідку про відсутність заборгованості зі сплати ЄВ

На вимогу платників, а саме: роботодавців, фізичних осіб – підприємців та осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, органи доходів і зборів проводять звірення сум нарахування та сплати ними єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - ЄВ).

Для цього платник звертається з заявою в довільній формі щодо отримання довідки про відсутність заборгованості зі сплати ЄВ до органу доходів і зборів за основним місцем обліку. У заяві обов'язково зазначається найменування установи, до якої подається відповідна довідка.

Контролюючий орган на підставі даних картки особового рахунку платника визначає наявність/відсутність заборгованості зі сплати ЄВ на дату формування довідки.

Довідка за довільною формою (крім довідки про відсутність заборгованості із сплати ЄВ у зв'язку з прийняттям рішення про ліквідацію, реорганізацію юридичної особи, припинення підприємницької діяльності фізичною особою) надається платнику ЄВ безоплатно протягом 15 календарних днів (ст. 20 Закону України від 02.10.1996 №393/96-ВР «Про звернення громадян» зі змінами і доповненнями).

Дана норма передбачена частиною 7 ст. 14 Закону України від 8 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» зі змінами та доповненнями.

Індексація нормативної грошової оцінки землі

За повідомленням Держземагенства, нормативну грошову оцінку земель станом на 01.01.2014 за 2013 рік необхідно індексувати на коефіцієнт індексації, що дорівнює 1,0, який розраховано виходячи з індексу споживчих цін за 2013 рік — 100,5%.

Нагадаємо, що у 2014 році нормативна грошова оцінка земель населених пунктів, земель сільськогосподарського призначення та земель несільськогосподарського призначення, яка проведена за вихідними даними попередніх років, підлягає індексації станом на 01.01.2014 на коефіцієнт 3,2, який визначається виходячи з добутку коефіцієнтів індексації за: 1996 рік — 1,703, 1997 рік — 1,059, 1998 рік — 1,006, 1999 рік — 1,127, 2000 рік — 1,182, 2001 рік — 1,02, 2005 рік — 1,035, 2007 рік — 1,028, 2008 рік — 1,152, 2009 рік — 1,059, 2010 рік — 1,0, 2011 рік — 1,0, 2012 рік — 1,0, 2013 рік — 1,0.

Нормативна грошова оцінка земель за 2002, 2003, 2004 та 2006 роки не індексувалась (Лист Держземагенства від 10.01.2014 № 12-28-0.22-95/2-14).

Як повідомила заступник начальника Котовської ОДПІ Головного управління Міндоходів у Одеській області Галина Осадча , у 2013 році платники м.Котовськ та Котовського району перерахували до бюджету 16,4 млн. грн. плати за землю, що майже на 0,8 млн. грн. більше, ніж за 2012 рік.

***

ДО УВАГИ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ!

25 лютого 2014 року о 11.00 у приміщенні Котовської ОДПІ відбудеться семінар на тему:

«Декларування доходів громадян отриманих у 2013 році» ,

який проводять фахівці Котовської ОДПІ

Запрошуємо усіх бажаючих !

Телефон для довідок: (04862)2 33 10

***

28 лютого 2014 року у місті Донецьк відбудеться безкоштовний семінар для платників податків на тему:

«Сплата податку на додану вартість у контексті Податкового Кодексу України».

Телефон для довідок : (04862)23310

Прес-служба Котовської ОДПІ

ГУ Міндоходів в Одеській області

Вісті з податкової

ГУ Міндоходів доручено активізувати співпрацю з місцевою владою

Головні управління Міністерства доходів і зборів активізують співпрацю з місцевими органами виконавчої влади щодо формування місцевих бюджетів на поточний рік. Відповідне доручення керівникам територіальних органів Міністерства сьогодні на апаратній нараді дав Міністр Олександр Клименко.

Зокрема, Міністр доручив керівникам Головних управлінь в тих регіонах, де ще не затверджені місцеві бюджети, посилити співпрацю з представниками місцевої виконавчої влади щодо встановлення ставок на місцеві податки та збори з урахуванням економічної ситуації в регіоні, у тому числі податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

«Для того, щоб у кожному регіоні був забезпечений нормальний бюджетний процес, необхідно оперативно узгодити всі питання щодо ставок місцевих податків на поточний рік. І в цьому велика роль має належати саме якості аналітичної роботи та взаємодії між органами доходів і зборів та місцевою владою. Адже від того, наскільки точно будуть спрогнозовані доходи, залежатиме і рівень фінансування місцевих громад протягом усього року», - підкреслив Міністр.

Нагадаємо, що відповідно до Податкового кодексу України до місцевих податків та зборів належать податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, єдиний податок, збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, збір за паркування та туристичний збір.

***

Школярів ознайомлено з основами податкових знань

Фахівці інформаційно-комунікаційного сектору Котовської податкової провели для учнів загальноосвітньої школі № 9 ознайомчу лекцію на тему: «Основи податкових знань». На лекції було зосереджено увагу на визначенні понять «бюджет держави», «податки в житті твоєї сім'ї», ознайомили школярів з оподаткуванням доходів фізичних осіб з наведенням конкретних прикладів оподаткування. Наголосили на порядку декларування доходів громадян з метою отримання податкової знижки при здійсненні витрат на оплату освітняних послуг.

Наприкінці зустрічі учнів ознайомили з умовами проведення конкурсу дитячої творчості «Очима дитини про бюджет країни» та запросили прийняти у ньому участь.

***

Відбулася колегія Котовської районної державної адміністрації

«До Державного бюджету України за січень – грудень 2013 року мобілізовано платежів по Котовському району у сумі 2,1 млн.грн. Інспекцією забезпечено виконання доведених протягом 2013 року індикативних показників з надходження на 106,9 відсотків, понад завдань надійшло до державного бюджету майже 0,2 млн.грн., а до місцевого бюджету Котовського району забезпечено надходжень на 105,6 відсотка , понад плану надійшло 1,1 млн.грн.», - зазначив у своїй доповіді на колегії районної державної адміністрації начальник Котовської ОДПІ Валерій Івашковський.

Керівник інспекції також наголосив, що результати аналізу показників надходжень платежів до бюджетів усіх рівнів, результати контрольно-перевірочної роботи свідчать про підвищення рівня податкової культури та обізнаності платників податків всіх категорій у сфері податкового законодавства.

***

Відбулася зустріч з представниками бізнесу

Нещодавно начальник Котовської ОДПІ Валерій Івашковський зустрівся з представниками бізнесу та громадськості. На зустрічі розглянули актуальні питання регулювання діяльності суб'єктів господарювання та новації в податковому законодавстві.

Також, Валерій Івашковський наголосив, що з 01 січня 2014 року розпочато кампанію декларування доходів, отриманих громадянами протягом 2013 року. Ознайомитися з порядком заповнення та надання декларації громадяни можуть у Центрі обслуговування платників податків, фахівці якого нададуть якісні консультаційні послуги.

***

20 лютого 2014 року - останній день подання податкової декларації з плати за землю

Земельний податок - обов'язковий платіж, що справляється з власників земельних ділянок та земельних часток (паїв), а також постійних землекористувачів.

Орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності – обов'язковий платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки. Якщо орендар продовжує користуватися земельною ділянкою після закінчення строку договору оренди і за відсутності протягом одного місяця після закінчення строку договору листа-повідомлення орендодавця про заперечення у поновленні договору оренди землі, такий договір вважається поновленим на той самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені договором.

Розмір орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу не може бути меншою для земель сільськогосподарського призначення – розміру земельного податку, для інших категорій земель – трикратного розміру земельного податку, та не може перевищувати, зокрема, для інших земельних ділянок, наданих в оренду, - 12 відсотків нормативної грощової оцінки.

Відносини, пов'язані з орендною землі, регулюються Земельним та Цивільним, Податковим кодексами України, Законом України від 6 жовтня 1998 року №161 «Про оренду землі».

Прес- служба Котовської ОДПІ

ГУ Міндоходів в Одеській області

Стартував конкурс дитячої творчості „Очима дитини про бюджет країни”

З метою виховання культури сумлінного платника податків, зборів, платежів у школярів та ознайомлення їх з професією фахівця податкової та митної справи Міністерство доходів і зборів України організовує конкурс дитячої творчості „Очима дитини про бюджет країни”.

Конкурс проводиться з 1 січня до 30 вересня 2014 року у три етапи:

І – районного рівня (протягом січня – квітня 2014 р.);

ІІ – регіонального рівня (впродовж травня 2014 р.);

ІІІ – Всеукраїнського рівня (протягом червня – серпня 2014 р.).

Брати участь у конкурсі можуть учні двох вікових категорій:

І категорія: ті, кому станом на 1 січня року, що триває виповнилося 9 -11 років;

ІІ категорія: ті, кому станом на 1 січня року, що триває виповнилося 12-15 років.

Конкурсанти змагатимуться між собою за такими напрямками дитячої творчості з податкової та митної тематики, як:

- художні твори;

- комп’ютерна графіка (комп’ютерна анімація);

- літературні твори.

Надіслані на конкурс роботи не рецензуються та не повертаються авторам.

Перший етап конкурсу вже стартував. Тож, шановні школярі, роботи оформлені належним чином, для участі в конкурсі ви можете надати не пізніше 15 квітня 2014 року до Котовської податкової за адресою: м.Котовськ, вул..Калініна,126 каб.12, телефон для довідок  (04682)23310

Котовська податкова запрошує талановиту молодь взяти участь в конкурсі та висловити своє бачення, розуміння ролі, значення місця податків, зборів, платежів у житті держави і суспільства. Чекаємо з нетерпінням! 

Н О В И Н И З П О Д А Т К О В О Ї

podatkova sluzhba

У період подачі річної звітності сервісні центри Міндоходів працюватимуть до „останнього відвідувача”

Міністр доходів і зборів Олександр Клименко доручив керівникам Головних управлінь Міндоходів у регіонах створити максимально зручні умови для подання податкової звітності платниками через Центри обслуговування платників податків.

Як відомо, у перші два місяці року платникам потрібно подавати звітність як за попередній звітний місяць, так і за рік з окремих видів податків. Крім того, триває й компанія з декларування доходів громадян, отриманих протягом 2013 року. Саме тому у цей період різко зростає кількість відвідувачів Центрів обслуговування платників.

Для уникнення зайвого ажіотажу, черг та незручностей на період подачі звітності Центри обслуговування платників працюватимуть у посиленому режимі за принципом „до останнього відвідувача”.

Також за дорученням Міністра будуть створені додаткові місця для реєстрації податкової звітності та всі умови для того, щоб за необхідності забезпечити надання усім бажаючим консультацій та роз’яснень щодо заповнення звітності.

У тих Центрах, де фіксуватиметься занадто велика кількість звітуючих, Олександр Клименко доручив організувати попередній запис відвідувачів на день та час подачі звітності чи отримання ключа цифрового підпису.

„Я хотів би звернутися до платників з проханням вчасно, не відкладаючи на останній день, подати звітність. Це зекономить час як безпосередньо звітуючим, так і фахівцям Міндоходів”, – підкреслив Міністр.

Загалом за 20 днів січня кількість відвідувачів Центрів обслуговування платників склала майже 2 млн., що майже на 350 тис. більше, ніж за весь грудень 2013 року.

Нагадуємо, що платники податків можуть скористатися сервісом електронного декларування. Подача звітності в електронному вигляді позбавляє декларанта необхідності відвідування органів доходів і зборів. Для того, щоб скористатися можливостями сервісу платникам потрібно мати відповідне програмне забезпечення та електронний цифровий підпис, отримати який можна у відділеннях Акредитованого центру сертифікації ключів Міндоходів безкоштовно.

 

 

 

Орендодавці зобов’язані сплачувати податок на нерухомість

 З 1 січня 2013 року вступила в дію норма Податкового кодексу, згідно з якою житлова нерухомість, яка перебуває у власності як фізичних, так і юридичних осіб (у тому числі і нерезидентів), обкладається податком.

  Новими правилами змінено принцип розрахунку податку на житлову нерухомість для фізичних осіб, податок буде обчислюватися не окремо за кожним з об'єктів, а за всіма (сукупно) об'єктами житлової площі, що перебувають у власності платника податку. Крім того, переглянуто розміри житлової нерухомості, до яких застосовуватиметься пільга. Відтепер „пільгові площі” визначатимуться виходячи із сумарної житлової площі об‘єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку, незалежно від їх кількості.

Фахівці  Котовської  ОДПІ  ГУ Міндоходів в Одеській області звертають увагу, що  пільги зі сплати податку не надаються на об'єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, використовують у підприємницькій діяльності).  

 Якщо у громадянина є декілька об’єктів нерухомості, які не перевищують встановлений розмір пільги оподаткування (для квартир - 120 кв. метрів, для будинків - 250 кв. метрів, для квартир та будинків у сукупності - 370 кв. метрів), та один з об’єктів житлової нерухомості надається доведеться сплатити податок на нерухомість з житлової площі об’єкта оренди.  

Фізичні особи повинні сплатити нараховані суми податку упродовж 60 днів з моменту вручення податкового повідомлення-рішення, юридичні особи – щоквартально, авансовими внесками до 30 числа місяця, наступного за кварталом згідно з річною податковою декларацією.

Фізичні особи – підприємці податкову декларацію подають до 10 лютого 2014 року включно

Фізичні особи – підприємці, які застосовують загальну систему оподаткування, за результатами календарного року подають податкову декларацію до органу доходів і зборів за місцем своєї податкової адреси. Декларація подається протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного періоду. Тобто податкова декларація фізичними особами – підприємцями подається не пізніше 10 лютого 2014 року.

У податковій декларації (розділ ІІІ ) зазначається сума отриманих доходів від провадження господарської діяльності та сума податків, що підлягає сплаті до бюджету або поверненню.

Разом з такою декларацією заповнюється та подається додаток № 5 «Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб, отриманих фізичною особою – підприємцем від провадження господарської діяльності». Цей додаток заповнюється на підставі даних книги обліку доходів і витрат.

Водночас, фізичні особи – підприємці самостійно здійснюють розрахунок податкових зобов’язань та зазначають авансові платежі на 2014 рік з податку на доходи фізичних осіб.

Оподаткування доходів отриманих фізичною особою-підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, які обрали спрощену систему оподаткування,  визначено ст.177 Податкового кодексу України (із змінами і доповненнями).

Зарплату, отриману від двох та більше роботодавців, необхідно задекларувати

Якщо загальна сума доходів, отриманих за результатами звітного року від двох і більше роботодавців, перевищує 120 розмірів мінімальної заробітної плати (за 2013 рік –137 640 гривень)  громадяни повинні подати податкову декларацію про доходи

Ці доходи платники відображають у додатку 7 до Декларації, відповідно до якого проводиться перерахунок податку на доходи фізичних осіб із задекларованої річної загальної суми оподатковуваних доходів.

Декларацію необхідно подати  до 1 травня 2014 року в орган Міндоходів (податкову інспекцію) за місцем реєстрації.

Позитивна різниця податку (між розрахованим та фактично сплаченим податком протягом 2013 року) підлягає сплаті платником податку до відповідного бюджету за його податковою адресою.

Котовські"спрощенці" поповнили місцевий бюджет на 7 млн. грн.

«Це на 1,2 млн. грн., або на 22 % більше, у порівнянні з 2012 роком», – повідомив начальник Котовської  об’єднаної державної податкової інспекції Валерій Івашковський.

За його словами, найпопулярнішу  спрощену систему оподаткування  обрали майже 2 тис.  підприємців, що свідчить про комфортні умови роботи для малого і середнього бізнесу та ефективність застосування системи єдиного податку.

Валерій Івашковський зауважив, що з 2014 року скасовується видача свідоцтва платника єдиного податку. Замість свідоцтва зареєстрований платник може  отримати витяг з Реєстру платників єдиного податку.

Керівник інспекції підкреслив, що у подальшій роботі органи доходів і зборів продовжуватимуть орієнтуватися на спрощення процедур адміністрування податків і митних платежів, зниження документообігу, впровадження електронних сервісів.

Своєчасно сплачуємо ЄСВ

Платники єдиного внеску, зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний місяць, не пізніше 20 числа наступного місяця.

Платники єдиного внеску  зобов’язані, сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний рік, до 10 лютого наступного року , крім фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, та членів сімей таких осіб,які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності, які сплачують єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок.

Фахівці сектору адміністрування єдиного соціального внеску Котовської податкової закликають платників своєчасно сплачувати єдиний внесок, за порушення термінів сплати єдиного внеску застосовуються фінансові санкції (штрафи та пеня) відповідно до Закону.

Нагадують, що порядок обчислення і сплати єдиного внеску регламентовано Законом України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» зі змінами і доповненнями.

 

Новий рік розпочався з доброї справи

Новий рік розпочався  з доброї справи

23 січня 2014 року голова районної ради Олег Бордюжа та перший заступник голови райдержадміністрації Ірина Скуділо здійснили робочу поїздку в с. Дібрівка. В поїздці взяли участь депутати районної ради, керівники  структурних підрозділів райдержадміністрації, сільські голови, директори шкіл. Приводом для поїздки стало відкриття дошкільної групи в Дібрівському НВК  І ст.

Внаслідок демографічної ситуації, яка склалась в Дібрівці, наприкінці літа  постало питання закриття  школи (всього в ній навчалось менше 20 учнів). Але під час зустрічі з очільниками району Володимиром Синьком та Олегом Бордюжею жителі села  висловились таким чином: вони дадуть згоду на закриття ІІ ступеню школи при умові реорганізації  її в навчально-виховний комплекс (НВК) «школа І ст. – садок». Слушну пропозицію ( адже, за словами сільського голови Валентини Правенко, Дібрівка – «наймолодше» село в Борщівській сільській раді і дітей дошкільного віку близько 25) було підтримано. Головою райдержадміністрації Володимиром Синьком було вирішено  низку організаційних питань і  поставлено завдання: до кінця 2013-го року провести всі відповідні роботи, а на початку 2014 відкрити  в Дібрівці дитячий садок. Реалізація цього проекту стала можливою завдяки, перш за все, фінансовій допомозі (більше 70 тис.грн) народного депутата України Леоніда Клімова (він завжди безвідмовно підтримує ініціативи, спрямовані на поліпшення добробуту людей) і самовідданої праці трудового колективу Дібрівського школи на чолі з Надією Гончарук. Про це говорив під час офіційного відкриття садка  і голова райради Олег Бордюжа, підкресливши, що за 3 місяці спільними зусиллями введено в дію ще один соціально значущий об’єкт, і не тільки для цього села, а і для всього району в цілому, причому без жодної бюджетної копійки. Дещо  пізніше до проекту підключився і Микола  Сітарчук, головний лікар центру первинної медико-санітарної допомоги, внаслідок чого фельдшерський пункт з колишньої колгоспної контори було переведено до приміщення школи, де для нього було відремонтовано і обладнано два кабінети,знову ж завдяки допомозі Л.М.Клімова (16 тис.грн), навесні планується  переведення сюди ж і поштового відділення. Тож, як і в інших селах, під одним дахом збираємо соціальні установи, що і вигідніше, і зручніше для людей, - заключив Олег Бордюжа.

Ірина Скуділо, перший заступник голови райдержадміністрації, відзначила символічність урочистостей, що відбуваються: новий рік розпочався такою приємною подією - свідченням того, що робочий ритм минулого року не перервався і в нинішньому, висловила впевненість, що подібні події в районі будуть не поодинокі, бо спільні зусилля органів влади, громади, депутатів всіх рівнів – запорука позитивних змін в селах району.

Ірина Скуділо з побажаннями всіляких успіхів школі-садку вручила директору НВК Надії Гончарук подарунок (телевізор) від голови облдержадміністрації Миколи Скорика, який перед тим відвідав наш район, від голови райдержадміністрації Володимира Синька. Подарунки також вручили керівник ТОВ «Котовське зерно» Віктор Сикул і Борщівський сільський голова Валентина Правенко. Від райдержадміністрації і райради,  Валентини Правенко і Миколи Сітарчука були вручені подарунки і для сільського  фельдшерського пункту.

Після офіційного відкриття (перерізання стрічки) присутні ознайомились з умовами, в яких будуть перебувати в дитячому садку найменші дібрівчани, отримувати медичну допомогу  жителі села:  в приміщеннях  тепло, замінено на нові вікна і двері, опалювальна система переведена на найбільш ефективний режим, обладнано внутрішній туалет, спальна і ігрова кімнати – не гірше, ніж у міських садках, в фельдшерському пункті – грубка обігріває обидва кабінети, в яких зроблено якісний ремонт.

Тож невипадково Борщівський сільський голова Валентина Правенко наприкінці зустрічі від імені всієї громади вручили подяки і квіти усім причетним до ремонту і обладнання цього соціального об’єкту: в першу чергу, Л. М. Клімову, В. П. Синьку, О. М. Бордюжі, М. В. Зайцеву, колективам Дібрівського НВК І ст., фельдшерського пункту, КП «Борщівський водоканал», членам громади І. В. Нікіфоровій, С. О. Нікіфорову (які здійснювали ремонт в ФП), іншим.

Але оцінювати результати спільних зусиль будуть діти, які на початку лютого стануть вихованцями дитячого садка, і їхні  батьки: думається, що  дітям тут буде затишно і комфортно.

Валентина ПРОХОДА

Фото Василя ПЕРЕДЕРКА

НОВИНИ З ПОДАТКОВОЇ

podatkova sluzhbaВ 2014 році ставка податку на прибуток знизилася до 18 відсотків

Законом України № 713-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставок окремих податків» передбачено поступове зниження ставки податку на прибуток.

Зокрема, в поточному році основна ставка податку на прибуток складе 18 відс., в 2015-му вона зменшиться до 17 відс.,  а в 2016-му  – до 16 відс.

Нагадаємо, що в минулому році ставка податку на прибуток становила 19 відс.

Для суб’єктів індустрії програмної продукції ставка податку на прибуток  залишається незмінною – 5 відс.

За порушення правил звітування з ЄСВ – штраф  

 Фахівці Котовської податкової попереджають платників ЄСВ про адміністративну відповідальність.

Згідно зі статтею 26 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування» посадові особи платників ЄСВ несуть адміністративну відповідальність за:

порушення порядку нарахування, обчислення і строків сплати єдиного внеску;

неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності щодо єдиного внеску;

подання недостовірних відомостей, що використовуються в Державному реєстрі, інших відомостей, передбачених Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування».

У цих випадках згідно з чинним законодавством передбачено штраф від двадцяти до тридцяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян (340 – 510 грн.). А повторне (протягом року) вчинення таких дій особою, яка вже була раніше притягнута до адміністративної відповідальності, загрожує штрафом від тридцяти до сорока неоподаткованих мінімумів доходів громадян (510 – 680 грн.). Для того, щоб уникнути зайвих хвилювань та незручностей, пов’язаних з поданням звітності на паперових носіях, спеціалісти ГУ Міндоходів у м. Києві нагадують про можливість подання звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування засобами електронної комунікації в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

 

Міндоходів планує спростити процедуру визначення митної вартості  

Міністерство доходів і зборів має намір спростити процедуру визначення митної вартості товарів, що ввозяться до України,  за рахунок перенесення її на стадію пост-аудиту з одночасним підвищенням відповідальності суб’єктів ЗЕД. Про підготовку відповідного законопроекту повідомив Міністр доходів і зборів України Олександр Клименко під час зустрічі з екс- та новопризначеним президентами Американської Торгівельної Палати Хорхе Зукоскі та Бернардом Кейсі.

„Ми розуміємо, що на сьогодні процедура перевірки заявленої митної вартості займає занадто багато часу, тому прагнемо зробити її більш оперативною за рахунок перенесення її на стадію пост-аудиту. Але водночас буде збільшена відповідальність бізнесу за порушення правил під час декларування митної вартості. Із цією пропозицією до нас звернулися саме імпортери, тому прийняття цього закону свідчитиме про довіру між Міністерством та бізнесом”, – зазначив Олександр Клименко.

Міністр підкреслив, що в найближчий час законопроект буде винесено на обговорення із громадськістю і закликав представників Палати до активної участі в опрацюванні проекту документу та внесенні у разі необхідності пропозицій до його змісту.

 

Сплачувати податки  - конституційний  обов'язок  кожного платника

 

            Одним з вагомих джерел поповнення місцевих бюджетів є надходження  плати за землю, яка складає 15 % від загальних надходжень. 

         Протягом 2013 року до місцевих бюджетів м. Котовська та Котовського району  надійшло майже 13 млн. грн. плати за  землю, ця сума була б значно більшою, якби окремі  платники податків сумлінно ставилися до сплати  своїх   податкових  зобов'язань.     

         Так, станом на 31.12.2013 р. по м. Котовську та Котовському району  заборгованість по платі за землю складає 1,6 млн. грн.., в т.ч. по платникам, які  визнані банкрутами -  1,3 мнл. грн.

         По м. Котовську заборгованість по платі за землю складає 1,5 млн. грн., в т.ч.  борг банкрутів  1,2 млн. грн.        

         Заборгованість по Котовському району складає  123 тис. грн., в т.ч. борг банкрутів 85,1 тис. грн.

      Сумлінне виконання платниками податків своїх  обов'язків надає можливість місцевим  бюджетам, додатково спрямувати кошти на виконання соціальних  програм.

  

 

Прес - служба Котовської ОДПІ

ГУ Міндоходів в Одеській області

Відзначення Дня Соборності України в Котовському районі

  1-1 День Соборності України – свято, що відзначається щороку в день проголошення Акту возз’єднання Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки, що відбулося 22 січня 1919 року на Софійській площі в Києві.

              Йому передувало підписання (22 січня 1918 р.) Четвертого універсалу Центральної Ради, яким Українську Народну Республіку проголошено суверенною і незалежною державою. Західно-Українську Народну Республіку було проголошено в листопаді 1918 року. Процес об’єднання України завершився 22 січня 1919 року.

 

           Сьогодні, після двох десятків років Незалежності, проблема соборності України є, на жаль, не менш актуальною. І це, напевне, перше, що я не можу пробачити сучасним українським політикам. Культурні та ментальні відмінності між українцями Сходу й Заходу існували завжди, вони отримали назву "синдром Збруча", однак завжди наші співвітчизники прагли єдності. Акт возз’єднання УНР та ЗУНР – історичний факт, який показав безсилля будь-яких спроб роз’єднати український народ, протиставити українців один одному.

 

           21 січня в актовому залі районної ради відбулись урочисті збори представників місцевих органів влади, громадськості району та святковий концерт з нагоди Дня Соборності України.

  2

В президії урочистих зборів голова РДА Синько В.П. та голова районної ради Бордюжа О.М.


  3

Зі святом присутніх в залі вітає голва РДА Синько В.П.


  4

Ведучий святкового концерту Іванов М.Т.


  5

Присутні на урочистостях жителі району


  6

Виступає  художній колектив "Добрий настрій"

Календар новин

<< < Травень 2021 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31